عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

عوامل فیزیکی که ما در محیط کاری با آن سر و کار داریم شامل پرتوها صدا ارتعاش روشنایی شرایط جوی گرما و سرما که هر یک از این عوامل در صورت عدم توجه می توانند سبب بیماری های حادی می شوند که گاها جبران ناپذیر است. در این بخش با انواع عوامل زیان آور فیزیکی و نحوه کنترل انها آشنا خواهیم شد.

بهداشت پرتوهای غیر یونساز ایستگاه های آنتن تلفن همراه (bts)

بهداشت پرتوهای غیر یونساز (امواج رادیو فرکانس)

/
بهداشت پرتوهای غیر یونساز (امواج رادیو فرکانس) بهداشت پرتوهای غیر یون…
کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو

کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو

/
کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو …
اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان

اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان

/
اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان فرم…
اثرات صدا بر روان

اثرات صدا بر روان

/
اثرات صدا بر روان اثرات صدا بر روان فرمت: Pdf تعداد صفحات: 16 تهیه کننده…
فیزیک بهداشت حرفه ای

فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها

/
فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها فر…
رادیواکولوژی و مواجهه شغلی - محیطی

رادیواکولوژی و مواجهه شغلی - محیطی

/
رادیواکولوژی و مواجهه شغلی - محیطی رادیواکولوژی و مواجهه شغلی - محیطی ارسال کننده: دکت…
بهداشت پرتوهای غیر یونساز ایستگاه های آنتن تلفن همراه (bts)

بهداشت پرتوهای غیر یونساز ایستگاه های آنتن تلفن همراه (bts)

/
بهداشت پرتوهای غیر یونساز ایستگاه های آنتن تلفن همراه (bts) ب…
آشنایی با پرتوها و پرتوزاها

آشنایی با پرتوها و پرتوزاها

/
آشنایی با پرتوها و پرتوزاها آشنایی با پرتوها و پرتوزاها فرمت: …
صدا در محیط کار Sound at work

ارزیابی تماس با صدا

/
ارزیابی تماس با صدا ارزیابی تماس با صدا فرمت: PDF  تعداد ص…