ایمنی هلیکوپتر

ایمنی هلیکوپتر

ایمنی هلیکوپتر

بخش اول:

1- برای نزدیک شدن به هلیکوپتر همیشه باید از سمت راست و چپ نزدیک شد و از جلو و عقب نباید به هلیکوپتر نزدیک شد مگر اینکه با هماهنگی خلبان این کار را انجام دهید

2- روي زمینهاي شیب دار، همیشه از سمت شیب پایین به بالگرد نزدیک یا از آن دور شوید تا آن محدوده اي که اجازه داده شده و مجاز است در حین راه رفتن و یا نزدیک شدن به هلیکوپتر چیزى را روى سر خود قرار ندهید (برداشتن کلاه) اشیا ، ابزار خود را به حالت افقى در دست بگیرید

3- مراقبت (حفاظت) از چشمان خود با استفاده از عینک ایمنى و سر، در هنگام نشستن هلیکوپتر و یا برخاستن

4- اطرافیان می بایست 200 فوت از هلیکوپتر به دور باشند

5- وسایل نقلیه امدادى و اضطرارى میبایست 150 فوت تا هلیکوپتر فاصله داشته باشند تا توسط خلبان دستور نزدیک شدن را دریافت کنند

6- هیچ وسیله نقلیه اى و یا هیچ کسى در هنگام فرود و صعود منطقه هلیکوپتر نباید وجود داشته باشد

7- منطقه ایمن فرود 150 در 150 و سایر انواع دیگر حداقل 100 فوت

8- خلبان به عنوان فرمانده هلیکوپتر تصمیم نهایى را براى اینکه آیا شرایط جهت نشستن مناسب است یا نه را تعیین میکند

9- سطح منطقه فرود میبایست صاف باشد

10- هیچ تکه و یا اشیایى که احتمال پرتاب را داشته باشد،نباید در منطقه فرود وجود داشته باشد

11- درب خودروهاى اطراف منطقه، شیشه ها و پنجره ها میبایست بسته باشد

12- از شعله و یا اشیایى دیگر در منطقه فرود استفاده نکنید

13- در زمان فرود، صعود،و یا پرواز درب هلیکوپتر باید بسته باشد

نکات گفته شده در قالب انفوگرافیک:

ایمنی هلیکوپتر 2

ایمنی هلیکوپتر 2


بخش دوم:

 1.   همیشه کلاه، دستمال و هر چیزی که با جریان باد جابجا شود را در دسترس نگذارید چون ممکن است لای پروانه رفته و ایجاد خطر بکند.
 2. کلیه مسافرین بایستی به دستورات (HLO (Helicopter Landing Officers  عمل کنند و HLO بایستی به دستورات خلبان و رادیو اپراتور (برج مراقبت) عمل کنند .
 3. کلیه مسافرین حداقل 25 دقیقه قبل از پرواز در محل مخصوص حضور یافته و فیلم ایمنی پرواز با هلی کوپتر را مشاهده نمایند .
 4. اگر چند نفر هستید به ستون و با هدایت HLO  سوار و پیاده شوید . درب هلی کوپتر در هر صورت توسط HLO  بایستی بسته شود .
 5. مسافرین بایستی بصورت نیم خیز نزدیک شوند .
 6. هرگز به دم هلی کوپتر نزدیک نشوید و بایستی از پهلو یا از جلوی هلی کوپتر دور یا نزدیک شوید . (در مورد ایتم شماره ششم یعنی نزدیک شدن به هلی کوپتر نظر به اینکه در بعضی از هلی کوپترها نظیر اگوستا زمانی که هلی کوپتر روی باند در حال مسافر گیری است و سرعت موتر کاهش داده شده قسمت جلو پروانه اصلی به سمت زمین نزدیک میشود و اگر نفرات قد بلند از قسمت جلو نزدیک شوند ممکن است با این پروانه برخورد کنند بنابراین بر اساس اصول ایمنی نزدیک شدن از قسمت جلو در بعضی از هلی کوپتر ها باید با مجوز و هماهنگی خلبان صورت پذیرد .
 7. پس از سوار شدن در جای خود نشسته ،کمربند ایمنی را بسته و از شوخی کردن وسیگار کشیدن و هر چیزی که تمرکز را از خلبان دور کند،خودداری کنید.
 8. برای پیاده شدن پس از دستور خلبان به HLO  و باز کردن درب هلی کوپتر توسط HLO و هدایت  HLO پیاده شوید .
 9. در صورتی که وسیله بلند حمل می کنید آن را بصورت افقی جابجا کنید.
 10. باند پرواز بایستی آماده و هیچ وسیله یا پرسنلی در باند نباشد .
 11. آماده بودن افسر آتش نشانی با  کپسولهای اطفاء حریق در نزدیک باند پرواز الزامی است.
 12. باز بینی از کمر بندهای ایمنی  و جلیقه نجات و گوشی های هد فون جهت حصول اطمینان از سالم بودن آنها از طرف HLO الزامی است.
 13. حمل هر گونه اشیاء تیز وسلاح سرد و گرم بوسیله مسافرین ممنوع میباشد.
 14. به منظور جلوگیری از اتلاف وقت وحضور بموقع کارکنان امور مسافرت وافسر ایمنی و کادر پروازی هماهنگ نمودن عملیات پرواز به عهده مسئول برج مراقبت می باشد.
 15. حمل هر گونه مواد آتش گیر و خطر ناک به وسیله هلیکوپتر ممنوع میباشد.
 16. عملیات سوختگیری هلیکوپتر می بایست قبلا انجام گرفته باشد و کارکنان هلی کوپتری مجاز به سوختگیری با موتور روشن و یا هنگام سوار نمودن مسافر نمی باشند.
 17. حمل هر گونه مواد شیمیایی و آتشزا و قابل انفجار در هلی کوپتر ممنوع می باشد .
 18. مسافرین میبایست تلفن همراه خود را خاموش نمایند .
 19. در صورت پرواز بر روی دریا مسافرین بایستی قبل از سوار شدن جلیقه نجات خود را بپوشند
 20. حمل هر گونه بار حجیم و غیر معمول که ایمنی پرواز را به خطر میاندازد ممنوع میباشد
 21. وزن مسافرین وبار همراه طبق استاندارد وظرفیت طراحی شده هلی کوپتر باشد.
 22. رادیو اپراتور بایستی قبل از پرواز ، تعداد مسافرین و وزن آنها را به خلبان اطلاع دهد .
 23. حصول اطمینان از صحت کارکرد رادیوهای تماس با هلی کوپتر، دستگاه های ناوبری NDB ، بادسنج، جهت نما، کپسولهای آتش نشانی و مانیتور آتش نشانی از وظایف مسئول برج مراقبت میباشد.
 24.  هر گونه تغییر در مسیر پرواز هلی کوپتر منوط به هماهنگی با مسئولین در برج مراقبت میباشد
 25. در هنگام سوخت گیری هلی کوپتر  HLO بایستی با حضور افسر ایمنی سیم ارتینگ را به هلی کوپتر اتصال دهد و یک نفر از افراد HLO  با کپسول آتش نشانی آماده باشد .
 26. قبل از سوختگ یری بایستی از مخزن سوخت تست گرفته شود .
 27. از میزان روشنایی باند پرواز برای پرواز در شب اطمینان حاصل کنید.
 28. اگر هلیکوپتر در باند است در زیر چرخ های آن گوه بگذارید و پروانه آن را با طناب ببندید.

بخش سوم:

 1. در هنگام نزدیک شدن هلیکوپتر امداد بوسیله افروختن دود یا تکان دادن یک پارچه رنگی به خلبان در دیده شدن خود کمک کنید .
 2. پشت به باد باستید  با دستان باز … با این کار جهت باد و نشستن در جهت مناسب را به خلبان نشان دهید .
 3. حداقل محل مناسب برای نشستن هلیکوپتر 30m  در 30m  است . در غیر این صورت خلبان قادر به نشستن نخواهد بود .
 4. در هنگام نشستن از هلیکوپتر دور شده و پشت به هلیکوپتر بنشینید . برای محافظت از چشمها در اثر برخورد سنگ و خارو خاشاک دستان خود را روی صورت بگیرید .
 5. هرگز از پشت یا سمت شیب دار به هلیکوپتر نزدیک نشوید .
 6. نزدیک و دور شدن به هلیکوپتر حتما باید با زاویه 45 درجه از دماغه هلیکوپتر انجام شود تا خلبان آگاهی لازم را داشته باشد .
 7. اگر هلیکوپتر در حالت ایستا قرار دارد و نمیتواند بنشیند از انجام حرکات شدید هنگام سوار و پیاده شدن خودداری کنید .
 8. چنانکه هلیکوپتری در حال استارت یا شات داون کردن میباشد از نزدیک شدن به آن تا ثابت شدن کامل ملخ خودداری کنید .
 9. حواستان به تجهیزاتی نظیر باتوم یا کلنگ کوهنوردی باشد که عمودی نگرفته باشید !
 10. اشیا شل مانند کلاه یا دستمال سر و … را هنگام نزدیک شدن هلیکوپتر با دست بگیرید .
 11. فرکانس تماس اضطراری در تمام جهان ( 40.50 FM) و ( VHF 121.50) می باشد .
 12. چنانچه رادیو در اختیار دارید از بلاکه کردن یا صحبت بی مورد در رادیو خودداری کنید .
 13. پس از ورود به داخل کابین فورا نشسته و کمربند ایمنی را ببندید .
 14. از جمع کردن بار و مسافرین در یک سمت کابین خود داری کنید .
 15. از بردن مواد سوختی و محترقه به داخل کابین خودداری کنید .

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ایمنی هلیکوپتر داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ایمنی هواپیما

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
2 پاسخ
 1. David
  David می گوید

  خسته نباشید
  دتایل یا توضیحاتی در مورد سیستم ارتینگ هلی پد و اتصال اون به بدنه هلیکوپتر میخواستم

  پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *