پنومونی های آلرژیک خارجی یا برون زا ( extrinsic)

پنومونی های آلرژیک خارجی یا برون زا ( extrinsic)

پنومونی های آلرژیک خارجی یا برون زا ( extrinsic)

پنومونی های آلرژیک خارجی یا برون زا ( extrinsic)

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 4

پنومونی برون زا یک اصطلاح عمومی برای گروهی از ناهنجاری هایی است که توسط واکنش ازدیاد حساسیتی نسبت به غبار استنشاق شده ، ایجاد می شود این ذرات بخصوص شامل ذراتی با منشا قارچی می باشند.

 

ویژگیهای عوامل ایجادکننده

ذرات غبار حاوی آنتی ژنهای ارگانیک (مخصوصا میکروارگانیسم های گرما دوست و کپکها) یا پروتئینهای حیوانی عامل اساسی این بیماری هستند. همان عوامل ممکن است در عین حال باعث افزایش واکنش در برونشها گردند. انواع گرد و غبار بسیار رایج ، آنتی ژنهای مسئول ، و نتایج کلینیکی ببار آمده در جدول زیر خلاصه شده اند.

 

مشاغلی که احتمال خطر ابتلا به پنومونی آلرژیک برونزا( extrinsie) در آنها وجود دارد

کارگران کشاورزی ، صنایع نوشابه سازی (ماءالشعیر)، صنایع چوب و مبلمان، دامپروران در بیشترین خطر هستند.

 

مکانیسم عمل

ذرات غبار استنشاق شده آنقدر کوچک هستند که در آلوئولها و راههای هوایی کوچک گیر می  کند و حاوی ذرات آنتی ژنیک بوده و مسئول ایجاد بیماری می باشند. در مرحله حاد اولیه این ذرات از دیواره آلوئولها و راههای هوایی کوچک توسط لنفوسیت ها فیلتره و پاکسازی می شوند و اشکال ویژه ای بنام «گرانولهای سارکوئیدی» sarcoid – type بوجود می آیند . مرحله مزمن با فیبروزیس انترستیشل ریوی منتشر مشخص می گردد.

 

سنجش تماس

سنجش محیطی

روشهای متداول برای تعیین غلظت آلودکننده های هوا همچنین با استفاده از روشهای میکروبیولوژیک برای تعیین هویت میکروارگانیسم ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

جدول (۱) عوامل ایجادکننده پنومونی آلرژیک حاد برون زا (extrinsic)

نوع غبار

آنتی ژنهای مسئولبیماری ها
کپک یونجه

 

میکروپولی سپورافنی ترمو آکتینوماسیس ولگاریس

پنومونی آلرژیک ناشی از میکروپولی

پنومونی آلرژیک وابسته به ترمو آکتینو

ماسیس ولگاریس

کپک Bagasse

ترمو آکتینوماسیس ولگاریس

پنومونی Bagasse نوعی بیماری گرد و غبار نیشکر( تنفسی که از استنشاق گرد و غبار نیشکر ایجاد می شود)

قارچ های موجود در کود ترمو آکتینو ماسیس ولگاریس

میکروپولی سپورافنیپنومونی آلرژیک ناشی از میکروپولی سپورافنی

پنومونی آلرژیک وابسته به ترمو آكتينو

ماسیس ولگاریس

غبار چوب پنبهغبار چوب پنبه

پنومونی آلرژیک ناشی از غبار چوب پنبه

پوست درخت أفرا

کرینپو ستروما-کروتیکلپنومونی آلرژیک پوست درخت افرا
خاک اره چوب قرمزگرافیوم پولاریا

پنومونی آلرژیک ناشی از غبار چوب نرم

چوب نرم (مخصوص کاغذسازی)

آکترناریاپنومونی آلرژیک ناشی از غبار چوب نرم
کپک جوآسبرژیلوزیس کلاواتواس نومیگاتوس

آسبرژیلوزیس آلرژیک

کپک کاه (پوشال)

آسبرژیلوزیس ورسی کالرآسبرژیلوزیس آلرژیک
کبوتر، طوطی و سایر اجزاء جدا شده از  پرندگانسرم, پروتئین و فضولات

پنومونی آلرژیک Avian antigen

آرد گندم گراناریوس

ساتیوفیلوس گراناریوسپنومونی آلرژیک ناشی از ساتیوفیلوس

موی حیوانات

پنومونی آلرژیک ناشی از موی حیوانات

دانه قهوهغبار دانه قهوه

پنومونی آلرژیک ناشی از غبار دانه قهوه

فلفل قرمز

پنومونی آلرژیک ناشی از غبار فلفل قرمز

اقتباس از: 1977key , M , M , ETAL بیماریهای شغلی ، واشنگتن ، US ,DC دپارتمان بهداشت . آموزش و رفاه

 

سنجش بیولوژیکی

وجود پرسی پیتین اختصاصی (آنتی بادی های رسوب کننده) در سرم کارگران فاقد علامت ، می تواند نشانگر تماس قبلی و خطر وجود بیماری باشد.

 

تاثیرات کلینیکی

بیماری حاد و تحت حاد

علائم در عرض ۴ الی ۸ ساعت پس از تماس با غبار زیاد حاوی آنتی ژن ظاهر میشود . این علائم شامل : سردرد ، تب ، تهوع، استفراغ ، تنگی نفس ، قطع تنفسی و سرفه می باشند. ممکن است حالت کبودی (سیانوز) و صدا دار شدن ریه ها (صداهای قوی و مشخص ) در سمع مشاهده گردد. در موارد پیشرفته ، رادیوگرافی قفسه سینه نشانگر نقاط تار(opacity) کوچک منتشر در نواحی میانی و پائینی ریه ها می باشد . کاهش ظرفیت تنفسی و انتقال گازهای تنفسی از بارزترین آسیب های عملکرد ریوی می باشند.

بیماری مزمن

پس از تکرار دوره های حاد بیماری و بندرت بدون سابقه حاد بیماری ، تماس های مکرر با غلظتهای پایین غبار آنتی ژنیک بتدریج منجر به دیسپنه می گردد (قطع تنفسی). آزمایشات عملکرد ریوی، نشانگر افت عملکرد تنفسی و آسیب در تبادل گازی است . عکسبرداری از قفسه سینه، سایه های متفرق خطی گوناگونی را نشان می دهد که همزمان با توسعه فیبروزیس منتشر انترستیشل ریوی ، گسترده تر می شوند.

 

ارتباط تماس و عوارض آن

ارتباط بین تماس با گرد و غبار آلرژن و پنومونی آلرژیک برونزا هنوز قطعی اعلام نشده است .

 

پیش آگهی

حالت حاد بیماری ، معمولا در عرض چندین هفته شکل قابل برگشتی دارد با این حال ممکن است حالت حاد، به شکل مزمن پیشرفت کند، بویژه اگر تماس با عوامل آلودگی قطع نشود، بیماری مزمن می تواند حالت پایدار و بدخیمی پیدا کرده و منجر به نارسایی احتقانی قلب گردد.

 

تشخیص های افتراقی

شكل حاد بیماری باید از عفونتهای حاد تنفسی (ویروسی یا باکتریایی) و پنومونی ناشی از دی اکسید نیتروژن (بیماری کارگران سیلو ، silo filler) متمایز گردد . در مرحله مزمن ، علل دیگر فیبروزیس منتشر انترستیشل ریوی باید حذف گردند یعنی (سل ریوی ، سارکوئیدوز، پنوموکونیوز ناشی از غبار معدنی و سندرم ( Hammon-Rich). شاید نمونه برداری از ریه لازم باشد. پرسی پیتین های اختصاصی در اکثر موارد حاد بیماری بوجود می آیند، در موارد مزمن بیماری نیز درصد کمتری پرسی پیتین اختصاصی دیده می شود.

 

حساسیت

تنها درصد کمی از کارگران در معرض گرد و غبار حاوی آنتی ژنهائی هستند که منجر به پنومونی آلرژیک برونزا (extrinsic) می گردند. دلایل حساسیت هنوز مشخص نگردیده است. میزان تماس می تواند نقش مهمی در این روند داشته باشد.

 

معاینات بهداشتی

معاینات قبل از استخدام: معاینات قبل از استخدام در مورد گروههای شغلی در معرض، دارای ارزش محدودی است.

معاینات دوره ای: این معاینات هم در گروههای شغلی پرخطر دارای ارزش محدودی هستند.

 

اقدامات نظارتی و درمانی ویژه

خارج کردن فوری از محدوده تماس باید اولین اقدام باشد. درمان با کورتیکوتروئیدها مؤثر است بویژه وقتی که پنومونی «حاد» باشد.

 

اقدامات کنترل و پیشگیری

در شرایط کار باید تغییراتی ایجاد گردد که از تکثیر و افزایش کپکها و آلودگیهای قارچی و باکتریایی جلوگیری بعمل آید. اندازه گیریهای تکنیکی برای کنترل گرد و غبار این موجود در هوای محیطهای کاری باید اعمال گردد. اقدامات پیشگیرانه فردی (ماسکهای تنفسی و غیره) ممکن است مورد نیاز باشد بویژه وقتی کار در بخشهای غبار آلود انجام می شود.

دانلود فایل پنومونی های آلرژیک:

 

 

  • هرگونه سوالی در رابطه با پنومونی های آلرژیک خارجی یا برون زا ( extrinsic) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی)

بیماری های ریوی ناشی از گرد و غبار (پنوموکونیوزها)

⇐  پنوموکونیوز زغال سنگ (CWP)

پنوموکونیوز ناشی از غبار معدنی اسکلروژن

پاورپوینت گرد و غبار سمی

 

پنومونی های آلرژیک خارجی یا برون زا ( extrinsic)
رتبه 5 از بین 1 رای

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید