آیین نامه تهویه معادن

آیین نامه تهویه در معادن

آیین نامه تهویه در معادن

آیین نامه تهویه در معادن

 

سرفصل ها:

 1. جمع آوری اطلاعات

 2. آیین نامه و مقررات مشخصات هوا در معدن

 3. آیین نامه و مقررات مربوط به جریان هوا

 4. آیین نامه و مقررات مربوط به تهویه معادن

 5. آیین نامه و مقررات مربوط به تجهیزات تهویه


جمع آوری اطلاعات

۱-۱- آشنایی

اولین قدم در اجرای پروژه تدوین مقررات تهویه، جمع آوری مقررات و ضوابط موجود در ایران و سایر کشورها بود تا بر اساس آنهاء مقررات مناسب با توجه به شرایط بومی، برای کشور تدوین شود. مطابق طرح پیشنهادی اولیه، این مهم باید در چهارچوب سه موضوع زیر انجام گیرد:

الف – گردآوری مقررات و ضوابط رسمی موجود در کشور در شرکتها و طرح های معادن ایران و ضوابط مورد عمل در طرح های مختلف عمرانی و معدنی

ب – بررسی از نظر اطلاعات موجود در کشورهای مختلف در باره مقررات تهویه در معادن و انتخاب سه کشور با تکنولوژی برتر در این زمینه و گردآوری ضوابط، مقررات و استانداردهای آنها

ج – تعیین کمبودهای مقررات رسمی نسبت به مقررات رعایت شده در طرح های معدنی ایران و مقررات متداول در کشورهای مورد بررسی در این فصل موارد یادشده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

۲-۱- گردآوری مقررات موجود در کشور

با وجودی که صنعت معدن در کشور، سابقه دیرینه ای دارد معذالک آئین نامه های معدودی در مورد انجام فعالیتهای معدنی و از آن جمله تهویه وجود دارد. بر اساس مطالعات انجام شده، آئین نامه های موجود در این زمینه به شرح زیر است:

۱-۲-۱- جدیدترین آئین نامه موجود

آخرین آئین نامه موجود در باره مقررات تهویه در کشور، آئین نامه ایمنی در معادن مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ است که در سال ۱۳۸۱ از سوی دفتر نظارت و ایمنی معادن وزارت صنایع و معادن انتشار یافته است . فصل هشتم این مجموعه مربوط به تهویه است که مقررات مربوط به آن طی ۵۹ ماده تنظیم شده است.

۲-۲-۱- قدیمی ترین آئین نامه موجود

قدیمی ترین آئین نامه موجود در این زمینه آئین نامه فنی و نظارت بر معادن کشور مصوبه ۱۳۳۶/۵/۱۲ هیئت وزیران وقت کشور است که قسمت سوم آن طی مادههای ۲۵ لغایت ۳۸ مربوط به تهویه معادن است.

سایر آیین نامه ها:

در فاصله دو آیین نامه یاده شده که به ترتیب جدیدترین و قدیمی ترین آیین نامه ها را در زمینه مقررات تهویه در معادن تشکیل میدهند، بعضی مقررات و آئین نامه های دیگری نیز تدوین و پیشنهاد شده است که جنبه کشوری نداشته اند و در زیر به آنها اشاره می کنیم.

الف – آئین نامه پیشنهادی ایمنی معادن

این آئین نامه که در واقع پیش نویس اولیه آئین نامه ایمنی در معادن است، در سال ۱۳۷۹ از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار با همکاری وزارت معادن و فلزات وقت ارائه شد که مبنای آئین نامه ایمنی در معادن قرار گرفت. مواد مربوط به تهویه این آئین نامه و آئین نامه ایمنی معادن بر هم منطبق است.

ب – قوانین ایمنی در معادن زغال سنگ این آئین نامه در سال ۱۳۵۰ از سوی شرکت ملی ذوب آهن وقت (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی فعلی) تنظیم شد که مفاد آن عمدتا از استانداردهای کشور شوروی آن زمان گرفته شده بود. اگرچه این آئین نامه به طور رسمی به تصویب مراجع ذیصلاح ترسیده بود اما مبنای کار در شرکت ملی ذوب آهن قرار گرفت که در آن زمان تقریبا تمام معادن زغال سنگ فعال مهم را در اختیار داشت.

ج – دستورالعمل های نحوه اندازه گیری و کاهش گرد و غبار در معادن و بازرسی کارگاههای زیر زمینی از نظر تهویه در چهارچوب طرح جامع ایمنی، نجات و بهداشت محیط کار در معادن که از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در دستور اجرا قرار گرفت در جلد نهم مجموعه گزارشها دو دستورالعمل مربوط به کاهش گرد و غبار و بازرسی کارگاههای زیر زمینی از نر تهویه تدوین و ارائه شد. اگرچه این دستورالعمل ها به تایید مراجع رسمی نرسیده است اما قرار بر این بوده که مبنای کار در معادن زغال سنگ وابسته به شرکت تهیه و تولید قرار گیرد.

4-۲-۱- کتابها

در زمینه تهویه در معادن، کتاب هایی که تماما مربوط به امر تهویه است و یا فصل هایی از آنها به این امر اختصاص دارد، به زبان فارسی انتشار یافته است که در زیر به آنها اشاره می کنیم: 

الف – مدنی، حسن (۱۳۶۵) – تهویه در معادن (جلد اول) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

ب – زادیوسفی، یوسف (۱۳۶۴) – ایمنی در معادن زیرزمینی و تونل سازی – انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی

 

ج – محمدزاده، غلامرضا (۱۳۶۵) – ایمنی در معادن – انتشارات وزارت آموزش و پرورش د – مدنی، حسن (۱۳۸۲) – تهویه در معدن (جلد دوم) – انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۳-۱- مقررات موجود در سایر کشورها

کشورهای صنعتب دنیا درباره هر یک از فعالیت های صنعتی و آز ان جمله تهویه, قوانین خاص و مدونی دارند. برای بررسی این قوانین در کشورهای مختلف در ابتدا, از سیستم جستجوی اینترنتی و سپس جستجوی کتابخانه ای کمک گرفته شد. در پی این بررسی ها سه کشور ایالات متحده آمریکا, روسیه و اسپانیا انتخاب شد تا مقررات تهویه آنها مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۳-۱- مقررات تهویه در ایالات متحده آمریکا

تدوین مقررات مربوط به تهویه معادن در ایالات متحده آمریکا به عهده سازمان ایمنی و بهداشت معادن (MSHA) است که این امر را در چند ده هزار صفحه تدوین کرده است و هر چند وقت یکبار، مقررات و دستورالعمل های موجود را به روز می کند. برای کسب اطلاعات در این مورد می توان به سایت زیر مراجعه کرد

http://regulations.gov

آدرس پستی این سازمان نیز به شرح زیر است:

MSH4, 1100 Wilson Blvd, Room 2350, Arlington, Virginia, 22209, USA

در بررسی های اینترنتی، ۲۰ سایت مهم مربوط به مقررات تهویه در ایالات متحده آمریکا مشخص شد

۲-۳-۱- مقررات تهویه در روسیه

عمده مقررات تهویه در روسیه، همان مقرراتی است که در معادن زغال سنگ بزرگ ایران اجرا می شود زیرا آئین نامه های ایمنی و تهویه این معادن، از مقررات کشور شوروی سابق اقتباس شده است.

۳-۳-۱- مقررات تهویه در اسپانیا

علت انتخاب این کشور آن بود که علاوه بر مقررات موجود در دو کشور پیشرفته یعنی ایالات متحده و روسیه، وضعیت تهویه در یک کشور اروپایی متوسط نیز مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور مجموعه ای از دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مربوط به این کشور که بالغ بر ۲۰۰ صفحه است جمع آوری شد.

4-1- بررسی کمبودها در زمینه مقررات موجود

با توجه به آخرین آئین نامه مصوب موجود درباره ایمنی معادن که بخشی از آن نیز مربوط به تهویه در معادن است، کمبود مقررات و آئین نامه های لازم برای انجام صحیح تمامی عملیات تهویه به خوبی احساس می شود. به عنوان مثال هیچگونه دستور العملی در مورد چگونگی اندازه گیری گازها و گرد و غبار موجود در هوای معدن وجود ندارد و یا در مورد اندازه گیری سرعت و فشار، استاندارد خاصی ارائه نشده است. با توجه به شرح خدمات پروژه تدوین مقررات تهویه در معادن، مجموعه آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به تهویه طی فصل های آینده آمده است.

ادامه مطلب که در 85 صفحه تهیه شده است را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

این پست بروزرسانی شد و علاوه بر مطلب فوق؛ فایل تهویه در معادن در 35 صفحه با موضوعات زیر پیوست شد.

 • تعیین شبکه و انتخاب روش عمومی تهویه
 • مقدار هوای مورد نیاز
 • محاسبه افت فشار هوا در معدن
 • تهویه فرعی
 • نکات مهم در تهویه معادن

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آیین نامه تهویه در معادن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

پاورپوینت تهویه پیشرفته

خطرات گرد یا پودر زغال در معادن

⇐  خطرات و عوامل زیان آور در معادن

آیین‌نامه ایمنی معادن

ایمنی هوای معدن و گازهای موجود در معدن

 

مدیر وبسایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای, علاقمند به ایمنی و بهداشت و نرم افزارهای مربوطه هستم و همراه با تیم تخصصی سعی می کنم که محیطی پرباری را برای شما عزیزان فراهم کنم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فید برنر
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله زیر را حل کنید: *