گزارشات کارآموزی بهداشت حرفه ای : گزارش هایی که در اینجا قرار می گیرد کاربران می توانند به صورت رایگان به آن دسترسی داشته باشند

گزارش کارآموزی شرکت نفت و گاز کارون پالایشگاه شیرین سازی گاز

گزارش کارآموزی شرکت نفت و گاز کارون پالایشگاه شیرین سازی گاز

گزارش کارآموزی شرکت نفت و گاز کارون پالایشگاه شیرین سازی گاز

گزارش کارآموزی شرکت نفت و گاز کارون پالایشگاه شیرین سازی گاز

فرمت: WORD   تعداد صفحات: 58

 

فهرست:

فصل اول: شرح عمومي كارخانه

فصل دوم: واحد آمين

فصل سوم: واحد شيرين سازي مايعات

فصل چهارم: واحد PO، تصفيه آب

فصل پنجم: واحد توليدی

فصل ششم: سيستم گاز سوخت

فصل هفتم: واكنش های شيميایی

فصل هشتم : مقرارت ايمنی و قوانين مربوط به HSE كارخانه


1- پيشگفتار

اين گزارش حاضر شامل اطلاعات كلي راجع به شرح عمومي كارخانه، تركيب سيستم هاي كنترل و واكنش هاي شيميايي مي باشد.

نماي كلي كارخانه بدين صورت است كه كارخانه  به دو واحد B و A كاملاً مشابه تقسيم شده است. گازهاي ترش ارسالي از ايستگاه هاي تقويت فشار در ابتدا وارد لخته گيرها مي شوند. در اين مخازن ميعانات همراه جريان گاز از آن جدا مي شوند. اين مايعات سپس جهت جدا كردن هيدروژن سولفوره از آن به واحد شيرين سازي مايعات فرستاده مي شود. در اين واحد مايعات ترش بوسيله گاز شيرين خروجي كارخانه، تصفيه شده و سپس به كارخانجات گاز مايع 700/800 ارسال مي شوند. ميزان هيدروژن سولفور در مايعات ارسالي حدود ppm 50 خواهد بود.

از سوي ديگر گازهاي خروجي لخته گير وارد دو واحد شيرين سازي گاز ( واحد آمين) مي شود. در اين واحدها بوسيله محلول دي اتانول آمين (DEA) گازهاي اسيدي CO2 و H2S موجود در گاز جذب شده گاز شيرين و به كارخانجات گاز مايع 800/700 ارسال مي شود. ميزان هيدروژن سولفور در گاز خروجي كمتر از ppm 4 و مقدار دي اكسيد كربن در آن نيز كمتر از 0.4 درصد مي باشد.

جهت احياء آمين در واحد نيز از گرماي بخار آب در جوشاننده هاي برج احياء استفاده مي شود. واحد توليد بخار وظيفه تامين بخار آب لازم براي احياء آمين را بر عهده دارد.

بر اين اساس كل كارخانه را مي توان بصورت زير تقسيم بندي كرد.

 1. لخته گيرها
 2. واحد شيرين سازي مايعات
 3. واحد شيرين سازي گاز (واحد آمين)
 4. واحد توليد بخار
 5. سيستم گاز سوخت

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با گزارش کارآموزی شرکت نفت و گاز کارون پالایشگاه شیرین سازی گاز داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

 

حتما بخوانید:

گزارشات کارآموزی بهداشت حرفه ای

 

شرکت پارافین کوشا

گزارش کاراموزی بهداشت حرفه ای در شرکت پارافین کوشا

گزارش کاراموزی بهداشت حرفه ای در شرکت پارافین کوشا

گزارش کاراموزی بهداشت حرفه ای در شرکت پارافین کوشا

تهیه و تنظیم: فرزانه مهری
 فرمت: Pdf       تعداد صفحات: 632

چکیده:

بررسی مسائل بهداشت حرفه اي و ایمنی در شرکت پارافین کوشا شرکت تولیدي پارافین کوشا واقع در جاده ساوه- شهرك صنعتی بهاریه است که درحال حاضر تولیدات آن شامل پارافین جامد و مایع صنعتی می باشد. طی دوران کارآموزي در این شرکت ، مسائل ایمنی و بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت که در زیر بطور خلاصه گزارش آن آمده است.

آنچه که در طول دوره کارآموزي مشاهده گردید این بود که مسائل بهداشت حرفه اي و ایمنی و اهمیت آن توسط مسئولان مربوطه تا حدودي شناخته شده است.

عوامل فیزیکی: در قسمت اول بررسی مسائل بهداشت حرفه اي و ایمنی شرکت، عوامل فیزیکی محیط کار مورد ارزیابی قرار گرفت.

صدا: در سالن روغن گیري و پرس براي بررسی صدا اندازه گیري انجام گرفت. با توجه به بررسی هاي به عمل آمده مشاهده گردید که مشکل صدا در این شرکت در سالن روغن گیري و پرس مسئله ساز است و آن هم به علت حجم بالاي کار در محیط و شلوغ بودن سالن می باشد که براي رفع این معضل توصیه هایی شده است.

شرایط جوي محیط کار: در طی دوره کارآموزي، معمولا تمام ایستگاه هاي کاري موجب تنش هاي حرارتی میشود، کارگران قسمتهاي مختلف به خصوص قسمت حرارت دادن به مواد اولیه احتمال مواجهه بیشتري دارند ، البته با توجه به این که اندازه گیري ها در فصل بهار صورت گرفت و هوا به نسبت تابستان خنک می باشد، مسئله چندان قابل توجهی مشاهده نگردید اما با توجه به نتایج بدست آمده و مسائل ذکر شده این نکته قابل ذکر است که می بایستی در مورد استرس هاي حرارتی در فصل گرما اقداماتی اساسی صورت بگیرد.

UV و IR پرتوهاي غیریونیزان: در سالن تعریق منابع پرتوهاي غیریونیزان شامل تنها دستگاههاي تولید کننده حرارت قابل ذکرند که آن هم طبق اندازه گیري هاي بعمل آمده مسئله خاصی مشاهده نمی شود.

روشنایی: روشنایی از جمله مسائل بهداشتی و ایمنی مطرح در کارخانه می باشد. در این شرکت براي سالنهاي تبرید ، قالبگیري و بسته بندي طراحی مطلوبی صورت گرفته است. اندازه گیري هاي قبلی شرکت نشان از بالا بودن میزان روشنایی در این سالن ها دارد داده هاي حاصل از اندازه گیري موضعی نیز موید همین نتیجه است.

عوامل شیمیایی: عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه پروسه تصفیه و فیلتراسیون با مواد شیمیایی در این شرکت وجود دارد بنابراین کنترل عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار بایستی بصورت کاملا جدي پیگیري شود و در مواردي ضعف کنترل این عوامل مشاهده می گردد. در اکثر موارد طراحی تهویه مناسب می تواند پاسخگوي عوامل زیان آور شیمیایی (گازها و بخارات) باشد.

گازها و بخارات: یکی از عوامل مخاطره آمیز شیمیایی در اغلب صنایع گازها و بخارات هستند. در شرکت مسئله گازها و بخارات و گردوغبارها در طی دوره کارآموزي مورد بررسی قرار گرفت. در مورد گازها و بخارات نیز با توجه به مواد شیمیایی مورد مصرف در شرکت اندازه گیري برروي گازهاي منواکسید کربن، دي اکسید کربن و همچنین بخارات سولفوریک اسید صورت گرفت. تمام اندازه گیري نشان از زیر حد استاندارد بودن میزان گازهاي شیمیایی دارد بجز در مورد بخارات سولفوریک اسید که بیش از حد استاندارد بود.

گردوغبار: در مورد گردوغبارها به بررسی فیوم هاي روغن گیري پرداخته شد که در این زمینه مشکلات متعددي مشاهده گردید.هنگام حرارت به مواد اولیه و در پرس ها و اتاق تعریق و هنگام حمل و نقل توسط کارگران به سمت اتاق تبرید تماما تماس با فیوم هاي روغن شدید بوده و نیاز اساسی به تغییر نوع کار و آموزش و استفاده ي درست از وسایل حفاظتی ضروري است.توصیه هایی به کارفرما ارائه شد.

تهویه صنعتی: در سالن تبرید نمونه طراحی شده از هود عمومی را دو طرف سالن می توان یافت و همچنین هود موضعی نیز در این شرکت در سالن روغن گیري و پرس مواد می توان نام برد. البته نیاز به هودهاي دیگري نیز براي انبار مواد شیمیایی هست.

ارگونومی: از نظر رعایت مسائل ارگونومیکی این شرکت در وضعیت نامناسبی قرار دارد و حمل دستی بار و نحوه اجراي کارها نامطلوب بوده و نیاز به آموزش افراد دیده می شود .

ایمنی در صنعت: مسائل ایمنی شرکت در زمینه هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت، ایمنی عمومی در شرکت روند رو به رشد و بهبودي دارد، ایمنی ماشین آلات تا حدودي خوب است، ولی ایمنی ساختمان جاي کار دارد.

ایمنی حریق با توجه به عدم وجود سیستم هاي اعلام و اطفاء حریق در قسمت هاي حادثه خیزي مانند سالن مواد اولیه،روغن گیري و تعریق تأمین نشده است. در ضمن ایمنی انبار در شرکت نیز در وضع مناسبی قرار ندارد.

بهسازي محیط کار: سیستم تأمین آب مناسب بوده ولی بر روي فاضلاب شرکت عملیات تصفیه انجام نمی شود از لحاظ سمیت داراي مشکل بوده و قابل تخلیه به آبهاي سطحی نمی باشد. در زمینه حذف سمیت پیشنهاداتی ارائه شده است. از نظر تسهیلات بهداشتی محیط کار کم و کاست هایی مشاهده می گردد و بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ادامه مطلب گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با گزارش کاراموزی بهداشت حرفه ای در شرکت پارافین کوشا داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آموزش نوشتن گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت نورد آلومینیوم

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در کارخانه آرد گندم طلایی کرج

⇐  گزارش کارآموزی بهداشت محیط در مرکز بهداشتی و درمانی شهید ترکیان

 

ممیزی ایمنی

آموزش نوشتن گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای

آموزش نوشتن گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای

آموزش نوشتن گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای

همه دانشجویان در ترم های اخر دوره کارشناسی علاوه بر پایان نامه بایستی یک ترم دوره کارورزی را در صنایع سپری کنند. لذا برای بسیاری از دانشجوها این ابهام وجود دارد که به چه صورت و از کجا باید شروع به نوشتن گزارش کار کنند. در این بخش ما در یک فایل 57 صفحه کلیه کارهای که برای نوشتن گزارش بایستی در دوره کاروزی انجام دهید توضیح داده و اگر موردی بود در نظرات بیان کنید تا بررسی شود.

از مهمترین این عناوین می توان به مواد زیر اشاره کرد:

 • شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای
 • دستورالعمل نحوه بازرسی کارخانجات
 • آموزش نوشتن تاریخچه و پروسه کارخانه
 • آموزش نحوه تکمیل پرونده های پزشکی شاغل
 • نظریه کارشناسی بهداشت حرفه اي در خصوص شرایط محیط کار
 • دستورالعمل تكميل كارت تندرستي شاغل
 • نحوه محاسبه شاخص هاي بهداشت حرفه اي
 • شرح وظایف طب کار
 • شیوه های ارتباط بین بخشی با اداره کار و تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی
 • تمهيدات بهداشت حرفه اي در مرکز بهداشت
 •  و …

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آموزش نوشتن گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

گزارشات کارآموزی بهداشت حرفه ای

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در فروشگاه

 

Steel Industry - صنایع فولاد

بررسی مسائل HSE در صنعت فولاد

بررسی مسائل HSE در صنعت فولاد

بررسی مسائل HSE در صنعت فولاد

نگارنده

خانم مهندس نگار زارعی

سرفصل ها:

فصل اول: آشنایی با کارخانه (مقدمه)

فصل دوم: عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

فصل سوم: عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

فصل چهارم: مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی)

فصل پنجم: ایمنی عمومی و تخصصی

فصل ششم: حوادث ناشی ازکار

فصل هفتم: بهسازی و بهداشت محیط کار

فصل هشتم: بیماری های شغلی و بررسی وضعیت پایش سلامت کارگران درمحیط کار


فهرست اشکال:

فصل یک

 • نمای کلی از کارخانه
 • کاربرد قطعات ساخته شده در صنایع مختلف
 •  کاربرد در صنایع مختلف
 • طرح شماتیکی از کل کارخانه

فصل دوم

 • پلن کارگاه آهنگری

فصل چهارم

 •  جدول امتیاز دهی به روش REBA
 • تصویری از پوزیشن کارگری در حین کار
 • تصویر یکی از اپراتورها در حین کار

فصل ششم

 • فرم بررسی حادثه
 • ادامه فرم بررسی حادثه
 • نمودار علل وقوع حوادث

فهرست جداول صفحه

فصل اول

 • مشخصات دستگاه آهنگری

فصل دوم

 • استاندارد مواجه با صدا در محیط کار
 • نتایج اندازه گیری صدا در کارخانه
 • اطلاعات اولیه سنجش سر و صدا در سالن آهنگری
 • نسبت مساحت سطح شیشه ها به مساحت کل کارگاه
 • مقادیر استاندارد روشنایی با توجه به نوع کار
 •  اطلاعات اولیه سنجش میزان روشنایی در سالن آهنگری
 • نتیجه نهایی در خصوص اندازه گیری روشنایی در سالن آهنگری
 • ضریب کل و لباس
 • اصلاح WBGT با توجه به نوع لباس
 • نتایج اندازه گیری WBGT در کارخانه
 • سنجش میزان اشعه ماوراء بنفش در مجتمع فولاد
 • سنجش میزان اشعه مادون قرمز در مجتمع فولاد
 • سنجش میزان میدان مغناطیسی در مجتمع فولاد

فصل سوم

 • مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف فولاد
 • لیست برخی از مواد شیمیایی موجود در کارخانه و کاربردهای آن

فصل چهارم

 • سطح خطر و اولویت اقدام اصلاحی در روش REBA 
 • چک لیست شناسایی مخاطرات ارگونومی محیط کار

فصل پنجم

 • برنامه بررسی روزانه ایمنی در کارخانه
 • چک لیست بازرسی هفته ای مربوط به امور سالن
 • آمار کپسولهای موجود در کارخانه
 • اندازه خاموش کننده ها و استقرار آنها برای حریق های کلاس A بر اساس NFPA
 • اندازه خاموش کننده ها و استقرار آنها برای حریق های کلاس B بر اساس NFPA
 • فرم بازدید و تست هفتگی فایر باکس ها
 • فرم بازدید و بازرسی ماهیانه کپسولهای اطفاء حریق در کارخانه
 • چک لیست ایمنی برق
 • بازدید ماشین آلات (خودرو و آتشنشانی)
 • خطرات و نحوه کنترل آن در کوره ها
 • خطرات و نحوه کنترل آن در کوئینچ
 • خطرات و نحوه کنترل آن در سالن پرس
 • خطرات و نحوه کنترل آن در جرثقیل ها
 • چک لیست بررسی ایمنی عمومی
 • گزارش موجودی اقلام ایمنی در کارخانه
 • چک لیست وسایل حفاظت فردی

فصل ششم

 • روز های کاری تلف شده بر اساس نوع جراحات

فصل هفتم

 • چک لیست بررسی وضعیت بهداشتی حمام های کارخانه
 • استاندارد توالت ها به ازای افراد
 • چک لیست بررسی وضعیت بهداشتی توالت های کارخانه
 • استاندارد دستشویی به ازای افراد
 • چک لیست بررسی وضعیت بهداشتی دستشویی های کارخانه
 • چک لیست بررسی وضعیت بهداشتی آشپز خانه کارخانه
 • چک لیست بررسی وضعیت بهداشتی سالن غذا خوری کارخانه
 • تسهیلات بهداشتی موجود در کارخانه

فصل هشتم

 • تفاوت بیماری ناشی از کار و بیماریهای مرتبط با کار
 • عوامل زیان و خطرات موجود در محیط کار
 • نتیجه معاینات انجام گرفته (ادیومتری) روی چند کارگر
 • ادیومتری تعدادی از کارگران
 • ادیومتری کارگران جدول 8-4 که افت شنوایی داشته اند نسبت به سال 93
 • نتایج اسپیرومتری 10 نفر از کارگران به صورت تصادفی
 • منابع و ماخذ

 


این مطلب بروزرسانی شده است و فایل مدیریت محیط زیست, بهداشت و ایمنی در صنعت فولاد در 98 صفحه به موضوعات زیر پیوست شد.

بخش اول: حفظ محیط زیست در صنعت آهن و فولاد و روش های مدیریت آن

 • انتشار آلاینده ها در هوا
 • ذرات معلق
 • فعالیت های کک سازی
 • فعالیت های آماده سازی ذوب
 • فعالیت های ذوب
 • فعالیت های مکانیکی
 • حمل و نقل مواد اوليه
 • اکسیدهای نیتروژن
 • دی اکسید گوگرد
 • منوکسید کربن
 • کلرورها و فلوئورورها
 • مواد آلی فرار VOCs و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای PAHs
 • دی اکسین و فوران (آلاینده های آلی پایدار ناخواسته PCDD/F )
 • فيوم فلزی
 • گازهای گلخانه ای (GHG5)
 • پسماندها و محصولات جانبی
 • سرباره
 • پسماندهای فلزی
 • اسیدها
 • لجن تصفیه خانه
 • پسماندهای حاصل از تخریب
 • پسماندهای حاوی یا آلوده به بی فنیل های پلی کلرینه (PCB یا روغن آسکارل) پساب ها
 • آب خنک کننده
 • پساب فرایندی
 • فرایند کک سازی
 • فرایند نورد
 • فرایند اسید شویی
 • سایر مصارف آب و جریانات پساب
 • سروصدا
 • شاخص های عملکردی محیط زیست و پایش آنها در صنعت فولاد
 • پایش محیط زیستی
 • الگوهای مصرف منابع و تولید پسماند

بخش دوم بهداشت حرفه ای و ایمنی در صنعت فولاد و روش های مدیریت آن

 • خطرات فیزیکی
 • بارهای سنگین
 • خردایش و برش
 • نورد
 • حرارت و مایعات داغ
 • تشعشع
 • خطرات تنفسی
 • غبار و گازها
 • خطرات شیمیایی
 • خطرات الکتریکی
 • سر و صدا
 • گیر افتادن
 • خطر انفجار و آتش سوزی
 • سنجش عملکرد بهداشت حرفه ای و پایش آن
 • نرخ حوادث، نرخ مرگ و میر
 • پایش بهداشت حرفه ای و ایمنی
 • ضمیمه شرح عمومی فعالیت های صنعت فولاد گندله سازی
 • کک سازی
 • کوره بلند
 • کوره اکسیژنی
 • کوره قوس الکتریکی
 • احیای مستقیم
 • ریخته گری، نورد و اقدامات تکمیلی .

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه بازرسی مسائل HSE در صنعت فولاد داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ نمونه دیگر گزارش کارآموزی در صنعت فولاد

 

منبع: بهداشت حرفه ای

 

گزارش کارآموزی در شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت داروسازی

محقق

سرکار خانم مهندس سیده زهرا حسینی سنگ چی

اطلاعات بیشتر

ایمنی و بهداشت در بیمارستان

بررسی مسائل ایمنی و بهداشتی بیمارستان امام علی(ع) بجنورد

بررسی مسائل ایمنی و بهداشتی بیمارستان امام علی(ع) بجنورد

تهیه و تنظیم: سرکار خانم مهندس محدثه نوری زاده

 

فصل اول:مقدمه

 • معرفی بیمارستان امام علی(ع) بجنورد

فصل دوم:عوامل فیزیکی محیط کار صدا

 • روش هاي کنترل صدا
 • روشنایی
 • سیستم توزیع پخش نور
 • عوامل موثر در دیدن
 • استاندارد هاي نور
 • تنش حرارتی
 • فرم نتایج اندازه گیري WBGT در آشپزخانه
 • فرم نتایج اندازه گیری WBGT در CSR
 • فرم نتایج اندازه گیری  WBGT در رختشویخانه
 • اقدامات کنترلی براي کاهش استرس حرارتی پرتو
 • انواع پرتوها از نظر انرژي
 • روشهاي مختلف حفاظتی در مقابل پرتوهاي یون ساز
 • تدابیر احتیاطی در برابر تشعشات غیر یونیزان
 • نحوه نظارت بر مراکز پرتو پزشکی
 • نتایج اندازه گیري پرتو در بیمارستان

فصل سوم:عوامل شیمیایی محیط کار

 • تقسیم بندي الاینده ها بر اساس حالت فیزیکی
 • تقسیم بندي الاینده ها بر پایه اثر فیزیولووژیک
 • مواد شیمیایی مورد استفاده در بیمارستان
 • سارفوسپت
 • درموسپت
 • گلوتارالدهید
 • گاز بیهوشی زاید
 • فرمالدهید
 • اکسید اتیلن
 • آب ژاول
 • فنول
 • تهویه بیمارستان امام علی

فصل چهارم: عوامل ارگونومیکی محیط کار

 • اهمیت پوسچر مناسب در ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار
 • روش RULA
 • ارزیابی پوسچر کاري به روش RULA
 •  روش REBA
 • ارزیابی پوسچر به روش REBA
 • ارگونومی کار با کامپیوتر
 • نوبت کاري
 • حمل بار
 • چک لیست حمل بار

فصل پنجم: اصول ایمنی در محیط کار

 • رنگ و ایمنی
 • ایمنی نردبان بر اساس استاندارد
 • مدیریت ریسک
 • فرم نیاز سنجی آموزشی بیمارستان
 • چک لیست فعالیت بهداشت حرفه اي در بیمارستان
 • ایمنی برق در بیمارستان
 • حریق
 • وسایل حفاظت فردي مورد استفاده در بیمارستان

فصل ششم: حوادث ناشی از کار

 • عوارض حوادث ناشی از کار
 • عوامل بروز حوادث ناشی از کار
 • راهکارهاي پیشگیري وکاهش حوادث ناشی از کار
 • راهکارهاي پیشنهادي
 • بررسی حوادث
 • مخاطرات شغلی رایج در بیمارستان
 • تهاجم

فصل هفتم: بهسازی محیط کار

 • شرایط بهداشتی بخشها براساس آیین نامه تاسیس بیمارستان ها
 • شرایط بهداشتی اتاق عمل
 • شرایط بهداشتی بخش عفونی
 • دستورالعمل تفکیک ، جمع آوري ، انتقال و دفع زباله
 • اقدامات انجام شده در محور هتلینگ بیمارستان امام علی

فصل هشتم: بیماري هاي ناشی از کار

 • بیماري هاي رایج در بیمارستان امام علی(ع)
 • منابع

کاربران به صورت مستقیم در زیر می توانند کارآموزی را دانلود کنند.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

مطالب مرتبط

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در بیمارستان

بهداشت حرفه ای در کامپوزیت سازی

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت نورد آلومینیوم

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت نورد آلومینیوم

1- تولید ورق آلومینیوم به روش سرد و گرم از ضخامت 0,15 میلیمتر الی 300 میلیمتر با توجه به نیاز مشتري
2- تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم در ابعاد و رنگهاي مختلف

چکیده:
هدف: این گزارش با هدف شناسایی عوامل و شرایط زیان اور و اسیب رسان (اعم ازسرو صدا – ارتعاش – گرما -گرد و غبار و…) که از علل اصلی وقوع حوادث در محیط هاي کاري میباشد تدوین گردیده است.

روش بررسی: بررسی نواقص و مشکلات موجود در کارخانه، بررسی اندازه گیريها، معاینات و پروندههاي پزشکی و تحلیل داده ها و ارئه پیشنهادات

یافته ها

 1. عوامل فیزیکی
  صدا: بالاتر بودن صدا از حدود مجاز توصیه شده(در حدچند دسی بل)در واحد تولید به علت وجود دستگاه برش عرضی
  نور: عدم روشنایی مناسب در واحد اسلب ریزي و تولید و الکونام
  شرایط جوي: استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی در بعضی کارگاهها مناسب و در بعضی کارگاهها با توجه به وسعت زیاد کارگاهها و عدم تهویه کافی، نامناسب میباشد.
 2. عوامل شیمیایی: وسایل حفاظت فردي در اختیار کارگران قرار قرار گرفته است.
 3. عوامل ارگونومیکی: در بعضی بخشها، کارگران در معرض عوارض ناشی از پوسچر نامناسب و حمل دستی بار قرار دارند مانند اپراتور اکسترودر در کارگاه الکونام
 4. ایمنی: دستورالعملها و تابلوهاي ایمنی مناسب بوده و تا حدودي از وسایل حفاظت فردي استفاده میشود.
 5. بهسازي: سرویس بهداشتی و حمام و رختکن و کمد در اختیار کارگران قرار دارد.

نتیجه گیري: با توجه به وسعت و تنوع کاري موجود در کارخانه باید توجه بیشتري به بخش ایمنی و بهداشت حرفه ای صورت گرفته و نیروي بیشتري در اختیار واحد ایمنی و بهداشت قرار گیرد.

فهرست:

 • فصل اول: مقدمه ، تاریخچه و فرایند کارگاه
 • فصل دوم: عوامل فیزیکی
 • فصل سوم: عوامل شیمیایی
 • فصل چهارم: ارگونومی
 • فصل پنجم: ایمنی در کار
 • فصل ششم: بیماریهاي شغلی
 • فصل هفتم: حوادث کار
 • فصل هشتم: بهسازي محیط کار

گزارش کارآموزی در قالب pdf و 239 صفحه توسط سرکار خانوم مهندس سامی تهیه و تنظیم شده است که به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

حتما بخوانید:

 گزارش های بهداشت حرفه ای در فروشگاه

 گزارش های عمومی بهدشت حرفه ای

ایمنی راه آهن

گزارش کاراموزی بهداشت حرفه ای در راه آهن اراک

گزارش کاراموزی بهداشت حرفه ای در راه آهن اراک

تهیه و تنظیم: سرکار خانوم مهندس سامی

چکیده:

هدف:

بررسی مسائل اساسی بهداشت حرفه ای و ایمنی اداره کل راه آهن اراک

روش بررسی:

استفاده از مستندات موجود در کارخانه و مطالعه و بررسی های گذشته

یافته ها:

در بررسی های صورت گرفته به نتایج ذیل می توان اشاره کرد:

در بحث عوامل فیزیکی با مشاهده و استفاده از مستندات موجود در کارخانه در خصوص بررسی صدا مشخص گردید که صدا در برخی ازسالن ها و برای تعدادی از پرسنل بالاتر از حد مجاز می باشد. در مبحث روشنایی سیستم روشنایی د وضعیت نسبتا مناسبی نبوده لیکن در بیشتر موارد پایین تر از حد استاندارد می باشد.

در بحث عوامل شیمیایی با مشاهده و بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که غلظت بعضی از آلاینده ها بالاتر از میزان استاندارد می باشد لذا اقدامات کنترلی باید رعایت شوند.

در بحث ایمنی وضعیت تابلوهای ایمنی تقزیبا در حد مناسبی بوده فقط در بخث سیستم اتصال به زمین و روشنایی عمومی و موضعی انها بازنگری صورت گیرد. همچنین جهت اطفاء حریق کپسولهای تعبیه شده به تعداد و ظرفیت کافی نمی باشد و باید اقدام موثر هرچه سریعتر انجام گیرد. تا حدودی از وسایل حفاظت فردی استفاده می شود.

در بحث مهندسی فاکتورهای انسانی اکثر کارگران دچار آسیب های اسکلتی-عضلانی هستند و از درد در ناحیه کمر رنج می برند. بنابراین اصطلاح ایستگاهای کاری نیز ضروری است.

در بحث بهسازی محیط کار, کارخانه در وضعیت مطلوب و مناسب قرار دارد.

نتیجه گیری:

با توجه به مشاهدات صورت گرفته اداره کل راه آهن اراک از لحاظ رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفهای دارای وضعیت متوسطی می باشد که می توان با مقداری تلاش وضعیت موجود را بهبود بخشید.

سرفصل ها:

 • فصل اول: مشخصات صنعت
 • فصل دوم: عوامل فیزیکی
 • فصل سوم: عوامل شیمیایی زیان آور در محیط کار
 • فصل چهارم: ارگونومی
 • فصل پنجم: ایمنی
 • فصل ششم: بیماریهای شغلی
 • فصل هفتم: حوادث شغلی
 • فصل هشتم: بهسازی محیط کار
 • فهرست اشکال و نمودارها
 • فهرست جداول
 • علایم و اختصارات

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

حتما بخوانید: مجلات بهداشت حرفه ای

گزارش کار آموزی کارخانه آرد

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در کارخانه آرد گندم طلایی کرج

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در کارخانه آرد گندم طلایی کرج

تهیه و تنظیم: مهندس فائزه بچی

فهرست سرفصل ها:

 • کلیات و تعریف
 • عوامل فیزیکی زیان اور محیط کار
 • عوامل شیمیایی زیان اور محیط کار
 • ارگونومی و روش های ارزیابی پوسجر
 • ایمنی در محیط کار
 • بیماریهای ناشی از کار
 • بهسازی محیط کار

این گزارش کار اموزی در 215 صفحه و در قالب فایل pdf تهیه و تنظیم شده است که کاربران به صورت رایگان می توانند دانلود کنند.