بیماری‌های ناشی از کار

جامعترین منبع سرطانهای شغلی بیماریهای عفونی ناشی از کار , بیماریهای کلیوی ناشی از کار , کانسرهای شغلی پوست, بیماری ها و حوادث دستگاه بینایی,  و کلیه عواملی که باعث عوارض و بیماری می شوند مورد بررسی قرار می گیرد.

حدود 90 درصد این بیماری ها برای اولین بار در سایت دانشجویان بهداشت حرفه ای به زبان فارسی به ثبت رسیده است که هدف فقط شناخت بیشتر بیماری های ناشی از کار می باشد.

بیماری های خون و سیستم خونساز

بیماری های خون و سیستم خونساز

/
بیماری های خون و سیستم خونساز بیماری های خون و سیستم خونساز  …
بیماریهای سیستم ادراری ناشی از کار

بیماریهای سیستم ادراری ناشی از کار

/
بیماریهای سیستم ادراری ناشی از کار بیماریهای سیستم ادراری ناشی از کار فرمت: Pdf ت…
بیماریهای ناشی از ارتعاش

بیماریهای ناشی از ارتعاش

/
بیماریهای ناشی از ارتعاش بیماریهای ناشی از ارتعاش فرمت: Pdf تعد…
بیماری های ناشی از تشعشع یونیزان

بیماری های ناشی از تشعشع یونیزان

/
بیماری های ناشی از تشعشع یونیزان بیماری های ناشی از تشعشع یونیزان فرمت:…
بیماری دستگاه گوارشی یا گاستروانتستينال و كبد

بیماری دستگاه گوارشی یا گاستروانتستينال و كبد

/
بیماری دستگاه گوارشی یا گاستروانتستينال و كبد بیماری دستگاه گوارشی یا گاس…
بیماری های ناشی از نیتروگلیسیرین و سایر استرهای اسید نیتریک

بیماری های ناشی از نیتروگلیسیرین و سایر استرهای اسید نیتریک

/
بیماری های ناشی از نیتروگلیسیرین و سایر استرهای اسید نیتریک …
بیماری های ناشی از گازهای خفه کننده

بیماری های ناشی از گازهای خفه کننده

/
بیماری های ناشی از گازهای خفه کننده بیماری های ناشی از گازهای خفه کننده مونو …
بیماریهای ناشی از الکل ها، گلیکول ها و کتون ها

بیماریهای ناشی از الکل ها، گلیکول ها و کتون ها

/
بیماریهای ناشی از الکل ها، گلیکول ها و کتون ها بیماریهای ناش…
آسیب ها و بیمارهای شنوایی ناشی از سر و صدا

آسیب ها و بیماریهای شنوایی ناشی از سر و صدا

/
آسیب ها و بیماریهای شنوایی ناشی از سر و صدا آسیب ها و بیماریه…