متفرقه کلیه مباحثی که به صورت عمومی می باشد در این قسمت قرار می گیرد

کارنامه رتبه های برتر ارشد HSE سال 97

/
کارنامه رتبه های برتر ارشد HSE سال 97 کارنامه رتبه های برتر ارشد HSE سال 97 …
توصیه های بهداشتی عید قربان

توصیه های بهداشتی ذبح دام در عید قربان را جدی بگیرید!

/
توصیه های بهداشتی ذبح دام در عید قربان را جدی بگیرید! توصیه های بهدا…
مدل های مدیریت بحران

مدل های مدیریت بحران PPT

/
مدل های مدیریت بحران PPT مدل های مدیریت بحران PPT  فرمت:PPT    تعدا…
پاسخ تشریحی سوالات کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

کارنامه رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 97

/
کارنامه رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 97 کارنامه رتب…
الزامات ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتی

الزامات عمومی ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتی

/
الزامات عمومی ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتی الزامات عمومی ایمنی و بهد…
فرماندهی و کنترل حادثه

فرماندهی و کنترل در حادثه های بزرگ

/
فرماندهی و کنترل در حادثه های بزرگ فرماندهی و کنترل در حادثه های بزرگ  فرمت:Pd…
معرفی انجمن های بین المللی تولید کننده نفت و گاز ogp

معرفی انجمن های بین المللی تولید کننده نفت و گاز

/
معرفی انجمن های بین المللی تولید کننده نفت و گاز معرفی انجمن های بین …
کارگاه حدود مجاز مواجهه شغلی

دستورالعمل کنترل عملیات کارگاه ها

/
دستورالعمل کنترل عملیات کارگاه ها دستورالعمل کنترل عملیات کارگاه ها 1- هدف: هدف از…
شیفت کاری shift work

محاسبه میزان خستگی شغلی ناشی از شیفت های کاری

/
محاسبه میزان خستگی شغلی ناشی از شیفت های کاری محاسبه میزان خستگی …