هوا افزایش ۴۰درصدی سقط جنین بر اثر آلودگی هوای شهر٬ مبارزه علیه آلودگی‌ هوا٬ آلودگي هوا، اختلال در ضربان قلب وبروز آپانديسيت٬ اثرهای فشار جو بر سلامتی انسان منابع آلودگی هوا

روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا

روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا

روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا

روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 527

 

مقدمه، تعاریف و مفاهیم آلودگی هوا

بهداشت حرفه ای (یا صنعتی در امریکا) علم و هنر پیش بینی، شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار که می تواند باعث آسیب به سلامتی، بیماری و یا مرگ انسان شود.

اهميت هوای پاک

مقایسه میزان مصرف آب، غذا و هوا نشان می دهد که یک فرد بالغ روزانه با مصرف 2 لیتر آب و 1.5 کیلوگرم غذا می تواند به زندگی ادامه دهد امّا برای تداوم زندگی تقریباً به 22-15 کیلوگرم هوا نیاز دارد. معمولاً انسان به مدت چند هفته و چند روز بدون غذا و آب زنده می ماند امّا بدون هوا زندگی فقط 5 دقیقه تداوم خواهد داشت.

آلودگی هوا Air Pollution

تعریف اول: وجود هر ماده به جز مواد و عناصر طبیعی موجود در اتمسفر استاندارد را آلودگی هوا گویند. براساس این تعریف حتی وجود ترکیبات اصلی اتمسفر به میزانی بیش از حد استاندارد نیز آلوگی هوا اطلاق می شود.

تعریف دوم EPA: وجود هر گونه ماده ناخواسته یا آلاینده ای در هوا که در بهداشت و سلامتی انسان تداخل ایجاد کرده یا اثرات مخرب محیط زیستی را ایجاد نمایند آلودگی هوا نامیده می شود.

تعریف سوم انجمن مشترک مهندسین آلودگی هوا: آلودگی هوا عبارت از وجود یک یا چند آلاینده در هوای آزاد مانند گازها، بخارات، گرد و غبار، بو، دود غلیظ و میست با کمیت، مشخصات و زمان ماند کافی که برای زندگی انسان، حیوان و گیاه خطرناک و برای اموال مضر باشد و یا به طور غیرقابل قبول مانع استفاده راحت از زندگی و اموال گردد.

پارامتر های اصلی آلودگی هوا: نوع آلاینده، غلظت آلاینده، تداوم و میزان ماند در محیط

طبقه بندی آلاینده های هوا

 

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

طبقه بندی آلاینده های هوا

 

براساس:

 • منبع آلاینده (نقطه ای، خطی، سطحی)
 • منشأ آلاینده (طبیعی، انسانی)
 • شیوه تولید (مستقیم، غیر مستقیم)
 • ترکیب شیمیایی (آلی، معدنی)
 • خصوصیات فیزیکی (گردو غبار، میست، گازها و … )

1- منابع طبیعی

 • گرد و غبار حاصله از طوفان ها
 • گرده گیاهان و میکرو ارگانیسم ها
 • دود و خاکستر آتش سوزی های جنگلی
 • فعالیت آتشفشانی
 • شهاب های آسمانی
 • صاعقه

منابع مصنوعی

 • وسایل نقلیه موتوری
 • صنایع و نیروگاه ها
 • زباله سوزها

طبقه بندی آلاینده ها براساس شيوه توليد

آلاینده های اولیه: این گروه شامل آلاینده های است که به صورت مستقیم وارد اتمسفر شده و با همان ترکیبی که وارد اتمسفر شده اند در هوا حضور داشته و قابل اندازه گیری هستند که شامل هیدروکربن ها، اکسیدهای نیتروژن، گوگرد و … می باشد.

آلاینده های ثانویه: شامل آلاینده هایی است که در اثر واکنش های فتوشیمیائی، هیدرولیز و اکسیداسیون برروی آلاینده های اولیه تولید می شوند. به طور کلی منشأ این آلاینده ها، آلاینده های اولیه ای هستند که وارد اتمسفر می شوند. این آلاینده ها شامل ازن، پراکسی استیل نیترات، اسید سولفوریک و اسید نیتریک است که از آلاینده های اولیه نظیر ترکیبات هیدروکربنی NOX و SO2، حاصل می شوند.

طبقه بندی براساس ترکيب شيميایی

1. آلاینده های آلی: عمدتاً ترکیباتی هستند که از کربن و هیدروژن تشکیل شده اند، ولی ممکن است در ساختمان آنها عناصری مانند اکسیژن، نیتروژن و فسفر نیز وجود داشته باشد. نظیر آلدئیدها، کتون ها، ترکیبات آلی گوگردی و پراکسی استیل نیترات

2. آلاینده های معدنی: آلاینده های معدنی موجود در اتمسفر شامل منواکسیدکربن، دی اکسیدکربن، اکسیدهای گوگرد و ازت و ازن می باشند.

 

اهمیت بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی و اقتصادی آلودگی هوا

 

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

اهمیت بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و اقتصادی آلودگی هوا

 

هر ساله 3 میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند که 90 درصد آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. بر پایه آمارهای موجود در برخی از کشورهای توسعه یافته، تعداد افرادی که بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند از قربانیان سوانح رانندگی در این کشورها بیشتر است.

 • دره میوز بلژیک (1930): مرگ 60 نفر بر اثر افزایش آلاینده دی اکسیدگوگرد به میزان ppm 38-9 (بیش از 64 برابر حد مجاز) – محبوس شدن آلودگی در پایین دره.
 • دونورای پنسیلوانیا (1948): مرگ 20 نفر براثر افزایش آلاینده دی اکسید گوگرد به میزان 2-0.5 ppm (بیش از 3 برابر حد مجاز) – وارونگی دما و مه به مدت 6 روز
 • لندن (1952): مرگ 3900 نفر بر اثر افزایش آلاینده دی اکسیدگوگرد به میزان بیش از 1.34 ppm (بیش از 9 برابر حد مجاز) – مه دود سیاه به طوری که میزان دید به صفر رسید – حوادث دیگر در 1956، 1957 و 1962
 • نیویورک (1962): مرگ 168 نفر براثر افزایش آلاینده دی اکسید گوگرد به میزان بیش از 1.02 ppm (بیش از 7 برابر حد مجاز) – تکرار حادثه در سال  های 1953 و 1966
  استاندارد دی اکسیدگوگرد = 0.14 ppm
 • بوپال هند (1984): مرگ 2500 نفر براثر انتشار متیل ایزوسیانات از کارخانه آفت کش یونیون کارباید
 • حادثه چرنوبیل (1986): انفجار راکتور اتمی در نزدیکی کیف اوکراین، ورود مواد رادیواکتیو در هوا.
 • حادثه لوس آنجلس: مه دود فوتوشیمیایی و ایجاد اینورژن در منطقه

قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با آلاینده های هوا

واکنش عمومی و سیاسی ناشی از این وقایع منجر به: تدوین و تصویب قانون هوای پاک 1956 بریتانیا (به عنوان نقطه عطفی در قوانین آلودگی هوای شهری): تغییرات قابل توجه بسیاری از جمله درخصوص نحوه گرمایش منازل و اداره کردن صنایع در راستای کاهش مصرف زغال صورت گرفت.

 

قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با آلاینده های هوا

قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با آلاینده های هوا

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بیان می دارد که «در جمهوری اسلامی حفظ محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد، از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است»

در اسلام: لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ فى الاسلام

ایالات متحده آمریکا، قانون هوای پاک خود را در سال 1972 به تصویب رسانید که رویداد مهم دیگری در کنترل کیفیت آلودگی هوا به شمار میرود. از آن تاریخ به بعد، واقعه مشابهی نظیر مه دودهای گذشته گزارش نشده است و کیفیت هوای بیرون بطور چشم گیری بهبود یافته است.

باران اسیدی سبب مرگ هزاران هکتار جنگل و آلودگی آب در شمال ایالات متحده آمریکا و کانادا شده است. باران های اسیدی برخی از مکانها در شرق آمریکا دارای اسیدیته 2.3 یعنی حدود 1000 برابر بیش از اسیدیته طبیعی بوده است.

در نتیجه در سال 1991، ایالات متحده آمریکا و کانادا وارد یک توافقنامه کنترل کیفیت هوا که به آلودگی هوا در ورای مرزها اشاره دارد شدند. در چهار چوب این توافقنامه، اولین امکانات بر موضوع بارانهای اسیدی متمرکز گردید. هر دو کشور تولید و انتشار دو آلاینده مهم اسیدی یعنی دی اکسید گوگرد و اکسید ازت را بطور قابل توجهی کاهش داده اند.

پروتکل مونترال: تصویب در جولای سال 1987. منجر به ایجاد سندی شد که در آن کشورهای توسعه یافته متعهد می شدند که تا سال 1996 میزان مصرف کلروفلوروکربن ها که مخرب ترین آلاینده های مسئول تخریب ازن بودند را متوقف نمایند.

مقررات هوا در اتمسفر

 • EPA سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا: در خصوص مقررات هوا و میزان تمیز بودن آن فعالیت می کند. (محیط باز / هوای آزاد)
 • ACGIH انجمن دولتی متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا
 • OSHA اداره کل ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا: نظارت بر میزان و چگونگی مواجهه با آلاینده ها. (در محیط بسته/ محیط کار صنعتی) غلظت های صنعتی عموماً بالاتر از غلظت های مجاز در هوای آزاد است.

دلایل بالاتر بودن غلظت های صنعتی از غلظت های مجاز در هوای آزاد

مدت مواجهه با هوای آزاد در مقایسه با ساعات کار بسیار بیشتر است.

هوای آزاد = 168 ساعت در هفته
محل کار = 40 ساعت در هفته

جمعیت شاغل در صنایع گروه های حساس و آسیب پذیر جامعه (کودکان – بیماران – افراد مسن) را شامل نمی شود.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • آلودگی هوا در محیط های روباز
 • عوامل محیطی موثر بر انتشار آلاینده ها در جو
 • اصطلاحاتی در مورد آلودگی هوا
 • اهميت شاخص کيفيت هوا (IAQ) و محاسبه آن
 • کنترل عوامل شیمیایی در بهداشت حرفه ای
 • اهداف برنامه کنترل آلودگی هوا
 • نکات مهم در تدوین استانداردهای آلودگی هوا
 • روش های کنترل آلودگی هوا در محیط باز، بسته و صنایع
 • نقش تهویه صنعتی در کنترل آلاینده ها
 • استفاده از روش های تر Wet Method
 • نظافت کارگاه، انبار کردن مواد و برچسب گذاری
 • اقدامات کنترلی فردی و زیست محیطی
 • استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب در آلودگی هوا
 • روش های جداسازی آلاینده های خروجی از دود کش کارخانجات
 • قوانين مکانيک سيالات در تهویه صنعتی
 • کنترل آلاینده های هوا در فرایندهای صنعتی با استفاده از روش های مهندسی
 • طراحی سیستم های مختلف تهویه برای کنترل آلاینده (طراحی هود، کانال، هواکش و سایر پارامترهای تهویه صنعتی با فرمول و مثال)
 • و …

 

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کتاب تهویه برای کنترل آلاینده های محیط کار

آزمایش سیستم های کنترل آلاینده ها

سیستم های کنترل آلاینده ها

مدل سازی و کنترل آلودگی هوا

 

تهیه تراکم های مشخص از آلاینده های هوا

مدلسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا

مدلسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا

مدلسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا

فرمت: PPT تعداد صفحات: 48

فواید مدل سازی آلودگی هوا:

 • پیش بینی قبل از وقوع
 • تعیین غلظت آلاینده ها
 • پیش بینی راه حل مشکل قبل از وقوع
 • پاسخ به چالش های با هزینه ی زیاد مانند کیفیت هوای کلان شهرها
 • اتخاذ بهترین تصمیم برای سلامت افراد در شرایط بحرانی

یکی از محدودیت های برآورد اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا از طریق مدلسازی: عدم محسابه تاثیرات سینرژیستی سایر آلاینده هاست.

 • ابزاری برای ارزیابی آلودگی هوا در فضای باز بر اساس خطرات بالقوه سلامتی.

نتایج حاصل از این مدل به مسئولان در جهت اولویت بندی:

 • اقدامات کاهش انتشار
 • مکان های پایش هوا
 • و سایر تلاش ها برای بهبود کیفیت هوا

که این موارد می تواند شامل تمرکز بر روی:

 • تمرکز بر آلودگی های خاص
 • منطقه ی جغرافیایی
 • برآورد انتشار گازهای گلخانه ای
 • و …

در رابطه با ریسک سلامتی بررسی موارد ذیل:

 • ریسک سرطان
 • ریسک غیر سرطانی
 • قرار گرفتن در معرض استنشاق حاد

کاربرد

1

ارائه تصاویر از تجمع آلاینده ها و خطرات بالقوه ناشی از آن

2

ارائه لیست انتشارات آلاینده های هوا از منابع

3

شناسایی و اولویت بندی آلاینده ها برای کارهای آینده با توجه به غلظت هوا و خطرات بهداشتی

4

مقايسه غلظت هاي مدل شده با داده هاي پایش شده براي ارزيابي محل قرار گرفتن مانيتور

 

Ri-MAP: Risk of Mortality/Morbidity due to Air Pollution

 • یک مدل صفحه گسترده برای تخمین تعداد بیشماری از مرگ و میر و بیماری های منتسب به آلودگی هوا و رتبه بندی با توجه به سطح آلودگی هوا

با استفاده از using the Microsoft Office Excel 97-2003 platform

 • برای ارزیابی تأثیرات مستقیم سلامت معیارهای مختلف آلاینده های هوا موجود در هوا در مناطق کلان شهرها (مگا سیتی)
 • همچنین استفاده از Ri-MAP برای رتبه بندی بیشترین تا کمترین شهرهای بزرگ آلوده، (بر اساس تعداد مرگ و میر سالانه یا بیماری ناشی از آلاینده های هوا)
 • مکانیسم مدل

با ورود داده های مورد نیاز و تمرکز بر انواع مختلف خطرات بهداشتی در هر مکان تعداد مرگ و میر اضافی با استفاده از مدل Ri-MAP بر اساس معادلات دوز-پاسخ محاسبه می شود.

 • تعداد مرگ و میر اضافی محاسبه شده توسط مدل نشان دهنده تعداد مرگ و میر جمعیت در معرض آلاینده است که می توان پیشگیری کرد، اگر غلظت آلاینده ها از سطح فعلی به سطح آستانه توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت افزایش یابد.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید:

 1. I-BEAM : Indoor Air Quality Building Education and Assessment Model From EPA
 2. BenMAP-CE : Benefits Mapping and Analysis Program
 3. FRESH-EST: Framework for Rapid Emissions Scenario and Health impact ESTimation
 4. C-LINE: Community-LINE Source Model
 5. AirQ: Air Quality
 6. پایش زیستی آلاینده های هوا
 7. پایش زیستی انسان (HBM)
 8. پایش زیستی با استفاده از گیاهان
 9. روش های پایش زیستی آلودگی هوا با استفاده از گیاهان

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با مدلسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها

روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی در پروژه های عمرانی PPT

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

محاسبات، ملاحظات آماری و تفسیر نتایج آلاینده های هوا

 

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

مدل سازی و کنترل آلودگی هوا

مدل سازی و کنترل آلودگی هوا

مدل سازی و کنترل آلودگی هوا

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 160

 

آلودگی هوا

 • هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات (سعدی رحمه الله علیه)
 • ولی اکنون در شهرهای ما، هر نفسی که فرو می رود منقطع حیات است و مخرب ذات
 • انسان بدون غذا (با وجود آب) می تواند چند روز زنده بماند.
 • انسان بدون غذا و بدون آب میتواند تعداد روزهای کمتری زنده بماند.
 • انسان بدون هوا و با وجود آب و غذا نمی تواند بیشتر از یک دقیقه زنده بماند.

مدیریت آلودگی هوا

 • تدوین اهداف
 • پایش کیفیت هوا
 • استخراج فهرست انتشار آلاینده های هوا
 • استراتژی کنترل
 • قوانین، مقررات و پیاده سازی آنها
 • تطابق و اجرای قوانین و بررسی میزان برآورده شدن استانداردها
 • ارزیابی زیست محیطی و انسانی

ابزارهای مدیریت آلودگی هوا

 • پایش کیفیت هوا
 • استخراج فهرست انتشار آلاینده های هوا
 • مدل سازی پخش و پراکنش آلاینده های هوا
 • استراتژی های کنترل آلاینده های هوا

پایش کیفیت هوا

 • پایش در سطح ملی
 • پایش آلاینده های هوا در مقیاس منطقه ای
 • پایش کیفیت هوا در مقیاس شهری
 • پایش آلاینده های هوا در مقیاس صنعتی
 • استانداردهای شبکه پایش کیفیت هوا
 • تعداد ایستگاه های لازم برای یک کلان شهر (به لحاظ نوع، مقیاس و غیره)
 • جانمایی ایستگاه های سنجش کیفیت هوای جدید در صورت نیاز
 • طراحی سیستم داده بردای خودکار و ارسال اطلاعات به مرکز پایش (شبکه مخابراتی)
 • طراحی سیستم پردازشگر داده ها و نرم افزارهای مورد نیاز
 • طراحی سیستم ذخیره اطلاعات (پایگاه داده ها)، مدیریت داده ها و نرم افزارهای مورد نیاز

مقیاس های مختلف سنجش آلاینده ها

 • مقیاس چگال (ده ها متر تا 0/5 کیلومتر)
 • مقیاس همسایگی ( 0/5 تا ده ها کیلومتر)
 • مقیاس منطقه ای (ده ها تا صدها کیلومتر)
 • مقیاس ملی (تعدادی از ایستگاه های بالا می توانند در فهرست ایستگاه های ملی باشند)

استخراج فهرست انتشار آلاینده ها

 • منابع ساکن نقطه ای
 • منابع ساکن سطحی
 • منابع متحرک
 • کنترل کیفی داده ها
 • مدیریت داده ها

استخراج فهرست انتشار آلاینده ها منابع متحرک

 • سیکل های رانندگی
 • ضرایب انتشار آلاینده ها از منابع متحرک
 • آزمایش های لازم برای استخراج ضرایب انتشار
 • وضعیت ترافیکی
 • مدل ها و نرم افزارهای استخراج فهرست انتشار آلاینده ها از منابع متحرک

سیکل های رانندگی

 • سیکل های رانندگی اروپایی
 • سیکل های رانندگی ایالات متحده
 • سیکل های رانندگی ملی !!! ؟؟؟
 • سیکل های رانندگی کلان شهرهای ایران !!! ؟؟؟

 

آلودگی های عسلویه

آلودگی های عسلویه

ضرورت انجام مدلسازی

 • توزیع زمانی (پیش بینی آلاینده ها) و مکانی آلودگی برای آگاهی عمومی و انجام خدمات لازم
 • آزمایش اثرپذیری طرح های کنترل و کاهش آلودگی هوا قبل از انجام عملی آنها با هزینه بسیار پایین توسط مدل
 • رفع آلودگی با استفاده از تغییر شرایط مرزی مانند ایجاد پوشش گیاهی و ایجاد دریاچه مصنوعی و غیره
 • تعیین محل مناسب جهت نصب ایستگاه های آلودگی
 • تهیه و ایجاد پایگاه داده های آلودگی هوا شامل ورودی های آلاینده ها، داده های هواشناسی، حجم ترافیک و غیره.
 • مورد بالا از دیدگاه دیگری نیز بسیار مهم می باشد، زیرا در کارهای تحقیقاتی و اجرایی جدی در زمینه آلودگی هوا به دلیل نبودن آمار و داده های کافی و مناسب اکثر این طرح ها با مشکلات بسیاری مواجه می شود.
 • ارزیابی استانداردهای ملی و بین المللی

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • مدل سازی کیفیت هوا
 • مقیاس مکانی و زمانی پدیده های جوی
 • قابلیت های مدل پیش بینی عددی وضع هوا
 • سخت افزاهای مورد نیاز
 • محصولات و دستاوردهای پروژه
 • نیروی انسانی متخصص طرح
 • نمونه نحوه پخش آلاینده ها در بلندمدت در مناطق صنعتی
 • نمونه از پیش بینی های مدل های پخش ذرات معلق
 • پیش بینی غلظت درات معلق در سطح
 • نمودار هافمولر گرد و غبار در طول جغرافیایی
 • نمونه انجام پروژه برای سامانه هشدار سیل حوضه های کارون بزرگ، کرخه، سیروان، زهره، گلستان و گیلان
 • دیدگاه های کنترل آلودگی هوا
 • کنترل آلاینده در منایع متحرک، صنعتی، تجاری، مسکونی و انرژی های نو

 

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با مدل سازی و کنترل آلودگی هوا داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کنترل آلودگی هوا بوسیله اسکرابرها

آلودگی هوا و کنترل آن ( روش ها و وسایل نمونه برداری از هوا )

کنترل آلاینده های هوا به روش جداکننده سیکلونی

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

 

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

فرمت:  PDF  تعداد صفحات: 9

 

الزامات قانونی :

با توجه به الزامات قانونی ذیل ایجاد سیستم پایش آلاینده های هوا در شرکتها ضروری است.

 1. براساس بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محی طزیست نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی ها و تخریب های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند (خوداظهاری در پایشهای زیست محیطی). واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند، مشمول ماده ( 30 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 خواهند بود.
 2. علاوه بر صراحت بند قانونی فوق الذکر، جهت شناسایی وضعیت واقعی انتشار، مقایسه با مقادیر طراحی و استاندارد و نیز ارزیابی عملکرد فرآیند و کنترل سیستم، پایش و اندازه گیری کمی و کیفی انتشار آلاینده ها ضروری است.

قواعد کلی:

 1. پایش منابع نشر آلاینده های زیست محیطی باید به نحوی انجام شود که همواره از رعایت استانداردهای نشر اطمینان حاصل شود.
 2. مسئولیت نظارت بر پایش آلاینده های هوا در هر شرکت پتروشیمی بعهده رئیس امور HSE آن شرکت است و  فعالیت های مرتبط با پایش و اندازه گیری طبق فلوچارت موجود در این راهنما به عهده امور HSE و واحدهای زیرنظر رئیس مجتمع است. توضیح اینکه در فلوچارت مذکور منظور از رئیس مجتمع واحدهای تحت نظر رئیس مجتمع می باشد که به تشخیص ایشان تعیین می گردد.
 3. امور HSE موظف است ضمن اینکه خود مستقیماً بر پایش منابع انتشار شرکتها به صورت online یا دوره ای نظارت می کند از یکی از آزمایشگاه های معتمد که لیست آن هر ساله توسط سازمان محیط زیست تعیین می شود درخواست نماید تا نسبت به پایش خروجی های شرکت اقدام نماید. آزمایشگاه معتمد اقدام به نمونه گیری و پایش خروجی های شرکت نموده و نتایج آنرا به طور همزمان برای شرکت و ادارات کل استانی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال می نماید.
  1-3 کلیه نمونه برداری هایی که توسط آزمایشگاه معتمد صورت می گیرد به صورت تصادفی (Random) بوده و هماهنگی قبلی با واحد مربوطه صورت نمی پذیرد و همچنین مکان مناسب برای نمونه برداری نیز به تشخیص آزمایشگاه معتمد تعیین می شود نه واحد درخواست کننده. به همین دلیل شرکت باید همواره مطمئن باشد که نشر آلاینده ها در هر نقطه ای مطابق با استانداردهای موجود بوده و تحت کنترل است.
 4. پس از تهیه فلودیاگرام زیست محیطی و تعیین نقاط دارای پتانسیل آلودگی محیط زیست از طریق هوا (راهنمای شناسایی آلودگی های زیست محیطی، HSE 402) لازم است فهرستی از منابع انتشار آلاینده های هوا و نوع آلاینده های منتشره از این منابع تهیه گردد.
 5. پایش انتشار آلاینده های هوا از منابعی که به صورت پیوسته دارای نشر به محیط هستند الزامی است. در صنایع پتروشیمی این مکانها عبارتند از :
  • دودکش های منابع احتراقی (کوره ها، بویلرها و سیستم های تولید بخار، هیترها، واحدهای کراکینگ، توربین ها و واحدهای تولید برق و …)
  • منابع نشر فرآیندی (برحسب مورد ممکن است انتشار آلاینده خاصی از مکانهای مختلف یک فرآیند صورت بگیرد که عمدتاً منابع اصلی برج  های جذب، دفع و یا خشک کن ها هستند).
  • فلرها
  • حوضچه ها و مخازن روبازی که مواد شیمیایی در آن نگهداری می شود (مثل حوضچه های متعادل ساز در تاسیسات تصفیه فاضلاب، پوندهای تبخیر و سایر مواردی که در آن فاضلاب هایی که حاوی مواد شیمیایی فرار هستند نگهداری می شود).
 6.  پایش در منابع نشر فهرست شده در بند 4 الزامی و پایش سایر منابع به اختیار و صلاحدید خود واحد صورت می پذیرد.
 7. شرکتهای پتروشیمی باید برحسب مورد پارامترهای تعیین شده در جدول زیر را که براساس دستورالعمل خوداظهاری در پایش سازمان حفاظت محیط زیست ایران تنظیم شده است اندازه گیری نمایند مگر اینکه سازمان پارامترهای مورد نظر خود را برای سنجش به آنها اعلام نماید و یا خود واحد آلاینده دیگری را شناسایی نماید.

جدول 1- پارامترهای عمومی و شاخص صنایع پتروشیمی در بخش هوا

Nox

CoH2sSo2NH3F2cفیوم-H2SO4ازکیبات آلیF2 و ترکیباتCL2 و ترکیباتذراتترکیبات سرطانزادی اکسین و فیورنالیافتیرگیفلزات سنگین

نام صنعت یا فرایند

ردیف

   

  

     

فرایند تهیه گوگرد

1

             

فرایند اسید کلریدریک

2
              

فرایند تهیه اسید نیتریک

3

ادامه جدول در فایل پیوستی

تهیه تراکم های مشخص از آلاینده های هوا

آلاینده های هوا

نوع فلزات سنگین، ترکیبات سرطانزا و ترکیبات آلی، براساس فرآیند تولید، مواد اولیه، واسطه و تولیدی مربوطه و انتشار آلاینده های احتمالی تعیین می شود.

8- در هر مکان نشر باید موارد زیر اندازه گیری شود :

 • غلظت آلاینده ها براساس جدول فوق برحسب ppm یا mg/m3
 • دبی حجمی جریان m3/hr
 • درصد حجمی اکسیژن
 • دما (درجه سانتیگراد)
 • فشار (اتمسفر)
 • درصد جرمی رطوبت یا اینکه آلاینده بر مبنای خشک اندازه گیری شود.
 • متوسط زمانی اندازه گیری (دقیقه)

9- پایش در کلیه مکانهای فهرست شده در ماده 5 به جز بند 5-3  به صورت مستقیم و با گرفتن نمونه از جریان گازی که به محیط منتشر می شود صورت می گیرد.

 • پس از تعیین اینکه چه منابعی باید پایش شوند لازم است جهت شناسایی نقاط نمونه گیری (sampling point) اقدامات لازم به عمل آید. نقاط نمونه گیری، نقاطی در مسیر جریان هستند که دارای شرایط یکنواخت از لحاظ دما، سرعت جریان، غلظت و … می باشند و نمونه برداشته شده از این نقاط بیانگر وضعیت واقعی انتشار است. در فرآیندهای جدید عموماً طراح پیش بینی های لازم را در نظر گرفته است و نقاط نمونه گیری در مسیر جریان و در مکان مناسب ایجاد شده که با بررسی نقشه های فرآیند (P&ID) می توان این نقاط را مشخص نمود. در غیر این صورت باید مکان مناسب برای نمونه گیری تعیین و اقدامات لازم جهت ایجاد آن صورت پذیرد.
 • در مکانهای روباز (بند 5-4) نمونه گیری از مکانی که دارای بیشترین احتمال آلودگی است صورت می گیرد.

10- تعیین مقدار پارامترهای مورد نظر در هر محل نشر، یا بصورت مستقیم توسط دستگاههای مخصوص که به طور مستقیم نمونه گیری و اندازه گیری را انجام می دهند صورت می گیرد یا اینکه نمونه جهت آنالیز به آزمایشگاه منتقل می گردد.

 • 1-10 تجهیزات و روش های پیشنهادی برای اندازه گیری آلاینده ها براساس جدول شماره 1 دستورالعمل خوداظهاری در پایش سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. برای سایر مواردی که در این جدول ذکر نشده است، روش های EPA پیشنهاد می شود.

11- پایش فلرها به عنوان یکی از منابع اصلی انتشار آلاینده های هوا به صورت مستقیم امکان پذیر نمی باشد. پایش این منابع نشر براساس اندازه گیری میزان کدورت پلوم منتشر شده و نیز تخمین از روی گازهای ونت شده به فلر است. جهت پایش سیستم فلرینگ لازم است اطلاعات زیر به صورت ماهانه تهیه و به صورت مستند نگهداری شود :

 • حجم کل گازهای ارسالی به سیستم فلر (به صورت محاسباتی و تخمینی و یا هر روش عملی دیگر)
 • حجم و ترکیب گازها در هر مورد ارسال
 • منبع ارسال کننده
 • علت ارسال به سیستم فلر
 • مقایسه ماهانه حجم کل گاز ارسال شده
 • تخمین میزان آلاینده های منتشره

12- نقاطی که دارای نشر پیوسته با دبی جرمی زیاد یک آلاینده بوده و فرآیندهای تولید یا کنترل آنها، فرآیندهای قابل اطمینانی از لحاظ نرخ تولید ثابت آن آلاینده نبوده و همواره احتمال تجاوز از حدود استاندارد برای آنها وجود داشته باشد لازم است به سیستمهای مونیتورینگ آنلاین مجهز باشند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استاندارد آلاینده های خروجی دودکش واحدهای صنعتی

اصول و مبانی آلودگی هوا

آماده سازی و تجزیه آلاینده های هوای محیط کار

محاسبات، ملاحظات آماری و تفسیر نتایج آلاینده های هوا

 

کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

آلودگی هوا و انتشار آن

آلودگی هوا و انتشار آن

آلودگی هوا و انتشار آن

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 52

 

انواع اقليم

بزرگ اقليم: بزرگ اقليم را سيستم هاي بزرگ جوي كه در ارتباط با گردش سياره اي هستند بر سطح كره زمين بوجود مي آورند.

اغتشاشات جوي نظير سيكلونها (مراكز كم فشار) و آنتي سيكلونها (مراكز پر فشار) كه قادرند هزاران كيلومتر را تحت نفوذ خود قرار دهند نمونه هاي اصلي بزرگ اقليم بشمار مي روند.

متوسط اقليم: بيش از هر اقليم ديگر تحت تاثير ناهمواري سطح زمين و شكل آنها قرار دارد. از اين رو اقليم دشت, جلگه, دامنه, دره و كوهستان را مشخص مي كند. از جمله فرايندهاي جوي كه تحت تاثير زمين قرار مي گيرند مي توان به وزش نسيم دريا و خشكي اشاره كرد.

اقليم محلي : به عنوان مثال مي توان اقليم مزارع, جنگل و شهر يا كوهستان را نام برد. حوزه و ابعاد اقليم محلي محدود تر از اقليم متوسط است.

ريز اقليم : اين قلمرو اقليمي كه كوچكترين واحد مهم اقليمي محسوب مي شود به شدت از شرايط فيزيكي سطح زمين تاثير مي پذريد. به عنوان مثال سرعت باد با نزديکتر شدن به سطح زمين به دليل افزايش اثر اصطكاک كاهش مي يابد و اين امر به نوبه خود ميزان اختلاط هوا را كم مي كند و به تشديد
اختلافات بين عناصر جوي ماند دما, رطوبت و فشار مي انجامد. نتيجه اين اختلافات ايجاد اقليم هاي مستقل و مشخص در ابعاد كوچكتر و حوالي سطح
زمين است.

تركيب اتمسفر:

اتمسفر به غشاي نازكي از هوا اطلاق مي گردد كه كره زمين را در بر گرفته است. هر چه از سطح زمين دور مي شويم از غلظت هوا كاسته مي شود. در ابتدا كاهش غلظت هوا بسيار سريع است.

50 % جرم هوا در ارتفاع كمتر از 5/5 كيلومتري سطح زمين قرار دارد. به عبارت ديگر سه چهارم جرم هوا در ارتفاع كمتر از 11 كيلومتري سطح زمين پراكنده است . افزايش غلظت هوا در نزديكي سطح زمين به دليل جاذبه و فشار وارده از سطوح بالاتر جو است. در دماي 0˚C و فشار 76 سانتيمتر جيوه چگالي هوا معادل kg/m1/3 مي باشد.

طبقه بندی لايه های اتمسفر

طبقه بندی لايه های اتمسفر

طبقه بندی لايه های اتمسفر

تغييرات دمايی در لايه های تشكيل دهنده اتمسفر

طبقه بندي لايه هاي اتمسفر

تروپوسفر : پايين ترين لايه اتمسفر است.

 • وجه تمايز آن با ديگر طبقات اتمسفر تجمع بخار آب در اين لايه است. به همين دليل بسياري از پديده هاي جوي كه با رطوبت ارتباط دارند و عاملي تعيين كننده در وضعيت هوا محسوب مي گردند فقط در اين لايه ديده مي شود. منبع حرارتي اين لايه انرژي تابشي سطح زمين است بنابراين دماي آن با افزايش ارتفاع به سرعت كاهش مي يابد. دماي قسمتهاي پايين تروپوسفر گرم تر از قسمتهاي فوقاني آن است.
 • ضخامت تروپوسفر يكسان نيست به عبارت ديگر اين ضخامت معمولا از 17 تا 18 كيلومتر در استوا به 10 تا 11 كيلومتر در مناطق معتدل و 7 تا 8 كيلومتر در قطبها متغير است.
 • حركات قائم و افقي هوا در تروپوسفر نسبت به لايه هاي بالاتر از آن بيشتر است
 • اين امر سبب تداخل بيشتر گازها در اين لايه شده و باعث مي شود نسبت تركيبات جو تا ارتفاع بسيار ثابت بماند.
 • در تروپوسفر جهت بادها به تبعيت از حركت وضعي زمين از غرب به شرق است و سرعت آنها با افزايش ارتفاع از سطح زمين معمولا زياد مي شود.

استراتوسفر:

 • سطوح پايين استراتوسفر از يك لايه پايدار در جهت عمودي تشكيل شده است.
 • دما در بالاي تروپوپوز بر حسب منطقه اقليمي و فصل تفاوت دارد.
 • با توجه به ميانگين روزانه روند دما در دراز مدت دو لايه مختلف در استراتوسفر تشخيص داده اند.
 • معمولا از ارتفاع 11 تا 25 كيلومتري استراتوسفر دما ثابت است و به عبارتي وضعيت ايزوترمي در آن برقرار است.
 • در بالاتر از اين ارتفاع به علت جذب بخشي از تابش ماوراء بنفش خورشيدي كه توسط ازن صورت مي گيرد دما تا ارتفاع حدود 50 كيلومتري تا به صفر درجه سانتيگراد تغيير مي كند.
 • اين لايه از استراتوسفر را ازنوسفر مي گويند و مرز آن را با لايه بالايي يعني مزوسفر لايه استراتوپوز مي نامند .
 • در استراتوسفر به ندرت ابر تشكيل مي شود
 • تنها در شرايط ويژه اي ابرهاي كوهستاني به نام ابرهاي مرواريدي مي تواند در ارتفاع 21 تا 29 كيلومتر از سطح زمين ظاهر مي شود.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آلودگی هوا و انتشار آن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

اصول و مبانی آلودگی هوا

 

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 20

اثرات CO بر گیاهان و انسان ها

اثر روی گیاهان:

تاثیر زیان آوری در مورد گیاهان رده بالا که برای یک تا سه هفته در معرض co در حد غلظت 100ppm قرار گرفته اند مشاهده نشد, حتی برای کوتاه مدت، اثر قابل ملاحظه ای روی سبزیجات و میکروارگانیسم های مربوطه نمی گذارد.

اثر روی انسان:

هموگلوبین می تواند ترکیبی با CO به شکل کربوکسی هموگلوبین به وجود آورد. میل ترکیبی CO با هموگلوبین 200 بار بیشتر از O2 است.

 • اثرات CO بر روی سلامتی موجودات عموما از نسبت درصد COHb در خون تعیین می شود.
 • محصلین و زنان خانه دار پایین ترین میزان coHb
 • بالاترین میزان انهایی که با وسایل نقلیه، فلزات و مواد شیمیایی، سنگ، تولید شیشه و رنگ، جوشکاری، تعمیر وسایل الکتریکی و هنر گرافیکی سر و کار دارند مشاهده شد.
 • میزان co هر 5 ساعت تقلیل می یابد.

Effects of NOxon plants

 •  اثرات NOX بر روی گیاهان Effects of NOxon plants
 • آسیب به گیاهان از سطوح بالای اتمسفری No2 نزدیک به تسهیلات تولید نیتریک اسید مشاهده گردید.
 • هیچ مدرکی دال بر آسیب رساندن NO به گیاهان خارج از آزمایشگاه مشاهده نگردید.
 • گیاهان پنبه و لوبیا چیتی در معرض تابش با (NO2 (1PPM به مدت 48 ساعت قرار گرفتند به جز خالدار شدن مشخص برگ ها بعد از بیست و یک
  ساعت در معرض 3.5 PPM قرار گرفتن، خال هایی از فساد تدریجی بر روی برگ های گیاهان مشاهده شد.
 • یک تابش هشت ماهه با 0.25NO2  PPM سبب افزایش ریزش برگ هاو کاهش ثمربخشی در درختان پرتقال می گردد.
 • مطالعه بر روی مرگ و میر حیوانات نشان می دهد که NO2 نزدیک به 4 برابر بیشتر از NO سمی است.
 • هیچ موردی از مرگ ادمی ناشی از NO گزارش نشده است NO محرک نیست و به عنوان یک تهدید کننده سلامتی در نظر گرفته نمی شود.
 • بزرگترین عامل سمی که دارد در یک غلظت محدود هوا، توانایی اکسایش و تبدیل به NO2 سمی تر است.
 • اثرات ثابت شده NO2 بر روی انسان ها و تقزیبا حیوانات کاملا به اثر تنفسی محدود می شود
 • شدت مسمومیت بستگی به زمان در معرض تابش قرار گرفتن و غلظت دارد.
 • افزایش در مقدار، سبب پیامدهایی نظیر، اختلال در قوه ی استشمام، ناراحتی های حفره بینی، اشکالات تنفسی، ناراحتی های اعصاب، تجمع مایعات آبکی و سرانجام مرگ می شود.

تاثیر هیدروکربن ها و اکسیدان های فتوشیمیایی بر روی گیاهان و انسان ها

تاثیر بر روی گیاهان:

 • آسیب به گیاهان یکی از اولین نتایج مشاهده شده از آلودگی فوتوشیمیایی هوا است. (ازن و PAN )
 • اثرات آشکار آسیب رسانی ازن به گیاهان به صورت سفیدشدگی یا رگه های روشن روی سطح روئی برگ هاست
 • خسارات ناشی از PAN با یک حمله عمومی به برگ های جوان تر به صورت براق و برنزی شدن سطح زیرین برگ ظهور می کنند. و سرانجام بافت برگ می میرد.
 • اتیلن تنها هیدروکربنی است که در غلظت های کم و 1PPM اثر تخریبی بر روی گیاهان دارد. تاثیر اصلی اتیلن بر روی گیاهان جلوگیری از رشد آنان و
  همچنین تغییر رنگ برگ ها و مرگ قسمت های گلدار می باشد.
 • استیلن و پروپیلن برای گیاهان، فقط در غلظت های 60 تا 500 برابر میزان اتیلن، سمیت نشان داده اند

تاثیر بر روی انسان:

 • هیچ تاثیری کمتر از غلظت 500PPM بر روی انسان مشاهده نشد.
 • هیدروکربن های حلقوی تهدید جدی تری از هیدروکربن های خطی به شمار می روند. چون بخارات آن ها برای اجزاء مخاطی بسیار تحریک کننده است و می توانند در هنگام تنفس آسیب دستگاهی وارد کنند.
 • بسیاری از اکسیدان های مه دود فوتوشیمیایی مانند پراکسی استیل نیترات ها تولید تحریکات چشمی می نمایند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

حتما بخوانید:

دانلود کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

آلودگی های هوا و تاثیرات آن بر انسان

سم شناسی محیطی PDF

 

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

گردآورندگان: مهندس زینب نظرنیا و زهرا مزارعی

 فرمت: ppt   تعداد صفحات: 79

بحران چیست؟

بحران پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه می‌انجامد. بحران باعث به وجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است.

بحران‌ها بر حسب نوع و شدت متفاوتند.

بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث درهم شکسته شدن انگاره‌های متعارف و واکنش‌های گسترده می‌شود و آسیب‌ها، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازه‌ای به وجود می‌آورد.

ویژگی بحران

 • معمولاً غیرقابل پیش‌بینی است (یعنی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کی و در کجا اتفاق می‌افتد)
 • معمولاً غیرمنتظره نیست.
 • بیشتر یک وضعیت اضطراری و آنی است تا یک حالت ماندگار.
 • پویا و متغیر است.

انواع بحران

 • بحران شخصی
 • بحران اجتماعی
 • بحران اقتصادی
 • بحران سیاسی
 • بحران بین‌المللی
 • بحران زیست‌ محیطی

مدیریت بحران

فرایند پیش‌بینی و پیش‌گیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم‌سازی بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند. به عبارت دیگر علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله آن‌ها بتوان از بروز بحران‌ها، پیش‌گیری نمود یا در صورت بروز بحران، برای کاهش اثرات آن، امدادرسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود.

مراحل مدیریت بحران

از يك ديدگاه  مدیریت بحران از 4 مرحله اصلی تشکیل شده است که عبارت است از:

 1. مرحله پیشگیری
 2. مرحله آمادگی
 3. مرحله مقابله
 4. مرحله بازسازی و بازتوانی

1- مرحله پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطر پذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش دهد.

2- مرحله آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می دهد که شامل جمع آوری اطلاعات ،برنامه ریزی ،سازماندهی،ایجاد ساختارهای مدیریتی آموزش،تامین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.

3- مرحله مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسان ها ، تامین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می شود.

عملیات مقابله شامل: اطلاع رسانی، هشدار، جستجو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تامین امنیت، ترابری، ارتباطات فوریت های پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت رسانی، برقراری شریان های حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذیربط است.

4- بازسازی و یازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای گذراندن وضعیت عادی به مناطق آسیب دیده با در نظر گرفتن ویژگی های توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت های مردمی و مسائل فرهنگی ، تاریخی، اجتماعی منطقه انجام می گیرد.

بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی به انجام می رسد.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

 • مثال هایی از چند بحران

 • حوادث تاریخی آلودگی هوا

 • منابع آلودگی هوا

 • تقسیم بندی آلاینده ها

 • شاخص سنجش کیفیت هوا

 • اثرات زیست محیطی آلودگی هوا

 • اثرات جوی آلودگی هوا

 • بحران آلودگی شهر تهران

 • اقدامات لازم در هنگام بروز بحران

 • اقدامات پیش از وقوع حادثه آلودگی خطرناک هوا

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

آلودگی هوا و کنترل آن ( روش ها و وسایل نمونه برداری از هوا )

اصول و مبانی آلودگی هوا

کنترل آلودگی هوا بوسیله اسکرابرها

 

کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

وارونگی هوا, پایداری جو و تشدید آلاینده ها

وارونگی هوا, پایداری جو و تشدید آلاینده ها

وارونگی هوا, پایداری جو و تشدید آلاینده ها

تهیه و تنظیم: علیرضا نتاج

 

علاوه بر مشکلات فنی و مدیریت بسیار زیاد در خصوص عدم کنترل صحیح انتشار آلاینده های هوا در کلان شهر تهران، یک عامل طبیعی جوی نیز در افزایش غلظت آلاینده های هوا در این شهر نقش پررنگ دارد. این عامل طبیعی با نام وارونگی دمایی هوا و یا ترمال اینورژن شناخته می شود.

وارونگی هوا چیست؟

وارونگی دما در هوا یک پدیده جوی است که به علم طبیعی اتفاق می افتد و باعث پایداری هوا در یک منطقه در نتیجه کاهش و یا توقف روند صعودی توده هوا می شود. این پدیده در حالت کلی اثرات سوء قابل توجهی ندارد، اما اگر این وارونگی در مناطق دارای آلاینده های هوا ایجاد شود باعث محبوس شدن آلاینده ها در سطح زمین شده و از پراکنده شدن و در نتیجه کاهش غلظت آلايند ها جلوگیری می کند در نتیجه آلاينده های ایجاد شده در سطح زمین تجمع پیدا کرده و کم کم به حد هشدار و یا بحرانی می رسد و می تواند سلامت افراد به ویژه گروه های حساس جامعه مانند افراد مسن، کودکان و مبتلایان به بیماری های تنفسی را دچار مخاطره کند.

کلیات:

به طور طبیعی در لایه تروپوسفر (لایه اول هوا و لایه ای که ما با آن در تماس هستیم) با افزایش ارتفاع از سطح زمین دما کاهش پیدا می کنند میزان این کاهش حدود ۶.۸ درجه سانتی گراد به ازای هر ۱۰۰۰ متر افزایش ارتفاع است، اگر میزان کاهش دما بیش از این مقدار باشد حالت ناپایداری و اگر میزان کاهش دما کمتر باشد حالت پایداری هوا اتفاق میافتد، اما اگر این روند طبیعی دچار تغییر شده و با افزایش ارتفاع از سطح زمین دما نیز افزایش پیدا کند، وارونگی هوا اتفاق می افتد که در اینصورت هوا در منطقه مورد نظر به شدت پایدار شده و کمترین اختلاط در لایه های هوا انجام شده و همین موضوع موجب تجمع آلاينده های هوا (اکسیدهای ازت، ذرات، اکسیدهای گوگرد، منواکسید کربن، هيدرو کربن های نسوخته و …) در نزدیک سطح زمین شده و در نتیجه تشدید آلاینده های هوا می شود .

حالت طبیعی و وارونگی هوا

حالت طبیعی و وارونگی هوا

عواملی که می توانند حالت طبیعی کاهش دما در اثر افزایش ارتفاع از سطح زمین را دچار تغییر کنند، میتواند یک یا چند عامل از عوامل زیر باشد

 1. وقتی هوای نزدیک سطح زمین سریعتر از لایه بالائی هوا سرد شود
 2. وقتی یک لایه هوای گرم از سطح زمین سرد عبور کند
 3. محبوس شدن هوا سرد در زیر هوای گرم
 4. سر شدن هوا در اثر فرونشینی هوا

با توجه به علت و یا علت اصلی برهم خوردن تعادل حرارتی هوا، وارونگی هوا به ۵ دسته تقسیم می شود

1- وارونگی حرارتی یا تشعشعی Thermal or Radiation Inversion

این نوع وارونگی بیشتر در شبهای سرد زمستان اتفاق می افتد و وجود سرعت باد کمتر از ۱۰ کیلومتر در ساعت و نبود تلاطم افقی قابل توجه در لایه های هوا شرایط را برای وقوع این نوع اینورژن مساعد می کند. در هنگام شب با کاهش تدریجی دمای محیط دمای زمین نیز به علت تابش اشعه حرارتی به اطراف کاهش می یابد در نتیجه زمین رفته رفته سرد می شود متعاقب آن لایه هوای بالای آن با دریافت اشعه حرارتی از زمین گرم می شود در نتیجه هوای نزدیک به سطح زمین به علت مجاور بودن با زمین سرد خنک تر از لایه های بالائی هواست پس با افزایش ارتفاع از سطح زمین به جای کاهش دما با افزایش دما روبرو هستیم. این حالت از اواسط شب شروع شده و در هنگام طلوع خورشید به اوج خود می رسد. اما خوشبختانه این نوع وارونگی هوا پایدار نبوده و با تابش اشعه خورشید از بین میرود به نحوی که این نوع وارونگی هوا اغلب قبل از ساعت ۱۰ صبح از بین میروند اما در همین مدت نیز می تواند اثرات زیان باری داشته باشد. پس توصیه می شود این قشرجامعه از قرار گرفتن هوای صاف و سرد صبحگاهی زمستان در شهرهای آلوده ای مانند تهران اجتناب نمایند.

ادامه مطلب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • وارونگی حرارتی یا تشعشعی Thermal or Radiation Inversion

 • وارونگی تلاطمی Turbulant Inversion

 • وارونگی جبهه ای Frontal Inversion

 • وارونگی فروكشی Sabsidence Inversion

 • اثرات زیانبار وارونگی دما در هوا

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با وارونگی هوا, پایداری جو و تشدید آلاینده ها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اصول و مبانی آلودگی هوا

دانلود کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

 

8 سال عقب ماندگی در کنترل آلودگی هوا

به گزارش موژ و به نقل ازایرنا – معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگرچه در مدت 84 روز گذشته که وارد سازمان محیط زیست شدم، اقدامات خوبی در زمینه آلودگی هوا صورت گرفته، اما واقعیت این است که در روند مقابله با آلودگی هوا 8 سال عقب هستیم.