کلیات بهداشت حرفه ای در تمام شرایط وظیفه هر مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شناسایی, ارزیابی و کنترل عوامل زیان اور محیط کار است تا سلامتی انسان را حفظ کرد در این بخش کلیه موضوعاتی که در رابطه به کلیات بهداشت حرفه ای است قرار می گیرد.

مدیریت بحران در ساختمان ها

مدیریت بحران در ساختمان ها

مدیریت بحران در ساختمان ها

مدیریت بحران در ساختمان ها

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 7

 

حوادث به خصوص رخدادهاي طبیعی همچون زلزله، سیل، آتشفشان و … از بدو خلقت جزء لاینفک زندگی بشر بوده و بروز آن در هر دوره اي از تاریخ متناسب با سطح آگاهی و نحوه مقابله مردم داراي خساراتو تبعات متفاوتی بوده است. در دوران حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژي و با بهره گیري از علوم مختلف، در بسیاري از موارد حوادث قابل پیش بینی و پیشگیري بوده و در صورت بروز تحت کنترل قرار گرفته و پیامدهاي منفی آن کاهش می یابد.

به عنوان علم و یا تکنیک، ابزاري مؤثر و کارا در دست بشر می باشد (Crisis Management) اکنون مدیریت بحران تا با بکارگیري تدابیر لازم از وقوع و گسترش بحران جلوگیري نموده و یا در صورت بروز آن پیشتر آمادگی لازم جهت مقابله با چنین شرایطی را کسب نماید. از این رو امروزه در دنیا با توجه به اینکه منابع انسانی و مراکز فرماندهی و رهبري سازمانها عموماً در ساختمانها استقرار می یابند، پیش بینی هاي ویژه اي در قالب طرح مدیریت بحران و به منظور حفظ این نوع ابنیه در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب و در راستاي تدوین و اجراي طرح مدیریت بحران در ابنیه، راهنماي پیشرو با استفاده از استانداردهاي بین المللی، دستورالعمل هاي شرکت نفت و گاز و بررسی هاي این شرکت تهیه و تدوین گردیده است. مباحث مندرج در این راهنما عموماً عناوین کلی مدیریت بحران در ساختمانها می باشد و طبعاً هر سازمان و شرکتی می بایست براساس شرایط اختصاصی خود و در چارچوب کلی این راهنما اقدام به تدوین طرح پیشگیري، آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري نماید. راهنماي موجود در مرحله ویرایش صفر بوده و لاجرم نیاز به اصلاح و بازنگري خواهد داشت و بالطبع نظرات و پیشنهادات خوانندگان موجب غناي هرچه بیشتر و افزایش جنبه هاي کاربردي آن خواهد گردید.

 

1. هدف
هدف از تدوین این کتابچه راهنما، تشریح پیش بینی هاو اقدامات لازم در جهت طرح ریزي و پیاده سازي مبانی مدیریت بحران در ساختمان هاي اداري و تهیه، تدوین و بکارگیري روش اجرایی طرح واکنش در شرایط اضطراري و دستورالعمل هاي مربوطه در راستاي حفاظت از منابع انسانی ، محیط زیست و دارایی هاي شرکت می باشد.

2. دامنه کاربرد

این کتابچه راهنما ، ویژه مدیریت بحران در ابنیه و ساختمانهاي اداري بوده اما کلیات آن قابل استفاده در سایر محیط ها از جمله سازه هاي صنعتی و تاسیسات نیز می باشد.

3- الزامات قانونی

HSE-MS و ISO 14000 ، OHSAS 18000

4. رئوس کلی پیش بینی ها و اقدامات ضروري در راستاي تهیه ، تدوین و اجراي طرح مدیریت بحران

فرآیند مدیریت بحران در هر سازمان نیاز به اتخاذ مجموعه اي از تدابیر و اقدامات داشته که می بایست قبل از وقوع حادثه یا بحران احتمالی پیشبینی و در موعد و زمان خاص خود اجرا گردد. این پیش بینی ها در این چارچوب تدوین و به «مدیریت بحران در ابنیه» در سه مرحله در جداول ذیل ملحوظ می باشد و طبعاً طرح اجرا گذارده می شود.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

 • پیش بینی ها و اقدامات قبل از وقوع بحران
 • پیش بینی ها و اقدامات لازم حین وقوع بحران
 • پیش بینی ها و اقدامات لازم پس از وقوع بحران

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با مدیریت بحران در ساختمان ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مدیریت بحران در مدیریت شهری

لزوم تجدید نظر در مدیریت بحران کشور

مدل های مدیریت بحران PPT

دانلود کتاب مقدمه ای بر سامانه فرماندهی حوادث در مدیریت بحران

 

آموزش و فرهنگ سازی HSE در کارگاه های ساختمانی

آموزش و فرهنگ سازی HSE در کارگاه های ساختمانی

آموزش و فرهنگ سازی HSE در کارگاه های ساختمانی

آموزش و فرهنگ سازی HSE در کارگاه های ساختمانی

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 42

تنظیم: سرکار خانم مهندس فاطمه آزاد

 

تعریف فرهنگ HSE:

با وجود اینکه تلاش در جهت تکامل سیستم های ایمنی انجام گرفته است, بیشتر حوادث ایجاد شده ناشی از ضعف سیستم های ایمنی می باشد پرداختنم به دلایل وجود این ضعف می تواند به نوعی ما را با مفهوم فرهنگ ایمنی آشنا نماید.

بیشتر این سیستم ها می توانند در هر سازمانی عملکرد بهتری داشته باشند به شرط آنکه تمام تخقیق ها بیانگر این نکته است که محدودیت های ذاتی سیستم های ایمنی در صورتی که سازمان ها بتوانند فرهنگ ایمنی را گسترش دهند کاهش می یابد.

نردبان فرهنگ

نردبان فرهنگ HSE دارای پنج پله می باشد که عبارتند از:

 1. بیمارگونه (تا زمانی که دچار مشکلی نشده ایم اهمیتی قائل نیستیم)
 2. واکنشی (HSE بسیار مهم است, ما پس از وقوع مشکلات تلاش بسیاری انجام می دهیم)
 3. حسابگر (روند تعریف شده ای برای مدیریت تمام خطرات داریم)
 4. پیشگیرانه (ما بر روی مشکلاتی که تاکنون شناسایی کرده ایم کار می کنیم)
 5. خلاقانه (HSE روشی است که ما برای انجام کارها در پیش گرفته ایم)

هر مرحله دارای یکسری خصوصیات منحصر به فرد بوده و در امتداد سطح قبلی خود می باشد. این نردبان همچون نقشه راهی است که می گوید سازمان از لحاظ فرهنگ HSE در کجا قرار گرفته و مرحله بعدی که به آنها خواهند رفت چه خواهد بود.

فرهنگ سازی:

مشاهده تکرار عادت باور یقین فرهنگ

هر کاری که توسط مسئولین انجام داده شود, توسط افراد تکرار میشه, تکرار تبدیل به عادت میشه, عادت تبدیل به باور میشه و باور تبدیل به یقین و یقین هست که فرهنگ را می سازد.

تجربه: هیچ موقع با زور و اجبار نمی توان به کسی گفت ایمنی را رعایت کند, بلکه فقط با انجام یک فرهنگ و الگوی صحیح ایمنی و همچنین آموزش صحیح ایمنی می توان فرهنگ افراد را از نقطه نظر ایمنی بالا برد که در نتیجه شاهد استفاده صحیح پرسنل از روش ها و دستورالعمل های ایمنی متناسب با نوع کار و وسایل حفاظت فردی و در نهایت کاهش حوادث در کار خواهیم یود.

اهمیت فرهنگ HSE (مثلث کنترل خطرات هاینریش)

 

اهمیت فرهنگ HSE

اهمیت فرهنگ HSE

 

مفهوم فرهنگ ایمنی

سازمانی می تواند مدعی داشتن فرهنگ ایمنی باشد که عادت های کارمندان آن در راستای الزامات ایمنی باشد. ریزون معتقد است که فرهنگ ایمنی معادل و هم معنی با فرهنگ اطلاع رسانی می باشد و در همین راستا چهار خرده فرهنگ را به شرح ذیل مرفی می کند.

 1. فرهنگ گزادش دهی: یعنی متقاعد کردن نیروها به گزارش کردن خطاها و شبه حوادث
 2. فرهنگ بی طرفی: فرهنگ گزارش دهی به این بستگی دارد که سازمان چگونه با مقصرین و گزارش دهنده ها برخورد کرده و آنها را مجازات می کند.
 3. فرهنگ یادگیری: تنها وقتی گزارش ها موثر خواهد بود که سازمان از آنها تجربه اندوخته باشد.
 4. فرهنگ انعطاف: یعنی در برابر نظر فنی کارشناسان و موارد مطرح شده از سوی کارگران انعطاف داشته و از آنها در جهت بهبود فرایند استفاده نماید.

 شاخص های فرهنگ سازمانی

در زیر پنج شاخص عمده فرهنگ hse اشاره می گردد:

 1. تعهد سازمانی
 2. مشارکت
 3. توانمندی سازی کارکنان
 4. سیستم های تشویق و پاداش
 5. سیستم های گزارش دهی

راهکارهای پیاده سازی موفق فرهنگ ایمنی

 1. جهت توسعه فرهنگ برخی معتقدند که بایستی فرهنگ سازی از سطوح پایین شروع شود یعنی ابتدا کارکنان را وادار به اعمال شایسته کنیم بدون آنکه اصلاح ساختاری در سطح مدیران پدید بیاوریم! تجربه ثابت کرده که این فرهنگ پایدار نیست لذا فرهنگ بایستی از سطوح بالا یک سازمان به سطوح زیرین انتشار یابد و مصداق حدیث «الناس علی دین ملوکهم» مردم همیشه رفتار بزرگان را سرمشق خود قرار می دهند.
 2. آموزش های بدو استخدام می بایست سر لوحه ی جذب کارگران شده و اولوین در استخدام کارگران می بایستی بر اطلاعات و رفتار ایمنی آنها دسته بندی گردد.
 3. اصلاح رفتارهای پرخطر و ناایمن در سطوح کارگری, تکنسین ها و کارشناسان
 4. اعمال روش های پیشگیری از حوادث و آسیب های شغلی (مانند اموزش, سیستم تشویق و تنبیه و …)
 5. تدوین چک لیسن و مجوزهای لازم جهت کارایی اجرایی
 6. به کارگیری قوانین, سیستم ها و روش های مدیریتی جهت کاهش عوامل زیان آور
 7. فرهنگ ایمنی شامل اعمال کلیه ی ارزش های لازم در زمینه بهداشت شغلی و نحوه ی رفتارهای ایمن و سیستم های لازم و نگرش موثر و مفید در این زمینه و نگاه ویژه ی مدیران و کارفرمایان می باشد.
 8. پیشنهاد می گردد مسئولین ایمنی جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی خود جلسات و دورهمی هایی تشکیل دهند که از تجربیات زنده ی خود چه در مسائل اجرایی و چه مدیریتی با هم میاحثه و مشورت نمایند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل مشاهده کنید.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با آموزش و فرهنگ سازی HSE در کارگاه های ساختمانی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ماکروارگونومی و فرهنگ ایمنی

پرسشنامه اندازه گیری فرهنگ ایمنی بهداشت و محيط زيست (HSE)

جزوه دوره آموزشی مهندسی فرهنگ HSE

مهندسی فرهنگ در سیستم مدیریت HSE

 

فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت

فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت PPT

فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت PPT

فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت PPT

فرمت: PPT  تعداد صفحات: 120

فیزیک پرتوها، منابع پرتو، دزیمتری، رادیوبیولوژی و آشنایی با روش های حفاظت پرتویی

 

یونش: مبانی فیزیکی

اتم، الکترون، ترازهای انرژی و تبادل انرژی با فوتون (امواج EM)

رابطه بین شدت، انرژی و طول موج پرتوهای EM

I = nE = n(hf) = n(hc/λ)

تعاریف پرتوها:

 • پرتوهاي يونيزان با عبور از ماده، توليد ذرات باردار منفي و مثبت مي كنند
 • پرتوهای یونیزان مستقیم از لحظه برخورد با ماده به آن انرژی منتقل می کنند و باعث تولید یون می شوند
 • پرتوهای یونیزان غیر مستقیم باید مستقیما به ذرات باردار برخورد کنند تا انرژی شان را از طریق آنها به ماده منتقل کنند

منابع پرتو

 

منابع غیر فعال

منابع فعال

(منابع دستگاهی)

 • لامپ رونتگن
 • رآکتورهای هسته ای
 • شتابدهنده ها
  • شتابدهنده های خطی
  • سیکلوترون
 • رادیونوکلوئیدهای طبیعی
 • رادیونوکلوئیدهای مصنوعی
  • محصولات شکافت هسته ای
  • محصولات رآکتور
  • محصولات شتابدهنده

 

مبانی فیزیکی رادیواکتیویته:

منشا رادیواکتیویته:

 • نیروی دافعه کولنی بین پروتون ها
 • عدم تعادل بین تعداد پروتون ها و نوترون ها
 • نحوه پرشدن آن ها در ترازهای انرژی هسته

رادیواکتیویته: ناپایداری هسته

نسبت n/z

 • این نسبت برای z های پایین تر از 30 حدود یک است
 • برای z های بیش از 30  حداکثر تا 1.5 است
 • افزایش یا کاهش این نسبت از حدود بالا، باعث عدم پایداری ماده می شود

n  → p + β(-) + v’

p  →  n + β(+) + v

 

منحنی پایداری هسته ها

منحنی پایداری هسته ها

منحنی پایداری هسته ها

 

انرژی پیوند هسته ای

در ترکیب هستک ها برای تشکیل ماده مقداری از جرم اولیه ی هستک ها به انرژی تبدیل می شود. این مقدار را جرم کاهش یافته mass Decrement یا Reduced mass می نامند

اتم هلیم، دارای دو نوترون، دو پروتون و دو الکترون است که جرم کل آن ها amu 4.030376 است. در حالی که جرم یک اتم هلیم amu 4.002603 است. که اختلاف این دو جرم برابر با amu 0.030379 یا برابر با MeV 28.28 است که با Eb نشان داده شده و انرژی پیوند هسته ای معرفی می شود

واپاشی آلفا

گسیل ذرات آلفا از رادیونوکلوئیدهای دارای پروتون اضافی تابش آلفا از اتم های سنگین ناشی می شود

فرمول واپاشی آلفا

فرمول واپاشی آلفا

 

واپاشی آلفا به روایت تصویر

واپاشی آلفا به روایت تصویر

 • ذره آلفا داراي دو بار الكتريكي مثبت و جرم آن 4 برابر هیدروژن است.
 • در واقع ذره آلفا يک اتم هليوم دو بار يونيزه شده است.
 • ذرات آلفا بوسيله عناصر راديواكتيو سنگين منتشر مي شود.
 • اين ذرات به راحتي ديگر پرتوها از ماده عبور نمي کنند.
 • ذرات آلفا قدرت يون سازي زيادي داشته ولي قدرت نفوذ آن در بافت ها بسيار كم است و به آساني بوسيله ضخامتي از چند صفحه كاغذ، يک لايه رطوبت و یا ضخامت خارجی پوست متوقف مي شوند.
 • برد ذرات α  در بدن بسیار کم است (نزدیک به mm 0.03 در بافت بدن) و این ذرات را می توان با یک برگه مقوا یا چند سانتی متر هوا متوقف کرد.
 • اين ذرات تنها وقتي خطرناک هستند كه از طریق تنفسی یا مسیر گوارشی وارد بدن شوند.
 • ایجاد یون‌های ثانویه بنام دلتا ray ∆
 • به علت آنکه این ذره دارای دو بار الکتریکی مثبت و در ضمن جرم آن نسبتا سنگین است، عمق نفوذ آن به داخل ماده کم خواهد بود.
 • به علت بار الکتریکی نسبتا زیاد، احتمال برخورد آن هنگام نفوذ به داخل ماده با الکترون های ماده زیاد است
 • چون جرم زیادی دارند دارای سرعت نسبتا کمی است و در نتیجه مدت زمان برخورد ذرات با الکترون ها نیز زیاد است.
 • چون الکترون های موجود در مسیر ذرات آلفا دارای جرم کمی در مقایسه با این ذرات هستند در نتیجه مسیر حرکت ذرات آلفا به صورت خط مستقیم است.
 • انرژی ذره آلفا هنگام نفوذ به داخل ماده به الکترون های ماده منتقل می شود. این انرژی موجب یونیزاسیون و تحریک اتم ها می شود.
 • عمق نفوذ ذرات آلفا در داخل ماده را برد ذره آلفا R می نامند. پرتو آلفا به دلیل جرم و بار الکتریکی زیاد دارای برد کمی است.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • ذرات بتا و مشخصات آن

 • پدیده فنا (Annihilation)

 • پرتوی گاما مشخصات و  پدیده های ناشی از آن

 • برخوردهای ناکشسان (غیرالاستیک) فوتون با ماده

 • پرتو در بدن: برهمکنش های پرتو

 • واحدهای سنجش پرتو

 • واحدهای اندازه گیری اکتیویته

 • نیمه عمر (نیمه عمر بیولوژیکی, نیمه عمر موثر)

 • ژنراتورهای مواد رادیواکتیو

 • ابزارهای آشکارسازی پرتوهای یونیزان

 • سنتیلاتور یا آشکار ساز سوسوزن

 • رادیوبیولوژی

 • تاثیر نسبی زیستی (Relative Biological Effectiveness (RBE

 • منابع پرتوگیری

 • تاثیرات پرتو (عمل مستقیم و غیر مستقیم تشعشع, تاثیر پرتو بر روی DNA)

 • عوامل موثر در حساسیت پرتوی (حساسيت سلول ها در برابر پرتوها)

 • تجزیه ی آب بر اثر تابش پرتوهای یونیزان (رادیولیز آب)

 • آسيب های ناشی از پرتوهای يونیزان

  • اثرات زیستی پرتوهای یونیزان

 • حفاظت در برابر پرتوها

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

پاسخ تشریحی سوالات ارشد فیزیک بهداشت حرفه ای سال 97

دانلود کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

 

10 نکته ایمنی در سواحل و محیط های آبی

10 نکته ایمنی در سواحل و محیط های آبی

10 نکته ایمنی در سواحل و محیط های آبی

10 نکته ایمنی در سواحل و محیط های آبی

 

ایمنی در آب: ابتدا یادگیری شنا و سپس رعایت نکات ایمنی دیگر …

راهنمای آموزش نکات ایمنی از سوی انجمن نجات غریق ایالات متحده اطلاعات عمومی در مورد غرق شدگی :

غرق شدگی سومین عامل منجر به مرگ ناگهانی (مرگ تصادفی) در ایالات متحده و دومین عامل منجر به مرگ ناگهانی افراد ۵ تا ۴۴ سال می باشد.برای کودکان رده سنی ۱ تا ۲ سال، غرق شدگی عامل اصلی آسیب های منجر به مرگ است. در برخی ایالات مانند کالیفرنیا، فلوریدا و هاوایی، غرق شدگی عامل اصلی آسیب های منجر به مرگ در افراد زیر ۱۵ سال می باشد. مرگ ناشی از غرق شدگی تنها بخش کوچکی از آسیب های مرتبط با سوانح محیط های آبی ست. به ازای هر ۱۰ کودک که در اثر غرق شدگی فوت می کنند، ۱۴۰ کودک در بخش اورژانس درمان می شوند، ۳۶ کودک برای درمان های بیشتر در بیمارستان پذیرش می شوند که تعدادی از آنها هرگز بهبودی کامل نمیابند.

میزان غرق شدگی جنس مذکر به طور چشمگیری از جنس مونث بیشتر است (تقریبا ۵ به ۱) ،در موارد غرق شدگی مرتبط با قایق ها و شناور ها این نسبت تا ۱۴ به ۱ افزایش میابد.

راهنمایی برای نکات ایمنی :

1- شنا کردن را بیاموزید :

شنا کردن را بیاموزید

شنا کردن را بیاموزید

یادگیری شنا بهترین دفاع در برابر غرق شدگی ست. در سنین پایین شنا را به کودکان خود بیاموزید. کودکانی که در سنین پایین شنا را آموزش نمی بینند با بالا رفتن سن تمایل به اجتناب از یادگیری شنا دارند،احتمالا به خاطر احساس خجالت. آموزش شنا یک گام مهم و حیاتی در محافظت کودکان از آسیب یا مرگ است

۲. نزدیک ناجیان غریق شنا کنید :

 

نزدیک ناجیان حریق شنا کنید

نزدیک ناجیان حریق شنا کنید

 

آمارهای انجمن نجات غریق ایالات متحده طی یک دوره ۱۰ ساله نشان می دهد که احتمال غرق شدگی در یک ساحل بدون حضور و مراقبت ناجی غریق تقریبا ۵ برابر بیشتر از یک ساحل تحت مراقبت ناجی غریق است. انجمن نجات غریق ایالات متحده برآورد کرده است که احتمال غرق شدن یک انسان تا زمانیکه در ساحل تحت نظارت و مراقبت ناجیان غریق عضو انجمن نجات غریق ایالات متحده حضور داشته باشد، ۱ به ۱۸ میلیون است یعنی 0.0000055%

۳. با یک همراه شنا کنید:

بسیاری از موارد غرق شدگی شناگران تنها (افرادی که به تنهایی شنا می کنند) را در بر می گیرد. هنگامی که با یک دوست یا همراه شنا می کنید،اگر یکی از شما دچار مشگل شود، شاید دیگری قادر به کمک رسانی باشد، مثلا علامت دادن برای درخواست کمک از دیگران. حداقل یک نفر در ساحل برای مراقب از شما حضور داشته باشد.

۴. با ناجیان غریق هماهنگ کنید :

ناجیان غریق پیوسته در تلاش برای تشخیص خطراتی هستند که ممکن است ایمنی شما را تحت تاثیر قرار دهند. آنها می توانند ایمن ترین مکان برای شنا کردن و همچنین مکان های برای اجتناب از خطر را به شما توصیه کنند. هنگامی که به ساحل می رسید ابتدا با ناجیان غریق صحبت کنید، مشاوره بگیرید و درخواست راهنمایی کنید

5. از کرم های ضد آفتاب استفاده کنید و آب بنوشید :

کرم های مرطوب کننده پوست

کرم های ضد آفتاب

همه افراد یک روز آفتابی را دوست دارند، اما قرار گرفتن در معرض آفتاب بدن تان را تحت تاثیر قرار می دهد. بدون استفاده از کرم های ضد آفتاب ممکن است دچار آفتاب سوختگی جدی شوید. اشعه خورشید همچنین می تواند باعث صدمات پوستی مادام العمر و سرطان پوست شود. به منظور مراقبت از پوست خود همیشه ضد آفتاب های طیف گسترده یا “broad spectrum” را با درجه SPF ۱۵ تا SPF ۵۰ را انتخاب کنید، یا لباس هایی که پوست تان را می پوشاند به تن کنید، و در تمام طول روز مرتبا از ضد آفتاب استفاده کنید.

آفتاب همچنین می تواند به سرعت بدن تان را دهیدراته (دچار کم آبی) کند. مقدار زیادی آب بنوشید و از نوشیدن الکل پرهیز کنید چرا که موجب از دست آب بدن و دهیدراتاسیون می شود. ناجیان غریق گاهی اوقات افراد مبتلا به خستگی گرمایی “heat exhaustion” و گرما زدگی “heat stroke” را درمان می کنند، اگر احساس کسالت یا ناخوشی دارید، حتما به منجیان غریق مراجعه کنید.

6. از پرچم ها، علایم و تابلوهای نصب شده تبعیت کنید :

 

پرچم هشدار دهنده در سواحل

پرچم هشدار دهنده در سواحل

 

گاهی اوقات به نظر می رسد علائم بسیاری وجود دارد،اما تابلوها و علایم نصب شده در سواحل با هدف کمک به حفظ ایمنی و آگاه کردن شما از قوانین و مقررات محلی طراحی شده اند.هنگامی که به ساحل می رسید ابتدا تابلو ها و علایم را بخوانید و لطفا از دستورالعمل های شان پیروی کنید.پرچم ها ممکن است برای اعلام خطرات یا مقرراتی که لحظه به لحظه تغییر می کنند توسط منجیان غریق برافراشته شوند.می توانید تابلو هایی که معنی پرچم ها را توضیح داده را در ساحل بیابید و یا از منجیان غریق سوال کنید .

7. ساحل و دریا را پاکیزه نگهدارید:

 

تمیز کردن ساحل

تمیز کردن ساحل

 

هیچ کس دوست ندارد ساحل یا دریا را کثیف و مملو از زباله ببیند.حتی در مکان هایی که سرویس های نظافت ساحل روزانه زباله ها را جمع آوری می کنند ممکن است زباله ها به مدت چند ساعت در ساحل باقی بماند و یک تصویر زشت و بد نما را به وجود آورد و تهدیدی برای سلامتی پرندگان و حیوانات باشد . نقش خود را ایفا کنید، زباله های خود و حتی دیگران را جمع آوری کنید. همگی قدردان این اقدام شما خواهند بود .

8. ایمنی در جریان های شکافنده را بیاموزید :

انجمن نجات غریق ایالات متحده دریافته است که نزدیک به ۸۰ درصد از عملیات های نجات توسط منجیان غریق عضو انجمن نجات غریق ایالات متحده در سواحل اقیانوس به دلیل وجود پدیده جریان های شکافنده بوده است. این جریان ها توسط خیزاب و نیروی گرانش به وجود می آیند. هنگامی که خیزات آب را تا شیب ساحل هدایت می کند،نیروی کشش این آب را از ساحل به سمت دریا برمی گرداند که ممکن است باعث ایجاد آبراهه های متمرکزی شود که آب را به از ساحل به سمت دریا هدایت می کند. برخی افراد به اشتباه این امواج را اموج زیرکش یا جریان زیر آبی دریا می نامند “undertow” اما هیچ
گونه جریان زیرین وجود ندارد، تنها جریان از ساحل به سمت دریاست. اگر در یک جریان شکافنده گرفتار شدید، سعی نکنید با تلاش برای شنای مستقیم به ساحل با آن بجنگید. در عوض، موازی با ساحل شنا کنید تا زمانیکه احساس کردید از شدت جریان کاسته و ملایم شده است،سپس به سمت ساحل شنا کنید. بیشتر جریان های شکافنده کم عرض هستند و با یک شنای کوتاه و مختصر موازی با ساحل به نقطه امن خواهید رسید

9. با پا وارد آب شوید :

 

با پا وارد آب شوید

با پا وارد آب شوید

 

آسیب های جدی و مادام العمر مانند فلج نیم تنه پایین بدن، همه ساله به دلیل شیرجه با سر به داخل آب های ناشناخته و برخورد با بستر اتفاق می افتند. در ورزش “body surfing” ممکن است برخورد سر و گردن شناگر با بستر منجر به آسیب های جدی در ناحیه گردن شود. (بادی سرفینگ ورزشی است که در آن شناگر بر روی آب می خوابد و امواج او را به جلو می برند) قبل از شیرجه آب را از نظر عمق و موانع بررسی کنید، سپس برای اولین بار با پا وارد آب شوید؛و هنگام “بادی سرفینگ” احتیاط کنید، همیشه یک دست را جلوی صورت خود بگیرید .

10. جلیقه نجات بپوشید :

 

جلیقه نجات بپوشید

جلیقه نجات بپوشید

 

نزدیک به ۸۰ درصد از مرگ و میرهای مرتبط با سوانح قایقرانی ناشی از غرق شدگی هستند. اکثر افراد حاضر در قایق هرگز انتظار نداشته اند که درون آب دریا بیفتند، اما از روی قایق به درون آب پرت شده اند و یا هنگامی که قایق غرق شده درون آب افتاده اند. کودکان به ویژه از این مشگل آسیب پذیرتر هستند و در بسیاری از ایالات کودکان هر زمان که سوار قایق می شوند ملزم به استفاده از جلیقه های نجات هستند .

 • منبع ترجمه: usla.org
 • ترجمه و تدوین: مجید آذرشب
 • انجمن نجات غریق ایالات متحده :USLA United States Lifesaving Association
 • جریان شکافنده : Rip Current
 • برگرفته از انجمن نجات غریق ایالات متحده

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با 10 نکته ایمنی در سواحل و محیط های آبی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ایمنی در مناطق آبی و یخی

کار در نزدیکی آب

ایمنی در دریا و دریانوردی

 

استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (1398)

استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (1398)

استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (1398)

استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (1398)

ویرایش چهارم / سال 1398

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 26

 

فهرست

الف – رهبری و مدیریت

 • الف- 1 رهبری و مدیریت کیفیت
 • الف- 2 مدیریت خطرِ حوادث و بلایا
 • الف- 3 مدیریت منابع انسانی و سلامت حرفه ای
 • الف- 4 مدیریت خدمات پرستاری
 • الف- 5 فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت
 • الف- 6 بهداشت محیط
 • الف- 7 مدیریت تجهیزات پزشکی

ب – مراقبت و درمان

 • ب- 1 مراقبت های عمومی بالینی
 • ب- 2 مراقبت های حاد و اورژانس
 • ب- 3 مراقبت های جراحی و بیهوشی
 • ب- 4 مراقبت های مادر و نوزاد
 • ب- 5 پیشگیری و کنترل عفونت
 • ب- 6 مدیریت دارویی
 • ب- 7 خدمات تصویر برداری
 • ب- 8 خدمات آزمایشگاه
 • ب- 9 طب انتقال خون
 • ب- 10 خدمات سرپایی

ج- حمایت از گیرنده خدمت

 • ج- 1 تامین تسهیلات برای گیرنده خدمت
  ج- 2 احترام به حقوق گیرنده خدمت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اکنون چند سال است که سعی دارد با تدوین و ممیزی استاندارد ملی اعتباربخشی بیمارستان­ های ایران، مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت شغلی و پایش رضایت مندی گیرندگان خدمات را در بیمارستان­ ها استقرار دهد.

اکنون آخرین ویرایش این استاندارد در سال 1398 منتشر شده و برای اجرا به بیمارستان­ ها ابلاغ شده است و می توانید نسخه جدید این استاندار را دانلود نمایید. علی­رغم کلیه آموزش­ های الزامی برای بیمارستان­ ها و سرپرستان واحد اعتباربخشی، همچنان اجرای برخی سنجه­ های این­ استاندارد برای بیمارستان ایجاد زحمت و صرف زمان زیاد می­ کند.

مفهوم اعتبار بخشي

اعتبار بخشي به معني ارزيابي سيستماتيک مراكز ارائه خدمات سلامت با استاندارد هاي مشخص است. استانداردهایی كه بر بهبود مداوم كيفيت، محور بودن بيمار و بهبود امنيت بيمار و كاركنان تاكيد دارد «اعتبار بخشي» براي تشريح كيفيت خدمات بهداشتي – درماني و به عنوان مبنای تفكر آن به كار گرفته مي شود.

خط مشی مراقبت هاي سلامت و درک آنچه به كيفيت مراقبت مربوط مي شود و تمركز برروي اصول بنيادي براي يكپارچه نمودن توسعه سيستم بهداشت و درمان و پويا نمودن آن، اساس «اعتبار بخشي »را تشكيل مي دهد.

نحوه اعتبار بخشي

در اجرای ارزیابی اعتباربخشی نسل نوین که براساس کتاب راهنمای استانداردهای اعتبار بخشی انجام می گیرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در سامانه اعتباربخشی ملی اطلاعات بیمارستانی خود را بارگذاری کرده و براساس برنامه زمانی مشخص که توسط دانشگاه به بیمارستان ها اعلام می گردد ارزیابی داخلی خود را به همراه سنجه های غیرقابل ارزیابی بارگذاری کرده و پس از تایید توسط اداره اعنبار بخشی معاونت درمان دانشگاه و ارسال به سامانه اعتباربخشی بیمارستان براساس برنامه تعیین شده و اطلاع زمان انجام ارزیابی اعتباربخشی توسط معاونت درمان با بهره گیری از ارزیابان منتخب وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی انجام می پذیرد؛ و امتیازات ارزیابی در سامانه ملی اعتباربخشی بارگذاری شده و طی گذشت زمانی مشخص برای بیمارستان کارنامه صادر گردیده و بر این اساس گواهینامه توسط وزارت متبوع صادر می گردد.

 

 

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (1398) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

سنجه های بهداشت حرفه ای در اعتبار بخشی بیمارستان

 

معرفی سازمان ها و آژانس های ملی و بین المللی مرتبط با حفاظت پرتوی (RP)

معرفی سازمان ها و آژانس های ملی و بین المللی مرتبط با حفاظت پرتوی (RP)

معرفی سازمان ها و آژانس های ملی و بین المللی مرتبط با حفاظت پرتوی (RP)

معرفی سازمان ها و آژانس های ملی و بین المللی مرتبط با حفاظت پرتوی (RP)

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 8

سازمان ها و آژاﻧس های ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

 • آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ IAEA
 • آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ EPA
 • اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ OSHA
 • اداره ﻏﺬا و دارو FDA
 • ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻠﯽ اﺛﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﯾﻮﻧﺴﺎز BEIR
 • ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ICRP
 • ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮑﺎﻫﺎي رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ها ICRU
 • ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد اﺛﺮﻫﺎي ﺗﺸﻌﺸﻊ اﺗﻤﯽ UNSCEAR
 • ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﻪ اي NRC
 • ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ JCAHO
 • ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر IDL
 • ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ AEC
 • ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺸﻌﺸﻊ CRCPD
 • ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ CDRH

ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﺼﺎرات:

دیکشنری ایمنی بهداشت و محیط زیست

اختصارات 

 • ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺸﻌﺸﻊ RSD
 • ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺠﺎز CHP
 • ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺎز CMP
 • ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺷﻌﻪ RCPD
 • ارزﯾﺎﺑﯽ روﻧﺪ رادﯾﻮﻟﻮژي NEXT
 • ﭘﯿﺮو اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻨﺎوران رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ FASRT
 • ﺛﺒﺖ ﻓﻨﺎوران رادﯾﻮﻟﻮژي اﻣﺮﯾﮑﺎ ARRT
 • ﮐﺪ ﻣﻘﺮرات ﻓﺪراﻟﯽ CFR
 •  ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﯽ (As Low As Reasonable Achivable (ALARA
 • ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ دوز ﻣﺠﺎز MPD
 • ﺣﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﻓﺮدي NIRL
 • ﺗﺎﺑﺶ ﮔﯿﺮي ورودي ﭘﻮﺳﺖ ESE
 • دوز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ
 • ﺣﺪ دوز ﻣﻌﺎدل

ICRU- 1925: ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮑﺎﻫﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﺪف: ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮي ﮐﺎري ﻣﺸﺘﺮك درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق آرائ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ اﺷﻌﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ از اشعه

ICRP-1928 و NCRP- 1964: دو ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ در اﻣﺮﯾﮑﺎ: هدف: ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﺸﺎر داده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم و اراﺋﻪ ﺗﻮصیه در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﮐﻤﯿﺘﻬﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺗﻮي

 • اراﺋﻪ روش ﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﮐﻤﯿﺘﻬﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار، ﯾﮑﺎﻫﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺷﻌﻪ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
 • ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر

IAEA- 1957: ﻫﺪف: ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ از اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻪ اي اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ

UNSCER-1955: ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮ اﺛﺮﻫﺎي ﺗﺸﻌﺸﻊ اﺗﻤﯽ

ﻫﺪف: ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮔﺰارش ﺗﺎﺑﺶ ﮔﯿﺮي اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﯾﻮﻧﺴﺎز و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺑﺮرسی هاي ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ

BEIR : ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺛﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﯾﻮﻧﺴﺎز ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺎﺑﺶ ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﭘﺮﺗﻮ ﯾﻮﻧﺴﺎز در ﺳﺎل 1990(BEIR V) ﮐﻪ ﺣﺎوي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺳﺖ.

وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﺰﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮتو

 • ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺑﺶ ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﯾﻮﻧﺴﺎز
 • اراﺋﻪ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﭘﺮتو

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و آژاﻧﺴﻬﺎي دوﻟﺘﯽ، اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮ، ﺣﻔﺎﻇﺖ در اﯾﺮان:

ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اشعه

 • کمیتها
 • اندازه گیری
 • تجهیزات
 • کار با اشعه
 • مخاطرات و حفاظت
 • ارتباط با سایر ارگانها ملی و بین المللی

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با معرفی سازمان ها و آژانس های ملی و بین المللی مرتبط با حفاظت پرتوی (RP) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استانداردهای ارگونومی سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)

نقش سازمان های بین المللی در خدمات بهداشت حرفه ای

 

تجربیات عملی در مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی شعلی

تجربیات عملی در مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی

تجربیات عملی در مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی

تجربیات عملی در مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی

ویرایش سال 98

تهیه و تنظیم: دکتر رستم گلمحمدی و مهندس مریم فرخ زاد

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 79

فهرست مطالب

 • حرفه ای گری چیست؟
 • تجربیات عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار و ارگونومی شغلی
 • ملاحظات استفاده از حفاظ های شنوایی
 • تفاوت عایق و جاذب صوت
 • تفاوت پانل آکوستیک و تایل آکوستیک
 • ملاحظات کنترل ارتعاش تجهیزات
 • اندازه گیری روشنایی عمومی مصنوعی در شب
 • به کارگیری افراد مناسب برای مشاغل خاص
 • آماده نمودن بسترهای سازمانی قبل از آموزشهای ارگونومی
 • تجربیات عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار، سم شناسی و تهویه صنعتی
 • مقایسه نتایج نمونه برداری چند ساعته با حدود مجاز مواجهه شغلی
 • کسب نتایج اشتباه به دنبال عدم کالیبراسیون صحیح تجهیزات
 •  درج واحد ppm به جای مقادیر جرمی در ترسیم منحنی کالیبراسیون
 • نمونه برداری از کل ذرات و مقایسه با حد استنشاقی
 • استفاده نادرست از فرمول های ارائه شده در نمونه برداری
 • عدم اطلاع کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای از روش نمونه برداری
 • همراهی اساتید با دانشجویان در صنعت
 • کسب نتایج اشتباه در عدم رعایت نکات توصیه شده در اندازه گیری
 • ظاهر گزارش های شرکت های اندازه گیری بیانگر کیفیت کار نیست
 • گزارش نتیجه حتی با نمونه برداری با استفاده از تجهیزات غیر مرتبط
 • کاربرد صحیح حدود مجاز مواجهه شغلی
 • جلوگیری از نیاز به تکرار نمونه برداری با دقت در مراحل اجرای کار
 • تناقض بین اطلاعات به دست آمده از نتایج نمونه برداری هوا و پایش بیولوژیک
 • تهیه نمونه های بیولوژیک به روش صحیح
 • نیاز به توجه به شرایط آب و هوایی هنگام طراحی سیستم تهویه
 • لزوم توجه به وجود آسایش کارگران در کنار نصب سیستم های تهویه
 • توجیه مسئولین جهت نصب سیستم های تهویه
 • کارایی نامناسب سیستم تهویه به علت عدم توجه به کل فرایند
 • تجربیات ایمنی در محیط کار
 • ملاحظات بازرسی از کارخانجات و نقش آن در پیشگیری از حوادث
 • ارزیابی ریسک حریق و تجهیزات آتشنشانی در مناطق صنعتی
 • تأمین سیستم ارتینگ برای تأسیسات الکتریکی
 • مستحکم سازی سقف کوره های آجرپزی
 • اقدامات پیشگیرانه ایمنی برق برای تعمیرکاران
 • ایمنی بارگیری سوخت تقطیری در تانکر حمل سوخت
 • لزوم آموزش کمکهای اولیه به کارکنان
 • ایمنی کوره های داغ و حاوی مواد مذاب
 • حفاظ گذاری مناطق خطر و تعبیه کلید توقف اضطراری برای تجهیزات
 • لزوم اخذ مجوز کار ایمن
 • لزوم استفاده از ارت، در صنایع شیمیایی
 • ایمنی حریق در انبار فوم پلی استایرن
 • رعایت اصول ایمنی در پلکان
 • ایمنی برق در صنایع دارای حلالهای آلی
 • ایمنی محفظه های تحت فشار در صنایع رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه
 • برق گرفتگی به علت آسیب عایق کابل های برق
 • انفجار حین بارگیری سوخت تقطیری در تانکر حمل سوخت
 • قصور در صدور پرمیت منجر به فوت تعمیرکار شد
 • کاربرد غیر مجاز پرمیت، حادثه آفرید
 • گازسنجی غیر اصولی حین کار در فضای محصور
 • فوت دو کارگر در اثر عدم توجه به برخی نکات ایمنی در محیط کار
 • صرفاً تهیه ی تجهیزات اطفاء حریق برای مقابله با حریق کافی نیست
 • وقوع حادثه ای تلخ در معدن ذغال سنگ
 • آتشسوزی در یک واحد صنعتی
 • فعالیت در محیط محصور بدون اخذ پرمیت و خفگی کارگر
 • تصادف در معدن
 • سوختگی شدید صورت و دستها در اثر قوس الکتریکی
 • استفاده از سیستم های تشویقی برای انجام بهینه امور محوله
 • توجه به دغدغه های کارکنان برای بهبود شرایط ایمنی در واحدهای صنعتی

در ابتدا تشکر می کنیم از جناب دکتر گلمحمدی و مهندس فرخ زاد که تجربیات علمی خودشان را در اختیار جامعه مهندسین بهداشت حرفه ای قرار می دهند. سایر مهندسین در هر صنعتی که هستند, می توانند به صورت مکتوب تجربیات خود را نوشته  و به دکتر گلمحمدی منتقل کنند تا در ویرایش های بعدی اضافه یا به صورت مجزا و رایگان در سایت دانشجویان بهداشت حرفه ای منتشر و در دسترس دانش آموختگان قرار دهد.

 

ملاحظات استفاده از حفاظهای شنوایی

همه میدانیم که در ارزیابی صدای شغلی، استفاده از وسایل حفاظت شنوایی جزء کنترلهای فنی محسوب نمی گردد. با این وجود همواره استفاده از تجهیزات به عنوان یک راهکار حفاظتی توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای و مدیران توصیه می شود. کارگران اغلب تمایلی برای استفاده از حفاظهای شنوایی ندارند زیر برای آنها ایجاد مزاحمت می نماید. به طور مثال نوع حفاظ روگوشی (ear muff) علاوه بر فشار مداومی که بر روی جمجمه وارد می کند، به دلیل تماس با پوست اطراف لاله گوش عرق می کند و سبب حساسیت و صدمه به آن می شود.

نوع حفاظ توگوشی (ear plug) هم نیاز به نظافت دایمی دارد و اگر از نوع نخ دار باشد هرگونه حرکت نخ باعث ایجاد صدا در گوش می گردد. نوع قالب گوش (ear mold) هم دارای مشکلات مشابهی می باشد. طبعاً استفاده از انواع حفاظ شنوایی در محیط های گرم و مرطوب یا همراه کلاه حفاظتی کار را مشکل تر هم خواهد نمود. بر خلاف تصور، استفاده از حفاظ های شنوایی محدودیت زیادی در مکالمه ایجاد نمی کند. حال این حقیقت علمی را توضیح میدهم:

بر اساس قانون جرم، افت انتقال صدا در فرکانسهای پایین بسیار اندک است اما در فرکانسهای بالا افت انتقال صوت که همان کارایی عایق ها از جمله حفاظهای شنوایی است افزایش می یابد. به طور کلی به ازای هر اکتاو افزایش فرکانس صوت، افت انتقال عایق صدا 6 دسی بل بهبود می یابد و از آنجایی که مکالمه در فرکانس های پایین انجام می شود افت انتقال گوشی ها پایین بوده و فهم مکالمه میسر است. به همین دلیل ساده علمی می توان یک قاعده کلی تدوین نمود. فرکانس غالب (dominant frequency) فرکانسی است که بیشترین دامنه در آنالیز فرکانس صوت را به خود اختصاص داده است. حال اگر این شاخص فرکانس 555 هرتز یا پایینتر باشد، استفاده از گوشی توصیه نمی شود.

پیام

پیام: استفاده از گوشی های حفاظتی برای صداهای فرکانس پایین کارایی چندانی ندارد.

 

تفاوت عایق و جاذب صوت

استفاده نابجا و نامناسب از مصالح می تواند سبب مشکلات بعدی در مباحث آلودگی صدا گردد. مثلا گفته می شود که سازه ها باید سبک باشند تا در برابر تنش های زلزله مقاومت کنند. حتی برخی مصالح نیز که عایق های حرارتی خوبی هستند، به تصور اینکه عایق صوتی خوبی هم هستند به کار برده می شوند. در حالیکه مصالح آکوستیکی خود دارای تعاریف و اصول مربوط به خود می باشند. برای کنترل انتقال صدا از یک مکان بسته به مکانهای
مجاور باید از عایق صوت مناسب استفاده شود. به طور مثال دیوارهای سه بعدی سبک (3D Panels) یا دیواره های پیش ساخته گچی و بلوکهای سفالی توخالی برای جداسازی اتاقها مناسب نیستند. پانل های سه بعدی عموماً از جنس پلی استایرن یا همان یونولیت هستند که علاوه بر آتشگیری سریع چگالی سطحی پایینی دارند. طبق اصول مهندسی صدا، عایق خوب باید دارای چگالی سطحی (kg/m2) بالایی باشد.

دیواره های گچی که اغلب دارای  ضخامتی کمتر از 10 سانتیمتر هستند و بلوکهای سفال که ضخامتی بین 10 تا 20 سانتیمتر دارند، نیز سبک بوده و مقاومت کافی برای عایق بندی صدا خصوصاً در فرکانسهای پایین ندارند. بهترین عایق های صوتی مصالح یکدست و چگال هستند، در مقابل هر مصالحی
که سبک بوده و چگالی سطحی پایینی داشته باشد، میتواند به عنوان جاذب صوت استفاده شود. جاذبهای صدا بر روی سطوح داخلی بنا نصب می گردند تا از بازتابش های مکرر صوتی جلوگیری نمایند. استفاده از جاذبهای قوی در سقف و دیوارها میتواند تا 10 دسیبل صدا را در داخل بنا کنترل نماید. نکته مهم اینکه افزایش ضریب جذب مصالح با ضخامت جاذب نسبت مستقیم و خطی دارد. بهترین جاذبهای سطحی دارای ضریب جذب متوسط انرژی بالاتر از 0.5 هستند.

پیام

پیام: استفاده نامناسب از مصالح می تواند سبب انتشار غیر ضرور صدا و سبب آزار و آسیب فیزیولوژیک به شاغلین گردد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با تجربیات عملی در مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

ایمنی سیستم

دانلود کتاب مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک

دانلود کتاب مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک

دانلود کتاب مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 330

مولف: نیکلاس ژ . باهر

ترجمه: مهندس حجت ا.. رضا زاده

 

فهرست:

فصل اول: مقدمه

 • چرا به مهندسی ایمنی نیازمندیم؟
 • آنالیز ایمنی چیست؟
 • ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک
 • تاریخچه مختصری از ایمنی

فصل دوم: تعاریف و مفاهیم

 • ساختار یک حادثه
 • چه مقدار ایمنی لازم است؟
 • یک خطر و سایر مفاهیم مهم کدامند؟
 • فرایند ایمنی سیستم (شناسایی و کنترل خطر و پذیریش ریسک)
 • اولویت کاهش خطر
  • حذف خطر
  • وسایل ایمنی
  • وسایل اخطار دهنده
  • آموزش و روش های ویژه
  • استفاده از استانداردها در ایمنی
  • استانداردهای دولتی آمریکا
  • استانداردهای صنعتی
  • استانداردهای بین المللی

فصل سوم: آنالیز ایمنی در مهندسی و چگونگی استفاده از آن

 • صنایع تولیدی
 • صنعت فرایند شیمیایی
 • صنایع نظامی و فضایی
 • صنعت نیروی هسته ای
 • صنایع حمل و نقل

فصل چهارم: مدیریت ایمنی

 • ایمنی در درون چرخه عمر سیستم
  • چرخه عمر سیستم
  • ایمنی و چرخه عمر سیستم
  • مثالهایی از کاربردهای ضعیف ایمنی در چرخه عمر سیستم
 •  ایمنی و مدیریت سازمانی
  • تعهد مدیریت
  • نظریات پیشنهادی جهت افزایش مشارکن ایمنی
  • سازمان ایمنی سیستم
 • توسعه یک برنامه ایمنی سیستم
  • اجرای یک برنامه ایمنی سیستم
  • تنظیم یک برنامه ایمنی سیستم
  • ارزیابی پیمانکاران و پیمانکاران جزء
  • برنامه های امادگی اضطراری
 • اشتباهات رایج در انجام برنامه های ایمنی
 •  فرایند با حلقه بسته
  • ردیابی و رفع خطر
  • بازرسی و بازنگری های ایمنی سیستم
  • برنامه های حفاظت اختیاری

فصل پنجم: آنالیز خطر

 • روش های انالیز خطر
 • فهرست خطر مقدماتی
 • مثالی از زیردریای مخصوص حمل مسافر
 • آنالیز خطر-مقدماتی زیر سیستم و سیستم
 • آنالیز خطر کارخانه
 • آنالیز خطر عملیات و پشتیبانی
 • مثالهایی از آنالیز خطر
  • مثالی از آنالیز خطر لیزر NASA
  • مثال ساده ای از آنالیز خطر کارخانه ذخیره مواد زائد خطرناک

فصل ششم: انالیز ایمنی فرایند

 • آنالیز فرایند
 • هازوپ
 • آنالیز What if? و چک لیست های ایمنی
 • مثال ساده هازوپ برای ایستگاه بارگیری آمونیاک
 • مثال چه می شود اگر؟ / چک لیست برای تجهیزات آزمایش فشار

فصل هفتم: آنالیز درخت خطا

 • منطق و علایم درخت خطا
 • یافتن مجموعه های برشی
 • کمی کردن درخت خطا
 • مثالی از ایجاد درخت خطا برای یک سیستم فشار پمپ – موتور
 • اشتباهات رایج در درخت خطا

فصل هشتم: عوامل انسانی و ایمنی نرم افزار

 • آنالیز وخامت اثرات و روش های نقص (fmeca)
  • انجام آنالیز اثرات و روش های خطا (fmeca)
  • آنالیز وخامت و اثرات و روش های نقص (fmeca)
 • آنالیز ایمنی عوامل انسانی
  • عملکرد و خطای انسانی
  • آنالیز ایمنی عوامل انسانی
  • مثال خلاصه ای از آنالیز ایمنی عوامل انسانی – تغییر دستی سیستم تغذیه آب
 • ایمنی نرم افزار
  • آنالیز ایمنی آنالیز
  • آزمایش نرم افزار و سازمان مقبرسازی و تصدیق مستقل (IV&V)

فصل نهم: سایر تکنیک ها

 • MORT
 • آنالیز مانع اثر انرژی (ETBA)
 • آنالیز مدار پنهانی
 • انالیز نتیجه – علت
 • مدل پراکندگی
 • مقایسه تکنیک های مختلف
 • مزایا و معایب

فصل دهم: منابع اطلاعاتی و آموزش

 • بانک اطلاعاتی دولت
 • بانک اطلاعاتی صنعت
 • ایجاد بانک اطلاعاتی برای خود – بعضی پیشنهادات
 • آموزش ایمنی
  • آموزش کارکنان
  • آموزش آمادگی و واکنش های اضطراری
  • تصدیل پرسنل برای عملیات خطرناک
  • رشته آموزش ایمنی نمونه برای کارخانه تولید ریزپردازنده
 • آگاهی ایمنی

فصل یازدهم: مستند سازی, بررسی و گزارش حادثه

 • گزارش حادثه
  • تدوین یک سیستم گزارش بسته
  • مثالی از سیستم اتوماتیک
 • تشکل یک هیئت بررسی
  • انتخاب هیئت بررسی
  • انجام بررسی
 • مستند سازی
  • حفظ و نگهداری ثبت ها
  • نشر عمومی اطلاعات

فصل دوازدهم: ارزیابی ریسک

 • ریسک چیست؟
 • مفهوم ریسک
 • روش شناسای ارزیابی ریسک
 • شناسایی ریسک در سیستم
 • ابلاغ ریسک

فصل سیزدهم: برآورد ریسک

 • رهیافت احتمالی
 • مدل آنالیز ریسک
  • ایجاد سناریوهای حادثه و وقایع آغازگر
  • درخت واقعه
  • تعیین پیامدها و عواقب
  • عدم قطعیت
  • برآورد ریسک – استفاده از چشم اندازه های ریسک
 • نمونه ای از چشم انداز ریسک عواقب و پیامدهای نقص
 • محاسبه هزینه های ایمنی
 • مثال خلاصه: ارزیابی ریسک یک سفینه فضایی

ضمینه A, B, C, D و فهرست راهنما


این کتاب به وضوح آشکار می کند که ایمنی یک لایه زنگ نیست که یک کارشناس ایمنی در پایان مرحله طراحی سیستم را با آن بپوشاند, بلکه یک بخش اصلی در طراحی است. کارشناس ایمنی می تواند پیشنهاد دهد و نظارت و همکاری کند؛ اما درگیری و مشارکت  کامل گروه طراحی نیز ضروری است. امیدوارم این کتاب, نه فقط کارشناسان ایمنی, تمام افراد درگیر در طراحی, عملیات سیستم های پیجیده به صورتی فراگیر بخوانند. شیوه نگارش در این کتاب بسیار خوب و مطالعه  آن آسان است.

کتاب را به صورت مستقیم در زیر دانلود کنید

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با دانلود کتاب مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

استقرار الزامات سیستم مدیریت HSE

تشریح الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)

 

فیزیک بهداشت حرفه ای

پاسخ تشریحی سوالات ارشد فیزیک بهداشت حرفه ای سال 97

پاسخ تشریحی سوالات ارشد فیزیک بهداشت حرفه ای سال 97

پاسخ تشریحی سوالات ارشد فیزیک بهداشت حرفه ای سال 97

 

جواب سوالات ارشد فیزیک توسط مهندس نادری اثر تهیه و تنظیم شده است که در قالب فایل pdf به صورت مستقیم در زیر می توانید دانلود کنید.

تعداد سوالات: 20

حتما بخوانید:

پاسخ تشریحی سوالات ارشد بهداشت حرفه ای سال 97-98

پاسخ تشریحی سوالات ریاضی ارشد ارگونومی سال 95

پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96