سامانه رشد وزارت بهداشت

سامانه رشد وزارت بهداشت

سامانه رشد وزارت بهداشت

سامانه رشد وزارت بهداشت

سامانه ثبت نام و پيگيري مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان (سامانه رشد)

باستحضار مي رساند با توجه به بخشنامه وزارت متبوع سامانه مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان به ادرس لينک زيربه نام “سامانه رشد” تغيير يافته است متقاضياني که قبلا در سامانه طرح ثبت نام داشته اند با مراجعه به سامانه مذکور ثبت نام نموده و جهت پيگيري و يا دريافت  گواهي پايان طرح و نيز ساير مراحل کد رهگيري جديد دريافت نمايند.

⇐ ورود به بخش گواهی اشتغال و آموزش سامانه رشد

⇐ آخرین اخبار و اطلاعیه های سامانه رشد

نحوه ثبت نام و بکارگیری مشولین طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان جهت كلیه فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتي و آزاد سراسر كشور در رشته های پزشکي و پیراپزشکي و رشته های وابسته در مقاطع كارداني و بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در این دستورالعمل تشریح شده است.

1- رشته های تحصیلی مشمول طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان

رشته های اجباری

 • پرشکی (پس از معرفی وزارت بهداشت)
 • پرستاری دندانپزشکی
 • تکنسین فوریت های پزشکی
 • دندانپزشکی
 • اتاق عمل
 • علوم آزمایشگاهی
 • داروسازی
 • هوشبری
 • رادیولوژی

توجه: ثبت نام رشته پزشکي تنها پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام توزیع پزشکان به آدرس http://tp.tarh.behdasht.gov.ir و دریافت معرفي نامه مطابق شرایطي كه در دستورالعمل ثبت نام شرح داده شده است صورت مي پذیرد.

رشته های اختیاری (مازاد بر نیاز)

رشته های مازاد برای طرح

رشته های مازاد برای طرح

2- شرایط عمومی پیش از ثبت نام و بکارگیری مشمولان طرح

 • داوطلب بایستي ابتدا با دانشگاه محل تحصیل تسویه حساب نماید. وی باید حتماً از معاونت اموزشي دانشگاه (اداره خدمات آموزشي) محل تحصیل خود اطمینان حاصل نماید كه اطلاعات فارغ التحصیلي وی در سامانه آموزشي وزارت بهداشت (سما) درج شده است. در غیر اینصورت امکان ثبت نام در این سامانه و شروع طرح برای وی وجود ندارد.
 • در حال حاضر ثبت نام دانشگاه های علوم پزشکي شیراز، شاهرود و لرستان در این سامانه انجام مي پذیرد و به مرور ثبت نام سایر دانشگاه ها نیز از طریق این سامانه صورت مي پذیرد.
 • پذیرش و بکارگیری بانوان بارداری كه نوبت طرح آنها فرا رسیده است امکان پذیر نیست. بدیهي است افراد مذكور مي توانند پس از سپری نمودن دوران بارداری و زایمان مجددا ثبت نام نمایند تا جهت اعزام به طرح آنها اقدام گردد.
 • افرادی كه طرح خود را درمقطع تحصیلي قبلي انجام داده و گواهي پایان طرح دریافت نموده اند، مشمول طرح نمي باشند.
 • آقایان در صورت دارا بودن شرایط زیر اجازه ثبت نام دارند:
  • دارا بودن كارت پایان خدمت نظام وظیفه قبل از فارغ التحصیلي در رشته های پزشکي و پیراپزشکي (با مقطع دیپلم و یا كارداني و بالاتر در رشته های غیرپزشکي)
  • دارا بودن كارت معافیت از خدمت نظام وظیفه
  • خدمت نظام وظیفه بعد از فارغ التحصیلي در رشته های پزشکي و پیراپزشکي كمتر از حد نصاب مدت طرح باشد. (كمتر از 24 ماه جهت مقاطع كارشناسي و بالاتر و كمتر از 12 ماه جهت كارداني). در این حالت باید كارت پایان خدمت پس از فارغ التحصیلي در رشته های پزشکي و پیراپزشکي به عنوان مدارك لازم ارائه شود ) در صورت عدم صدور كارت پایان خدمت نامه معتبر از ستاد كل نیروهای مسلح یا كارت موقت ترخیص از خدمت قابل قبول است).
  • نکته: در صورتي كه خدمت نظام وظیفه سپری شده باشد مطابق شرایط معافیت ماده 3 قانون امکان معافیت برای رشته های اجباری وجود دارد. توضیحات لازم در رابطه با این موضوع در قسمت معافیت از طرح سایت طي یك دستورالعمل آورده شده است.

 

3- مراحل ثبت نام، ارسال مدارک و شروع به کار

مرحله اول – ثبت نام در سایت ثبت نام طرح

متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط عمومي و شرایط اختصاصي اشاره شده بالا مي بایست به سامانه مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند. متقاضي پس از تکمیل كلیه صفحات ثبت نام و بارگذاری مدارك مورد نیاز كه در ادامه تشریح شده است، باید كدرهگیری دریافت نماید.

در زیر به شرایط بومي، شرایط انتخاب محل خدمت و مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام در این سایت اشاره شده است.

شرایط بومی

متقاضیان در صورت دارا بودن یکي از شرایط زیر مشمول شرایط و امتیازات بومي شهرستان مي شوند:

 • شهرستان محل تولد با شهرستان محل مورد تقاضا منطبق باشد.
 • حداقل دو مقطع تحصیلي از مقاطع (ابتدایي، راهنمایي، دبیرستان) درشهرستان مورد تقاضا بوده باشد (گواهي پیش دانشگاهي مورد قبول نیست).
 • در صورتي كه فرزندان نیروهای مسلح كه در شهرستان محل خدمت پدر خود و محل تقاضا حداقل 3 سال متوالي تحصیل كرده باشند.

شرایط انتخاب محل خدمت برای رشته های اجباری

ثبت نام در مناطق مختلف برای رشته های اجباری صرفا با توجه به سهمیه قبولي در كنکور سراسری ورودی دانشگاه ها (منطقه یك، دو و سه مطابق پیوست 1 این دستورالعمل) به شرح زیر امکان پذیر است:

 • اگر سهمیه قبولي متقاضي در كنکور منطقه 1 باشد، وی مي تواند در مناطق 1 ،2 و 3 خدمت كند.
 • اگر سهمیه قبولي متقاضي در كنکور منطقه 2 باشد، وی مي تواند در مناطق 2 و 3 خدمت كند.
 • اگر سهمیه قبولي متقاضي در كنکور منطقه 3 باشد، وی مي تواند در منطقه 3 خدمت كند.
 • اگر سهمیه قبولي متقاضي شاهد است و یا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد (بجز رشته هایي پزشکي، دندان پزشکي و داروسازی) است وی مي تواند در هر یك از مناطق 1 ،2 و 3 خدمت نماید.
 • بانوان متاهل و كارمندان رسمي دولت مي توانند در هر یك از مناطق 1 ،2 و 3 خدمت نمایند.
 • پزشکان عمومي ذكور مکلفند یکسال اول خدمات را در مراكز بهداشتي درماني روستایي خدمت نمایند.
 • كاركنان رسمي دولت از انجام خدمات روستایي معاف می باشند.
 • شهرهای شیراز، تهران، تبریز، اصفهان و مشهد جهت خدمت فارغ التحصیلان رشته های پزشکي، دندانپزشکي و داروسازی و متخصصین رشته های مختلف پزشکي بجز برای بانوان متاهل مجاز نیست.
 • فارغ التحصیلان رشته های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری كه سهمیه قبولي آنها منطقه 2 و 3 مي باشد مي توانند تا اطلاع ثانوی در منطقه 1 خدمت نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانه

لازم به ذكر است كه در تمامي مدارك زیر اسکن کپی مدارک قابل قبول نیست.

 • اسکن تصویر اصل تمامي صفحات شناسنامه با حداكثر حجم 150 كیلوبایت برای هر تصویر
 • اسکن تصویر اصل تمامي صفحات شناسنامه همسر در صورت تاهل با حداكثر حجم 150 كیلوبایت برای هر تصویر
 • اسکن تصویر اصل كارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت آقایان (پشت و رو) با حداكثر حجم 150 كیلوبایت برای هر تصویر
 • اسکن تصویر اصل كارت ملي با حداكثر حجم 150 كیلوبایت برای هر تصویر
   تصویر اداری و پرسنلي تمام رخ (با حجاب اسلامی جهت بانوان) و زمینه سفید كه 6 ماه اخیر گرفته شده باشد با حداكثر حجم 100 كیلوبایت

مرحله دوم: قرارگیری در نوبت اعزام به طرح

پس از ثبت نام در سامانه متقاضیان در نوبت اعزام به طرح قرار مي گیرند. هر یك از دانشگاه ها مطابق با شرایط مشخص شده زیر اقدام به بکارگیری داوطلبین مي نمایند.

اطلاعات تکمیلی را با دانلود فایل pdf (راهنمای کامل) مشاهده کنید.

 1. شرایط اختصاصی رشته های خاص
 2. اطلاعات تماس دانشگاه ها
 3. پیوست: سهمیه و ضریب هر یک از مناطق تحت پوشش دانشگاه ها

دانلود راهنمای کامل

 • هرگونه سوالی در رابطه با سامانه رشد وزارت بهداشت داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

سامانه رشد وزارت بهداشت
رتبه 5 از بین 1 رای

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید