بررسی حادثه

بررسی رسمی حادثه

بررسی رسمی حادثه

سرفصل ها:

 1. حوادث بزرگ و درک درس های کلیدی از حوادث

 2. چرا بایستى به تحقيق و بررسى بر روى حوادث پرداخت؟

 3. روند تحقيق و بررسى حوادث ها

 4. ابزار و تکنيک ها (درک ابزارهای دقیق حادثه)

 5. گردآورى شواهد (گردآوری شواهد غیر شفاهی)

 6. تکنيک هاى مصاحبه (انجام یک مصاحبه موفق)

 7. عوامل انسانی در ایجاد حادثه (درک عوامل انسانی)

 8. فرهنگ ایمنى یکپارچه و بهم آميخته (درک مزایای یک فرهنگ ایمنی خوب)

 9. مدیریت تقابل و نقاط تلاقى (درک نیازهای افراد گوناگون ذینفع و درگیر در فرایند تحقیق)

 10. طرح و برنامه ریزى براى مدیریت شرایط اضطرارى

 11. نگارش و ارائه

ضمیمه: فرم مصاحبه در محل تحقيق و بررسى حادثه

مقدمه اى بر اهداف دوره

صنعت پتروشيمى از طرىق انجام تحقيقات کامل و هدفمند در خصوص حوادث و رویداد ها با به اجرا در آوردن درس هاى فرا گفته شده، مدىرىت اىمنى خویش را، شاید بيش از هر صنعت دىگرى طى ساليان گذشته استحکام بخشيده و تقوىت نموده است.

در عين حال با استفاده از سيستم هاى مدیریت، ارزیابى ریسک ، و تمرکز فزآینده بر رفتارهاى بشرى طى سال هاى اخير باز هم گشایش ها و رشد بيشترى در مدیریت ایمنى بدست آمده است. طى این برهه از زمان، تحقيق در مورد حوادث بشکل یک ابزار مهم در تضمين هرچه بيشتر دستاوردهای مربوط به عملکرد ایمنى باقى مانده است.

هدف از طراحى این دوره آموزش و رشد بخشيدن به کارکنان NPC است تا آنکه صلاحيت ایشان در تحقيق و بازرسى حوادث تقوىت گردد. هدف بخش اصلى دوره یادگيرى (که در این کتابچه تعریف گردیده)، بر روى آن افرادى متمرکز است که نيازمند تقویت صلاحيت خویش براى شرکت جستن در بازجوئى هاى رسمى و تحقيقات رسمى هستند.
اما در عين حال که هدف از بوجود آمدن اىن دوره هاى آموزشى بهبود و ارتقاء استعداد افراد درگير در فرآىند تحقيق حوادث است، هر یک از کارکنان بایستى بدانند که با بهبود بخشيدن به فرآیند تحقيق حوادث، کاهش تعداد حوادث نيز بایستى امکانپذیر گردد. در نتيجه، یک کارمند NPC بایستی:

 • موارد جرح و تلفات کمترى را تجدىد کند.
 • حجم هزینه هاى انجام شده در زمينه ایمنى را بطور بالقوه کاهش بخشد (البته اگر درس هاى مربوطه را از حوادث گذشته فرا گرفته باشد).
 • و بشکلى بالقوه از تعداد مورادى که ایشان مورد پيگرد قانونى قرار گرفته و یا بر عليه اىشان اقامه دعوى مى شود بکاهد.
 • بنابراین، دوره آموزشى پيش روى فرصتى را براى کارکنان NPC فراهم مى آورد تا ایشان به دانش و تجارب اندازه اى دست یابند.

برنامه آموزش
این برنامه آموزشى مشتمل بر کتابچه پيش روى و ىک دوره پنج روزه است.
این کتابچه ابزارها و تکنيک هاىى را فراهم مى آورد تا شرکت کنندگان در این دوره پنج روزه آنها را در خصوص مطالعات موردى خویش به کارگيرند. همچنين این کتابچه اطلاعاتى اضافه تر را نيز ارائه مى دهد تا درک عميق ترى از تئورى و دانش تحقيق حوادث را بنا نهاده، و براى استفاده هاى بعدى نيز مرجعى را فراهم آورده باشد.
کتابچه پيش روى به یازده فصل تقسيم مى گردد که تمامى ابعاد بزرگ و اصلى تحقيق حوادث و تحقيق هاى رسمى مربوطه را پوشش مى دهند.

کارشناسان ایمنی این فایل مفید, را در زیر به صورت مستقیم دانلود و مطالعه کنید

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

حتما بخوانید:

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *