بیماری‌های ناشی از کار جامعترین منبع سرطانهای شغلی بیماریهای عفونی ناشی از کار بیماریهای کلیوی ناشی از کار کانسرهای شغلی پوست بیماری ها و حوادث دستگاه بینایی ناشی از کار

اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

بیماریهای اسکلتی‌ عضلانی مرتبط با شغل

/
بیماریهای اسکلتی‌ عضلانی مرتبط با شغل بیماریهای اسکلتی‌ عضلانی…
بیماری های ناشی از فسفر

بیماری های ناشی از فسفر و ترکیبات سمی آن

/
بیماری های ناشی از فسفر و ترکیبات سمی آن بیماری های ناشی از…
بیماری های شغلی ناشی از فلزات

بیماریهای ناشی از بریلیوم و کادمیوم و ترکیبات سمی آن

/
بیماریهای ناشی از بریلیوم و کادمیوم و ترکیبات سمی آن بیماریهای ن…
بیماری های شغلی در صنعت

بیماری های شغلی در صنعت

/
بیماری های شغلی در صنعت بیماری های شغلی در صنعت  فرمت: pdf   …
پنومونی های آلرژیک خارجی یا برون زا ( extrinsic)

پنومونی های آلرژیک خارجی یا برون زا ( extrinsic)

/
پنومونی های آلرژیک خارجی یا برون زا ( extrinsic) پنومونی های آل…
بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی)

بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی)

/
بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی) بیماریهای برونکوپولمون…
پنوموکونیوز ناشی از غبار معدنی اسکلروژن

پنوموکونیوز ناشی از غبار معدنی اسکلروژن

/
پنوموکونیوز ناشی از غبار معدنی اسکلروژن پنوموکونیوز ناشی از غبار معدنی اسکلروژن  فرمت: Pdf     …
بیماری های مناطق بحران

بیماری های شایع در مناطق بحران

/
بیماری های شایع در مناطق بحران بیماری های شایع در مناطق بحران  فرمت…
Arsenic-Toxicity سم شناسی آرسنیک

بیماریهای ناشی از مواجهه با آرسنیک

/
بیماریهای ناشی از مواجهه با آرسنیک بیماریهای ناشی از مواجهه با آرسنیک لويزي…