سوالات کنکور مربوط به صدا از سال 76 تا 86

سوالات کنکور مربوط به صدا از سال 76 تا 86

با سلام خدمت مهندسان یک سری سوالات  کنکور مربوط به صدا را براتون قرار داده ام که مربوط به کنکور سال 76 تا 86 است. امیدوارم مفید واقع شده باشد.

1- فرکانس بالای هر باند صوتی در 1/2 اکناباند چند برابر فرکانس پایینی همان باند است؟(76)

الف) 2√        ب) 3√       ج) 2       د) 3

2- حداقل آستانه شنوایی انسان چند وات بر متر مربع است؟(76)

الف)           ب)                    ج)                        د)

10-10                     10-12                               10-14                              10-16  

3- سرعت صوت در دمای 50 درجه سانتیگراد چند متر بر ثانیه است؟(76)

الف) 258        ب) 278            ج) 361        د) 365

4- کدام خصوصیت صوت را ارتفاع صوت می نامند؟(76)

الف) زیرو بمی       ب) شدت صوت       ج) طنین       د) طول موج

5- کدام شبکه نمونه برداری دستگاه ترازسنج برای اندازه گیری سروصدا فرودگاه ها انتخاب می شود؟(76)

الف) A       ب) B        ج) C        د) D

6- رابطه تراز توان صوت کدام است؟(77)

الف) LW=10 Log w/w0        ب) LW=20 Log w/w0          ج) LW=20 Log w + 94       د) LW=20 Log w + 120

7- حد صدا در محیط صنعتی برای 8 ساعت کار چند دسی بل است؟(77)

الف) 80       ب) 85        ج) 90        د) 95

8- رابطه میان طول موج، فرکانس و سرعت موج در امواج الکترومغناطیسی به چه شکل می باشد؟(78)

الف) f=cλ       ب) λ=c.f       ج) c=f.λ         د) c=fλ/2π

9- در آنالیز 1/2 اکتاوباند در صورتی که حد پایین، 350HZ باشد، فرکانس مرکزی چند هرتز است؟ (78)

الف) 385      ب) 400        ج) 450         د) 500

10- در صورتی که آمپدانس آکوستیکی ویژه هوا 407  (MKS-Rayls) باشد و فشار صوت در محیطی 2 Pa باشد شدت صوت به چه میزان خواهد بود؟(78)

الف) 0.098        ب) 0.0098         ج) 1.0098         د) 1.098

11- اگر دو صوت هم تراز و هم فرکانس باشند. وقتی اختلاف فاز آنها 90 درجه باشد تراز برایند آنها …….. دسی بل بیشتر از تراز هر یک از آنهاست؟ (79)

الف) 0       ب) 2           ج) 3         د) 6

12- مقدار موثر فشار صوت (Prms) برابر است با …… فشار ماکزیمم صوت. (79)

الف) 0.707      ب) 7.07       ج) 70.7        د) 707

13- واحد فشار صوت پاسکال است که برابر است با : (80)

الف) دین بر سانتی متر مربع        ب) دین بر متر مربع       ج) نیوتن بر متر مربع       د) نیوتن بر سانتی متر مربع

14- شدت صوت در صحبت عادی (گفتگو)، چند دسی بل است؟ (80)

الف) 20      ب) 30        ج) 50            د) 60

15- در صورتی که مقدار موثر فشار صوت 100 پاسکال باشد، تراز فشار صوت مربوط چند دسی بل است؟ (81)

الف) 90       ب) 132          ج) 134         د) 136

16- دو منبع صوتی همسان با تراز و توان 100 دسی بل یک میدان آزاد آنتشار صوت دارند توان مجموع آنها چند وات است؟(83)

 الف) 0.2        ب) 0.1          ج) 0.02       د) 0.01

17- در صورتی که برای کارگری تراز معادل 8 ساعته صدا برابر 94 دسی بل ماسبه شده باشد. بر اساس حد مجاز کشوری دز دریافتی وی چند درصد است؟ (83)

الف) 200       ب) 400        ج) 800       د) 1600

18- برای انجام انالیز فرکانس صوت توسط SLM کدام شبکه توزین فرکانس مناسب تر است؟ (84)

الف) C       ب) A          ج) Slow       د) Fast

19- بر اساس استاندارد مورد قبول ایران، میزان زمان مجاز مواجهه با صدای 90 دسی بل چند ساعت است؟ (85)

الف) 1 ساعت         ب) 0.52           ج) 4             د) 4.52

20- برای دو صوت با فشار Prms=0.92 پاسکال و Ppeak=12 پاسکال، فاکتور قله چقدر است؟ (85)

الف) 0.2 pa        ب) 0.5 pa         ج) 84 dB         د) 1.7 dB

21- اگر دز دریافتی صدا برای یک کارگر 600٪ و مدت زمان کار او 8 ساعت در یک شیفت باشد مدت زمان مجاز تماس برای وی چند ساعت است؟ (86)

الف) 0.75         ب) 1.25          ج) 1.33          د) 1.5

22- تراز فشار صوت در یک نقطه خاص 100dB است. شدت صوت در این نقطه چند w/m2 است؟ (86)

الف) 0.01       ب) 0.02          ج) 0.1            د) 0.2

23- در انالیز فرکانس یک اکتاوباند اگر فرکانس مرکزی 1000HZ  باشد فرکانس حد پایین چند هرتز است؟(86)

الف) 500       ب) 700              ج) 720         د) 750

سوالات کنکور مربوط به صدا از سال 76 تا 86
مهندس لطفا به این مطلب امتیار دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید