جمع آوری و دفع ذرات

جمع آوری و دفع ذرات

جمع آوری و دفع ذرات

 جمع آوری و دفع ذرات

 تهیه و تنظیم: دانشجویان بهداشت حرفه ای
 فرمت: PDF       تعداد صفحات: 34 

فهرست:

 • انواع جمع آوری کننده

 • اتاقک های ته نیشینی (Settling chambers)

 •  اتاقک های تیغه ای (Baffel chambers)

 • جمع​ ​آوری​ ​کننده​ ​های سانتریفیوژی (Centrifugal​ ​collectors)

 •  جمع آوری کننده های پارچه ای (Fabric Collectors)

 • فیلترهای کیسه ای

 • جت برگشتی (Reverse Jet)

 • رطوبت دار کردن گاز

 •  شوینده های تر (Wet Scrubbers)

 • جداسازی مایع – گاز

 • انواع اسکرابرها (Types of Scrubbers)

 • پخش دینامیک Dynamic Spreading

 • دستورالعمل سرویس و نگهداری اسکرابرهای تر

 • فاکتورهای مؤثر بر خیس کردن سطحی

 • بررسی مزایا و معایب کلیه جمع آوری کنندها

 • سیستم های ربایش گرد و غبار هوا

 • طراحی سیستم اسپری آب

 • رسوب دهنده های الکترواستاتیک

 • دفع ذرات و گرد و غبار جمع آوری شده

 • و …


اولین پست سال 97 را با یک پست تخصصی شروع کردیم. امیدوارم سالی پر از خیر و برکت برای همه مردم ایران باشد, خصوصا مهندسینی که در این زمینه فعالیت می کنند.

مقدمه:

پس از این که هوایی مملو از ذرات به وسیله یک سیستم بدام اندازی مانند هود گرفته شد، باید توسط سیستم هایی ذرات و گرد و غبار موجود در آن جدا، جمع آوری کننده ها و دفع گردند. جمع آوری، ذرات گردوغبار را از جریان هوا جدا و هوای تمیز را به اتمسفر تخلیه و یا به کارگاه بر می گرداند. در واقع تصفیه کننده ها و جمع آوری کننده ها بعد از هود و کانال جزء سوم در سیستم تهویه موضعی هستند.

تصفیه گرد و غبار از جریان هوا ضروری است به جهت:

 • کاهش تماس کارکنان با گرد و غبار
 • رعایت بهداشت و استانداردهای انتشار گرد و غبار
 • کاهش ناراحتی و مواجهه همسایه ها با گرد و غبار
 • بازیافت محصولات باارزش از هوا

 

انتخاب سیستم کنترل آلاینده

انتخاب سیستم کنترل در حالت عادی بر اساس کیفیت هوای مورد نظر و قوانین و مقررات موجود صورت می گیرد.

سیستم های کنترل اگرچه هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری آنها بالاست ولی می توانند کنترل کافی و قابل اطمینانی را در یک یا دوره زمانی طولانی ارائه دهند. فرونشانده های تر گرد و غبار و سیستم های بدام اندازنده گردوغبار هوا (در حالی که در بعضی مواقع راندمان کمتری دارند)، جهت نصب و انجام عملیات ارزانتر هستند اما برای مؤثر بودن نیاز به انتخاب دقیق و طراحی مناسب دارند.

تسهیلاتی که نیاز به کنترل آلاینده دارند قبل از اینکه سیستم کنترل انتخاب شود، باید از نظر جزئیات بررسی گردند. بر روی فرآیند، شرایط عملیاتی، خصوصیات تجهیزات پروسه، اطلاعاتی است که ممکن است در انتخاب سیستم کنترل به آنها نیاز باشد.

– دیاگرام پروسه که موادی مانند نوع مواد حمل شوند، میزان فلوی مواد و نوع تجهیزات را مشخص می کنند.

 • نقاط اصلی خروج آلاینده
 • عملکرد مورد انتظار سیستم
 • زمان ماند مواد در مخازن
 • دسترسی به تجهیزات الکتریکی و دیگر موارد
 • نواحی که نیاز به حفاظت در مقابل انجماد دارند

 

انواع جمع آوری کننده

چهار نوع اصلی از جمع آوری های صنعتی برای تصفیه ذرات و آلاینده های موجود در هوا وجود دارند که عبارتند از:

 • جداکننده های اینرسایی
 • جمع آوری کننده فابریک
 • اسکرابرهای تر
 • رسوب دهنده های الکترواستاتیک

 

الف) جداکننده های اینرسایی:

جداکننده های اینرسایی ذرات را از جریان گاز با اعمال ترکیبی از نیروها، مانند سانتریفوژ، قوه ثقل و اینرسی جدا می کنند. این نیروها ذرات را به ناحیه ایی که نیروهای موجود حداقل مقدار را دارند، منتقل می کنند. ذرات جدا شده با نیروی ثقل به درون یک مخزن (hopper) منتقل و به طور موقت در آنجا ذخیره می گردند.

سه نوع اصلی از جداکننده های اینرسایی وجود دارند که عبارتند از:

 • اتاقک های ته نشینیپ
 • اتاقک های تیغه ای (Baffel)
 • جمع آوری کننده های سانتریفوژی

 

اتاقک های ته نیشینی (Settling chambers)

اتاقک های ته نشینی شامل یک اتاقک بزرگ نصب شده در مسیر کانال می باشد که انبساط ناگهانی در اندازه اتاقک، سرعت جریان حاوی ذرات را کاهش می دهد و ذرات سنگین تر ته نشین می شوند.

اتاقکهای ته نشینی در طراحی ساده هستند و می توانند از هر جنسی ساخته شوند. هر چند این نوع جمع آوری ها اغلب به عنوان کالکتورهای اولیه ذرات ساخته می شوند به دلیل این که نیاز به فضایی زیاد داشته و راندمان آن نیز پایین است در عمل به عنوان پیش تصفیه کن  (precleaners) برای راندمان بیشتر استفاده می شوند.

 

اتاقک های تیغه ای (Baffel chambers)

اتاقک های تیغه ای، یک صفحه ای تیغه ای ثابت شده ای را به کار می برند که سبب می شود حرکت انتقال گاز به طور ناگهانی تغییر​ ​جهت​ ​دھد​ ​،​ ​ذرات​ ​با​ ​قطر​ ​بزرگ​ ​جریان​ ​گاز​ ​را​ ​دنبال​ ​نمی کنند​ ​اما​ ​در​ ​یک فضایی​ ​هوای​ ​مرده​ ​قرار​ ​گرفته​ ​و​ ​ته نشین​ ​می​ ​شوند.

اتاقک های​ ​تیغه ای​ ​به​ ​عنوان​ ​پیش​ ​تصفیه​ ​کن​ ​برای​ ​بالا​ ​بردن​ ​راندمان​ ​جمع آوری​ ​کننده های​ ​دیگر​ ​به​ ​کار​ ​میروند.

اتاقک ته نشینی

اتاقک ته نشینی

 

اتااقک های تیغه ای

اتااقک های تیغه ای

 

جمع​ ​آوری​ ​کننده​ ​های سانتریفیوژی (Centrifugal​ ​collectors)

جمع​ ​آوری​ ​کننده​ ​سانتریفوژی​ ​از​ ​عملکرد​ ​سیکلون​ ​جهت​ ​جدا​ ​کردن ذرات​ ​گردوغبار​ ​از​ ​جریان​ ​گاز​ ​استفاده​ ​می کنند.​ ​در​ ​یک​ ​سیکلون جریان​ ​گاز​ ​حاوی​ ​گرد و غبار​ ​تحت​ ​زاویه ای​ ​وارد​ ​و​ ​به​ ​سرعت می چرخد.​ ​نیروی​ ​سانتریفوژی​ ​ایجاد​ ​شده​ ​به​ ​وسیله​ ​حرکت​ ​چرخشی، ذرات​ ​گرد​ ​و​ ​غبار​ ​را​ ​به​ ​طرف​ ​دیوار​ ​سیکلون​ ​پرتاب​ ​می کند.​ ​بعد​ ​از برخورد​ ​با​ ​دیواره​ ​این​ ​ذرات​ ​در​ ​یک​ ​مخزن​ ​که​ ​در​ ​قسمت​ ​زیرین قرار​ ​گرفته​ ​است،​ ​سقوط​ ​می​ ​کنند.​ ​عمومی​ ​ترین​ ​نوع​ ​سانتریفوژی یا​ ​اینرسی​ ​از​ ​جمع​ ​آوری​ ​کننده ها​ ​که​ ​امروزه​ ​استفاده​ ​می​ ​شوند عبارتند​ ​از:​

 • جداکننده های​ ​تک​ ​سیکلونی​
 • ​​جدا​ ​کنندہ​ ​ھای​ ​چند سیکلونی

جداکننده های​ ​تک​ ​سیکلونی​ ​یک​ ​ورتکس​ ​دوتایی​ ​(جفت) جهت​ ​جدا​ ​کردن​ ​ذرات​ ​درشت​ ​از​ ​ذرات​ ​ریز​ ​گرد و غبار​ ​ایجاد می کنند.​ ​ورتکس​ ​اصلی​ ​به​ ​سمت​ ​پایین​ ​می چرخد​ ​و​ ​اکثر​ ​ذرات​ ​درشت گرد​ ​و​ ​غبار​ ​را​ ​با​ ​خود​ ​حمل​ ​می کند.​ ​ورتکس​ ​داخلی،​ ​نزدیک​ ​نه سیکلون​ ​ایجاد​ ​می​ ​شود​ ​و​ ​به​ ​طرف​ ​بالا​ ​چرخش​ ​کرده​ ​و​ ​ذرات ریزتر​ ​گردوغبار​ ​را​ ​با​ ​خود​ ​حمل​ ​می​ ​کند.​ ​جداکننده های​ ​چند سیکلونی​ ​چنانکه​ ​به​ ​عنوان​ ​مولتی​ ​کلون​ ​ها​ ​شناخته​ ​شده اند،​ ​شامل تعدادی​ ​از​ ​سیکلون​ ​ها​ ​با​ ​قطر​ ​کوچکتر​ ​هستند​ ​که​ ​به​ ​موازات​ ​هم عمل​ ​می کنند​ ​و​ ​ورودی​ ​و​ ​خروجی​ ​مشترک​ ​دارند.​ ​چنان​ ​که​ ​در​ ​شکل نشان​ ​داده​ ​شده​ ​است.​ ​مولتی​ ​کلون​ ​ها​ ​بر​ ​اساس​ ​همان​ ​اصولی​ ​که سیلکون​ ​ها​ ​یک​ ​ورتکس​ ​رو​ ​به​ ​پایین​ ​و​ ​یک​ ​ورتکس​ ​داخلی​ ​رو​ ​به بالا​ ​ایجاد​ ​می​ ​کند،​ ​عمل​ ​می​ ​نماید.​ ​مولتی​ ​کلون​ ​ها​ ​راندمان​ ​بیشتری از​ ​سیکلون​ ​های​ ​تنها​ ​(تک​ ​سیکلون)​ ​دارند​ ​زیرا​ ​آنها​ ​بلندتر​ ​و​ ​قطر کوچکتری​ ​دارند.​ ​طول​ ​بیشتر،​ ​مدت​ ​ماند​ ​(اقامت)​ ​را​ ​بیشتر​ ​می کند​ ​و قطر​ ​کوچکتر​ ​نیروی​ ​سانتریفوژی​ ​بیشتری​ ​را​ ​موجب​ ​می شود.​ ​این دو فاکتور​ ​باعث​ ​بهتر​ ​جدا​ ​شدن​ ​ذرات​ ​گردوغبار​ ​می شوند.​ ​افت​ ​فشار جمع​ ​آوری​ ​کننده های​ ​مولتی​ ​کلون​ ​بیشتر​ ​از​ ​جداکننده های​ ​تک سیکلونی​ ​است.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی دانلود کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با جمع آوری و دفع ذرات داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

روش های نمونه برداری از ذرات

معیارهای نمونه برداری بر اساس اندازه ذرات هوابرد

⇐  جزوه نمونه برداری دکتر قربانی

روشهای نمونه برداری از بیوآئروسل ها

آلودگی هوا و کنترل آن ( روش ها و وسایل نمونه برداری از هوا )

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *