آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه اي توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه اي در صنايع

آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه اي توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه اي در صنايع

آئين نامه نحوة ارائه خدمات بهداشت حرفه اي توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه اي در صنايع بالاي 25 نفر شاغل

فصل اول : تعاريف بهداشت حرفه اي: علم و هنر پيشگيري از اثرات سوئي كه در طرز كار، محيط كار و خصلت كار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته و باعث ايجاد بيماريهاي حرفه اي، مسموميت هاي شغلي و حوادث ناشي از كار ميگردد (از طريق شناسايي، اندازه گيري، ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار) مشاور بهداشت حرفه اي: فردي كه خدمات بهداشت حرفه اي را بصورت پاره وقت يا تمام وقت در صنايع بالاي بيست و پنج نفر ارائه مي دهد. كارفرما : شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند مديران و مسئولان و بطور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند كارفرما محسوب مي شوند. كارگاه : كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند.

فصل دوم مفاد آئين نامه ماده 1- بمنظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشت در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار در كارگاههايي كه وزارت كار و امور اجتماعي ، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهنده كارفرما مكلف است كميته اي بنام كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه تشكيل دهد. ماده 2- در كارگاههايي كه داراي حداقل 25 نفر كارگر هستند كارفرما مكلف است كميته حفاظت فني و بهداشت كار را با اعضاء زير تشكيل دهد: كارفرما يا نماينده تام الاختيار او نماينده شوراي اسلامي يا نماينده كارگران مدير فني يا يكي از سراستادان كارگاه مسئول بهداشت حرفه اي كارگاه مسئول حفاظت فني كارگاه تبصره 1- مسئول بهداشت حرفه اي بايستي حتماً از فارغ التحصيلان رشته بهداشت حرفه اي باشند. تبصره 2- اعضاي كميته حفاظت فني و بهداشت كار با هزينه كارفرما بايستي در برنامه هاي آموزشي و بازآموزي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار كه توسط ارگانهاي ذيربط برگزار مي شود شركت نمايند. تبصره 3- در كارگاههايي كه بين 25 تا 100 نفر كارگر داشته باشد در صورتي كه يك يا 2 نفر از اعضاء كميته در كارگاه حضور نداشته باشند جلسه كميته با حداقل 3 نفر از افراد ذكر شده در ماده 2 تشكيل مي گردد مشروط بر آنكه مسئول بهداشت حرفه اي حضور داشته باشد. ماده 3- محل ثبت نام فارغ التحصيلان بهداشت حرفه اي جهت مشاوره در صنايع در مراكز بهداشت هاي مربوطه به محل صنعت خواهد بود. ماده 4- شرح وظايف مشاوران بهداشت حرفه اي بر حسب نوع صنعت و وسعت آن توسط مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي استان تدوين و در اختيار صنايع قرار داده خواهد شد. ماده 5- كلية فارغ التحصيلان بهداشت حرفه اي داراي مدرك دانشگاهي كه درخواست كار مشاوره را دارند بايد داراي برگة عدم سوء پيشينه باشند. ماده 6- كارشناسان مسئول بهداشت حرفه اي مركز بهداشت شهر ستان موظف هستند چك ليست پايش مشاورين بهداشت حرفه اي در صنايع را سالانه تكميل و در اختيار كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي استان قرار دهد تبصره 1- مشاورين بهداشت حرفه اي شاغل در صنايع بايد حداقل 70 درصد كل نمرة چك ليست را كسب نمايند و در صورت عدم كسب امتياز مناسب فرد مشاور از ليست مشاورين حذف مي گردد. تبصره 2- بازرسان بهداشت حرفه اي هر سال با استفاده از چك ليست، مشاورين بهداشت حرفه اي را مورد ارزيابي قرار داده و صلاحيت و تأييديه آنها را از طريق مركز بهداشت به مديريت شركت اعلام نمايند. ماده 7- لازم است كارفرمايان صنايع ترتيبي اتخاذ تا مشاورين بهداشت حرفه اي در طول سال بتوانند در 4 جلسه با كارگاه آموزشي مرتبط با شغلشان شركت نمايند. (هزينه مربوط به شركت اين مشاورين از طريق صنعت مربوطه پرداخت مي شود). ماده 8- كليه صنايع بالاي 25 نفر شاغل بايد امكانات لازم جهت جذب مشاور بهداشت حرفه اي براي ارائه خدمات بهداشت حرفه اي را فراهم نمايند. تبصره . بازرسان بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعي در حين خدمت نمي توانند در صنايع مشمول اين آئين نامه بصورت مشاوره يا دائم مشغول بكار گردند. ماده 9- لازم است برنامه زمان بندي حضور مشاورين بهداشت حرفه اي در صنايع بالاي 25 نفر براساس تعداد شاغلين و نوع صنعت از جدول زير تبعيت نمايند:

اين آئين نامه مشتمل بر 2 فصل و 9 ماده و 6 تبصره به استناد بند 2 ماده 1 قانون وظايف و تشكيلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و در تاريخ ……………………. به تصويب نهايي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده است. اجراي آن در كلية كارگاههاي مشمول اين آئين نامه و براي كليه كارفرمايان ، كارگران كارگاهها الزامي است.

آئين نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه اي توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه اي در صنايع
مهندس لطفا به این مطلب امتیار دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید