بیماری‌های ناشی از کار جامعترین منبع سرطانهای شغلی بیماریهای عفونی ناشی از کار بیماریهای کلیوی ناشی از کار کانسرهای شغلی پوست بیماری ها و حوادث دستگاه بینایی ناشی از کار

پنومونی های آلرژیک خارجی یا برون زا ( extrinsic)

پنومونی های آلرژیک خارجی یا برون زا ( extrinsic)

/
پنومونی های آلرژیک خارجی یا برون زا ( extrinsic) پنومونی های آل…
بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی)

بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی)

/
بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی) بیماریهای برونکوپولمون…
پنوموکونیوز ناشی از غبار معدنی اسکلروژن

پنوموکونیوز ناشی از غبار معدنی اسکلروژن

/
پنوموکونیوز ناشی از غبار معدنی اسکلروژن پنوموکونیوز ناشی از غبار معدنی اسکلروژن  فرمت: Pdf     …
بیماری های مناطق بحران

بیماری های شایع در مناطق بحران

/
بیماری های شایع در مناطق بحران بیماری های شایع در مناطق بحران  فرمت…
Arsenic-Toxicity سم شناسی آرسنیک

بیماریهای ناشی از مواجهه با آرسنیک

/
بیماریهای ناشی از مواجهه با آرسنیک بیماریهای ناشی از مواجهه با آرسنیک لويزي…
پنوموکونیوز زغال سنگ (CWP)

پنوموکونیوز زغال سنگ (CWP)

/
پنوموکونیوز زغال سنگ (CWP) پنوموکونیوز زغال سنگ (CWP) مقدمه: ای…
عوامل زیان آور محیط کار

بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار (PPT)

/
بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار (PPT) بیماری های ناشی از…
سم شناسی سرب pb

پاورپوینت بیماری های ناشی از سرب

/
پاورپوینت بیماری های ناشی از سرب پاورپوینت بیماری های ناشی از سرب مقدمه: …
کار و سرطان

بیماری های خونی ناشی از کار

/
بیماری های خونی ناشی از کار بیماری های خونی ناشی از کار تنظیم…