بهداشت محیط

بهداشت محیط یکی دیگر از رشته های هم تراز بهداشت حرفه ای می باشد که در زمینه آب و فاضلاب, پسماندها و غیره فعالیت می کند.

با توجه به اینکه این دو رشته همواره در تعامل با یکدیگر هستند لازم دیدم که این بخش را نیز در سایت ایجاد کنم تا مباحث مرتبط با بهداشت محیط در این بخش قرار گیرد.

مهندسین این رشته هر گونه سفارشی داشته باشند در نظرات می توانند ثبت کنند.

شما اینجا هستید: بهداشت حرفه ای ⇐ بهداشت محیط

بهداشت محیط

سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت محیط + کلید سوالات

/
سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت محیط + کلید سوالات سوالات کنکور ار…
تصفیه شیمیایی گازها

عملکرد تصفیه خانه فاضلاب و آزمایشات کنترل کیفی آن

/
عملکرد تصفیه خانه فاضلاب و آزمایشات کنترل کیفی آن عملکرد تصفیه خ…
کتاب کنترل ناقلین

کتاب کنترل ناقلین (روشهای فردی و جمعی)

/
کتاب کنترل ناقلین (روشهای فردی و جمعی) کتاب کنترل ناقلین (روشهای فردی و جمعی)…
کتاب جامع آفت ها و بیماری ها

دانلود کتاب آفت کش ها و تجهیزات کاربرد آنها

/
دانلود کتاب آفت کش ها و تجهیزات کاربرد آنها دانلود کتاب آفت کش ها و …
طراحی لوله های فاضلاب

مبانی طراحی لوله کشی فاضلاب و هواکش

/
مبانی طراحی لوله کشی فاضلاب و هواکش مبانی طراحی لوله کشی فاضلاب و هواکش  ف…
مدیریت پسماندهای صنعتی

مدیریت پسماندهای صنعتی مهندس حبیبی نژاد

/
مدیریت پسماندهای صنعتی مهندس حبیبی نژاد مدیریت پسماندهای صنعتی …
استفاده از کلر در تصفیه فاضلاب

استفاده از گاز کلر در تصفیه آب و فاضلاب

/
استفاده از گاز کلر در تصفیه آب و فاضلاب استفاده از گاز کلر در تصفیه آب و فاضلاب  فرم…
دفع زباله های بیمارستانی

روش های دفع زباله های بیمارستانی ppt

/
روش های دفع زباله های بیمارستانی ppt روش های دفع زباله های بیمارستانی …
آسیب های زیست محیطی در پروژه های ساختمانی

آسیب شناسی محیط زیست در پروژه های ساختمانی

/
آسیب شناسی محیط زیست در پروژه های ساختمانی آسیب شناسی محیط …