دانلود جزوه آموزش HSE

شعار HSE

شعار HSE

شعار HSE

فکری به ذهنم رسید و مناسب دیدم که با دوستان هم مطرح کنم.

یک مجموعه از شعارهای HSE به فارسی و انگلیسی در اینجا جمع آوری کنیم تا بشه در فرصتهای مختلف ازش استفاده کنیم. چند نمونه که در اینترنت دیدم اینجا میآرم دوستان هم یاری کنند و ادامه بدند

:Come Home SafeHSE Bonding For. A Better Future care for your colleague A healthy mind in a healthy body

(یابه فارسی خودمون : عقل سالم در بدن سالم است)


 

Prevention is better than Cure

( باز به فارسی خودمون: پیشگیری بهتر از درمان است)


 

Safe Operations by Design, Not by Accident

Alert today. Alive tomorrow Anger is one letter away from Danger. Drive gently Safety is as simple as ABC: Always Be Careful Your good health is your greatest wealth Stop accidents before they stop you

 

 • تاسیسات مهم است ، اما ایمنی پرسنل مهمتر .
 • ‫آن روزی پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد.
 • ‫اول ایمنی ـ بعد کار.
 • ‫ایمنی گوهریست گرانقدر ، با تشویق پرسنل حافظ آن باشید.
 • ‫از تصادفات دیگران درس عبرت بگیرید.
 • ‫یک خطای کوچک می تواند حادثه ای بزرگ بوجود آورد.
 • ‫ایمنی اصل ضروری از اشتغال به شمار می رود.
 • ‫آلودگی محیط زیست زندگی انسان را تهدید می کند .
 • ‫از عیوب هیچ گاه چشم پوشی نکنید .
 • ‫اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید، رعایت ایمنی و بهداشت را سرلوحه کارتان قرار دهید.
 • ‫حضور سرپرست گروه در محیط کار، عامل بزرگیست از پیشگیری از حوادث.
 • ‫ابزار های دستی را روی کف زمین، در راهروها نگذارید.
 • ‫لوازم ایمنی سپری هستند بین شما و حوادث.
 • ‫استفاده از گوشی در محیط های پر سر و صدا الزامی است.
 • ‫پیروی از اصول ایمنی تضمینی است بر سلامت شما و سعادت خانواده تان.
 • ‫آمار نشان می دهد که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی احتیاطی کوچک ایجاد شده است.
 • ‫اولین اشتباه، آخرین اشتباه است.
 • وجود کلاه ایمنی موتور سواری به هنگام بروز تصادفات می تواند به میزان هفتاد و پنج درصد در صدمات وارده به سر پیشگیری نماید.
 • احتیاط کن تا بیشتر زندگی کنی !
 • از حوادث پیشگیری کنید اما نه به حرف بلکه به عمل .
 • اهمیت و فوریت هر کاری چندان زیاد نیست که نتوان آن را به این طریق بی خطر انجام داد.
 • اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید امر حفاظت را سرلوحه کارتان قرار دهید.
 • ایمنی زمانی حاصل می شود که بدانیم چگونه از خطر دور شویم.
 • احتیاط شرط عقل است.
 • از حمل چندین بسته با حجم با دودست که مانع دید شما می شود خودداری کنید، از تعداد بسته ها بکاهید و بر دفعات حمل آن بیا فزایید.
 • آیا می دانید شوخی های خطرناک در محیط کار یکی از مهمترین عوامل ایجاد حادثه است.
 • از زیر بار معلق و ناپایدار عبور نکنید.
 • استفاده از لوازم حفاظت فردی ) ماسک ـ دستکش و غیره… ( در کار با مواد شیمیایی ضروری است.
 • اگر در معرض عبور یا پرتاب شدن اجسام قرار دارید، باید کلاه حفاظتی مقاوم و در عین حال سبک به سر گذارید تا آسیب نبینید.
 • ایمنی مسئله ای است مربوط به همه.
 • ابزار کار را در جیب خود جای ندهید.
 • از تماس با اشیاء مشکوک جداً خودداری کنید.
 • از آلوده شدن زخم به گرد و غبار و یا تماس با ابزار کار خودداری کنید.
 • از تجارب دیگران استفاده کنید.
 • ابزار ناقص را از محیط دور کنید.
 • ایمنی ضامن سلامتی است.
 • اگر نمی دانید ، سؤال کنید .
 • از شوخی و اعمالی که ممکن است ، همکارانتان را ناراحت و عصبانی نماید ، پرهیز نمائید .
 • از وسایل حفاظتی خود همیشه استفاده کنید .
 • به شانس تکیه نکنید، دستورالعمل های کار را مو به مو اجرا کنید .
 • برق خادمی است که قاتل هم می تواند باشد .
 • به دستورالعمل های و علائم ایمنی توجه خاص مبذول دارید .
 • بهتر است از تجارت مصدومین پند بگیریم نه آنکه خود مصدوم شویم .
 • برای انجام کار با ابزار و وسایل مختلف ، باید از دستکش های مناسب آن کار استفاده نمود.
 • با رعایت اصول ایمنی ، از افزایش آمار حوادث جلوگیری کنیم.
 • بهای هر حادثه همیشه سنگین است.
 • به ایمنی فکر کنید.
 • بعد از اتمام کار، وسایل و ابزار کار را در محل مخصوص خود قرار دهید .
 • برق کسی را دوست دارد که از او بترسد.
 • برای انجام هر کار اول فکر کنید .
 • به امید روزی که اصول ایمنی در کلیه شئون اجتماعی رعایت شود.
 • بسته های حجیم مانع دید است .
 • خطر خبر نمی کند، آماده باشیم.
 • به ایمنی فکر کنید تا در امان باشید .
 • برخورد دست با نوک تیز و برنده ابزار کار که از جیب بیرون آمده ، موجب زخمی شدن دست می گردد .
 • به محض زخمی شدن دست یا سایر اعضاء از کمک های اولیه استفاده کنید، کوچکترین جراحت و خراش می تواند سلامتی شما را به خطر
 • اندازد .
 • با بکار بردن وسایل حفاظتی فردی از حوادث جلوگیری کنید .
 • به محض بریدگی دست و پا و سایر اعضاء از کمک های اولیه استفاده کنید.
 • برای حفظ جان خود به دستورات حفاظتی توجه کنید .
 • با روش صحیح خود ، ایمنی را عملاً تبلیغ کنید .
 • پیشگیری موثرتر از درمان است .
 • پیشگیری امروز را به علاج فردا موکول نکنید .
 • تصمیم بگیرید سال نو را بدون حادثه بگذرانید .
 • تجربه را ، تجربه کردن خطاست .
 • توصیه های ایمنی را جدی بگیرید .
 • چه بسا یک جراحت مختصر در اثر لا قیدی به یک کانون چرکی خطر ناک تبدیل شده سلامت شما را مورد تهدید قرار دهد.
 • جهت ایمنی ، کار را بازرسی نمایید .
 • چون برق دیده نمیشود ، هیچ موقع کابل را لمس نکنید .
 • چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی .
 • خودتان را تمیز نگهدارید .
 • خوب فکر کنید تا خوب به مقصد برسید .
 • خطر همیشه به چشم دیده نمیشود .
 • خطر همیشه در کمین است .
 • خطر پاره شدن یا باز شدن و سقوط بار را همیشه در نظر داشته باشید .
 • حادثه به خودی خود اتفاق نمی افتد بلکه علتی دارد .
 • حوادث را قبل از وقوع پیش بینی کنید .
 • حصول ایمنی در نتیجه همکاری دسته جمعی است .
 • حفاظت ضامن سلامتی است ، عزیزان شما ا نتظار دارند سلامت به خانه بر گردید .
 • حوادث را قبل از وقوع پیش بینی کنید ، چون روز خوش ، روز بدون حادثه است .
 • حوادث قابل پیشگیری است .
 • حفظ سلامتی شما گرانمایه ترین اصل در زندگی به شمار می آید .
 • حفاظت جان کارکنان بسیار ساده تر و بهتر از جبران خسارت ناشی از حوادث در محیط کار است.
 • در هنگام کار باید از لباس منظم و صحیح استفاده نمود .
 • در یک محیط آرام کار کنید .
 • دانستن نکات ایمنی کافی نیست به آنها عمل کنید .
 • در وسایل ایمنی اغلب اوقات تجربه گران تمام می شود .
 • دریچه ها و چاله های کف کارگاه را باید با نرده محصور و با چراغ قرمز ) علامت خطر ( مشخص گردد تاکسی در آن سقوط نکند )
 • در پس هر حادثه نوعی سهل انگاری وجود دارد .
 • در سر راه خود مواظب اشیاء نوک تیز باشید .
 • در هر کاری که عقل و احتیاط توأماً بکار رود از حوادث پیشگیری خواهد شد .
 • در موقع کار کردن با اشیاء از کفش های حفاظتی استفاده کنید تا در صورت سقوط شیئی سنگین پای شما آسیب نبیند .
 • درب های خروجی و راهروهای منتهی به آن باید همیشه آزاد باشد تا کارگران بتوانند هنگام بروز حریق در اسراع وقت از آن خارج شوند .
 • دستگیره های چرخ دستی باید حفاظ داشته باشد تا پشت دست به در و دیوار تصادم نکند و زخمی نشود .
 • در برابر خطرات ناشی از کار ، خود را حفظ کنید.
 • دقت بیشتر، احتیاط بیشتر .
 • رعایت نظم و انضباط در گارگاه خطر حوادث را کم می کند .
 • رعایت نظم و تربیت در گارگاه برابر نصف کار انجام شده است .
 • راهروها و محل آمد و رفت کارگران در گارگاه باید خالی از هر گونه مانعی باشد .
 • روز خوش روز بدون حادثه است .
 • سال خوش ، سال بدون حادثه است .
 • سلامتی بالاترین نعمت است ، آن را به آسانی از دست ندهید .
 • سانحه از بی مبالاتی ، شتابزدگی و عدم دقت ناشی می شود .
 • شتابزدگی و بی نظمی حادثه آفرین است
 • شتاب زدگی پشیمانی بدنبال دارد .
 • شست و شوی لباس با بنزین و مواد نفتی جان عده ای رابه آتش کشیده است. شما دیگر آن را آزمایش ‫نکنید .
 • شرایط و موقعیت های خطرناک را اصلاح کنید .
 • صدمات هر اندازه جزئی باشد تحت معاینه و درمان قرار دهید .
 • صرف هزینه جهت حفاظت و ایمنی یکنوع سرمایه گذاری است .
 • طریقه ی صحیح انجام کار را از سرپرست خود بیاموزید .
 • علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد .
 • عدم رعایت ایمنی = وقوع حادثه .
 • علم ناقص خطرناک است.
 • عزیزان شما انتظار دارند ، سلامت به خانه برگردید .
 • عصبانیت و خستگی حادثه بدنبال دارد .
 • عمر کوتاه خود را با حادثه کوتاه تر نکنید .
 • غفلت ، اشتباه ، مسامحه، فراموشی از عوامل حوادث می باشد .
 • غرور و جهالت در هنگام کار با وسایل برقی جان انسان را تهدید می کند .
 • فقط شما هستید که موقع زخمی شدن رنج و زیان می بینید .
 • فقط عینک قابل تعویض است نه چشمها .
 • قبل از توقف ماشین حفاظ را برندارید .
 • قسمتهای گردنده بدون حفاظ خطرناکترین قسمت ماشین آلات است .
 • قبل از هر نوع کار به علائم توجه کنید .
 • کارگر محتاط و تابع مقررات دچار حادثه نمی شود .
 • کوچکترین ضایعه در مدار برق ، مرگ آفرین است .
 • کار از محکم کاری عیب نمی کند .
 • کوچکترین خراش و جراحت می تواند سلامتی شما را به خطر اندازد .
 • کلاهک حفاظتی اره دوار برای پیشگیری چنین حادثه تعبیه شده است .
 • کار خود را با توجه با توجه به مقررات ایمنی انجام دهید .
 • کوچکترین خراش و جراحت را پانسمان کنید .
 • کار را بعد از کنترل نمودن کامل شرایط شروع کنید .
 • کسی از شما محافظت نمی کند .
 • محکم کنید بند کلاهتان را .
 • محیط کار خود را تمیز و مرتب نگه داری کنید .
 • ممکن است وضع شما خوب باشد ولی بهتر است از وضع همکاران و زیردستان خود آگاه باشید .
 • معایب کارو شرایط خطرناک را فوراً به مافوق اطلاع دهید .
 • نظم و نظافت در کارگاه از حوادث کم می کند .
 • وسایل حفاظت فردی ، ضامن سلامتی و تندرستی شماست .
 • هرگز با ابزار فرسوده و معیوب کار نکنید .
 • همیشه و در همه حال محتاط باشید و قبل از هر کاری به عواقب آن فکر کنید .
 • هنگام به دست گرفتن و حمل اشیایی که قسمتهای برنده و لبه های تیز دارد، دستکش حفاظتی بدست کنید تا زخمی نشوید .
 • هر بیشه گمان مبر که خالی است ، شاید پلنگ خفته باشد .
 • هنگام جوشکاری ، ریخته گری و سایر کارهایی که در نور بسیار شدید صورت می گیرد ، استفاده از عینک حفاظتی ضروری است .
 • یک کبریت خاموش نشده ، یک ته سیگار روشن ممکن است لحظاتی بعد حادثه شومی ببار آورد .
 • یک خطای کوچک می تواند حادثه ای بزرگ به وجود آورد .
 • یک لحظه غفلت ، یک عمر پشیمانی .

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با شعار HSE داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ 50 شعار اصلي ايمني

⇐ شعر ایمنی

 

منبع: بهداشت حرفه ای

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *