جرثقیل ها

ایمنی در کار با جرثقیل ها

ایمنی در کار با جرثقیل ها

ایمنی در کار با جرثقیل ها

 فرمت: PDF       تعداد صفحات: 43 

خدمت کاربران عزیز عرض کنم که محتویات کامل جزوه در زیر بیان شده است و در انتهای مطلب فایل این بخش را همراه با عکس های مربوطه به صورت مستقیم می توانید دریافت کنید.

شناسایی و ظرفیت:

کارخانه سازنده میبایست گواهینامه آزمایشات فنی هر جرثقیل را صادر کرده و در آن میزان ظرفیت بار مجاز (SWL) را بر روی بدنه جرثقیل به طور واضح قید نماید.

موارد ایمنی: تعدادی از قطعات طراحی گشته اند تا در همکاری با سایر تجهیزات جهت محافظت از راننده و خود جرثقیل به کاربرده شوند.

بستهای ایمنی در حال حرکت

برای جلوگیری از قفل شدن قرقرههای قلاب به هنگام جمع کردن کابل اصلی به داخل قرقره اصلی دستگاه، یک قفل ایمنی محدود کننده LimitSwitche باید به سپر و یا قرقره بالایی قلاب بسته شده باشد. بازرسی منظم این قفل می باید در دستورالعمل بازرسی قرار گیرد.

حفاظ گذاری برای اتصالات بدون پوشش برقی

در هر جا که از اتصالات بدون پوشش برقی استفاده می شود مانند کابلهای برق عبوری در ارتفاع ، برای جلوگیری از تماس و اتصالی احتمالی مخصوصا نزدیک کابین راننده میبایست از حفاظ مخصوص استفاده کرده و علایم خطر مناسب.

خطر – کابل فشار قوی برق

میبایست بر روی دیوارها، ساختمان و پایه های تیر چراغ برق و … نصب گردیده و کلید قطع برق تا پایان عملیات باربرداری بسته نگاه داشته شود.
فاصله بوم جرثقیل ها از کابلهای برق بسته به میزان برق از 3.7 متر تا 7 متر متفاوت میباشد که در هنگام شروع عملیات با در نظر گرفتن دستورالعمل مربوطه، این فاصله را تا یین می نمایند.

میدان مغناطیسی حاصل از کابلهای برق بر روی دستگاهها و ادوات ابزار دقیق برقی جرثقیلها ت اثیر گذاشته و در هنگام عملیات باعث اختلال در کار نشانگرهای داخل کابین می شوند.

تجهیزات کنترل

این تجهیزات که کنترل بوم، قلاب و سایر قسمتها را در اختیار دارند میبایست بطور واضح توسط راننده شناسایی شده تا در هنگام انجام عملیات بطور ناخواسته و تصادفا باعث ایجاد حادثه نگردند.

فاصله بوم، قلاب و کابلهای جرثقیل میبایست از کابلها و تا سیسات برقی بالاسری در هنگام عملیات بر طبق استاندارد رعایت شده و محدوده کار برای جرثقیل مشخص شود.

نشانگر وزن

این نشانگرها معمولا بر روی جرثقیلها برای نشان دادن وزن بار بکار گرفته می شوند و در حالتی که بوم باز شده و یا زاویه آن تغییر کند این نشانگر به طور اتوماتیک وزن بار را در دو حالت در ارتفاع و طول بوم نشان می دهند. در مواقع خطر یک نشانگر دیگر اعلام خطر می نماید که یا قابل شنیدن یا قابل دیدن بوده و به آن معنی است که به محدوده خطر نزدیک شده و وزن بار به حداکثر میزان ایمن رسیده و یا از آن بیشتر می باشد.

بستهای ایمنی در حال باربرداری و عملیات

برای جلوگیری از بیرون آمدن انواع sling ، از قلاب جرثقیل ، قفل قلاب Safety Catches میبایست سالم و بسته شده باشد. بازرسی منظم این قفل میباید در دستورالعمل بازرسی قرار گیرد.

راه فرار ایمنی در مواقع اضطراری

راه فرار ایمنی در مواقع اظطراری

راه فرار ایمنی در مواقع اظطراری

کابین جرثقیلها معمولا قسمت مناسب و ایمنی نیستند و به همین منظور تجهیزات فرار برای آنها باید در نظر گرفته شود تا راننده برای رسیدن به سطح زمین در مواقع اضطراری از Emergency Escape استفاده کنند. بازرسی منظم Emergency Escape می باید در دستورالعمل بازرسی قرار گیرد

دسترسی ایمنی میبایست موجود باشد

برای رسیدن راننده به کابین جرثقیل و همچنین قرار گیری در حالت آماده باش عملیات ، دسترسی مناسب و امکانات جهت تعمیر و نگهداری در حالت ایمنی ، یک پله ایمنی میبایست برای راننده و خدمه جرثقیل در نطر گرفته شود.

تنظیم و حالت قرار گیری در کابین کنترل

کنترل کابین جرثقیل

کنترل کابین جرثقیل

صندلی و محل قرارگیری راننده میبایست به نحوی تنظیم شود که:

 1. شعاع دید باز و تسلط بر بار و محوطه عملیاتی کاملا تامین شده باشد
 2. تمام کنترل هادر دسترس بوده و اپراتور بدون جابجائی اضافی دست یا پا قادر به انجام کار باشد
 3. تمام کنترل ها بر اساس کار کردشان به شکل واضح علامتگزاری شده باشن

افراد متفرقه در کابین اپراتور

 • هیچ فردی حق حضور در کابین اپراتور را در هنگام کار ندارد مگر به دلیل خاص که باید آن شخص مجاز باشد.
 • حمل افراد در هنگام حرکت ممنوع بوده مگر برای آنها صند لی مناسب در کابین راننده در نظر گرفته شده باشد.
 • اپراتور در طول مدت کار باید در کابین باقی بماند ونمی باید با موبایل در هنگام کار صحبت نماید.

سبد بالا بر: قلاب کمربند ایمنی افراد داخل سبد میبایست به قلاب جرثقیل وصل شود. سبد بالابر میبایست از نظر ایمنی و استانداردها تائید شود

بار معلق

 • در انتهای شیفت نباید بار آویزانی بر روی قلاب وجود داشته باشد
 • باید به تمام کسانیکه در ارتفاعی بالا تر از سطح زمین کار میکنند و ممکن است مورد اصابت بار قرار گیرند هشدار های لازم داده شود

فاصله تا کانال: جرثقیل نباید بیش از 7 متر به کانال هائی که افراد در آن کار می کنند نزدیک شود

مسیر بار نباید روی سر کارکنان باشد: طبق مقرارات، منطقه عملیات یعنی طول ارتفاع کل دکل + 10 متر باید بوسیله نوار خطر محافظت شود و کلیه افراد از این منطقه خارج نگاه داشته شوند. Barrier =r + 10m

 • بار باید بصورت عمودی از زمین بلند شود کشیدن بار بوسیله جرثقیل به هیچ وجه مجاز نیست
 • منبع تامین برق جرثقیل در هنگامی که کسی در آن حضور ندارد باید قطع شود
 • بوم جرثقیل های متحرک (Boom & jib) می تواند خطر ساز باشد بنابراین نکات بخصوصی در مورد آن باید رعایت شود حداکثر ارتفاع آن در بالا و حداقل ارتفاع آن از زمین باید روی بدنه جرثقیل نوشته شود
 • تمام موانع و خطرات که در شعاع عمل یا در مسیر حرکت جرثقیل قرار دارند شناسائی و علامت گذاری شوند و حداکثر ارتفاع آنها از زمین مشخص شود
 • باید مطمئن شد که کسی در پشت جرثقیل در کنار وزنه تعادل قرار نگرفته و یا در میان وزنه و موانع دیگر به تله نیافتاده باشد
 • وضعیت زمین در جایی که جرثقیل مستقر می شوذ باید به دقت چک شود و فاصله مناسب از کانال هم رعایت شود
محل استقرار جرثقیل

محل استقرار جرثقیل

 • بهتر است از کاربرد دو جرثقیل برای بلند کردن بارهای سنگین اجتناب شود، ولی اگر لازم شد حتما باید تیمی آزموده تحت نظر فردی کاملا با صلاحیت آنرا انجام دهد
 • قبل از انجام عملیات می بایست متخصصین دستوالعمل بلند کردن بارهای سنگین را تهیه و سپس موانع موجود را مرتفع کرده و آنگاه اقدام به کار نمایند.

جکها: اطمینان پیدا کنید که جکها باز و به خوبی استفاده شده اند و زیر آنها محکم و صاف است

نشانگر وزن: اطمینان پیدا کنید که نشانگر «وزن» خوب کار میکند و صحیح نشان میدهد

تایر و زنجیرها: چک کنید که لاستیک ها یا زنجیر جرثقیل در وضعیت مطلوب، فشار لازم و تمیز باشند

جابجائی: چک نمائید که در هنگام جابجائی تا حد مقدور بار نزدیک به زمین حرکت کند و (Tag Line) هم بکار برده شود

زمین شیب دار: چک کنید که هنگام جابجائی بار در زمین های شیب دار اپراتور زاویه بوم را جهت راحتی حمل بار تغییر دهد در غیر اینصورت !

چک کنید که بار بر روی سر افراد جابجا نمی شود و هم چنین هیچ فردی در زیربار نایستاده یا راه نمیرود

جابجایی بار بر روی افراد

جابجایی بار بر روی افراد

Automatic safe load indicator: کلیه جرثقیل های که بیش از یک تن ظرفیت دارند باید دارای نشانگر اتوماتیک وزن باشند (Load Indicator )

گذشتن از حد مجاز: چراغ قرمز و آژیر هشدار دهنده عبور از حد مجاز بار برداری را اطلاع میدهد

بار را ارزیابی کنید

 1. چگونه باری هست؟
 2. سنگینی آن چقدراست؟
 3. مرکز ثقل آن کجاست؟
 4. به کجا باید حمل شود؟

مسیر عبور و محل فرود را مشخص و بازرسی کنید.

 1. آیا محل فرود مناسب است؟
 2. آیا مانعی در مسیر نیست؟

قبل از بلند کردن بار محل فرود را آماده کنید

اطلاعات تکمیلی را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ایمنی در کار با جرثقیل ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐  جزوه دوره آشنایی و بازرسی جرثقیل ها

ملاحظات HSE در سرویس و بازرسی از جرثقیل ها

⇐  پاورپوینت جامع ایمنی جرثقیل

ایمنی جرثقیل (Crane Safety)

⇐  بازرسی فنی و آموزش جرثقیل و لیفتراک

ایمنی مقدماتی جرثقیل سقفی و تجهیزات لیفتینگ

چک لیست انواع جرثقیل ها

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *