عوامل زیان آور محیط کار

 

انواع عوامل زیان آور محیط کار که در اینجا به آن می پردازیم:

  1. عوامل زیان آور فیزیکی
  2. عوامل زیان آور شیمیایی
  3. عوامل زیان آور ارگونومیکی
  4. عوامل زیان آور روانی
  5. عوامل زیان آور بیولوژیکی

بعنوان یک مسئول ایمنی و بهداشت بایستی عوامل زیان آور محیط کار خود را شناسایی کنیم و ارزیابی و کنترل نماییم. در اینجا مقالات زیادی در این رابطه نوشته شده است که می توانید مطالعه کنید.

چون تعداد مطالب زیاد هستند توصیه می شود برای پیدا کردن مطلب مورد نظر از کادر جستجوی زیر استفاده کنید

راهکارهایی برای مطابقت با شیفت کاری

راهکارهایی برای مطابقت با شیفت کاری

/
راهکارهایی برای مطابقت با شیفت کاری راهکارهایی برای مطابقت با شیفت کاری فرمت: pdf تعد…
ارگونومی در رستوران (Ergonomics in restaurant)

ارگونومی در رستوران (Ergonomics in restaurant)

/
ارگونومی در رستوران (Ergonomics in restaurant) ارگونومی در رستوران (Ergonomics i…
بهداشت پرتوهای غیر یونساز ایستگاه های آنتن تلفن همراه (bts)

بهداشت پرتوهای غیر یونساز (امواج رادیو فرکانس)

/
بهداشت پرتوهای غیر یونساز (امواج رادیو فرکانس) بهداشت پرتوهای غیر یون…
کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو

کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو

/
کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو کاهش خطرات ارتعاش دست - بازو …
ارگونومی تلویزیون

ارگونومی تلویزیون

/
ارگونومی تلویزیون ارگونومی تلویزیون فرمت: PPT تعداد صفحات: 25 مقدمه:امرو…
خواب و تغییرات دوره ای سیرکادین

خواب و تغییرات دوره ای سیرکادین

/
خواب و تغییرات دوره ای سیرکادین خواب و تغییرات دوره ای سیرکادین ف…
بهداشت روانی در شرایط اضطراری

بهداشت روانی در شرایط اضطراری

/
بهداشت روانی در شرایط اضطراری بهداشت روانی در شرایط اضطراری فرمت: …
اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان

اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان

/
اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان فرم…
ارگونومی خواب (جامع)

ارگونومی خواب (جامع)

/
ارگونومی خواب (جامع) ارگونومی خواب (جامع)  در این بخ…