حشرات و جانوران موذی دستگاههای دور كننده اولتراسونيک حشرات و جوندگان این دستگاه قادر است با ایجاد صداهای فراصوت با شدت متغیر ، سیستم شنوایی حشرات و حیوانات موذی را مورد آزار و اذیت قرار داده و آنها را از محیط فراری دهد.

مبارزه با حشرات و جوندگان

مبارزه با حشرات و جوندگان در خوابگاه

/
مبارزه با حشرات و جوندگان در خوابگاه مبارزه با حشرات و جوندگان در خوابگاه آفت:…
گزیدگی حشرات و جانوران

گزیدگی حشرات و جانوران

/
گزیدگی حشرات و جانوران Snakes Scorpion and Insect Bite حشر…
فهرست تشریحی بیماری ها و صدمات

حشره کشها از حلم سرشت و دل پیشه

/
حشره کشها از حلم سرشت و دل پیشه Overview and types of insecticid…

دسته بندی آفت كشها بر اساس خطر آنها

/
 دسته بندی آفت كشها بر اساس خطر آنها آفت کش ها ترکیبات سنتزی یا طبیعی ان…

بند، دراولا يا پدروس چيست؟

/
 بند، دراولا يا پدروس چيست؟ دراولا يا پدروس از جمله حشرات آفتي …

ددت از ماده اي معجزه گر تا آلوده کننده ممنوع

/
ددت از ماده اي معجزه گر تا آلوده کننده ممنوع ددت به عنوان اولين ح…

اطلاعات جامع سموم Pesticide Information Profil

/
 اطلاعات جامع سموم Pesticide Information Profil اطلاعات جامع سموم Pesticide In…

pesticide handling and applicatio قوانين و دستورالعملهاي IFC

/
pesticide handling and applicatio قوانين و دستورالعملهاي IFC pesticid…

ساس

/
ساس تاریخچه: ساسها از انگل های خارجی حیوانات ساکن غار (احتمالا خف…