کلیات بهداشت حرفه ای در تمام شرایط وظیفه هر مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شناسایی, ارزیابی و کنترل عوامل زیان اور محیط کار است تا سلامتی انسان را حفظ کرد در این بخش کلیه موضوعاتی که در رابطه به کلیات بهداشت حرفه ای است قرار می گیرد.

افسر HSE

جزوه آموزشی افسران HSE

/
جزوه آموزشی افسران HSE جزوه آموزشی افسران HSE  فرمت:PDF    …
کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

پاسخ تشریحی سوالات ارشد بهداشت حرفه ای سال 97-98

/
پاسخ تشریحی سوالات ارشد بهداشت حرفه ای سال 97-98 پاسخ تشریحی سوا…
ACGIH.IR-ایمنی و بهداشت حرفه ای

پیشرفت های نظم‌ دهنده در قوانین OSHA و EPA

/
پیشرفت های نظم‌ دهنده در قوانین OSHA و EPA پیشرفت های نظم‌ دهن…
بیماری های شغلی ناشی از فلزات

سامانه 190 برای بهداشت حرفه ای

/
سامانه 190 برای بهداشت حرفه ای سامانه 190 برای بهداشت حرفه ای سا…
اقدامات قبل, حین و بعد از حوادث

دانلود کتاب اقدامات قبل, حین و بعد از وقوع بحران های طبیعی

/
دانلود کتاب اقدامات قبل, حین و بعد از وقوع بحران های طبیعی د…
سوالات غلط ارشد بهداشت حرفه ای سال 97

سوالات غلط کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 97

/
سوالات غلط کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 97 سوالات غلط کنکور…
ایمنی و بهداشت حرفه ای

تغییر نام بهداشت حرفه ای به «مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار»

/
تغییر نام بهداشت حرفه ای به «مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار» …
درسنامه های جامع ارشد

نمونه درسنامه نمونه برداری فرهیختگان

/
نمونه درسنامه نمونه برداری فرهیختگان نمونه درسنامه نمونه برداری فرهیختگان  فرم…
دانلود کتاب آموزش بهداشت

جزوات آزمون دکترای آموزش بهداشت

/
جزوات آزمون دکترای آموزش بهداشت جزوات آزمون دکترای آموزش بهداشت در ا…