عوامل فیزیکی که ما در محیط کاری با آن سر و کار داریم شامل پرتوها صدا ارتعاش روشنایی شرایط جوی گرما و سرما که هر یک از این عوامل بدون طراحی و توجه اختلالات در انسان ایجاد می کند

پاورپوینت روشنایی در محیط کار

پاورپوینت های روشنایی در محیط کار PPT

/
پاورپوینت های روشنایی در محیط کار PPT پاورپوینت های روشنایی …
اندازه گیری پرتوهای رادیویی و مایکروویو

اندازه گیری پرتوهای رادیویی و مایکروویو ها

/
اندازه گیری پرتوهای رادیویی و مایکروویو ها اندازه گیری پرتوهای رادیویی و…
ارگونومی محیط های حرارتی

ارگونومی در محیط های حرارتی INSO 10150-3

/
ارگونومی در محیط های حرارتی INSO 10150-3 ارگونومی در محیط های حرارتی INSO 10150-…
کار در محیط سرد

استاندارد استرس سرمایی در محیط کار

/
استاندارد استرس سرمایی در محیط کار استاندارد استرس سرمایی در محیط کار فرمت: Pdf  …
الودگی صوتی در صنعت

آلودگی صوتی در صنعت

/
آلودگی صوتی در صنعت آلودگی صوتی در صنعت تهیه و تنظیم: مهندس م…
طراحی روشنایی صنعتی

مهندسی روشنایی در ارگونومی

/
مهندسی روشنایی در ارگونومی مهندسی روشنایی در ارگونومی  فرمت: …
طراحی روشنایی مصنوعی داخلی

روشنایی در محیط کار و اصول و استانداردهای طراحی روشنایی

/
روشنایی در محیط کار و اصول و استانداردهای طراحی روشنایی روشنایی در محیط کا…
پرتو و خطرات و سوانح آن

فعالیت های پرتوی در صنعت

/
فعالیت های پرتوی در صنعت فعالیت های پرتوی در صنعت فهرست مطالب: …
عایق های صوتی

عایق های صوتی و تاثیر عملکرد آنها بر زندگی

/
عایق های صوتی و تاثیر عملکرد آنها بر زندگی عایق های صوتی و …