عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

عوامل فیزیکی که ما در محیط کاری با آن سر و کار داریم شامل پرتوها صدا ارتعاش روشنایی شرایط جوی گرما و سرما که هر یک از این عوامل در صورت عدم توجه می توانند سبب بیماری های حادی می شوند که گاها جبران ناپذیر است. در این بخش با انواع عوامل زیان آور فیزیکی و نحوه کنترل انها آشنا خواهیم شد.

بهداشت پرتوهای غیر یونساز ایستگاه های آنتن تلفن همراه (bts)

بهداشت پرتوهای غیر یونساز ایستگاه های آنتن تلفن همراه (bts)

بهداشت پرتوهای غیر یونساز ایستگاه های آنتن تلفن همراه (bts)

بهداشت پرتوهای غیر یونساز ایستگاه های آنتن تلفن همراه (bts)

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 32

 

مطالعات انجام شده در فرانسه، اسپانیا، مصر و استرالیا تأثیراتی از قبیل سردرد، خواب پریشی و کاهش حافظه را در افرادی که در نزدیكی آنتن های موبایل زندگی می كردند نشان داد (البته هنوز نتایج قطعی بدست نیامده و تحقیقات بیشتری در حال انجام است)

سرطان زا بودن این امواج اثبات نشده است. ولی سایر تاثیرات آن مثل تاثیرات گرمایی و غیرگرمایی آن در انسان نیز مشاهده شده است.

انواع ايستگاه های تلفن همراه

 • ماکرو سایت
 • میکرو سایت
 • پیکوسایت

ماکرو سایت Macro Site: ماکرو سایت ها برای پوشش و یا تأمین ترافیک محدوده ای وسیع به کار گرفته می شوند و معمولاً محل نصب آنتن آنها 10 تا چند ده متر از سطح زمین ارتفاع دارد. شعاع پوشش آنها نیز بسته به شرایط از چند صد متر تا چند کیلومتر متغیر است.

میکرو سایت Micro Site: هدف از ایجاد میكرو سایت پوشش و یا تأمین ترافیک یک محدوده کوچک است. شعاع پوشش و برد فرکانس آنها معمولاً کمتر از 100 متر است. عملكرد این ایستگاه ها بهبود کمی و کیفی شبكه است و در مكان هایی نصب می شوند که یا شبكه پاسخگوی نیاز مشترکین نیست و یا به اصطلاح در نقطه کور فرکانسی قرار دارند.

پیکو سایت Pico Site: مورد استفاده پیكو سایت، داخل ساختمانها و محیط های سرپوشیده است (همچون ایستگاه های مترو، مراکز خرید، ساختمان های دارای کاربر زیاد). از نظر توان ظرفیتی و پوششی به میكرو سایت ها شبیه اند و معمولاً آنتن آنها بر روی سقف نصب می شود.

 

محل استقرار آنتن و سایر تجهیزات

 

محل استقرار آنتن و سایر تجهیزات

محل استقرار آنتن و سایر تجهیزات

 

 • ایستگاه های زمینی (Green Field )
 • ایستگاه های پشت بامی (Roof Top): محل نصب آنتن و دیگر تجهیزات در ایستگاه های پشت بامی بر روی پشت بام ساختمان است.
 • ایستگاه های دیواری (Wall Mounted): گاهی ارتفاع ساختمان بیش از اندازه مورد نیاز است و به همین سبب امكان استفاده از پشت بام جهت نصب آنتن وجود ندارد، در این شرایط از دیوارهای بیرونی ساختمان (نمای ساختمان) جهت نصب آنتن استفاده شده و سایر تجهیزات نیز در قسمتی از ساختمان جای داده می شوند (پشت بام، داخل یک اتاق، حیاط، زیر زمین،…). ایستگاه های دیواری بیشتر از نوع ماکرو سایت و تعداد دیگری از آنها میكرو سایت هستند.
 • ایستگاه های درون ساختمانی (In Building)
 • ایستگاه های سیار یا متحرک (Mobile Site): این گونه از ایستگاه ها متحرک بوده و بر روی وسیله نقلیه سوار می شوند. در زمان و مكانی مورد استفاده قرار می گیرند که به صورت مقطعی و گذرا حجم ترافیک در آن بیش از حد معمول بوده و شبكه پاسخگوی نیاز مشترکین نباشد. مثلاً در نمایشگاه های بزرگ، هنگام بحران، جشن های عمومی، راهپیمایی ها و…

جایگاه استقرار BTS
ایستگاه های In door: در این گونه از ایستگاه ها BTS و دیگر تجهیزات متعلق به آن در داخل کانكس یا کانتینر قرار می گیرند. این ایستگاه ها نسبت به دیگر گونه ها فضای بیشتری را اشغال می کنند.

ایستگاه های Out door: به آن دسته از ایستگاه ها قلمداد می شود که در آنها BTS و سایر تجهیزات به صورت روباز و بدون پوشش نصب می شوند.

 

دسته بندی ایستگاه های مخابراتی آنتن تلفن همراه

ویژگی هاگونهاساس دسته بندی
 • توان ظرفیتی و پوششی زیاد
 • ارتفاع زیاد آنتن
 • برد زیاد آنتن
ماکرو سایت Macro Siteتوان پوششی و ظرفیت ترافیکی
 • توان ظرفیتی و پوششی کم
 • ارتفاع کم آنتن
 • برد کم آنتن
 • مورد استفاده در نقاط کور یا نقاط پر ترافیک
 • برای پشتیبانی و افزایش ظرفیت شبکه
میکرو سایت Micro Site
 • توان ظرفیتی و پوششی کم
 • استفاده در مکانهای سرپوشیده
 • برای پشتیبانی و افزایش ظرفیت شبکه
پیکو سایت Pico Site
 • نصب تجهیزات بر روی سطح زمین
 • شامل ماکرو و میکرو سایت
ایستگاه های زمینی Green Fieldمحل استقرار آنتن و سایر تجهیزات
 • نصب تجهیزات بر روی پشت بام ساختمان
 • شامل ماکرو سایت
ایستگاه های پشتبامی Roof Top
 • نصب آنتن بر جداره دیوار
 • شامل ماکرو و میکرو سایت

ایستگاه های دیواری Wall Mounted

 • شامل پیکو سایتها

ایستگاه های درون ساختمانی In Building

 • قابلیت جابجایی
 • مورد استفاده در هنگام ضرورت

ایستگاههای سیار (متحرک) Mobile Site

 • به دلیل محدودیت در استفاده از مکان و فضا یا برای اهداف خاص ایجاد می شوند
سایر ایستگاه ها
 • BTS و دیگر متعلقات در داخل کانکس قرار می گیرند
ایستگاه های In doorجایگاه استقرار BTS
 • BTS و دیگر متعلقات به صورت سرباز و بدون کانکس نصب می شوند
ایستگاه های Out door

 

 

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

 • استانداردهای ایستگاه ثابت تلفن همراه

 • میزان sar برای گوشی های همراه

 • طبقه بندی پرتوهای فرکانس رادیویی

 • مواجهه با امواج هنگام حمل گوشی همراه

 • تاثیرات استفاده از تلفن همراه بر روی جنین

 • مضرات استفاده از تلفن همراه بر روی مردان

 • تاثیر امواج تلفن ههمراه بر بدن انسان

 • روش های کاهش مواجهه

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با بهداشت پرتوهای غیر یونساز ایستگاه های آنتن تلفن همراه (bts) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استاندارد های حفاظتی در برابر امواج موبایل

نکات ایمنی و بهداشتی در استفاده از تلفن همراه

ایمنی و بهداشت در برابر تشعشعات مایکروویو

عوارض ناشی از میدان های الکترومغناطیسی

 

آشنایی با پرتوها و پرتوزاها

آشنایی با پرتوها و پرتوزاها

آشنایی با پرتوها و پرتوزاها

آشنایی با پرتوها و پرتوزاها

فرمت: PPT تعداد صفحات: 125

مقدمه:

استفاده از عناصر پرتوزا در پزشکی، داروسازي، کشاورزي و همچنین استفاده از انرژي هسته اي براي تولید برق و مزایاي بی نظیر آن در مقایسه با انرژی هاي فسیلی ،جوامع را ناگزیر در مسیر استفاده از این منابع و این انرژي قرارداده است. اما استفاده از این منابع همواره با مخاطراتی نیز همراه بوده است. سلول های بدن در مواجه با این پرتوها آسیب پذیرند.

 • علم پرتوشناسی توسط ویلهلم کنراد رونتگن در هشتم نوامبر 1895 با کشف پرتو ایکس بنا نهاده شد.
 • یک سال بعد از آن هانری بکرل، پرتوزایی اورانیوم را کشف کرد.
 • تا مدت زیادی کاربرد پرتوها فقط در زمینه پزشکی بود.
 • پیشرفت تکنولوژی و شکست و پیوند اتم ها باعث تحولات عظیمی در کاربرد پرتوها در صنعت و بخش انرژی و…. گردید.
 • وسعت کاربرد پرتوها، تماس های وسیع و خطرناک با این عامل را برای نسل بشر به ارمغان آورد.
 • اثرات سوء پرتوها، مخصوصاً در حوداث و انفجارات چهره خود را نشان داد.
 • سود و مزایای کاربرد پرتوها آنقدر زیاد بوده و هست که نمی توان از استفاده آن چشم پوشید، مضافاً بر اینکه انسان بطور طبیعی نیز در معرض پرتوهای کیهانی و پرتوهای تابش شده از منابع طبیعی نیز قرار داشته، لذا سازمانهای حفاظتی شکل گرفته و در خصوص روش های مختلف حفاظت از پرتوها به فعالیت پرداختند.

فیزیک پرتوها:

 

قوانین فیزیکو شیمیایی گازها

فیزیک بهداشت

 

اتم: اتم نمونه بسیار کوچکی از منظومه شمسی است.

تمام چیزهایی که در اطراف ما وجود دارند مانند هوا، خاک، آب و بالاخره اجسام و مواد عملاً از تعدادی عناصر شیمیایی تشکیل یافته اند که این تعداد حدود 91 عنصر طبیعی در کره خاکی است که سبک ترین آنها هیدروژن و سنگین ترین آنها اورانیوم می باشد.

هراتم دارای دو قسمت زیر میباشد :

 • هسته
 • ابر الکترونی

 

 • طبق مدل اتمی بوهر نحوه قرار گرفتن هسته و الکترونها مانند سیستم خورشیدی است.
 • جرم الکترونها نسبت به هسته بسیار کم و ( تقریباً می توان گفت تمام جرم اتم در هسته متمرکز است).
 • بار الکتریکی الکترونها منفی و بار الکتریکی هسته مثبت (در شرایط عادی اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است).
 • ذرات تشکیل دهنده یک اتم توسط نیروهای الکتروستاتیکی به هم مربوط می باشند.
 • بین هسته و الکترونها بعلت تفاوت بارالکتریکی شان نیروی جاذبه وجود دارد. بدیهی است هرچه الکترون به هسته نزدیک تر باشد نیروی الکتروستاتیکی جذب به مرکز بیشتر خواهد بود، لذا بایستی نیروی گریز از مرکز نیز بیشتر باشد. که این سرعت و نهایتاً انرژی بالاتری را می طلبد که خود ایجاد کننده سطوح مختلف انرژی در اطراف هسته می گردد.
 • بین الکترون ها نیز نیرویی وجود دارد که آنها را در فواصل معینی نسبت به هم نگه می دارد
 • لایه های الکترونی نسبت به نزدیکیشان به هسته عبارتند از: Q, P, O, N, M, L, K.
 • هر چه الکترون در مدارهای داخلی تر قرار گیرد انرژی همبستگی بیشتری خواهد داشت. تعداد الکترون در هرمدار از اصل پاولی تبعیت می کند و تعداد آن 2، 8، 18، 32 و… می باشد. به این جهت الکترونها دارای سه نوع حرکت می باشند ( انتقالی، دورانی و نوسانی).

ذرات بنیادی در اتم

 

هیدرو کربن ها

ذرات بنیادی

 

 • ذرات بنیادی اتم عبارتند از الکترون، پروتون، نوترون، فوتون، مزون و …
 • مشخصات ذرات:
  • الف: بر حسب جرم در حال سکون: ( يعني تقريبا در عمل مي توان جرم الكترون را با سرعت دادن تقريبا تا اندازه 50 برابر افزايش داد)
  • فوتونها : جرم در حال سکون آنها صفر است.
  • لپتونها : جرم نزدیک به صفر دارند مانند نوترینو.
  • مزونها : معروفترین آنها مزون π که پیون و همچنین مزون K که کائون گفته می شود.
  • باریونها : مانند پروتون بوده و جرمی کمی بیشتر از آن دارد.
  • هیپرونها
 • ب: بر حسب بار الکتریکی : مثبت، منفی و خنثی
 • ج: از لحاظ اسپینی : 0, ½ , 1
 • د: از لحاظ عمر متوسط :
  • پروتون و الکترونها پایدار
  • نوترون نا پایدار (نیمه عمر 12 دقیقه)
 •  سایر ذرات بنیادی نیمه عمر بسیار کم

تعاریف ذرات بنیادی:

تعداد پروتون های هر اتم را عدد اتمی نامیده و به Z نمایش می دهند.

تعداد نوترون های هر اتم را عدد نوترونی نامیده و به N نمایش می دهند.

تعداد کل نوکلئون های (مجموع پروتونها و نوترونها) هر اتم را عدد جرمی نامیده و به A نمایش می دهند.

نمایش عمومی هر اتم به شکل AzXn می باشد که در آن X نام عنصر و معمولاً N نوشته نمی شود.

هسته و ساختار آن

هسته متشکل از پروتون ها و نوترون ها است که آنها را نوکلئون ها می نامند؛ که خود از ذرات بنیادی به نام کوارک تشکیل شده اند.

نیروی هسته ای: وجود پروتون ها در داخل هسته به معنی وجود یک نیروی الکتروستاتیک دافعه می باشد. علت قرارگیری این ذرات کنار همدیگر، علیرغم وجود نیروی دافعه فوق، وجود یک نیروی قوی بین نوکلئونها می باشد که به آن نیروی هسته ای می گویند.

نیروی هسته ای از کاهش جرم ذرات موجود در هسته (تبدیل جرم به انرژی) ایجاد می گردد. به عبارتی همواره مجموع جرم نوکلئونهای تشکیل دهنده هسته بیش از جرم هسته است. این کاهش جرم (انرژی معادل این جرم) تأمین کننده نیروی هسته ای می باشد.

نیروی هسته ای از نوع جاذبه با برد کوتاه (در حدود ابعاد هسته) و مستقل از بار الکتریکی می باشد. لذا نیروی بین نوکلوئونها یعنی p-p ، n-n و p-n یکسان می باشد.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • مواد رادیواکتیو
 • رادیو نوکلوئیدهای طبیعی و انواع آنها
 • مواد رادیواکتیو مصنوعی
 • کمیت ها و یکاها در حفاظت در برابر اشعه
 • برخورد پرتوها با مواد
 • اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز
 • حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی و داخلی
 • کاربرد و حفاظت پرتوهای غیریونساز
 • طبف امواج الکترومغناطیسی
 • دستگاه و وسایل اندازه گیری پرتو
 • آشکارسازی پرتوها
 • دزیمتری (مونیتورینگ) فردی
 • فلسفه حفاظت در برابر اشعه
 • روش های کنترل پرتوهای یونساز
 • بسته بندی، حمل و نقل مواد پرتوزا و پسماندها
 • رادیوایزوتوپها
 • استانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعه
 • قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامه های اجرایی آن
 • حوادث هسته ای

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با آشنایی با پرتوها و پرتوزاها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت PPT

بهداشت پرتوها و حفاظت PPT

منابع تولید و پرتوگیری پرتوهای یونساز

آشنایی با پرتوها و کاربرد آنها

 

صدا در محیط کار Sound at work

ارزیابی تماس با صدا

ارزیابی تماس با صدا

ارزیابی تماس با صدا

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 13

 

آیا بررسی صدا ضروری است؟

هنگام طرح ریزی بررسی تماس با صدا، تبیین قلمرو و محدوده های آن ضروری است. ممکن است برای ارزیابی میزان تماس با صدا کلیه بخشهای شرکت و یا کارگران یک و یا چند بخش مورد بررسی قرار گیرند. ممکن است میزان تماس با صدای تعدادی از کارگران و یا تماس یک گروه از کارگران که کار مشابه ای را انجام می دهند مورد ارزیابی قرار گیرد.

مطابق آیین نامه های صدای موجود در محیط کار، کارفرما موظف است زمانی که احتمال تماس کارگران با صدای بیش از حد مجاز (بر اساس دز معادل روزانه و صدای پیک) وجود دارد ترتیب انجام بررسی تماس با صدا را بدهند. نشانه ها و دلایلی که می توانند دلیل وجود معضل صدا و تماس بیش از حد مجاز کارگران باشد به قرار زیر است:

 • شواهدی مبنی بر اینکه یک و یا چندین کارگر در معرض صداهای بیشتر از dBa 85 هستند.  تعیین میزان صدا و اینکه آیا بیشتر از 85 dB می باشد به وسیله اندازه گیری های مقدماتی صدا و یا سهولت مکالمه انجام می شود. مطابق (1998) HSE انجام مکالمه با صدای بلند در فاصله دو متری نشان دهنده آن است که میزان صدا بیشتر از dB 85 می باشد.
 • نظارتهای بهداشتی نشان دهند که افت شنوایی در کارگران پیشرفت کرده است.
 • وجود ماشین آلات و یا فعالیت های خاص پر صدا که افراد به طور متناوب با آنها سر و کار دارند.

از طرف دیگر میزان تماس برخی کارگران تا حد زیادی کمتر از حدود مجاز مواجهه می باشد. برای مثال میزان تماس اکثر کارکنان امور اداری کمتر از حد مجاز تماس (dB 85) و یا صدای پیک مجاز می باشد. در این جا، بایستی میزان صدا را به عنوان بخشی طبیعی از فرایند کار محسوب نمود؛ مطابق دستورالعمل عوامل فیزیکی (صدا) محیط کار، ارزیابی میزان تماس کلیه کارگران وظیفه کارفرما می باشد. در این حالت اندازه گیری های فیزیکی صدا، به طور طبیعی در ارزیابی صدا مورد استفاده قرار نمی گیرد.

بر اساس آئین نامه های صدای محیط کار، کارفرما موظف است که برای انجام ارزیابی صدا، یک فرد ذیصلاح را تعیین نماید. ذی صلاح بودن یک فرد توسط مدیریت بهداشت و ایمنی مشخص می شود. ترکیبی از آموزش های رسمی و تجربه موجب می شود که یک فرد از صلاحیت مناسب برای ارزیابی صدا برخوردار شود. این احتمال وجود دارد که برای ارزیابی مناسب صدا، نه تنها فردی با تحصیلات مرتبط به کار گرفته شود بلکه در بعضی مواقع نیاز است تا از یک فرد با تجربه و ماهر نیز کمک گرفته شود. ممکن است فردی برای انجام اکثر ارزیابی های صدا صاحب صلاحیت باشد اما در بعضی موقعیت ها به افراد باتجربه و ماهر نیاز باشد. انتظار می رود که یک فرد ذی صلاح به طور کامل به توانایی های خود واقف باشد و قادر به ارائه مشاوره دقیق در موارد خاص باشد.

 

طرح ریزی بررسی صدا

 

ارزیابی و کنترل صدا در صنعت

ارزیابی و بررسی صدا

 

ارزیابی صدا ممکن است توسط کارکنان شرکت و یا به وسیله مشاوران مستقل انجام گیرد. گاهی اوقات نیز ممکن است ارزیابی به وسیله افراد و یا شرکت های وابسته و یا زیر مجموعه سازمان انجام گیرد. مسئولیت انجام ارزیابی صدا با هرکس باشد باید این کار با سرعت و دقت لازم انجام شود تا میزان تماس افراد با صدا به دقت مشخص شود. جمع آوری اطلاعات لازم برای تعیین قلمرو ارزیابی صدا، بهتر است به وسیله بازدید از محیط کار انجام گیرد اگر چه می توان این اطلاعات را به طور غیر مستقیم در اختیار فرد ارزیاب قرار داد. تنها پس از بازدید است که می توان زمان لازم و هزینه مورد نیاز برای انجام ارزیابی صدا را تعیین نمود.

اطلاعاتی که باید در بازدید مقدماتی جمع آوری شوند شامل تعداد کارگران در معرض، الگوهای شیفت کار و یکسان بودن و یا نبودن نوع فعالیت ها در شیفتهای مختلف (برای تعیین اینکه آیا نیازی به ارزیابی صدا در شیفت های مختلف می باشد و یا خیر و یا اینکه می توان اطلاعات مورد نیاز را از شیفت های مختلف بدست آورد؟) می باشند. هر گونه موقعیتی که انداره گیری صدا در آن مشکل باشد باید تعیین شوند. همچنین باید مشخص نمود که آیا افرادی که به یک کار مشغول هستند را می توان به عنوان یک گروه مورد ارزیابی قرار داد و یا اینکه باید جداگانه بررسی شوند. در حین بازدید بهتر است که کپی از ارزیابی های قبلی صدا از مسئولین درخواست شود. اگر ارزیابی های قبلی دقیق بوده اند، بهتر است که ارزیابی ها بر روی مناطقی که صدا نزدیک و یا بالاتر از حد مجاز بوده است متمرکز شود. در صورت وجود نقشه محل کار، زمان کمتری برای ثبت مکانهای اندازه گیری صرف می شود. در بعضی مواقع ممکن است محل کار در یک مکان ثابت نباشد. از طرفی ممکن است به دلیل گستردگی محل کار، نیاز به اندازه گیری صدا در سطح وسیعی باشیم.

برخی از مشاغل در طول روزهای هفته تا حد زیادی دچار تغییر می شوند و ممکن است به همین دلیل نمونه برداری از تراز صدا در بیش از یک روز از هفته نیاز باشد. در پی بازدید مقدماتی، امکان طرح ریزی چگونگی جمع آوری اطلاعات وجود دارد و تنها در این مرحله است که میزان زمان مورد نیاز برای انجام ارزیابی روشن می شود. دو نوع از اطلاعات باید جمع آوری شوند. تراز فشار صوت که باید در مکان ها و موقعیت های مناسب اندازه گیری شود و همچنین اطلاعاتی از قبیل ساعت های کار، آموزش های ارائه شده به کارگران در زمینه اثرات صدای تغییرات الگوی کار، نوع ماشین آلات مورد استفاده، و مشخصات دقیق وسایل حفاظت شنوایی که از طریق مصاحبه با کارگران، سرپرستان و مدیران ایمنی و بهداشت جمع آوری می شوند.

نوع تجهیزات اندازه گیری صدا نیز باید تعیین شوند. در بعضی حالتها برای مثال در مناطق خطرناک ممكن است کرایه تجهیزات مخصوصی ضروری باشد.

برتری نسبی ترازسنج های صوت نسبت به دزیمترهای فردی همواره مورد بحث است. به چند دلیل امکان اخذ نتایج اشتباه به وسيله دزیمتر وجود دارد

 1. همواره این امکان وجود دارد که میکروفون بیش از حد نزدیک بدن و با لباس کارگر نصب شود انعکاس صوت از روی بدن و یا مانع شدن بدن برای رسیدن امواج صوتی به میکروفون می تواند باعث ایجاد خطای زیادی شود
 2. ممکن است میکروفون دزیمتر بر روی لباس مالیده شود که باعث تولید صدای مجازی شده و در نتیجه میزان تراز صدا بیشتر از آن چه که فرد با آن در تماس است ثبت شود
 3. از آنجایی که اندازه گیری میزان تماس مستقیما زیر نظر ارزیاب انجام نمی شود ممکن است اختلالاتی در حین اندازه گیری به وجود آید. اگر چه راه هایی برای جلوگیری از دستکاری دزیمتر توسط کارگران وجود دارد اما نمی توان از جدا نمودن و قرار دادن دزیمتر در یک محل شلوغ (و یا ساکت) بوسیله آنان جلوگیری نمود

از طرف دیگر، همواره امکان ایستادن ارزیاب در کنار کارگر عملی نیست. برای مثال نمی توان به دلیل مشکلات ایمنی دز صدای دریافتی یک راننده لیفتراک را به وسیله تراز سنج صوت اندازه گیری نمود. از دیگر مزایای دزیمتر آن است که یک ارزیاب می تواند به تنهایی چند دزیمتر را به چندین کارگر نصب نماید و بر روی تمام آنها نظارت داشته باشد. برخی از انواع دزیمتر به طور همزمان قادر به اندازه گیری دز صدا و همچنین ثبت اطلاعات می باشند. این نوع از دزیمترها با وارد نمودن اطلاعات به کامپیوتر، امکان آنالیز اطلاعات و دستیابی به اطلاعاتی درباره الگوی تماس با صدا را مهیا می سازند. علاوه بر آن، این دسته از دزیمترها برای تعیین و حذف زمانهایی از اندازه گیری که در آن تراز صدا نشان دهنده تماس افراد نیست مفید می باشند.

با استفاده از تجهیزاتی که می توانند زمان اندازه گیری را ثبت کنند می توان چندین عیب دزیمترها را برطرف نمود. برای آنالیز اطلاعات باید داده ها به یک کامپیوتر منتقل شوند. برای مثال، در این حالت امکان محاسبه Leq پس از حذف زمانی که دزیمتر به شکل صحیح مورد استفاده قرار نگرفته است وجود دارد. علاوه بر این، ثبت زمانهای اندازه گیری ممکن است به تعیین دوره های زمانی که تراز صدا بیشتر و یا کمتر از مقدار مورد انتظار بوده است کمک کند. در این حالت می توان اندازه گیری های بیشتری را انجام داد. استفاده ترکیبی از دزیمتر و تراز سنج صوت ایده آل است. هنگام آنالیز نتایج می توان به معتبر بودن و یا دقت نتایج پی برد. در صورت معتبر نبودن نتایج باید دلیل آن را پیدا نمود. عدم استفاده از دزیمتر در تمام مدت شیفت و یا قرارگیری کارگر در کنار منبع صدایی که ارزیاب قبلا به آن توجه نکرده است از دلایل عدم اعتبار و یا دقت نتایج می باشند.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • اندازه گیری تراز فشار صوت
 • جمع آوری اطلاعات
 • ارزیابی دزهای صدا
 • گزارش ارزیابی
 • موقعیت های دشوار اندازه گیری صدا
 • مطالعه موردی یک ارزیابی صدا از محیط کار
 • تجزیه و تحلیل مقادیر اندازه گیری شده

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با ارزیابی تماس با صدا داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

واکنش انسان به صدا

صدا و رفتار آن

بررسی سروصدا در یک شرکت تولیدی دارویی و ارتباط آن با پارامترهای مختلف

پاورپوینت عوامل زیان آور صدا در محیط کار

 

واکنش انسان به صدا

واکنش انسان به صدا

واکنش انسان به صدا

واکنش انسان به صدا

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 15

گوش انسان

هنگامی که ونسان ون گوگ گوش خود را قطع کرد، احتمالا در تشخیص مکان منابع صوت در محور عمودی دچار مشکل شد. بقیه توانایی او در شنیدن اصوات کمتر تحت تأثیر قرار گرفت زیرا لاله گوش، که به نظر افراد همان گوش است، از بقیه اندام شنوایی مجزاست. به دلیل آنکه اندام شنوایی بسیار حساس است، امکان آسیب دیدن آن در اثر تماس فیزیکی با اجسام موجود در محیط وجود دارد. اندام شنوایی داخل جمجمه و در انتهای یک لوله کوتاه که کانال شنوایی نام دارد قرار دارد. طول این کانال در بزرگسالان ۳۰-۲۵ میلی متر و قطر آن ۸-۵ میلی متر است. کانال شنوایی یک قسمت اساسی در دستگاه شنوایی است. زمانیکه این کانال بوسیله محافظ توگوشی و یا ترشحات مجرا بسته می شود، حساسیت شنوایی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

در حالت طبیعی، تمامی امواج صوتی در ردیف فرکانس شنوایی (20 -20000Hz) از داخل کانال عبور می کنند اما امواج صوتی در ناحیه KHz ۳ تقویت می شوند. کانال شنوایی به پرده صماخ منتهی می شود. این پرده تا انتهای داخلی کانال گوش کشیده شده است و در اثر فشار امواج صوتی، به ارتعاش در می آید. این پرده حد فاصل گوش خارجی و میانی می باشد (شکل ۱).

 

ساختمان گوش

ساختمان گوش

شکل1: ساختمان گوش

 

گوش میانی، حفره ای پر از هواست که شامل سه استخوان کوچک می باشد. اسامی لاتین این استخوان ها به ترتیب incus , malleus و stapes و ترجمه اسامی انگلیسی آنها چکشی، سندانی و رکابی می باشد. این استخوانها به یکدیگر متصل هستند که تشکیل چند اهرم را می دهند. یک انتهای این اهرم که استخوان چکشی است به پرده صماخ متصل است. با مرتعش شدن پرده صماخ، انرژی ارتعاشی از طریق استخوان چکشی منتقل می شود.

این ارتعاش در نهایت به استخوان رکابی رسیده که خود به دریچه بیضی متصل است. دریچه بیضی حد فاصل گوش میانی و گوش داخلی است. اگرچه به طور طبیعی گوش میانی از اتمسفر مجزا شده است، اما مجرای استاش آن را به حلق متصل می سازد. در هنگام عمل بلع، مجرای استاش باز شده که باعث می شود فشار داخل گوش میانی با فشار اتمسفر یکسان شود.

گوش داخلی پر از مایع است. عمل استخوان های شنوایی به عنوان یک اهرم موجب می شود که انرژی امواج صوتی که به مایع فوق الذکر وارد می شود افزایش یابد. این امر باعث می شود که انسان قادر به شنیدن اصوات بسیار آهسته باشد؛ البته این خاصیت برای اصوات بسیار بلند یک عیب محسوب می شود زیرا باعث آسیب دیدن گوش داخلی می شود. در این حالت عضلات گوش میانی می توانند موجب کاهش انرژی منتقله از استخوانهای شنوایی شده و از این طریق تا حدی از آسیب گوش داخلی جلوگیری کنند.

قسمتی از گوش داخلی وظیفه تشخیص حرکت و حفظ تعادل بدن را دارد. قسمت مورد توجه ما حلزون گوش داخلی است. حلزون گوش یک لوله با دو مجرا می باشد که شبیه حلزون به دور هم پیچیده شده اند. دو مجرای فوق الذکر در نوک حلزون به یکدیگر متصل می شوند. پایه یکی از مجراها به دریچه بیضی و پایه دیگری به دریچه گرد متصل است. این دو مجرا به وسیله غشاء پایه که در اثر امواج صوتی وارده مرتعش می شود از یکدیگر جدا شده اند.

قسمتهای مختلف غشاء پایه در پاسخ به فرکانسهای متفاوت مرتعش می شوند که این ارتعاش به وسیله سلول های مویی (hair cells) داخل غشاء تشخیص داده می شود. این سلول های مویی پایانه های عصبی را تحریک نموده و از این طریق پالس های الکتریکی به قسمتهایی از مغز که وظیفه پردازش اطلاعات شنیداری را دارند ارسال می شود (شکل ۲).

نمای شماتیک گوش

نمای شماتیک گوش

شکل 2: نمای شماتیک گوش که قسمت حلزون گوش به صورت غیرمارپیچ نشان داده شده است

 

گوش خارجی و میانی تا حدی در معرض عوامل خارجی هستند و ممکن است برای مثال به وسیله عفونت ها صدمه ببینند. همچنین آنها دارای سیستم مکانیکی ساده ای هستند و امکان درمان آنها از طریق اعمال جراحی وجود دارد.

گوش داخلی کمتر در معرض صدمه و آسیب می باشد (به جز در اثر انرژی صوتی) اما اقدامات کمی برای درمان آسیب به آن می توان انجام داد.

 

شنوایی

پدیده دریافت و پاسخ انسان به اصوات بسیار پیچیده است اما خوشبختانه نیازی به بررسی تمام آنها در اینجا نیست. برخی جنبه های روان – صوتی به نحوه تعیین صدا مربوط می شوند و بنابراین به طور مستقیم به ارزیابی صدای محیط کار بستگی دارند.

عنوان می شود که ردیف فرکانس شنوایی انسان به طور طبیعی 20Hz تا 20KHz  می باشد. به هر حال دو دلیل برای این ساده سازی وجود دارد:

 • تفاوت زیادی در ردیف فرکانس شنوایی در بین افراد وجود دارد؛
 • گوش انسان به طور یکسان به همه فرکانس ها حساس نیست. برای شنیدن اصوات با فرکانس بسیار زیاد باید تراز فشار صوت آنها بسیار بالا باشد. یک فرد جوان می تواند صوتی با فرکانس KHz 1 را در صفر دسی بل بشنود.

حساسیت انسان به فرکانس های گوناگون در ترازهای مختلف فشار صوت به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج آنها به شکل منحنی های بلندی یکسان ارائه شده اند. اگر پاسخ این پرسش که «تراز فشار یک صوت در یک فرکانس خاص باید چه اندازه باشد تا بلندی آن برای یک فرد معمولی با بلندی صوتی با تراز فشار X دسی بل در فرکانس 1000Hz برابر شود؟» استخراج و نتایج آن به شکل منحنی ثبت شوند، منجر به ایجاد منحنی های بلندی یکسان می شوند. سه منحنی بلندی یکسان در شکل 3 نشان داده شده است. منحنی صفر فون به عنوان آستانه شنوایی شناخته می شود، به این معنی که حداقل تراز فشار صوتی که هر فرکانس باید داشته باشد تا قابل شنیدن باشد را مشخص می کند.

فون واحدی است که برای ارزیابی بلند ذهنی از اصوات به کار می رود. بلندی اصواتی با فرکانس های مختلف که با بلندی صوتی با تراز فشار 40dB در فرکانس KHz 1 برابر باشند، 40 فون می باشند. اگر نتایج حاصل از آزمایش بر روی یک نفر استخراج و رسم شود بعید است که همانند منحنی های ارائه شده در شکل 3 نسبتا تخت باشد؛ منحنی های ارائه شده در این شکل از طریق تعیین میانگین نتایج حاصل از آزمایش روی تعداد زیادی از افراد حاصل شده اند.

بلندیهای ذکر شده در بالا ذهنی هستند به این معنی که بر اساس قضاوت افراد و صداقت آنها در پاسخ گویی بنا شده اند. به نظر می رسد که نتایج حاصل از گروه های کوچک دارای پایایی بیشتری هستند. اکثر اندازه گیری هایی که بر روی شنوایی انسان انجام می شود (همانند تستهای شنوایی که در زیر می آید)، به اعتبار پاسخ های ذهنی انسان بستگی دارند.

در اندازه گیری صدا، ما به طور طبیعی تمایل داریم که به عددی یا مقداری دست پیدا کنیم که با بلندی ظاهری صوتی که توسط انسان شنیده می شود بسیار نزدیک و هم بسته باشد. به این منظور، تجهیزات اندازه گیری صدا بایستی پاسخ متغیر گوش به فرکانس های مختلف را مورد لحاظ قرار دهند. اینکار با تعبیه یک مدار الکترونیکی که به فرکانس های مختلف همانند آنچه سیستم شنوایی عمل می کند وزن می دهد انجام می گیرد. وزن دهی فرکانسها موجب می شود که اصواتی که از نظر ذهنی بلند تر به نظر می رسند با کمیت بیشتری نشان داده شوند.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با واکنش انسان به صدا داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اثرات صدای ناگهانی (تروماتیسم های صوتی)

صدا و کنترل و اندازه گیری آن در صنعت

صدا و ارتعاش در صنعت دکتر زارع

طراحی اتاق کنترل صدا به منظور حفاظت از اپراتور

 

بهداشت پرتوها و حفاظت PPT

بهداشت پرتوها و حفاظت PPT

بهداشت پرتوها و حفاظت PPT

بهداشت پرتوها و حفاظت PPT

فرمت: PPT   تعداد صفحات: 204

تهیه و تنظیم: دکتر عظیمیان

تقسیم بندی پرتوها:

 1. پرتوهای یونیزان
  • ذره ای: α, β, n, e, p
  • غیر ذره ای: x و γ
 2. پرتوهای غیریونیزان
  • پرتوی فروسرخ, فرابنفش, نورمرئی, لیزر

مکانیسم تولید پرتو x

مکانیسم تولید پرتو x

مکانیسم تولید پرتو x

هنگامی که یک جریان الکترونی با سرعت زیاد به هدف برخورد کند، شتاب خود را از دست داده و با تبدیل انرژی، ایجاد اشعه ایکس می کند. به طور کلی پرتو x در اثر دو فرایند تولید می شود:

1- پدیده ترمزی (برمشترالانگ): در این پدیده الکترون ها به دلیل انرژی جنبشی که دارند به داخل اتم های آند وارد می شوند و تحت تاثیر میدان اتم های سنگین هدف از مسیر اولیه منحرف شده و دارای تغییر سرعت و کاهش انرژی می شوند. این انرژی به صورت پرتو  تابیده می شود.

پدیده ترمزی (برمشترالانگ): در این فرایند راندمان تولید اشعه بسیار کم می باشد. در این طیف ماکزیمم انرژی مربوط به الکترونی است که بیشترین انحراف را توسط هسته داشته و هیچ گونه اتلافی در انرژی آن صورت نپذیرفته است. مینیمم انرژی نیز مربوط به مواد جاذب سر راه فوتون ها است که چه کسری از انرژی آنها را جذب کرده اند. قله انرژی نیز مربوط به بالاترین انرژی اعمالی به تیوب است.

2- پدیده تابش اختصاصی: در این پدیده الکترون های تابیده شده از فیلامان به الکترون های مدارهای داخلی اتم های هدف نظیر k برخورد می کنند و باعث کنده شدن این الکترون ها از مدار مربوطه می شوند و لذا در این لایه یک حفره به وجود می آید. با پُرشدن این حفره توسط الکترون های لایه های بالاتر، اختلاف انرژی دو لایه به صورت فوتون از ماده هدف خارج می شود.

لامپ پرتو x

لامپ اشعه ایکس

لامپ اشعه ایکس

پرتوهای x در فرایند تبدیل انرژی پدید می آیند و این هنگامی است که یک جریان الکترونهای پرسرعت، ناگهان به هدف تنگستنی (آند) یک لامپ پرتو رونتگن برخورد می کند و انرژی و سرعت آن به تندی کاهش می یابد.

لامپ پرتو رونتگن از یک پوشش شیشه ای تهی از هوا که دارای دو الکترود می باشد، ساخته شده است. الکترودها به گونه ای طراحی شده اند که الکترون های تولید شده در کاتد (الکترود یا رشته منفی)، به وسیله یک اختلاف پتانسیل بالا به سوی آند (الکترود مثبت یا هدف) شتاب بگیرند.

در این لامپ، الکترون ها به وسیله کاتد تنگستنی گداخته تولید می شوند و در طول لامپ شتاب می گیرند تا به هدف (آند) تنگستنی، یعنی جایی که پرتوهای رونتگن تولید می شوند، برخورد کنند.

پزشکی هسته ای

اهمیت کاربرد رادیوایزوتوپها در تشخیص و درمان

 • اندازه گیری کمیات حجم خون، پلاسما، هورمونها، پروتئین ها
 • تصویربرداری برمبنای فیزیولوژی و یا فعالیت متابولیک ارگانها
 • درمان رادیوتراپی

مبانی فیزیکی

 • ذرات بنیادی : ساختمان هسته
 • خواص نیروهای هسته ای : پتانسیل هسته ای بین دو نوکلئون
 • انرژی همبستگی
 • انرژی لازم برای جدانمودن نوکلئونهای موجود در یک هسته
 • انرژی آزاد شده هنگام تشکیل هسته از نوکلئونها آزاد
 • رادیواکتیویته: استحاله یک هسته ناپایدار به هسته دیگر همراه با تابش پرتوهای α, ß ,γ

ذرات بنیادی تشکيل دهنده هسته

ذرات بنیادی تشکيل دهنده هسته

ذرات بنیادی تشکيل دهنده هسته

واحد اندازه گیری جرم amu

1amu = 1/12 M12C =1.66 x 10-27 Kg

واحد اندازه گیری طول، Fermi

1 Fermi = 10-15m

واحد اندازه گیری انرژی : Mev

1Mev= 106 ev

1ev= 1.6 x 10-19 J

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

 • اکتیویته و سنجش آن
 • کاربرد رادیوایزوتوپ ها در پزشکی و درمان
 • توموگرافی محاسباتی با نشر تک فتون Single Photon Emision Tomography
 •  توموگرافی نشر پوزيترون PET) Positron Emission Tomography)
 • انواع برخورد پرتوها با ماده
 • ماهیت اشعه ایکس
 • حفاظت در مقابل اشعه
 • انتقال خطی انرژی (LET) انرژی واگذار شده در واحد طول مسیر
 • مبانی رادیوبیولوژی
 • اصول ایمنی در کار با اشعه
 • آشکارسازی پرتوها
 • پرتوگیری شغلی طبقه بندی نواحی

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با بهداشت پرتوها و حفاظت داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بهداشت پرتوها در صنایع ساختمانی

جزوه بهداشت پرتو دکتر نصیری

کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی

پرتو از دیدگاه بهداشت

 

صدا و ارتعاش در محیط کار

بررسی سروصدا در یک شرکت تولیدی دارویی و ارتباط آن با پارامترهای مختلف

بررسی سروصدا در یک شرکت تولیدی دارویی و ارتباط آن با پارامترهای مختلف

بررسی سروصدا در یک شرکت تولیدی دارویی و ارتباط آن با پارامترهای مختلف

فرمت: PPT   تعداد صفحات: 19

تهیه کننده: مهندس مشکاتی

اهداف:

 • هدف كلي: بررسي وضعيت سر و صدا در يك شركت توليدي داروئي و ارتباط آن با پارامترهاي مختلف

اهداف ويژه:

 • اندازه گيري تراز كلي فشار صوت، آناليز صدا در فركانس هاي اكتاوباند در قسمت هاي مختلف.
 • ارتباط ميزان تراز فشار صوت با سخت و زيان آور شناخته شدن مشاغل.
 • تعيين ارتباط بين تراز فشار صوت و پارامترهاي مختلف نظير: ميزان افت شنوايي، فشار خون، استفاده از گوشي حفاظتي.
 • ارتباط تراز فشار صوت با نوع شغل، سن، سابقه كار، سواد، وضع تاهل، بعد خانواده، شيفت كار، …
 • مقايسه ميزان تراز فشار صوت غيراستاندارد با ساير پارامترهاي اندازه گيري شده (نظير حرارت ، روشنائي ،…)

روش تحقيق، نوع مطالعه :

مطالعه از نوع گذشته نگر و شامل مراحل ذيل است :

 • مطالعه كتابخانه اي منابع و مراجع
 • هماهنگي با مسئولين و توجيه آنان
 • مراجعه به شركت، ارزيابي محيطی
 • تكميل پرسشنامه فردی
 • اندازه گيري ميزان فشار خون
 • اديو متري ، محاسبه افت شنوایی
 • تكميل فرم های اطلاعاتي، درج اطلاعات و كدگذاری
 • تجزيه و تحليل آماری ـ ارائه نتايج

 

وسايل اندازه گيري  :

 • صداسنج Cel 440 B2 و كاليبراتور صدا Cel 282 ساخت انگليس.
 •  WBGT سنج ميكروترم ساخت انگليس.
 • فتومتر هاگنر EC1 ساخت سوئد.
 • پمپ پيستوني Gastec ساخت ژاپن.
 • پمپ فردي SKC ساخت انگليس.
 • اديومتر اينترآكوستيك AC 40 ساخت دانمارک
 • متعلقات و وسايل مرتبط مانند ترازو با دقت يک ده هزارم، فشارسنج جيوه ای، فيلتر، دتكتور، ترمومتر، بارومتر و …

پارامترهاي اندازه گيری شده :

 • ترازفشارصوت، آناليز صوت در فركانس هاي اكتاوباند
 • ميزان روشنایی عمومی و موضعی
 • سنجش ميزان گرد و غبار و گازها و بخارات
 • استرس حرارتی (دماي تر و خشک، رطوبت نسبی، WBGT)
 • ميزان افت شنوایی از طريق اديومتری در فركانس هاي مختلف به دو روش هوایی و استخوانی
 • تعيين ميزان فشار خون حداقل و حداكثر

روش اندازه گيري ها بر اساس متدهاي تعيين شده توسط NIOSH & ACGIH صورت گرفته و نتايج اندازه گيري هاي به عمل آمده با استاندارد تدوين شده توسط كميته فني بهداشت حرفه اي ايران تطبيق داده شد.

روش اندازه گيري صدا شامل بررسي مقدماتي جمع آوری اطلاعات ، اندازه گيری صدا و تطبيق نتايج با استاندارد بود. اندازه گيری صدا بر اساس تغييرات مكاني (ايستگاه بندي و اماكني كه فرد در معرض تماس با صداي ماشين ها و دستگاه ها بود) انجام پذيرفت. در مواقعي كه تراز فشار صوت بيش از حد مجاز بود آناليز صدا در فركانس های اكتاوباند انجام شد.

افراد مورد از ميان افرادي كه در معرض تماس با صدای بيش از حد مجاز بودند انتخاب شده و افراد شاهد نيز افرادی انتخاب گرديدند كه در معرض تماس با صداي كمتر از حد مجاز بودند (هرگروه 150 نفر) . لازم بذكر است كليه نكات اندازه گيری، كاليبراسيون، انجام تصحيحات لازم مانند تصحيح سن در اديومتری ، … و بعبارتی كليه موازين علمی مد نظر قرار گرفته است.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بررسی سروصدا در یک شرکت تولیدی دارویی و ارتباط آن با پارامترهای مختلف داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

مطالعه و ارزشیابی سروصدا

دستگاه های اندازه گیری عوامل فیزیکی محیط کار

بررسی سر و صدا در صنعت

نمونه عملی اندازه گیری سر و صدا در محیط کار

 

حفاظت در برابر پرتو

کمیت های پرتوی ریسک و مخاطره

کمیت های پرتوی ریسک و مخاطره

کمیت های پرتوی ریسک و مخاطره

طبقه بندی کمیت ها:

 • فیزیکی
 • حفاظتی
 • کاربردی

کمیت های فیزیکی:

 • پرتوزایی
 • انرژی پرتو eV
 • پرتودهی X
 • جذتي، D
 • گرما، K

یکای انرژی برحسب الکترون ولت eV هست که بر حسب کیلو الکترون ولت (keV) و مگا الکترون ولت (MeV) نیز بیان می شود.

Linear Energy Transfer

• Biological effectiveness of ionizing radiation
• Linear Energy Transfer (LET): amount of energy transferred to the medium per unit of track length of the particle
• Unit: e.g. [keV.m-1]

برخلاف  قدرت توقف که میزان ار دست دادن انرژی توسط یک ذره باردار متحرک در مسیر حرکت از میان ماده را بیان می کند. LET نرخ خطی جذب انرژی را توسط ماده جاذب حین عبور ذره باردار از ماده نشان می دهد.

مقدار LET نمونه:

 • پرتوهای ایکس 250 کیلو ولتی (کیلو الکترون ولت بر میکرون) 2keV/μm
 • پرتوهای گامای کبالت 60 , 3keV/μm
 • پرتوهای ایکس 3 مکا الکترونی ولتی 3keV/μm
 • الکترون های 1 مگا الکترون ولتی 25keV/μm
 • نوترون های 14 مگا الکترون ولتی 12keV/μm
 • ذرات باردار سنگین  keV/μm 100-200
 • الکترون های یک کیلو الکترون ولتی 3.12keV/μm
 • الکترون 10 کیلو الکترون ولتی 3.2keV/μm

کمیت های پرتوی: کمیت های حفاظتي

• Tissue Absorbed Dose, DT
• Tissue Equivalent Dose, HT
• Effective Dose, E

دز جذبی بافت Tissue Absorbed Dose, DT

دز جذبی در بافت DT برابر است با انرژی جذب شده تقسیم بر جرم بافت یا به عبارت دیگر میانگین دز جذبی در بافت. این دز به مواد تشکیل دهنده بافت بستگی دارد و از رابطه زیر با استفاده از مقدار دز جذبی در بافت نرم را برای پرتوی ایکس با ولتاژ 80 kV و فیلتر 2.5mm Al تعیین کرد:

Dose in soft tissue = 1.06 Dose in air

دز معادل بافت HT:

 HT =  DTxWT

Unit = Sievert (Sv)
• Old unit = Rem
• 1 Rem = 0.01 Sv
• 1 Sv = 100 Rem

RBE: کمیتی می باشد که به هدف اندازه گیری بیشترین مقدار پرتو یونیزان می باشد که افراد می توانند بدون نگرانی در معرض آن قرار گیرند

REM: واحد دز RBE می باشد که معادل روتنگن برای بدن است.

دز معادل Dose Equivalent & Equivalent Dose :

Dose Equivalent, H= D . Q

 • D دز جذبی (انرژی جذب شده در واحد جرم در یک نقطه از ماده)
 • Q فاکتور کیفی پرتو (براساس LET محاسبه شده است)
 • دز معادل برای کمیت های کاربردی همچنان بکار می رود.

 HT =  DT.WR

DT : میانگین دز جذبی در بافت T

WR: فاکتور توزین پرتو (براساس RBE محاسبه شده است)

دز موثر: زمانی که کل بدن تحت تابش یکنواخت اشعه قرار ندارد از این کمیت استفاده می شود برای مثال زمانی که اندامی خاص تحت تابش پرتو قرار دارد برابر است با دز یکنواختی که اگر کل بدن بتابد خطری برابر با دز بکنواخت ایجاد کند.

دز موثر برابر است با wT.hT ∑ که در آن w ضریبی می باشد که مورد هر اندام یا بافت متفاوت است.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • دز معادل موثر سالانه
 • واحدهای اشعه در بیولوژی و حفاظت
 • دز معادل و موثر حمعی
 • دز معادل موثر ژنتیکی (GSD)
 • کمیت های پرتوسنجی و دزسنجی
 • حد دز و کمیت های کاربردی
 • ارتباط کمیت های و تخمین ریسک پرتو
 • سرطانزایی پرتوی در اندام های خاص

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

حتما بخوانید:

مفهوم و اهداف حفاظت پرتوی

منابع تولید و پرتوگیری پرتوهای یونساز

 

ایمنی کار با پرتو

مفهوم و اهداف حفاظت پرتوی

مفهوم و اهداف حفاظت پرتوی

مفهوم و اهداف حفاظت پرتوی

فرمت: PDF   تعداد صفحات: 8

انواع پرتوها:

پرتوهای غیر ذره ای (موجی)

 • امواج الکترومغناطیسی (دارای ماهیت دوگانه ذره ای و موجی)
 • امواج اولتراسوند

پرتوهای ذره ای

 • پروتون (هسته اتن هیدرژن)
 • بتا (الکترون و پوزیترون)
 • نوترون
 • آلفا (هسته اتم هلیوم)
 • هسته عناصر سنگین تر هانند کربن، اکسژن و …
 • ذرات بنیادی بدون بار مانند نوترینو

انواع پرتوها از نظر برهمکنش با ماده

پرتوهای یونیزان

 • مستقیم: آلفا- بتا – ذرات باردار دیگر
 • غیر مستقیم: نوترون و پرتوهای الکترومغناطیسی γ و X

پرتوهای غیر یونیزان: پرتوهای الکترومغناطیس IR ،UV نور مرئی، ماکروویو ، رادیویی، فراصوت

امواج الکترومغناطیسی در نظريه ذره ای: بنابر نظریه پلانک و اینشتین پرتوهای الکترومغناطیسی متشکل از بسته های ریز انرژی به نام فوتون هستند (hv) که به هر کدام یک موج الکترومغناطیس وابسته است.

برهمکنش پرتوها با ماده

بر انگیختگی: هر گاه الکترون با گرفتن انرژی به سطح انرژی بالاتری برود ولی اتم را ترک نکند. اتم بر انگیخته می شود.

یونیزاسیون: هرگاه یک الکترون در اثر عاملی از اتم خارج شود (اتم یونیزه می شود) الکترونی از مدار خارجی تر به داخل جای آن سقوط می کند و با این پرش مقداری انرژی به صورت فوتون (فوتون اختصاصی) تابش می کند.

تابش گرما و نور مرئی: برای تابش نور مرئی یا گرما از یک اتم می بایست الکترون های والانس تحریک و به یکی از مدارهای نوری که در خارج مدار الکترونهای والانس هستند بروند و در بازگشت به جای خود اگه گازی باشند نور و اگر جامد باشند گرما تابش می کند.

اثر بیولوژیکی پرتوهای یونیزان

عوامل مؤثر در پاسخ بیولوژيک به پرتو

 1. متغیرهای وابسته به چشمه پرتو: دوز و نوع و انرژی پرتو – آهنگ دوز – شرايط پرتوگیری
 2. متغیرهای وابسته به سیستم جاذب پرتو: حساسیت پرتوی و پیچیدگی های سیستم بیولوژيک

Ionizing Radiation Exposure Effects

Somatic Effect (Prompt or Delayed)
▫Stochastic Effect (Cancer) – probability of effect occurring increases as doses increases. No Threshold
▫Non-Stochastic Effect (Cataracts) – severity of the effect varies with dosage. Threshold dose

Teratogenic Effects (Offspring while in-utero)
▫mental retardation
▫malformations

NCRP دو گروه اصلی برای آثار مضر تشعشع نعریف نموده است:

1- آثار اتفاقی تصادفی

 • احتمال وقوع با افزایش دوز جذب افزایش می یابد
 • شدت دوز وابسته به بزرگی دوز جذب نیست

2- آثار غیر اتفاقی (غیرتصادفی)

 • افزایش شدت یا افزایش دوز جذب
 • خطر با افزایش تعداد سلولها و بافت ها افزایش می یابد.
 • مثال: تحلیل بافت ها, فیبروز, تغییرات خون (یا مزاج), تعداد اسپرم ها

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با مفهوم و اهداف حفاظت پرتوی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

منابع تولید و پرتوگیری پرتوهای یونساز

محاسبه حد دز پرتو

پرتوهای غیریونیزان در محیط کار

مقررات کار با پرتو در صنعت

 

صدا در محیط کار Sound at work

نرم افزار محاسبه دزیمتری 8 ساعته

نرم افزار محاسبه دزیمتری 8 ساعته

نرم افزار محاسبه دزیمتری 8 ساعته

در این بخش می خواهیم سه پارامتر مهم از صدا شامل تراز معادل مواجه صوت (Leq), میانگین گیری از ترازهای صوتی (LP) و دز هشت ساعته را با استفاده از نرم افزار اکسل بدست بیاوریم.

تب اول: دزیمتری

قابل اعتمادترین روش برای اندازه گیری و ارزیابی مواجهه کارگر, دزیمتری است زیرا در تمام طول شیفت دستگاه دزیمتری به همراه کارگر مواجهه واقعی وی را اندازه گیری نموده و در پایان شیفت دز دریافتی صدا را نشان می دهد.. جهت اندازه گیری ابتدا دزیمتر را کالیبره نموده و با استاندارد مورد قبول تنظیم می نمایند سپس آنرا به کمر کارگر و میکروفن را به یقه کارگر نصب نموده. در پایان شیفیت با توجه به کارایی دزیمتر مقادیر دز یا تراز معادل 8 ساعته و یا سایر پارامترهای پیش بینی شده در دستگاه را قرائت و ثبت نمود. آنچه که در هنگام دزیمترها باید مورد توجه قرار گیرد علاوه بر کالیبراسیون, مبنای محاسبات دز توسط دستگاه است. زیرا الزاما این مبنا باید با حد مجاز مواجهه کشوری مطابقت نماید.

تب دوم: میانگین گیری از ترازهای صوتی (LP)

به علت ماهیت لگاریتمی مقادیر ترازهای فشار صوت, نمی توان مستقیما اعمال ریاضی همچون جمع و تفریق یا یا میانگین گیری را در مورد آنها به کار برد. در اینجا فقط یکی از موارد مجاز میانگین گیری ترازهای فشار صوت را برای چگونگی صدای یک منبع واحد معرفی می شود.

انتشار صوت در جهات مختلف اطراف یک منبع یکسان نیست و از طریف دیگر کارگر در اطراف دستگاه تغییر مکان می یابد, لذا نمی توان برای بیان تراز فشار یک منبع فقط به یک نتیجه اندازه گیری در یک ایستگاه اکتفا نمود. برای این کار در جند نقطه از اطراف منبع (معمولا نقاط توقف کارگر) تراز فشار صوت اندازه گیری شده و با استفاده از فرمول LP تراز متوسط فشار صوت که نماینده تراز فشار صوت ان دستگاه است محاسبه می گردد.

تب سوم: تراز معادل مواجهه صوت (Leq)

از آنجایی که کارگر در طول شیفت کاری در معرض ترازهای مختلف قرار دارد در بررسی صدا به منظور ارزیابی مواجهه کارگر, همانند روشی که برای سایر عوامل مخاطره زای محیط کار نیز معمول است, از تراز مواجهه مربوطه متوسط زمانی می گیرند. در این روش ابتدا تراز هر بار مواجهه همراه با زمان مواجهه مربوطه اندازه گیری شده ثبت, سپس با استفاده از فرمول Leq تراز مواجهه کارگری برای یک دوره زمانی محاسبه می گردد. این تراز محاسبه همان معدل زمانی ترازها (SPLTWA) است که می توان بر مبنای مجموع زمانهای مواجهه یا برمبنای مدت زمان معیین محاسبه گردد. در صورتی که تراز برای یک شیفت 8 ساعته محاسبه شود به ان تراز معادل مواجهه 8 ساعتهه می گویند. یکی از کاربردهای تراز معادل مقایسه با مقادیر مجاز 8 ساعته مواجهه کارگر است.

اکسل فرمول ها را به صورت مستقیم دانلود کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با نرم افزار محاسبه دزیمتری 8 ساعته داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

نرم افزار محاسبه ارتعاش دست بازو و تمام بدن

فیلم آموزشی کار با دستگاه صداسنج و دزیمتری

دزیمتری پرتو و انواع آن