پاورپوینت بهداشت حرفه ای(ppt) در اینجا ما سعی می کنیم که کلیه پاورپوینت های مرتبط با ایمنی ارگونومی و مسائل بهداشت حرفه ای جمع اوری کنیم

فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت

فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت PPT

فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت PPT

فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت PPT

فرمت: PPT  تعداد صفحات: 120

فیزیک پرتوها، منابع پرتو، دزیمتری، رادیوبیولوژی و آشنایی با روش های حفاظت پرتویی

 

یونش: مبانی فیزیکی

اتم، الکترون، ترازهای انرژی و تبادل انرژی با فوتون (امواج EM)

رابطه بین شدت، انرژی و طول موج پرتوهای EM

I = nE = n(hf) = n(hc/λ)

تعاریف پرتوها:

 • پرتوهاي يونيزان با عبور از ماده، توليد ذرات باردار منفي و مثبت مي كنند
 • پرتوهای یونیزان مستقیم از لحظه برخورد با ماده به آن انرژی منتقل می کنند و باعث تولید یون می شوند
 • پرتوهای یونیزان غیر مستقیم باید مستقیما به ذرات باردار برخورد کنند تا انرژی شان را از طریق آنها به ماده منتقل کنند

منابع پرتو

 

منابع غیر فعال

منابع فعال

(منابع دستگاهی)

 • لامپ رونتگن
 • رآکتورهای هسته ای
 • شتابدهنده ها
  • شتابدهنده های خطی
  • سیکلوترون
 • رادیونوکلوئیدهای طبیعی
 • رادیونوکلوئیدهای مصنوعی
  • محصولات شکافت هسته ای
  • محصولات رآکتور
  • محصولات شتابدهنده

 

مبانی فیزیکی رادیواکتیویته:

منشا رادیواکتیویته:

 • نیروی دافعه کولنی بین پروتون ها
 • عدم تعادل بین تعداد پروتون ها و نوترون ها
 • نحوه پرشدن آن ها در ترازهای انرژی هسته

رادیواکتیویته: ناپایداری هسته

نسبت n/z

 • این نسبت برای z های پایین تر از 30 حدود یک است
 • برای z های بیش از 30  حداکثر تا 1.5 است
 • افزایش یا کاهش این نسبت از حدود بالا، باعث عدم پایداری ماده می شود

n  → p + β(-) + v’

p  →  n + β(+) + v

 

منحنی پایداری هسته ها

منحنی پایداری هسته ها

منحنی پایداری هسته ها

 

انرژی پیوند هسته ای

در ترکیب هستک ها برای تشکیل ماده مقداری از جرم اولیه ی هستک ها به انرژی تبدیل می شود. این مقدار را جرم کاهش یافته mass Decrement یا Reduced mass می نامند

اتم هلیم، دارای دو نوترون، دو پروتون و دو الکترون است که جرم کل آن ها amu 4.030376 است. در حالی که جرم یک اتم هلیم amu 4.002603 است. که اختلاف این دو جرم برابر با amu 0.030379 یا برابر با MeV 28.28 است که با Eb نشان داده شده و انرژی پیوند هسته ای معرفی می شود

واپاشی آلفا

گسیل ذرات آلفا از رادیونوکلوئیدهای دارای پروتون اضافی تابش آلفا از اتم های سنگین ناشی می شود

فرمول واپاشی آلفا

فرمول واپاشی آلفا

 

واپاشی آلفا به روایت تصویر

واپاشی آلفا به روایت تصویر

 • ذره آلفا داراي دو بار الكتريكي مثبت و جرم آن 4 برابر هیدروژن است.
 • در واقع ذره آلفا يک اتم هليوم دو بار يونيزه شده است.
 • ذرات آلفا بوسيله عناصر راديواكتيو سنگين منتشر مي شود.
 • اين ذرات به راحتي ديگر پرتوها از ماده عبور نمي کنند.
 • ذرات آلفا قدرت يون سازي زيادي داشته ولي قدرت نفوذ آن در بافت ها بسيار كم است و به آساني بوسيله ضخامتي از چند صفحه كاغذ، يک لايه رطوبت و یا ضخامت خارجی پوست متوقف مي شوند.
 • برد ذرات α  در بدن بسیار کم است (نزدیک به mm 0.03 در بافت بدن) و این ذرات را می توان با یک برگه مقوا یا چند سانتی متر هوا متوقف کرد.
 • اين ذرات تنها وقتي خطرناک هستند كه از طریق تنفسی یا مسیر گوارشی وارد بدن شوند.
 • ایجاد یون‌های ثانویه بنام دلتا ray ∆
 • به علت آنکه این ذره دارای دو بار الکتریکی مثبت و در ضمن جرم آن نسبتا سنگین است، عمق نفوذ آن به داخل ماده کم خواهد بود.
 • به علت بار الکتریکی نسبتا زیاد، احتمال برخورد آن هنگام نفوذ به داخل ماده با الکترون های ماده زیاد است
 • چون جرم زیادی دارند دارای سرعت نسبتا کمی است و در نتیجه مدت زمان برخورد ذرات با الکترون ها نیز زیاد است.
 • چون الکترون های موجود در مسیر ذرات آلفا دارای جرم کمی در مقایسه با این ذرات هستند در نتیجه مسیر حرکت ذرات آلفا به صورت خط مستقیم است.
 • انرژی ذره آلفا هنگام نفوذ به داخل ماده به الکترون های ماده منتقل می شود. این انرژی موجب یونیزاسیون و تحریک اتم ها می شود.
 • عمق نفوذ ذرات آلفا در داخل ماده را برد ذره آلفا R می نامند. پرتو آلفا به دلیل جرم و بار الکتریکی زیاد دارای برد کمی است.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • ذرات بتا و مشخصات آن

 • پدیده فنا (Annihilation)

 • پرتوی گاما مشخصات و  پدیده های ناشی از آن

 • برخوردهای ناکشسان (غیرالاستیک) فوتون با ماده

 • پرتو در بدن: برهمکنش های پرتو

 • واحدهای سنجش پرتو

 • واحدهای اندازه گیری اکتیویته

 • نیمه عمر (نیمه عمر بیولوژیکی, نیمه عمر موثر)

 • ژنراتورهای مواد رادیواکتیو

 • ابزارهای آشکارسازی پرتوهای یونیزان

 • سنتیلاتور یا آشکار ساز سوسوزن

 • رادیوبیولوژی

 • تاثیر نسبی زیستی (Relative Biological Effectiveness (RBE

 • منابع پرتوگیری

 • تاثیرات پرتو (عمل مستقیم و غیر مستقیم تشعشع, تاثیر پرتو بر روی DNA)

 • عوامل موثر در حساسیت پرتوی (حساسيت سلول ها در برابر پرتوها)

 • تجزیه ی آب بر اثر تابش پرتوهای یونیزان (رادیولیز آب)

 • آسيب های ناشی از پرتوهای يونیزان

  • اثرات زیستی پرتوهای یونیزان

 • حفاظت در برابر پرتوها

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

پاسخ تشریحی سوالات ارشد فیزیک بهداشت حرفه ای سال 97

دانلود کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

 

ارزیابی اثرات زیست محیطی در پروژه های عمرانی

روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی در پروژه های عمرانی PPT

روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی در پروژه های عمرانی PPT

روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی در پروژه های عمرانی PPT

فرمت: PPT   تعداد صفحات: 48

 

روش هاي متداول در ارزیابی زیست محیطی

بررسی سابقه انتخاب روش هاي ارزیابی اثرات زیست محیطی نشان می دهد که 5 روش اصلی در ابتدا مورد استفاده کارشناسان قرار گرفته است. این روشهاي عبارتند از:

 1. روش کارشناسی (تخصصی ویژه) Ad hoc
 2. صورت ریزها Checklists
 3. ماتریس Matrices
 4. شبکه ها Networks
 5. رویهم گذاري صفحات Overlay

اما در فرآیند پیشرفت روش هاي ارزیابی، روش هاي پیچیده و علمی تري که اکثراً با استفاده از کامپیوتر طراحی شده است ارائه گردید.

متدهاي زیر جدیدترین روش هاي اعلام شده می باشند:

 1. مدل هاي شبیه سازي Simulation Modeling
 2. سیستم دیاگرام ها یا نمودارهاي سیستم Systems Diagrams
 3. روش هاي تجزیه و تحلیل هزینه  سود Cost-benefit Analysis
 4. شاخص هاي زیست محیطی Environmental Indices
 5. متد الکتر Electre Method
 6. مدل هاي کارگاهی Modeling Work Shop
 7. ارزشیابی زیست محیطی Environmental Evaluation
 8. مدل هاي تطابقی و مدیریت Adaptive Environmental Assessment and Management
 • روش Ad-Hoc (کارشناسی یا تخصصی ویژه)

در حال حاضر بسیاري از تحلیل گران از این روش استفاده می نمایند زیرا نیازي به آموزش نداشته و فقط از جنبه هاي تجربی کاربرد دارد. در این روش فقط اثرات پروژه بر محیط زیست جمع آوري و گزارش می شود ولی هیچ گونه معیار، بارگذاري و شناخت روابط علت و اثر در آنها وجود ندارد. به اضافه، وضعیت واقعی اثرات بر پارامترهاي خاصی که تحت تأثیر قرار می گیرند معرفی نمی شوند.

 • صورت ریزها (چک لیست ها Environmental Impacts Checklist)

لیستهاي استانداردي است که در آن نوع اثرات مرتبط با یک پروژه خاص فهرست می شود.

در این روش از طریق طرح نمودن سوالاتی، حدود اثرگذاري فاکتورهاي تأثیرگذار پروژه بر محیط زیست در قالب اثرات زیاد، متوسط و کم از یکدیگر تفکیک گردیده اند.

کلیه آنها از فهرست هایی به نام « فهرست مادر » تشکیل شده اند. بخشی از فهرست شامل جنبه ها یا پارمترهاي زیست محیطی متأثر از پروژه بوده و بخش دیگر کلیه فعالیت ها یا عوامل مرتبط با پروژه را که داراي اثر بر محیط زیست می باشند در بر می گیرد.

انواع متفاوت صورت ریزها به شرح زیر می باشند:

چک لیستهاي ساده: شامل یک لیست از پیامدهاي زیست محیطی بدون هیچگونه دستورالعملی که اثرات چگونه باید محاسبه شده یا تفسیر گردند. که در واقع ارزیابی اثرات است بدون هیچ نوع اندازه اي از حجم تقریبی آنها.

چک لیست هاي توصیفی: شامل معرفی اثرات و پیامدهاي زیست محیطی و دستور العمل اینکه چطور داده هاي یک پارامتر خاص محاسبه شده و تفسیر گردد.

چک لیستهاي مقیاسی یا رتبه بندي: همانند چک لیستهاي توصیفی هستند که شامل معرفی اثرات و پیامدهاي زیست محیطی و دستور العمل محاسبه آنها به علاوه اطلاعاتی اضافی براي رتبه دهی تئوریک پارامترها می باشند به این ترتیب که در آن اثرات براساس درجه بزرگی و شدتشان درجه بندي شده اند.

چک لیستهاي رتبه بندي وزن دار : همانند چک لیستهاي رتبه بندي هستند به علاوه اطلاعاتی مازاد براي ارزیابی تئوریک پارمترها و اهمیت نسبی آنها نسبت به سایر پارامترها. به این ترتیب که هر پارامتر توسط یک کارشناس خبره وزن دهی شده و شاخصی در نتیجه آن بدست می آید.

مشکلات اصلی استفاده از چک لیستها عبارتند از:

 • بسیار کلی و ناکامل هستند.
 • آنها اندرکنش بین پیامدها را نشان نمی دهند.
 • تعداد دسته هاي که می توانند مورد بررسی و مرور قرار گیرند بسیار زیاد است که می تواند ما را از آثار شاخص و مهمتر دور کند.
 • تعیین اثرات بیشتر کیفی و تئوریک و ذهنی است.

ماتریس

ماتریسها در حقیقت چک لیستهایی دو بعدي هستند. ماتریس ها تنها اثرات مستقیم را معرفی می کنند. در روش ماتریس ارزیابی اثرات به صورت کمی و با در نظر گرفتن ستون فعالیت ها و سطر اثرات انجام می گیرد. در این روش به منظور ایجاد شمایی گویا و قابل درك از تأثیرات پروژه بر محیط زیست، فعالیت هاي پروژه در یک ستون عمودي و فاکتورهاي مختلف محیط زیستی در ردیف افقی قرار داده شده اند. فاکتورهاي زیست محیطی در نظر گرفته شده اثر بر محیط فیزیکی-شیمیایی، اثر بر محیط بیولوژیکی، اثر بر محیط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی شامل اثر بر طرح هاي توسعه، کاربري اراضی و محیط طبیعی می باشند که از طریق وزن دهی و عددگذاري دسته بندي می گردند. ماتریس هاي توسعه داده شده بر مبناي پارامترهاي فوق در این روش امتیازدهی شده و جهت ارزیابی هر یک از گزینه ها مورد استفاده قرار می گیرند. روش هاي ماتریسی تنها اثرات مستقیم را معرفی می کنند و از معایب آن ها این است که مسائلی همچون زمانبندي یا طول دوره تأثیر در آن ها ذکر نمی شود. ماتریس هاي ساده هرچند که می توانند اثرات اولیه و یا مستقیم را شناسایی نمایند لیکن قادر به مشخص نمودن اثرات غیرمستقیم و با درجات بالاتر و پیچیده نیستند.

ماتریس هاي کامل تر که به صورت کمی و درجه بندي شده می باشند ویژگی هاي خاصی را جهت تجزیه و تحلیل نتایج در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهند. برخی مواقع، بزرگی اندازه ماتریس ها و تعدد عوامل منجر به تشکیل توده اي از اعداد و ارقام می شود که کار کردن با آنها موجب سردرگمی ارزیاب می گردد. ماتریس ها در ارائه شیوه هاي پایش و بازرسی اثرات زیست محیطی پس از اتمام پروژه و به هنگام بهره برداري، ناتوان و فاقد کارآئی کافی هستند. در این زمینه روشهاي مختلفی اعم از ماتریس ارزیابی اثرات سریع (Rapid Impact Assessment Matrix=RIAM) یا ماتریس پاستاکیا (Christopher Pastakia) و ماتریس لئوپولد، ماتریس اصلاح شده لئوپولد توسعه داده شده اند که مبتنی بر مطالعات کتابخانه اي، بازدیدهاي میدانی و جمع آوري اطلاعات از منابع متعدد می باشند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی در پروژه های عمرانی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها

اثرات زیست محیطی لکه‌های نفتی در دریا

آسیب شناسی محیط زیست در پروژه های ساختمانی

آشنایی با سیستم مدیریت زیست محیط و نظام مدیریت HSE

 

علائم هشدار دهنده ایمنی

علایم و برچسب های ایمنی PPT

علایم و برچسب های ایمنی PPT

علایم و برچسب های ایمنی PPT

فرمت: PPT   تعداد صفحات: 29

فهرست:

 • تعاریف

 • هدف از بکارگیری علائم ایمنی

 • استانداردهای بین المللی در این زمینه

 • رنگها و اشکال مورد استفاده در علائم ایمنی

 • معیارهای سنجش بینایی

 • کدگذاری بصری و انواع آن

 • انواع وسایل هشداردهنده


تعاریف کلی:

هدف (Target): هرگونه شیء، طرح یا علامتی که می بایست جهت انجام عملی در معرض دید شخص قرار گیرد.

رنگهای ایمنی: رنگهایی با خصوصیات مشخص، که دارای معانی ایمنی ویژه ای هستند.

علائم ایمنی: علائمی که با بکارگیری اشکال و رنگهای مختلف، یک پیغام ایمنی مشخص را به بیننده منتقل می نمایند.

علائم مکمل: متنی که در کنار علائم ایمنی و جهت وضوح بیشتر آن آورده می شود.

اهداف استفاده از علائم ایمنی

 • جلب توجه افراد نسبت به موقعیت ها و مسائلی که سلامت و ایمنی آنها را دچار مخاطره می نماید، از طریق:
 • آگاهی یافتن افراد نسبت به خطر موجود
 • تشریح و توضیح خطر موجود
 • تشریح صدمات و لطمات ناشی از خطر
 • آگاهی افراد در رابطه با چگونگی جلوگیری از ایجاد خطر

رنگهای ایمنی و معانی آنها

رنگ متضاد

معنی رنگ در علائم ایمنی

رنگ

سفید

ایست – ممنوعیت

قرمز

مشکی

آگاهی از خطر موجود

زرد

سفید

الزام – اجبارآبی
سفیدموقعیت امن – علائم انگیزشی

سبز

 

اشکال هندسی در علائم ایمنی و معانی آنها

نمونه ای از علائم

معنی اشکال در علائم ایمنیشکل هندسی

علایم ایمنی سیگار نکشید

علایم ایمنی سیگار نکشید

بازداری یا الزام به انجام کاری

دایره

علایم ایمنی مثلثی

علایم ایمنی مثلثی

هشدارمثلث

علامت ایمنی مربع

علامت ایمنی مربع

اطلاعات و آگاهی رساندن

مربع و مستطیل

 

سایز و جنس علائم ایمنی

سایز علائم:

250 × 180 میلی متر

350 × 250 میلی متر

500 × 350 میلی متر

جنس علائم:

 • فولاد رنگ شده به ضخامت 0.8 تا 1.5 میلی متر
 • پلاستیک به ضخامت 3 تا 4 میلی متر
 • آلومینیوم با روکشی از رنگ به ضخامت 1.5 تا 2 میلی متر
 • فایبرگلاس با روکش اپوکسی به ضخامت 5 میلی متر

واحدهای اندازه گیری

 • زاویه دید  Visual Angle >  min of arc
 • روشنایی Illumination > ft-c
 • درخشایی Luminance > Lambert
 • بازتاب (Reflection) > %
 • مغایرت (Contrast) > %

تشخیص اهداف رنگی

عوامل مؤثر در افزایش قدرت تشخیص اهداف:

 • افزایش تباین مابین نوشته و پس زمینه آن
 • رنگ پس زمینه:
  • تیرگی
  • سادگی
 • استفاده از نورها و رنگ های فلورسانت

عوامل مؤثر بر تشخیص بهتر هدف:

 • انتخاب رنگ دارای تباین بالا و درخشایی مناسب
 • استفاده از رنگ سفید (روشن) در پس زمینه های تیره
 • استفاده از رنگهای فلورسنت در پس زمینه های تیره
 • عدم استفاده از پس زمینه های راه راه
 • استفاده از زوج های رنگی مناسب:
  • سفید – قرمز
  • سبز روشن – قرمز
  • زرد روشن – مشکی
  • زرد روشن – آبی

مزایای کدگذاری

 • قابلیت اندازه گیری اطلاعات
 • افزایش اعتبار و کیفیت اطلاعات
 • قابلیت آموزش و یادگیری بالاتر
 • توانایی کددهی کلیه خصوصیات کمی و کیفی اهداف

انواع روشهای کدگذاری بصری

 • Color Coding
  • Colored lights for coding
  • Surface colors for coding
 • Shape Coding
  • Numbers & letters
  • Geometric & pictorial shapes

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • کدگذاری با استفاده از اشکال و حروف

 • مقایسه کدگذاری تصویری و رنگی

 • کدگذاری با استفاده از تفاوت در صفات اشکال

 • انواع وسایل هشداردهنده

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با علایم و برچسب های ایمنی PPT داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مجموعه علایم تابلوهای ایمنی

علایم و نشانه های ایمنی

علایم و هشدارهای ایمنی

 

شناسایی خطرات آلاینده های شیمیایی محیط کار

شناسایی خطرات آلاینده های شیمیایی محیط کار

شناسایی خطرات آلاینده های شیمیایی محیط کار

شناسایی خطرات آلاینده های شیمیایی محیط کار

 فرمت: ppt   تعداد صفحات: 21

تهیه و تنظیم: دکتر محمد جواد عصاری

شناسایی خطرات آلاینده های شیمیایی

 • مرحله طراحی و راه‎اندازی کارگاه
 • مرحله انبار نمودن مواد شیمیایی
 • مرحله استفاده از مواد شیمیایی

روش های شناسایی خطرات مواد شیمیایی

 • بررسی مواد، فرآیندها و روش های تولید مورد استفاده در کارخانه
 • فلوچارت فرآیند تولید
 • MSDS
 • اثرات زیان آور احتمالی
 • بانک های اطلاعاتی معتبر

موارد استفاده متخصصین بهداشت حرفه ای از MSDS

 • به عنوان منبع اطلاعاتی تخصصی
 • آگاهی از اثرات سمی
 • اطلاع از استانداردهای مواجهه
 • شناخت فن آوری های کنترل
 • کنترل های مهندسی
 • وسایل حفاظت فردی
 • بررسی امکان جایگزینی با دیگر ترکیبات مشابه

اطلاعات موجود در MSDS

وﯾﮊگي‌هاي فيزيكي:

 • نقطه جوش: دمايي كه در آن دما، ماده به جوش مي‌آيد.
 • نقطه ذوب: دمايي كه در آن دما، ماده جامد به مايع تبديل مي‌شود.
 • فشار بخار: نشان دهنده‌ي بخار توليد شده به‌ وسيله يك ماده است و هر چه فشار بخار ماده بيش‌تر باشد، آن ماده آسان‌تر بخار مي‌شود.
 • دانسيته‌ي بخار: بيانگر اين است كه بخار توليد شده از يك ماده، سبك‌تر يا سنگين‌تر از هوا است.
 • حلاليت در آب: قابليت حل شدن يك ماده در آب است.
 • وزن مخصوص: بيانگر آن است كه ماده مورد نظر سبكتر يا سنگين‎تر از آب است.
 • رنگ و شكل ظاهري
 • ميزان تبخير: مقدار وزني ماده (حلال) كه در واحد زمان تبخير مي‌شود،‌ كه بيانگر فراريت حلال است.
 • روش‌هاي تعيين ميزان تبخير:
  • مقايسه با اتيل اتر: براي حلال‎هايي كه بسيار فرار هستند.
  • مقايسه با بوتيل استات: براي  حلال‎هايي كه خيلي فرار نيستند.

خطرات بهداشتي:

 • راه ورود: مهم‎ترين راه ورود ماده شيميايي به بدن مي‌باشد.
 • خطرات بهداشتي: اثرات بالقوه‌ي ناشي از تماس‌هاي حاد و مزمن را بيان مي‌كند.
 • سرطان‌زايي: هرگاه ماده‌ای از سوي اداره ايمني و بهداشت امريكا (OSHA)، آﮊانس بين المللي پژوهش درباره سرطان (IRCA) و برنامه‎ي ملي سم‌شناسي (NTP)، سرطان‎زا اعلام گردد، در اين بخش ارائه مي‌شود.
 • علائم و نشانه‌ها
 • كمك‎هاي اوليه

روش های کنترل:

 • حفاظت از دستگاه تنفسي: نوع وسيله حفاظت تنفسی
 • تهويه: روش تهويه
 • دستكش: جنس دستكش حفاظتي
 • حفاظ چشم: نوع محافظ چشم
 • لباس و سایر لوازم حفاظت فردي
 • اقدامات مربوط به تعمير و نگهداري
 • اقدامات بهداشتي

اطلاعات تکمیلی را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با شناسایی خطرات آلاینده های شیمیایی محیط کار داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

شناسایی خطرات و ساختار ابزارهای آنالیز خطرات

دانلود دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برای مهندسین

شناسایی خطرات در محیط های صنعتی

 

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

Waste Management in Oil and Gas Industry

 فرمت: ppt   تعداد صفحات: 177

تهیه و تنظیم: علیرضا عسگری

موضوعات:

 • مقدمه
 • تعریف پسماند
 • خصوصیات پسماند
 • مدیریت پسماند در صنعت نفت

محیط زیست چیست؟

بنا به يك تعريف ساده، محيط زيست عبارت است از همه عناصر جاندار يا بى جان كه پيرامون انسان را  فرا گرفته و همه آنها با يكديگر داراى ارتباطى متقابل هستند و يا به عبارتي محیط زیست مجموعه ای از عوامل مختلف است که در پیرامون ما قرار داشته، از آن تاثیر می گیریم و بر آن تاثیر می‌گذاریم.

انواع محیط زیست

انواع محیط زیست

تعریف آلودگی:

آلودگی عبارتست از هرگونه تغییر در ویژگی اجزاء تشکیل دهنده محیط که استفاده قبلی از آنها را غیرممکن می سازد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع و حیات انسان و سایر موجودات زنده را به خطر می اندازد

آلودگی خاک:

هرگونه تغيير در وي‍ژگي اجزاي تشكيل دهنده خاك به طوري كه استفاده از خاک ناممكن گردد، آلودگي خاك ناميده مي شود.

آلودگي خاك باعث از بين رفتن پوشش گياهي و كاهش رشد و نمو گياهان و در نهايت منجر به فرسايش خاك و بيابان زايي مي شود.

تعریف پسماند: 

مفهوم عام: مواد زائد جامد يك اصطلاح عمومي است كه براي توصيف مواد دور ریز بکار می رود. این اصلاح شامل انواع آشغال، دور ریز و زباله است.

تعریف EPA: پسماند شامل همه مواد دور ریزی است که به منظور استفاده مجدد، بازیافت یا احیا مد نظر قرار می گیرند. همچنین انواع لجن زائد و مواد زائد خطرناک نیز باید در این محدوده تعریف شوند. به عبارت دیگر مواد زائد شامل همه مواد جامد و نیمه جامدی است که ارزشی برای نگهداری ندارند.

قانون مدیریت پسماندها: پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (به غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود.

انواع پسماند:

 • Industrial solid waste = from production of consumer goods, mining, petroleum extraction, agriculture and

به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی (قانون پسماند)

Hazardous waste = toxic, chemically reactive, flammable, or corrosive and …

 • به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند (قانون پسماند)

Solid wastes: wastes in solid forms, domestic, commercial and industrial wastes and …

Examples: plastics, bottles, cans, papers, scrap iron, and other trash

Liquid Wastes: wastes in liquid form

Examples: chemicals, oils, manufacturing industries and other sources

There are many types of hazardous waste.

Two are worst because they persist for a long time without breaking down:

Heavy metals: (mercury, lead, chromium, arsenic, cadmium, tin, copper – from industry, mining, consumer products)

Organic compounds: (synthetic pesticides, petroleum products, rubber, solvents, preservatives …)

خصوصیات پسماندهای خطرناک

 • قابليت اشتعال
 1. مايعاتي که (به­ جز محلول آبي دارای کمتر از 24 درصد حجمي ‌الکل) داراي نقطه اشتعال کمتر از (C° 60 (F°140 باشند، به شرطي که اين نقطه اشتعال به کمک دستگاه سربسته پنسکي – مارتينز و بر اساس روش کار استاندارد شده D-93-97- ASTM يا به کمک دستگاه سربسته ستافلش و بر اساس روش کار مذکور در استاندارد شماره ASTM-D-3278-78 يا روش مشابه ديگري توسط ادارات ذيربط قانونی و صلاحیت­دار تاييد شده باشد، تعيين گردد.
 2. غير مايعاتي که قادر باشند در دما و فشار استاندارد، در اثر اصطکاک محترق شوند، جاذب­الرطوبه باشند يا دچار تغييرات خود به خودي شيميايي شوند و در صورت احتراق با چنان شدت و دوامي‌ بسوزند که زيان به بار آورند.
 3. گازهای فشرده­ای که طبق تعاریف معمول بین ­المللی، قابل اشتعال شناخته شوند.
 4. اکسيدکننده هایی که مشمول تعاریف قانونی باشند.
 5. پسماند جامدي که داراي خصوصيات قابليت اشتعال بوده ولي در فهرست پسماندهای زيانبار درج نشده باشد، تحت شماره D001 از سيستم شماره گذاري پسماندهاي زيانبار آمريکا قرار مي‌گيرد.
 • خورندگي
 1. مایع  بوده و pH آن کوچکتر يا مساوي 2 يا بزرگتر يا مساوي 12/5 باشد. اندازه گيري pH بايد به کمک pH متري با مشخصات مذکور در دستورالعمل های استاندارد انجام شود.
 2. مايع بوده و فولاد (SAE1020) را به ميزان بیشتر از 6/35 ميلي­متر در سال در دماي C°55 بخورد.
 3. پسماند جامدي که واجد خاصيت خورندگي بوده ولي در فهرست پسماندهاي زيانبار اشاره­ای به آن نشده باشد، تحت شماره D002 از سيستم شماره گذاري پسماندهاي زيانبار EPA قرار دارد.

فعالیت شیمیایی

 1. به­ طور طبيعي ناپايدار بوده و به سادگي دستخوش تغييرات شديد قرار گيرد ولي فاقد حالات انفجاري باشد و به آب به شدت واکنش دهد.
 2. مخلوط آن  با آب خاصيت انفجاریداشته باشد.
 3. در اثر مخلوط شدن با آب، گازها یا بخارات سمي ‌متصاعد گردد و مقدار ماده متصاعد به حدي باشد که براي سلامت انسان يا محيط زيست مخاطره­آميز شود.
 4. جزء پسماندهاي حاوي سيانيد يا سولفيد باشد که اگر در محيطي با pH  بين 2 تا 12/5 قرار گيرند، مي­توانند گازها، بخارات و روايح سمي‌ توليد نمايند. ميزان مواد متصاعده بايد به حدي باشد که براي سلامت انسان يا محيط زيست خطرناک شناخته شود.
 5. تاثير يک محرک قوي بر آن يا گرم کردن آن در محيط بسته منجر به وقوع واکنش انفجار آميز گردد.
 6. به سادگي قادر باشد در دما و فشار متعارف منفجر گردد.
 7. طبق تعريف موجود در 51-173 CFR49، جزء مواد انفجاري ممنوعه بوده يا جزء مواد منفجره کلاس A در 53-173 CFR49 و يا مواد منفجره کلاس  Bدر 88-173 CFR49 باشد.
 8. پسماند جامدي باشد که واجد خصوصيات فعاليت شيميايي بوده ولي در فهرست پسماندهاي زيانبار نيامده باشد، در سيستم شماره گذاري پسماندهاي زيانبار EPAبا شماره D003 مشخص مي‌شود.

سميت

 • الف: پسماند جامدي داراي سميت EP(Extraction Procedure) شناخته مي‌شود که هرگاه نمونه کاملي از آن تحت فرايند استخراج قرار گيرد، حاصل آزمايش حاوي يکي از آلاينده­هاي مندرج در جدول 1 بوده و مقدار آن برابر يا بيشتر از مقدار مذکور در جدول باشد. هرگاه پسماند حاوي کمتر از 0/5 درصد جامدات قابل فيلتراسيون باشد، خود پسماند فيلتر شده به‌عنوان حاصل استخراج در نظر گرفته مي‌شود.
 • ب: پسماند جامدي که داراي خصوصيات سميت EP بوده ولي در فهرست پسماندهاي زيانبار نيامده باشد، در سيستم شماره­گذاري پسماندهاي زيان بارEPA شماره­هاي مندرج در جدول 2 را به خود مي­گيرد که اين شماره مربوط است به آلاينده ه­اي که خاصيت زيانبار بودن پسماند از وجود آن آلاينده ناشي مي‌شود.

ادامه مطالب را با دانلود فایل پیوستی دانلود کنید

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مدیریت پسماندهای صنعتی مهندس حبیبی نژاد

دستورالعمل فرایند واگذاری پسماندهای ویژه و صنعتی

جزوه دوره آموزش مدیریت پسماندهای صنعتی

پاورپوینت مدیریت پسماندهای پزشکی

 

طراحی لوله های فاضلاب

قوانین و مقررات دفع فاضلاب و استفاده مجدد از پساب

قوانین و مقررات دفع فاضلاب و استفاده مجدد از پساب

قوانین و مقررات دفع فاضلاب و استفاده مجدد از پساب

 فرمت: ppt   تعداد صفحات: 22

 

استانداردهای خروجی فاضلاب

این استاندارد به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و با توجه به ماده (3) همین آیین نامه و با همکاری وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنایع و معادن و فلزات، کشور و کشاورزی توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و تهیه گردیده است.

ملاحظات کلی:

 • تخلیه فاضلاب ها باید براساس استانداردهایی باشد که به صورت حداکثر غلظت آلوده کننده ها بیان می شود و رعایت این استاندارد ها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروری است.
 • مسئولین منابع آلوده کننده باید فاضلابهای تولیدی را با بررسی های مهندسی و استفاده از تکنولوژی مناسب و اقتصادی تا حد استانداردها تصفیه نماید.
 • اندازه گیری غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضلابها باید بلافاصله پس از آخرین واحد تصفیه ای تصفیه خانه و قبل از ورود به محیط انجام گیرد.
 • اندازه گیری جهت تطبیق با استاندارد های اعلام شده قبل از تاسیسات تصفیه فاضلاب باید بر مبنای نمونه مرکب صورت گیرد. در سیستم های که تخلیه ناپیوسته دارند اندازه گیری در طول زمان تخلیه ملاک خواهد بود.
 • لجن و سایر مواد جامد تولید شده در تاسیسات تصفیه فاضلاب قبل از دفع بایستی به صورت مناسب تصفیه شده و تخلیه نهایی این مواد نباید موجب آلودگی محیط زیست گردد.
 • فاضلاب تصفیه شده باید با شرایط یکنواخت و به نحوی وارد آبهای پذیرنده گردد که حداکثر اختلاط صورت گیرد.
 • فاضلاب خروجی نبایستی دارای بوی نامطبوع بوده و حاوی کف و اجسام شناور باشد.
 • رنگ و کدورت فاضلاب خروجی نباید ظواهر طبیعی آبهای پذ یرنده و محل تخلیه را به طور محسوس تغییر دهد.
 • روشهای سنجش پارامترهای آلوده کننده بر مبنای روشهای ذکر شده در کتاب Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water خواهد بود.
 • استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهوف تانک با بکارگیری چاه ها و یا ترانشه های جذبی در مناطقی که فاصله کف چاه یا ترانشه از سطح آبهای زیر زمینی کمتر از 3 متر می باشد ممنوع است.
 • ضمن رعایت استانداردهای مربوطه خروجی فاضلابها نباید کیفیت اب را برای استفاده منظور شده تغییر دهد.
 • رقیق کردن فاضلاب تصفیه شده یا خام بمنظور رسانیدن غلظت موادآلوده کننده تا حد استاندارد های اعلام شده قابل قبول نمی باشد.
 • استفاده از روش های تبخیر فاضلابها با کسب موافقت سازمان محافظت محیط زیست مجاز است.
 • استفاده از کنار گذر ممنوع است، کنار گذر هایی که صرفا جهت رفع اشکال واحدهای تصفیه ای بکار رفته و یا در زمان جمع آوری توام فاضلاب شهری و آب باران مورد استفاده قرار می گیرند مجاز است.
 • تاسیسات تصفیه فاضلاب بایستی به گونه ای طراحی، احداث و بهره برداری گردد تا پیش بینی های لازم جهت به حداقل رسانیدن آلودگی در مواقع اضطراری از قبیل شرایط آب و هوا یی نامناسب، قطع برق، نارسایی تجهیزات مکانیکی و … فراهم گردد.
 • آن دسته از فاضلابهای صنعتی که آلودگی آنها بیش از این استانداردها نباشد می تواند فاضلاب خود را با کسب موافقت سازمان بدون تصفیه دفع نمایند.

تبصره 1- تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع 200 متری بیش از ده درصد افزایش ندهد.

تبصره 2- تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلراید، سولفات و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ده درصد نباشد.

تبصره 3- صنایع موجود مجاز خواهند بود BOD5 و COD را حداقل 90 درصد کاهش دهند.

تبصره 4- درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از 3 درجه سانتیگراد در شعاع 200 متری محل ورود آن ، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد.

تبصره 5- تعداد تخم انگل (نماتد) در فاضلاب تصفیه شده شهری، در صورت استفاده از آن جهت آبیاری محصولاتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می گیرد نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با قوانین و مقررات دفع فاضلاب و استفاده مجدد از پساب داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

جمع آوری, تصفيه و دفع صحيح فاضلاب

عملکرد تصفیه خانه فاضلاب و آزمایشات کنترل کیفی آن

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب

مبانی طراحی شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب

 

مدیریت ریسک

استراتژی مدیریت ریسک PPT

استراتژی مدیریت ریسک PPT

استراتژی مدیریت ریسک PPT

 فرمت: PPT   تعداد صفحات: 33

فهرست:

 • تعریف ريسک
 • دسته بندی انواع ريسک
 • مدیریت ریسک
 • شناسایی ریسک
 • زیر سیستم شناسایی و ارزیابی ریسک

 • استراتژی های مدیریت ریسک

 • الگوی یکپارچه مدیریت ریسک

 • گزارش دهی و اطلاع رسانی ریسک

 • مدیریت ریسک در پروژه

 • نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت ریسک

 • ارتباط مدیریت ریسک با اصول اخلاقی

 • نتیجه گیری

تعریف ریسک:

ترکیبی (یا تابعی) از احتمال خسارت (اعم از جانی، مالی،اعتباري و زیست محیطی) و پیامدهاي ناشی از وقوع یک رویداد  می باشد . این مفهوم در منابع مختلف با تعابیر گوناگون ارائه شده است و بیشتر دربرگیرنده مفهوم ریسک خطر (Hazard Risk) یا ریسک ایمنی سازمان است . به عنوان مثال مفهوم ریسک در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست، به  شرح زیر می باشد.

الف) احتمال آسیب دیدن افراد از یک خطر

ب) امکان وقوع حادثه بر حسب احتمال وقوع و شدت آن

ج) احتمال به وقوع پیوستن صدمه و آسیب حاصل از یک خطر

د) حاصل ضرب نتیجه خطر و آسیب پذیري ناشی از خطر در احتمال رخداد آن

بنابراین مفهوم ریسک در بر گیرنده اجزای زیر است:

الف) خطر ذاتی   ب) واقعه نامطلوب   ج) پیامد نامطلوب واقعه

د) عدم قطعیت (عدم اطمینان) در مورد اینکه آن واقعه نامطلوب رخ خواهد داد یا خیر (احتمال)

ه) استنباط (برداشت) در خصوص همه موارد فوق.

دسته بندی انواع ريسک :

ریسک هاي متوجه هر سازمان را می توان به چهار دسته حوزه کلی تقسیم نمود:

الف) ریسک های استراتژیک (Strategic Risk)

ب) ریسک های مالی (Financial Risk)

ج) ریسک های عملیاتی (Operational Risk)

د) ریسک های خطر یا ایمنی (hazard Risk)

این ریسک ها ممکن است ناشی از فاکتورهاي داخلی یا خارجی باشند.

فاکتورهاي ریسک، در محیط خارجی معمولا خارج از حیطه کنترل سازمان بوده و مواردي نظیر عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی را شامل می شود. نمونه هایی از فاکتورهاي داخلی نیز عبارتند از: کارکنان، مدیریت و منابع سازمان.

تعریف مدیریت ریسک

تعاریف مختلفی براي مدیریت ریسک ارائه شده است، برخی از این تعاریف عبارتند از:

 • مدیریت ریسک فرآیندي پیوسته و پویا براي شناسایی و مواجهه با ریسک هاي سازمان است که از استراتژي سازمان نشات گرفته و به استقرار آن کمک می کند.
 • مدیریت ریسک، فرآیند سیستماتیک شناسایی، ارزیابی و پاسخگویی به ریسک هاي سازمان به منظور بیشینه نمودن نتایج وقایع مثبت و کمینه نمودن احتمال وقوع یا اثر پیامدهاي ناگوار بر اهداف سازمان است.
 • فرآیند کاربرد سیستماتیک سیاست ها و خط مشی ها، رویه ها و روش هاي مدیریتی بر اي تحلیل، ارزشیابی و کنترل ریسک ها را مدیریت ریسک می گویند.
 • مدیریت ریسک فرآیند ارزشیابی پاسخ هاي قاعده مند یا بی قاعده به ریسک ها و انتخاب روش بهینه از بین آنهاست. در انتخاب روش بهینه لحاظ کردن الزامات قانونی، اقتصادي و فاکتورهاي اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
 • مدیریت ریسک، مدیریت مؤثر فرصت ها و تهدیدات بالقوه است. در واقع فرهنگ، فرآیندها و ساختارها، ابزارهاي مدیریت ریسک هستند.
 • تعریف مدیریت استراتژیک ریسک در سازمان : یک ابزار تصمیم گیری است که عملکرد ایمنی را  بهبود می بخشد.

فرایند کلی (چرخه) مدیریت ریسک در شکل زیر نشان داده شده است.

چرخه مدیریت ریسک Risk management cycle

چرخه مدیریت ریسک Risk management cycle

 

فرآیند اصلی مدیریت ریسک در شکل زیر نشان داده شده است.

مفهوم مدیریت ریسک، مفهومی گسترده است و می تواند دامنه وسیعی از مباحث مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی تا مدیریت محیط زیست را دربرگیرد.

فرایند اصلی مدیریت ریسک

فرایند اصلی مدیریت ریسک

زیر سیستم شناسایی ریسک :

فرآیند شناسایی  ریسک شامل موارد زیر است :

الف) شناسایی ریسک هاي احتمالی مؤثر بر اهداف سازمان

ب) تعیین مشخصه هاي هر یک از ریسک ها

ج) مستندسازي ریسک ها

با اجراي این فرآیند : از یک طرف با بررسی کامل علت ها (که ممکن است رخ دهند)،  معلول ها (که پیامد تحقق علت ها هستند) نیز مشخص می شوند و از طرفی دیگر با بررسی کامل معلول ها، نحوه جلوگیري از پیامدهاي ناخوشایند شناسایی و تعیین می گردند.

اندازه گیری ریسک:

فرآ یند محاسبه و تعیین اندازه و بزرگی ریسک هاي شناسایی شده براساس شاخص ها و معیارهاي مشخص (براساس ارزش هاي جاري) است. بر اساس این اندازه گیري ریسک ها اولویت بندي می شوند، تا در مراحل بعدی در مورد پذیرش، کاهش یا رد آن ها تصمیم گیري شود.

ارزیابی ریسک:

ارزیابی ریسک فرآیند اندازه گیري کیفی یا کمی ریسک ها و تصمیم گیري در مورد قابلیت پذیرش یا قابلیت تحمل ریسک است. ارزیابی ریسک باید :

 • در برگیرنده تأثیرات فعالیت ها، تولیدات و خدمات باشد.
 • بیان کننده تأثیرات و ریسک هاي ناشی از عوامل انسانی و سخت افزاري باشد.
 • براساس اخذ اطلاعات از کارکنان حاضر در محل ریسک صورت گیرد.
 • توسط کارکنان واجد شرایط و ذي صلاح انجام گیرد.
 • براساس روش هاي مستند و استاندارد انجام گیرد.
 • در فواصل زمانی معین به روز گردد.

نتایج ارزیابی ریسک به صورت رسمی سبب تسهیل موارد زیر می گردد:

 • ارزیابی امکان سنجی فعالیت پیشنهادي، براساس انطباق با معیارهاي انتخاب، از پیش تعیین شده
 • تعیین نیاز به اقدامات کنترلی ویژه براي پیشگیري، کاهش و یا تعدیل نمودن ریسک
 • تعیین الزامات پایش
 • اولویت بندي فرصت هاي مربوط به بهبود

زیر سیستم شناسایی و ارزیابی ریسک

کورتز و اسنودن (Kurtz and Snowden) چارچوب مفهومی را در زمینه پشتیبانی از استراتژی شناسایی ریسک با رویکرد سیستمی ارایه دادند. در این چارچوب سه نوع سیستم از تغییرات محیطی سازمان درنظر گرفتند:

الف) سیستم های بی نظم یا آشفته: Chaos

ب) سیستم های پیچیده: Complex

ج) سیستم های بغرنج و دشوار: Complicated

سیستم های دشوار را به دو حوزه زیر تقسیم نمودند:

الف) شناخته شده از نظر کلیه روابط علت و معلولی:  Known

ب) قابل درک در صورت وجود منابع و قابلیت ها و زمانی کافی: Knowable

 

استراتژی مدیریت ریسک با رویکرد سیستمی به ریسک

استراتژی مدیریت ریسک با رویکرد سیستمی به ریسک

 

استراتژی مدیریت ریسک:

وقتي که ريسک‌ها شناسايي و ارزيابي شدند، تمامي تکنيک‌هاي اداره ريسک در يک يا چند طبقه از چهار طبقه اصلي قرار مي گيرند:

 • انتقال
 • اجتناب
 • کاهش (يا تسکين)
 • پذيرش (يا نگهداري)

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با استراتژی مدیریت ریسک PPT داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مدیریت ریسک دکتر بیگلری

مدیریت ریسک در صنعت نفت

مدیریت ریسک دکتر وثوقی

ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر فام

مدیریت ریسک در HSE

 

ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین

پاورپوینت تشخیص و ارزیابی خطر PPT

پاورپوینت تشخیص و ارزیابی خطر PPT

پاورپوینت تشخیص و ارزیابی خطر PPT

 فرمت: PPT   تعداد صفحات: 31

 

  Risk = Probability x Severity

شدت x احتمال = ریسک

 

مهمترین دلایل عمدۀ مطرح شدن شناسائی و ارزیابی ریسک در مقولۀ ایمنی

 1. علاج واقعه قبل از وقوع (پیشگیری)
 2. سود آوری
 3. ضریب ایمنی (باقی ماندن در بازار ایمنی)
 4. پاسخ دار بودن هیئت مدیره به سهام داران آن
 5. کمک در تصمیم گیری
 6. پیروی از وظایف قانونی در جلوگیری از خطرات
 7. کمک به شناسائی اولویت ها
 8. اتخاذ راهکارهای منا سب و موثر برای برطرف کردن خطرات بالقوه
 9. اطمینان از اینکه کلیه فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفته اند
 10. وجدان کاری

سه عامل پایه ای بر حسب اولویت:

1- شناخت ← خطرات را شناسایی کنید

2- ارزیابی ← تدابیر پیشگیرانه و کاهش دهنده را مشخص کنید

3- کنترل ← برنامه چاره جوئی در صورت رخداد حادثه را تهیه نمائید

نمونه هایی از روش های ارزیابی:

 1. چک لیست ها
 2. Hazop
 3. گیت های لاجیک Fault tree
 4. Safety reviews

Independent Protection Layer: (عوامل مستقل در کاهش ریسک ، لایه های دفاعی)

 1. ضخامت ها و لایه های مخازن و … توسط طراح
 2. کنترل کننده ها CCR-LCS
 3. آلارم ها
 4. Shut Down ها
 5. Safety ولوها برای سیالات و گازها از جمله : رابچر دیسک ها (درصد خطای کمتر – جهت عملیات Shut Down و خطرناک بودن عملیات – جامدات را جذب نمی کند احتمال چوکینگ کمتر)
 6. PPE) Physical Protection)
 7. On Site) Emergency Response)
 8. Off Site) Emergency Response)

روش های کنترل :

 1. روش (engineering) سخت افزاری مثل اضافه نمودن ولو
 2. روش Administrative نرم افزاری مثلا زدن تگ روی دستگاه

برای تمام فعالیت ها در حوزه کنترل و ساخت و ساز می باشند، بخصوص فعالیت هائی که در زمره کارهای عادی و روزمره نیستند یک ارزیابی خطر باید  بعمل آید.

اغلب کارها در پالایشگاه از طریق اجازه کار (PTW= Permit To Work) انجام می گیرد و این در حقیقت خود یک ارزیابی خطر و کنترل آن می باشد. معهذا کارهایی هم که دارای اجازه کار هستند بنا به گوناگونی طبیعت آنها حتما باید مورد ارزیابی قرار گیرند تا اقدامات پیشگیری و رفع موارد ناایمن در مورد آنها صورت گیرد.

اهداف عمده

 1. پیروی از قانون کار
 2. پیروی از خط مشی شرکت جهت پیشگیری خطرات و کاهش حوادث
نمونه ای از نمودار ایجاد حوادث

نمونه ای از نمودار ایجاد حوادث

 

خطرات مهمی که از انجام کار ناشی می شوند

انجام بعضی فعالیت ها ممکن ا ست باعث خطراتی شوند که احتیاج به چاره جویی دارند مانند کار در ارتفاع، راه اندازی یک ژنراتور جدید، یا حفاری در منطقه ای سست. خطرات کوچک و ناچیز که در فعالیت های مستمر روزانه پیش میاید قابل چشم پوشی می باشند.

چاره جویی ها، مناسب با طبیعت کار در نظر گرفته می شود تا اثرات مثبت خود را ظاهر سازند. برای مثال هر کجا لازم باشد دستورالعمل های کار تغییر پیدا می کند یا وسایل جدید را برای دراز مدت بکار گرفته می شود، اولویت یکی بعد از دیگری مشخص می گردند و مجریان کار با چشم باز می دانند که چه نوع تمهیداتی را با چه اولویتی  باید در نظر بگیرند تا کار سالم و ایمن انجام گیرد.

ارزیابی در عمل

ارزیابی در عمل به معنای شناسایی خطرات موجود و برآورد وسعت دامنه این خطرات در انجام یک کار معین می باشد که نتیجه آن به اقدامات پیشگیرانه و تصحیح اعمال ناایمن می انجامد.

این ارزیابی باید باید کلیه عملیات کم و بیش شبیه به هم را پوشش دهد.

در محیط های کاری پر جنب و جوش، جائی که نوع فعالیت ها مرتب تغیر میکند یا خود کار مرتب در حال پیشرفت ا ست، مثلا در سایت های ساختمانی، ارزیابی باید بر روی مجموعه وسیعی از خطرات که تمام زمینه های کاری را در بر بگیرد تمرکز پیدا کند.

برنامه ریزی های کاری با جزئیات تعریف شوند و آموزش لازم به کارکنان داده شود بطوریکه این خطرات هر زمان که پیش آیند کنترل شوند.

مثال های دیگری که میتوان در این زمینه آورد عبارتند از آماده سازی سایت، برپایی دستگاه ها، کابل کشی، عملیات قبل از راه اندازی، راه اندازی و …

فواید ارزیابی:

 1. کمک در تصمیم گیری
 2. اطمینان از پاسخگویی به انتظارات شرکت برای پیشگیری از حوادث
 3. پیروی از وظایف قانونی در جلوگیری از خطرات
 4. کمک به شناسایی اولویت ها
 5. اتخاذ راهکارهای مناسب و موثر برای برطرف کردن خطرات بالقوه
 6. اطمینان از اینکه کلیه فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفته اند
 7. دخالت دادن مستقیم کارگرانی که درگیر کار هستند در به اجرا گذاشتن کلیه راهکارهای اتخاذ شده

برای انجام یک ارزیابی مناسب و کافی موارد زیر را تماما اجرا کنید

 • تمام خطرات در کار مورد نظر را شناسائی کنید سپس آنها را مورد ارزیابی قرار دهید. در این مورد باید کلیه قوانین و مقررات را در نظر بگیرید
 • آنچه را که یافت شده است ثبت کنید
 • آن گروه از افراد را که در معرض این خطرات بالقوه قرار می گیرند معین نمائید. دیگر گروه ها را که ممکن است در معرض خطر قرار گیرند شناسائی نمائید مانند بازدیدکنندگان، پیمانکاران، مردم عادی و غیره
 • اقدامات ایمنی موجود را مورد ارزیابی قرار دهید. اگر کافی نیستند اقدامات جدید را طرح ریزی کنید. این اقدامات شامل آموزش و دادن اطلاعات نیز می باشد.

ارزیابی مناسب و کافی

خطرات تازه و یا دیده نشده را کشف نموده و یاد داشت نمائید. نتیجه منطقی را در صورت بروز حدس بزنید و ثبت نمائید.

مشخص نمائید چه اطلاعاتی لازم است به کارکنانی  که سلامتی یا ایمنی آنها به خطر میافتد بدهید. احتیاطات و فوریت های لازم را به آنها گوشزد نمائید.

از هر ارزیابی برنامه کاری تهیه نمائید و در آن اطلاعاتی راجع به اقدامات لازم ایمنی بدهید. اولویت ها را معین کنید و یک برنامه زمانی مطابق با واقع تهیه نمائید.

ارزیابی باید تا آنجا که ممکن ا ست نزدیک به محل انجام کار باشد. قسمتی از این ارزیابی باید بوسیله خود کسانی که درگیر کار هستند با تکنیک های هر چه ساده تر انجام پذیرد

مدیریت ارزیابی خطر

مدیریت سایت افرادی با تجربه را برای فراگیری تکنیک های ارزیابی انتخاب می نماید و این افراد نیز به نوبه خود پس از آشنایی با تکنیک ها رهبری تیم هایی را که برای ارزیابی خطرات کارهای بخصوص شکیل می شود به عهده می گیرند. این افراد شامل درخواست کنندگان کار، مامورین ایمنی و انجام دهندگان کار می باشند که در پوشش اجازه کار فعالیت می نمایند. علاوه برآن کارکنان، کارکنان پیمانکار که کارهای اجرایی می کند، اپراتورهای سایت که تجربه و  معلومات کافی برای شناسایی خطرات در واحد یا محوطه سرپرستی خود را دارند کاندیدهای خوبی برای شرکت در این تیم می باشند. هدف درازمدت ما شرکت دادن سرپرستان اجرائی کار در ارزیابی خطرات می باشد

خطرات

خطرات بی شمارند و راه های شناسایی آنها هم زیاد.

فرد یا تیم تعلیم دیده ارزیابی، با وسعت اطلاعات خود باید آنها را شناسائی و راه های جلوگیری را ارائه نماید. در لیست زیر تعدادی از این خطرات نام برده شده اند که ممکن است در ارزیابی های خود به آنها احتیاج داشته باشیم.

 1- سقوط از ارتفاع

16- مسمومیت
2- زمین خوردن

17-  ذخیره شدن انرژی

3- صدمات ماشینی

18- تماس با حرارت و سرما
4- آتش

19- بلند کردن بار

5- الکتریسته ساکن

20- رادیوگرافی
6- ارتعاشات

21- انفجار

7- تغییرات جوی

22- هوای فشرده
8- بارها، اشیاء انباشته روی هم

23- مواد شیمیایی

9- روشنایی

24- نظافت محیط

10- سقوط اشیاء از ارتفاع

25- سر و صدا

11- حمل بار دستی

26- تشعشعات

12- کار با وسایل نقلیه و ساختمانی

27- ابزار دستی
13- برق

28- نظم و نظافت کارگاهی

14- انتشار گاز

29- مواد نفتی
15- سولفید هیدروژن (H2S)

30- حلال ها

 

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با پاورپوینت تشخیص و ارزیابی خطر PPT داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ دانلود دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

روش های ارزیابی خطرات بهداشتی بالقوه در محیط کار

شناسایی خطرات در محیط های صنعتی

روش های تشخیص و شناسایی خطرات

 

تجزیه و تحلیل درخت خطا FTA

ارزیابی ریسک به روش FTA

ارزیابی ریسک به روش FTA

ارزیابی ریسک به روش FTA

(Fault Tree Analysis (FTA

 

در این چندین پاورپوینت را از روش FTA جمع اوری کردیم که در انتها به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

تاريخچه بوجود آمدن FTA

 • براي اولين بار سال 62-1961 در آزمايشگاه‌هاي تلفن بل به وجود آمد و سپس وسط آقاي «واتسون» جهت تايين و بهبود قابليت اطمينان سيستم كنترل موشك هاي قاره‌پيما توسعه يافت .
 • اولين مقاله درباره آن در سال 1965 در سمپوزيوم ايمني سيستم كه توسط دانشگاه واشنگتن و شركت بوئينگ بر پا شده بود ارائه گرديد .
 • از سال 1965 استفاده از تكنيك FTA به صنايع مختلف نظير هوا فضا، هسته‌اي ، شيميايي و … گسترش يافت .
 • FTA يكي از قويترين ابزارهاي تجزيه و تحليل فرآيند ايمني سيستم در هنگام ارزيابي سيستم هاي دقيق و پيچيده است .
 • به دليل استفاده از روش قياسي (رسيدن از كل به جزء) به كارگيري روش FTA مي‌تواند منجر به بروز رويدادهاي مطلوب يا نامطلوب در سطح سيستم شود .

تعریف: درخت خطا يك مدل گرافيكي از تركيب سري و موازي عيوبي است كه باعث رخ دادن رويداد نهايي از قبل تعريف شده مي‌شوند.

FTA يك مدل منطقي سمبولي در حوزه خطاها مي‌باشد. اين مدل مسيرخطاها را از يك رويداد يا شرايط نامطلوب و از پيش تعيين شده به نام رويداد اصلي (Top Event) تا رسيدن به خطاها يا عيوبي كه به آنها عوامل سببي يا آغازگر گفته مي‌شود دنبال مي‌كند. از اين رويكرد به عنوان رويكرد شرلوك هولمز ياد مي‌شود.

رویکر آنالیز: تكنيك FTA از نوع تكنيكهاي قياسي (Deductive) است. در اين روش ارزيابي از كل به جزء و از بالا به پائين صورت مي‌گيرد. در آناليز قياسي فرض مي‌شود كه خطا در سيستم رخ داده و تلاش در جهت يافتن عوامل مؤثر در اين خطا صورت مي‌گيرد.

تفاوت FTA با روشهای استقرایی:

در روشهاي استقرايي (Inductive) كه تكنيكهاي PHA  و FMEA نمونه‌هايي از اين گروه مي‌باشند؛ فرض مي‌شود كه در سيستم  خطايي رخ داده و تلاش در جهت تعيين اثرات اين عيب بر روي عملكرد سيستم  صورت مي‌گيرد.

تكنيكهاي استقرايي به زبان ساده، پاسخي به سؤال” چه اتفاق مي‌افتد اگر. . .؟ مي‌باشند. به رويكردهاي استقرايي اصطلاحاً رويكردهاي پائين به بالا گفته مي‌شود.

در حالي كه روشهاي قياسي براي تعيين چگونگي (how)‌ رخ دادن خطاي يك سيستم اعمال مي‌شود؛‌ روشهای استقرايي مي توانند براي تعيين چيستي (what) خطاي سيستم (يعني اينكه چه خطايي ممكن است رخ دهد) اعمال ‌شوند.

از تكنيك FTA مي توان در ارزيابي فعاليت هاي لازم جهت رسيدن به يك رويداد مطلوب و مورد نظر نظير «عدم وقوع حادثه x» نيز استفاده كرد.

با ساخت درخت خطا كه نشان دهنده كليه رويدادهاي لازم براي وقوع رويداد اصلي خواهد بود تجزيه و تحليل گر مي تواند از آن براي تشكيل پايه هاي يك برنامه پيشگيري از بروز حوادث صنعتي نيز استفاده كند .

تكنيك FTA در بررسي ايمني سيستم به صورت يك روش سازمان يافته، دقيق و چند سونگر عمل مي كند .

بدليل انعطاف پذيري هاي موجود در تكنيك FTA از اين روش در مرحله طراحي از عمر سيستم نيز استفاده مي شود .

از FTA همچنين مي توان در طول فاز عملياتي نيز براي تعيين ماهيت رويدادهاي مطلوب يا نامطلوب ناشي از فعاليت سيستم استفاده نمود .

اگر بر دو رويداد دو تجزيه و تحليل گر دو درخت خطا طراحي نمايند لزومي ندارد كه درختهاي خطاي حاصله شبيه هم باشد ولي در صورت انجام تجزيه و تحليل كيفي و كمي بايستي نتايج حاصله شبيه هم باشند.

 

تجزيه و تحليل درخت خطا

 • اولين گام در تجزيه و تحليل درخت خطا شناخت كامل و دقيق سيستم است .

اطلاعات لازم در تجزيه و تحليل درخت خطا مي تواند شامل موارد زير باشد:

 • ليست كامل كليه اجزا سيستم
 • عمل و وظيفه هر جزء
 • وضعيت اوليه هر جزء ( نظيرباز يا بسته بودن دريچه‌هاي فن و …)
 • شرايط طبيعي محيطي و عملياتي هر جزء (دما، فضار، استرس‌هاي مكانيكي، ارتعاشات و …)
 • شرايط غير طبيعي و عملياتي هر جزء در شرايط اضطراري و بروز حوادث .
 • حالات نقض هر جزء
 • ارتباط نقض اجزاء با يكديگر
 • تداخل كاركردي جزء با ساير اجزاء
 • وظيفه اپراتورها
 • روش هاي عملياتي، تعمير و نگهداري و …
 • كنترل هاي كامپيوتري و …

در صورتيكه رويداد اصلي درخت خطا يك رويداد مثبت و مطلوب باشد توصيه مي شود به جاي عبارت «درخت خطا» از عبارت «درخت علت» استفاده شود .

نمادهای مختلف در درخت خطا FTA

نمادهای مختلف در درخت خطا FTA

رويداد اصلي: عبارتست از رويدادي كه در بالاترين نقطه خطا جاي مي گيرد و علل به وجود آورنده آن شناسايي و تجزيه و تحليل مي گردد .

رويداد مياني: هر رويدادي در ساختماندرخت خطا به استثناي رويداد اصلي ،رويداد اصلي، رويداد مياني ناميده مي‌شود.

رويداد پاياني (انتهاي يا اوليه): رويدادي است كه نمي توان علل به وجود آورنده آن را تعيين كرد . به سه گروه زير طبقه‌بندي مي شوند :

رويدادهاي پاياني پايه‌اي: هر رويدادي در سطج جزء كه قابل تشريح بيشتر نباشد مانند سيل، زلزله و …

رويداد پاياني بسط نيافته : رويدادي است كه در تجزيه و تحليل درخت خطا در دو حالت «روشن» و «خاموش»به ترتيب با احتمال يك و صفر به كار گرفته مي شود .

دروازه «يا» : اين دروازه براي نشان دادن اين حالت كه براي وقوع رويداد خروجي رخ دادن يكي از رويدادهاي ورودي كافي مي باشد به كار گرفته مي شود .

رويداد خروجي :

 1. رويداد مياني
 2. رويداد اصلي

رويداد ورودي :

 1. مياني
 2. پاياني
 3. تركيبي از آن ها

دروازه «و» : اين دروازه به اين معني است كه وقوع رويداد خروجي مستلزم رخ دادن كلمه رويدادهاي ورودي است .

برش : تركيبي از رويدادهاي پاياني كه مي توانند باعث برزو رويداد اصلي ممكن است بيش از يك برش داشته باشد .

برش حداقل: به كوچكترين زير مجموعه برش كه براي وقوع رويداد اصلي لازم و كافي باشد گويند.

نمادهاي انتقال : از اين نمادها براي نشان دادن «ادامه كار در صفحات بعد» به ويژه در درخت خطاي نسيم هاي بزرگ و پيچيده كه در يك صفحه جاي نمي گيرند استفاده مي شود .

ساخت «flat» : از بالا به پايين ساخته شده و با يك رويداد خاص و منفرد آغاز مي شود و براي رويدادهاي فاجعه بار و بحراني استفاده مي شود يك طرح گران و زمان بر است .

نمونه ارزیابی ریسک به روش FTA (احتراق متان در معدن)

 

نمونه FTA

نمونه FTA

 

 • احتراق متان يك رويداد اصلي بنابراين در مستطيل قرار مي گيرند زيرا نياز به توضيح بيشتر دارد .
 • استفاده از دروازه (و) ، زيرا قسمتي استفاده مي شود كه دو رويداد در يك لحظه با يكديگر رخ دهد تا رويداد اصلي به وقوع بپيوندد.
 • متان بيش از حد و منبع احتراق در مستطيل قرار مي گيرد زير رخ دادن آن نياز بهتوضيح دارد.
 • هوا، در خانه قرار گرفته ، زيرا وجود هوا در مدن يك امر طبيعي است .
 • «يا» رويدادهاي موجود در آن ها هر يك مستقل از ديگري بوده و براي ايجاد رويداد بالايي نياز نيست كه همزمان رخ دهد .

لوزي : مواد قرار گرفته در لوزي نياز به تجزيه و تحليل ندارد .

دايره : كارشناس ايمني معتقد است كه موارد فوق نياز به تجربه و تحليل بيشتري داشته و يك نرخ يا احتمال به آن نسبت داده مي شود .

 

تكنيک تجزيه و تحلیل درخت خطا :

 1. ساخت درخت خطا
 2. تجزيه و تحليل كيفي درخت خطا
 3. تجزيه و تحليل كمي درخت خطا

تجزيه و تحليل كيفي درخت خطا :

پژوهشگر پس از ساختن و آزمودن درخت خطا برخي علل ريشه اي رويداد اصلي را شناسايي كرده و متوجه خواهد شد كه با كنترل نرخ استخراج، تهويه مناسب و شعله در معدن مي توان معدن را در برابر انفجار محافظت كرد .

هر سيستمي كه «و» زيادي دارد ايمن‌تر است و هر سيستمي كه «يا» زيادي دارد داراي خطرات بيشتري است .

تجزيه و تحليل كمي درخت خطا :

دروازه هاي (و) به ضرب كردن و دروازه هاي (يا) به جمع كردن نياز دارند و با استفاده از اين تكنيك مي توان تجزيه وتحليل را كمي كرده و احتمال وقوع رويداد اصلي را نيز تعيين كرد .

مباحث زیر را با دانلود پاورپوینت ها مشاهده کنید.

 • ارزیابی کمی و کیفی fta

 • احتمال خطا و رابطه آن با قابليت اطمينان

 • کاربردهای FTA

 • اطلاعات مورد نیاز در آنالیز درخت خطا

 • روش انجام آنالیز درخت خطا و مراحل آن

 • معرفی سیمبول های مورد استفاده در FTA

 • كاربرد Combination Gate

 • مزایا و معایب استفاده از روش FTA

 • مثال هایی از آنالیز درخت خطا FTA

 • گزارش نتیجه مطالعه آنالیز درخت خطا

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ارزیابی ریسک به روش FTA داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کارگاه آموزش تکنیک تحلیل درخت خطا FTA

بررسی روش های ارزیابی خطرات با استفاده از روش های HAZOP-FTA-FMEA-ETA