درخواست ترجمه مقالات ارگونومی و بهداشت حرفه ای و HSE

در این بخش تعدادی از مقالات پیشنهادی برای ترجمه قرار گرفته اند که می توانید جهت ترجمه، ثبت سفارش کنید.

مقالات خارج از موضوعات پیشنهادی (شخصی) را نیز می توانید جهت ترجمه از طریق فرمی که در انتها مطلب موجود است، ارسال کنید تا تعیین قیمت شود و پس از پیش‌پرداخت، کار ترجمه شروع و در اسرع وقت تحویل داده شود.

تجزیه و تحلیل وضعیت کارگران صنعتی با روش جدیدی به نام بارگذاری ارزیابی فوقانی بدن “لوبا” در ایران

چكيده:

اختلالات و آسیب­های اسکلتی-عضلانی به­عنوان یک چالش شغلی جهانی شناخته شده است. این آسیب­ ها بیشتر در نواحی فوقانی بدن متمرکز می­ شوند. روش­ های متعددی جهت ارزیابی این اختلالات وجود دارند که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعفی هستند و برای مشاغل مختلف کارآیی متفاوتی را نشان می ­دهند. این مطالعه با هدف ارزیابی پوسچر با کمک روش LUBA در یک صنعت چاپ استان قم اجرا گشت. در این مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی تمام پرسنل عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ­های مربوط به اختلالات اسکلتی-عضلانی بوسیله پرسش­نامه نوردیک (NMQ) جمع­ آوری شد. همچنین، پوسچرها نیز توسط روش LUBA و در چهار عضو گردن، شانه، آرنج و مچ دست آنالیز شد.

داده­ های حاصل، با کمک نرم­افزار SPSS V.20 آنالیز شدند. مبتنی بر پرسش­نامه نوردیک، مشخص گردید مشکلات در ناحیه تحتانی پشت با 35.1% شیوع دارای بیشترین میزان است. نتایج روش لوبا نیز حاکی از این بود که بیشترین پوسچرها در سطح دوم اقدامات اصلاحی قرار داشته و نیازمند مطالعه بيشترند. بر اساس تحلیل­های صورت گرفته در این مطالعه پیرامون اعتبار یا روایی قابلیت پیش­ بینی روش ارزیابی پوسچر لوبا در صنعت چاپ می ­توان اینگونه بیان کرد که این روش برای ارزیابی پوسچر در صنعت مذکور نمی ­تواند روش قابل اعتمادی باشد، هرچند انجام تحقیقات بیشتر و جامع­تر توصیه می­ گردد.

ترجمان دانش:

سطح خطر بروز مشکلات اسکلتی- عضلانی بر اساس نتایج LUBA در این صنعت متوسط می­ باشد. به عبارت دیگر، نيازمند مطالعات بیشتر و دقیق­تر و یا مداخلات ارگونوميکي هستند. با توجه به اینکه تمام افراد حاضر در پژوهش سابقه کار بالایی دارند و در نظر گرفتن این مهم که مدت زمان مواجهه از ریسک فاکتورهای اصلی در اختلالات اسکلتی- عضلانی محسوب می­ گردد، لزوم توجه هر چه گسترده ­تر به شرایط موجود در محیط کار ضروری به نظر می­رسد. بر اساس تحلیل­ های صورت گرفته در این مطالعه پیرامون اعتبار یا روایی پیش­بینی روش ارزیابی پوسچر لوبا در صنعت چاپ می­توان این گونه بیان کرد که این روش برای ارزیابی پوسچر در صنعت مذکور نمی­ تواند روش قابل اعتمادی باشد. اما جهت اطمینان بیشتر انجام مطالعات بیشتر پیشنهاد می ­شود.

درخواست ترجمه کامل این مقاله را می توانید از طریق فرم انتهای همین مطلب ثبت کنید.

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Koohpaei A, Khandan M, Vosoughi S, Khammar A, Mobinizade V, Farrokhi M, Poursadeghiyan M, 2017. Industrial workers’ postures analysis by a new method named “loading on the upper body assessment” in Iran. Ann Trop Med Public Health,10(4):973-7.
URL: http://www.atmph.org/article.asp?issn=1755-6783;year=2017;volume=10;issue=4;spage=973;epage=977;aulast=Koohpaei

مدل تصمیم گیری و عوامل انسانی: TOPSIS و رفتارهای ارگونومی (TOPSIS-EB)

چكيده:

یک مدیریت ایمنی موثر نیاز به توجه به عوامل انسانی و همچنین سازه های سیستم دارد که باعث ایجاد شرایط خطرناک یا ایمن در اجزای فنی می شوند. این مطالعه با هدف بررسی و ارزیابی رفتارهای ارگونومیک جهت انتخاب بهترین گروه تغییر شغل در یک صنایع فرآیند ایران در سال 2010 انجام شد. روش شناسایی بر اساس روش نمونه گیری رفتار ارگونومی (EBS) و روش TOPSIS بود. پس از مشخص کردن رفتارهای غیر ارگانیک و با اشاره به نتایج یک مطالعه آزمایشی، نمونه ای از 1755 با دقت نمونه گیری 5٪ و سطح اطمينان 95٪ تعیین شد. با این حال، برای کسب اعتماد بیشتر 2631 مشاهده جمع آوری شد. نتايج حاکی از آن است که 43.6٪ رفتار کارکنان از لحاظ انحصارگرایانه است. شایع ترین رفتار غیر ارگانیک، سرگرمی پاها بود در حالیکه بارگیری با 83.01٪ از مشاهدات کلی رفتار غیر ارگونومیک بود. با استفاده از روش TOPSIS، موثرترین گروه تغییر و حداقل جایگزین های جذاب برای مداخله در این شرکت انتخاب شدند.یافته ها تعداد زیادی از رفتارهای غیر ارگانیک را اعلام می کنند. پیامدهای فاجعه بار تصادفات در صنایع پتروشیمی، توجه به رفتارهای ارگونومیک کارگران در محل کار و ارتقای آنها است.

ترجمان دانش:

هنگامی که ما عواقب فاجعه بار تصادفات در صنعت پتروشیمی را در نظر می گیریم، اهمیت توجه به اصول پیشگیرانه و کاهش رفتارهای غیر ارگانیک کارکنان را متوجه می شویم.این عمل باعث کاهش هزینه های صدمات و حوادث می شود. به منظور دستیابی به این هدف، می توانیم تمرکز کنیم بر این رفتارها: حمل بار با وزن مناسب، بستن بار در بدن هنگام حمل و بلند کردن بارگذاری با وزن مناسب، از آنجا که این عوامل در اولویت اول، دوم و سوم مطابق با نتیجه آنتروپی به ترتیب هستند.

بهبودی بهتر و پایدار در رفتارهای ارگونومی در یک شرکت با توجه به اصلاح این رفتارها بیشتر خواهد شد. علاوه بر این نتایج روش TOPSIS نشان می دهد که اولویت برای اقدامات اصلاح باید بر روی گروه هایی با اهمیت کمتری انجام شود از این رو، گروه های A ،C و D باید به عنوان اولویت هايی در نظر گرفته شوند. از سوی دیگر،ما نمی توانیم رفتارهای فیزیکی، اجتماعی، و رفتارهای مدیریتی را بر رفتار کارگران تشکیل در محل کار غلبه دهیم. همچنين بعضی از اجزاء اثربخشی برای بهبود ایمنی در صنایع فرآوری به عنوان زیر ثابت شده است (McSween2003):

مشاهدات رفتاری و روند بازخورد
– بازبینی رسمی داده های مشاهده
– اهداف بهبود
– تقویت بهبود و دستیابی به هدف

این عناصر نشان دهنده اهمیت رفتار کارگران در محل کار برای بهینه سازی،راحتی، ایمنی و بهره وری در سازمان است.بنابراین، رفتار مشاهده و بازخورد باید باشد و انجام شده از طریق نظرسنجی به موقع و برنامه ریزی شده باشد.سرانجام مدل ،

(Activators-Behaviors-Consequences (ABC (فعالان، رفتارها و پیامدها). برنامه می تواند به بهبود رفتارهای ارگونومی کمک کند. با استفاده از فعالان مانند جلسات ارگونومی، تنظیم هدف، قوانین و مقررات، ما می توانیم رفتارها را به طور مستقیم بهبود دهیم.با این حال، عواقب ناشی از تایید خود، اخاذی، تایید همکار، مجازات، بازخورد و صدمه می تواند با افزایش انگیزه رفتارها را بهبود بخشد. توصیه روش استفاده از روش فنلاندی به ارزیابی خواص ارگونومی در محل کار می تواند به عنوان یک ارزیابی زیست محیطی در این زمینه مفید باشد.

كلمات كليدي: نمونه برداری از رفتار ارگونومیک، بارگیری، حمل، پوسچر

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Khandan M, Vosoughi S, Azrah K, Poursadeghiyan M, Khammar A,2017. Decision making models and human factors: TOPSIS and Ergonomic Behaviors (TOPSIS-EB)

.Management Science Letters,7(2):111-8.

URL: http://m.growingscience.com/beta/msl/2441-decision-making-models-and-human-factors-topsis-and-ergonomic-behaviors-topsis-eb.html

بررسی رابطه بین توانایی کاری و کیفیت زندگی مرتبط با کار در پرستاران

چکیده:

سابقه و هدف: توانمندی کار پرستاران شاخص رضایت شغلی آنان است و عاملی مهم در کیفیت و امنیت شغلی است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین توانایی کار و کیفیت زندگی کاری و تعیین متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای مؤثر در پرستاران انجام شده است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384 انجام شد. شاخص کارایی (WAI) و کیفیت زندگی مرتبط با کار (WRQoL) مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها: میانگین WAI به طور معنی داری با مجموع نمره WRQoL و دو مورد آن از جمله استرس در محل کار و وضعیت سلامت عمومی (P-value = 0.001) ارتباط معنی داری داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد که همبستگی معنی داری بین کل WRQoL و خرده مقیاس WAI از جمله منابع ذهنی (P-value = 0.001)، تعداد بیماری های جاری (P-value = 0.02) و توانایی کار در رابطه با خواسته های شغلی P-value = 0.04) . WRQoL و WAI) ارتباط معنی داری با سن و شغل داشتند (P-value = 0.001) . میانگین نمره WAI و WRQoL از نظر آماری در میان واحدهای مختلف متفاوت بود (P-value = 0.001)

نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج ارتباط بین توانایی کار پرستاران و WRQoL را تقویت می کند. نظارت بر WRQoL و توانایی کارکنان کارکنان به سازمانها کمک می کند تا وضعیت خود را بدست آورند و اقداماتی را جهت بهبود شرایط کاری انجام دهند.

ترجمان دانش:

تعامل دو جانبه بین توانایی کار و کیفیت زندگی مرتبط با کار وجود دارد. برخی از عوامل فردی مانند سن، تجربه، وضعیت سلامتی و نوع کار می توانند این تعامل را با تاثیر بر یکی از این دو شاخص تاثیر گذارند.

کلمات کلیدی: پرستاران، کیفیت زندگی کاری، پرسشنامه WAI، توانایی کار، مقیاس WRQoL

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Abbasi M, Zakerian A, Akbarzade A, Dinarvand N, Ghaljahi M, Poursadeghiyan M, et al,2017. Investigation of the relationship between work ability and work-related quality of life in nurses. Iranian Journal of Public Health, 46(10): 1404-1412.

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5750353

بررسی ارتباط مواجه صوتی، حساسیت و آزردگی صوتی با رضایت و استرس شغلی در کارگران یک صنعت نساجی

چکیده

صدا از جمله عوامل اثر گذار بر بر رضایت و استرس شغلی در میان گارگران است. علاوه بر صدا فاکتورهای دیگری از جمله حساسیت و رضایت شغلی نیز بر این اثر می افزایند. لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط مواجه صوتی، حساسیت و آزردگی صوتی با رضایت و استرس شغلی در کارگران یک صنعت نساجی انجام شد. در این مطالعه از پرسشنامه حساسیت صوتی وینشتانی، مقیاس آزردگی صوتی، پرسشنامه استرس شغلی HSE و مقیاس رضایت شغلی استفاده گردید. مواجهه صوتی افراد بر اساس روش ISO 9612 تعیین گردید و افراد براساس تراز مواجهه به دو گروه کنترل (مواجهه کمتر از 85 دسی بل) و گروه مواجهه (مواجهه بیش از 85 دسی بل) تقسیم شدند.

ننتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین میانگین حساسیت صوتی، آزردگی صوتی، رضایت شغلی و استرس شغلی در بین گروه های کنترل و مواجهه وجود دارد. براساس نتایج آزمون آنالیز چندمتغیره کوواریانس (MANCOVA)، مواجهه صوتی، حساسیت و آزردگی صوتی توانستند بترتیب 0.09، 0.19 و 0.06 از واریانس استرس شغلی را توجیه کنند. همچنین این متغیرها توانستند بترتیب 0.09، 0.12 و 0.05 از تغییرات رضایت شغلی را توجیه کنند. بطور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حساسیت صوتی بعنوان یک متغیر فردی بزرگترین اثر را بر افزایش استرس شغلی و کاهش رضایت شغلی داشت.

کلمات کلیدی: مواجهه صوتی، حساسیت صوتی، آزردگی صوتی، رضایت شغلی، استرس شغلی

لینک دسترسی به مقاله و شکل صحیح رفرنس:

https://core.ac.uk/download/pdf/270068194.pdf

Abbasi M, Yazdanirad S, Habibi P, Arabi S, Fallah Madvari R, Mehri A, Poursadeghiyan M, Ebrahimi MH, Ghaljahi M. Relationship among noise exposure, sensitivity, and noise annoyance with job satisfaction and job stress in a textile industry. Noise & Vibration Worldwide. 2019 Jun;50(6):195-201.


مقاله دوم مشابه این موضوع:

تأثير قرار گرفتن سر و صدا شغلی روي خواب در میان کارگران صنعت نساجی

چکیده:

مقدمه: قرار گرفتن در معرض سر و صدا شغلی یکی از عوامل خطر اصلی است که بر الگوی سلامتی و خواب کودکان تأثیر می گذارد. ماشین آلات نساجی سطح بالایی از سر و صدایی تولید می کنند که می تواند موجب بروز اثرات نامطلوب سلامتی در کارگران شود.

هدف: اين مطالعه به منظور بررسي تأثير قرار گرفتن سر و صداي شغلي در خواب در بين كارگران صنعت نساجي انجام شد.

مواد و روشها: در حال حاضر مطالعات مقطعي بر روی 60 کارگر صنایع نساجی واقع در شهر سوادکوه ایران انجام شده است. در این مطالعه، مقیاس خواب آلودگی اپورث (ESS) و یک پرسشنامه توسعه یافته توسط نویسنده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. سطح صدای معادل هشت ساعته برای ارزیابی سر و صدا کارکنان بر اساس ISO 9612: 2009 اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون من-ويتني و آزمون كروسكال-واليس، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه گام به گام مورد بررسی قرار گرفتند.

يافته ها: انحراف معيار ±ميانگين معادل سطح صدا، سن و تجربه 4.1± 94 دسي بل، 7.6 ± 35 سال و 1.6 ± 10 سال بود.نتایج آزمون كروسكال-واليس نشان داد که سن بالاتر و طول مدت تجربه کاری به طور معنی داری با اختلالات خواب مرتبط است. نتايج آزمون من-ويتني نشان داد که سابقه استفاده از داروهاي آرام بخش، وضعيت تاهل و استفاده از دستگاه هاي محافظ شنوايي (HPD) به طور معني داري با اختلالات خواب همراه بود. میانگین اختلال خواب در بین سابقه مصرف مواد مخدر، هیپنوتیزم، وضعیت تاهل و HPD ها تفاوت معنی داری داشت. آزمون رگرسيون چند مرحله اي نشان داد که سن، قرار گرفتن در معرض سر و صدا، وضعيت تاهل، استفاده از HPD ها و سابقه استفاده از داروهاي آرام بخشي مي تواند 87٪ تغييرات خواب را پيش بيني کند.

نتيجه گيري: نتایج مطالعات حاضر حاکی از آن است که در میان بسیاری از عوامل موثر بر خواب کارگری، قرار گرفتن در معرض سر و صدا نقش مهمی دارد. پیشنهاد شده است که مدیران و تولیدکنندگان باید کارگران را برای استفاده از دستگاه هاي محافظ شنوايي (HPDs) انگیزه دهند، در نتیجه قرار گرفتن در معرض سر و صدا و پس از آن اختلالات خواب در کارگران را کنترل کنند.

ترجمان دانش:

با توجه به یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که سن، طول مدت تجربه کار، مصرف داروهای آرام بخش، عدم استفاده از دستگاه هاي محافظ شنوايي (HPDs) و وضعیت تاهل ممکن است مسئول اختلالات خواب باشد؛ با این حال، قرار گرفتن در معرض سر و صدای شغلی نیز باید به عنوان یک عامل که باعث اختلال خواب در میان کارگران صنعت نساجی می شود، در نظر گرفته شود. بنابراین، روش کنترل سر و صدا باید به عنوان یک استراتژی ضروری برای کاهش اختلال خواب استفاده شود.

کلمات كليدي: سر و صدای صنعتی، اختلال در خواب، کارگران نساجی

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Darzi Azadboni Z, Jafari Talarposhti R, Ghaljahi M, Mehri A, Aarabi S, Poursadeghiyan M, et al, 2018 Mar.Effect of Occupational Noise Exposure on Sleep among Workers of Textile Industry.

. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 12(3): LC18-LC21.

تأثیر متقابل متغیرهای زمینه ای و پارامترهای بار کاری بر کیفیت زندگی پرستاران شاغل در واحدهای بیمارستانی بسیار پیچیده: یک مطالعه مقطعی 

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی کاری یک مفهوم اساسی در زندگی کارمندان است که می تواند کارایی سازمان و رضایت شغلی کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات متقابل متغیرهای زمینه ای (ویژگی های شغلی و جمعیتی) و پارامترهای بار کاری بر کیفیت زندگی مرتبط با کار در پرستاران شاغل در بخش های ICU ،CCU و اورژانس بیمارستان پرداخته است.

مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 2017 انجام شد. در بین کلیه پرستاران داوطلب مرد و زن (840 نفر) در بخشهای ICU ، CCU و اورژانس مورد مطالعه قرار گرفتند. برای این منظور از شاخص بارکاری ناسا (NASA-TLX) و کیفیت زندگی مرتبط با کار استفاده شد. همچنین از پرسشنامه عمومی برای جمع آوری اطلاعات شغلی و جمعیت شناختی پرستاران استفاده شد. تجزيه و تحليل آماري از طريق MANOVA، آزمون هاي اثرات بين فردی ، Box M ، مقايسه هاي زوجي، روش Bonferroni و رگرسيون چندگانه انجام شد.

يافته ها: يافته ها نشان داد كه اختلاف ميانگين نمره كيفيت زندگي کاری ناشي از كار در همه گروه هاي متغيرهاي زمينه مورد مطالعه به جز جنس و BMI از نظر آماري معني دار است. رابطه بین متغیرهای سن، سابقه کار و تعداد بیماران در هر شیفت کاری و نمرات کیفیت زندگی مرتبط با کار از نظر آماری معنی دار بود. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره، متغیرهای ساعت اضافه کاری، تعداد بیماران در هر شیفت، سن و میزان بار کاری در مدل رگرسیون باقی مانده و ضرایب تأثیر آنها بترتیب 43-، 23-، 19- و 15- درصد بود.

نتیجه گیری؛ نتایج حاکی از تأثیر همزمان متغیرهای مورد مطالعه بر کیفیت زندگی مرتبط با کار پرستاران بود. از این میان، متغیرهای ساعات اضافه کاری، تعداد بیماران در هر شیفت، سن و بارکار درک شده در مدل رگرسیون باقی ماندند و بیشترین تغییرات کیفیت زندگی مرتبط با کار را توجیه کردند.

جهت مطالعه رفرنس فوق لینک ذیل را کلیک نمائید:

https://jcdr.net/articles/PDF/12482/37929_CE%5BRa1%5D_F(AC_SL)_PF1(AGAK)_PFA(AK)_PB(AG_SHU)_PN(SL).pdf

Abbasi M, Farhang Dehghan S, Fallah Madvari R, Mehri A, Ebrahimi MH, Poursadeghiyan M, et al, Interactive Effect of Background Variables and Workload Parameters on the Quality of Life among Nurses Working in Highly Complex Hospital Units: A Cross-Sectional Study, Journal of Clinical and Diagnostic Research, 2019, 13,1 ,LC08 – LC13


مقاله دوم در این رابطه:

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و میزان شکست های شناختی در پرستاران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

زمینه و هدف: کیفیت زندگی کاری پرستاران تحت تاثیر عوامل فردی و شغلی قرار می گیرد و از عوامل تاثیر گذار بر کارائی آنهاست که می تواند بر میزان خطاهای و شکست های شناختی آنها نیز موثر باشد. این مطالعه بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و میزان شکست های شناختی در پرستاران می باشد.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی در سال 1393 برروی پرستاران شاغل در ICU, CCU و اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه های  کیفیت زندگی کاری (WRQOL ) و شکست های شناختی (CFQ) بود. اطلاعات جمع اوری شده با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 و انجام آزمون هاي همبستگي پيرسن و اسپیرمن و آزمون تي دو نمونه مستقل و همچنین  آناليز واريانس يک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین (انحراف معیار) شکست های شناختی (7.12) 5.40 و میانگین (انحراف معیار)  کیفیت زندگی کاری نیز (7.13) 8.75به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش کیفیت زندگی کاری میزان شکست های شناختی کاهش می یابد (P-Value < 0.05). شکست های شناختی با سن ، سابقه کار و بخشهای کاری مختلف ارتباط مثبت و معنی داری دارد در حالی که ارتباط کیفیت زندگی کاری با سن و سابقه کار افراد معکوس است و تنها با بخش های کاری دارای ارتباط مثبت و معنی داری می باشد (P-Value < 0.05).

 نتیجه گیرینتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش کیفیت زندگی کاری پرستاران یکی از عوامل زمینه ساز کاهش میزان شکست های شناختی در انان می باشد. و بهبود کیفیت زندگی کاری موجب کاهش میزان شکست های شناختی می شود.

کلمات کلیدی: شکست های شناختی، کیفیت زندگی کاری، پرستاران، پرسشنامه  CFQ، پرسشنامه WRQOL

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Abbasi M, Zakerian A, Mehri A, Poursadeghiyan M, Dinarvand N, Akbarzadeh A, et al,2017.Investigation into effects of work-related quality of life and some related factors on cognitive failures among nurses

. Int J Occup Saf Ergon,23:386-92.

Investigation of effects of work-related quality of life and some related factors on cognitive failures among nurses

ارتباط بین عوامل فردی، فاکتورهای شغلی و LBP (کمردرد) در یکی از کارگاه های تولید خودرو در تهران در سال 1394

چكيده:

با وجودی که زندگی مکانیکی در حال حاضر منبع خدمات ارزشمندي برای بشر است، با بسیاری از عوارض از جمله اختلالات اسکلتی عضلانی، انواع مختلف بیماری و نشانه ها، درمان، علائم با توجه به شرایط نامساعد کار مواجه شده است.عوامل متعددی مانند نوع بار کار، حمل بار، عوامل فیزیکی و روانشناختی و مدت کار، بر کمر درد شغلی تاثیر می گذارد. کار تکراری، حمل بار را می توان در صنایع تولید قطعات خودرو یافت. در واقع اگر عوامل شغلی و شخصی می تواند در یک فرد مبتلا کمر درد ایجاد کند، مهم است که در این زمینه مطالعات انجام شود. هدف از این مطالعه توصیفی تحلیلی، بررسی رابطه بین افراد و عوامل شغلی با کمردرد در یکی از کارگاه های تولید قطعات خودرو در تهران بود. به همین علت، 160 نفر از کارکنان واحدهای مختلف به صورت تصادفی انتخاب شدند.برای ارزیابی شیوع کمردرد، از پرسشنامه نوردیک استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 27.5 درصد از کارگران مورد مطالعه از درد پشت رنج می بردند.نتایج آزمون χ2 نشان داد که بین ورزش، تجربه و شيوع درد پشتی ارتباط معنی داری وجود دارد. درصد بالائی از کارگران جوان مبتلا به کمردرد، انتظار می رود که افزایش تجربه بروز درد پشتی را افزایش دهد.

ترجمان دانش:

با در نظر گرفتن میزان بالای کمردرد 27.5٪ در جمعیت مورد مطالعه، برنامه های مداخله ای لازم است.

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

لینک دانلود مقاله:

The relationship between individual, occupational factors and

شکل صحیح رفرنس:

Omidianidost A, Hosseini S, Jabari M ,Poursadeghiyan M,Dabirian M,Et Al, 2016.The Relationship Between Individual, Occupational Factors And LBP (Low Back Pain) In One Of The Auto Parts Manufacturing Workshops Of Tehran In 2015. Journal Of Engineering And Applied Sciences, 11(5):1074-1077.

كلمات كليدي: درد، عوامل فردی و شغلی، کمردرد ، پرسشنامه نوردیک، افزایش یافته

بررسی اثر بخشی میکروبی لجن فعال شده در جداسازی فلزات سنگین از شیرابه کمپوست

چکیده:

تولید زباله های جامد در سال های اخیر افزایش یافته است. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که تولید شيرابه از ضایعات جامد حاوی غلظت بالایی از فلزات سنگین است. راندمان حذف آنها از محلول شيرابه اي در سیستم های رشد و تعقیب و هوشیاری هوازی در مقیاس آزمایشگاهی در ظرف 72 ساعت پس از هوادهی بررسی شد. تمام مواد مورد استفاده، درجه تحلیلی (Merck) بود. حداکثر بازده سیستم رشد متصل به حذف BOD5 و COD به ترتیب 80٪ و 78.28٪ بود. حداکثر راندمان حذف برای هر دو رشد متصل و معلق به سرب مربوط می شود و حداقل بهره وری حذف مربوط به وانادیوم برای رشد متصل شده و کادمیوم برای رشد معلق است. راندمان حذف فلزات سنگین در رشد متصل از حداکثر به حداقل به ترتیب سرب، آهن، منگنز، کبالت، روی، جیوه، منیزیم، مس، کروم، نیکل، کادمیوم و وانادیم بود. و راندمان حذف برای رشد معلق از حداکثر تا حداقل سرب، منگنز، آهن، روی، مس، منیزیم، کبالت، جیوه، کروم، نیکل، وانادیوم و کادمیوم بود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هر دو سیستم مناسب برای درمان شیرابه جوان هستند، اما برای برآورده شدن استانداردهای تخلیه زیست محیطی، پس از درمان لازم است.

ترجمان دانش:

از يافته هاي این مطالعه می توان نتیجه گرفت که هر دو سیستم های مناسب برای درمان شیرابه جوان، اما سیستم رشد متصل شده موثرتر از رشد برای حذف CODحالت تعلیق است.همچنین، نتیجه گیری می شود که هر دو سیستم دارای کارایی مناسب حذف از شيرابه جوان برای فلزات سنگین هستند. اما برای برآورده شدن استانداردهای تخلیه زیست محیطی،پس از درمان لازم  خواهد شد.

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Farrokhi M, Naimi-joubani M, DargahiA, Poursadeghiyan M, Jamali HA, 2018. IInvestigating activated sludge microbial population efficiency in heavy metals removal from compost leachate

.Polish Journal of Environmental Studies, 27(2):623-627.

کلمات كليدي: فلزات سنگین، لجن فعال ، شیرابه ،جمعیت میکروبی

چالش ها و فرصت های بهداشتی، ایمنی و ارگونومی شغلی بر اساس تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی: مطالعه موردی در صنایع تولیدی انتخاب شده در استان قم، ایران سال 1394

چکیده:

زمینه و هدف: ساختار سازمانی مناسب نقش مهمی در بهره ­وری هر سازمان دارد لذا طرح­ریزی صحیح ساختار سازمانی، موجب بهبود عملکرد نیروی انسانی و بهره ­وری می­گردد. به این منظور مطالعه ی حاضر در سال 1394 با هدف بررسی ساختار سازمانی صنایع تولیدی استان قم و پیش ­بینی وضعیت آینده ایمنی و بهداشت شغلی در آنها صورت پذیرفت.

روش بررسی: این مطالعه مقطعی بین 39 شرکت تولیدی که به صورت تصادفی انتخاب شدند، اجرا گردید. جهت جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه معتبر ساختار سازمانی رابینز استفاده شد. نقطه برش مولفه ­های رسمیت و پیچیدگی 22 و تمرکز 31 می­ باشد. امتیازات بالاتر نشان­دهنده سطح بالاتری از مؤلفه مربوطه است. پرسش­نامه­ ها توسط مدیران ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان­ها تکمیل گردید.

یافته ­ها: متوسط تعداد پرسنل شاغل در این شرکت­ ها و سابقه فعالیت سازمان­ها به ترتیب 1.101±1.105 نفر و 1.12±3.15 سال بود. میانگین امتیاز پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در شرکت­ های بررسی شده به ترتیب 3.14، 3.21 و 2.31 گزارش شده است. در بین سازمان­های مورد مطالعه، 6.38% از سازمان­ها دارای رسمیت، 6.2% دارای پیچیدگی و 6.56% نیز از تمرکز بالا برخوردار بودند. یافته­ های آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که پیچیدگی با تعداد پرسنل، و تمرکز با سابقه فعالیت شرکت در ارتباط مستقیم و معنی­دار است (P<0.05). نتیجه ­گیری: در بیش از نیمی از سازمان­ها، ساختار متمرکز بوده و در سطح پایین تفویض اختیار، فعالیت ­های مرتبط با حوزه ایمنی و بهداشت نمی­ تواند کارآیی لازم را داشته باشد. هم­چنین بر اساس نتایج بیش از 60 درصد از سازمان­ها فاقد رسمیت هستند. در مجموع، با شرایط موجود، نمی ­توان پیش ­بینی مطلوبی از وضعیت و موفقیت ایمنی و بهداشت در آینده ارائه نمود.

ترجمان دانش:

بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می­رسد، واحدهای سلامت شغلی صنایع در شرایط سازمانی فعلی دارای توان غلبه بر چالش ­های پیش­رو و آتی نیستند. افزایش رسمیت همراه با کاهش تمرکز در شرکت­ های تولیدی مورد مطالعه موجب رشد و ارتقای سطح مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خواهد شد. بر این مبنا ساختارهای سازمانی باید بر اساس محیط، فناوری، چرخه زندگی و ابعاد سازمان طراحی و اصلاح شوند. همچنین برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف سازمان در کنار ادغام سیستم مدیریت، می ­تواند به اثربخشی بیشتر واحدهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمان­ها و صنایع کمک نماید. بهره ­گیری از فناوری اطلاعات و مدیریت دانش نیز برای ارتقای میزان بهره ­وری، خلاقیت و کارآفرینی متخصصین ایمنی و بهداشت شغلی توصیه می ­شود.

کلیدی: ساختار سازمانی، مدیریت صنعتی، منابع انسانی، تناقض، ایمنی و بهداشت شغلی

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Khandan M, Aligol MH, Shamsi M, Poursadeghiyan M, Biglari H, Koohpaei A,2017. Occupational health, safety, and ergonomics challenges and opportunities based on the organizational structure analysis: A case study in the selected manufacturing industries in Qom Province, Iran, 2015. Ann Trop Med Public Health,10(3):606-11. http://www.atmph.org/text.asp?2017/10/3/606/213119کلمات

رژیم غذایی و پیشگیری از سرطان: ترکیبات غذایی، رژیم غذایی میکرو RNA و رژیم غذایی اکوسوم ها

چکیده:

سرطان یکی از مشکلات عمومی بهداشت عمومی در سراسر جهان است. عوامل متعددی در شروع و رشد سرطان دخیل هستند. عوامل محیطی ژنتیکی و داخلی / خارجی می توانند بعنوان عوامل مهمی باشند که بر روی ظهور و توسعه چندین سرطان تأثیر می گذارد. رژیم غذایی و تغذیه ممکن است به عنوان یکی از عوامل مهم پیشگیری یا درمان سرطان های مختلف باشد. مطالعات زیادی نشان دادند که الگوهای مناسب رژیم غذایی ممکن است به پیشگیری از سرطان کمک کنند یا می توانند رشد تومور را در بیماران سرطانی مهار کنند. علاوه بر این، مطالعات زیادی انجام شده نشان می دهد که انواع مختلفی از ترکیبات رژیمی مانند کورکومین، چای سبز، فولات، سلنیم و ایزوفلاون های سویا خواص ضد سرطان گسترده ای را نشان می دهند. نشان داده شده است که این ترکیبات از طریق هدف قرار دادن دنباله ای از مسیرهای سلولی و مولکولی می توانند به عنوان گزینه های مناسب برای پیشگیری از سرطان و درمان سرطان استفاده شوند.

به تازگی، میکرو RNA ها و رژیم غذایی اکوسوم ها به عنوان بازیکنان جذاب در پیشگیری از سرطان و درمان سرطان ظاهر شده است. این مولکول ها می توانند رفتار سلول های سرطانی را از طریق هدف گیری مسیرهای مختلف سلولی و مولکولی درگیر در پاتوژنز سرطان تغییر دهند. از این رو استفاده از ترکیبات رژیمی که با مولکول های قوی مانند میکرو RNA ها و اکوسوم ها همراه است و آنها را در الگوهای رژیم غذایی قرار می دهد می تواند به پیشگیری یا درمان سرطان های مختلف کمک کند. در اینجا، ما مطالعات مختلفی را انجام دادیم که تاثیر آن بر الگوهای پیشگیری از سرطان در مدت کوتاهی بررسی شد. علاوه بر این، استفاده از ترکیبات رژیمی، رژیم غذایی میکرو RNA ها و رژیم غذایی اکوسوم ها و مسیرهای سلولی و مولکولی آنها در پیشگیری از سرطان را برجسته کردیم.

ترجمان دانش:

الگوهای رژیم غذایی یکی از عوامل خطر اصلی برای سرطان های مختلف است. مشاهده شده است که الگوهای مختلف رژیم غذایی مانند گوشت (گوشت قرمز، گوشت فرآوری شده، ماهی و ماهی فرآوری شده) یا الگو رژیم غذایی شیرین با خطر ابتلا به سرطان های مختلف همراه است. علاوه بر این، چند خط شواهد نشان می دهد که الگوهای رژیم غذایی گیاهان آنتی اکسیدان و ضد التهابی دارند اجزایی مانند ویتامین E که ممکن است مناسب برای پیشگیری یا درمان انواع مختلف سرطان ها باشند، اثر الگوهای مختلف رژیم غذایی برای پیشگیری یا درمان سرطان های مختلف هنوز مشخص نیست از این رو مطالعات بیشتر برای نشان دادن نقش مثبت یا منفی آنها در پیشگیری از سرطان هنوز مورد نیاز است.

علاوه بر این، مطالعات زیادی انجام شده است که ترکیبات رژیمی، رژیم غذایی میکرو RNA ها و اکوسوم ها در رژیم غذایی می توانند نقش مهمی در رژیم غذایی پیشگیری و درمان سرطان داشته باشند. ترکیبات غذایی از جمله کورکومین، اجزاء چای سبز، کاروتنوئید، مواد معدنی و ویتامین ها می توانند بر روی انواع سلولی و اهداف مولکولی که در ابتلا به سرطان و پیشرفت دخیل هستند اثر بگذارند. از این رو، به نظر می رسد که استفاده از آنها در الگوهای غذایی مختلف می تواند برای جلوگیری و درمان از سرطان مفید باشد.

کلمات کلیدی: سرطان، رژیم غذایی ،رژیم غذایی اکوسوم ها ، رژیم غذایی میکرو RNA، الگوی غذایی، پیشگیری

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Banikazemi Z, Haji HA, Mohammadi M, Taheripak G, Iranifar E, Poursadeghiyan M, et al,2018. Diet and cancer prevention: dietary compounds, dietary MicroRNAs and dietary exosomes. Journal of Cellular Biochemistry,119 (1): 185–196.

حسگرهای زیستی برای تشخیص آلودگی های زیست محیطی و شهری

چکیده:

انتشار آلاینده های مضر مانند فلزات سنگین، آفت کش ها و داروها به محیط زیست، نگرانی جهانی است. تشخیص سریع و قابل بازیافت این آلاینده ها ضروری است. حسگرهای زیستی ابزار حساس و ویژه ای برای تشخیص آلاینده های محیطی هستند. انواع مختلف حسگرهای زیستی برای این منظور ساخته شده اند. این بررسی بر ویژگی و کاربرد حسگرهای زیستی توسعه یافته برای شناسایی آلودگی های محیط زیست و شهری تمرکز دارد.

ترجمان دانش:

در این بررسی، ما انواع مختلف حسگرهای زیستی و کاربرد آنها را در تشخیص آلاینده های محیط زیست بکار بردیم.توسعه حساس، خاص و مقرون به صرفه حسگرهای زیستی برای شناسایی مولکول های کوچک بسیار حیاتی هستند. یکی دیگر از گام های مهم در طراحی یک حسگرهای زیستی بی حرکتی از بیومولکول ها در سطح است. در سال های اخیر، فناوری نانو نقش های مهمتری در طراحی و کاربرد حسگرهای زیستی ایفا کرده است. انتخاب مواد و پاسخ به پارامترهایی مانند PH و دما، و بهینه سازی سیستم های سنجش مراحل اصلی طراحی است. (Bidmanova et al 2016)

استفاده از میکرو محیط سه بُعدی می تواند به انعقاد کل سلول به خصوص مواد شفاف در نور کمک کند. روش هایی که میدان های حسگرهای زیستی را بهبود می بخشد (Vigneshvar et al. 2016). ویژگی های خوب از نانولوله های کربنی و گرافن می توانند آنها را به صورت ساختاری کاندید بالقوه بدون برچسب زدن از حسگرهای زیستی کنند (Ramnani et al. 2016).

کلمات کلیدی: حسگرهای زیستی، آلودگی محیط زیست، فلزات سنگین، آفت کش ها

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Hashemi Goradel N, Mirzaei H, Sahebkar A H, Poursadeghiyan M, Masoudifar A, Malekshahi Z V and Negahdari B, (2017). Biosensors for the detection of environmental and urban pollutions. J. Cell. Biochem.2018, 119(1): 207-212.

اثر آموزش سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست برجو ایمنی در یک معدن در استان یزد، ایران

چکیده:

مقدمه: امروزه با توسعه تکنو لوژی حضور و نقش نیروی انسانی در محیط‌ های صنعتی پررنگ‌تر شده است. از این رو اهمیت داشتن فرهنگ ایمنی روز به روز بیشتر می‌شود. جو ایمنی به عنوان زیر مجموعه‌ای از فرهنگ ایمنی به بررسی ادراکات و استنباط‌های کارکنان در مورد محیط کار، سطح علاقه مدیریت به ایمنی و اقدامات مربوط به ایمنی و میزان مشارکت در کنترل ریسک می‌پردازد. و از طرفی کار در معدن جزء خطرناک‌ترین مشاغل شناخته شده است. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی جو ایمنی در یکی از معادن استان یزد در سال 1391 انجام گرفت.

روش بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی از نوع مقطعی بود. جامعه مورد بررسی تمامی کارکنان شاغل در بخش عملیات یکی از معادن استان یزد (تعداد32 نفر) تشکیل می‌دادند. ابزار گردآوری اطلاعات در دو بخش پرسشنامه استاندارد بیست سوالی جو ایمنی با روایی و پایایی معتبر (0.77= α) در هفت حیطه شامل تعهد مدیریتی، ارتباطات درباره مسائل ایمنی، محیط ایمن، مسئولیت پذیری مدیران، درک خطر ، رضایت شغلی و آگاهی و هشیاری نسبت به موضوعات ایمنی که پاسخ‌ها به صورت طیف لیکرت پنج درجه‌ای به صورت کاملا مخالفم (1 نمره) تا کاملا موافقم (5 نمره) بود. داده های قبل و 2 ماه بعد از دوره های آموزشی HSE-MS جمع آوری شد. معیارهای ورود و خروج، تمایل به شرکت در این پروژه، حداقل یک سال تجربه کاری و عدم وجود بیماری های خاص و عصبی داده های جمع آوری شده به نرم افزار آماری SPSS وارد شده است.

یافته‌ها: در این مطالعه 28.1% مجرد، 71.9% متاهل و 40.6% دارای سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی، 21.9% دیپلم و 28.1% لیسانس و بالاتر بودند. میانگین نمره هر یک از حیطه‌های تعهد مدیریتی 2.66±11.09، ارتباطات 2.36±7.50، محیط ایمن 1.92±8.09، مسئولیت پذیری مدیران 1.58±6.56 درک خطر 1.56±8.43 رضایت شغلی 1.58±4.59 و آگاهی و هشیاری نسبت به موضوعات ایمنی 1.27±4.25 بود. میان میانگین سن و حیطه‌های تعهد مدیریتی (0.008=p ، r =-0.458) و ارتباطات درباره مسایل ایمنی (0.027=p ،-0.09 = r) همبستگی معناداری وجود داشت. حیطه‌های درک خطر و آگاهی و هشیاری نسبت به موضوعات ایمنی پیشگویی کننده رضایت شغلی کارگران بودند.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد وضعیت حیطه‌های مختلف جو ایمنی از نظر کارکنان معدن مورد بررسی در سطح متوسطی قرار دارد و سطح نگرش آنها بعد از دوره آموزشی HSE-MS افزایش یافته است.بنابراین، با دوره آموزشی HSE-MS، محیط زیست ایمنی می تواند بسیار بهبود یابد و این نشان دهنده فضای ایمنی متوسط در معدن مورد بررسی می باشد که می بایست توسط مدیران و مسئولان مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

ترجمان دانش:

می توان نتیجه گرفت که نگرش های معدنچیان پس از دوره آموزشی HSE-MS را به سمت ایمنی آب و هوای مورد بررسی قرار داد که سطح متوسط و سطح آن افزایش یافته است. از این رو، فرهنگ ایمنی را می توان تا حد زیادی با دوره آموزشی HSE-MS بهبود داد. بنابراین، پیشنهاد شده است

مدیران بیشتر به آموزش ایمنی و مدیریت پشتیبانی برای بهبود ایمنی آب و هوا توجه می کنند. بهبود آموزش ایمنی کارگران بسیار مهم است. بنابراین، آموزش ایمنی باید بر روی کاهش آسیب های صنعتی تمرکز داشته باشد. مدیریت پشتیبانی یکی دیگر از عوامل حیاتی در تولید است ما امیدواریم که این یافته ها در بهبود ایمنی و سلامت در محل کار شرکت ها مفید باشد.

کلمات کلیدی: ایمنی، آب و هوا، معدن، بهداشت حرفه ای

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Firoozi Chahak A, Beheshti MH, Poursadeghiyan M, Autumn 2015.Effect of health, safety, and environment management system training on safety climate in a mine in Yazd Province, Iran. JOHE, 4 (4).

URL: http://johe.rums.ac.ir/article-1-153-en.html

ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی و عملکرد شغلی بین پرستاران و کمک پرستاران در بیمارستان های آموزشی استان قم در سال 1393

چکیده:

مقدمه: یکی از شایع­ترین مشکلات شغلی پرستاران اختلالات اسکلتی- عضلانی است. پرستاران در هنگام انجام وظیفه ملزم به انجام فعالیت های فیزیکی شدید هستند و پوسچرهای نامناسبی را برای انجام وظایف خود اختیار می­کنند که آنها را به سمت اختلالات در سیستم اسکلتی و عضلانی و درد اندام­ها سوق داده و در نهایت عملکرد شغلی آنها را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. بر این مبنا و با هدف بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و عملکرد شغلی در بین پرستاران شاغل در یک مرکز آموزشی و درمانی شهر قم در سال 1393 این تحقیق طراحی و انجام شد.

روش بررسی: مطالعه مقطعی حاضر بر روی 153 نفر از پرستاران و کمک پرستاران انجام شد. ابزار گردآوری داده ­ها در این پژوهش، علاوه بر پرسش­نامه جمعیت شناختی، پرسش­نامه عملکرد شغلی پاترسون با 15 سئوال بوده است. هم­چنین با استفاده از نقشه بدن قسمت­ هایی از بدن که در معرض آسیب­ های ارگونومیک بودند، مشخص شدند. سپس داده ­ها با استفاده از آزمون­ های آماری تی، تحلیل واریانس یک­ طرفه و همبستگی پیرسون در محیط نرم ­افزار SPSS نسخه بیست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: از مجموع 153 نفر مورد مطالعه، 4.65% از کارکنان زن و 53 نفر 6.34% مرد بودند. میانگین سن افراد 43.6±16.32 و متوسط سابقه کار آنان –.-±–/– سال محاسبه شد. تعداد 138 نفر (2.90%) از افراد مورد پژوهش در شیفت نوبت کار و 15 نفر (8.9%) نیز به صورت روز کار مشغول خدمت بودند. منطبق بر نتایج 142 پرستار (8.92%) اعلام داشتند در طول یک­ سال گذشته در حداقل یک عضو بدن خود درد را تجربه کرده­ اند. بیشترین درد و ناراحتی در بین کارکنان در ناحیه­ی تحتانی کمر با تعداد 91 نفر (47.59%) گزارش شد. میانگین نمره عملکرد در کل جامعه آماری برابر 94.34 با انحراف معیار 33.7 به دست آمد. اختلاف تعداد اختلالات اسکلتی- عضلانی و عملکرد شغلی در بخش ­های مختلف بیمارستان معنی­ دار بود (P<0.05). نتیجه­ گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در پرستاران بالا می­باشد، اما با این وجود عملکرد شغلی پرستاران بالاتر از حد متوسط گزارش شده است. با توجه به میزان شیوع بالای درد در نواحی مختلف بدن که در بلند مدت باعث کاهش بهره ­وری و عملکرد و تحمیل هزینه­های درمانی و از کارافتادگی زودرس خواهد شد، مسئولین ذی­ربط می­بایست برنامه ­ای مداخله­ ای با توجه به مسایل سازمانی در کنار مشکلات فیزیکی را در جهت پیشگیری یا کاهش وقوع اختلالات ارگونومیک پرسنل بیمارستان به کار گیرند.

ترجمان دانش:

به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در پرستاران بالا می باشد. با توجه به میزان شیوع بالای درد در نواحی کمر و ساق پا که باعث کاهش بهره وری و عملکرد و تحمیل هزینه های درمانی و از کار افتادگی زود رس خواهد شد، لذا مسئولین ذیصلاح می بایست هر گونه عوامل مداخله ای را در جهت پیشگیری یا کاهش وقوع MSDs پرسنل بیمارستان به کار گیرند.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی (MSDs) بین پرستاران و کمک پرستاران بالا بوده است.به هرحال امتیازات عملکرد شغلی (JP) پرستاران و کمک پرستاران با میانگین بالای شگفت آوری ارزیابی شد. بالاترین میزان بروز کمر درد و پادرد ناشی از کاهش بهره وری و کارایی نشان داده شده است.همچنین به ارزشها و ناتوانی های مربوط به سیاست گذاران به یک برنامه مداخله ای توسعه یافته که هدف آن برخورد و کاهش چالش های اقتصادی در بخش های مراقبت بهداشتی است باید توجه کرد. نتایج ما اعتقاد براین دارد که توسعه و اجرای یک برنامه منسجم اقتصاد کلان/ روانی- اجتماعی به کاهش فشارهای سازمانی روی پرستاران در بخش های مراقبت بهداشتی اعمال می شود. پیش بینی می شود این دستاورد می تواند بسوی کاهش خطای انسانی و همچنین بهبود ایمنی بیماران و در نهایت کنترل اختلالات اسکلتی-عضلانی (MSDs) بیانجامد.

کلمات کلیدی: ارگونومی، قرار گرفتن در معرض شغلی،کارایی،پرستاران،کمک پرستاران

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/rjmsci/2016/307-312.pdf

Khandan M, Eyni Z, Ataei manesh L, Khosravi Z, Biglari H, Koohpaei AR, Poursadeghiyan M, 2016.Relationship between Musculoskeletal Disorders and Job Performance among Nurses and Nursing Aides in Main Educational Hospital in Qom Province, 2014.Research Journal of Medical Sciences, 10(4): 307-312.

اندازه گیری آلودگی صوتی در خیابان های ترافیکی بیرجند

چکیده:

بررسی و کنترل آلودگی صوتی در مناطق شهری می تواند تاثیر مثبتی بر سلامت و سلامت اجتماعی ساکنان داشته باشد. این تحقیق آلودگی صوتی را در جاده های ترافیکی شهر بیرجند بررسی کرد. این تحقیق با استفاده از یک سنج صوتی TES برای اندازه گیری سطح صدای معادل در چهار دوره زمانی صبح، ظهر، عصر و شب در چند ایستگاه انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این نتایج نشان داد که میانگین سطح صدا در تمام ایستگاه ها بالاتر از سطح استاندارد است (0.05ترجمان دانش:

در این مطالعه آلودگی صوتی در خیابانهای ترافیکی شهر بیرجند با اندازه گیری معادل سطح صدا در چهار دوره زمانی صبح، ظهر، عصر و شب در حین تابستان مورد برررسی قرار گرفت.نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین سطح صدا در همه ایستگاه های مشاهده شده بالاتر از سطح استاندارد (0.05http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/jeasci/2016/1085-1090.pdf

AfsharniaM, BiglariH, Poursadeghiyan M, Hojatpanah R, ghandehariP, Firoozi A, 2016.Measuring Noise Pollution in High-Traffic Streets of Birjand.Journal of Engineering and Applied Sciences, 11(5):1085-1090.


مقاله دیگر با موضوع مشابه:

بررسی آلودگی صوتی در شهر تهران، ایران

چکیده:

عواقب ناشی از آلودگی صوتی بسیاری از جنبه های زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.هدف این مطالعه بررسی آلودگی سر و صدا در منطقه 2 در مرکز تهران است. برای رسیدن به این هدف، شاخص های آلودگی سر و صدا در سه دوره پرشور در 72 ایستگاه پراکنده در بیش از نه ناحیه این منطقه در طول ماه های ژوئیه و اوت کنترل شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، سطح آلودگی صوتی، نقاط بحرانی و مناطق با سر و صدای بالاتر از استاندارد سطوح تعیین شده و گزارش شده است. متوسط سطح صوتی معادل (Leq) با 71.85 دسی بل (A) بالاترین بود سطح 84.5 دسی بل (A) در ایستگاه آزادی در منطقه 5 و پایین ترین سطح آن 57.4 دسی بل (A) در ایستگاه پارک پردیسان در منطقه 7. بالاترین سطح سر و صدا معادل (L10, L90)، شاخص سر و صدای ترافیکی (TNI) و سطح آلودگی صوتی (LNP) به ترتیب 95.2 دسی بل (A) در ایستگاه صادقیه در منطقه 2، 83.1 دسی بل (A) در ایستگاه های متروی حبیب الله و شادمان در مناطق 5 و 6، 102.57 دسی بل (A) در ایستگاه آزادی انقلاب و 96.2 دسی بل (A) در ایستگاه صادقیه در منطقه 2 می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سطح سر و صدا معادل در تمام ایستگاه های اندازه گیری سر و صدا بالاتر از استانداردها است.

ترجمان دانش:

این مطالعه با هدف بررسی آلودگی صوتی منطقه 2 تهران انجام شد و نتایج نشان داد که در 75٪ موارد،ایستگاه ها، متوسط سطح صدای معادل بالاتر از استانداردهای ملی ایران است (53٪ کاملا غیر قابل قبول بودند، 22٪ تا حدودی قابل قبول بود) . نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سر و صدای معادل در اکثر مناطق دوم منطقه تهران بالاتر از استاندارد است و در این راستا نیاز بیشتری به توجه دارد.

کلمات کلیدی: آلودگی صوتی، میزان سر و صدا، شاخص سر و صدای ترافیکی، صدا، تهران

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

http://eprints.thums.ac.ir/221/1/17942-17948.pdf

Saeidi M, Poursadeghiyan M, Sharafi H, Narooie M, Alipour V, et al,2016. Biglari H, . International Journal of Pharmacy and Technology,8(3):17942-8.

اپیدمیولوژی شکستگی های اندام تحتانی در بیمار بستری در بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 1393

چکیده:

شکستگی یکی از شایع ترین تصادفات در آسیب های شغلی و تصادفات رانندگی است. به طور کلی شکستگی اندام تحتانی تقریبا برای یک سوم از تمام شکستگی ها است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی شکستگی اندام در بیماران بستری در بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 1393 بود. در این مطالعه مقطعی، به منظور دستیابی به هدف مطالعه، چک لیست آماده با استفاده از اطلاعات رکورد بیماران مبتلا به شکستگی اندام تحتانی در بخش اورژانس و ارتوپدی بیمارستان طالقانی کرمانشاه کامل شد.تعداد 1117 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند.

در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که جمعیت مورد مطالعه شامل 753 مرد (67.4٪) و 364 زن (32.6٪) بودند. بالاترین شکستگی مربوط به شکستگی حاد بود. همچنین بیشترین و کمترین علت شکستگی مربوط به تصادف (60.9٪) و حمله (0.5٪) بود.نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی شکستگی های اندام تحتانی در سن بیماران بین 15 تا 24 سال بود. بیشترین فراوانی شکستگی اندام ها در مچ پا، فیبول + تیبیا 5 و پایه مشاهده شد و کمترین فراوانی مربوط به منطقه فمور (40 مورد) بود.

در کل می توان نتیجه گرفت که استراتژی پیشگیری باید به منظور پیشرفت ایمنی باشد جاده ها در کشور و اجرای مقررات سختگیرانه برای مجرمان و افزایش کیفیت و ایمنی ماشین نیز هست. فعالیت های هماهنگ بین واحدهای مختلف مانند پلیس، بخش های آتش نشانی و اورژانس می تواند خدمات را به آسیب های تصادف بهبود دهد. علاوه بر این، زمان دسترسی اورژانسی به محل حادثه را کاهش داده و فعالیت حیاتی سریعتر را به حوادث حادثه ای منتقل می کند.

ترجمان دانش:

بر اساس داده های به دست آمده توصیه می شود استراتژی پیشگیری باید با هدف بهبود امنیت جاده ها در کشور و اجرای قوانین سختگیرانه برای مجرمان و افزایش کیفیت و ایمنی ماشین نیز مورد توجه قرار گیرد. فعالیت هماهنگ بین واحدهای مختلف به عنوان پلیس، آتش نشانی و اورژانس می تواند خدمات را به آسیب های تصادف بهبود دهد. این هماهنگی زمان دسترسی اورژانسی به محل حادثه را کاهش می دهد و اقدام حیاتی را انجام می دهد.

کلمات کلیدی: شکستگی اندام تحتانی، بیمارستان طالقانی، کرمانشاه، تصادف، آسیب

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Epidemiology of Lowers Limb Fractures in Patient of …

رفرنس صحیح:

Azizi A, Morad VeisiF, Amirian F, Dargahi A, MohammadiS, PoursadeghiyanM, MohammadiM, 2016.Epidemiology of lowers limb fractures in patient of Taleghani hospital in Kermanshah in 2014 .Research Journal of Medical Sciences, 10(4): 325-329.

ارتباط بین استرس شغلی در پرستاران و اضطراب و افسردگی و رضایت شغلی

چکیده: پرستاران بزرگترین گروه حرفه ای در بخش مراقبت های بهداشتی را تشکیل می دهند و به شدت تحت فشار استرس شغلی قرار می گیرند. احتمال دارد که استرس کاری مرتبط با افسردگی، اضطراب و رضایت شغلی در پرستاران تاثیر بسزایی داشته باشد. با اندازه گیری استرس شغلی در پرستاران و اثرات نامطلوب آن، این پژوهش با هدف ارائه راهکار مدیریت مناسب برای کاهش این مشکل است. این مطالعه توصیفی و تحلیلی است. در ایران موقتا اجرا شد.

شرکت کنندگان 250 نفر بودند که انتخاب شدند و در پرستاران مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش با استفاده از چهار پرسشنامه انجام شد OSIPOW برای استرس، روث و بری برای رضایت شغلی، اضطراب (Beck (BAI و پرسشنامه افسردگی (BDI) که توسط نرم افزار آماری SPSS 22 تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد که درصد قابل توجهی از پرستاران از استرس رنج می برند68% از این پرستاران میزان استرس متوسط تا شدید را گزارش کردند. همچنین، 35.6 درصد از پرستاران رضایت آنها نسبت به شغل بسیار کم استرا اعلام کرده اند و تنها 7.2 درصد از آنها به طور کامل از شغل خود راضی هستند. 18.8% پرستاران نسبتا افسرده بودند و 31.2% از آنها ابراز نگرانی شدید را به شدت نشان دادند. نتایج نشان می دهد استرس مرتبط با کار با افسردگی، رضایت شغلی و اضطراب رابطه منفی دارد.این یافته ها نیاز به تمرکز بر دانش و توسعه استراتژی های پیشگیرانه علیه استرس و همچنین توانبخشی برای پرستاران با اختلال روانی در محل کار را نشان می دهد.

ترجمان دانش:

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین استرس شغلی و اضطراب و افسردگی و رضایت شغلی در پرستاران ایران می پردازد که در نتیجه، استرس نقش حیاتی در تعیین افسردگی، اضطراب و شغل رضایت از پرستاران مراقبت های بهداشتی مربوط به تحقیق نقش دارد.استرس بر سلامت روانی و رفاه پرستاران تاثیر می گذارد. احتمالا کارایی، بهره وری و کیفیت مراقبت های بهداشتی به شکل قربانی کردن به نظر می رسد. این یافته ها نشان می دهد که نیاز به توجه به دانش درباره توسعه پیشگیرانه استراتژی های ضد استرس و همچنین انجام تمرینات توانبخشی برای پرستاران با روانشناسی ناراحتی در محل کار، استرس مربوط به کار و پس از آن توسعه سلامت پرستاری که باید بخشی از آن باشد از استراتژی های مدیریت سازمان ها در نتیجه کاهش می یابد.به علاوه تحقیقات استرس بر سلامت روانی پرستاران و پس از آن غیبت و کاهش گردش کار که تمایل به کشف خاص دارند استراتژی های مدیریت استرس می تواند تاثیرات را کاهش دهد. دستاورد این استراتژی های مبتنی بر شواهد است که برای ایجاد محیط کار بهتر که در آن امنیت پرستاران در نظر گرفته شده تضمین شده و منابع کافی برای آن وجود دارد نتایج سلامت شغل خود را با موفقیت کامل به بهبود آنها کمک خواهد کرد.

در این مطالعه همچنین ارتباط میان شدت افسردگی و رضایت شغلی با شدت استرس مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد که با افزایش شدت استرس شدت افسردگی افزایش و میزان رضایت شغلی کاهش پیدا می کند.

کلمات کلیدی: رضایت شغلی، سلامت عمومی، استرس شغلی، اضطراب، افسردگی، پرستاران

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/sscience/2016/2349-2355.pdf

Poursadeghiyan M, Abbasi M, Mehri A, Hami M, Raei M, M Ebrahimi M H,2016.Relationship between job stress and anxiety, depression and job satisfaction in nurses in Iran.The Social Science,11(9):2349-2355.

ارتباط بین محتوای شغلی و متغیرهای دموگرافیک با اختلالات اسکلتی- عضلانی پرستاران در یک بیمارستان دانشگاهی، استان قم، سال 1393

چکیده:

مقدمه: افرادی که در محیط کار خود با الزامات روانی سنگین شغلی و مشکل در کنترل محیط کار خود مواجه می­شوند، با احتمال بالاتری مستعد درگیر شدن با مشکلات جسمی و روانی هستند. مشاغل موجود در رسته بهداشتی و درمانی از جمله مشاغل پرتنش و با ریسک بالا برای سلامتی محسوب می­ شوند. به تبع پرستاران به دلیل فشار فیزیکی و روانی موجود در بیمارستان به سمت فعالیت خارج از ظرفیت ­های جسمی و روحی خود سوق داده شده و با انواع اختلالات به خصوص در سیستم اسکلتی و عضلانی و درد اندام­ ها مواجه می­ شوند و در نهایت به دلیل ایجاد تنش شغلی سلامتی خود را از دست می دهند. بر این مبنا و با هدف بررسی محتوای شغلی و متغیرهای جمعیت ­شناختی با اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین پرستاران شاغل در یک مرکز آموزشی و درمانی شهر قم در سال 1393 این تحقیق طراحی و انجام شد.

روش بررسی: مطالعه مقطعی حاضر بر روی 150 نفر از پرستاران انجام شد. ابزار گردآوری داده ­ها در این پژوهش، علاوه بر پرسش­نامه جمعیت شناختی، پرسش­نامه معتبر محتوای شغلی کاراسک بوده است. هم­چنین با استفاده از نقشه بدن قسمت­ هایی از بدن که در معرض آسیب­های اسکلتی- عضلانی بودند، مشخص شدند.سپس داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری تی، تحلیل واریانس یک ­طرفه و همبستگی پیرسون در محیط نرم­ افزار SPSS نسخه بیست و دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: میانگین سن افراد برابر با 65.31 با انحراف استاندارد 02.7 سال (در بازه 20 تا 54 سال) به دست آمد. سابقه کار پرستاران نیز 04.7±25.8 گزارش گردید. بیش از دو سوم پرستاران زن و تحصیلات اکثریت آنها لیسانس ثبت گردید. همچنین بیشتر آنها متاهل بوده و در نظام شیفت کاری با متوسط 25.9 ساعت در طول شبانه روز فعالیت می­نمودند. منطبق بر نتایج 128 نفر (3.85%) نیز اعلام داشتند حداقل در یک عضو بدن خود تجربه درد در یک­سال گذشته داشته ­اند. بیش­ترین شیوع اختلالات در ناحیه تحتانی کمر (38%) و سپس گردن (34.31%) و شانه راست (26%) می ­باشد. نتایج نشان داد که میانگین نمره محتوای شغلی در جامعه مورد مطالعه بالاتر از میزان متوسط می ­باشد (27.46 و انحراف استاندارد 90.5).ضریب همبستگی پیرسون نیز مشخص ساخت که با افزایش فشار فیزیکی و روانی شغل بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی افزایش می­یابد.

نتیجه­ گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در پرستاران مورد مطالعه بالا می­ باشد، همچنین وضعیت فشار فیزیکی و روانی شغل بالاتر از حد متوسط به دست آمد. استمرار این شرایط در بلند مدت باعث ایجاد تنش شغلی و کاهش رضایت و انگیزه پرسنل شده و علاوه بر تحمیل هزینه­ های درمانی و از کارافتادگی زودرس، منجر به کاهش ایمنی بیماران نیز خواهد شد، لذا متولیان امر می­بایست برنامه­ ای مداخله ­ای مدیریت استرس را در جهت کاهش فشار شغلی اعمالی بر پرستاران به کار گیرند.

ترجمان دانش:

براساس نتایج به دست آمده فشارهای فیزیکی و روانی شغل در جامعه مورد مطالعه بالا می ­باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اختلالات اسکلتی- عضلانی در میان پرستاران مورد مطالعه بسیار بالا بوده و می ­تواند در بلند مدت منجر به خستگی فیزیکی، خستگی هیجانی و فرسودگی، غیبت از محل کار و در نهایت ترک شغل ختم شود. کنترل فشارهای فیزیکی شغل و همچنین توجه به فاکتورهای روانی به منظور کاهش فشارهای فیزیکی و روانی شغل باید در الویت قرار گیرند، همچنین می­ توان با برگزاری کلاس ­های آموزشی پیرامون مدیریت استرس، نحوه ارتباط صحیح، استفاده درست از مکانیک بدن، آگاهی پرسنل از عوامل خطر و نحوه صحیح برخورد با عوامل تنش­زا در محیط کار، با وجود بار کاری بالا ضمن ایجاد رضایت شغلی، لذت از کار و افزایش تعهد سازمانی، در نهایت ایمنی بیمار را افزایش داد.

کلمات کلیدی: ارگونومی، تنش شغلی، محتوای شغلی، پرستاران

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/rjasci/2016/547-553.pdf

Khandan M, Ataei manesh L,Eyni Z, Khosravi Z, Biglari H, Koohpaei AR, Poursadeghiyan,2016. Relationship between Job content and Demographic Variables with Musculoskeletal Disorders among Nurses in a University Hospital, Qom Province,2014.Research Journal of Applied Sciences,11(7):547-553.

ضدعفونی کردن فاضلاب های کشتارگاه ماکیان با استفاده از الکترودهای مس در فرآیند الکتروکاگولاسیون

چکیده:

کمبود و نقص در کشتارگاه ها می تواند به سلامت عمومی منجر شود. فاضلاب از کشتار، همراه با آلودگی میکروبی بالا، در صورت عدم درمان، آلودگی جدی به محیط اطراف را به همراه خواهد داشت. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای مس در ضدعفونی فاضلاب کشتارگاه مرغ بدون کنترل اولیه انجام شد. خواص فیزیکی و شیمیایی نمونه های فاضلاب گرفته شده از یک کشتارگاه طیور برای اولین بار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس نمونه ها به روش الکترو کواگولاسیون با استفاده از الکترودهای مس در اختلافات بالقوه 10، 20 و 30V در طی 60 دقیقه تحت آزمایش قرار گرفتند. سپس راندمان حذف کلیفرم های کلی بر اساس روش های استاندارد موجود در کتاب های درسی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با افزایش زمان فرآیند و نیز اختلاف پتانسیل الکتریکی افزایش می یابد. حداکثر راندمان حذف کلیفرم های کل 100٪ در اختلاف پتانسیلی بود که در زمان واکنش 10 دقیقه برابر 30 V بود. علاوه بر این، نتایج این مطالعه نشان داد که فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از یک الکترود مس کاملا قادر به حذف کلیفرم کل از فاضلاب کشتارگاه مرغ است.

ترجمان دانش:

در این مطالعه، فاضلاب کشتارگاه مرغ فرایند ضد عفونی را با استفاده از فرآیند الکتروکواگولاسیون مجهز به مس الکترود انجام داد.نتایج نشان داد که با افزایش زمان واکنش و اختلاف پتانسیل الکتریکی، کل راندمان حذف باکتری کلیفرم پس از 60 دقیقه راه افزایش یافته است.در اختلاف پتانسیل10 ولت و پس از 30 دقیقه در اختلاف پتانسیل 30 ولت، باکتری در فاضلاب بود به طور کامل نابود شد و هیچ رشدی نداشت. همچنین، در شرایط مطلوب 0.29 کیلو وات ساعت و 1.81 و 0.79 کیلوگرم آهن و مس به ترتیب در هر متر مکعب فاضلاب مصرف شد.در همین حال، PH فاضلاب که ابتدا اسیدی بود، به سمت محدوده خنثی بهبود یافت و باعث تخلیه فاضلاب بسیار مطلوب در شرایط استاندارد PH پس از 30 دقیقه شد.

کلمات کلیدی: الکتروکواگولاسیون ،ضد عفونی ،کلیفرم کل، فاضلاب، کشتارگاه، الکترود مس

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

http://eprints.rums.ac.ir/4307/1/Disinfecting%20Poultry.pdf

رفرنس صحیح

Zarei A, Biglari H, Mobini M, Dargahi A, Ebrahimzadeh G, Narooie M.R, et al, 2018. Disinfecting Poultry Slaughterhouse Wastewater Using Copper Electrodes in the Electrocoagulation Process. Polish Journal of Environmental Studies, 27(4):1907-1912.

Farrokhi M, Naimi-joubani M, DargahiA, Poursadeghiyan M, Jamali HA, 2018. IInvestigating activated sludge microbial population efficiency in heavy metals removal from compost leachate

http://www.pjoes.com/Investigating-Activated-Sludge-Microbial-nPopulation-Efficiency-in-Heavy-Metals-Removal,76029,0,2.html

کاربرد ترکیبات نانواکسید روی و آهن در حذف فسفات محلول در آب: بهینه سازی و مدل آماری

چکیده:

حذف نمک های مواد مغذی از آب دریافت کننده مهم است که کنترل شود .در میان مواد نانو مختلف اندازه، ZnO و Fe3O4 توجه زیادی دارد به دلیل نانوذرات ZnO بازده حذف فوتوکاتالیستی کارآیی را از طریق تجزیه آلاینده های آلی جذب می کنند. در این مطالعه، مگنتیت تجاری با استفاده ازZnO به روش شیمیایی مرطوب آن غیر فعال شده است و به عنوان یک جاذب برای حذف فسفات محلول در آب استفاده می شود.جذب فسفات می تواند به خوبی توسط روش سطح پاسخ، پاسخ داده شود. راندمان حذف فسفات به عنوان عملکرد دُز جذب، pH، غلظت فسفات و زمان تماس با استفاده از روش سطح پاسخ اولیه بهینه شده است. بیشترین جذب ZnO-Fe3O4 در 3.1= pH ، زمان تماس با 53.3 دقیقه، مقدار جاذب 1.35 گرم در لیتر و غلظت اولیه فسفات mg/L 36.2 می باشد. یک مدل تجربی برای حذف فسفات به عنوان معادله درجه دوم توسعه داده شد. نتایج آزمایشات با نتایج مدل موافق هستند. این توافق، دقت و رویکرد مدل به دست آمده را تایید می کند.

ترجمان دانش:

در مطالعه حاضر، مگنتیت تجاری با استفاده از روش شیمیایی مرطوب با ZnO پوشش داده شد.

کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت ZnO-Fe3O4، RSM، بهینه سازی، مدلسازی آماری، حذف فسفات

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Jamali H. A, Hosseini C, Siboni M. S, Pourvakhshoori N, Poursadeghiyan M, Farrokhi M,2017. Application of ZnO-Fe3O4 Nano Composite on the Phosphateremovalfrom Aqueous Solutions: Optimization and Statistical Modeling Orient J Chem,33(4):1744-1755

بررسی روند هوشیاری و برخی تغییرات علائم حیاتی در پرسنل درمانی نوبت کار یک بیمارستان

چکیده:

سابقه و هدف: افراد با نوبتکاری مبتلا به اختلال خواب در معرض خطر رفتاری و سلامت مرتبط با دیگران از جمله مسائل احساسی، روحی و اجتماعی هستند. مشکلات خواب در کارکنان مراقبت های بهداشتی می تواند به حوادث خطا در دارو منجر شود و موجب ایمنی بیماران ناخواسته شود. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین خواب آلودگی ذهنی و تغییرات در برخی از نشانه های حیاتی کارکنان مراقبت های بهداشتی شبانه است.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی است که در سال 1396 در یک بیمارستان در ایران انجام شده است. کارکنان بالینی به عنوان جمعیت مورد مطالعه قرار گرفتند. همه آنها در حال تغییر برنامه کاری بودند. هفتاد و نه کارمند به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک (جمعیت شناختی) محقق ساخته و مقیاس خواب آلودگی استنفورد برای اندازه گیری شدت خواب آلودگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون t، ANOVA و آزمون پیرسون با استفاده از نرم افزار آماری SPSS V20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پاسخ دهندگان سالهای 6.35 ± 35.24 (میانگین ± انحراف معیار) سال داشتند.

یافته ها: کارکنان کمترین میزان خواب آلودگی در حدود 22:30 و بالاترین تغییر را در پایان شب داشتند. خواب آلودگی با سن، تجربه کاری، شاخص توده بدنی (BMI) و سطح تحصیلات ارتباط معنی داری داشت. ارتباط معنی داری بین سن، سابقه کار، BMI و سطح تحصیلات مشاهده شد (P<0.05) . میزان تپش یا ضربان و تنفس با میزان خواب در رابطه ی متنوع و معنی داری بود (P<0.05). نتیجه گیری: خواب آلودگی در دو گروه مورد مطالعه مشابه بود. خواب آلودگی می تواند میزان ضربان و نفس را کاهش دهد، بنابراین تصمیم گیرندگان باید به سلامت فیزیکی کارکنان، به ویژه در مراکز مراقبت های بهداشتی، توجه کنند تا ایمنی کارکنان و بیماران افزایش یابد.

ترجمان دانش:

در مجموع، خواب آلودگی در دو گروه مورد مطالعه مشابه بود. اگر چه تفاوت معنی داری بین گروه های دموگرافیک در مورد خواب آلودگی وجود دارد. مهم است که ویژگی های دموگرافیک (جمعیت شناختی) و فیزیولوژیکی کارکنان را در نظر بگیریم تا افراد مناسب برای تغییر شغل را به عنوان یک اقدام مدیریتی اصلی برای به حداقل رساندن مشکلات سیستم های کاری تغییر دهند. خواب آلودگی می تواند میزان ضربان و نفس را کاهش دهد، بنابراین تصمیم گیرندگان باید با توجه به سلامت جسمانی کارکنان، به ویژه در مراکز مراقبت های بهداشتی که پرستاران با بیماران برخورد می کنند، و ایمنی بیمار در معرض خطر باشند مورد توجه قرار گیرند.

با توجه به نتایج فوق می توان نتیجه گرفت که افراد چاق و باسن بالا (بالای 45 سال) جهت نوبتکاری مناسب نبوده و نیز روند تغییرات علائم حیاتی نشان داد که در ابتدای شیف تا اواسط آن روندش صعودی بوده و شاید به دلیل حجم بالای شروع و نیز استرس آغاز کار باشد و نیز به مرور از اواسط شیفت این میزان روبه کاهش می گذارد.

کلید واژه: روند خواب آلودگی، علایم حیاتی، مشخصات دموگرافیک، ارتباط، پرسنل نوبت کار

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Khammar A, Amjad RN, Moghadasi M, Rohani M, Poursadeghian A, Hami M, et al ,2017. Relation between subjective sleepiness and changes in some vital signs among the clinical night workers. Ann Trop med Publ Health,10(5): 1179-1183.

Available from: http://www.atmph.org/text.asp?2017/10/5/1179/217514

شیوع مشکلات اسکلتی – عضلانی ناشی از کار در اندام‌های تحتانی در بین کارگران ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز

چکیده:

زمینه و هدف: طی دهه‌های گذشته مشکلات اسکلتی- عضلانی به ‌طور روزافزون در سراسر دنیا گسترش ‌یافته‌اند. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع مشکلات اسکلتی-عضلانی در اندام‌های تحتانی ناشی از کار در ایران، جهت دستیابی به نتایجی کامل با قدرت آماری بالا، با استفاده از روش متاآنالیز انجام شد.

روش بررسی: در مطالعه حاضر به‌ صورت مرور نظام‌مند کلیه مقالات مرتبط با میزان شیوع مشکلات اسکلتی -عضلانی در اندام‌های تحتانی در بین کارکنان ایران، در محدوده‌ی زمانی از سال 1379 تا 1389، از طریق جستجو در پایگاه‌های استنادی معتبر مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با روش متاآنالیز و با استفاده از مدل اثرات تصادفی مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: کل حجم نمونه مورد بررسی در مطالعات انجام گرفته در ایران، 6090 نفر با میانگین 225 نمونه در هر مطالعه بود. میزان شیوع مشکلات اسکلتی-عضلانی در اندام تحتانی در مشاغل مختلف و بافاصله اطمینان 95 درصد، به‌این‌ترتیب برآورد شد: کمر 50 درصد (57.5– 42.5)، ران و باسن 20.7 درصد (25 – 16.4)، زانو 42.1 درصد (49.1– 35.1) و مچ پا 27.7 درصد (36.7–18.8).

نتیجه‌گیری: شیوع مشکلات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در اندام‌های تحتانی به‌ویژه در ناحیه‌های کمر و زانو در ایران در مقایسه با سایر مطالعات مشابه انجام ‌شده در خارج از کشور بیشتر بود. برای کنترل و کاهش آن، اجرای برنامه‌های مداخله‌ای هدفمند مبتنی بر مداخلات و آموزش‌های بهداشت شغلی و ارگونومی، بویژه برای اندام‌ها، پیشنهاد می‌‌شود.

ترجمان دانش:

نتایج این مطالعه نشان داد مشکلات اسکلتی-عضلانی اندام تحتانی در بین کارکنان ایرانی، به‌ویژه اندام‌های کمر و زانو، شیوع نسبتاً بالای نسبت به کارکنان دیگر کشورها دارد. افزون بر این، در بین مشاغل مورد بررسی، بیشترین شیوع کمردرد مربوط به کارکنان بیمارستانی بود، اما در دیگر اندام‌های تحتانی بیشترین شیوع مربوط به کارکنان اداری و کارکنانی بود که از رایانه استفاده می‌کردند. بنابراین باید برای اجرای برنامه‌های مداخله‌ای ارگونومی و بهداشت شغلی در این مشاغل، توجه ویژه‌ای به کنترل یا حذف عوامل ریسک این اندام‌ها در این مشاغل شود.

کلمات کلیدی: مشکلات اسکلتی- عضلانی، اندام تحتانی، متاآنالیز، مرور نظام‌مند، کارگران ایرانی

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Parno A, Sayehmiri K, Mokarami H, Parno M, Azrah K, Ebrahimi M H et al ,2016. 15. The prevalence of work-related musculoskeletal disorders in the lower limbs among Iranian workers: A meta-Analysis study. Ioh, 13 (5) :43-54.

نسخه پیدیف:

The prevalence of work-related musculoskeletal disorders in the lower limbs among Iranian workers: A meta-Analysis study


شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی ناشی از کار در کارگران ایرانی : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

لاتین ترجمه در مجله work:

https://content.iospress.com/articles/work/wor2619

چکیده:

مقدمه: امروزه در بسیاری از کشورها پیشگیری از اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار به صورت یک ضرورت و اولویت ملی درآمده است.مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در ایران، جهت دستیابی به نتایجی کامل با قدرت آماری بالا، به روش متا آنالیز انجام شد.

روش بررسی: مطالعه حاضر مرور سیستماتیک و فرا تحلیل (متا آنالیز) شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در اندامهای فوقانی بدن در ایران است که با استفاده از کلید واژه های معتبر و جستجو در موتور جستجوگر scholar Google و پایگاههای SID ،Magiran ،Medlib ، MedexIran ،Pubmed و scopus تعداد 27 مقاله در رابطه با میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در سال­ های 1379 تا 1389در نواحی مختلف ایران بدست آمد. جهت بررسی ناهمگنی در مطالعات از شاخص ناهمگنی I2 استفاده شد. داده ها با روش متاآنالیز و با استفاده از مدل اثرات تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ ها: تعداد 27 مقاله مرتبط با میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در سال‌های 2001 تا 2010 در نواحی مختلف ایران به دست آمد. کل حجم نمونه مورد بررسی در ایران،6090 نفر با میانگین 225 نمونه در هر مطالعه بود. میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در گردن 31.8 % (فاصله اطمینان 95%:39.4- 24.1)، شانه 36.8% (فاصله اطمینان 95%: 44.1 – 29.4)، آرنج 17.4٪ (فاصله اطمینان 95%:22.1 – 12.7)، مچ دست 34.6% (فاصله اطمینان 95%: 42 – 27.1) و ناحیه فوقانی پشت 38.1% (فاصله اطمینان 95% :46.4- 29.9) محاسبه گردید.

نتیجه­ گیری: شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در اندام ­های فوقانی بدن به خصوص در قسمت شانه و پشت در ایران بالا است. برنامه­ های آموزش ارگونومی و بهداشت حرفه ­ای جهت کاهش ریسک ابتلاء به اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار توصیه می­ گردد.

ترجمان دانش:

شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در اندام های فوقانی بدن به خصوص در قسمت شانه و پشت در ایران بالا است. میزان شیوع کلی اختلالات اسکلتی – عضلانی در اندام های مورد نظر به ترتیب در گردن 31.8%، شانه 36.8%، آرنج 17.4%، مچ دست 34.6% و قسمت فوقانی پشت 31.8% بود. آموزش ­های ارگونومی و بهداشت حرفه ­ای جهت کاهش ریسک ابتلاء به اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار توصیه می­ گردد.

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Parno A, Sayehmiri K, Parno M, Khandan M, Poursadeghiyan M, Maghsoudipour M, et a,l,2017. The prevalence of Occupational Musculoskeletal disorders in Iran: A Meta-analysis study. work,(58):203-214.

جهت دریافت نسخه پیدیف کلیک نمائید:

The prevalence of Occupational Musculoskeletal disorders in Iran: A Meta-analysis study

بررسی شیوع انواع اختلالات خواب در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

مقدمه: یکی از نیازهای اساسی انسان خواب می باشد. کیفیت خواب نامطلوب به دلیل کاهش تمرکز دانشجویان در کلاس درس می تواند موجب تضعیف عملکرد تحصیلی آنها شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع انواع اختلالات خواب و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، تعداد 115 دانشجوی دختر و 85 دانشجوی پسر به صورت تصادفی و در دسترس از میان دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات پس از کسب رضایت مندی دانشجویان از پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد پیتزبرگ (PSQI) استفاده گردید. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 16و به کمک روش های آماری توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (Chi-Square Tests)، در سطح معناداری p<0.05، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در این مطالعه 5.42% از افراد نمونه مرد و 5.57% زن بودند، میانگین سنی 3.2±22 سال بود. 5.57% از دانشجویان دارای کیفیت خواب نامطلوب بودند که به ترتیب 3.57 و 6.57 درصد جمعیت زنان و مردان را شامل می شد و هیچگونه رابطه معناداری بین دو متغیر جنس و کیفیت خواب یافت نشد (P=0.97). کیفیت خواب با مصرف نوشیدنیهای کافئین دار (P=0.01)، احساس سرحالی هنگام صبح (p=0.003) ، سختی به خواب رفتن (p=0.001)، احساس آرامش در صبح (p=0.001)، احساس خستگی در طی روز (p=0.001) ارتباط معنادار داشت.

نتیجه گیری: عواقب عمده محرومیت از خواب، خواب آلودگی، اختلال در عملکرد و بدخلقی است، این عوامل باعث کاهش تمرکز دانشجویان و افت تحصیلی آنان می شود. بنابراین افزودن سطح آگاهی دانشجویان در مورد بهداشت خواب و عوارض سوء کیفیت خواب نامطلوب، می تواند از راهکارهای مفید در خصوص بالا بردن کیفیت خواب دانشجویان باشد. همچنین مسئولین می توانند با فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی و رفاهی گام مؤثری در بالا بردن کیفیت خواب دانشجویان بردارند.

ترجمان دانش:

عواقب عمده محرومیت از خواب، خواب آلودگی، اختلال در عملکرد و بدخلقی است، این عوامل باعث کاهش تمرکز دانشجویان و افت تحصیلی آنان می شود. بنابراین افزودن سطح آگاهی دانشجویان در مورد بهداشت خواب و عوارض سوء کیفیت خواب نامطلوب، می تواند از راهکارهای مفید در خصوص بالا بردن کیفیت خواب دانشجویان باشد. همچنین مسئولین می توانند با فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی و رفاهی گام مؤثری در بالا بردن کیفیت خواب دانشجویان بردارند.

کلمات کلیدی: کیفیت خواب، دانشجویان، اختلالات خواب، ویژگی های دموگرافیک.

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

http://research.kums.ac.ir/attachmentsjson/download.action?masterCode=18185

Gharagouzlo F, Nazari Z, Avakh A, Karchani M, Ebrahimi M H, Raei M, Yarmohammadi Hindormitory living students in Kermanshah University of Medical Sciences-2014, 2016.Examining the prevalence of various sleep disorders indormitory living students in Kermanshah University of Medical Sciences-2014 . JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE. JCRS S (1): 1-7.

بررسی ارتباط بین مشخصات فردی و سطح خواب آلودگی بین شب کاران یک بیمارستان صحرایی در ایران

چکیده:

اکثر بیمارستان ها عملکرد 24 ساعته روزانه دارند. کار شبانه یک وظیفه ضروری برای شاغلین بخش مهمی از نیروی کاری است. کار شیفتی به کار در خارج از ساعت های معمول روز (تقریبا 7:00 صبح تا 6:00 عصر) است. این مطالعه از نوع مقطعی و با استفاده از روش پنل صورت گرفت.

بیمارستان امام خمینی یکی از بیمارستان های صحرایی گناباد در محل مطالعه ما می باشد. حجم نمونه 90 نفر بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از اطلاعات دموگرافیک و مقیاس خواب آلودگی استانفورد (Stanford sleepiness scale) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بین میزان خواب آلودگی با شاخص توده بدنی BMI، با اطمینان 95% ارتباط مثبت وجود دارد ( p<0.05, r =0.589).همچنین بین میزان خواب آلودگی با سال های اشتغال به کار با اطمینان 95% ارتباط مثبت وجود دارد ( p<0.05, r =0.24). همچنین بین میزان خواب آلودگی با سطح آموزش در کار شیفتی با اطمینان 95% ارتباط مثبت وجود دارد ( p<0.05, r =0.378). برطبق نتایج داده های ما  میزان خواب آلودگی با متغیرهای سن، تعداد سال های اشتغال در کار شیفتی و سطح آموزش ارتباط معناداری وجود دارد. داده های ما با مطالعات دیگران بر روی اثر سن و تجربه روی خواب آلودگی و کار شیفتی سازگاری و توافق دارد. ترجمان دانش:

برطبق داده های ما بین میزان خواب آلودگی با متغیرهای سن،تعداد سالهای اشتغال در کار شیفتی  و سطح آموزش ارتباط معناداری وجود دارد. سازگاری نتایج ما با دوره های قبل از آن در مورد سن و تجربه روی خواب آلودگی و کار شیفتی و اثرات آنها تاییدکننده است. این مطالعه می تواند در مورد اطمینان از ایمنی آب و هوا در صنایع بکار برده شود.

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/ijtmed/2016/98-101.pdf

Poursadeghiyan M, Omidi L, Hami M, Raei M, Biglari H, 2016.Drowsiness and its relation with individual Characteristics among night workers in a desert hospital in Iran.International Journal of Tropical Medicine,11(4):98-101.

کلمات کلیدی:نوبت کاری ،خواب آلودگی ،مشخصات دموگرافیک، بیمارستان BMI

ارزیابی عوامل پیش بینی اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار در پرسنل بنادر ایران با استفاده از مدل رگرسیون

چکیده:

سابقه و هدف: مدیریت حمل و نقل کالاها مهمترین وظیفه ­ای است که در بنادر مشاهده می­ شود. از این­رو، بروز اختلالات جسمی و روانی ناشی از فعالیت­ های فیزیکی و فشارهای روانی- اجتماعی، دور از ذهن نیست. استعداد ژنتیکی، نحوه انجام کار و میزان آمادگی روانی- اجتماعی از جمله عوامل تأثیرگذار در رخداد آسیب­ های اسکلتی- عضلانی هستند. این تحقیق در سال 1393 با هدف بررسی متغیرهای روانی-اجتماعی مؤثر بر اختلالات اسکلتی- عضلانی در یکی از بنادر کشور شکل گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه، کلیه پرسنل (60 نفر) شرکتی فعال در یکی از بنادر جنوبی کشور انتخاب شدند. فرسودگی شغلی و جو ایمنی به ­ترتیب با استفاده از پرسشنامه ­های مازلاچ و کومار ارزیابی شدند. اختلالات اسکلتی- عضلانی نیز به­ کمک پرسشنامه نقشه بدن بررسی گردید. داده ­ها با آزمون­هایی هم چون رگرسیون لجستیک به روش گام به گام پسرو، همبستگی پیرسون و ANOVA از طریق نرم ­افزار V. 20 SPSS تحلیل شدند.

یافته­ ها: بر اساس نتایج حاصل، 40 نفر (7.66%) از کارکنان، در یک ­سال گذشته دردهای اسکلتی- عضلانی را تجربه کردند. همچنین، نمره ­های فرسودگی شغلی 9.8 ± 17.76 و جو ایمنی 07.23 ± 7.188 بدست آمد. مدل نهایی رگرسیون لجستیک نشان داد نمره کل فرسودگی شغلی، خستگی هیجانی (p<0.05)، نگرش ایمنی و مدیریت شرایط اضطراری (p<0.1) به ­عنوان مهمترین پیشگویی­ کنندگان اختلالات هستند. نتیجه­ گیری: عوامل روانی محیط ­های شغلی، مشتمل بر فرسودگی شغلی و نگرش افراد تحت عنوان کلی جو ایمنی، می­ توانند باعث تشدید اختلالات ارگونومیکی شوند و از آنجا که در کشور ما مباحث روانی و روانی- اجتماعی مغفول مانده، توجه بیشتر تصمیم ­گیرندگان به تأثیر این قبیل حیطه­ ها در ایمنی و بهداشت شغلی، می­ تواند نقشی اساسی در بهبود شرایط­ کاری در آینده داشته باشد.

ترجمان دانش:

نتایج تحقیق نشان داد که عوامل روانی، مشتمل بر اختلالاتی همچون فرسودگی و عدم رضایت شغلی و همچنین نگرش و تصورات افراد نسبت به ایمنی، سازمان و عملکرد مدیریت در محیط ­های شغلی، می­ تواند تأثیری منفی و مستقیم بر ایجاد اختلالات ارگونومیکی و حوادث شغلی در محیط کار بر جای بگذارد. بر این مبنا و از آنجا که در دنیا به مباحث روانی و اجتماعی کمتر توجه شده است (24) و کشور ما هم از این موضوع مستثنی نیست، توجه بیشتر تصمیم ­گیرندگان به تأثیر حیطه ­های روانی و روانی- اجتماعی در ایمنی و بهداشت شغلی، و مداخله این متغیرها به عنوان مرکز ثقل، در برنامه ­های کنترلی، مدیریتی و پیشگیرانه ایمنی، می ­تواند نقشی اساسی در بهبود شرایط کاری در آینده داشته باشد.

کلمات کلیدی: فرسودگی شغلی، جو ایمنی، اختلالات اسکلتی- عضلانی، کارکنان بنادر

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

http://irj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=735&sid=1&slc_lang=en&html=1

Khandan M, Koohpaei A, Kohansal Aghchay M, Ebrahimi M H, Khammar A, Arsang Jang S et al ,2017. Assessing the Factors Predicting Work-Related Musculoskeletal Disorders Among Iranian Port’s Personnel Using Regression Model. IRJ, 15 (4) :309-316. URL: http://irj.uswr.ac.ir/article-1-735-en.html

ارزیابی ارگونومیک پوسچر عوامل خطر در میان کارگران ایرانی به روش NERPA

چکیده:

مقدمه: اختلالات و آسیب­ های اسکلتی-عضلانی به­ عنوان یک چالش شغلی جهانی شناخته شده است. روش­ های متعددی جهت ارزیابی این اختلالات وجود دارند که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعفی هستند و برای مشاغل مختلف کارآیی متفاوتی را نشان می ­دهند. این مطالعه با هدف سنجش اعتبار روش NERPA برای ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی در بخش صنعت کشور، در سال 1394 اجرا گشت.

روش­ بررسی: در این مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی پرسنل عملیاتی (455 نفر) از چهار صنعت چاپ، داروسازی، تولید لبنیات و نوشیدنی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ­های مربوط به متغیرهای دموگرافیک مانند سن، جنس و سابقه کار بوسیله پرسش­نامه محقق ساخته جمع­ آوری شد. همچنین، پوسچرها نیز توسط روش­های NERPA، RULA و REBA ارزیابی شد. داده ­های حاصل، با استفاده از آزمون­ های آماری همبستگی اسپیرمن، و توافق کاپا، به کمک نرم­افزار SPSS V.20 آنالیز شدند.

یافته­ ها: مبتنی بر نتایج هر سه روش مشخص گردید صنعت داروسازی بدترین شرایط و صنعت چاپ مناسب‌ترین وضعیت را دارا می باشند. توافق میان سطح اقدام اصلاحی نرپا با رولا معنی ­داراست (p<0.05)، اما توافق آن با ربا بدست نیامد. همبستگی NERPA با هر دو روش در صنایع مطالعه شده معنی دار (p<0.05) و قابل قبول می باشد. نتیجه ­گیری: بر اساس تحلیل ­های صورت گرفته در این مطالعه پیرامون اعتبار یا روایی قابلیت پیش ­بینی روش ارزیابی پوسچر نرپا در صنعت کشور می­ توان اینگونه بیان کرد که این روش برای ارزیابی پوسچر در صنایع مورد تحقیق می تواند جایگزینی برای روش RULA باشد اما نمی ­تواند روش قابل اعتمادی در برابر REBA باشد، هرچند انجام تحقیقات بیشتر و جامع­تر توصیه می ­گردد.

ترجمان دانش:

پیرامون مقایسه NERPA با روش ­های رولا و ربا می­توان چنین نتیجه گرفت که هر چند میزان همبستگی بین نتایج آنها در سطح اقدام اصلاحی و همچنین میزان توافق RULA با نرپا قابل پذیرش و مطلوب است، اما توافق در سطح اقدام اصلاحی REBA با روش هدف یعنی NERPA شرایط مطلوبی برخوردار نمی باشد. در نتیجه، اعتبار همزمان روش نرپا در مقایسه با نتایج حاصل از ربا، بعنوان یک روش پرکاربرد، در این مطالعه تأیید نشده است. به عبارت دیگر، بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، بکارگیری این دو روش بجای یکدیگر در صنایع چاپ، داروسازی، تولید نوشیدنی و لبنیات نیازمند مطالعات بیشتر است.

کلمات کلیدی: نرپا، اعتبارسنجی، REBA ، RULA ، صنعت

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

URL: http://irj.uswr.ac.ir/article-1-739-en.html

Khandan M, Vosoughi S, Poursadeghiyan M, Azizi F, Ahounbar E, Koohpaei A, 2018. Ergonomic assessment of posture risk factors among Iranian Workers: An alternative to conventional methods

مداخله ارگونومی به منظور کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی در میان کارگران کارخانه تولید آرد

چکیده:

زمینه: اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار از آسیب های شغلی شایع درمحیط های کار محسوب می شود. در صنعت تولید آرد، سرعت بالای کار و انجام حرکات تکراری، حمل بار و وضعیت های نامناسب بدنی حین کار، فشار وضعیتی بر اندام های مختلف ایجاد می کند.

هدف: با توجه به بالا بودن ریسک فاکتورهای محیط کار در صنعت تولید آرد و لزوم انجام مداخلات ارگونومی، این مطالعه با هدف انجام مداخله ارگونومی به منظور کاهش اختلالات اسکلتی – عضلانی  در یک کارخانه تولید آرد انجام شده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه  مداخله ای، به روش سرشماری کارگران یکی از صنایع تولیدی آرد پس از بررسی شرایط ورود به مطالعه شرکت کردند. سپس مداخلات ارگونومی به منظور کاهش اختلالات اسکلتی – عضلانی انجام گرفت. به منظور بررسی اثربخشی برنامه، شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی قبل و پس از مداخله با استفاده مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان دادند که شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی قبل از مداخله به ترتیب در نواحی کمر، بازو، شانه، پاها، ران ها، زانوها، گردن و مچ دست ها بیشترین میزان می باشد. همچنین نتايج ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی پس از مداخله نشان دادند كه برنامه مداخله ارگونومی در كاهش اختلالات اسكلتي عضلاني نواحی گردن، شانه ها، کمر، ران ها، زانوها و پاها تاثیری مثبت داشته است (0.05>P).

نتیجه گیری: انجام مداخلات مهندسی و مدیریتی در این مطالعه توانست سطح ریسک فاکتورهای ارگومیک را به مقدار قابل توجهی کاهش داده و سبب کاهش اختلالات اسکلتی-عضلانی کارکنان در قسمت های مختلف کارخانه گردد.

کلیدواژه ها: مداخله ارگونومی، صنعت تولید آرد، اختلالات اسکلتی- عضلانی.

منبع اصلی: https://content.iospress.com/articles/work/wor203275

اثربخشی آموزش روانشناختی بر بهبود سواد سلامت روانی و سازگاری

علیرضا کریم پور وظیفه خورانی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

منصوره کریم زاده

استادیار دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، گروه آموزشی کودکان پیش از دبستان، تهران، ایران

محسن پور صادقیان

فاطمه رحمتی نجار کلائی (نویسنده مسئول)

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، گروه آموزش بهداشت و خانواده


آموزش روانشناسی در ارتقاء سواد بهداشت روانی و سازگاری با بیماری در بیماران مبتلا به دیابت نوع: II  یک مطالعه تجربی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش روانشناختی در ارتقای سواد سلامت روانی و سازگاری با بیماری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو پرداخته‌است. روش: پژوهش حاضر از نوع مداخله‌ای با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران دیابتی نوع 2 بود که به بیمارستان ایران مراجعه کردند. براساس روش پژوهش و نیز با احتساب ریزش در اعضای نمونه ، حجم نمونه 80 نفر در نظر گرفته شد. در مجموع ۴۰ بیمار به عنوان گروه مداخله و ۴۰ نفر به عنوان گروه کنترل توسط روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. افراد به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند.  داده های به دست آمده توسط پرسشنامه سواد سلامت روان اوكنر و كیسی و پرسشنامه سازگاری روانی اجتماعی مورو و همكارانش جمع آوری شد.

هدف از آموزش روانشناختی در این مطالعه، که به عنوان مداخله استفاده شد، درمان رفتاری شناختی بود. آموزش در قالب گروهی انجام شد و جلسات درمانی به صورت  ۱۱ جلسه یک ساعته بودند. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که تأثیر مداخله بر سلامت روان در مرحله پس آزمون 57٪ و در گروه پیگیری 48 ٪ بود. علاوه بر این ، تأثیر مداخله بر روی سازگاری در مرحله پس آزمون 39٪ و در مرحله پیگیری 38٪ بود. نتیجه گیری: آموزش های روانشناختی مانند درمان شناختی رفتاری می‌تواند اطلاعاتی را که در خودمدیریتی دیابت اهمیت بیشتری دارد پیش‌بینی کند. افزایش میزان سواد سلامت روانی درباره ی اختلالات روانی مرتبط با دیابت نوع 2، سازگاری و کیفیت زندگی و سبک زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 را بهبود می بخشد.

کلمات کلیدی: درمان شناختی رفتاری، سازگاری با بیماری، سواد سلامت روانی، دیابت نوع 2

نتایج مفصلتر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

http://irj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=872&sid=1&slc_lang=en&html=1

Karimpour Vazifehkhorani A, Karimzadeh M, Poursadeghiyan M, Rahmati-Najarkolaei F.  Psychoeducation on Improving Mental Health Literacy and Adjustment to Illness in Patients With Type 2 Diabetes: An Experimental Study  . IRJ. 2018; 16 (4) :395-404

چکیده:

مقدمه: قرار گرفتن در معرض سر و صدا شغلی یکی از عوامل خطر اصلی است که بر الگوی سلامتی و خواب کودکان تأثیر می گذارد. ماشین آلات نساجی سطح بالایی از سر و صدایی تولید می کنند که می تواند موجب بروز اثرات نامطلوب سلامتی در کارگران شود.

هدف: این مطالعه به منظور بررسی تأثیر قرار گرفتن سر و صدای شغلی در خواب در بین کارگران صنعت نساجی انجام شد.

مواد و روش ها: در حال حاضر مطالعات مقطعی بر روی ۶۰ کارگر صنایع نساجی واقع در شهر سوادکوه ایران انجام شده است. در این مطالعه، مقیاس خواب آلودگی اپورث (ESS) و یک پرسشنامه توسعه یافته توسط نویسنده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. سطح صدای معادل هشت ساعته برای ارزیابی سر و صدا کارکنان بر اساس ISO ۹۶۱۲: ۲۰۰۹ اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون من-ویتنی و آزمون کروسکال-والیس، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه گام به گام مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: انحراف معیار ± میانگین معادل سطح صدا، سن و تجربه ۴٫۱± ۹۴ دسی بل، ۷٫۶ ± ۳۵ سال و ۶٫۱ ± ۱۰ سال بود. نتایج آزمون کروسکال-والیس نشان داد که سن بالاتر و طول مدت تجربه کاری به طور معنی داری با اختلالات خواب مرتبط است. نتایج آزمون من-ویتنی نشان داد که سابقه استفاده از داروهای آرام بخش، وضعیت تاهل و استفاده از دستگاه های محافظ شنوایی (HPD) به طور معنی داری با اختلالات خواب همراه بود. میانگین اختلال خواب در بین سابقه مصرف مواد مخدر، هپنوتیزم، وضعیت تاهل و HPD ها تفاوت معنی داری داشت. آزمون رگرسیون چند مرحله ای نشان داد که سن، قرار گرفتن در معرض سر و صدا، وضعیت تاهل، استفاده از HPD ها و سابقه استفاده از داروهای آرام بخشی می تواند ۸۷٪ تغییرات خواب را پیش بینی کند.

نتیجه گیری: نتایج مطالعات حاضر حاکی از آن است که در میان بسیاری از عوامل موثر بر خواب کارگری، قرار گرفتن در معرض سر و صدا نقش مهمی دارد. پیشنهاد شده است که مدیران و تولیدکنندگان باید کارگران را برای استفاده از دستگاه های محافظ شنوایی (HPDs) انگیزه دهند، در نتیجه قرار گرفتن در معرض سر و صدا و پس از آن اختلالات خواب در کارگران را کنترل کنند.

ترجمان دانش:

با توجه به یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که سن، طول مدت تجربه کار، مصرف داروهای آرام بخش، عدم استفاده از دستگاه های محافظ شنوایی (HPDs) و وضعیت تاهل ممکن است مسئول اختلالات خواب باشد؛ با این حال، قرار گرفتن در معرض سر و صدای شغلی نیز باید به عنوان یک عامل که باعث اختلال خواب در میان کارگران صنعت نساجی می شود، در نظر گرفته شود. بنابراین، روش کنترل سر و صدا باید به عنوان یک استراتژی ضروری برای کاهش اختلال خواب استفاده شود.

نتایج مفصل تر تحقیق فوق را می توانید در مقاله تمام متن با رفرنس ذیل مشاهده نمائید:

Darzi Azadboni Z, Jafari Talarposhti R, Ghaljahi M, Mehri A, Aarabi S, Poursadeghiyan M, et al, ۲۰۱۸ Mar.Effect of  Occupational Noise Exposure on Sleep among Workers of Textile Industry. Journal of Clinical and Diagnostic Research, ۱۲(۳): LC۱۸-LC۲۱.

کلمات کلیدی: سر و صدای صنعتی، اختلال در خواب، کارگران نساجی

3.6/5 - (5 امتیاز)
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید