خاموش کننده بیو اکست bio ext

خاموش کننده پیشرفته BIO EXT (بیو اکست)

خاموش کننده پیشرفته BIO EXT (بیو اکست)
رتبه 4 از بین 1 رای

خاموش کننده پیشرفته BIO EXT (بیو اکست)

خاموش کننده پیشرفته BIO EXT (بیو اکست)

 فرمت:PDF    تعداد صفحات: 7

Bio-Ext خاموش کننده ای فوق مدرن و با تکنولوژی بی نظیر برای خاموش کردن آتش های پر حجم با توانایی مهار آتش در فضای سه بعدی می باشد.

Bio-Ext به صورت مایع کنسانتره عرضه شده و به وسیله آب رقیق می شود لذا قابلیت های عملیاتی متعدد و  گسترده ای را دارا می باشد.

Bio-Ext دوستدار محیط زیست، غیر مخرب برای انسان و حافظ زیستگاه گیاهان،جانوران در طبیعت می باشد و از ایجاد هر گونه خوردگی و صدمه به تاسیسات و تجهیزات جلوگیری می نماید.

Bio-Ext با قابلیت کپسوله کردن هیدروکربن ها، آتش را به شکلی مهار می کند که در هنگام عملیات و پس از عملیات هر ناحیه خاموش شده امکان اشتعال وشعله وری مجدد را نخواهد داشت.

Bio-Ext با خنثی کردن گازهای قابل اشتعال مشتعل نشده در آتش های پر حجم از بروز اتفاق های خطرناک Back draft و flash over جلوگیری نموده و امنیت و سلامت عملیات کننده را تضمین می کند.

نحوه عملکرد

خاموش کننده Bio-Ext برروی هر چهار وجه و مولد حریق عملکردی مثبت و قوی در راستای اطفاء دارد.

اکسیژن – Bio-Ext لایه ای از فوم غیر سمی بر روی آتش ایجاد می کند که از تبادل اکسیژن با مواد سوختنی جلوگیری می نماید.

حرارت – Bio-Ext با کمک مواد فعال در سطح خود کشش سطحی آب را کاهش داده و سبب نفوذ پذیری و افزایش فوق العاده خنک کنندگی آب شده و دمای آتش را سریعا کاهش می دهد.

سوخت – مواد Bio-Ext مولکول های سطحی سوخت را احاطه ومحبوس می کند. به نحوی که توان تبخیر و خاصیت سوختی خود را از دست می دهند و مجدداً نیزقابل اشتعال نیستند.

زنجیره آتش Bio-Ext با احاطه کردن و جذب گاز های متصاعد شده و نسوخته، زنجیره آتش را قطع نموده و از هر گونه انفجار جلوگیری می نماید.

اطفاء حریق گروه جامدات اشتعال پذیر

 1. Bio-Ext پس از پاشیده شدن بر روی جامدات (گروه A) در حال اشتعال مانند چوب و لاستیک و غیره به سرعت به لایه های آن نفوذ نموده و ضمن سرد کردن سطح جامد منافذ سطحی را مسدود نموده و مانع شکل گیری و خروج گازهای مشتعل شونده شده و زنجیره آتش را منهدم نموده و سبب خاموش شدن سریع آتش می شود.
 2. Bio-Ext با تولید فراوان بخار آب فضای آتش را به سرعت سرد نموده و با قرارگرفتن بخار آب بین گاز های مشتعل نشده و اکسیژن ، هوای فضای اطراف آتش را رقیق نموده، مانع شعله وری مجدد شده و شعله های بوجود آمده را اطفاء می کند.
 3. Bio-Ext با جذب و احاطه نمودن هیدروکربورهای آزاد شده در محل آتش مانع اختلاط آنها با اکسیژن شده و واکنش های زنجیره ای آتش را خنثی می نماید.
 4. لایه های محافظ Bio-Ext از احتراق مجدد محل های خاموش شده جلوگیری نموده مانع برگشت شعله می شود.

اطفاء حریق گروه مایعات اشتعال پذیر

 1. Bio-Ext پس از پاشیده شدن بر روی مایعات در حال اشتعال مانند بنزین وگازوئیل، مولکولهای هیدروکربوری سطح مایع را احاطه (کپسوله) نموده و با ایجاد یک لایه محافظ ازتبخیر مایع جلوگیری نموده و تولید گازهای اشتعال پذیر را متوقف می کند.
 2. Bio-Ext با ایجاد فوم بر سطح مایع، مانع نفوذ اکسیژن لازم جهت احتراق شده و انرژی تابشی شعله بر سطح مایع را کاهش می دهد.
 3. Bio-Ext با تولید سریع و فراوان بخار آب فضای آتش را به سرعت سرد نموده و با جایگزینی بخار آب بین گازهای مشتعل نشده و اکسیژن ،آتمسفر آتش را رقیق نموده و مانع تداوم شکل گیری شعله شده و شعله های شکل گرفته را از فضای آتش دور نموده و مهار می کند.
 4. Bio-Ext با جذب و محصور نمودن هیدروکربورهای آزاد شده در فضای آتش مانع ترکیب آنها با اکسیژن شده و واکنش های زنجیره ای آتش را مختل می نماید.
 5. Bio-Ext از احتراق مجدد مناطق خاموش شده جلوگیری نموده مانع برگشت شعله می شود.

اطفاء حریق گروه گاز های اشتعال پذیر

Bio-Ext با ایجاد اختلال در واکنش های زنجیره ای لازم جهت تداوم احتراق گازهای مشتعل شده و جذب و محصور نمودن مولکولهای هیدروکربوری ، حریق حاصل از این گونه مواد رابه سرعت اطفاء می نماید.

اطفاء حریق های الکتریکی

 1. در عملیات اطفاء حریق های الکتریکی ابتدا باید جریان برق را قطع نمود.
 2. Bio-Ext به منظور خاموش در اطفاء حریق هایی که منشاء الکتریکی دارند پس از قطع جریان می توان از مواد کردن و مهار حریق استفاده نمود.
 3. در حریق های ابزار دقیق الکترونیک که هدف علاوه بر اطفای حریق حفظ ماهیت این گونه ابزار حساس می باشد نمی توان از Bio-Ext استفاده نمود.

اطفاء حریق گروه روغن های خوراکی

Bio-Ext توانایی اطفاء حریق های حاصل از احتراق روغن های خوراکی را دارا می باشد و علیرغم دارا بودن 16 الی  14 درصد آب، سبب انفجار و پاشش خطرناک روغن داغ نخواهد شد.

اطفاء حریق گروه فلزات مشتعل شونده

Bio-Ext توانایی اطفاء حریق های حاصل از فلزات مشتعل شونده مانند: منیزیم را دارا بوده و مانع بروز انفجار خواهد شد.

مزیت های خاموش کننده « زیست اطفاء Bio-Ext»

1- Bio-Ext با تمام تجهیزات موجود در کلیه اماکن و خودروهای اتش نشانی قابلیت کاربردی دارد و در اکثر موارد نیاز به تغییرات و تعویض در تجهیزات نمی باشد.

 • کلیه کپسول های آتش نشانی به غیر از سیلندرهای اطفاء گازی
 • اسپرینکلرها
 • سیستم های پمپاژ و اطفائی کلیه اماکن صنعتی و مسکونی و تجاری و غیره
 • اینداکتورهای جوار پمپی،بین مسیر و جوار سرنازلی
 • کلیه خودروهای آتش نشانی
  صنایع و تجهیزات هوایی و دریایی (هواپیما، هلیکوپتر، کلیه شناورها، آتش خاورهای دریایی)
 • کپسو لهای AFT
 • تجهیزات واتر میست و…

2- قابلیت پاکسازی محیط زیست

 1. Bio-Ext علاوه بر توانایی فوق العاده در اطفاء حریق، قابلیت پاکسازی هیدرو کربورهای نفتی از اکوسیستم را نیز دارا می باشد.
 2. لکه های نفتی به صورت لایه های یکپارچه بر سطوح فوقانی آب قرار گرفته و ارتباط اکسیژن هوا و اکوسیستم را قطع نموده و سبب مرگ و میر جانداران و کاهش کلنی باکتری های نفت خوار می شود.
 3. مواد Bio-Ext لایه های یکپارچه نفتی را به صورت مشبک در آورده آنها را در سطوح وسیعتری توزیع می کند و از این طریق ارتباط اکسیژن با اکوسیستم را بر قرار نموده و سبب تکثیر و افزایش کلنی باکتری های نفت خوار شده و شرایط را برای تجزیه هیدروکربن های از هم باز شده توسط باکتری ها تسهیل می کند.

3-  توجیه اقتصادی

 •  کپسول های Bio-Ext هر سه سال یکبار نیاز به شارژ مجدد دارند لذا کلیه هزینه های شارژ طی این دوره حذف و  صرفه جویی خواهد شد.
 • ضریب مصرف مواد Bio-Ext در عملیات اطفاء بسیار پائین بوده لذا با مصرف کمتری ازمواد حجم زیادی از حریق  اطفا گردیده و هزینه های اطفاء کاهش می یابد.
 • در بسیاری از موارد تغییر تجهیزات برای استفاده از مواد Bio-Ext نیاز نمی باشد لذا هزینه های تغییر تجهیزات حذف خواهد شد.
 • Bio-Ext خورنده نبوده و تجهیزات را در مقابل خوردگی محافظت نموده و عمر مفید تجهیزات را افزایش داده، صرفه جویی خوبی در هزینه های تعمیر و نگهداری ایجاد خواهد نمود.
 • سرعت عملیاتی بالا و قابلیت های بی نظیر Bio-Ext سبب تسریع در عملیات اطفاء و کاهش هزینه خسارت های  ناشی از آتش سوزی خواهد شد.

ادامه مطلب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

دانلود
لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
فرمت و حجم فایل
VIP
منبع

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با خاموش کننده پیشرفته BIO EXT (بیو اکست) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ استاندارد عمومی برای خاموش کننده های دستی و چرخدار

⇐ طریقه ی محاسبه تعداد خاموش کننده های دستی به روش NFPA

⇐ تجهیزات خاموش کننده دکتر گلمحمدی

دانلود استاندارد ملی خاموش کننده های دستی حریق ISIRI

 

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید