عوامل فیزیکی که ما در محیط کاری با آن سر و کار داریم شامل پرتوها صدا ارتعاش روشنایی شرایط جوی گرما و سرما که هر یک از این عوامل بدون طراحی و توجه اختلالات در انسان ایجاد می کند

شاخص های استرس حرارتی

ارزیابی استرس های حرارتی

/
ارزیابی استرس های حرارتی ارزیابی استرس های حرارتی  45 شاخص …
صدا و ارتعاش در محیط کار

جزوه صدا و ارتعاش دکتر منظم

/
جزوه صدا و ارتعاش دکتر منظم جزوه صدا و ارتعاش دکتر منظم   …
ایمنی پرتوها

جزوه پرتو دکتر منظم

/
جزوه پرتو دکتر منظم جزوه پرتو دکتر منظم جزوات پرتو توسط دکت…
ادیومتری - Audiometry

پاورپوینت آموزشی ادیومتری

/
پاورپوینت آموزشی ادیومتری پاورپوینت آموزشی ادیومتری اثرات صدا بر…
حفاظت کارکنان و بیماران در مراکز پرتو تشخیصی

حفاظت کارکنان و بیماران در مراکز پرتو تشخیصی

/
حفاظت کارکنان و بیماران در مراکز پرتو تشخیصی حفاظت کارکنان و بیمارا…
دزیمتری پرتو و انواع آن

دزیمتری پرتو و انواع آن

/
دزیمتری پرتو و انواع آن دزیمتری پرتو و انواع آن : دوزیمتر ها وس…
خطرات پرتو

ایمنی و حفاظت در برابر اشعه رادیواکتیو

/
ایمنی و حفاظت در برابر اشعه رادیواکتیو در صنعت براي تست نقاط جوش و آشكار كر…
صدا و اثرات آن

نمونه عملی اندازه گیری سر و صدا در محیط کار

/
نمونه عملی اندازه گیری سر و صدا در محیط کار  صدا یکی از عامل…
ایمنی کار با پرتو

پاورپوینت کارگاه آموزشی پرتوها در محیط کار

/
پاورپوینت کارگاه آموزشی پرتوها در محیط کار پرتو یک عامل فیزیک…