وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی PPE بعنوان اخرین راه حفاظت از انسان بکار برده می شود که شامل وسایل حفاظت فردی چشم گوش پا دست بدن و سقوط از ارتفاع می باشد. در این بخش قصد داریم که کلیه وسایل حفاظتی که در فعالیت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد بررسی کنیم. همه ما میدانیم که از این وسایل نباید بعنوان یک روش پیشگیری در خطرات استفاده کنیم بلکه ما فقط راهی را برای کاهش جراحات ناشی از حوادث انتخاب کردیم.


 

کارتریج های حفاظت تنفسی

نکات کاربردی در انتخاب و تعیین طول عمر کارتریج ماسک های تنفسی ویژه بخارات آلی

/
نکات کاربردی در انتخاب و تعیین طول عمر کارتریج ماسک های تنفسی …
راهنمای وسایل حفاظت فردی

اینفوگرافیک وسایل حفاظت فردی

/
اینفوگرافیک وسایل حفاظت فردی اینفوگرافیک وسایل حفاظت فردی در این اینفوگرافی…

دستگاه های تنفسی SCBA و حفاظت تنفسی

/
دستگاه های تنفسی SCBA و حفاظت تنفسی دستگاه های تنفسی SCBA و حفاظت تنفسی …
کلیات وسایل حفاظت فردی

راهنمای وسایل حفاظت فردی برای کلیه مشاغل

/
راهنمای وسایل حفاظت فردی برای کلیه مشاغل راهنمای وسایل حفاظت ف…
حفاظ گذاری با روپوش سربی

حفاظ گذاری با روپوش های سربی PPT

/
حفاظ گذاری با روپوش های سربی PPT حفاظ گذاری با روپوش های سربی PP…
وسایل حفاظت فردی گوش (شنوایی)

وسایل حفاظت فردی گوش (دستگاه شنوایی)

/
وسایل حفاظت فردی گوش (دستگاه شنوایی) وسایل حفاظت فردی گوش (دستگاه شنوایی)  …
وسایل حفاظت فردی

پاورپوینت ایمنی دستکش های حفاظتی

/
پاورپوینت ایمنی دستکش های حفاظتی پاورپوینت ایمنی دستکش های حفاظتی فرمت: PPT   …
وسایل حفاظتی تنفسی

آشنایی با دستگاه های تنفسی (رسپیراتور)

/
آشنایی با دستگاه های تنفسی (رسپیراتور) آشنایی با دستگاه های تنفسی (رسپیراتور)  ته…
راهنمای استفاده از فیلترهای هوای تنفسی

راهنمای استفاده از فیلترهای هوای تنفسی

/
راهنمای استفاده از فیلترهای هوای تنفسی راهنمای استفاده از ف…