عوامل زیان آور محیط کار

 

انواع عوامل زیان آور محیط کار که در اینجا به آن می پردازیم:

  1. عوامل زیان آور فیزیکی
  2. عوامل زیان آور شیمیایی
  3. عوامل زیان آور ارگونومیکی
  4. عوامل زیان آور روانی
  5. عوامل زیان آور بیولوژیکی

بعنوان یک مسئول ایمنی و بهداشت بایستی عوامل زیان آور محیط کار خود را شناسایی کنیم و ارزیابی و کنترل نماییم. در اینجا مقالات زیادی در این رابطه نوشته شده است که می توانید مطالعه کنید.

چون تعداد مطالب زیاد هستند توصیه می شود برای پیدا کردن مطلب مورد نظر از کادر جستجوی زیر استفاده کنید

ترازهای ارزیابی صدای محیط کار

ارزیابی تراز فشار صوت با استفاده از دزیمتری

/
ارزیابی تراز فشار صوت با استفاده از دزیمتری ارزیابی تراز فشار ص…
بررسی و تعیین خطاهای انسانی در بخش های ویژه بیمارستان

بررسی و تعیین خطاهای انسانی در بخش های ویژه بیمارستان

/
بررسی و تعیین خطاهای انسانی در بخش های ویژه بیمارستان بررسی و…
کاربرد نرم افزار آنالیز تصویر Digimizer در آنتروپومتری سر و صورت

کاربرد نرم افزار آنالیز تصویر Digimizer در آنتروپومتری سر و صورت

/
کاربرد نرم افزار آنالیز تصویر Digimizer در آنتروپومتری سر و صورت…
کنترل تماس با ارتعاش تمام بدن

کنترل تماس با ارتعاش تمام بدن

/
کنترل تماس با ارتعاش تمام بدن کنترل تماس با ارتعاش تمام بدن فرم…
مدیریت حفاظت در برابر پرتوها

مدیریت حفاظت در برابر پرتوها

/
مدیریت حفاظت در برابر پرتوها مدیریت حفاظت در برابر پرتوها فرمت: …
ارزیابی تابش های مایکروویو

ارزیابی تابش های مایکروویو

/
ارزیابی تابش های مایکروویو ارزیابی تابش های مایکروویو پایش محیط…
کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو

سندروم ارتعاش دست – بازو

/
سندروم ارتعاش دست – بازو سندروم ارتعاش دست – بازو   HAVS و سفید …
ارزیابی پرتوهای یونیزان

ارزیابی پرتوهای یونیزان

/
ارزیابی پرتوهای یونیزان ارزیابی پرتوهای یونیزان فرمت: Pdf …
آلودگی صوتی و نویز در خودروها

آلودگی صوتی و نویز در خودروها

/
آلودگی صوتی و نویز در خودروها آلودگی صوتی و نویز در خودروها فرمت:…