بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی)

بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی)

بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی)

بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی)

 فرمت: Pdf       تعداد صفحات: 18

بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی) ناشی از گرد و غبار فلزات سخت, پنبه, کتان و کنف

موضوعات:

 • ویژگیهای عوامل ایجادکننده

 • مشاغل در معرض خطر تماس با گرد و غبار فلزات سخت

 • مکانیسم عمل

 • سنجش میزان تماس (بیولوژیکی)

 • تأثيرات کلینیکی

 • ارتباط بین میزان تماس و عوارض آن

 • اقدامات درمانی و کنترلی ویژه و آزمایشات غربالگری

 • راههای کنترل و پیشگیری بیماریهای برونکوپولمونری

 • تمام موضوعات فوق برای پنبه, کتان و کنف نیز توضیح داده شده است.


ویژگیهای عوامل ایجادکننده

فلز سخت اصطلاحی است برای بلورهای فلزی بشدت متحجر شده (که در آن مقادیر کمی از تیتانیوم ، تانتالیوم ، وانادیوم ، مولیبدن ، یا کاربیدکرومیوم افزوده شده است) توسط کبالت در هم آمیخته می شوند. این مجموعه پودری و فشرده تحت حرارت بسیار بالای (c۱۵۰۰) قرار داده شده و ناگهان سرد می شوند .

مصارف: فلزات سخت و فشرده در تولید ابزار آلات، مته ها و قطعات فلزی بسیار سخت که تحت فشار شدید هستند، (۹۰ الی ۹۵٪ الماسها) به کار می روند.

 

مشاغل در معرض خطر تماس با گرد و غبار فلزات سخت

عوامل زیان آور محیط کار

کارگرانی که در بخش تولیدات کربورهای فشرده شده (مخلوط کردن ، پودر کردن ، شکل دادن ، کوره های حرارتی ، ماشین ها ، ساییدنهای دقیق ) وتولید ابزارآلات و ماشین آلات ، آنهائی که مسئول تیزکردن ابزار تولیدی هستند ، بیشتر در خطر قرار دارند. اگر چه افرادی که در کار صیقل کاری و تیزکردن ابزار هستند در معرض بیشترین احتمال خطر تماس هستند با اینحال کارگران شاغل در سایر فعالیتها که در کارگاه مشابه و در مجاورت بخشهای فوق هستند نیز در معرض خطر جدی قرار دارند.

 

مکانیسم عمل

جذب ذرات فلز سخت منحصرا از طریق ششها انجام می شود. انتشار غبار جذب شده به سایر بخش های بدن ، از طریق همان راه هائی است که سایر ذرات گرد و غبار منتشر می شوند : ذرات غیرقابل حل دریافت شش ها باقی می مانند، در حالیکه اجزاء قابل حل توسط خون به سایر بخش های بدن حمل می گردند فقط كبالت به مقادیر کم از ادرار دفع می شود.

 

سنجش میزان تماس

سنجش محیطی

میزان غلظت کلی گردوغبار موجود در هوا و غلظت ذرات قابل استنشاق غبار، هر دو باید اندازه گیری شوند و اینکار ترجیحا با نمونه برداری فردی انجام می شود .

سنجش بیولوژیکی

میزان کبالت افزایش یافته در ادرار به عنوان یک پایش مکمل برای سنجش محیطی محسوب میشود. بهرحال ارتباط بین میزان تماس با فلزات سخت و وجود کبالت در ادرار ناشناخته است .

 

تأثيرات کلینیکی

نزد اکثر افرادیکه در معرض این گردوغبار بوده اند، مجموعه ای ناشی از علائم تحریک دیده می شوند ؛ شامل : سرفه رینیت آلرژیک (گرفتگی بینی)، دیسپنه مشابه آسم و دیسپنه توام با تقلای تنفسی (تنگی نفس)، علائم فوق بعد از قطع تماس در اینجا (improve) پیشرفت معنی می دهد یا بیماری بهبودی می یابد. فیبروزیس منتشر ریوی (انترستیشل) شیوع بسیار کمتری داشته و حدود %۴ – ۱ کارگران دچار می شوند. عموما، علائم اولیه بیماری بعد از گذشت بیش از ۳ سال از شروع تماس ظاهر می شوند. این علائم شامل سرفه خشک ، کاهش وزن ، دیسپنه پیشرونده توام با تقلای تنفسی (تنگی نفس) می باشند . رالهای صدادار در سمع ریه شنیده می شود. رادیوگرافی از قفسه سینه و تفسیر نتایج آن در ابتدای بیماری مشکل است و نشاندهنده علائم خطی و سایه های شبکه مانند (دتیکولز) توام با کدورت (opacity) متغیر می باشد. معاینات بهداشتی نشانگر علائم کلاسیک از عدم کفایت تنفسی همراه با کاهش همزمان در vc و FEV1 می باشد. بدلیل اشکال تنفسی در اولین دوره تنفسی کاهش اشباع اکسیژن و بالاخره سبب احتباس می گردد. از نظر شکل شناسی بیماری (مرفولوژی) ، فیبروزیس آلوئولی و منتشر پدید می آید که باعث ضخامت دیواره آلوئولی می شود.

آلوئولهای تنگ شده توسط سلولهای پوششی مکعبی شکل ، بوسیله فضاهای گشادشده (آمفیزمی) و متورم احاطه می شوند. نقش تک تک اجزاء این فلزات در بیماریزایی هنوز مورد بحث میباشد. کبالت بیشترین جزء سمی در شرایط تجربی بوده و بنظر میرسد که نقش غالب را در آلودگی ایفا میکند بهرحال بطور کلی این نکته مورد توافق است که ترکیب تنگستن با کبالت مسئول ایجاد فیبروزیس منتشر شونده (انترستیشل) می باشد.

 

ارتباط بین میزان تماس و عوارض آن

غلظت ذرات معلق غبار، در حدود ۱۰۰ الی ۶۰۰۰ ذره قابل استنشاق در هر میلی متر مکعب هوا ، بطور قطع منجر به بیماری می گردد. بیشتر فلزاتی که در غبار وجود دارند شامل : تنگستن (۶۷ الی ۹۰٪)، کبالت (۶ – ۲۰٪)، تانتالوم ، تیتانیوم ، وانادیوم ، آهن فیوبیوم در مقادیری است که از ۲٪ تجاوز نمی کند .

 

پیش آگهی

اکثر موارد وخامت پیشرونده بیماری توام با عدم کفایت تنفسی و نارسائی بخش راست وجود دارد. بهرحال در اغلب بیماران وضع بیماری برای سالیان متمادی ثابت باقی میماند . (۶ الی ۱۰ سال) و برخی اوقات علائم بیماری دیده میشود بخصوص وقتی که کاهش در تماس ، حداقل در مراحل اولیه بیماری ایجاد می شود.

 

تشخیص های افتراقی

فیبروزیس منتشر شونده (انترستیشل) ایدیوپاتیک (بدون علت مشخص)، سندرم Hamman _ Rich و فیبروزیس ناشی از علل شناخته شده (شامل پنوموکونیوز غبار معدنی) باید در تشخیص مورد توجه باشند.

 

حساسیت

بیماریهای حساسیتی و سایر بیماریهای تنفسی (بویژه آسم) بنظر میرسد که در آسیب پذیری افراد مؤثر باشند.

 

معاینات تندرستی

معاینات اولیه (استخدامی) : معاینات اولیه باید شامل بررسی تاریخچه پزشکی فرد و معاینات فیزیکی به منظور تعیین افراد مبتلا به حساسیت های پوستی و بیماریهای تنفسی انجام گیرد. یک رادیوگرافی از قفسه سینه بعمل آمده و (Screening test) آزمایشات عملکرد پایه ای ریه ( FVC, FEV1 ) باید انجام شود.

 

معاینات دوره ای

ارگونومی در توانبخشی افراد

دراصطلاح پزشکی این معاینات دقيقه مشابه معاینات اولیه است و باید سالیانه تکرار گردد و اگر هر نوع تغییر غیرعادی مشاهده گردید، آزمایشات عملکرد ریوی باید اعمال شود.

 

آزمایشات غربالی

آزمایشات عملکرد ریوی ( FVC , FEV1 ) هر ۶ ماه باید تکرار گردند.

 

اقدامات درمانی و کنترلی ویژه

در موارد سوءظن به بیماری، فرد باید موقتا از محدوده آلودگی بیرون آورده شود. تا زمانیکه موضوع روشن گردد. اگر وجود بیماری ثابت شد، وی برای همیشه باید از کار توأم با تماس فلزات سخت کناره گیری کند.

 

راههای کنترل و پیشگیری

میزان تماس کارگران با روشهای تکنیکی مناسب کنترل می گردد. ماشین های سرپوشیده ودستگاههای تهویه موضعی و… به منظور کاهش غلظت غبار به پائین ترین سطح ممکن ، مورداستفاده قرار می گیرند. استفاده از وسایل حفاظت فردی (مانند ماسکهای تنفسی) شاید در طول انجام کارهائی که مستلزم تماس با غلظت های بسیار بالای گردوغبار هستند، الزامی باشد. حدمجاز تماس توافق شده در اکثر کشورها برای ترکیبات به این شرح است: اجزاء قابل جل تنگستن ۱ میلی گرم در هر متر مکعب هوا و برای اجزاء غيرقابل حل ۵ میلی گرم در هر متر مکعب هوا این مقادیر برای ذرات وغبارفلزکبالت 0.1 الی 0.5 میلی گرم در هر متر مکعب هواست.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بیماری های ریوی ناشی از گرد و غبار (پنوموکونیوزها)

پنوموکونیوز زغال سنگ (CWP)

⇐  اصول تشخیص بیماری های ناشی از کار

پاورپوینت گرد و غبار سمی

⇐ پنوموکونیوز ناشی از غبار معدنی اسکلروژن

 

بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی)
رتبه 5 از بین 1 رای

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید