ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین

ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در شرکت لوله سازی اهواز

ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در شرکت لوله سازی اهواز

مقدمه:   در نتیجه امکان آسیب به انسان، تجهیزات و محیط زیست، در صورت وقوع حادثه، وجود دارد. از این رو، مطالعه کنونی در زمینه ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی با هدف شناسایی مخاطرات احتمالی، تخمین میزان خطر، کنترل و کاهش سطح خطر و در راستاي حفظ سلامت پرسنل، تجهیزات، سرمایه و محیط زیست تحت تأثیر به انجام رسید.
که از فنون سازمان یافته و نظام مند ارزیابی خطر در شناسایی « ویلیام فاین » مواد و روشها: در این تحقیق از روش خطرات بالقوه و برآورد سطح خطر، در راستاي مدیریت خطر و کاهش آن به سطحی قابل قبول است، استفاده شد. به این منظور پس از شناسایی فعالیت ها و فرآیندهاي کارخانه، خطرات و عوامل بالقوه آسیب رسان شناسایی و سپس با توجه به
شدت اثر، احتمال وقوع و پیامدهاي احتمالی مواجهه آن با انسان، محیط زیست و تجهیزات، کار ارزیابی و طبقه بندي خطرات
انجام شد.

یافته هاي پژوهش: سطح خطر در فعالیت هاي عملیات کوره القایی(پرت اپوکسی) با نمره 300 ، آزمون آبی (از جهت آلودگی صوتی) با امتیاز 300 ، سنگ زنی داخل لوله با نمره 240 و آزمایشلوله با فشار آب با امتیاز 200 داراي بالاترین سطح خطر(اضطراري) و فعالیت هایی مانند پخ زنی سر و ته لوله(دور ریزتراشه) با امتیاز 192 ، بهره برداري از اره يگردان(برخورد لوله به فرد) با نمره 180 ، فرآیند جوش با امتیاز 160 ، شستشو با اسید فسفریک با نمره 120 داراي میزان خطر متوسط(غیرطبیعی) و فعالیت هایی مانند سقوط افراد(پریفر) با نمره 16 ، آزمون آبی(از منظرترکیدن لوله) با امتیاز 9 و غلت خوردن کویل با امتیاز 5 داراي کمترین میزان خطر(طبیعی) میباشند.

بحث و نتیجه گیري: حوادث ناشی از کار در طول اجراي این تحقیق داراي کاهش نسبی بوده و با توجه به افزایش شاغلین واحدهاي تحت بررسی درسال 1386 (زمان مطالعه) نسبت به سال 1385 ، ضریب شدت تکرار حوادث به طور متوسط حدود 42 درصد و تعداد روزهاي تلف شده کاري حدود 49 درصد کاهش داشته است.

 

ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در شرکت لوله سازی اهواز
رتبه 3 از بین 1 رای

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید