دستگاه های تهویه مطبوع

دستگاه های تهویه مطبوع

دستگاه های تهویه مطبوع

دستگاه های تهویه مطبوع

در پایان این مقاله از دانشجو انتظار می رود که:

 1. هوا و اَتمسفر را توضیح دهد.
 2. دمای هوا، اَتمسفر و محیط زندگی انسان را شرح دهد.
 3. رطوبت هوا را توضیح دهد.
 4. دمای حباب خشک را تعریف کند.
 5. دمای حباب مرطوب را شرح دهد.
 6. دمای نقطه شبنم را تعریف کند.
 7. رطوبت ویژه را توضیح دهد.
 8. رطوبت نسبی را توضیح دهد.
 9. نمودار سایکرومتریک را از روی شکل توضیح دهد.
 10. منطقهٔ آسایش را از روی شکل توضیح دهد.
 11. کولر گازی پنجره ای را توضیح دهد.
 12. کولر گازی اسپلیت را شرح دهد.
 13. انواع کولر های گاز اسپلیت را شرح دهد.
 14. مدار الکتریکی کولر گازی اسپلیت را از روی نقشه توضیح دهد.
 15. روش انتخاب کولر گازی را شرح دهد.
 16. بار برودتی فضاهای مختلف را برآورد نماید.
 17. طرز کار کولر آبی را توضیح دهد.

انسان با تلاشی پی گیر در راه بهبود محیط زیست می کوشد تا شرایط زندگی بهتر و راحت تری را فراهم آورد.

ایجاد تهویه مطبوع یکی از مهم ترین گام هایی است که برای رسیدن به این هدف برداشته شده است. تهویه مطبوع برای انسان آسایش و تندرستی می آورد و تأثیر خوبی روی عواطف و روان انسان باقی می گذارد.

حال این پرسش پیش می آید که تهویه مطبوع چیست؟

سیستم تهویه مطبوع چهار عامل زیر را در تابستان و زمستان به طور خودکار کنترل می کند تا شراىط آساىش انسان را تأمین
کند. عوامل گفته شده در بالا عبارتند از:

 1. دمای هوا
 2. رطوبت هوا
 3. سرعت گردش هوا
 4. پاکیزگی هوا

علاوه بر پیامد آساىش بخش تهوىه مطبوع، بسیاری از صاحبان صناىع درىافته اند که تهوىه مطبوع در کارخانه ها امکان کنترل کامل مراحل تولید را برای آنها فراهم آورده و کیفیت محصول تولیدی را بالا می برد.

سیستم تهوىه مطبوع کامل باىد هوا را بر حسب نیاز گرم تر ىا سردتر نموده، درصد رطوبت آن را کم ىا زىاد، جرىان و گردش آن را کنترل و تنظیم و نهاىتاً آن را تصفیه کند انجام اىن مراحل دقیق و خودکار باشد.

هوا

لایه هوایی که زمین را دربرگرفته است کمی بیش از 600 کیلومتر ضخامت دارد که به چند لاىهٔ مشخص تقسیم شده است. لاىه ای از هوا که در اىن بخش بیش از همه مورد توجّه ما است، لاىه ای است که بین سطح درىا و ارتفاع 50000 پا )حدود 15 کیلومتر ( قرار دارد زىرا تا اىن ارتفاع است که تهوىه و گرم کردن داخل هواپیما لازم می شود.لاىهٔ بین 30000 پا تا 50000 پاىی
هوا را «تروىوسفر » و لاىهٔ بین سطح درىا تا ارتفاع 30000 پاىی «اَتمسفر » می نامند. اَتمسفر از مخلوط چند گاز تشکیل شده است و هرىک از آن طبق قانون دالتون طوری عمل می کنند که گوىا به تنهاىی فضا را اشغال کرده اند.

هوا از نظر حجمی از 78 درصد نیتروژن )ازت( و 21 درصد اکسیژن و 1 درصد گازها دىگر تشکیل شده است. اىن هوا را هوای خشک می نامند هوا در کلیه شراىط بخار آب همراه دارد و مقدار آن در هوا متغیر است.

دمای هوا

دمای هوا در نقاط سکون زمین بین 54 – تا 54 + درجه سلسیوس 1می باشد. دمای مطبوع طبیعی 22 درجه سلسیوس است.
دمای طبیعی بدن انسان 37 درجه سلسیوس است. در بیشتر نقاط معتدل کره زمین دمای محیط کمتر از دمای بدن انسان
است و به همین دلیل برای حفظ گرمای بدن به لباس و پوشاک نیاز است.در تابستان، هنگامی که دمای هوای محیط از 37 درجه سلسیوس بیشتر می شود بدن انسان با تبخیر عرق بدن مقداری از گرمای خود را از دست می دهد. بنابراىن برای حفظ دمای محیط در حد تهوىه مطبوع گرم کردن آن در برخی موارد و خنک کردن آن در موارد دىگر امر ضروری به نظر می رسد.

رطوبت هوا

هواىی که در آن زندگی می کنیم، همیشه دارای مقداری بخار آب است و چون بدن انسان از طرىق منفذهای پوست و دستگاه
تنفس )در هنگام بازدم( مقدار قابل ملاحظه ای رطوبت از دست می دهد. دانستن اىنکه هوا چگونه تواناىی گرفتن اىن رطوبت را
دارد و رطوبت هوا چه تأثیری بر رهاىی رطوبت بدن از طرىق سیستم تنفسی و منفذهای پوست دارد اهمیت زىادی دارد.

دمای حباب خشک هوا

دماىی است که با دماسنج معمولی اندازه گیری شود.

دمای حباب مرطوب

دستگاه سایکرومتر

دمای حباب مرطوب دماىی است که با دماسنجی اندازه گیری شود که مخزن آن با فتیلهٔ سفید و تمیزی که با آب مقطر خالص خیس شده باشد اندازه گیری شود (شکل 1). معمولاً دماسنج در اىن حالت دمای کمتری را نشان می دهد.
تفاوت بین دمای حباب خشک و دمای حباب مرطوب بستگی به مقدار رطوبت هوا در فضا دارد. هرگاه هوا صد درصد از بخار آب اشباع شده باشد هیچ گونه تبخیری روی فتیله صورت نخواهد گرفت در اىن حالت دماهای نشان داده شده توسط دماسنج های
خشک و مرطوب ىکسان خواهد بود ولی، اگر هوا صد درصد اشباع نباشد آب مقطر فتیله تبخیر می شود و فتیله را خنک تر می کند. از دماسنج خشک و دماسنج حباب مرطوب برای تعیین رطوبت هوا استفاده می شود در جدول 2 با داشتن دمای حباب خشک و دمای حباب مرطوب می توان درصد رطوبت نسبی را بدست آورد.

ادامه موضوعات را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با دستگاه های تهویه مطبوع داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اصول طراحی سیستم های تهویه مطبوع بیمارستانی

مقاله تهویه مطبوع

 بانک سیستم های تهویه

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *