کلیات وسایل حفاظت فردی

استانداردهاى انجمن بین المللی تجهيزات ايمنى (ISEA)

استانداردهاى انجمن بین المللی تجهيزات ايمنى (ISEA)
رتبه 3 از بین 1 رای

استانداردهاى انجمن بین المللی تجهيزات ايمنى (ISEA)

استانداردهاى انجمن بین المللی تجهيزات ايمنى (ISEA)

اهداف و كاربرد ISEA

 • ارتقاء سطح استاندارد و استانداردسازى تجهيزات ايمنى
 • دفاع از منافع سازما نهاى عضو در مقابل دولت
 • جمع آوری و توزيع اطلاعات بين صنايع
 • برقرارى ارتباط با ساير سازما نهاى مرتبط با ايمنى در دنيا
 • ارتقاء استفاده مناسب از تجهيزات حفاظت فردى در محيط كار

مأموريت ISEA

مأموريت اين انجمن حمايت و ارتقاء منافع و سود سازما نهاى عضو، حفاظت از ايمنى و بهداشت انسان در برابر خطرات محيط كار در سراسر جهان و تدوين استانداردهاى جديد در است.

استاندارد تجهيزات حفاظت از چشم، سر، صورت و گوش

• استاندارد وسايل حفاظتى چشم و صورت: ANSI/ISEA Z87.1-2003
• استاندارد صنايع توليدكننده وسايل حفاظت از سر (كلاه ايمنى)7: ANSI/ISEA Z89.1-2009
• استاندارد لباس با قابليت ديد زياد و پوشش سر: ANSI/ISEA 107- 2007
• تجهيزات ايمنى براى ساختمان سازی و عمليات مربوطه (حفاظت گوش): ANSI A 10
• سيستمهاى ايمنى و بهداشت شغلى (حفاظت گوش): ANSI Z 10

استاندارد تجهيزات حفاظت تنفسى

اين استانداردها كه جهت محافظت در برابر عوامل شيميايى، بيولوژيكى و راديولوژيك هستند در آزمايشگاه هاى مؤسسه NIOSH آزمايش و تأييد شده و در صورت استفاده در زمان حريق توسط آزمايشگاه هاى سازمان NFPA نيز مورد آزمايش و تائيد قرار می گیرند:

 • ماسک های جراحى Draft ANSI/ISEA 195
 • حفاظت تنفسى ANSI/ISEA Z 88
 • تنفس در فضاى بسته ANSI/ISEA Z 117

استاندارد تجهيزات حفاظت در برابر سقوط

اين استانداردها شامل اتصال دهنده ها،كمربندهاى ايمنى، طناب نجات و … هستند:

 • تجهيزات حفاظت دربرابر سقوط ANSI Z 359
 • تجهيزات ايمنى براى ساختما ن سازى و عمليا ت هاى مربوطه ANSI A 10
 • علائم و زنگ های ايمنى ANSI Z 535

استاندارد تجهيزات كمک های اوليه
حداقل نيازمندی های محيط كار براى تداركات و وسايل كمک های اوليه : ANSI/ISEA 308.1-2009

استاندارد تجهيزات حفاظت از دست

اين استانداردها جهت جلوگيرى از بريدن دست، تماس با مواد بيولوژيك، شوك هاى الكتريكى و … استفاده می شوند: ضوابط حفاظت از دست، روش اجرايى توليد دستكش محافظ دست بر اساس نوع كار و مواد پيرامون افراد ANSI/ISEA 105-2005

استاندارد دوش و چشم شوى اضطرارى:

اين استانداردها در موارد پاشش آب در زمان هاى اضطرارى به چشم، صورت و بدن افراد و قرارگيري در معرض مواد خطرناك استفاده می شوند:

 • دوش و چشم شوى اضطرارى: ANSI /ISEA Z358.1-2009
 • دو شهاى ثابت و قابل حمل رفع آلودگى: ANSI/ISEA 113-2008

 استاندارد تجهيزات پايشى

اين استانداردها براي ابزار نمونه گيرى، لوله های گازياب و …. هستند:

 • لوله های گازياب براى گازها و بخارات سمى در محيط های كارى: (ANSI/ISEA 102-1990 (R2009
 • تجهيزات نمونه بردارى از گازها و بخارات در محيط هاى كارى: (ANSI/ISEA 101-19996 (R2009

استاندارد لبا سهاى حفاظتى

 • روپوش هاى يكبار مصرف، الزامات سايزبندى و برچسب گذاری:(ANSI/ISEA 101-1996(R2009
 • لباس هاى محافظتى در محيط هاى سرد: Draft ANSI/ISEA 201

 

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با استانداردهاى انجمن بین المللی تجهيزات ايمنى (ISEA) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استانداردهای تجهیزات حفاظت فردی

آشنایی با استانداردهای بین المللی HSE

استاندارد کپسول های اطفا حریق

 

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید