بیماری‌های ناشی از کار

جامعترین منبع سرطانهای شغلی بیماریهای عفونی ناشی از کار , بیماریهای کلیوی ناشی از کار , کانسرهای شغلی پوست, بیماری ها و حوادث دستگاه بینایی,  و کلیه عواملی که باعث عوارض و بیماری می شوند مورد بررسی قرار می گیرد.

حدود 90 درصد این بیماری ها برای اولین بار در سایت دانشجویان بهداشت حرفه ای به زبان فارسی به ثبت رسیده است که هدف فقط شناخت بیشتر بیماری های ناشی از کار می باشد.

سوالات کنکور بهداشت حرفه ای

140 سوال تستی بیماری های پوستی ناشی از کار + پاسخنامه تشریحی

140 سوال تستی بیماری های پوستی ناشی از کار + پاسخنامه تشریحی

140 سوال تستی بیماری های پوستی ناشی از کار + پاسخنامه تشریحی

فرمت: PDF  تعداد صفحات: 37

 

نمونه ای از این سوالات به شرح زیر است. فایل کامل را در انتها مطلب به صورت مستقیم دانلود کنید.

 

1- کدام قسمت پوست مهمترین سد پوستی را تشکیل داده و مانع اصلی در برابر نفوذ مواد شیمیایی اگزوژن و میکروارگانیسم می باشد؟

الف) اپیدرم         ب) درم           ج) سلولهای بازال و اسکواموس          د) هر سه مورد

 

2- یکی از درماتوزهای شغلی ، ویتلیگرسمی می باشد . این درماتوز در کدام قسمت از ساختمان پوست ایجاد می شود؟

الف)ملاترسیت ها          ب) سلولهای لانگرهانس        ج) سلولهای بازال       د) غدد سباسد

 

۳- سلول های لانگرهانس در ساختمان پوست ممکن است دچار کدام درماتوز شغلی شوند ؟

الف) واکنشهای تأخیری افزایش حساسیتی      ب) واکنشهای فلاشینگ

ج) میلیاريا                                                د) اونیکولیز

 

۴- آکنه روغنی و کلر آکنه کدام قسمت پوست را درگیر می کند؟

الف) غدد سباسه     ب) غدد آکرین      ج) عروق خونی و ماست سلها      د) فلیکولها

 

۵- میلیاریا و تغییر رنگ و زنگ زدگی پوست ناشی از صدمه و آسیب دیدن کدام قسمت از ساختمان پوست می باشد؟

الف) غدد سباسه    ب) غدد عروق آکرین     ج) سلولهای مرکل     د) سلولهای بازال

 

۶- چند درصد کل بیماریها ناشی از کار را درماتوزهای شغلی تشکیل می دهند؟

الف ) ۴۰ تا ۵۰      ب) ۵۰ تا ۷۰       ج ) ۳۰ تا ۵۰      د) ۸۰

 

۷- شایع ترین تظاهر درماتوز شغلی کدام است؟

الف) درماتیت تماسی       ب) درماتیت تماسی تحریکی

ج) درماتیت آلرژیک         د) درماتیت تماسی آلرژیک

 

8- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) ماده محرک به ماده ای گفته می شود که با غلظت و زمان کافی بتواند به نحوی پوست انسان را تحریک کند.

ب) درماتیت تماسی تحریکی در هر فردی ممکن است رخ دهد مشروط بر اینکه غلظت ماده محرک کافی و مدت تماس با آن طولانی باشد.

ج) روند التهاب در درماتیت تماسی تحریکی از طریق ایمنی میانجیگری می شود.

د) درماتیت تماسی تحریکی از درماتیت تماسی آلرژیک شایع تر است .

 

9- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) لایه شاخی مهمترین سد اپیدرمی در برابر مواد محرک است

ب) درماتیت تحریکی ناشی از اثر تجمعی و مکرر مواجهه با مواد محرک ضعیف می باشد

ج) هر ماده ای به خودی خود پتانسیل ایجاد درماتیت تماسی تحریکی را دارد

د) درماتیت تماسی تحریکی بالینی ، غالبا از تماس تجمعی و مکرر با یک ماده بالقوه محرک است

 

۱۰- کدام یک از شاخص های زیر در درماتیت سایشی از بقیه مهمتر می باشد؟

الف) خواص فیزیکی   ب) خواص شیمیایی     ج) الف و ب      د) خواص بیولوژی

 

۱۱-نفوذپذیری سدهای محافظتی پوست بیشتر تحت تأثیر کدام یک از جنبه های تماسی قرار می گیرد؟

الف) غلظت ماده      ب) مدت تماس     ج) درجه حرارت ماده     د) دفعات تعداد تماس

 

۱۲- مکانیسم سمیت مواد پاک کننده بر روی پوست چگونه است؟

الف) تغییر ماهیت و خواص پروتئین       ب) تغییر ماهیت و خواص چربی سد محافظتی پوست

ج) سمیت غشاء                              د) الف وب

 

۱۳-مکانیسم سمیت کدام یک از ماده های زیر از طریق تغییر ماهیت و خواص پروتئین صورت می گیرد؟

الف) اسیدها   ب) مواد پاک کننده     ج) الف و ب       د) مواد اکسید و روغن ها

 

14- مکانیسم سمیت کدامیک از مواد زیر از طریق سمیت سلولی صورت می گیرد؟

الف) حلال های آلی    ب) اسیدها     ج) قلیاها      د) عوامل احیاء کننده

 

۱۵-کدام بیماری است که عامل آن از راه خراش های پوستی وارد بدن می شود و مخزن آن چوب و پشم است؟ (کارشناسی ۷۶)

الف) آسپرژیلوس     ب) تولارمی        ج) هیتوپلاسموز        د) کروموبلاستومیکرز

 

16- در کدام اختلال پوست بدن خشک و داغ است؟ (کارشناسی ۶۷)

الف) از حال رفتن در اثر گرما         ب ) عرق سوز

ج) کرامپهای عصلانی                   د) گرمازدگی

 

۱۷- عامل کدام بیماری عفونی می تواند از پوست سالم وارد شود؟ (کارشناسی ۷۱)

الف) کزاز        ب ) سیاه        زخم        ج) هاری           د) هپاتیت  B

 

۱۸- بیماری های انگلی که راه ورود آنها از طریق پوست است عبارتند از:

الف) آنکیلوستومیار، استرونژیلوئیدیاز، حصبه

ب) آنکیلوستومیار، استرونژیلوئیدیاز، تولارمی، وبا

ج) آنکیلوستومیار، استرونژیلوئیدیاز، شیستوزمیاز ، لیتوسپیروز

د) آنکیلوستومیار، شیستوزمیاز، شبه حصبه

 

 

۱۹- کدام فلز بیشتر ایجاد درماتیت های پوستی می نماید؟ (کارشناسی ۶۹)

الف) AS         ب)   2+Cr           ج) 6+ Cr          د) Cu

 

20- کدام از موارد زیر از علل شایع درماتیت تماسی و آلرژی شغلی می باشد؟ (phd 81)

الف) تماس با گل لاله عباسی در باغبان ها

ب) مواجهه با کلرووفیل هنگام تهیه لوله های PVC

ج) دوده های چرب ذغال سنگ در کارگران

د) پارافنیلین دیامین در مواد روغنی و رنگی

 

۲۱- کدام گزینه در مورد شباهت اختلالات پوستی در اثر عوامل زیان آور محیط کار صادق است؟ (۷۹p.h.d)

الف) بیولوژیکی با شیمیایی       ب) فیزیکی با شیمیایی

ج) مکانیکی با شیمیایی            د) فیزیکی با بیولوژیکی

 

۲۲- تماس پوست با سیمان تر در نتیجه تأثیر اکسید و هیدرو اکسید کدام عنصر سوختگی پوستی ایجاد می کند؟ ( phd اعزام به خارج ۸۰)

الف) کلسیم       ب) سدیم        ج) پتاسیم        د) آلومینیوم

 

۲۳- کارگری پس از مدتی تماس دچار زخم تیغه بینی و سپس سوراخ شدگی آن شده است کدام عنصر را مقصر می دانید ؟ ( کارشناسی ۷۸)

الف) AL            ب) Cr              ج) Cd             د)  Ni

 

۲۴- کدام یک از علایم زیر در درماتیت تماسی حاد تحریکی دیده نمی شود؟

الف) درد      ب) خارش و سوزش       ج) خراشیدگی       د) خشکی پوست

 

۲۵- مدت زمان اولین تماس با ماده محرک و ظهور درماتیت بستگی به کدام عامل زیر دارد؟

الف) ماهیت محرک      ب) تکرار تماس      ج) حساسیت میزبان      د) هر سه مورد

 

۲۶- تخریب وسیع نسوج در اثر سوختگی با اسید هیدروفلوریک چیست؟

الف) تمایل زیاد یون فلورید به کلسیم          ب) تمایل زیاد یون فلورید به پروتئین های پوستی

ج) تمایل زیاد یون فلورید به چربی پوست     د) تمایل زیاد یون فلورید به آب میان بافتی

 

27- اولین قدم در درمان تماس حاد با HF چیست؟

الف) شستشوی دقیق با آب                    ب) غیر فعال ساختن یون های فلوراید

ج) استفاده از ژل گلوکونات کلسیم ۱۰٪      د) استفاده از سولفات منیزیم

 

۲۸- علت سوختگی های شدید و اولسراسیون در اثر تماس با سیمان چیست؟

الف) خاصیت قلیایی سیمان             ب) سایندگی سیمان

ج) مرطوب بودن سیمان                  د) وجود هیدروکسید سدیم در سیمان

 

۲۹- علت درماتیت تماسی آلرژیک در اثر تماس با سیمان چیست؟

الف) کرومات محلول در آب موجود در سیمان            ب) اثر قلیایی هیدروکسید سدیم موجود در سیمان

ج) اثر قلیایی هیدروکسید کلسیم موجود در سیمان    د) رطوبت موجود در سیمان

 

۳۰-  با افزودن … به سیمان ، کرومات ۶ ظرفیتی محلول در آب به کرومات ۳ ظرفیتی احیاء شده و خط بروز حساسیت ناشی از کرومات کاهش می یابد.

الف)  +3Fe        ب) +2Fe            ج) +3Al            د) Cu+2 

 

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با 140 سوال تستی بیماری های پوستی ناشی از کار + پاسخنامه تشریحی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

235 سوال تستی و تالیفی بهداشت حرفه ای

150 سوال تستی تالیفی ایمنی و بهداشت

چکیده مطالب و نکات تستی کتاب ( ایمنی در صنعت – OHT 2 )

 

بیماریهای شغلی

بیماری ناشی از فلوئور و دی سولفید کربن

بیماری ناشی از فلوئور و دی سولفید کربن

بیماری ناشی از فلوئور و دی سولفید کربن

 فرمت: pdf   تعداد صفحات: 12

ویژگیهای عوامل ایجاد کننده

عنصر فلوئور گازی است زرد رنگ و بسیار فعال، ترکیبات فلوئور در صنعت مورد مصرف داشته و از فلوئورسپار (Fluorspar ، Caf2) کریولیت rhyolite (فلوئورید سدیم ، آلومینیم  (Na3 Alf6)حاصل می گردد.

 

منابع و کاربردها

فلوئور و ترکیبات آن که در صنعت مورد استفاده دارد، بطور وسیعی از سنگهای فسفاته (که در تولید اسید فلوئوسیلیسیک بکار میرود)، استخراج می گردد. از طرف دیگر در مقایسه با شکل گازی فلوئور که به مقادیر کمی وجود دارد، عنصر فلوئور در صنعت مانند طبیعت، بیشتر به شکل ترکیبات شیمیائی (فلوئوریدها) یافت میشود. فلوئوریدها عمدتا در ترکیبات استیل، کارخانجات تولید آجر، سفال، کوزه گری، سیمان، شیشه، العاب کاری، پشم شیشه و تصفیه آلومینیوم بکار میروند. فلوئور هیدروژن در سنتز فلوئور و کربنها، تولید گازوئیل (به عنوان کاتالیزور الكيله کننده) عملیات ریخته گری فلزی و جوشکاری، سوختهای موشکی، پوششهای فلزی و بخشهای حرارت دهی سطحی مصرف می گردد.

 

مشاغلی که خطر تماس با فلوئوریدها در آنها وجود دارد

کارگران شاغل در کارخانجات تولید کودهای فسفاته، آتشدانها و کوره های اکسیژن در صنایع استیل و محفظه های احیاء آلومینیوم و معدنچیان معادن فلوئورسپار یا کارگران کریولیت ، دربیشترین خطر هستند. سایر کسانیکه احتمالا در معرض هستند؛ عبارت از :شاغلان کارخانجات تولید سیمان، لعاب کاری ظروف سفالی و کارخانجات ذوب منیزیم و کارگران آبکاری با این عنصر می باشند.

 

مکانیسم عمل

جذب گازهای ( HF, F) که اشکال شاخص فلوئور هستند، براحتی از طریق ریه ها در سطح الوئولها جذب می گردند. ذرات رسوب یافته در نقاط بالاتر، با مکانیسم مژکهای موکوسی (حرکت متناوب موجی بطرف بالا که ذرات را خارج می نماید. م.) دفع، بلعیده شده و نهایتا در بخش وسیعی از دستگاه گوارشی جذب می گردند.

توزیع و انتشار : در حدود ۲۵ درصد از فلوئور خون در پلاسما وجود داشته و باقیمانده آن در اریتروسیتها می باشد. پلاسما حاوی فلوئورید از هر دو حالت یونی (۲۰ درصد از کل فلوئور خون) و بشکل ترکیبی یعنی فلوئور غیرقابل تبدیل است . اصولا تمام اعضاء و بافتها دارای فلوئورید (در آب داخل سلولی) هستند اما بالاترین غلظتهای فلوئورید (۹۹ درصد از ظرفیت فلوئور کل بدن)، در استخوانها بشكل فلوئور اپاتیت وجود دارد.

دفع: عمده ترین راه دفع از طریق ادرار می باشد. تصفیه کلیوی سریع بوده و تقریبا ۶۰ درصد از مقدار جذب شده در عرض ۲۴ ساعت پس از تماس دفع می شود. حدود ۱۰ درصد از مقدار جذب شده وارد مدفوع و مقادیر ناچیزی در عرق، مو، شیر و بزاق وارد می گردد .

 

سنجش تماس

سنجش محیطی

دقیق ترین اندازه گیری تماس شغلی برای اکثر فلوئوریدهای هوا، نمونه برداری از محدوده تنفسی و ترجیحا پمپ نمونه برداری فردی که هوا را از فیلترهای آغشته به فورمات سدیم عبور میدهد ، میباشد. در مورد فلوئورید هیدروژن، قرائت مستقیم غلظت آن در هوا با استفاده از دتکتور تیوب مناسب امکان پذیر است.

سنجش بیولوژیک

عملی ترین شاخص انباشت بدنی فلوئور، اندازه گیری غلظت فلوئور در ادرار است که با دقت و سرعت توسط الکترودهای ویژه یونی اندازه گیری میشود اطلاعات در مورد نحوه اندازه گیری رایج فلوئور سدیم در حال حاضر ناکافی است.

 فلوئور در ادرار

غلظت فلوئور ادراری در انسان، بستگی به (و در حقیقت کاملا) غلظت آن در آب آشامیدنی دارد. وقتی آب آشامیدنی حاوی مقدار کمی فلوئورید باشد، غلظتهای ادراری در حدود 0.2 میلی گرم در لیتر الی  0.5میلی گرم در لیتر خواهد بود. وقتی آب حاوی ۱ میلی گرم فلوئورید در هر لیتر باشد غلظت ادراری از 0.5 میلیگرم در لیتر تا 1.5میلیگرم در لیتر خواهد بود. نوشیدن چای باعث افزایش غلظت فلوئورید ادراری تا ۵۰ الى ۱۰۰ درصد خواهد شد. افرادی که در مناطقی با آبهای فلوئوریده شده شدید، زندگی می کنند (یعنی بیش از ۸ الی ۹ میلیگرم فلوئورید در لیتر)، مقادیر آن متقابلا در ادرار آنان افزایش نشان می دهد. از آنجائیکه فلوئورید، بسرعت متعاقب اولین تماس، در ادرار ظاهر می گردد، غلظتهای ادراری بدست آمده در پایان شیفت کاری، تقریبا نشانگر تماس با فلوئورید در طول کار می باشد. به هرحال دقیق ترین محاسبه میزان تماس در زمان یا ، غلظتی است که در پایان شیفت کاری از سومین تا پنجمین روز از هفته کاری گرفته شده باشد. تماسهای بیش از 2.5 میلی گرم در متر مکعب الى 3 میلی گرم در متر مکعب هوا (میانگین زمانی /وزنی) ، باعث افزایش غلظتهای ادراری تا ۸ میلی گرم در لیتر، در بابان شیفت کاری می شود. به منظور محاسبه انباشت بدنی فلوئورید (که عمدتا میزان فلوئورید در استخوان است) باید حداقل ۲ روز پس از قطع تماس، نمونه برداری ادراری انجام شود.

 

تأثيرات کلینیکی

تأثیرات شغلی تماس با فلوئورید پس از ساعت ها ظاهر می گردند. مطابق مطالعات انجام شده روی سابقه افراد، حتی پس از تماس با غلظتهای بسیار شدید فلوئورید در هوا (محدوده ۲۰ میلی گرم در متر مکعب تا ۹ گرم در متر مکعب هوا)، بطور تقریبی ۱۰ سال زمان برای پدید آمدن اولین تغییرات استخوانی قابل تشخیص، لازم است.

 

مسمومیت حاد

مسمومیت حاد، احتمالا در صورت تماس با غلظت بالای فلوئورید هیدروژن در هوا ایجاد می شود. در چنین مواردی تحریکات فوری در بافتهای تماس یافته ایجاد میگردد. (نظیر سوزش چشمها و دستگاه تنفسی) با اینحال مسمومیت حاد، بندرت در مقاطع شغلی بوجود می آید. چرا که هر دو گاز فلوئور و فلوئورید هیدروژن، بسرعت از طریق بوی آنها توسط کارگران شناسایی شده و همین امر باعث می شود که آنها تنفس نکرده و برای استنشاق به محيط عاری از آلودگی بروند

 

مسمومیت مزمن

قابل توجه ترین پیامد تماس زیاد با فلوئورید، آسیب به سیستم اسکلتی و بافتهای مربوط به آن است اولین مرحله استئو فلوئوروزیس، افزایش تراکم حجمی استخوان لگن خاصره و ستون مهره هاست که توأم با زبر شدگی و تیرگی ترابکولهای استخوانی است. ارزیابی این تغییرات بسیار مشکل است زیرا که اینها علائمی غیر اختصاصی بوده و علائم ویژه متابولیک یا فیزیکی در مراحل اولیه ایجاد نمی شوند. بعلاوه متخصصین در این رشته بسیار محدود هستند. بجز کسانی که بطور تجربی در طول سالها با موارد مسمومیت فلوئورید سروکار داشته و می توانند تشخیص صحیحی در مراحل اولیه ارائه دهند. پس از چند سال، علائم ثانویه ظاهر می شود. در این مرحله افزایش تراکم حجمی و ناهمواری و زبر شدگی استخوان لگن خاصره، ستون مهره ها، دنده ها و انتهاها (دستها و پاها) می باشند. کالیسفیکه شدن رباطهای ساکروتربروس و ساکروسیاتیک منحصرا در استئوفلوئوروزیس دیده می شود. در هر حال علائم و یا تغییرات عملکردی مربوط به تغییرات استخوانی، غیر اختصاصی می باشند. در سومین مرحله فلوئوروزیس فلجی ایجاد میشود. افزایش وسیعی در تراکم استخوانی همراه با خشن شدن و غیر منظم شدن تیغه های استخوان در سرتاسر بدن بویژه در استخوان اسفنجی (۴) دیده می شود. کالسیفیکاسیون قابل توجهی در رباطها، بویژه آنهائیکه در گردن و ستون مهره ها هستند، دیده میشود. برخلاف ۲ مرحله قبلی، این عارضه پیچیده می تواند باعث محدودیت مشخص حرکتی در فردگردد. فرضیه ای پیشنهاد می کند که تماس با فلوئورید باعث وارد آمدن صدمه به سیستم تنفسی میگردد اما اطلاعات بیشتری لازم است تا به وضوح به این پرسش، پاسخ داده و نقش فلوئورید را در این باره روشن کند.

 

رابطه تماس و عوارض آن

فلوئور معلق در هوا با غلظت ۵ میلیگرم در متر مکعب هوا، احتمالا باعث سوزش چشم و دستگاه تنفسی در برخی افراد میگردد. مدارک بدست آمده از چندین منبع، نشانگر این نکته است که اگر غلظتهای ادراری فلوئور کمتر از ۵ میلیگرم در لیتر (در نمونه های قبل از شیفت کاری که ۲ روز پس از قطع تماس افراد گرفته شده باشد، باعث ایجاد استئواسکلروزیس قابل تشخیص نمی گردد و این تغییرات تا وقتی که غلظت ادرار به بالای ۸ میلیگرم در لیتر برسد، نامشخص می باشند اگر غلظت فلوئورید در هوا بطور ثابت بالای 2.5  میلی گرم در متر مکعب هوا باشد و غلظت ادرار قبل از شروع کار، برابر یا بالغ بر ۹ میلی گرم در لیتر باشد، مراحل اولیه استئوفلوروزیس ، در برخی کارگران پس از چندین سال تماس، که معمولا بیش از ۱۵ الی ۲۰ سال طول می کشد قابل پیش بینی است میزان استخوانی فلوئور با مقادیر ۴۰۰۰ الی ۶۰۰۰ میلی گرم در کیلوگرم (وزن خشک بدون چربی) با پیدایش اولین مراحل استئوفلورزیس همراه است. پس از قطع تماس شغلی، افراد مبتلا به مراحل اولیه استئوفلورزیس، غلظتهای ادراری ۵ الی ۶ میلی گرم فلوئورید در هر لیتر یا بیشتر را نشان داده و این میزان برای مدتهای طولانی باقی میماند.

 

پیش آگهی

حتی اگر استئوفلورزیس به مرحله دوم پیشرفت نماید، نشانه های تغییرات .یکی، عملکردی یا متابولیک در استخوانها ناچیز است در هر حال کنترل مناسب، امکان پیشگیری از پیشرفت بیماری را بدست میدهد (بیماری در همان مرحله ای که هست متوقف میشود). تشخیص های افتراقی

افزایش تراکم حجمی استخوان لگن خاصره و ستون مهره در بیماری استئوفلورزیس با «استنی تیس» اسکلروزی فرق میکند، حالتی که عمدتا در کودکان ایجاد شده و توأم با کم خونی شدید و تغییرات ساختمانی جمجمه می باشد. چنین تغییراتی هرگز در استئوفظورزیس دیده نشده است.

 

حساسیت

به جز افراد مبتلا به اختلالات عملکرد کلیوی، هیچ گروه ویژه ای حساسیت نداشته و انتقال فلوئورید از طریق جفت بطور مشخصی بی تأثیر است.

 

معاینات بهداشتی

معاینات شغلی

معاینات شغلی

و اندازه گیری غلظتهای فلوئورید ادراری در زمانهای متناوب، مهمترین روش برای تعیین اولیه و پیشگیری از بروز استئوفلورزیس می باشد. متدهای رسوبی بندرت مفید با تعیین کننده هستند.

معاینات قبل از استخدام

معاینات قبل از استخدام باید شامل: تاریخچه و معاینات فیزیکی با توجه خاصی روی سیستمهای عضلانی – اسکلتی، ریوی و ادراری باشد. یک رادیوگرافی اولیه از لگن خاصره انجام و نتایج آن نگهداری میشود. غلظت فلوئورید ادراری باید تعیین گردد.

معاینات دوره ای

از نظر پزشکی، معاینات دوره ای عینا مشابه معاینات قبل از استخدام است و معمولا هر سال یکبار تکرار میشود در این معاینات، غلظتهای ادراری فلوئورید حداقل ۴۸ ساعت پس از قطع تماس اندازه گیری میگردد. نمونه های ادراری با چگالی نسبی کمتر از 1.005 باید حذف شوند (از نظر بررسی بیماری)، اگر غلظت حدود ۵ میلی گرم در لیتر بود، آزمایش باید تکرار گردد. اگر غلظت فلوئورید بطور ثابتی در حد بالا، باقی بماند، اقدامات بهداشتی سیستمهای تهویه هوا و رژیمهای غذایی و ممنوعیت های کاری بایستی مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات کنترلی مناسبی اعمال گردد. در محلهای کار که اقدامات کنترلی مناسب اعمال می گردد، غلظت فلوئور در ادرار غالبأ بین 1.5 تا ۳ میلی گرم در لیتر است. اگر غلظت فلوئورید در ادرار بطور ثابت بیش از ۵ میلی گرم در لیتر باشد، عملکرد کلیوی باید ارزیابی شده و عکسبرداری از لگن انجام شود وروشهای عملی محافظت از گنادها (دستگاه تناسلی) به کارگران آموزش داده شود.

 

آزمایشات غربالی

هر ۶ ماه در پایان سومین تا پنجمین روز از هفته کاری، نمونه ادراری بایستی گرفته شود . اگر غلظت فلوئورید بدست آمده حدود ۸ میلی گرم در لیتر باشد، آزمایش باید تکرار شود. اگر غلظت فلوئور ادراری همچنان بالا باقی ماند، شرایط کار و بهداشت کار باید بررسی شود. و روشهای مناسب برای کاهش تماس انجام گیرد. اگر در یک گروه از کارگران مقادیر ادراری فلوئورید قبل از شیفت کاری متجاوز از میانگین خطی ۵ میلی گرم در لیتر شد و یا اگر میانگین خطی پس از شیفت کاری بالغ بر ۷ میلی گرم در لیتر گردید، شرایط کاری این گروه باید مورد بازنگری قرار گیرد.

 

اقدامات نظارتی و درمانی ویژه

اگر غلظت ادراری فلوئورید فردی، پس از یک دوره قطع تماس ۴۸ ساعته بالای ۵ میلی گرم در لیتر برای مدت چندین سال (۸ الی ۱۰ سال) همچنان ثابت باقی بماند، حتما باید از محیط کار و تماس بعدی منع گردد. اگر فرد از محل تماس خارج شود، بیماری در مراحل اولیه خود (استئوفلورزیس) ، باقی مانده و از سایر آسیبها ممانعت به عمل خواهد آمد. قطع تماس باعث تصفیه بسیار آهسته فلوئورید از استخوانها میگردد بطوریکه عملکرد کلیوی تقریبا بدون تغییر باقی می ماند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بیماری ناشی از فلوئور و دی سولفید کربن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بانک بیماری های ناشی از کار

ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار

بیماری های شغلی در صنعت

 

ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار

ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار

ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار

ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار

 فرمت: PDF   تعداد صفحات: 20

فهرست:

 • مقدمه
 • هدف
 • پیشگفتار
 • نحوه استفاده از فرم ها

 • فرم بیماریها و آسیبهای مرتبط با کار

 • اقدامات پزشکی

 • طبقه بندی بیماریها

 • محاسبه ضرایب وقوع بیماری یا آسیب

 • برگه کاری

 • فرم 300

 • نحوه تکمیل فرم 300

 • فرم A 300

 • برگه کاری جهت تکمیل نمودن فرم خلاصه

 • فرم 301


مقدمه:

اندازه گیری عملکرد از طریق ترسیم نموداری عوامل تأثیر گذار بر وقوع آسیب و یا بیماریهای شناسایی شده مرتبط با کار افراد، امکان بررسی وضعیت موجود را برای کارشناسان فراهم می نماید. این امر سبب تسریع در امر شناسایی مشکلات و بالطبع ارائه راه حل برای رفع آنها می گردد. روش اجرایی ثبت آسیب و بیماریهای مرتبط با کار به کارشناسان در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و نحوه بررسی و پردازش اطلاعات کمک می نماید. لذا از کارشناسان بهداشت حرفه ای و مسئولین ذیربط در صنعت نفت انتظار می رود بصورت هماهنگ، مطابق با روش درج شده در این مجموعه عمل نمایند و با مرور بر برنامه ها، پیشرفت در بهبود روشهای جاری را فراهم نمایند.

هدف: حذف و یا کنترل آسیب ها و بیماریهای مرتبط با کار در صنعت نفت از طریق شناسایی، ارزیابی و بررسی پیامدهای هر یک

دامنه: کلیه واحدهای عملیاتی صنعت نفت نظارت و حصول اطمینان از صحت اجرای این روش اجرایی بر عهده مدیریت HSE شرکتهای اصلی ذیربط
می باشد.

مرجع: 2004 -OSHA Forms for Recordling Work- Related Injuries and Illnesses

پیشگفتار

فرم ۳۰۰ بمنظور طبقه بندی نمودن بیماریها و آسیب های مرتبط با کار (هنگامی که حادثه ای اتفاق افتاده)، تعیین دامنه و شدت موارد و همچنین ثبت جزئیات و چگونگی وقوع آن استفاده می شود.

– ضروریست تمامی واحدهای بهداشت حرفه ای در ساختار نظام مدیریت HSE این فرم را در اختیار داشته، ماهیانه تکمیل نموده و در فواصل زمانی سه ماهه ( فصلی) به ستاد HSE شرکتهای اصلی ارسال نمایند.

– ستادهای HSE شرکتهای اصلی باید موارد را تکمیل فرم را بهمراه تحلیل های انجام شده و ارائه برنامه ها و راهکارهای کاربردی حذف و یا کنترل عوامل زیان آور و پیشگیری از وقوع بیماریها و آسیب های ناشی از کار را هر شش ماه یکبار به ستاد HSE وزارت نفت ارسال نمایند.

– جهت تکمیل اطلاعات مندرج در فرم ۳۰۰، می بایست از سوی مدیریت HSE ذیربط قبلا هماهنگی های لازم با طب صنعتی بعمل آمده و مطابق با برنامه ریزیهای قبلی موارد مورد نیاز دریافت گردد.

تمامی شرکتها و واحدهای صنعت نفت می بایست در پایان هر سال فرم تکمیل شده A ۳۰۰ را پس از حذف اسامی کارکنان در معرض دید نصب نمایند تا کارکنان از بیماریها و آسیب هایی که در محل کارشان رخ داده آگاهی یابند.

« مطلع نمودن کارکنان از سوابق بیماریها و آسیب های ناشی از کار سبب افزایش آگاهی عمومی و از سوی دیگر تسریع در اجرا و بهبود روش ها و برنامه های موجود می گردد».

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با ثبت آسیب و بیماری های ناشی از کار داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

ثبت اطلاعات ارگونومی در پرونده معاینات شغلی

راهنمای ثبت، تجزیه و تحلیل حوادث

⇐ بیماری های شغلی در صنعت

⇐ اصول تشخیص بیماری های ناشی از کار

 

بیماری های شغلی

بیماری های ناشی از سرب و جیوه و ترکیبات سمی آنها

بیماری های ناشی از سرب و جیوه و ترکیبات سمی آنها

بیماری های ناشی از سرب و جیوه و ترکیبات سمی آنها

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 13

فهرست:

 • ویژگیهای عوامل ایجادکننده

 • منابع و کاربردها

 • مشاغلی که احتمال خطر تماس با جیوه و سرب در آنها وجود دارد

 • مکانیسیم عمل (جذب, بیوترانسفورماسیون و دفع)

 • سنجش تماس (سنجش محیط و بیولوژیک)

 • تاثیرات کلینیکی ( حاد, مزمن و تاخیری)

 • رابطه بین تماس و عوارض

 • پیش آگهی

 • تشخیص های افتراقی

 • حساسیت

 • معاینات پزشکی ( قبل از استخدام, دوره ای)

 • اقدامات درمانی و نظارتی ویژه


ویژگیهای عوامل ایجادکننده

جیوه یک فلز مایع نقره ای رنگ با نقطه جوش ۳۹- می باشد و در دمای اطاق بخار میشود. جیوه دارای ترکیبات متعددی است هم ترکیبات غیر آلی (نظیر اکسیدها، سولفاتها، کلریدها و نیتراتها) و هم ترکیبات آلی (نظير الكيل و آریل) ترکیبات جیوه که قدرت حلالیت کمتری در آب دارند، سمیت کمتری را نیز دارا می باشند.

 

منابع و کاربردها

مهمترین ترکیب معدنی جیوه عبارت است از: سینابار ,cinnabar  HgS, جیوه فلزی در تولید الکترولیتهای هیدروکسید سدیم و پتاسیم بکار میرود. همینطور در کارخانجات تولید و تعمیر ابزار اندازه گیری و تجهیزات آزمایشگاهی (بارومتری، ترمومتر و…) در تولید تیوبهای بخار جیوه، تیوبهای x- ray تصفیه کننده ها و … و همچنین در تولید آمالگامها amalgams بکار میرود. کلرید جیوه II یعنی 2 (Hgl) زمانی به عنوان ضدعفونی کننده بکار میرفته و اکنون به عنوان ترکیب قارچکش بکار میرود و اغلب با کلرید جیوه ا مخلوط می شود (Hg2cl2) برای درمان کچلی (عفونتهای پوستی) و محافظ چوب بکار میرود . ترکیبات اريل جیوه در کشاورزی به عنوان قارچ کش یا ضد عفونی کننده مصرف میشود. متیل جیوه (آلکیل بسیار سمی بوده و نباید مصرف شود. آلکیل جیوه بطور طبیعی در محیط تشکیل میشود یعنی با متیله شدن جيوه توسط میکروپلانکتونهای دریایی ایجاد میگردد. این ترکیبات در بدن حیوانات دریایی رسوب یافته و عمدتا از طریق ماهی و نرم تنان (بشکل غذاهای دریایی) وارد بدن انسان می شوند.

 

مشاغلی که احتمال خطر تماس با جیوه در آنها وجود دارد

اصلی ترین صدمه وارده در تماسهای شغلی در نتیجه تماس و استنشاق بخارات جیوه معدنی است. این نوع تماس در مشاغل زیر اتفاق می افتد: معادن استخراج جیوه، تولید جیوه فلزی (متالیک)، در صنایع متالورژی تولید هیدروکسیدهای سدیم و پتاسیم، رنگها، لامپهای فلورسنت، تولید یا تعمیر ابزار سنجش الکتریکی، تجهیزات و ابزار آزمایشگاهی، تولید آمالگام برای دندانپزشکی و اصلاح بذر و ترکیبات محافظ چوب با استفاده از ترکیبات محافظ چوب با استفاده از ترکیبات آلی جیوه شاغلین در مشاغل فوق مستعد تماس با جيوه هستند.

 

مکانیسم عمل

جذب: جیوه اصولا از طریق ریه ها بشكل بخار یا غبار وارد بدن میشود. در حدود ۸۰٪ از بخار جیوه تنفس شده، جذب می گردد. جیوه فلزی بلعیده شده از طریق دستگاه گوارشی فقط به میزان بسیار کمی جذب می شود در حالیکه ترکیبات محلول در آب جیوه، به آسانی جذب می شوند. برخی ترکیبات آلی و معدنی جیوه II احتمالا از طریق پوست جذب میشوند . بلع روزانه جيوه همراه با غذا در حدود مقادیر میکروگرمی است.

تغییر شکل بیولوژیکی یا بیوترانسفورماسیون جیوه در بدن : جیوه معدنی جذب شده ، بسرعت به یون جیوه (++Hg) اکسیده میشود که تمایل ترکیبی زیادی به بنیان سولفیدریل (SH-) دارد و به سوبسترهای غنی از این بنیان باند میشود . بالاترین غلظت جیوه در کلیه ها و کبد يافت شده است (ترکیب با متالوپروتئین). جیوه می تواند از سد خونی – مغزی و جفت عبور نماید. متيل جيوه تمایل ترکیبی قوی با بافت مغزی دارد. در حدود ۹۰٪ از جیوه خون در گلبولهای قرمز یافت میشود . متابولیسم ترکیبات آریل جیوه مشابه، جیوه متالیک یا جیوه معدنی می باشد. ترکیبات فنیل یا متیل اکسی اتیل جیوه، بسرعت به نوع جيوه معدنی تبدیل می شود در حالیکه جیوه متیله شده بسیار کندتر متابولیزه می شود.

دفع: در حالیکه ترکیبات معدنی و غیر آلی جیوه بیشتر از طریق ادرار دفع می شوند تا مدفوع، ترکیبات آلی جیوه عمدتا از طریق مدفوع (بیش از ۹۰٪) دفع می گردند. نیمه عمر بیولوژیکی جیوه معدنی تقریبا ۶ هفته است.

 

سنجش تماس

سنجش محیطی

نمونه های هوا با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی (طیف سنجی – جذب اتمی) یا کلریمتری دی تیزون (dithisone) اندازه گیری میشوند. وسایل اندازه گیری قابل حمل که میزان جذب نور منتشر شده را از طریق لامپ تخلیه شده جیوه محاسبه می کند ، نیز بکار میروند.

سنجش بیولوژیک

بهترین روش سنجش میزان تماس با بخار جیوه، جيوه معدنی یا ترکیبات آریل جیوه، تعيين کمی جیوه در ادرار از طریق اسپکترومتری جذب اتمی با رنگ سنجی دی تیزون (dithisone) می باشد. در تماس با ترکیبات آلی (نظير متیل – جیوه)، غلظت این ترکیبات در گلبولهای قرمز و پلاسما باید اندازه گیری شود. در مواردیکه تماس شغلی با جیوه وجود نداشته باشد، غلظت های ادراری جیوه کمتر از ۲۰ میکروگرم در لیتر می باشد. بنظر می رسد که یک ارتباط خطی بین غلظت جیوه در هوا و غلظت ادراری آن وجود دارد. در کتب مختلف، نسبت بین غلظت هوا و غلظت ادرار نسبت متفاوتی بین ا به ۲ به ۳ ارائه شده است. طبق یک تخمین محاسباتی، متوسط غلظت جیوه در هوا در حدود ۵۰ میکروگرم در متر مکعب هوا، متناسب است با غلظت ۱۰۰ الی ۱۵۰ میکروگرم جیوه در یک لیتر ادرار. در هر حال تغییرات فردی وسیعی، در همبستگی بین میزان تماس و میزان دفع و همچنین مقدار دفع روزانه وجود دارد .

 

تأثیرات کلینیکی

تماس با بخار جیوه می تواند باعث وارد آمدن آسیب به سیستم عصبی گردد. متیل جیوه برای سیستم عصبی بی نهایت سمی است در حالیکه ترکیبات فنیل و موکسی – اتیل سمیت کمتری دارند.

مسمومیت حاد

تماس کوتاه مدت با بخار جیوه فلزی (متالیک) در غلظتهای حدود چندین میلی گرم در متر مکعب هوا باعث تحریک غشاهای مخاط برونشی، اسئومانیتیس توأم با افزایش ترشح بزاق و پنومونی توأم باتب و دیسپنه (تنفس همراه با درد) می باشد. بلع تصادفی نمکهای معدنی نظیر کلرید جيوه تا (Hgcl2) باعث نکروز موضعی در دهان و دستگاه گوارشی، کلاپس عروق گردشی و آسیب حاد کلیه توأم با کم ادراری یا بی ادراری (الیگوری ، آنوری) می گردد.

مسمومیت مزمن

علائم ۳گانه مسمومیت مزمن ناشی از بخار جیوه شامل: اریتم (سرخی)، لرزش (ترمور) و استوماتیت می باشد. علائم نورولوژیکی و اختلال روانی – حرکتی بسیار مشخص کننده هستند. علائم غیر اختصاصی اولیه (یعنی آنورکسی، کاهش وزن، سردرد) به دنبال خود علائم مشخص تری به همراه می آورند: افزایش التهاب و تحریک، اختلالات خواب بیدار شدن متوالی، بی خوابی، بیقراری، هیجان زدگی، توهم افسردگی ، اختلالات حافظه ای و از دست دادن اعتماد بنفس بوده و در حالتهای شدیدتر علائمی نظیر پندار و خیالات وهمی، از دست دادن کابل حافظه و تخریب کامل هوشیاری ، که امروزه دیده نمی شود. لرزش ناشی از مسمومیت جیوه حالات پیچیده ای دارند (۲ نوع لرزش مقطعی و پایدار وجود دارد) و ابتدا ممکن است فقط لرزشهای خفیف پلکهای بسته، در لبها و زبان و انگشتان باشد. نوشتن فرد لرزشی، نامنظم و اغلب ناخواناست. پیشرفت لرزش، باعث تأثیر روی بازوها و نهایتا در تمام بدن می گردد. مسمومیت شدید اغلب منجر به اختلالات گفتاری بخصوص در تلفظ می گردد. سایر علائم نورولوژیکی شامل؛ برافروختگی، افزایش تعریق و دانه دار شدن پوست می باشد. التهاب مزمن دهانی و لثه اغلب بوجود آمده و می تواند منجر به ریزش دندانها گردد. اگر از تجمع مقادیر بالای جیوه در کلیه ها جلوگیری شود، احتمال صدمه کلیوی وجود ندارد. جیوه در کپسول قدامی کریستال عدسی چشم رسوب کرده و باعث بازتاب خاکستری – قهوه ای یا زرد از کریستالها می شود. مسمومیت شغلی با آریل (فنیل) و متوکسی اتیل جیوه بسیار نادر است. تأثیرات این ترکیبات مشابه نحوه تأثیرات ترکیبات معدنی جیوه است چرا که بلافاصله در بدن تبدیل به شکل معدنی میشود. مضافا میتواند باعث درماتیت سمی پوست شوند.

تأثيرات تأخیری (دیررس)

هیچ مدرکی که نشان دهنده خاصيت سرطانزائی جیوه معدنی باشد، وجود ندارد. با اینحال برخی مطالعات تجربی نشانگر تغییرات کروموزومی و میتوزی در نتیجه تماس مکرر با جیوه بوده است.

 

رابطه بین تماس و عوارض آن

آسیبهای حاد تنفسی در تماس با بخار جیوه با غلظت حدود ۱ الى 3 میلی گرم در مترمکعب هوا اتفاق می افتد. تماس با جیوه متالیک و معدنی با غلظت 0.05 میلی گرم در متر مکعب هوا و کمتر بنظر نمیرسد که باعث بروز مسمومیت در کارگران طی ۸ ساعت کار روزانه و ۵ روز هفته گردد.

 

پیش آگهی

پیش آگهی مسمومیت مزمن پس از قطع کامل، خوب است بویژه وقتی که اجازه توسعه مسمومیت پس از ایجاد مراحل اولیه داده نشود.

 

تشخیص های افتراقی

مسمومیت حاد

برونشیت حاد، پنومونی اینترستيشل و استوماتیت با منشأ جيوهای توأم با سابقه تماس مدارکی مبنی بر تماس با غلظتهای بالای جیوه و وجود جیوه با غلظتهای بالا در ادرار، تشخیص و تأیید مسمومیت حاد کمک می کند.

مسمومیت مزمن

لرزش ناشی از جیوه مشابه لرزش (ترمور) در مولتی پل اسکلروزیس، بیماریها خاص عضلانی و ایکلسم می باشد. گاهی اوقات تشخیص علائم عصبی (که به ethism اطلاق می گردد) از سایر علائم عصبی با منشأ خارجی و برخی سایر بیماریها مشکل است . تاریخچه شغلی تماس با جیوه و وجود غلظت های بالای جیوه در ادرار، به تأیید تشخيص مبنی بر وجود منشأ جیوه ای در ترمور، و تغییرات عصبی، کمک میکند.

حساسیت

افراد جوان (بین سنین ۱۲ تا ۲۰ سالگی)، بانوان باردار، مادران شیرده و کسانیکه از بیماریهای عصبی عملکردی و روانی رنج میبرند، بیماریهای پارانشیم کلیوی و کبدی، هیپر تیروئیدسیم (پرکاری غده تیروئید) یا ایکلسم مزمن در بیشترین خطر هستند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بیماری های ناشی از کروم و منگنز و ترکیبات سمی آنها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بانک بیماری‌های ناشی از کار

بیماری های ناشی از فسفر و ترکیبات سمی آن

بیماریهای ناشی از بریلیوم و کادمیوم و ترکیبات سمی آن

بیماریهای ناشی از مواجهه با آرسنیک

بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار

 

بیماری ناشی از فلزات و اقدامات کنترلی

بیماری های ناشی از کروم و منگنز و ترکیبات سمی آنها

بیماری های ناشی از کروم و منگنز و ترکیبات سمی آنها

بیماری های ناشی از کروم و منگنز و ترکیبات سمی آنها

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 11

فهرست:

 • ویژگی ها و عوامل ایجاد کننده

 • منابع و کاربردها

 • مشاغلی که در تماس با کروم و منگنز هستند

 • مکانیسم عمل

 • تغییر شکل بیولوژیک و بیوترانسفرماسیون کروم و منگنز در بدن

 • سنجش تماس ( سنجش محیطی, سنجش بیولوژیک)

 • تاثیرات کلینیکی (تاثیرات حاد و مزمن, تاثیرات تاخیری)

 • روابط بین تماس و عوارض آن

 • پیش آگهی و تشخیص های افتراقی

 • حساسیت

 • معاینات بهداشتی ( معاینات قبل از استخدام, دوره ای, آزمایشات غربالی)

 • اقدامات نظارتی و درمانی

 • اقدامات کنترل و پیشگیری


ویژگیهای عوامل ایجادکننده

کروم فلزی است سفید رنگ و سفت با نقطه جوش ۱۸۹۰ درجه سانتیگراد . کروم (II) دو ظرفیتی نسبتا غیر پایدار بوده و به راحتی اکسید شده و به کروم پایدار (III) سه ظرفیتی تبدیل میشود.نمک های ۶ ظرفیتی کروم، ترکیبات اکسید کننده بسیار قوی بوده و به راحتی به شکل ۳ ظرفیتی احیا می گردند.

 

منابع و کاربردها

سنگ معدن کروم غالبا به شکل فروس کرومیت (FeCr2O3) یافت می شود. کروم و ترکیبات آن ، عمدتا در صنایع متالوژی و صنایع شیمیائی مورد استفاده قرار می گیرند ، مانند تولید و مصرف رنگهای صنعتی (رنگهای کروم دار)، دباغی چرم و صنایع آبکاری و تولید ورقه های کروم و تولید آلیاژهای کروم و استیل های زنگ نزن . مقادیر کمی از کروم در بیشتر انواع سیمان موجود است .

 

مشاغلی که خطر تماس با کروم در آنها وجوددارد

کارگران شاغل در صنایع تولید مونو و دی کرومات و آلیاژهای فرو کرومیوم ، جوشکاران استیل زنگ نزن ، کارگران تولید کننده ورقه های کروم و آبکاری با آن ،رنگ و جلای مبلمان ، رنگ کاران با اسپری های رنگ کروم صنعتی ، دباغان چرم و سایر کارگران چرم سازی سازندگان سیمان و کارگران ساختمان ، نقاشان و تکنسین های عکاسی در معرض بیشترین خطر هستند.

متجاوز از ۸۰ الی ۹۰ شغل متفاوت در رابطه با خطر تماس با کروم و ترکیبات آن شناسائی شده اند.

 

مکانیسم عمل

جذب : گرچه بنظر میرسد ریه ها مهم ترین کانال ورود در آلودگیهای شغلی است اما اطلاعات درباره چگونگی جذب کروم در ریه ها هنوز ناقص است . چگونگی رسوب و احتباس غبار کروم و بخارات آن در ریه ها مشابه سایر انواع غبار و آئروسلها (ذرات ریز معلق در هوا می باشد. ترکیبات کروم ۳ ظرفیتی عموما در مقیاس بسیار کمتری نسبت به ترکیبات ۶ ظرفیتی جذب بدن می شوند. بسته به میزان حلالیت ترکیبات ، 0.2 الی 3% از  ترکیبات ۳ ظرفیتی و 1 الى ۱۰٪ از ترکیبات ۶ ظرفیتی که از طریق دهانی وارد بدن می شوند ، جذب می گردند .

ذرات رنگی کروم ، بخارات کروم ناشی از جوشکاری استیل زنگ نزن بخار اسید کرومیک به شکل آئروسل که عموما حاوی ذراتی با اندازه کمتر از ۱ میکرومت هستند. بالاترین میزان نفوذ آلوئولی را دارند. قدرت انحلال زیاد در آب ، به میزان قابل توجهی جذب (uptake) وسميت ترکیبات کروم را افزایش می دهد.

 

تغییر شکل بیولوژیک یا بیوترانسفورماسیون کروم در بدن

از ترکیبات کروم ۶ ظرفیتی در بدن به کروم ۳ ظرفیتی احیاء می شوند . سرعت احياء بستگی به مقدار عوامل احیا کننده در اعضا در معرض داشته و این سرعت نیز، میزان سمیت و مقدار دفع ترکیبات ۶ ظرفیتی را تحت تأثیر قرار میدهد.

دفع : دفع عمدتا از طریق ادرار و مدفوع انجام می شود.

 

سنجش تماس

سنجش محیطی

اندازه گیری غلظت کروم در هوا، یک روش کاملا امکانپذیر برای سنجش میزان تماس است. وقتی ترکیبات ۶ ظرفیتی روی فیلتر انباشته می شوند، امکان احیاء آنها به سطح ۳ ظرفیتی قبل از آزمایشگاه وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. غلظت ذرات کلی کروم و ذرات قابل استنشاق آن (ذرات بسیار ریز که تا عمق ریه نفوذ می کند) هر دو باید تعیین شوند. این مسئله بویژه برای آئروسل هایی با قدرت حلالیت کمتر در آب ، (نظیر کربنات کروم، کرومات سرب یا روی و بخارات جوشکاری و نیز برای ذرات بزرگتری که از دستگاه تنفسی بدون جذب ، تصفیه میشوند مهم است . قدرت حلالیت برخی از این ترکیبات (نظیر استات کروم، تری اکسید کروم (اکسید کرومیک) و کرومات پتاسیم و سدیم یا دی کرومات) به حدی بالاست که تمام ذرات آنها با هر اندازه ، دارای قدرت سمی هستند چرا که حتی، اگر ذرات بزرگ در راههای هوایی بالاتر رسوب کنند، ممکن است حل شده و جذب گردند.

سنجش بیولوژیک

تلاشهای انجام شده برای نشان دادن ارتباط بین غلظت کروم در ادرار و غلظت آن در هوای محیط کار معیار قابل قبولی برای تعیین میزان تماس با کروم ارائه نداده است. تعیین غلظت کروم در پلاسما یا خون کامل ۲۴ ساعت پس از خوردن اتفاقی کروم و پس از استنشاق کوتاه مدت غلظت زیاد کروم ممکن است در تعیین میزان تماس کمک کننده باشد.

تعیین غلظت کروم در اریتروسیتها حتى ۷ الی ۸ هفته پس از یک تماس کوتاه مدت با غلظت زیاد کروم می تواند معیار خوبی برای تعیین میزان تماس باشد.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بیماری های ناشی از کروم و منگنز و ترکیبات سمی آنها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بیماری های ناشی از فسفر و ترکیبات سمی آن

بیماریهای ناشی از بریلیوم و کادمیوم و ترکیبات سمی آن

بیماریهای ناشی از مواجهه با آرسنیک

بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار

بانک بیماری‌های ناشی از کار

 

اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

بیماریهای اسکلتی‌ عضلانی مرتبط با شغل

بیماریهای اسکلتی‌ عضلانی مرتبط با شغل

بیماریهای اسکلتی‌ عضلانی مرتبط با شغل

(WORK-RELATED MUSCULOSKELETAL DISORDERS (WRMSDs

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 92

تهیه و تنظیم: دکتر علیرضا صفائیان

نمودار سالهای از دست رفته کاری بر اثر بیماری های مختلف

نمودار سالهای از دست رفته کاری بر اثر بیماری های مختلف

چه بخش هایی از بدن بر اثر WMSDs درگیر می شود:

 • عضلات
 • تاندون ها
 • رباط ها
 • مفاصل
 • رگ های خونی
 • اعصاب

انواع اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار

 1. اختلالات ترومای تجمعی -CTD
 2. اختلالات ترومای ناشی از حرکات تکراری -RTD
 3. آسیب های ناشی از فشارخون -RSI
 4. اختلالات حرکتی تکراری -RMD
 5. Overuse سندرم

علائم و نشانه های WRMSDs

 • ناراحتي
 • درد
 • خستگي
 • ورم
 • خشكي
 • اختلالات حسي
 • مورمور شدن
 • محدود شدن دامنه ي حركتي
 • كاهش كنترل حركتي

کمردرد

 • کمردرد دومین علت مراجعه به پزشک است.
 • 70 تا 80 درصد بزرگسالان حداقل یکبار در تمام عمر کمردرد را تجربه می کنند.
 • کمردرد یکی از شایعترین علل ناتوانی، غرامت، محدودیت شغلی و آثار منفی اقتصادی است.

انواع کمردرد

 • اختصاصی
 • غیراختصاصی
 • مکانیکی
 • التهابی

آناتومی کمر

آناتومی کمر

آناتومی کمر

 • مهره ها
 • دیسک ها
 • لیگامان ها
 • عضلات
 • نخاع
 • سوراخ ها

کمردردهای غیراختصاصی

درد در ناحیه پایین کمر, باسن و ران که حداقل 24 ساعت طول بکشد. علت قابل تشخیص طبی برای آن پیدا نشود: مثل : دیسک کمر، تنگی کانال نخاعی،تغییرات دژنراتیو

 • علائم خطر را نداشته باشد.
 • کمردرد از نوع مکانیکی باشد.
 • بیمار از نظر سلامت عمومی خوب باشد.
 • پیش آگهی بسیار خوب است (تا 90 % طی 6 هفته بهبود میابد)

انواع کمردرد:

 • (Lumbar “strain” or “sprain” –70% (NSLBP
 • Degenerative changes –10%
 • Herniated disk – 4%
 • Osteoporosis compression fractures – 4%
 • Spinal stenosis – 3%
 • Spondylolisthesis – 2%
 • Spondylolysis, diskogeniclow back pain or other instability – 2%
 • Traumatic fracture – <1%
 • Congenital disease – <1%
 • Cancer – 0.7%
 • Inflammatory arthritis – 0.3%
 • Infections – 0.01%

ریسک فاکتورهای فردی ایجاد کمردرد:

 • سن
 • جنس
 • تناسب اندام
 • قدرت و میزان حرکات کمر
 • مصرف سیگار
 • اختلالات ساختمانی
 • فعالیت های روزمره (شغلی و غیرشغلی)
 • سابقه مشکلات و بیماریهای کمر

علل شغلی کمردرد

 • بلند کردن مکرر بار سنگین Frequent Heavy Lifting
 • حمل بار سنگین Manual Material Handling
 • خم و راست شدن و چرخش مکرر کمر Frequent Bending & Twisting
 • ارتعاش Whole Body Vibration
 • وضعیت نامناسب طولانی مدت کمر Awkward postures

علائم خط قرمز Red Flags

 • درد تیر کشنده به اندامهاي تحتاني
 • احساس گزگز و بي حسي در پاها
 • سابقه كانسر
 • كاهش وزن بارز اخیر
 • دفورمیتي ساختماني ستون مهره ها
 • مصرف داروهاي كورتیكو استروئیدي بطور مزمن
 • اختلال كنترل ادرار يا مدفوع
 • اختلال در راه رفتن
 • بي حسي ناحیه آنال ، ژنیتال و پرينه
 • وجود علائمی از عفونت ادرای
 • خشكي صبحگاهي مفاصل بیش از نیم ساعت
 • التهاب مفاصل محیطی
 • محدوديت حركات ناحیه کمر در تمام جهات
 • سابقه تروما به ناحیه کمر
 • سقوط از ارتفاع
 • درد ناحیه توراسیک
 • تب
 • درد سیاتیک دو طرفه
 • ضعف عضلانی
 • درد استخوانی در لمس
 • سن بالای 50 و کمتر از 20 سال

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 1. پیگیری بیمار با کمردرد غیر اختصاصی

 2. درمان کمردرد غیر اختصاصی و طول کشیده

 3. بیماری های اسکلتی عضلانی CTD

 4. سندروم تونل کارپال و درمان

 5. بیماری های اسکلتی عضلانی مرتبط با اعصاب + درمان

 6. بیماری های مرتبط با تاندون ها

 7. بیماری های مرتبط با مفاصل

 8. بیماری های مرتبط با سیستم جریان خون

 9. بیماری های مرتبط با بورساها

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بیماریهای اسکلتی‌ عضلانی مرتبط با شغل داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

طراحی نامناسب محیط کار و ناراحتیهای اسکلتی و عضلانی ناشی از کار

آسیب های اسکلتی-عضلانی و ریسک فاکتورهای مربوط به آن در محیط کار دفتری

⇐ خداحافظی با کمردرد و سایر درد های اسکلتی عضلانی

اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

⇐ پرسشنامه های آسیب های اسکلتی عضلانی

 

منبع: بهداشت حرفه ای

 

بیماری های ناشی از فسفر

بیماری های ناشی از فسفر و ترکیبات سمی آن

بیماری های ناشی از فسفر و ترکیبات سمی آن

بیماری های ناشی از فسفر و ترکیبات سمی آن

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 10

ویژگیهای عوامل ایجادکننده

فسفر سفید (یا زرد)، جامد مومی شکل و قابل تبخیر است که وقتی در معرض هوا واقع میشود ، خودبخود مشتعل می گردد . فسفر قرمز یک جامد غیر سمی بوده و از اشکال گوناگون فسفر می باشد . این نوع اغلب با فسفر زرد مخلوط بوده و اهمیت صنعتی ندارد . اسید فسفریک (H3PO4) ، هم بشكل جامد و هم مایع وجود دارد. تری کلرید فسفر (PCL3) و پنتا کلرید فسفر (PCL5) به شکل کریستالهای زرد رنگ بخارکننده هستند. اکسی کلرید فسفر (POCL3) یک مایع بخار کننده است. پنتا سولفید فسفر (Pass) یک جامد کریستالی می باشد و همچنین فسفین (PH7) که گازی است با بوی سیر .

 

منابع و کاربردها

فسفر معمولا در سنگهای فسفاته وجود دارد. فسفر زرد برای تولید فسفر قرمز، مشتقات و ترکیبات فسفر (نظیر اسید فسفریک)، فسفیدهای فلزی (متالیک)، باروت و مواد منفجره و سموم کشنده جوندگان (rodenticide) بکار میرود. فسفر خالص در صنعت الکترونیک برای تولید نیمه هادیها بکار میرود. اسید فسفریک در ساختن فسفاتها (کودهای سوپرفسفات)، صنعت داروسازی و برای جلوگیری از زنگ زدن فلزات مصرف می شود. تری کلرید فسفر، پنتا کلرید فسفر و اکسی کلرید فسفر در صنایع شیمیایی به عنوان عوامل کلرینه کننده و نیز برای تولید سایر فسفات ها استفاده میشود . پنتا کلرید فسفر در عین حال به عنوان یک کاتالیت در تولید استیل سلولز “مصرف می گردد. پنتا سولفید فسفر در کارخانجات تولید کبریت های بی خطر ترکیبات آتشزا و سنتز ارگانیک برخی ترکیبات آلی خاص بکار میرود. فسفین به عنوان حشره کش و تولید هالیدهای فسفر بکار میرود . (ترکیب هالوژنها با فسفر مثل کلرید فسفر، فلوئورید فسفر، و … ).

مشاغلی که در آنها خطر تماس با فسفر و ترکیبات آن وجود دارد

سازندگان آلیاژ برنز، کارکنان شاغل در صنعت شیمی (فرآورده های آلی، کودهای شیمیایی، آفت کشها و …) و سمپاش های کشاورزی در معرض بیشترین خطر تماس هستند.

 

مکانیسم عمل

جذب : در تماس شغلی، جذب فسفر بطور عمده از طریق استنشاق صورت میگیرد تنفس – گاز – بخار – غبار).

 

تغییر شکل بیولوژیک یا بیوترانسفورماسیون (تغییر شکل ماده شیمیایی پس از ورود به بدن)

تغییرات و تبدیلات زیست شناختی سموم در بدن (بیوترانسفورماسیون)

تغییرات و تبدیلات زیست شناختی سموم در بدن (بیوترانسفورماسیون)

فسفر و مشتقات آن در بدن متابولیزه شده و عمدتا تبدیل به فسفات می گردند.

دفع : ترکیبات قابل تبخیر فسفر، به میزان جزئی در هوای بازدم وارد میشوند، قسمت عمده آن بشكل فسفات از ادرار دفع میگردد.

 

سنجش تماس

سنجش محیطی: غلظت فسفر هوا باید اندازه گیری گردد و ترجیحا با وسایل نمونه برداری فردی اینکار صورت می گیرد.

سنجش بیولوژیک: هیچ روش بیولوژیک برای سنجش در دسترس نیست.

 

تاثیرات کلینیکی

تأثيرات حاد

تاثیرات موضعی : پوست اگر در معرض فسفر قرار گیرد ممکن است بشدت دچار سوختگی شیمیایی شود . ترکیبات فسفر، ترکیبات قوی تحریک کننده برای پوست، چشمها و دستگاه تنفسی هستند (احساس سوزش و سرفه) تماس با غلظتهای بالای فسفر ممکن است باعث برونشیت یا حتی خیزریوی گردد.

تاثیرات سیستمیک: مسمومیت حاد معمولا فقط وقتی اتفاق می افتد که فسفر بطور اتفاقی بلعیده شود یا به منظور خودکشی مصرف شود. شوک و اغمای اولیه پس از صدمات کبدی، کلیوی، صدمه به عضله قلبی یا مویرگها پیش می آید. تاثیرات سیستمیک پنتا سولفيد فسفر مشابه تاثیرات سولفید هیدروژن می باشد فسفين باعث گیجی، تهوع، استفراغ، سردرد، دیسپنه (قطع تنفسی) و در موارد شدید منجر به ما میشود .

تأثيرات مزمن

مسمومیت مزمن با فسفر در نتیجه جذب مداوم مقادیر کم از فسفر زرد به مدت چندین سال ایجاد میشود. به هر حال در تماس کوتاهتر از یکسال به شکل مشخص و تیپیک مسمومیت مزمن فسفر گزارش گردیده است. فسفر اساس روی سیستم اسکلتی و کبد تاثیر می گذارد . در حفره دهاني التهاب لثه و پی دندان و چرکی شدن لثه و زخم ممکن است ایجاد شود که بدنبال آن نکروز استخوان و تغییر شکل شدید استخوان فک زیرین (phossy Jaw) و به میزان کمتر فک زیرین دچار شده و پوکی استخوان ممکن است اتفاق بیافتد. آسیب کبدی منجر به هپاتیت توکسیک میشود که توام با سوء جذب، دردهای شکمی، کاشکسی (ضعف و ناتوانی) و یرقان میباشد. ترکیبات فسفر می تواند منجر به تحریکات پوستی و درماتیتهای آلرژیک گردد. بیماریهای غیر اختصاصی و مزمن تنفسی شامل (دیسپنه، سرفه، دفع خلط، نارسائی و آسیب عملکرد ریوی) و ورم ملتحمه چشم می باشد.

 

ارتباط بین میزان تماس و عوارض آن

اطلاعات مشخص زیادی در دسترس نیست. در حدود 0.5 میلی گرم در متر مکعب از اسید فسفریک برای افرادی که به این ماده عادت ندارند سوزش آور و تحریک کننده است آستانه مجاز برای بخار فسفین حدود 0.3 میلی گرم در متر مکعب هوا است که یک محدوده قابل اعتماد و پیش آگهی دهنده برای غلظتهای خطر آفرین نیست .

 

پیش آگهی

تأثيرات حاد موضعی بستگی به شدت تماس و نشانه های کلینیکی دارد، خیز ریوی می تواند کشنده باشد. همین حالت برای مسمومیت حاد فسفر، در نتیجه بلعیدن فسفر نیز وجود دارد. پیش آگهی آرواره فوسی (phossy jaw) نامطلوب بوده و منجر به تغيير شكل شدید میگردد. هپاتیت توکسیک میتواند باعث آتروفی کشنده کبدی گردد.

 

تشخیصهای افتراقی

ارگونومی در توانبخشی افراد

معاینات پزشکی

تأثيرات سوزشی روی دستگاه تنفسی باید از برونشیت حاد ویروسی یا باکتریایی ، برونکوپنومونی و خیز ریوی ناشی از نارسایی قلبی مجزا شود، سابقه فعالیت و دلایلی مبنی بر تماس با غلظتهای بالای ترکیبات فسفری، فاکتورهای بسیار مهمی در تشخیص مسمومیت با فسفر هستند، آرواره فوسی (phossy jaw) باید از سایر علل التهاب و عفونت لثه و پی دندان (periostitis) یا استئومالاسی تفکیک شوند، هپاتیت توکسیک باید از سایر آسیبهای کبدی (هپاتیت ویروسی، سیروز کبدی و …) تشخیص داده شود.

 

حساسیت

ابتلاء به بیماری تنفسی مزمن، درماتیت (التهاب پوستی)، بیماریهای کبدی، آسیبهای دندانی و عدم رعایت بهداشت دهان و دندان افراد را مستعد می کند.

 

معاینات بهداشتی

معاینات قبل از استخدام: معاینات قبل از استخدام باید شامل تاریخچه پزشکی و معاینات فیزیکی با توجه ویژه روی چشمها، دستگاه تنفسی، دندان و لثه ها، سیستم اسکلتی و كبد باشند.

معاینات دوره ای: در اصطلاحات پزشکی، معاینات دوره ای عین مشابه معاینات قبل از استخدام است. در تماس با فسفر زرد، فاصله تناوب معاینات دوره ای نباید از ۶ ماه تجاوز نماید. در تماس با ترکیبات فسفر، تناوب تکرار معاینات معمولا هر یکسال است.

 

اقدامات درمانی و نظارتی ویژه ای

در مسمومیت حاد، کارگر باید فورا از محیط تماس خارج شود. اگر چشمها دچار آسیب شده اند، با آب شستشو داده شوند. و اگر پوست آلوده شده باشد، با آب و صابون شستشو شود، در صورت تماس چشمها و پوست با فسفر کمکهای اولیه باید در اولویت قرار گیرد. به منظور جلوگیری از احتراق خودبخودی فسفر محل آلوده باید ، با ۲۰ الی ۵۰ گرم در لیتر محلول سولفات مس شستشو داد، زیرا یون مس فلزی فسفر را پوشش می دهد . بهرحال چون در این روش ، احتمال جذب مس از طریق پوست وجود دارد اخیرا توصیه شده است که پوست را با ۲۰ گرم در لیتر محلول نیترات نقره شستشو دهند. در مورد سوزش و التهاب دستگاه تنفسی، شاید نیاز به ترکیبات ضد التهابی، ضد تورمی و برونکولیتیک بوده و یک درمان ضد عفونی کننده انجام پذیرد. شاید لازم باشد که بیمار ۴۸ تا ۷۲ ساعت تحت نظر باشد تا از واکنشهای تاخیری و دیررس پیشگیری شود. نکروز (پوسیدگی استخوان فکی شاید نیازمند به عمل جراحی داشته باشد هپاتیت توکسیک باید با روشهای متداول درمان گردد. بیماران مبتلا به مسمومیت مزمن فسفر باید از هر گونه کار بعدی با فسفر یا سایر ترکیبات هپاتوتوکسیک (سمی برای کبد) اجتناب نمایند.

کلیه مراحل بالا را به همراه اقدامات کنترلی برای ارگانوفسفر ها در فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بیماری های ناشی از فسفر و ترکیبات سمی آن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ بیماریهای ناشی از بریلیوم و کادمیوم و ترکیبات سمی آن

بیماری های شغلی در صنعت

⇐ بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی)

بیماریهای ناشی از مواجهه با آرسنیک

بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار (PPT)

 

منبع: بهداشت حرفه ای

 

بیماری های شغلی ناشی از فلزات

بیماریهای ناشی از بریلیوم و کادمیوم و ترکیبات سمی آن

بیماریهای ناشی از بریلیوم و کادمیوم و ترکیبات سمی آن

بیماریهای ناشی از بریلیوم و کادمیوم و ترکیبات سمی آن

 فرمت:Pdf    تعداد صفحات: 9

ویژگیهای عامل ایجادکننده

بریلیوم فلزی است، به رنگ خاکستری روشن که به میزان کمی در اسیدهای رقیق و بازها، قابل حل می باشد.

 

منابع و کاربردها

بریلیوم مورد نیاز برای مصارف صنعتی از سنگ معدنی beryl گرفته میشود. بریلیوم و آلیاژهای آن بطور وسیعی در صنایع هواشناسی و کارخانجات تولید دستگاه های دقیق محاسباتی و کامپیوتر، دستگاه های برش بدون قوس الکتریکی در صنعت نفت، تیوبهای x – ray تیوبهای فلورسنت، الکترودهای خلاء، كاتدهای گرمایشی و ترکیبات واسطه گر در مصارف رآکتورهای اتمی مصرف می گردند.

 

مشاغلی که خطر تماس با بریلیوم و مشتقات سمی آن وجود دارند

کارگران آلیاژ سازی بریلیوم، سازندگان تیوبهای تشعشعی کاتدی، تکنسینهای هواپیماسازی (بالنهای هوائی) و تجهیزات هواشناسی، و کارکنان رآکتورهای اتمی در بیشترین خطر تماس هستند.

ایمنی نیروگاه هسته ای

مکانیسم عمل

جذب: مسیر اصلی ورود به بدن از طریق سیستم تنفسی می باشد. مقداری نیز از طریق دستگاه گوارشی و پوست سالم جذب می شود اما عملا اهمیت زیادی ندارند راههای گوارشی و پوستی)

توزيع : قسمت عمده بریلیوم و مشتقات غير قابل حل آن که وارد بدن می شوند، در ریه ها ثابت می شوند. ترکیبات قابل حل، بتدریج در سایر اعضاء بدن پخش شده، ممکن است از جفت عبور کرده و به جنین برسد و همچنین احتمال دارد از طریق شیر مادر به بدن نوزاد وارد گردد.

دفع : بریلیوم از طریق ادرار و مدفوع ، دفع می گردد.

 

سنجش محیطی

میزان غلظت گرد و غبار کلی و قابل استنشاق هر دو باید اندازه گیری شود و ترجیحا نیز با وسایل نمونه برداری فردی اینکار باید صورت گیرد.

 

سنجش بیولوژیک

بریلیوم گاهی اوقات در ادرار افرادی دیده می شود که بصورت غیر شغلی با غلظت کمتر از یک میلی گرم در لیتر بریلیوم تماس دارند. در گروه های کارگری که تماس شغلی دارند، غلظتها بالاتر است اما الزاما این مقدار ارتباطی با میزان تماس با شدت بیماری ریوی ندارد. در موارد نبود علائم کلینیکی و نشانه های بیماری وجود بریلیوم در ترکیبات بیولوژیک دلیل بیماری نیست. در کالبد شکافی ممکن است بریلیوم در اندام های فردی که مدتها از تماس وی با بریلیوم گذشته دیده شود. به هرحال ارتباط ناچیزی بین مقدار بریلیوم موجود در ریه ها و وجود بیماری، برقرار است.

 

تأثیرات کلینیکی

ترکیبات قابل حل بریلیوم (کلراید، سولفات، فلوئوراید) می تواند مسمومیت حادی را ایجاد نماید، در حالی که اشکال غیر قابل حل (فلز بریلیوم و اکسید بریلیوم)، باعث بیماری مزمن می گردند.

 

بریلیوزیس حاد

در نتیجه استنشاق تصادفی مقادیر زیادی از ترکیبات قابل حل بریلیوم حادث می شود و خود را به شکل نازوفارنژیت، تراکئو برونشیت (برونشیت نانی)، برانكئولیتیس یا آدم ریوی (خیزریوی) ظاهر کرده و از چند ساعت تا یک الی دو روز پس از تماس پدیدار می شود.

بریلیوزیس مزمن

در نتیجه تماس کم و طولانی با ترکیبات قابل حل بریلیوم ایجاد می شود. تأثیر آلرژنیک (حساسیت) بریلیوم، نقش عمده ای در بیماریزائی بریلیوزیس دارد. یعنی بیماری با تحریک واکنشهای ایمونوپاتولوژیکی در افراد حساس ایجاد میشود. بیماری میتواند سالها پس از قطع تماس با آلودگی بریلیوم بروز نماید. واکنش محدود گرانولوماتوز که عمدتأ منحصر به ریه ها می شود ولی می تواند در سایر اعضا نیز ایجاد گردد (کبد، طحال)، یک واکنش مشخص کننده و تیپیک است. علائم متداول اولیه و نشانه های بیماری عبارت است از قطع تنفسی توأم با تقلای تنفسی، سرفه و تب، و در آخر ضعف و ناتوانی و کاهش سریع وزن، بیماری تحت شرایط ویژه ای می تواند بسرعت توسعه یابد (مانند جراحی، عفونت تنفسی یا حاملگی، عدم کفایت تنفسی یا قلبی) عکسبرداری از قفسه سینه نشاندهنده گرانولوماتوز منتشر دوطرفه یا در مراحل اولیه که فقط بزرگ شدگی غدد لنفاوی دیده میشود. فعالیت دستگاه تنفسی بطور وسیعی در نتیجه کاهش ظرفیت اتساع ریه ها تضعیف می شود که در مراحل اولیه بیماری قابل تشخیص می باشد.

 

تأثيرات تأخیری

در تجربیاتی که روی حیوانات بعمل آمده نشانداده شده که بریلیوم سرطانزاست. کمبود اطلاعات در اینباره، آژانس بین المللی را وادار به انجام تحقیقاتی روی سرطان ناشی از بریلیوم و ترکیبات وابسته آن که باعث سرطان در انسان میشوند، کرده است.

 

رابطه بین تماس و عوارض آن

گرچه بریلیوزیس معمولا در نتیجه تماس با مقادیر بالای بریلیوم و مشتقات آن ایجاد میشود؛ گاهی اوقات حتی یک تماس جزئی با غلظت پایین کافی است که بیماری بوجود بیاید و حتی این بیماری ممکن است پس از قطع تماس بروز نماید. بدین ترتیب یک ارتباط سیستماتیک بین میزان تماس و بروز بیماری وجود ندارد.

systemic sclerosis بیماری اسکروزیس

systemic sclerosis بیماری اسکروزیس

پیش آگهی

در بریلیوزیس حاد معمولا بهبودی در عرض ۲ الی ۶ هفته حاصل می شود، ولی گاهی اوقات آسیب به شکل پایداری باقی می ماند (نظیر برونشیت، اسکلرزیس سیستمیک). بریلیوزیس مزمن ممکن است بدون علامت بوده یا به سرعت پیشرونده باشد و بشدت فرد را معلول و ناتوان نماید.

 

تشخیص های افتراقی

سارکوئیدوز، سایر پنوموکونیوزها، سندرم Hamman-Rich سل ارزنی و کارسینوماتوزارزنی باید از لیست احتمالات حذف شوند. شاید نمونه برداری از ریه ها لازم باشد. در حالیکه برخی متخصصین، آزمایشات آلرژی روی پوست را با محلولهای نمکی بریلیوم به عنوان روش تشخیص حساسیتی در نظر میگیرند، برخی دیگر از این آزمایشات به دلیل اینکه احتمالا منجر به بروز واکنش حساسیت غیر اختصاصی می شوند ، اجتناب می کنند. تشخیص باید با تاریخچه تماس قبلی فرد ، تأیید گردد.

 

حساسیت

بنظر می رسد موارد آتوپیک و یا افراد مبتلا به بیماری ریوی، بطور ویژه ای آسیب پذیرتر هستند.

 

معاینات بهداشتی

معاینات قبل از استخدام

معاینات قبل از استخدام بایستی شامل تاریخچه پزشکی و معاینات فیزیکی و با توجه ویژه روی آتوپی و آلرژی و پوستی – تنفسی بیمار باشد. عکسبرداری از قفسه سینه و آزمایشات پایه ای عملکرد ریوی (FEV1 و VC) هم ضروری هستند.

معاینات دوره ای

در اصطلاح پزشکی این معاینات دقیقا مانند معاینات قبل از استخدام هستند.

 

اقدامات نظارتی و درمانی ویژه

در بریلیوز حاد، تماس با بریلیوم باید فورا قطع گردد. از آنجائیکه علائم جزئی اولیه می تواند منجر به حمله شدید بعدی شود، بیمار باید فورا به بیمارستان معرفی گردد. عوامل شلاته کننده (باند کننده که باعث حذف بریلیوم از بدن می شوند، روشی قابل اجراست. از خیز ریوی، نارسایی قلبی – عروقی و عفونتهای ریوی باید قبلا پیشگیری شود کورتیکوستروئیدها تأثير سودبخشی در بریلیوز مزمن می توانند داشته باشند اما مصرف این ترکیبات باید بطور نامحدودی ادامه یابند. هر نوع تماس بعدی با بریلیوم باید ممنوع گردد.

 

اقدامات کنترل و پیشگیری

میزان تماس کارگران با بریلیوم باید با استفاده از تکنیکهای مناسب کنترلی محدود گردد ضمن آن که اقدامات پیشگیری فردی نظیر: پوشیدن ماسکهای تنفسی در اماکن با میزان تماس وسیع با بریلیوم لباسهای کار دارای فشار هوا از داخل در محل هایی که خطر تماس بیشتر است، تعویض اجباری پوشاک کارگران و پوشیدن دستکش ، استفاده از عینک و … حد تماس مجاز برای بریلیوم در هوا در کشورهای مختلف عبارت از ۱۸۱ میکروگرم در متر مکعب هوا با ۲ میکروگرم در متر مکعب هوا می باشد.

بیماری آتوپیک (مادرزادی، نوع خاصی از واکنش حساسیتی پوستی که بعدها در ریه ها نیز خود را ظاهر می سازد.)

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بیماریهای ناشی از بریلیوم و کادمیوم و ترکیبات سمی آن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

بیماری های شغلی در صنعت

بیماریهای برونکوپولمونری (برونشیت ریوی)

تشخیص بیماری و ارزیابی بالینی آسم شغلی

سم شناسی کادمیوم

⇐ سم شناسی بریلیوم,تالیوم و پلاتین

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای

 

بیماری های شغلی در صنعت

بیماری های شغلی در صنعت

بیماری های شغلی در صنعت

بیماری های شغلی در صنعت

 فرمت: pdf    تعداد صفحات: 205

بیماریهای ناشی از عوامل زیان آور محیط کار

 • عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار
 • عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
 • عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار
 • عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار
 • عوامل زیان آور مکانیکی محیط کار
 • عوامل زیان آور روانی محیط کار

ویژگی های بیماری های شغلی

تظاهرات بالینی و پاتولوژیکی اغلب بیماري هاي شغلی با این تظاهرات در بیماريهای غیر شغلی یکسان است. بیماری شغلی ممکن است پس از قطع تماس و مواجهه نیز بروز نماید. تظاهرات بالینی بیماری شغلی بستگی به دوز و مدت زمان مواجهه دارند. عوامل شغلی می توانند همراه با عوامل غیر شغلی در ایجاد بیماري نقش داشته باشند.

بیماریهای مرتبط با کار

 • منشاء بیماری های مرتبط با کار یا مربوط به کار چند عاملی است .
 • بیماریهایی هستند که ممکن است به طور نسبی تحت تأثیر شرایط زیان آور کار بوجود آیند، ولی ضرورتی ندارد که در هر مورد از این بیماریها یک عامل خطر مشخص وجود داشته باشد.

بیماریهای مرتبط با کاری که شایسته توجه خاص هستند :

 • اختلالات روان تنی و رفتاري
 • پر فشاری خون
 • بیماریهای عروق کرونر
 • زخم های پپتیک
 • بیماریهای تنفسی مزمن غیر اختصاصی
 • اختلالات حرکتی

شرایط کاري که یک بیماري قبلی را تشدید می نماید مواجهه :

 • با ترکیبی از چند مخاطره شغلی
 • میزان حساسیت هاي فردي

تفاوت بیماری های ناشی از کار و بیماری های مرتبط با کار

بیماری های ناشی از کار

 • اصولا در میان جمعیت کاري وجود دارد
 • علت اختصاصی است
 • مواجهه در محیط کار ضروري است
 • قابل جبران و مشمول غرامت است

بیماریهای مرتبط با کار

 • بیشتر در افراد جامعه دیده می شود
 • علت چند عاملی است
 • مواجهه در محیط کار ممکن است یک عامل بیماری باشد
 • ممکن است، قابل جبران و مشمول غرامت باشد

عوامل زیان آور

 1. عوامل فیزیکی مثل سروصدا و ارتعاش
 2. عوامل زیان آور شیمیایی
 3. عوامل بیولوژیکی
 4. فشار روحی و روانی
 5. عوامل ارگونومیکی
 6. عوامل خطر مکانیکی

کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا مسمومیتها، فیبروز ها ، سرطانها، آلرژي ها، آسیبهای دستگاه عصبی عفونتها، آلرژي ها فشار روحی،نارضایتی شغلی،افسردگی،آسیب روحی آسیبهای کششی، استرس ذهنی، کاهش بهره وری و کیفیت کار حوادث و آسیبهای ناشی از کار

عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

 1. صدا
 2. روشنایی
 3. ارتعاش
 4. سرما
 5. پرتوهاي یونیزان و غیر یونیزان
 6. فشار
 7. گرما

NOISE: صوت مانند هر موجی داراي بسامد یا فرکانس است که واحد آن هرتز است . صداهاي داراي فرکانس هاي 20 تا 20000 هرتز ؛ طیف شنوایی هستند و به وسیله گوش انسان درک می شوند. صوت به شکل امواج در هوا منتشر می شود و داراي مشخصات و قوانین فیزیکی مخصوص به خود است.

تراز فشار صوت spl :

واحد تراز فشار صوت بل است که از نام گراهام بل مخترع معروف گرفته شده است. واحد بل یک واحد بزرگ است که از واحد کوچکتر آن یعنی دسی بل به  عنوان واحد رایج در بهداشت حرفه اي و مهندسی صوت استفاده می شود.
تراز فشار صوت یک مقیاس لگاریتمی است. به دلایل فنی و همچنین به دلیل اینکه واکنش گوش انسان به صدا خطی نیست و لگاریتمی است؛ از
این مقیاس استفاده می شود. آستانه شنوایی گوش انسان حدود صفر دسی بل و آستانه درد گوش انسان حدود 130 دسی بل است.

بیماریهای شغلی در سیستم شنوایی

اثرات صدا بر سلامتی

صداي محیط کار سه خطر عمده براي سلامتی ایجاد می کند :

 • آثار حاد که از طریق انفجارات یا سر و صداهاي ضربه اي منجر به نقایص شنوایی می گردد.
 • آثار مزمن که از طریق تماس مداوم با مقادیر غیر ایمن منجر به کاهش شنوایی حسی– عصبی می شود
 • آثار غیر شنوایی نظیر افزایش فشار خون و تاثیر سوء بر بیماریهای زمینه ای مانند افزایش لیپوپروتئین خون و دیابت

الف) تروماي حاد صوتی

تماس ناگهانی با سر و صداي بسیار زیاد مانند صداي انفجار، شلیک تفنگ و خمپاره و موجب آسیب دایمی گوش داخلی و میانی می شود. نظامیان بیشترین درصد افراد در معرض خطر را تشکیل می دهند.

طبق بررسی انجام شده در آمریکا از هر 4 نفر نظامی، یک نفر دچار آسیب دو طرفه شنوایی شایعترین علایم ناشی از آسیب حاد صوتی :

 • کاهش شنوایی ( 95 درصد) و وزوز گوش ( 70 درصد)
 • بیشتر این افراد در تماس با اصواتی با شدت 140 تا 160 دسی بل هستند.

اثرات مزمن سروصدا

 • تماس طولانی با سروصدا معمولاً باعث آسیب گوش داخلی به ویژه سلولهاي مویی جسم کورتی می شود.
 • ابتدا سلولهای مویی قاعده کوکله که مسئول دریافت صداهای با فرکانس بالا می باشد تخریب شده و سرانجام ناحیه میانی و رأس کوکله صدمه می بیند.

مهمترین عوامل ایجاد NIHL

تماس طولانی مدت با مقادیر سر و صداي بیشتر از 85 دسی بل، بدون حفاظت سایر عوامل خطر که باعث تسریع یا تشدید می شوند :

 • افزایش چربی خون
 • دیابت
 • استعمال سیگار
 • اختلالات تیروئید
 • رنگ چشم
 • تماس با بعضی از مواد شیمیایی نظیر حلالها
 • برخی از فلزات سنگین

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بیماری های شغلی در صنعت داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

پاورپوینت شایع ترین بیماری های شغلی

پاورپوینت بیماریهای شغلی و بهداشت صنعتی

پاورپوینت کارگاه آموزشی حدود مجاز مواجهه شغلی

بهداشت حرفه ای و پرسش و پاسخ های مربوطه

بیماری های شایع در مناطق بحران

 

منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای