ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین

شناسایی نقاط خطر و ارزیابی خطرات محیط کار

شناسایی نقاط خطر و ارزیابی خطرات محیط کار

شناسایی نقاط خطر و ارزیابی خطرات محیط کار

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 60

 

مقدمه:

در سال 1999 سازمان بين المللي كار (ILO) در كنفرانس برزيل اعلام نمود كه در هر سال 250 ميليون حادثه ناشي از كار در جهان بوجود مي آيد كه يک
ميليون آن منجر به مرگ مي شود.

نتيجه حوادث: مرگ، از كار افتادگي دائمي يا موقتي، اتلاف روزهاي كاري، عوارض جسمي و رواني و خسارات مالي.

بعد از جنگ جهاني دوم پيشرفت هاي جدي درخصوص مسائل ايمني بوجود آمد و در ايران بعد از انقلاب اسلامي حوادث شغلي در صنايع شيميايي ابعاد وسيعتری داشته لذا ايمني شغلي نيز در اين صنايع لزوم بيشتري داشته است.

تعاريف و اصطلاحات:

 • ايمني (Safety) : ميزان دوري از خطر – ايمني يک كميت نسبي است.
 • خطر بالقوه (Hazard) : شرايطي كه داراي پتانسيل صدمه به افراد، خسارت به تجهيزات و ساختمانها، از بين بردن مواد يا كاهش قدرت و كارآيي در اجراي يک عمل از قبل تعيين شده مي باشد.
 • خطر بالفعل (Danger) : بيان كننده قرار گرفتن نسبي در معرض يک خطر بالقوه مي باشد.
 • پيشگيري از حادثه (Accident prevention) : منظوراز پيش گيري منحصرا اقدام به شناسايي علت حادثه نيست بلكه بخش مهمي از آن بررسي
  حادثه يا رسيدگي به حادثه مي باشد.
 • ريسک (Risk) : امكان زيان و آسيب به انسان و دارايي
 • نقص يا عيب (Failure) : يک رويداد احتمالي است كه ممكن است در نتيجه يک ضعف و كاستي هايي مربوط به سيستم، بر اثر كار كردن و معيوب شدن سيستم و يا شرايط نامناسب فاكتورهاي داخلي باشد.
 • سيستم ايمني: سيستم ايمني نگاهي به پيشگيري از حادثه است كه تشخيص نواقص در سيستم و اجزاي آن كه داراي پتانسيل حادثه هستند را شامل مي شود.
  عناصر سيستم ايمني شامل:

  • People
  • Equipments
  • Materials
  • Environmental
 • قابليت اعتماد (Reliability): يعني كاركرد بدون نقص يك دستگاه و يا يک جزء دستگاه در محدوده معين شده خود و براي يک مدت زمان معين كار.
 • ميزان نقص و قابليت اعتماد (Reliability and Failure Rate (F.R: ميزان نقص دستگاه يا سيستم در طول يک دوره كاري (مثلاً يكسال) مي باشد اما Reliability به احتمال اينكه سيستم، كاري كه براي آن ساخته شده در مدت زمان معيني بدون نقص انجام دهد اطلاق مي شود.

خسارات ناشي از كار:

الف) خسارات قابل سنجش
ب) خسارات غيرقابل سنجش

 • طرف ذینفع (Interested Party): فرد یا گروهی از داخل یا خارج محل کار که به عملکرد ایمنی، بهداشت و زیست محیطی (HSE) یک سازمان مربوط می باشد یا از آن تاثیر می پذیرد.
 • رويداد (Event): اتفاق مرتبط با کار به موجب آن یک مصدومیت یا خسارت به تجهیزات (صرف نظر از وخامت آن) یا مرگ و میر رخ داده یا می تواند رخ دهد.
 • حادثه (Accident): عبارتست از یک اتفاق یا رويداد ناخواسته که منجربه مرگ، بیماري، جراحت، صدمه و یا سایر خسارات (loss) گردد.
 • شبه حادثه (near-misses): اتفاق/ رویداد ناخواسته اي که منجر به مرگ، صدمه، زیان مالی نشود ولی پتانسیل ایجاد حادثه را داشته باشد.
 • بيماري ( ILLNESS ): شرایط قابل تشخیص نامطلوب جسمی یا ذهنی (روحی) که از یک فعالیت کاري ناشی می شود یا بر اثر نن شرایط بدتر می شود.
 • ارزيابي ريسک :(RiSk Assessment) فرایند ارزشیابی ریسک ناشی از یک خطر، با در نظر گرفتن کفایت کنترل های موجود و تصمیم گیري در خصوص قابل قبول بودن یا نبودن ریسک.
 • ريسک قابل قبول (Acceptable Risk): به ریسک کاهش یافته تا حد قابل تحمل سازمان بر اساس الزامات قانونی و خط مشی ایمنی و سلامت حرفه اي گفته می شود.
 • خطر بارز: هنگامی که خطري داراي الزامات قانونی است و یا وخامت (شدت) آن از حد تعیین شده در سازمان بیشتر باشد و یا عدد ریسک نن بالاتر از عدد پذیرش سازمان باشد، خطر بارز است.
 • عدد پذيرش: حدي براي ریسک های محاسبه شده که بزرگتر از آن قابل تحمل نبوده و در ناحیه بحرانی قرار می گیرد. عدد پذیرش به صورت سالانه توسط کمیته ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست جهت تصویب به مدیریت پیشنهاد می شود.
 • بهداشت: علم و هنر پیشگیري از بیماري ها و تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی
 • ايمني: میزان یا درجه دوري از خطر

 

طرح ریزی شناسایی خطرات، ارزيابی و کنترل ریسک

 

اصول کلی و گام های اساسی مدیریت ریسک

شناسایی و کنترل ریسک

 

سازمان باید روش هاي اجرایی براي شناسایی مستمر خطرات، ارزیابی ریسک ها و اعمال اقدامات کنترلی لازم را ایجاد نموده و برقرار نگه دارد. این روش اجرایی باید شامل موارد زیر باشد:

الف – فعالیت های عادي و غیر عادي
ب- فعالیت های کلیه افرادی که به محل کار دسترسی دارند (شامل پیمانکاران و بازدید کنندگان).
ج-رفتار انسانی، توانایی ها و سایر فاکتورهاي انسانی .
چ- خطرات شناسایی شده با منشاء بیرون از محل کار که قادر به ایجاد اثرات زیان نور بر ایمنی و سلامت افراد بوده که می تواند تحت کنترل سازمان در داخل محل کار قرار گیرد.
ح – خطرات ایجاد شده در مجاورت محل کار توسط فعالیت های مرتبط با کار تحت کنترل سازمان .
یادنوري : بهتر است چنین خطراتی به عنوان یک جنبه زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گیرند .
خ – زیر ساخت، تجهیزات و مواد موجود در محل کار که توسط سازمان یا دیگران تهیه شده است.
د- تغییرات یا تغییرات پیشنهادي در سازمان، فعالیتهایشان، یا مواد.
ذ- اصلاحات جهت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه اي شامل تغییرات موقتی و اثراتشان بر عملیات، فرایندها و فعالیت ها .
ر- هرگونه الزامات قانونی کاربردي مرتبط با ارزیابی ریسک و اجراي کنترل هاي ضروري
ز- طراحی مناطق کاري، فرایندها، تاسیسات، ماشین آلات / تجهیزات، روشهای عملیاتی و سازمان کاري شامل سازگاری آنها با توانایی هاي انسانی.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • مراحل شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات سازمان

  • طرح ریزی ارزیابی
  • شناسایی خطرات طراحی ها, فعالیت ها, محصولات و خدمات
  • شناسایی پیامدهای زیست محیطی
  • محاسبه احتمال بروز پیامد (ایمنی و زیست محیطی)
  • محاسبه شدت (وخامت)
  • محاسبه ریسک
  • الویت بندی ریسک های محاسبه شده
  • تعیین علل ریشه ای خطرات و جنبه های ریست محیطی
  • نمودار استخوان ماهی, درخت خطا, پاراتو
  • ارزیابی مجدد
 • نتایج ارزیابی خطرات ایمنی و جنبه های زیست محیطی

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با شناسایی نقاط خطر و ارزیابی خطرات محیط کار داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک

راهنمای ماتریس ارزیابی ریسک بهداشت ایمنی و محیط زیست

دانلود دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نمونه عملی ارزیابی ریسک به روش FMEA

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *