مقالات در ایجا قصد داریم که کلیه مقالات کارموزی ها و پروژه های بچه های بهداشت حرفه ای را جمع اوری کنیم و به صوت رایگان در اختیارتان قرار دهیم

اقتصاد مهندسی در hse

نقش مدیریت دانش و تکنولوژی در HSE

/
نقش مدیریت دانش و تکنولوژی در HSE نقش مدیریت دانش و تکنولوژی در …
کتاب و مقالات بهداشت حرفه ای

لیست مقالات شماره 1 بهداشت حرفه ای و محیط

/
لیست مقالات شماره 1 بهداشت حرفه ای و محیط لیست مقالات شماره …
چک لیست ایمنی

چک ليستهای ارزيابی کيفيت و اثربخشی خدمات درمانی

/
چک ليستهای ارزيابی کيفيت و اثربخشی خدمات درمانیچک ليستهای ا…
ایمنی عمومی

عوامل شیمیایی محیط کار

/
عوامل شیمیایی محیط کارتوضیحات کلی به شرح زیر است. برای مشاهده …
طراحی روشنایی مصنوعی داخلی

روشنایی محیط کار (pdf)

/
روشنایی محیط کار (pdf) روشنایی محیط کار (pdf) موضوعات موجود…
پروژه بیماری های ریوی

بیماری بروسلوز

/
بیماری بروسلوز تب مالت((brucellosis)) نام دیگر این بیماری « برو…
ایمنی در سیستم اتصال به زمین (ارت)

سیستم ارت

/
سیستم ارت سیستم ارتانواع شبكه هاي ارت ولتاژ ضعيف(ولت 2…
آموزش کامل اصول تغذیه

آموزش کامل اصول تغذیه

/
آموزش کامل اصول تغذیهمطالب به صورت کامل در زیر شرح داده شده  اس…
سیستم پروانه کار

استاندارد ISO 31000 Version 2009 استانداردی در خصوص مدیریت و ارزیابی ریسک

/
استاندارد ISO 31000 Version 2009 استانداردی در خصوص مدیریت و ا…