بیماری‌های ناشی از کار

جامعترین منبع سرطانهای شغلی بیماریهای عفونی ناشی از کار , بیماریهای کلیوی ناشی از کار , کانسرهای شغلی پوست, بیماری ها و حوادث دستگاه بینایی,  و کلیه عواملی که باعث عوارض و بیماری می شوند مورد بررسی قرار می گیرد.

حدود 90 درصد این بیماری ها برای اولین بار در سایت دانشجویان بهداشت حرفه ای به زبان فارسی به ثبت رسیده است که هدف فقط شناخت بیشتر بیماری های ناشی از کار می باشد.

بیماریهای ناشی از الکل ها، گلیکول ها و کتون ها

بیماریهای ناشی از الکل ها، گلیکول ها و کتون ها

/
بیماریهای ناشی از الکل ها، گلیکول ها و کتون ها بیماریهای ناش…
آسیب ها و بیمارهای شنوایی ناشی از سر و صدا

آسیب ها و بیماریهای شنوایی ناشی از سر و صدا

/
آسیب ها و بیماریهای شنوایی ناشی از سر و صدا آسیب ها و بیماریه…
نقش عوامل زیان آور محیط کار در بیماری های شغلی

نقش عوامل زیان آور محیط کار در بیماری های شغلی

/
نقش عوامل زیان آور محیط کار در بیماری های شغلی نقش عوامل زیان آور …
سوالات کنکور بهداشت حرفه ای

140 سوال تستی بیماری های پوستی ناشی از کار + پاسخنامه تشریحی

/
140 سوال تستی بیماری های پوستی ناشی از کار + پاسخنامه تشریحی …
بیماریهای شغلی

بیماری ناشی از فلوئور و دی سولفید کربن

/
بیماری ناشی از فلوئور و دی سولفید کربن بیماری ناشی از فلوئو…
ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار

ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار

/
ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کا…
بیماری های شغلی

بیماری های ناشی از سرب و جیوه و ترکیبات سمی آنها

/
بیماری های ناشی از سرب و جیوه و ترکیبات سمی آنها بیماری های ناشی از س…
بیماری ناشی از فلزات و اقدامات کنترلی

بیماری های ناشی از کروم و منگنز و ترکیبات سمی آنها

/
بیماری های ناشی از کروم و منگنز و ترکیبات سمی آنها بیماری های ناشی از کرو…
اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

بیماریهای اسکلتی‌ عضلانی مرتبط با شغل

/
بیماریهای اسکلتی‌ عضلانی مرتبط با شغل بیماریهای اسکلتی‌ عضلانی…