اصول ایمنی در مدل سازی و ریخته گری

اصول ایمنی در مدل سازی و ریخته گری

اصول ایمنی در مدل سازی و ریخته گری

اصول ایمنی در مدل سازی و ریخته گری

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 17

 

اصول ایمنی در ماشین آلات مدل سازی

 1. جنس و ساختار ماشین های مدل سازی باید طوری باشد که بتواند فشارهایی را که طی کار عادی بر آنها وارد می شود تحمل نمایند.
 2. ابزارها و نگهدارنده های آنها در روی ماشین ها باید طوری محکم شده باشند که طی کار شل نشوند.
 3. بدنه فلزی ماشین آلات باید اتصال به زمین شود.
 4. جایی که لازم است خطرات ناشی از گرد و غبار معلق در هوا یا گرد و غبار مختل کننده کار حفاظ ها کنترل شود باید از تهویه مکنده موضعی استفاده گردد.
 5. قسمت های متحرک ماشین آلات یا قطعات مختلف کار که ممکن است در منطقه کار یا محل تردد اطراف آن ایجاد خطر نمایند باید حفاظ گذاری شوند و چنانچه این کار امکان پذیر نباشد باید از وسایل کنترلی که در صورت بروز هرگونه عمل خطرناک و قبل از ورود به منطقه خطر کار دستگاه را متوقف می کنند استفاده شود.
 6. ماشین های مدل سازی باید به وسایلی که از تماس افراد با نقاط کار جلوگیری می کنند مجهز شوند.
 7. وسایل ذکر شده در بند (6) باید برای وقتی که کارهای تنظیم و آزمایش در زمان حرکت ماشین انجام می شود، مناسب باشند.
 8. اگر در فرآیندهای خاص نتوان از وسایل ذکر شده در بند (7) استفاده نمود باید با استفاده از سایر وسایل مناسب از تماس فرد با نقطه کار جلوگیری شود (بطور مثال وسایل کنترل دو دستی، وسایل نگهدارنده قطعه کار مانند شابلونها، فشار دهنده های بار و مشابه آنها، یا وسایل انتقال دهنده از قبل جلو برنده قطعه کار).
 9. ماشین های مدل سازی باید طوری ساخته یا مجهز شوند که در حین کار عادی قطعه بطور ایمن بر روی ماشین قرار گرفته و یا برای انجام عملیات ماشین کاری هدایت قطعه با اتصال آن با ماشین بطور ایمن انجام شود.
 10. وقتی برای ماشین کاری نیاز به حرکت دورانی قطعه کار باشد، در این صورت باید از سپرهای حفاظتی که کارگران را در برابر پرتاب قطعه کار یا قطعات ماشین محافظت می کنند استفاده گردد.
 11. در ماشین های مدل سازی که دارای مکانیزم تغییر سرعت برای سرعت برای قطعه کار با ابزار می باشند نباید روشن کردن ماشین با سرعتی بالاتر از سرعت حداقل امکان پذیر باشد بلکه باید سرعت دستگاه کم کم افزایش یابد.
 12. ماشین هایی که دارای سیستم تغییر جهت در چرخش موتور می باشند، می توانند از قانون فوق مستثنی شوند. در این موارد روشن کردن موتور با سرعت بالاتر به شرط وجود سیستم تحریک اولیه سوییچ فرمان، مجاز می باشد.
 13. با نصب سوییچ های فرمان دهنده مدار باید از افزایش سرعت با تغییر جهت ناخواسته جلوگیری شود.
 14. خاموش کردن ماشین بطور مستقیم در هر سرعتی باید امکان پذیر باشد (یعنی اینکار بدون کاهش تدریجی سرعت انجام شود.)
 15. تجهیزات روشن کردن ماشین و تغییر سرعت باید بگونه ای باشند که پیش از روشن کردن دستگاه، سرعت انتخابی و تغییر آن قابل تشخیص باشد.
 16. کنترل های ماشین مدل سازی باید به طریقی طراحی، نصب و علامت گذاری شده باشند که از اعمال کنترل غلط یا تغییر جهت نادرست جلوگیری شود.
 17. کنترل ها باید به نحوی طراحی و نصب شده باشند که:
  الف) بطور ایمن کار کنند.
  ب) امکان راه اندازی ناخواسته و غیرارادی آنها وجود نداشته باشد.
 18. اگر ماشین های مدل سازی دارای ابزارهایی هستند که توقف کامل آنها پس از خاموش شدن دستگاه بیش از ۱۰ ثانیه طول می کشد و فاقد حفاظ بوده و یا اینکه دارای حفاظی هستند که تا ایست کامل دستگاه بسته نمی ماند که در این صورت باید از ترمزهای مؤثری که به سیستم خاموش کردن دستگاه متصل اند استفاده گردد.
 19. زمان ترمز کردن و توقف کامل ماشین نباید بیش از ۱۰ ثانیه طول بکشد. باید تمهیداتی بعمل آورد که اینکار از نظر فنی امکان پذیر شود.

 

کار با ماشین آلات

 1. پیش از ترک محل کار اپراتور باید ماشین را خاموش کند. این امر شامل ماشین های اتوماتیک نمی شود.
 2. پیش از رفع هرگونه نقص یا انجام کارهای سرویس و نگهداری و تمیز کردن، ماشین باید خاموش شده و به حالت ایست کامل در آمده و از عدم شروع بکار ناخواسته و ناگهانی آن اطمینان حاصل شود. این نکته مواردی را که سرویس و نگهداری باید در حال روشن بودن ماشین انجام شود شامل نمی گردد.
 3. تکه ها، تراشه ها و دیگر قطعات مشابه نباید بوسیله دست از مجاورت ابزارهای در حال چرخش خارج شوند.
 4. برای اطمینان از عدم شل شدن ابزارهای برش و نگهدارنده های آنها در حین کار، باید آنها را به خوبی محکم نمود.
 5. اگر چند ابزار بطور توأم در روی یک ماشین مورد استفاده قرار می گیرند. برای جلوگیری از تماس با ابزارهای گردانی که از آنها استفاده نمی شود باید حفاظ های مناسب نصب شود.

 

ماشین های مخلوط کننده ماسه

 1. ماشین های مخلوط کننده ماسه (برای مثال تیغه، لاوکهای گردان و مخلوط کن های نواری و مداوم ) باید به نحوی ساخته شده باشند که از صدمات ناشی از چرخش لاوک جلوگیری شود.
 2. ابزارهای مخلوط کننده باید به نحوی طراحی یا حفاظت گذاری شده باشند که هنگام چرخش امکان تماس با آنها وجود نداشته باشد.
 3. برداشتن پوشش میکسر در حین کار فقط باید زمانی امکان پذیر باشد که تخلیه ماسه از درون لاوکهای گردان مخلوط کننده ماسه بسیار ضروری باشد.
 4. میکسرهای ماسه که دارای اجزاء مخلوط کننده ای هستند که می توانند از داخل لاوک خارج شوند باید به وسایلی مجهز شوند که وقتی اجزاء مخلوط کننده از میکسر خارج می شوند آنها را متوقف نموده و بطور اتوماتیک آنها را بالا نگهدارند.
 5. اگر برای تمیز کردن یا سرویس نیاز به ورود به داخل ماشین مخلوط کننده ماسه باشد باید وسایلی روی میکسر نصب گردد که تا وقتی درها و دریچه های مخصوص تمیز کردن باز هستند از شروع بکار میکسر و ابزارهای مخلوط کننده جلوگیری شود.
 6. بر روی درها و دریچه های مخصوص تمیز کردن میکسر باید تابلوهایی نصب گردد که روی آنها نوشته شده باشد « پیش از ورود ماشین را خاموش و آن را در برابر روشن شدن مجدد محافظت نمایید».
 7. میکسرهای مداوم که برای تهیه ماسه رزین سرد بکار می روند باید به وسایلی مجهز شوند که از تماس ناخواسته یا اشتباه رزین و سخت کننده جلوگیری شود.
 8. شیلنگ های رزین و سخت کننده ها باید دارای رنگها و قطرهای مختلفی باشند تا از اتصال اشتباه آنها به یکدیگر جلوگیری به عمل آید.
 9. شیلنگ ها باید در برابر صدمات مکانیکی محافظت شوند.

 

ماشین های تهیه ماسه قالب گیری و ماهیچه سازی

 1. در ماشین های تهیه ماسه قالب گیری تست های مختلف ماشین نظیر هواده های ماسه، کلوخه شکن ها و ابزارهای خردکن گردان باید به نحوی محافظت شوند که در حین کار ماشین قابل لمس نباشند
 2. ماشین های ماهیچه سازی باید طوری طراحی شوند که عمل پرتاب و دمیدن فقط زمانی انجام شود که جعبه ماهیچه توسط گیره در جای خود محکم شده و سر پرتاب کننده یا دمنده مقابل آن فشار داده شده باشد.
 3. سرماسه پرتاب کن باید طوری طراحی شده باشد که تا وقتی حفاظها کاملا بسته نشده اند چرخ شروع بکار نکند.
 4. باز کردن حفاظها فقط باید زمانی امکان پذیر باشد که چرخ متوقف شده باشد.
 5. جایگاه اپراتور باید طوری طراحی و مستقر شده باشد که حفاظت کافی در برابر لغزیدن به اطراف یا پشت را تأمین نماید. همچنین برای حفاظت پای اپراتورها باید از حفاظ های محکم و مناسب استفاده شود.
 6. اگر مدخل ورودی جایگاه اپراتور بیش از ۵۰ سانتی متر (۲۰ اینچ) از سطح زمین بالاتر باشد، باید از پله هایی با سطح غیرلغزنده و دستگیره استفاده گردد.
 7. ماسه پرتاب کن های ریلی باید به هشدار دهنده صوتی و نیز وسیله ایمنی که می تواند ترمز اضطراری را در حین حرکت بکار اندازد مجهز باشند.

 

ماشین های قالب گیری

 1. در صورت وجود قسمت های خطرناک بدون حفاظ در ماشین های قالب گیری، این قسمت ها باید در نقاط دسترسی به حفاظ های قابل باز شدن مجهز شوند.
 2. وقتی این حفاظها باز هستند دستگاه باید بطور اتوماتیک متوقف شود.
 3. شروع بکار مجدد فقط باید در صورت بسته بودن حفاظ امکان پذیر باشد.
 4. باز کردن این حفاظها نباید به آسانی میسر باشد.
 5. برای اطمینان از خارج شدن به موقع افراد از منقطه خطر، ماشینهای قالب گیری باید به وسایل هشدار دهنده سمعی و بصری که با فاصله زمانی مناسبی پیش از شروع بکار دستگاه بطور اتوماتیک عمل می کنند مجهز شوند.
 6. دستگاه های قالب گیری باید دارای مسیرهای عبور ایمن باشند.
 7. قسمت های خاصی از دستگاه قالب گیری (نظیر نقاط قالب گیری، ذوب ریزی یا تقه کاری باید به را متوقف کننده ای مجهز باشند که در صورت لزوم بتوان قسمت خاصی از دستگاه یا تمام آن را خاموش و متوقف نمود.

 

اتاقک های خشک کن و کوره های ماهیچه پزی

 • اتاقک های خشک کن باید به تهویه های ایمن و مؤثری جهت تخلیه گازهای حاصل از گرمایش مجهز شوند.
 • درهایی که به سمت بالا و پایین باز و بسته می شوند باید در برابر افتادن و واژگون شدن محافظت شوند.
 • اتاقک های خشک کن باید با تابلوهایی با عنوان «توقف در اتاقک های خشک کن بیش از زمان تعیین شده ممنوع می باشد» مجهز شوند.
 • هر کوره خشک کن باید دارای دستورالعمل های خاص خود بوده و این دستورالعمل ها باید به اطلاع کارگران مربوطه رسانده شود.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • مواد مصرفی در ماهیچه سازی و قالب گیری
 • فرآیند پوشش دادن (اندود کردن قالب با یک حلال قابل اشتعال)
 • درجه های قالب گیری
 • درجه های قالب گیری
 • کار در چاله های ریخته گری و قالب گیری
 • جابجایی فلز مذاب یا سرباره
 • حمل و نقل به وسیله لیفتراک های چنگک دار
 • حمل و جابجایی توسط جراثقال ها و وسایل بالابرها
 • تقه کاری
 • اصول ایمنی در ریخته گری
 • کوره ذوب دستی در ریخته گری
 • فرآیندهای انجماد در کارگاه های ریخته گری
 • چاله های ریخته گری
 • گوگردزدایی از ذوب
 • تولید چدن نرم
 • آماده سازی قراضه فولاد
 • میکسرهای آهن مذاب
 • جراثقال های حمل مذاب
 • پاتیل های ریخته گری

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با اصول ایمنی در مدل سازی و ریخته گری داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آیین نامه و مقرات حفاظتی در ریخته گری، اهنگری و جوشکاری

الزامات عمومی ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتی

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت ذوب آهن اصفهان

بررسی مسائل HSE در صنعت فولاد

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *