کتاب طرح واره درمانی برای استرس شغلی

دانلود کتاب طرح واره درمانی برای استرس شغلی

دانلود کتاب طرح واره درمانی برای استرس شغلی

دانلود کتاب طرح واره درمانی برای استرس شغلی

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 107

نویسنده: مارتین آر. بامبر

ترجمه: حسن حمیدپور, حسین زیرک

فهرست:

فصل اول: الگو طرح واره محور استرس شغلی

 • تجارب ناگوار اولیه دوران کودکی و شکل گیری طرح واره های ناسازگار اولیه
 • نقش خلق و خو
 • سبک های مقابله ای ناسازگار و نقش عوامل خلق و خویی
 • تداوم طرح واره
 • تدارم طرح واره در بافتار شغلی
 • طرح واره های ناسازگار اولیه, انتخاب شغل و باز آفرینی در محل کار
 • نتیجه گیری

فصل دوم: نقش طرح واره ها و سبک های مقابله ای ناسازگار در ناکارمدی های شغلی

 • الگو جبران افراطی ناکارآمدی شغلی
 • الگو اجتنابی ناکارآمدی شغلی

فصل سوم: طرح واره درمانی برای ناکارآمدی های شغلی

 • سنجش
 • سنجش تناسب بیمار برای طرح واره درمانی
 • تدوین فرمول بندی طرح واره محور برای ناکارآمدهای شغلی
 • آشنا سازی بیمار با مدل
 • مرور اجمالی بر راهبرهای طرح واره درمانی
 • راهبردهای الگوشکنی رفتاری
 • درمان ذهنیت های طرح واره ای

فصل چهارم: مفهوم سازی و درمان اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی

 • شرح حال کوتاه «دانیل»
 • سنجش (جلسات 1-3)
 • فرمول بندی (جلسات 4-6)
 • طرح درمان (جلسه 7)
 • به کارگیری راهبرهای طرح واره محور (جلسات 8-28)
 • بررسی, پیشگیری از عود و برنامه خودیاری (جلسات 29-30)

توضیحات

عوامل بسیاری در تعیین خوشبختی و شوربختی افراد نقش دارند که یکی از آن ها انتخاب شغل است. شغل، فقط منبعی برای درآمد نیست بلکه افراد بیشتر ساعت های مفید عمر خود را در شغل و پیشه خود می گذرانند و در واقع با شغل خود زندگی می کنند.

این کتاب، پدیده استرس شغلی را از دیدگاه رویکرد طرح واره درمانی بررسی می کند. مارتین بامبر معتقد است طرح واره های ناسازگار اولیه در محیط های شغلی، بازآفرینی می شود، یعنی افراد به دنبال مشاغلی هستند که بتوانند تجربه های تلخ و ناگوار کودکی یا نوجوانی شان را دوباره تکرار کنند و یا نیازهای ارضا نشده آن دوران را جامه عمل بپوشانند. در این کتاب تکنیک هایی ارایه می شود تا افراد با آگاهی از طرح واره های خود تغییر کنند و در شغل خود به رضایت برسند.

این کتاب سهم بسزایی در مفهوم سازی و درمان بیماری های مرتبط با استرس شغلی دارد. نویسنده کتاب بایستی به خودش ببالد که نقش مؤثری در افزایش سلامت شغلی داشته است. این کتاب از جمله کتاب هایی است که خواندن آن یک ضرورت است.

آدلر (۱۹۵۳) معتقد بود که یکی از تکالیف روانی – اجتماعی زندگی انسان ها، کار یا شغل است. به عبارت بهتر، افراد چه بخواهند و چه نخواهند، بایستی در حوزه شغلی، موضع خاصی اتخاذ کنند. اگر به واژه های علمی و تخصصی حوزه کار بپردازیم، شاید ابعاد مسئله بیشتر جلوه گر شود: رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، خود پنداره شغلی، اعتیاد به کار، انگیزش شغلی، استرس شغلی، بیکاری. شغل تنها منبع درآمد نیست، بلکه بیشتر زندگی انسانها در حوزه کاری می گذرد. اگر به مقایسه ساعات کاری افراد با ساعاتی که آنها با خانواده می گذرانند، بپردازیم، متوجه می شویم که اغلب افراد بیشتر اوقات مفید خود را صرف شغل می کنند.

 

استرس کاری

استرس کاری

 

اگر چه تا به حال در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمان و مشاوره شغلی به بحث های شغلی پرداخته شده است، اما نویسنده کتاب حاضر از موضع رویکرد طرحواره درمانی به پدیده استرس شغلی نگاه کرده است. دیدگاه او از جهاتی جالب توجه است. اولا مارتین بامبر عقیده دارد که طرحواره های ناسازگار اولیه در محیط های کاری، بازآفرینی می شوند. به عبارتی او بر اساس مدل طرحواره درمانی جفری یانگ به این نتیجه رسیده است که افراد به دنبال مشاغلی می گردند که بتوانند تجارب تلخ و ناگوار زندگی گذشته شان را دوباره پدید آورند. اگر چه یانگ و کلوسکو و ویشار (۱۳۸۹) به سه ساز و کار اصلی برای تداوم طرح واره های ناسازگار اولیه اشاره کرده اند (تحریف های شناختی، سبک های مقابله ای و انتخاب شریک زندگی)، اما بامبر به آنها انتقاد می کند که چرا نقش شغل را نادیده گرفته اند.

اگر چه در کشور ایران انتخاب شغل همان فرآیندی را که در کشورهای توسعه یافته دارد، طی نمی کند، اما چه بسا طرح واره ها در تصمیم گیری شغلی نقش بسزایی ایفاء کنند. اگر تجارب ابتدایی زندگی افراد تلخ و زهرآگین باشد، ممکن است شغلی را انتخاب کنند یا در مسیر شغلی خاص قرار بگیرند که یادآور همان تجارب اولیه باشد. شاید بی دلیل نباشد که گفته اند تجارب تلخ زندگی، افراد را به دام تصمیم های نافرجام و بد عاقبت می کشاند. معمولا انتخاب شغل و انتخاب شریک زندگی در تعیین خوشبختی و شوربختی افراد نقش بسزایی دارند.

بامبر با تأسی از مدل طرح واره یانگ به فرضیه آفرینی و فرضیه آزمایی درباره تأثیر طرح واره ها در محیط های شغلی پرداخته است. او در سال ۲۰۰۸ در مقاله ای جالب با عنوان «خط: نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در انتخاب شغل و شکل گیری استرس شغلی در متخصصان حوزه سلامت» به بررسی طرح واره های پرستاران، پزشکان، روان شناسان بالینی، مدیران و کارکنان تکنولوژی اطلاعات پرداخت. نتایج پژوهش او نشان داد که هر چه شدت طرح واره های ناسازگار بیشتر باشد، فرسودگی شغلی و مشکلات ناشی از استرس شغلی نیز بیشتر است.

نکته مهمی که بامبر بر آن انگشت گذاشته است, نقش طرح واره های ناسازگار اولیه در افرادی است که در حوزه سلامت روان (مثل روان شناسان بالینی، مشاوران، پرستاران، روان پزشکان، مددکاران) یا سایر حوزه های خدماتی (مثل آتش نشانی، پلیس و…) مشغول به کار هستند.

ماهیت این شغل ها ایجاب می کند که افراد از خود گذشتگی و ایثارگری را پیشه کنند و نیازهای دیگران را مقدم را بر نیازهای خود بشمارند. مخصوصا روان درمانی در بین این شغل ها، جایگاه ویژه ای می یابد، از این نظر که روان درمانگران بایستی از یک سو با همدلی، درک، گوش سپاری، بازتابش احساسات و کاوش به تأیید مشکلات بیماران بپردازند و از سوی دیگر با تدبیر اندیشی و راه حل آفرینی بتوانند گرهی از مشکلات بیماران باز کنند. این فرآیند گاهی اوقات به فرسودگی شغلی می انجامد که پیامد ناگزیر فرسودگی شغلی، افت کیفی کار روان درمانگر است.

اگر شغل روان درمانی این قدر سخت و طاقت فرساست، پس چرا برخی از افراد مشتاقانه به دنبال این شغل می روند. به نظر می رسد برای پاسخی دقیق و در خور توجه بایستی از تبیین های ساده انگارانه ای مثل نیاز به کمک کردن به دیگران و نوع دوستی فراتر بردیم.

مارتین بامبر نیز معتقد است که طرح واره های ناسازگار اولیه در انتخاب شغلی مثل روان درمانی نقش بسزایی دارند. شاید به دلیل وجود همین طرح واره های ناسازگار اولیه در ذهن روان درمانگران است که رابطه درمانی را این قدر دستخوش مسایل غیر حرفه ای می کند. علاقه – مندان برای اطلاعات بیشتر در زمینه تجلی طرح واره ها در رابطه درمانی می توانند به این منابع رجوع کنند.

نورکراس و فاربر (2005) در ویژه نامه ای از مجله کاربرد اروان شناسی بالینی در جلسه درمان، به بررسی این مسئله پرداختند. در این ویژه نامه، افراد صاحب نام و نظریه پرداز، مقاله های جالبی ارائه دارند. جمع بندی مقاله های این ویژه نامه حاکی از آن است انتخاب شغل روان درمانگری فراتر از مسایلی چون نوع دوستی و کمک به دیگران است. بایستی در انتخاب این شغل به نقش طرح واره ها و ریشه های تحولی دوران کودکی نیز توجه کرد.

و اما چند نکته ای درباره ترجمه کتاب حاضر

 1. عنوان اصلی کتاب « رفتار درمانی شناختی برای استرس شغلی در حرفه های حوزه سلامت: مقدمه ای بر رویکرد طرح واره محور» است و هفده فصل دارد. در کتاب حاضر، فصل های 12، 13، 14 و 15 برای ترجمه انتخاب شدند. برای این انتخاب دلایلی وجود داشت از جمله این که مطالب فصل های دیگر کتاب (مثل تعریف استرس، نقش سازمانها در چاره اندیشی برای استرس شغلی، دیدگاه شناختی – رفتاری درباره استرس، کمال گرایی شغلی) را می توان در برخی از کتاب هایی که به فارسی ترجمه شده است، پیدا کرد.
 2. در نوشتن فصل 12 جیسون پرایس با مارتین بامبر همکاری کرده است. اما از آنجایی که در جلد کتاب تنها اسم مارتین بامبر آمده بود، ما نیز اسم مارتین بامبر را به تأسی از اصل کتاب، روی جلد ترجمه
 3. فارسی آن آورده ایم.
 4. همت مترجمان صرف ارائه ترجمه های روان، آسان یاب و قابل فهم شد. تا چه اندازه در این راه موفق بوده ایم منوط قضاوت شماست.

 

ادامه مطلب را با دانلود کتاب مشاهده کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با دانلود کتاب طرح واره درمانی برای استرس شغلی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

منابع

 • یانگ، جفري، كلوسكو، ژانت و ویشار، مارجوری. (1386).
 • طرحواره درمانی: راهنمایی برای کاربردی متخصصان بالینی، ترجمه: حسن حمیدپور و زهرا اندوز. تهران: ارجمند
 • کلیدی رابطه درمانی در حمید پور، حسن و اندوز، زهرا (1388). نقش رویکرد شناخت درمانی. فصلنامه سلامت روان، 2، 45 تا 53
 • Adler, A. (1953) The individual Psychology of Alfred Adler, New York: Basic book.
 • Bamber, M. & MeMahon, R. (2000). Danger: Early maladaptive schemas at work!: The role of early maladaptive schemas in career choice and the developmental of occupational stress in health workers. Clinical psychology ana psychotherapy, 15, 96, 112.
 • Norcras, J. C. & Farber, B. A. (2005). Choosing Psychotherapy as a career: bayond ‘I want to help people”. Journal of clinical psychology:. in session. 62, 939-949.
 • Leahy L., R. (2001). Overcoming resistance in cognitive therapy. New York: Guilford
 • Leahy L., (2002). Schematic mismatch in the therapeutic relationship: A social – cognitive model. In.D. Guilbert, & R. L. Leahy. (Eds). The theraputic relationship in the cognitive behavioral Psychotherapies. (p.p. 229-254). London. RouthItdege.

 

 

حتما بخوانید:

پاورپوینت استرس شغلی (Occupational Stress)

سنجش استرس شغلی در محیط کار

چه رابطه ای بین ارگونومی و استرس شغلی وجود دارد؟

خستگی و استرس شغلی

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *