شبه حادثه

تعاریف مربوط به حادثه

تعاریف مربوط به حادثه

تعاریف مربوط به حادثه

حادثه (Accident) : عبارتست از هر رويداد غير برنامه ­ريزي شده ( ناخواسته ) اي كه منجر به آسيب كاركنان يا صدمه به تجهيزات / تأسيسات و يا محيط زيست گردد. يك رويداد غير قابل پيش بيني كه منجر به آسيب مي­ گردد يك خطاي مديريت ، حاصل بي­ احتياطي (كاستي ­ها) يا خطاهاي موجود در بخشي از مديريت .هر گونه انحراف از وضعيت عادي ، شرايط قابل انتظار و از پيش طرح­ريزي شده كه معمولاً به آسيب مي­ انجامد هر رخداد ناخواسته يا برنامه­ ريزي نشده كه مي تواند منجر به آسيب كاركنان ، صدمه به تجهيزات ، توقف فرآيند يا اختلال در روند فعاليت يا هر تركيبي از اين شرايط كه بتواند سبب آسيب كاركنان گردد، حادثه گفته مي ­شود يك رويداد غير قابل انتظار و برنامه­ ريزي نشده در يك سلسله از رويدادهايي كه در ميان تركيبي از علل انجام مي­گيرد و منجر به صدمه فيزيكي (آسيب يا بيماري) به افراد، صدمه به تجهيزات، توقف توليد يا تركيبي از آنها گردد

كمك­هاي اوليه : اقدامات اوليه كه براي نجات جان فرد بيمار / حادثه ديده قبل از رسيدن به پزشك صورت مي­گيرد .

واحد : منظور از واحد دواير، ادارات ، ادارات كل، كارخانجات يا قسمتهايي است كه با پيشنهاد امور بهداشت ، ايمني و محيط زيست تعيين و در مسابقات ايمني شركت داده مي­ شوند .

آسيبهاي ناشي از كار آماري : آسيبهاي ناشي از كار آماري ، آسيبهايي است كه در مدت قرارداد بين شركت و كاركنان براي انجام كار در شبانه روز ( با در نظر گرفتن قانون كار براي كارگران ) حين انجام وظيفه و يا ناشي از انجام وظيفه به كاركنان شركت وارد آيد .

آسيب هاي ناشي از كار غير آماري :آسيب هايي است كه در اثر حوادث حين رفت و آمد بين منزل و محل كار، ساعات صرف ناهار و موارد مشابه آن رخ مي­ دهد و بنحوي ، با انجام وظيفه ارتباط داشته باشد ، ناشي از كار محسوب ولي در آمار حوادث منظور نمي­ گردد.

آسيبهاي جزيي : آسيب هاي جزء به آسيبهايي اطلاق مي­ شود كه با انجام كمكهاي اوليه بتوان فرد آسيب ديده را مداوا نموده بطوري كه او بتواند در روز حادثه يا حداكثر روز بعد به كار روزمره يا مناسبتر اشتغال يابد .

آسيبهاي ناتوان كننده كلي دائمي : هر گونه آسيب غير از مرگ كه بطور كلي و دائمي فرد را از انجام كار ، ناتوان نمايد ، يا اينكه منجر به از دست دادن عملكرد عضو و يا قطع كامل آن گردد ، نظير : هر دو چشم, يك چشم و يك دست، بازو، پا يا ساق پا, دو عضو از يك قسمت بدن نظير دست ، بازو ، ساق پا

14 آسيبهاي بدني عمدي : آسيب هايي است كه شخص حين انجام وظيفه عمداً به خود وارد آورد ، اين آسيب ها جزء آسيب هاي ناشي از كار محسوب نمي­ شود 16 كمر درد : كمر درد كاركنان در صورتي ناشي از كار آماري محسوب مي­شود كه بواسطه انجام اعمالي نظير بلند كردن و يا نقل و يا انتقال اشياء و غيره رخ داده و مورد تأييد رئيس HSE و سرپرست مربوطه و پزشك قرار گيرد

بيماريهاي ناشي از كار : بيماريهایی مي ­باشند كه ناشي از شرايط محيط كار بوده و در اثر اشتغال به يك فعاليت خاص و يا مواجهه با عوامل زيان آور محيط كار عارض شده و مورد تأييد پزشك صنعتي قرار گيرد

مرگ در اثر حادثه : مرگي است كه در اثر حادثه ، صرف نظر از فاصله زماني بين وقوع حادثه تا مرگ حاصل شود .

مرگ طبيعي در محيط كار :مرگ طبيعي عبارتست از مرگي كه بنا به تشخيص مسئولين بهداري و بهداشت در اثر بيماريهاي ناشي از كار يا انجام فعاليت در محيط كار بوقوع نپيوسته و علاوه بر آن انجام كار از عوامل تشديد كننده بيماري كه منجر به مرگ شده است ، محسوب نگردد

انجام وظيفه : انجام وظيفه به كليه كارها ، مأموريت ها و فعاليت هايي اطلاق مي­ شود كه بدستور مسئولين ذيربط در شركت انجام گيرد و يا كارهايي كه داوطلبانه در ساعات غير كاري و يا خارج از وقت اداري با تشخيص مسئولين ذيربط بمنظور حفظ و يا جلب منافع شركت توسط كاركنان انجام گيرد .

سوانح توأم با خسارت مالي : منظور از حوادث و سوانح توأم با خسارت ، كليه اتفاقاتي است كه باعث وارد آمدن خسارت به اموال شركت گشته و يا در روند عادي عمليات جاري شركت خلل ايجاد نمايد . عوامل اين قبيل حوادث عبارتند از : زلزله، طوفان، سيل، انفجار، آتش سوزي، قطع شدن آب يا برق در تأسيسات و ساير اتفاقات غير مترقبه ­اي كه از نظر مسئولين ذيربط ، خسارت آن قابل پيش بيني و كنترل نباشد .

حوادث وسایل نقليه و دستگاه هاي مكانيكي: حوادث وسایل نقليه حوادثي است كه در حين حركت يا كار اين وسائل اتفاق افتاده و منجر به خسارت مالي ، آسيب بدني و يا تلفات جاني گردد حوادث در مدت صرف غذا و حين رفت و آمد بين منزل و محل كار و بالعكس :حوادثي است كه در مدت صرف غذا در محيط كار و همچنين حوادثي كه در حين رفت و آمد بين منزل و محل كار و يا بالعكس در زمان معقولي پس از ترك مبدأ رخ دهد و منجر به وارد آمدن آسيب به كاركنان گردد ، با تشخيص سرپرست مربوطه ، ناشي از كار محسوب ولي در آمار حوادث منظور نمي­گردد.

شبه حادثه ( حوادثي كه بخير مي گذرد ) : رويدادي كه منجر به آسيب به افراد يا صدمه به تجهيزات نشده اما، پتانسيل آنرا دارد . نظير شكستن قلاب جراثقال يا پارگي طناب و غيره .

Near-Miss-شبه حادثه

Near-Miss-شبه حادثه

 

آتش سوزي جزئي : به آتش سوزي­هائي اطلاق مي­ شود كه براي خاموش نمودن آنها از خاموش كننده­ هاي دستي و يا سيار استفاده گردد و خسارات عمده­اي بر جاي نگذارند .

آتش سوزي مهم :به آتش سوزي­ هایی اطلاق مي­ شود كه خسارات جاني و يا توقف فعاليت / عمليات / بهره برداري و يا همچنين خسارت وارده بيش از يك ميليون ريال در پي داشته باشند .

خسارات مستقيم : به خساراتي اطلاق مي­ شود كه در اثر آتش سوزي يا حادثه ، به تأسيسات، دستگاه ها، تجهيزات، مواد و غيره موجود در اطراف محل حادثه / آتش سوزي وارد گردد .

هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حوادث

هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حوادث

خسارات غير مستقيم :به خساراتي اطلاق مي­ گردد كه در اثر خارج شدن تمام و يا قسمتي از واحدهاي عملياتي / تأسيسات از مدار توليد ايجاد ميگردد .

موقعيت اضطراري : يك موقعيت اضطراري منتج از يك حادثه عمده مي­باشد . وسعت موقعيت اضطراري بستگي به نوع و ميزان رويداد به وقوع پيوسته دارد . بدنبال آن ، تعداد سازمانهايي كه در اين وضعيت درگير مي­شوند و وسعت مقابله با وضعيت اضطراري ، بستگي به شدت حادثه دارد .

 

  • هرگونه سوالی در رابطه با تعاریف مربوط به حادثه داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

    هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

راهنمای ثبت، تجزیه و تحلیل حوادث

فرم گزارش شبه حادثه

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *