آرشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت در این بخش کلیه مجلات بخش دانشگاه علوم پزشکی یزد قرار می گیرد. کلیه مقالات و مجلات را به صورت رایگان و با یک کلیک می توانید دانلود کنید

ارشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره 3 – شماره 1 فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره 3 – شماره 1 فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره 3 – شماره 1 فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

(اردیبهشت 1398)

تعداد مقالات این دوره: 8

 

کلیه مقالات را به صورت رایگان و با لینک مستقیم می توانید دانلود کنید.

 1. تحلیل چند گروهی کارگران یک صنعت تولید فولاد با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-MGA در حوادث شغلی)
 2. تعیین معیارهای موثر و اولویت بندی شرایط اضطراری در یک صنعت پتروشیمی
 3. ارزیابی توانایی انجام کار و ارتباط آن با کیفیت خواب در بین پرستاران نوبت کار
 4. ارزیابی ریسک رهایش مواد قابل اشتعال مخزن گاز نفتی مایع شونده (LPG) با استفاده از روش Bow tie و تعیین پهنه آسیب پذیری با استفاده از نرم افزار PHAST
 5. تجزیه و تحلیل مخاطرات HSE در صنعت لاستیک سازی ایران یاسا با استفاده از رویکرد تلفیقی HEMP & BOW-TIE
 6. نقش تعدیل کنندگی ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیت در رابطه ی بین عدالت سازمانی و حوادث و شبه حوادث در شرکت گاز استان اصفهان
 7. ارزیابی وضعیت عوامل زیان آور محیط کار در کارگاه های کوچک
 8. اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز و مقایسه آن با مقادیر استاندارد در سال 1396

 

حتما بخوانید:

⇐ دانلود مجلات و فصلنامه ها

⇐ آرشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

 

 

ارشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره 3، شماره 4 بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره 3، شماره 4 بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره 3، شماره 4 بهداشت کار و ارتقاء سلامت

زمستان 97

 

در این دوره 8 مقاله پیوست شده استت که به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

 1. اثر تعارض کار – خانواده و مرکز کنترل کاری بر استعداد حادثه پذیری: نقش میانجی استرس
 2. ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس رویکرد ELMERI
 3. ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1396
 4. ارزیابی ریسک ناشی از مواجهه شغلی کارکنان محوطه واحد پالایش با ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلین (BTEX) در یک شرکت وابسته به نفت
 5. تاثیر مخارج بهداشتی بر بهره‌وری نیروی کار در ایران طی سال‌های 1392-1384
 6. رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی با آزمون نقش میانجی فرسودگی هیجانی در بین کارکنان بیمارستان
 7. بررسی ارتباط وضعیت تحصیل در دانشگاه با استرس و فرسودگی شغلی پرستاران و پیراپزشکان شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1396
 8. استرس شغلی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک (مطالعه‌ی موردی بر روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1394)

 

حتما بخوانید:

⇐ دانلود مجلات و فصلنامه ها

⇐ آرشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

 

ارشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره 2 – شماره 3 بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره 2 – شماره 3 بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره 2 – شماره 3 بهداشت کار و ارتقاء سلامت

آبان ماه 1397

 

در این دوره 8 مقاله به ثبت رسیده است که به صورت مستقیم در زیر می توانید دانلود کنید.

 1. تعیین میزان نیروهای وارد بر کمر کارگران دارای وظایف حمل دستی بار در کارخانجات صنایع غذایی ملارد با استفاده از نرم افزار سه بعدی “پیش بینی نیروی استاتیک
 2. بررسی و آنالیز حادثه منجر به فوت در کار با دستگاه بوم ریکلایمر به روش ترکیبی Tripod beta و SCAT در یک شرکت فولادسازی
 3. نقش مداخله آموزشی اصلاح الگوی نگرش – رفتاری تغذیه سالم بر شاخص بهره وری نیروی کار
 4. ارزیابی بار فشاری وارد بر کمر در وظایف با حمل دستی بار به روش UTAH در کارگران یک شرکت تولید مواد شیمیایی
 5. شناخت الگوی ارتباطات اثربخش در کارکنان بیمارستان 15 خرداد تهران
 6. مقایسه آگاهی از مدیریت مواجهه شغلی در دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل
 7. بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در کارگران صنایع پتروشیمی: یک مطالعه مقطعی در بندر عسلویه در سال 1395
 8. بررسی عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار در میان کارکنان عملیاتی یک نیروگاه جنوب کشور در سال 1396

 

حتما بخوانید:

⇐ دانلود مجلات و فصلنامه ها

⇐ آرشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

 

ارشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره دوره 2 – شماره 5 فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره دوره 2 – شماره 5 فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره دوره 2 – شماره 5 فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مرداد 1397

این دوره نیز 8 مقاله با عناوین زیر ثبت شده است که به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

 1. ارزیابی ریسک ارگونومیکی در بخش های پاراکلینیکی (آزمایشگاه – پاتولوژی – رادیولوژی و سی تی اسکن) به روش ROSA در مراکز درمانی (مطالعه موردی بیمارستان بقیه الله (عج))
 2. بررسی مدل پیامد انتشار گاز متان در یکی از جایگاه‌های سوخت CNG شهر اهواز
 3. ارزیابی و رتبه بندی ریسک های ایمنی پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان با تکنیک تاکسونومی و رویکرد ساختار شکست ریسک
 4. استرس شغلی در کارکنان دانشگاه شهرکرد: نقش پیش‌بین هوش هیجانی و خود تمایزیافتگی
 5. استقرار مدیریت سیستم حفاظتی (Barrier Management) در سکوهای دریایی پارس جنوبی
 6. بررسی همبستگی بین نتایج ارزیابی ریسک با شاخص های عملکردی حوادث در یک ترمینال کانتینری
 7. مقایسه استرس شغلی کارکنان اقماری و غیراقماری شرکت نفت و گاز غرب ایران
 8. تمایز دانشجویان با احساس تنهایی بالا و پایین، بر اساس رفتارهای پرخطر

 

حتما بخوانید:

⇐ دانلود مجلات و فصلنامه ها

⇐ آرشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

 

ارشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مجلات دوره 2 – شماره 4 فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت

مجلات دوره 2 – شماره 4 فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت

مجلات دوره 2 – شماره 4 فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت

( اردیبهشت ۱۳۹۷ )

در این دوره 8 مقاله منتشر شده است که به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

 1. تعیین ارتباط کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان خاتم الانبیاء گنبد کاووس در سال 1396
 2. بررسی ارتباط بین رخداد حوادث شغلی و الگوی رفتاری در بین کارگران یکی از خطوط مونتاژ موتورسیکلت
 3. استفاده از تکنیک های چند معیاره برای رفع تردید در تصمیم گیری و انتخاب اولویت کنترلی در صنایع نیروگاهی
 4. ارزیابی ریسک به روش FMEA و تاثیر استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر عدد اولویت ریسک (RPN)
 5. ارزیابی استرس شغلی و برخی عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بهورزان شهرستان گنبد کاووس در سال 1395
 6. بررسی عوامل موثر در اعمال خشونت علیه پرستاران اورژانس بیمارستان‌های علوم پزشکی سبزوار
 7. بررسی شیوع کوررنگی در دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر یزد
 8. ارزیابی وضعیت روشنایی پارک های شهری کرمان

 

حتما بخوانید:

آرشیو مجلات فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سلامت

 

ارشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

دانلود مجلات دوره 1 – شماره 3 فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

دانلود مجلات دوره 1 – شماره 3 فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

دانلود مجلات دوره 1 – شماره 3 فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

هر کدام از مقالات که مدنظر شما بود با یک کلیک دانلود کنید.

 1. بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث ناشی از کار در یک پروژه قطار شهری
 2. استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره جهت تعیین اولویت کنترلی آلاینده های گازی از دیدگاه اقتصادی- زیست محیطی در یک نیروگاه سیکل ترکیبی در سال 96
 3. ارزیابی ریسک کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی درمانی شاغل در بیمارستان به روش MAPO Index
 4. ارزیابی میزان رعایت اصول ضبط و ربط و عوامل موثر برآن درکارگاه‌های کوچک و خیلی کوچک شهر شیراز در سال1394
 5. بررسی وضعیت سلامت روان کارکنان سازمان آتش نشانی شهر شیراز در سال 1395
 6. ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی درکارکنان بیمارستان امام خمینی شیروان با استفاده از روش REBA
 7. تأثیر روش‌های مقابله با تنش بر فشار شغلی کارکنان کارخانجات کاشی شهرستان آباده
 8. بررسی رابطه بین رضایت شغلی والدین با سلامت روان کودکان پسر پایه ششم مقطع ابتدایی شهرستان تفت

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با دانلود مجلات دوره 1 – شماره 3 فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آرشیو فصلنامه بهداشت کار و ارتقاء سلامت

آرشیو مجله و مقالات بهداشت حرفه ای همدان