آئين‌نامه ايمني جوشكاري و برشكاري گرم

 

آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

ماده 1 : کلیه عملیات جوشکاری و برشکاری باید توسط افراد ماهر صورت پذیرد

ماده 2 : کلیه دستگاه ها و تجهیزاتی که برای جوشکاری و برشکاری بکار برده می شوند، باید به طور مرتب و بر اساس دستورالعمل های کارخانه سازنده مورد بازدید ، آزمایش و دقت سنجی قرار گرفته و در صورت وجود نقص و یا فرسودگی، تعمیر و یا از فرایند کار خارج گردند

ماده 3 :وضعیت ایستایی دستگاه ها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری بایستی به گونه ای باشد که از هر گونه حرکت اتفاقی جلوگیری به عمل آید

ماده 4: مجوز کتبی انجام عملیات جوشکاری و برشکاری باید توسط کارفرما یا نماینده وی صادر گردد

ماده 5: مجوز انجام عملیات جوشکاری و برشکاری باید حداقل نوع فرایند،مخاطرات شغلی، اقدامات کنترلی و مدت زمان انجام کار را در برگیرد

ماده 6 : کلیه دستگاه ها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری بایدبطور کاملاً ایمن نصب وبهره برداری گردد

ماده 7: کلیه دستگاه ها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری باید در مکانی نگهداری و انبار شوند که از صدمات فیزیکی و شیمیایی محافظت گردد

ماده 8 : روش انجام عملیات جوشکاری و برشکاری باید به گونه ای باشد که  علاوه بر فرد جوشکار یا برشکار،خطری برای سایر کارگران و یا افراد متفرقه در بر نداشته باشد

ر ماده9 : دیوارها و سطوح جانبی محل جوشکاری باید به گونه ای باشد که بیشترین جذب تشعشعات مضر را داشته باشد

ماده10 : نصب پاراوان های غیر قابل اشتعال و متناسب با نوع کار در محل های جوشکاری و برشکاری برای حفاظت کارگران و افراد متفرقه الزامی است

ماده 11 : فیلتر و پوشش بیرونی در محافظ های دستی ، عینک های جوشکاری و کلاه با شیلد(سپر)جوشکاری ، باید در مقابل پاشش مواد جوشکاری ، سایش و خرد شدن موضعی ، مقاوم بوده و از جنس شیشه یا پلاستیک شفاف نسوز باشد

ماده12 : کلاه ایمنی جوشکار یا برشکار باید مجهز به سپر جوشکاری باشد بگونه ای که در هنگام بالا زدن فیلتر جوشکاری چشم ها و صورت کارگران را در برابر پرتاب ذرات سرباره محافظت نماید

ماده 13 : شماره تیرگی فیلترهای مورد استفاده در انواع عملیات جوشکاری و برشکاری باید متناسب با نوع عملیات و استاندارد باشد

ماده 14 : عینک ها و ماسک های جوشکاری ( محافظ های دستی ) باید به خوبی نگهداری شده و همواره تمیز و بدون عیب باشد

ماده 15 : در هنگام جوشکاری یا برشکاری که احتمال ریزش جرقه ، سرباره یا مواد مذاب از بالا بر روی بدن وجود دارد، استفاده از پوشش های نسوز الزامی است

ماده 16 : اقدامات کنترلی باید به نحوی انجام گیرد تا از انتشار آلاینده های ناشی از عملیات جوشکاری به سایر قسمت های کارگاه جلوگیری به عمل آید

ماده 17 : انجام کلیة عملیات چربی زدایی یا تمیز کاری با هیدروکربن های کلردار در کارگاه های جوشکاری ، برشکاری و فرایند های مرتبط ممنـــوع است

ماده 18: اگر قطعه کاری با استفاده از حلال ها چربی زدایی شده باشد ،باید پیش از شروع جوشکاری آن را کاملاً از باقیمانده حلال پاک و خشک نمود

ماده 19 : جوشکاری و برشکاری در مکان هایی که مواد یا گازهای قابل اشتعال یا انفجار وجود دارد، ممنوع است

ماده 20 : کلیه قسمت هایی که در اثر جوشکاری یا برشکاری احتمال وقوع آتش سوزی در آن ها وجود دارد بایستی از مصالح نسوز ساخته شده و یا با استفاده از روش های مناسب از ایجاد حریق جلوگیری به عمل آید

ماده 21 : هرگونه درز یا شکاف ، حفره و پنجـــره های باز و یا شکستـــه در کف و دیواره های محل جوشکاری یا برشکاری باید بطور مناسب پوشیده یا بسته گردند تا خطر ریزش یا پاشش ذرات ناشی از جوشکاری و برشکاری به طبقات زیرین و یا واحدهای مجاور از بین برود

ماده22 : قبل از شروع عملیات جوشکاری و برشکاری در فضاهای بسته و محدود باید از تهویة‌ مناسب محیط کار اطمینان حاصل نمود

ماده 23 : در هنگام جوشکاری و برشکاری که تأمین سیستم تهویه مناسب امکانپذیر نمی باشد، استفاده از تجهیزات مستقل تنفسی الزامی است

ماده 24 : سیلندرهای گاز و دستگاه های جوشکاری و برشکاری بایستی همواره خارج از فضاهای بسته و محدود مستقر گردد

ماده 25 : لوله های مورد استفاده برای تهویة‌ گازهای خروجی ناشی از جوشکاری و برشکاری در فضا های بسته و محدود باید از مواد غیر قابل اشتعال ساخته شده باشد

ماده 26 : جوشکاری و برشکاری مخازن سربسته و یا حاوی مواد قابل اشتعال و انفجار ممنوع است

ماده27 : جوشکاری و برشکاری مخازنی که قبلاً حاوی مواد قابل اشتعال و انفجار بوده و یا محتویات قبلی آن مشخص نمی باشد، بدون رعایت اصول ایمنی واستانداردهای مربوطه ممنوع است

ماده 28 : کلیة دستگاه ها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری باید دارای لوح مشخصات فنی باشد

ماده29: درپایان هر شیفت کاری عملیات جوشکاری و برشکاری ، بایداطراف محل کار بازرسی و فقط پس از اطمینان از عدم وجود جرقه ،شعله و یا سرباره داغ محل کاررا ترک نمود

ماده 30 : تماس روغن ، گریس و مواد قابل اشتعال و انفجار با کلیه دستگاه ها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری گازی ممنوع می باشد

ماده 31 : استفاده از گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده ممنوع است

ماده 32 : استفاده از شعله جهت انجام آزمایش نشتی گازهادر سیلندرها و متعلقات آن ممنوع است

ماده33 : برای روشن نمودن مشعل جوشکاری و برشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود

ماده 34 : در پایان کارومواقعی که عملیات جوشکاری و برشکاری انجام نمی گیرد باید دستگاه ها از منابع اصلی برق یا گاز جدا گردد

ماده 35 : کلیة محل های اتصال از سیلندر گاز تا مشعل را باید قبل از روشن نمودن مشعل به روش های ایمن و توسط کارگران ماهر مورد آزمایش نشتی قرار داد

ماده 36 : شیلنگ و اتصالات رابط باید استاندارد بوده و فاقد نشتی،پوسیدگی و یا هر نوع نقص دیگری باشد

ماده 37 : اتصالات و مهره های اتصال باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند و در صورت وجود هر گونه عیب یا نشتی، تعویض گردند

ماده 38 : پر کردن سیلندرهای اکسیژن و انواع گازها باید توسط مراکز مجاز ومعتبر صورت پذیرد

ماده 39: سیلندرهای اکسیژن و انواع گازها باید بصورت ادواری و بر اساس آیین نامه های حفاظتی و استانداردهای ملی توسط کارفرما مورد بازدید و آزمایش قرار گیرد

ماده 40 :کارخانجات و تولید کنندگان سیلندرهای گاز و همچنین صنایع سیلندر پرکنی مکلف به درج نام شیمیایی و نام تجاری گاز بر روی بدنه سیلندر می باشند، و استفاده از سیلندرهای گاز که نام شیمیایی و نام تجاری محتویات آن بر روی سیلندر درج نشده باشد، ممنوع است

ماده 41 : استفاده از سیلندرهای گاز و مولدهای گاز استیلن که دارای آسیب دیدگی یا خوردگی بوده و یا در معرض آتش سوزی قرار داشته اند، ممنوع است

ماده 42 : سیلندرهای گاز نباید در معرض صدمات فیزیکی، شیمیایی و تابش مستقیم نور خورشید و شرایط نامساعد جوی قرار گیرند

ماده 43 :سیلندرهای گاز باید بطور قائم و مطمئن در جای خود محکم گردند تا از افتادن احتمالی آنها جلوگیری شود

ماده44 : سیلندرهای گاز باید دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداری و استفاده گردد

ماده45 : نگهداری سیلندر اکسیژن در مکان تولید گاز استیلن ممنوع می باشد

ر ماده46 : استفاده از اتصالات غیر استاندارد، تبدیل ها، وسایل غیر ایمن و تنگ ها اکیداً ممنوع است

ماده 47 : جابجایی سیلندرهای گاز با اهرم کردن شیر یا سرپوش حفاظتی آن ممنوع می باشد

ماده 48 : سیلندر گاز پر یا خالی نباید بعنوان غلطک یا تکیه گاه استفاده گردد

ماده49 : سرپوش حفاظتی سیلندرهای گاز باید در جای خود به طور محکم قرار گیرد مگر در مواردی که سیلندر گاز در حـــال استفاده می باشد

ماده 50 : به منظور جلوگیری از بروز صدمات فیزیکی در هنگام جابجائی انواع سیلندر های گاز ، استفاده از یک محفظه مناسب و ایمن الزامی است

ماده51 : هنگامی که لازم است سیلندرها به همراه رگلاتورهای متصل به آن جابجا شوند، باید پس از بستن شیر و قراردادن بر روی وسیله ایمن نسبت به جابجایی آنها اقدام نمود

ماده52 : استفاده از سیلندر گاز بدون رگلاتور استاندارد ممنوع است

ماده 53 : گرم کردن کپسول و شیر گاز مخزن استیلن توسط شعله ممنوع است و در صورت نیاز، این کار بایستی توسط آب گرم صورت گیرد

ماده54 : رنگ شیلنگ ها باید مطابق با استاندارد شماره 3792 و رنگ بدنه سیلندرهای گاز باید براساس استاندارد شماره 712 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد

ماده 55 : بهره برداری از سیلندرهای گاز فقط به صورت ایستاده مجاز است و به هیچ عنوان نباید در حالت افقی یا وارونه از گاز داخل آن برای عملیات جوشکاری و برشکاری استفاده نمود

ماده 56 : قرار دادن اشیاء بر روی انواع سیلندرهای گاز ممنوع است

ماده 57 : قبل از جدا کردن رگلاتور از سیلندر گاز، باید شیر سیلندر گاز به طور کامل بسته شود

ماده 58 : سیلندرهای گاز باید دور از عملیات جوشکاری و برشکاری قرار گیرند تا شعله، سربارة داغ و جرقه به آن ها نرسد، در غیر این صورت می بایست از موانع ضد آتش استفاده نمود

ماده 59 : استفاده از سیلندرهای گاز به عنوان بخشی از مدار الکتریکی جوشکاری قوس الکتریکی ممنوع است

ر ماده 60 : در مکان هایی که گاز از طریق سیستم لوله کشی تأمین می گردد ، جنس لوله ها و کلیة‌ تجهیزات مرتبط باید متناسب با نوع گاز و ایمن باشد،استفاده از رنگ ها و علایم هشدار دهنده برای مشخص شدن  نوع گازلوله کشی ها الزامی است

ماده 61 : سیلندر های گاز پر و خالی و همچنین سیلندر انواع گازها باید جدا از یکدیگر و در محل ایمن نگهداری شوند

ماده 62 : محل نگهداری و ذخیره سازی سیلندرهای گاز می بایست ضد آتش و مجهز به سیستم تهویه ایمن باشد

ماده63 : استفاده از اتصالات مسی در عملیات جوشکاری و برشکاری با گاز استیلن ممنوع است

ماده64 : هر یک از لوله هایی که گاز را از مولد یا سیلندر به مشعل های جوشکاری و برشکاری انتقال می دهد باید مجهز به شیر یک طرفة‌ فشاری باشد

ماده 65 : در مکان های مرطوب که عملیات جوشکاری و برشکاری با قوس الکتریکی انجام می گیرد، استفاده از دستکش ، لباس و کفش عایق الکتریسیته و دیگر وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار الزامی می باشد

. ماده 66 : در موقعیت هایی که احتمال تماس بدن جوشکار با هادی های برق دار وجود دارد، باید اجزای هادی عایق بندی گردد

. ماده 67 : در فرایند هایی نظیر جوشکاری و برشکاری قوس پلاسما که از ولتاژ های بالا استفاده می شود، استفاده از عایق بندی مناسب و همچنین نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده و آموزش افراد الزامی می باشد

ماده 68 : کلیة تجهیزات جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی و مقاومتی ثابت یا سیار و همچنین قطعات کار باید متصل به سیستم اتصال به زمین مؤثر باشد

ماده 69 : کلیة قسمت های برق دار دستگاه های جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی و مقاومتی و تابلو های برق آنها باید به منظور جلوگیری از تماس تصادفی، محافظت گردد

ماده 70 : مقدار جریان مورد استفاده در دستگاه های جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی باید متناسب با نوع کار انتخاب گردد

ماده 71 : کابل های جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی باید از نوع انعطاف پذیر و متناسب با نوع کار باشد

ماده 72 : قبل از آغاز جوشکاری و برشکاری باید از ایمن بودن کلیه اتصالات و تجهیزات اطمینان حاصل نمود

ماده73 : استفاده از هر نوع هادی به جز کابل جوشکاری برای تکمیل مدار جوشکاری ممنوع است

ماده 74 : در مکان هایی که تعدادی دستگاه جوش یا برش قوس الکتریکی در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرند، بایستی تمهیدات لازم برای پیشگیری از خطرات برق گرفتگی و آتش سوزی مد نظر قرار گیرد

ماده 75 : در هنگام جوشکاری و برشکاری باید از نشت روغن ، سوخت و آب سیستم خنک کننده موتورهای جوشکاری و برشکاری و همچنین انتشار گازهای حفاظت کننده قوس جوش جلوگیری بعمل آید

ماده 76 : قبل از جابجایی دستگاه های جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی باید نسبت به قطع کردن منبع برق آنها اقدام نمود

ماده 77 : جایگاه های کار فلزی در هنگام عملیات جوشکاری و برش کاری قوس الکتریکی، می بایست نسبت به زمین عایق گردیده و یا به سیستم اتصال به زمین مؤثر، مجهز گردند

ماده 78:گیره های الکترود باید مجهز به صفحات یا سپرهای حفاظتی باشد تا دست کارگر را در مقابل حرارت حاصله از قوس الکتریکی حفظ نماید

ماده79 : هنگام تعویض الکترودهای جوشکاری رعایت اصول ایمنی الزامی است

ماده80 : پیچاندن کابل جوشکاری به دور اعضاء بدن ممنوع است

ماده 81 : برای انجام عملیات جوشکاری یا برشکاری در ارتفاع، رعایت اصول ایمنی به منظور جلوگیری از برق گرفتگی و همچنین سقوط افراد و اشیاء الزامی است

ماده 82 : تجهیرات جوشکاری و برشکاری که در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرند، باید از شرایط نامساعد جوی به طور ایمن محافظت گردند

ماده 83 : کلیة تجهیزات جوشکاری مقاومتی باید به نحوی باشند که از عملکرد تصادفی آنها جلوگیری گردد

ماده84 : نصب تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از آسیب دیدن اعضاء بدن که در داخل منطقه عمل جوشکاری قرار دارند الزامی است

ماده 85 : دستگیره ها و سوییچ ها باید در فاصله ای ایمن تعبیه شوند تا امکان آسیب دیدن دست ها در منطقه عملیات جوشکاری مقاومتی وجود نداشته باشد

ماده 86: کلیه تجهیزات جوشکاری مقاومتی که به شکل معلق(آویزان) و یا اشکال مشابه استفاده می شوند باید به سیستم های نگهدارنده مناسب تجهیزگردد

ماده 87 : کلیه دستگاه های جوشکاری مقاومتی باید مجهز به یک یا چند کلید توقف اضطراری در مکان های مناسب و قابل دسترس باشد

ماده 88 : تمام نقاط قابل دسترس قسمت های برق دار دستگاه های جوش مقاومتی باید به حفاظ های مناسب تجهیز گردد

ماده 89:کارفرما مکلف است ضمن تعیین محدوده فعالیت کارگران مشمول این آیین نامه و ایجاد شرایط ایمن ، بر استفاده صحیح ایشان از ابزار آلات ، دستگاه ها و تجهیزات مربوطه نظارت های لازم را بعمل آورد

ماده 90:کلیه وارد کنندگان ،تولیدکنندگان ، فروشندگان ، عرضه کنندگان و بهره برداری کنندگان از ابزار آلات ، دستگاهها وتجهیزات جوشکاری و برشکاری گرم مکلف به رعایت استاندارد تولید و موارد ایمنی و حفاظتی در دستگاه های مربوطه باشند

ماده 91: مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به

آئين‌نامه ايمني جوشكاري و برشكاري گرم
مهندس لطفا به این مطلب امتیار دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید