وسایل حفاظت فردی

لوازم تجهیزات یا وسایل حفاظت فردی PPE وسایلی هستند که کارگران، افراد خود اشتغال و سایر کسانی که در کارگاه های صنعتی فعالیت می کنند، برای ارتقاء درصد ایمنی باید متناسب با نوع کار خود، از آنها استفاده کنند. این وسایل به عنوان آخرین راه حفاظت از انسان بکار برده می شود که شامل وسایل حفاظت فردی چشم گوش پا دست بدن و سقوط از ارتفاع می باشد. در این بخش قصد داریم که کلیه وسایل حفاظتی که در فعالیت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد بررسی کنیم. همه ما میدانیم که از این وسایل نباید بعنوان یک روش پیشگیری در خطرات استفاده کنیم بلکه ما فقط راهی را برای کاهش جراحات ناشی از حوادث انتخاب کردیم.


در این بخش موضوعات زیادی در رابطه با و PPE منتشر شده است که برای پیدا کردن موضوع مورد نظر خود می توانید از باکس جستجو مقابل استفاده کنید.

کلیه مسئولین ایمنی باید با دستورالعمل ها آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند بهترین ppe را برای کارکنان انتخاب کنند.

راهنمای وسایل حفاظت فردی

ارزیابی وسایل حفاظت فردی

/
ارزیابی وسایل حفاظت فردی ارزیابی وسایل حفاظت فردی فرمت: PDF…
راهنمای روش های انتخاب وسایل حفاظت شنوایی

راهنمای روش های انتخاب وسایل حفاظت شنوایی

/
راهنمای روش های انتخاب وسایل حفاظت شنوایی راهنمای روش های انتخاب…
کنترل تجهیزات حفاظت فردی

کنترل تجهیزات حفاظت فردی

/
کنترل تجهیزات حفاظت فردی کنترل تجهیزات حفاظت فردی فرمت: Pdf تعداد صفحا…
لباس های حفاظت فردی

لباس های حفاظت فردی

/
لباس های حفاظت فردی لباس های حفاظت فردی فرمت: PPT تعداد صفحات…
راهنمای وسایل حفاظت فردی

پمفلت وسایل حفاظت فردی تمام بدن

/
پمفلت وسایل حفاظت فردی تمام بدن پمفلت وسایل حفاظت فردی تمام بدن تهی…
دستگاه تنفسی آتش نشانی

دستگاه تنفسی آتش نشانی

/
دستگاه تنفسی آتش نشانی دستگاه تنفسی آتش نشانی  فرمت: PPT       ت…
تجهیزات محافظت از پا

استاندارد محافظ های پا و ساق پا

/
استاندارد محافظ های پا و ساق پا استاندارد محافظ های پا و ساق پا فرمت: Pdf …
وسایل حفاظتی تنفسی

نحوه استفاده از ماسک ها و سیستم های تنفسی

/
نحوه استفاده از ماسک ها و سیستم های تنفسی نحوه استفاده از ماسک…
بررسی وسایل حفاظت فردی پتروشیمی

بررسی وسایل حفاظت فردی پتروشیمی

/
بررسی وسایل حفاظت فردی پتروشیمی بررسی وسایل حفاظت فردی پتروشیمی  فرم…