فیلم های ایمنی و بهداشت حرفه ای

فیلم های ایمنی و بهداشت حرفه ای در این بخش سعی می کنیم که کلیه فیلم های ایمنی در محیط کار, ارگونومی, بهداشت حرفه ای, عوامل های زیان آور محیط کار, وسایل حفاظت فردی, بیماری های ناشی از کار, تهویه, سم شناسی و … را از منابع داخلی و خارجی جمع آوری و در این بخش قرار دهیم. کلیدواژه: ویدیوهای ایمنی و بهداشت حرفه ای

Crisis management and emergency response-مدیریت شرایط اضطراری و بحران

فیلم آموزشی طرح واکنش اضطراری ERP

/
فیلم آموزشی طرح واکنش اضطراری ERP فیلم آموزشی طرح واکنش اضطراری ERP…
اطفا حریق کپسول های گاز مایع

فیلم اطفاء حریق سیلندرهای گاز مایع

/
فیلم اطفاء حریق سیلندرهای گاز مایع فیلم اطفاء حریق سیلندرهای گاز مایع ف…
ربات اطفاء حریق

فیلم اطفاء حریق نیروگاه توسط ربات

/
فیلم اطفاء حریق نیروگاه توسط ربات فیلم اطفاء حریق نیروگاه توسط ربات ف…
استاندارد OHSAS 18001

یک پنجم سرطان ها به عوامل محیطی مربوط می شوند

/
یک پنجم سرطان ها به عوامل محیطی مربوط می شوند یک پنجم سرطان ها به …
فیلم ها و انمیشن های Napo

انمیشن و فیلم های ناپو (NAPO) در رابطه با ارگونومی

/
انمیشن و فیلم های ناپو (NAPO) در رابطه با ارگونومی انمیشن و فی…
استاندارد OHSAS 18001

فیلم پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001)

/
فیلم پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001) …