وسایل اندازه گیری قرائت مستقیم آلاینده های شیمیایی

وسایل اندازه گیری قرائت مستقیم آلاینده های شیمیایی

وسایل اندازه گیری قرائت مستقیم آلاینده های شیمیایی

وسایل اندازه گیری قرائت مستقیم آلاینده های شیمیایی

فرمت: PDF تعداد صفحات: 32

فهرست:

 • کلیات
 • وسایل قرائت مستقیم

  • وسایل اندازه گیری فتویونیزاسیون
  • آنالیزورهای مادون قرمز
  • پایشگرهای گاز
  • پایشگرهای اکسیژن
  • پایشگرهای قابلیت انفجار
  • اندازه گیری در فضای محصور
  • لوله های گازیاب
  • آنالیزور جیوه – لایه طلا
  • پایشگرهای ذرات
  • دتکتور نوری
 • تشخیص گازهای شیمیایی جنگی

  • کاغذها و کیت های تشخیصی نظامی
   • دتکتور کاغذی M8/C8
   • دتکتور کاغذی M9
   • کیت دتکتور M256A1
  •  کیت دتکتور C2
  • لوله های رنگ سنجی
 • دتکتورهای پرتابل عامل شیمیایی

  • اسپکترومترهای جنبش پونی
  • موج آکوستیک سطحی
  • گاز کروماتوگرافی/ اسپکترومتر جرمی
 • وسایل تست الکتریکی


چکیده

وسایل قرائت مستقیم (آنی) اطلاعات را در زمان نمونه برداری ارائه کرده، و بنابراین تصمیم گیری سریع را ممکن می سازد. این وسایل به کاربر آموزش دیده و با تجربه این قابلیت را می دهد که تعیین کند آیا تراکم هایی از آلاینده شیمیایی خطرناک که پرسنل محیط کار با آنها مواجهه دارند، بیش از حدود مواجهه آتی (سقف یا پیک) است یا خیر. پایشگرهای قرائت مستقیم می توانند در شناسایی کمبود اکسیژن در محل، یا اتمسفر سرشار از اکسیژن شرایط آتی تهدید کننده جان و سلامت، مقادیر بالای آلاینده های هوابرده، اتمسفرهای قابل اشتعال، و خطرات ناشی از پرتوهای رادیواکتیو مفید باشند. پایش دوره ای مقادیر هوابرد با وسایل قرائت مستقیم، به خصوص قبل از شروع فعالیت های کاری و حین انجام آن، اغلب حیاتی و ضروری هستند. داده های حاصل از وسایل قرائت مستقیم را می توان برای ارزشیابی برنامه ایمنی و بهداشت بکار برد. همچنین جهت اطمینان از انتخاب درست وسایل حفاظت فردی (PPE)، کنترل های مهندسی و دستورالعمل های کاری می توان از آنها استفاده کرد.

کلیات

هدف این بخش ارائه مروری اجمالی بر انواع وسایل و تجهیزات اندازه گیری در محل می باشد. این اطلاعات منبع جامعی برای انواع خاص ابزارها و وسایل نبوده و جایگزین “راهنمای استفاده” ارائه شده توسط سازنده دستگاه نمی باشد. بلکه هدف آن شناخت اصول کار هر یک از انواع وسایل و شناساندن قابلیت ها و محدودیت های آنها است. کاربر نهایی ایزار همیشه باید از راهنمای وسیله و توصیه های سازنده در خصوص نحوه کار با دستگاه و حفظ و نگهداری آن تبعیت کند.

وسایل قرائت مستقیم

ملاحظات عمومی زیر مربوط به وسایلی می باشد که ممکن است بطور بالقوه در اتمسفرهای قابل انفجار یا در اتمسفرهای حاوی مواد شیمیایی هوابرد بسیار سمی استفاده شوند و یا در تماس با مواد شیمیایی سرطان زا که ممکن است سطوح را آلوده ساخته یا در هوا وجو دارند، بکار می روند

 1. وسایل قرائت مستقیم نباید در اتمسفرهایی که پتانسیل انفجار دارند، استفاده شوند، مگر اینکه توسط سازنده اجازه استفاده داده شده باشد. قبل از بکار بردن وسیله قرائت مستقیم به دسته و درجه بندی آن توجه شود. هنگام تعویض باطری ها، تنها از باطری هایی استفاده گردد که برچسب تایید ایمنی دارند.
 2. در مورد اتمسفرهایی که حاوی مواد سرطان زا یا مواد شیمیایی بسیار سمی هستند، برای جلوگیری از آلوده شدن وسیله باید از یک کیسه پلاستیکی برای پوشاندن وسیله استفاده شود. اطمینان حاصل شود که کیسه پلاستیکی محکم به بدنه وسیله نچسبیدن باشد به گونه ای که روی پمپ فشار منفی ایجاد کند. پس از تکمیل نمونه برداری، همه وسایل را بخوبی تمیز کردند تا پتانسیل آلوده شدن افراد یا اشیاء به حداقل برسد. تا حد امکان پاکسازی آلودگی های عمده از وسیله باید در محل نمونه برداری و پس از استفاده از وسیله انجام شود.

نکته : تعريف «ماده بسیار سمی» بر اساس قانون سازمان OSHA، ماده شیمیایی است که در یکی از سه دسته زیر قرار گیرد:

ماده شیمیایی که مقدار LD50 آن 50mg/kg وزن بدن موش آلبينو که از راه دهان وارد بدن موش هایی شود که وزن بدن هر کدام بین 200 تا 300 گرم است.

ماده شیمیایی که در تماس پوستی مداوم 24 ساعته (یا کمتر، اگر مرگ به فاصله کمتر از 24 ساعت رخ دهد) LD50 آن 200mg/kg وزن بدن خرگوش های آلبينو یا کمتر که هر کدام از آنها 2 تا 3 کیلوگرم وزن دارند.

ماده شیمیایی که پس از استنشاق مداوم یک ساعته توسط موش های آلبينو هر کدام با وزن 200 تا 300 گرم، LC50 آن در هوا 200ppm حجمی یا کمتر از گاز یا بخار، معادل 2mg/lit یا کمتر از میست، فيوم، با گرد و غبار باشد. (0SHA 29 CFR 1910.1200 App.A)

 

وسایل اندازه گیری فتویونیزاسیون

کاربرد و اصول عملکرد: دتکتورهای فتویونیزاسیون (PIDs) از منبع پرتو فرابنفش پر انرژی برای یونیزه کردن مواد شیمیایی در جریان هوا استفاده می کنند. مولکول های باردار روی سطح بارداری جمع آوری می شوند که این سطح جریان الکتریکی تولید می کند که نسبت مستقیم با تراکم ماده شیمیایی در هوای نمونه برداری شده دارد. قابلیت یونیزه شدن یک ماده شیمیایی بر حسب پتانسیل یونیزاسیون IP آن است. اگر انرژی لامپ UV برابر یا بیش از IP ماده شیمیایی نمونه برداری شده باشد، آن ماده توسط دستگاه تشخیص داده می شود. دتکتورهای PID نوعا به لامپ UV با توان 10 – 10.6 الكترون ولت (eV) مجهز هستند. معمولا سازنده دستگاه جداولی از فهرست IP مواد شیمیایی و حساسیت نهایی آنها را در اختیار قرار می دهند. لامپ های با انرژی بیشتر (نظير 11.7eV Photovac Model 2020Pro- ) نیز برای تشخیص مواد شیمیایی دارای IP بالا وجود دارند. به عنوان مثال جهت تشخیص متیلن کلراید به لامپ UV با توان 11.7eV نیاز است زیرا IP متیلن کلراید 11.35eV است. بطور کلی لامپ های با انرژی بالاتر عمر کوتاه تری نسبت به لامپ های 10.6eV دارند.

معمولا دتکتور فتویونیزاسیون برای هیدروکرین های آروماتیک تخطير بنزن، تولوئن، و زایلن تقریبا حساسیتی معادل 0.1ppm دارد. دتکتورهای PID نسبت به هیدروکربن های غیر اشیاء، الكل ها، اترها، و هیدروکرین های کلرینه حساسیت متوسطی داشته و نسبت به هیدرو کرین های اشياء نظير آن هگزان حساسیت کمتری دارند. در حالی که انتظار می رود حساسیت ماده شیمیایی با IP آن مرتبط باشد، اما همیشه اینگونه نیست. برای مثال، بنزن با IP معادل 9.245eV، که دتکتور فتویونیزاسیون حساسیت نسبتا بالایی نسبت به آن دارد، این حساسیت در مقایسه با وینیل بروماید با IP معادل 9.8eV به مقدار جزئی کمتر است.

کالیبراسیون

در بسیاری از موارد، یک گاز مرجع برای کالیبراسیون PID مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا از گاز ایزوبوتیلن (Isobutylene gas) در هوا، به عنوان گاز کالیبراسیون استفاده می شود. پس دستگاه را می توان مستقیما برای قرائت واحدهای ایزوبوتیلن استفاده کرد. چنانچه گازهای دیگری به جز ایزوبوتیلن اندازه گیری می شوند، پاسخ دستگاه را می توان با استفاده از راهنمای دستگاه به واحدهای ایزوبوتیلن تبدیل کرد. برای مثال، اگر فاکتور پاسخ فهرست شده در راهنمای دستگاه، در مورد بنزن (نسبت به ایزوبوتیلن) برابر 0.5 است و اگر از دستگاهی که با ایزوبوتیلن کالیبره شده، برای اندازه گیری بنزن استفاده شود، تراکم واقعی بنزن در هوا برابر نصف مقداری است که دستگاه قرائت می کند. بنابراین، اگر دستگاه PID اتمسفر بنزن را در مقدار ppm 5.8 ایزوبوتیلن قرائت کرد، تراکم واقعی بنزن برایر ppm 2.9 است. به همین ترتیب اگر دستگاه مقدار اتیل استات اتمسفر را ppm 10 ایزوبوتیلن قرائت کرد، تراکم اتیل استات ppm 38 خواهد بود زیرا فاکتور پاسخ اتیل استات برابر 3.8 است.

بسیاری از دستگاه های PID بر اساس گاز ایزوبوتیلن با فاکتورهای پاسخ داخلی برنامه ریزی شده اند و دستگاه را می توان برای قرائت مقدار گاز مورد نظر بر حسب ppm ، تنظیم کرد نیازی به تبدیل های فوق الذکر ندارند). چنانچه از فاکتورهای پاسخ ذخیره شده در دستگاه برای کالیبراسیون دستگاه استفاده می شود، کالیبراسیون مستقیم دستگاه، با بررسی و تایید کالیبراسیون قبلی، مورد قبول است. این کار را می توان با تست کردن تراکم معلومی از ماده شیمیایی در اتمسفر آماده شده در کیسه گار انجام داد.

ادامه مطلبی را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

هر گونه سوالی در رابطه با وسایل اندازه گیری قرائت مستقیم آلاینده های شیمیایی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

 

حتما بخوانید:

نظارت و بررسی اندازه گیری آلاینده های شیمیایی در محیط کار

اصول نمونه برداری و اندازه گیری غلظت آلاینده ها در هوا

اندازه گیری و ارزیابی مواجهه با عوامل شیمیایی

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *