عوامل فیزیکی که ما در محیط کاری با آن سر و کار داریم شامل پرتوها صدا ارتعاش روشنایی شرایط جوی گرما و سرما که هر یک از این عوامل بدون طراحی و توجه اختلالات در انسان ایجاد می کند

حفاظت کارکنان و بیماران در مراکز پرتو تشخیصی

حفاظت در برابر اشعه در مراکز پرتو درمانی

/
حفاظت در برابر اشعه در مراکز پرتو درمانی حفاظت در برابر اشع…
ارزیابی گرما در محیط های کار

پاورپوینت مواجهه با گرما

/
پاورپوینت مواجهه با گرما پاورپوینت مواجهه با گرما اطلاعات و آمو…
طراحی روشنایی مصنوعی داخلی

طراحی سیستم روشنایی طبیعی و مصنوعی عمومی

/
طراحی سیستم روشنایی طبیعی و مصنوعی عمومی طراحی سیستم روشنایی ط…
اصول تهویه مطبوع در بیمارستان

استاندارد سیستم روشنایی در بیمارستان

/
استاندارد سیستم روشنایی در بیمارستان استاندارد سیستم روشنایی در بیمارستان کلیات س…
ایمنی دیگ بخار یا بویلرها

سیستم تصفیه و ایمنی دیگ های بخار

/
سیستم تصفیه و ایمنی دیگ های بخار سیستم تصفیه و ایمنی دیگ های بخار اص…
کنترل صدا در صنعت

پروژه کنترل صدا در صنعت

/
پروژه کنترل صدا در صنعت پروژه کنترل صدا در صنعت تهیه و تنظیم: ا…
دزیمتری پرتو و انواع آن

تشعشعات یونیزان و غیریونیزان در رادیوگرافی

/
تشعشعات یونیزان و غیریونیزان در رادیوگرافی تشعشعات یونیزان و غیریونیزان در رادیوگرافی در پروژ…
آسایش حرارتی

جزوه کارگاه اموزشی تنش های حرارتی در محیط کار

/
جزوه کارگاه اموزشی تنش های حرارتی در محیط کار جزوه کارگاه ام…
دزیمتری پرتو و انواع آن

آشنایی با پرتوها و کاربرد آنها

/
آشنایی با پرتوها و کاربرد آنها آشنایی با پرتوها و کاربرد آنها مطا…