بهداشت محیط

بهداشت محیط یکی دیگر از رشته های هم تراز بهداشت حرفه ای می باشد که در زمینه آب و فاضلاب, پسماندها و غیره فعالیت می کند.

با توجه به اینکه این دو رشته همواره در تعامل با یکدیگر هستند لازم دیدم که این بخش را نیز در سایت ایجاد کنم تا مباحث مرتبط با بهداشت محیط در این بخش قرار گیرد.

مهندسین این رشته هر گونه سفارشی داشته باشند در نظرات می توانند ثبت کنند.

شما اینجا هستید: بهداشت حرفه ای ⇐ بهداشت محیط

روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا

روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا

روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا

روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 527

 

مقدمه، تعاریف و مفاهیم آلودگی هوا

بهداشت حرفه ای (یا صنعتی در امریکا) علم و هنر پیش بینی، شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار که می تواند باعث آسیب به سلامتی، بیماری و یا مرگ انسان شود.

اهميت هوای پاک

مقایسه میزان مصرف آب، غذا و هوا نشان می دهد که یک فرد بالغ روزانه با مصرف 2 لیتر آب و 1.5 کیلوگرم غذا می تواند به زندگی ادامه دهد امّا برای تداوم زندگی تقریباً به 22-15 کیلوگرم هوا نیاز دارد. معمولاً انسان به مدت چند هفته و چند روز بدون غذا و آب زنده می ماند امّا بدون هوا زندگی فقط 5 دقیقه تداوم خواهد داشت.

آلودگی هوا Air Pollution

تعریف اول: وجود هر ماده به جز مواد و عناصر طبیعی موجود در اتمسفر استاندارد را آلودگی هوا گویند. براساس این تعریف حتی وجود ترکیبات اصلی اتمسفر به میزانی بیش از حد استاندارد نیز آلوگی هوا اطلاق می شود.

تعریف دوم EPA: وجود هر گونه ماده ناخواسته یا آلاینده ای در هوا که در بهداشت و سلامتی انسان تداخل ایجاد کرده یا اثرات مخرب محیط زیستی را ایجاد نمایند آلودگی هوا نامیده می شود.

تعریف سوم انجمن مشترک مهندسین آلودگی هوا: آلودگی هوا عبارت از وجود یک یا چند آلاینده در هوای آزاد مانند گازها، بخارات، گرد و غبار، بو، دود غلیظ و میست با کمیت، مشخصات و زمان ماند کافی که برای زندگی انسان، حیوان و گیاه خطرناک و برای اموال مضر باشد و یا به طور غیرقابل قبول مانع استفاده راحت از زندگی و اموال گردد.

پارامتر های اصلی آلودگی هوا: نوع آلاینده، غلظت آلاینده، تداوم و میزان ماند در محیط

طبقه بندی آلاینده های هوا

 

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

طبقه بندی آلاینده های هوا

 

براساس:

 • منبع آلاینده (نقطه ای، خطی، سطحی)
 • منشأ آلاینده (طبیعی، انسانی)
 • شیوه تولید (مستقیم، غیر مستقیم)
 • ترکیب شیمیایی (آلی، معدنی)
 • خصوصیات فیزیکی (گردو غبار، میست، گازها و … )

1- منابع طبیعی

 • گرد و غبار حاصله از طوفان ها
 • گرده گیاهان و میکرو ارگانیسم ها
 • دود و خاکستر آتش سوزی های جنگلی
 • فعالیت آتشفشانی
 • شهاب های آسمانی
 • صاعقه

منابع مصنوعی

 • وسایل نقلیه موتوری
 • صنایع و نیروگاه ها
 • زباله سوزها

طبقه بندی آلاینده ها براساس شيوه توليد

آلاینده های اولیه: این گروه شامل آلاینده های است که به صورت مستقیم وارد اتمسفر شده و با همان ترکیبی که وارد اتمسفر شده اند در هوا حضور داشته و قابل اندازه گیری هستند که شامل هیدروکربن ها، اکسیدهای نیتروژن، گوگرد و … می باشد.

آلاینده های ثانویه: شامل آلاینده هایی است که در اثر واکنش های فتوشیمیائی، هیدرولیز و اکسیداسیون برروی آلاینده های اولیه تولید می شوند. به طور کلی منشأ این آلاینده ها، آلاینده های اولیه ای هستند که وارد اتمسفر می شوند. این آلاینده ها شامل ازن، پراکسی استیل نیترات، اسید سولفوریک و اسید نیتریک است که از آلاینده های اولیه نظیر ترکیبات هیدروکربنی NOX و SO2، حاصل می شوند.

طبقه بندی براساس ترکيب شيميایی

1. آلاینده های آلی: عمدتاً ترکیباتی هستند که از کربن و هیدروژن تشکیل شده اند، ولی ممکن است در ساختمان آنها عناصری مانند اکسیژن، نیتروژن و فسفر نیز وجود داشته باشد. نظیر آلدئیدها، کتون ها، ترکیبات آلی گوگردی و پراکسی استیل نیترات

2. آلاینده های معدنی: آلاینده های معدنی موجود در اتمسفر شامل منواکسیدکربن، دی اکسیدکربن، اکسیدهای گوگرد و ازت و ازن می باشند.

 

اهمیت بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی و اقتصادی آلودگی هوا

 

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

اهمیت بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و اقتصادی آلودگی هوا

 

هر ساله 3 میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند که 90 درصد آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. بر پایه آمارهای موجود در برخی از کشورهای توسعه یافته، تعداد افرادی که بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند از قربانیان سوانح رانندگی در این کشورها بیشتر است.

 • دره میوز بلژیک (1930): مرگ 60 نفر بر اثر افزایش آلاینده دی اکسیدگوگرد به میزان ppm 38-9 (بیش از 64 برابر حد مجاز) – محبوس شدن آلودگی در پایین دره.
 • دونورای پنسیلوانیا (1948): مرگ 20 نفر براثر افزایش آلاینده دی اکسید گوگرد به میزان 2-0.5 ppm (بیش از 3 برابر حد مجاز) – وارونگی دما و مه به مدت 6 روز
 • لندن (1952): مرگ 3900 نفر بر اثر افزایش آلاینده دی اکسیدگوگرد به میزان بیش از 1.34 ppm (بیش از 9 برابر حد مجاز) – مه دود سیاه به طوری که میزان دید به صفر رسید – حوادث دیگر در 1956، 1957 و 1962
 • نیویورک (1962): مرگ 168 نفر براثر افزایش آلاینده دی اکسید گوگرد به میزان بیش از 1.02 ppm (بیش از 7 برابر حد مجاز) – تکرار حادثه در سال  های 1953 و 1966
  استاندارد دی اکسیدگوگرد = 0.14 ppm
 • بوپال هند (1984): مرگ 2500 نفر براثر انتشار متیل ایزوسیانات از کارخانه آفت کش یونیون کارباید
 • حادثه چرنوبیل (1986): انفجار راکتور اتمی در نزدیکی کیف اوکراین، ورود مواد رادیواکتیو در هوا.
 • حادثه لوس آنجلس: مه دود فوتوشیمیایی و ایجاد اینورژن در منطقه

قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با آلاینده های هوا

واکنش عمومی و سیاسی ناشی از این وقایع منجر به: تدوین و تصویب قانون هوای پاک 1956 بریتانیا (به عنوان نقطه عطفی در قوانین آلودگی هوای شهری): تغییرات قابل توجه بسیاری از جمله درخصوص نحوه گرمایش منازل و اداره کردن صنایع در راستای کاهش مصرف زغال صورت گرفت.

 

قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با آلاینده های هوا

قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با آلاینده های هوا

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بیان می دارد که «در جمهوری اسلامی حفظ محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد، از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است»

در اسلام: لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ فى الاسلام

ایالات متحده آمریکا، قانون هوای پاک خود را در سال 1972 به تصویب رسانید که رویداد مهم دیگری در کنترل کیفیت آلودگی هوا به شمار میرود. از آن تاریخ به بعد، واقعه مشابهی نظیر مه دودهای گذشته گزارش نشده است و کیفیت هوای بیرون بطور چشم گیری بهبود یافته است.

باران اسیدی سبب مرگ هزاران هکتار جنگل و آلودگی آب در شمال ایالات متحده آمریکا و کانادا شده است. باران های اسیدی برخی از مکانها در شرق آمریکا دارای اسیدیته 2.3 یعنی حدود 1000 برابر بیش از اسیدیته طبیعی بوده است.

در نتیجه در سال 1991، ایالات متحده آمریکا و کانادا وارد یک توافقنامه کنترل کیفیت هوا که به آلودگی هوا در ورای مرزها اشاره دارد شدند. در چهار چوب این توافقنامه، اولین امکانات بر موضوع بارانهای اسیدی متمرکز گردید. هر دو کشور تولید و انتشار دو آلاینده مهم اسیدی یعنی دی اکسید گوگرد و اکسید ازت را بطور قابل توجهی کاهش داده اند.

پروتکل مونترال: تصویب در جولای سال 1987. منجر به ایجاد سندی شد که در آن کشورهای توسعه یافته متعهد می شدند که تا سال 1996 میزان مصرف کلروفلوروکربن ها که مخرب ترین آلاینده های مسئول تخریب ازن بودند را متوقف نمایند.

مقررات هوا در اتمسفر

 • EPA سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا: در خصوص مقررات هوا و میزان تمیز بودن آن فعالیت می کند. (محیط باز / هوای آزاد)
 • ACGIH انجمن دولتی متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا
 • OSHA اداره کل ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا: نظارت بر میزان و چگونگی مواجهه با آلاینده ها. (در محیط بسته/ محیط کار صنعتی) غلظت های صنعتی عموماً بالاتر از غلظت های مجاز در هوای آزاد است.

دلایل بالاتر بودن غلظت های صنعتی از غلظت های مجاز در هوای آزاد

مدت مواجهه با هوای آزاد در مقایسه با ساعات کار بسیار بیشتر است.

هوای آزاد = 168 ساعت در هفته
محل کار = 40 ساعت در هفته

جمعیت شاغل در صنایع گروه های حساس و آسیب پذیر جامعه (کودکان – بیماران – افراد مسن) را شامل نمی شود.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • آلودگی هوا در محیط های روباز
 • عوامل محیطی موثر بر انتشار آلاینده ها در جو
 • اصطلاحاتی در مورد آلودگی هوا
 • اهميت شاخص کيفيت هوا (IAQ) و محاسبه آن
 • کنترل عوامل شیمیایی در بهداشت حرفه ای
 • اهداف برنامه کنترل آلودگی هوا
 • نکات مهم در تدوین استانداردهای آلودگی هوا
 • روش های کنترل آلودگی هوا در محیط باز، بسته و صنایع
 • نقش تهویه صنعتی در کنترل آلاینده ها
 • استفاده از روش های تر Wet Method
 • نظافت کارگاه، انبار کردن مواد و برچسب گذاری
 • اقدامات کنترلی فردی و زیست محیطی
 • استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب در آلودگی هوا
 • روش های جداسازی آلاینده های خروجی از دود کش کارخانجات
 • قوانين مکانيک سيالات در تهویه صنعتی
 • کنترل آلاینده های هوا در فرایندهای صنعتی با استفاده از روش های مهندسی
 • طراحی سیستم های مختلف تهویه برای کنترل آلاینده (طراحی هود، کانال، هواکش و سایر پارامترهای تهویه صنعتی با فرمول و مثال)
 • و …

 

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کتاب تهویه برای کنترل آلاینده های محیط کار

آزمایش سیستم های کنترل آلاینده ها

سیستم های کنترل آلاینده ها

مدل سازی و کنترل آلودگی هوا

 

تهیه تراکم های مشخص از آلاینده های هوا

مدلسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا

مدلسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا

مدلسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا

فرمت: PPT تعداد صفحات: 48

فواید مدل سازی آلودگی هوا:

 • پیش بینی قبل از وقوع
 • تعیین غلظت آلاینده ها
 • پیش بینی راه حل مشکل قبل از وقوع
 • پاسخ به چالش های با هزینه ی زیاد مانند کیفیت هوای کلان شهرها
 • اتخاذ بهترین تصمیم برای سلامت افراد در شرایط بحرانی

یکی از محدودیت های برآورد اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا از طریق مدلسازی: عدم محسابه تاثیرات سینرژیستی سایر آلاینده هاست.

 • ابزاری برای ارزیابی آلودگی هوا در فضای باز بر اساس خطرات بالقوه سلامتی.

نتایج حاصل از این مدل به مسئولان در جهت اولویت بندی:

 • اقدامات کاهش انتشار
 • مکان های پایش هوا
 • و سایر تلاش ها برای بهبود کیفیت هوا

که این موارد می تواند شامل تمرکز بر روی:

 • تمرکز بر آلودگی های خاص
 • منطقه ی جغرافیایی
 • برآورد انتشار گازهای گلخانه ای
 • و …

در رابطه با ریسک سلامتی بررسی موارد ذیل:

 • ریسک سرطان
 • ریسک غیر سرطانی
 • قرار گرفتن در معرض استنشاق حاد

کاربرد

1

ارائه تصاویر از تجمع آلاینده ها و خطرات بالقوه ناشی از آن

2

ارائه لیست انتشارات آلاینده های هوا از منابع

3

شناسایی و اولویت بندی آلاینده ها برای کارهای آینده با توجه به غلظت هوا و خطرات بهداشتی

4

مقايسه غلظت هاي مدل شده با داده هاي پایش شده براي ارزيابي محل قرار گرفتن مانيتور

 

Ri-MAP: Risk of Mortality/Morbidity due to Air Pollution

 • یک مدل صفحه گسترده برای تخمین تعداد بیشماری از مرگ و میر و بیماری های منتسب به آلودگی هوا و رتبه بندی با توجه به سطح آلودگی هوا

با استفاده از using the Microsoft Office Excel 97-2003 platform

 • برای ارزیابی تأثیرات مستقیم سلامت معیارهای مختلف آلاینده های هوا موجود در هوا در مناطق کلان شهرها (مگا سیتی)
 • همچنین استفاده از Ri-MAP برای رتبه بندی بیشترین تا کمترین شهرهای بزرگ آلوده، (بر اساس تعداد مرگ و میر سالانه یا بیماری ناشی از آلاینده های هوا)
 • مکانیسم مدل

با ورود داده های مورد نیاز و تمرکز بر انواع مختلف خطرات بهداشتی در هر مکان تعداد مرگ و میر اضافی با استفاده از مدل Ri-MAP بر اساس معادلات دوز-پاسخ محاسبه می شود.

 • تعداد مرگ و میر اضافی محاسبه شده توسط مدل نشان دهنده تعداد مرگ و میر جمعیت در معرض آلاینده است که می توان پیشگیری کرد، اگر غلظت آلاینده ها از سطح فعلی به سطح آستانه توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت افزایش یابد.

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید:

 1. I-BEAM : Indoor Air Quality Building Education and Assessment Model From EPA
 2. BenMAP-CE : Benefits Mapping and Analysis Program
 3. FRESH-EST: Framework for Rapid Emissions Scenario and Health impact ESTimation
 4. C-LINE: Community-LINE Source Model
 5. AirQ: Air Quality
 6. پایش زیستی آلاینده های هوا
 7. پایش زیستی انسان (HBM)
 8. پایش زیستی با استفاده از گیاهان
 9. روش های پایش زیستی آلودگی هوا با استفاده از گیاهان

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با مدلسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های هوا داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها

روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی در پروژه های عمرانی PPT

اثر انواع مواد آلاینده هوا بر روی گیاهان و انسان ها

محاسبات، ملاحظات آماری و تفسیر نتایج آلاینده های هوا

 

سوالات جامع آزمون استخدامی مهندسی بهداشت محیط + پاسخ تشریحی

سوالات جامع آزمون استخدامی مهندسی بهداشت محیط + پاسخ تشریحی

سوالات جامع آزمون استخدامی مهندسی بهداشت محیط + پاسخ تشریحی

سوالات جامع آزمون استخدامی مهندسی بهداشت محیط + پاسخ تشریحی

 

این مجموعه شامل سوالات زیر است:

 • سوالات چهار دوره آزمون تخصصی بهداشت محیط + کلید سوالات (41 صفحه)
  • بهداشت آب
  • دفع زباله و فاضلاب
  • بهداشت هوا
  • کلیات خدمات بهداشتی
  • شیمی آب و فاضلاب
 • 118 سوال کلیات بهداشت محیط + پاسخ نامه تشریحی (24 صفحه)
 • 176 سوال آب و فاضلاب + پاسخ نامه تشریحی (36 صفحه، شیمی آب و فاضلاب و هیدرولیک، میکروبیولوژی آب و فاضلاب)
 • 69 سوال آلودگی هوا و کنترل آن + پاسخ تشریحی (بهداشت هوا، 14 صفحه)
 • 39 سوال مواد زائد جامد + پاسخ تشریحی (10 صفحه)
 • 88 سوال بهداشت آب + پاسخ تشریحی (تصفیه آب و فاضلاب، کیفیت و نگهداری)
 • سوالات تخصصی کارشناسی آب و فاضلاب
  • هیدرولیک و سیالات
  • زبان تخصصی
  • شیمی تجریه
  • فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب و فاضلاب
  • طراحی و بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب
  • طراحی بهره برداری و اجرای شبکه های آب و فاضلاب
  • شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب
  • آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب
 • 310 سوال شیمی آب و فاضلاب + کلید سوالات (51 صفحه)

کلیه این مجموعه را به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید.

 

 

حتما بخوانید:

نمونه سوالات آزمون استخدامی بهداشت حرفه ای (تخصصی و عمومی)

سوالات آزمون خود کنترلی و خود اظهاری بهداشت محیط

 

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

مدل سازی و کنترل آلودگی هوا

مدل سازی و کنترل آلودگی هوا

مدل سازی و کنترل آلودگی هوا

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 160

 

آلودگی هوا

 • هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات (سعدی رحمه الله علیه)
 • ولی اکنون در شهرهای ما، هر نفسی که فرو می رود منقطع حیات است و مخرب ذات
 • انسان بدون غذا (با وجود آب) می تواند چند روز زنده بماند.
 • انسان بدون غذا و بدون آب میتواند تعداد روزهای کمتری زنده بماند.
 • انسان بدون هوا و با وجود آب و غذا نمی تواند بیشتر از یک دقیقه زنده بماند.

مدیریت آلودگی هوا

 • تدوین اهداف
 • پایش کیفیت هوا
 • استخراج فهرست انتشار آلاینده های هوا
 • استراتژی کنترل
 • قوانین، مقررات و پیاده سازی آنها
 • تطابق و اجرای قوانین و بررسی میزان برآورده شدن استانداردها
 • ارزیابی زیست محیطی و انسانی

ابزارهای مدیریت آلودگی هوا

 • پایش کیفیت هوا
 • استخراج فهرست انتشار آلاینده های هوا
 • مدل سازی پخش و پراکنش آلاینده های هوا
 • استراتژی های کنترل آلاینده های هوا

پایش کیفیت هوا

 • پایش در سطح ملی
 • پایش آلاینده های هوا در مقیاس منطقه ای
 • پایش کیفیت هوا در مقیاس شهری
 • پایش آلاینده های هوا در مقیاس صنعتی
 • استانداردهای شبکه پایش کیفیت هوا
 • تعداد ایستگاه های لازم برای یک کلان شهر (به لحاظ نوع، مقیاس و غیره)
 • جانمایی ایستگاه های سنجش کیفیت هوای جدید در صورت نیاز
 • طراحی سیستم داده بردای خودکار و ارسال اطلاعات به مرکز پایش (شبکه مخابراتی)
 • طراحی سیستم پردازشگر داده ها و نرم افزارهای مورد نیاز
 • طراحی سیستم ذخیره اطلاعات (پایگاه داده ها)، مدیریت داده ها و نرم افزارهای مورد نیاز

مقیاس های مختلف سنجش آلاینده ها

 • مقیاس چگال (ده ها متر تا 0/5 کیلومتر)
 • مقیاس همسایگی ( 0/5 تا ده ها کیلومتر)
 • مقیاس منطقه ای (ده ها تا صدها کیلومتر)
 • مقیاس ملی (تعدادی از ایستگاه های بالا می توانند در فهرست ایستگاه های ملی باشند)

استخراج فهرست انتشار آلاینده ها

 • منابع ساکن نقطه ای
 • منابع ساکن سطحی
 • منابع متحرک
 • کنترل کیفی داده ها
 • مدیریت داده ها

استخراج فهرست انتشار آلاینده ها منابع متحرک

 • سیکل های رانندگی
 • ضرایب انتشار آلاینده ها از منابع متحرک
 • آزمایش های لازم برای استخراج ضرایب انتشار
 • وضعیت ترافیکی
 • مدل ها و نرم افزارهای استخراج فهرست انتشار آلاینده ها از منابع متحرک

سیکل های رانندگی

 • سیکل های رانندگی اروپایی
 • سیکل های رانندگی ایالات متحده
 • سیکل های رانندگی ملی !!! ؟؟؟
 • سیکل های رانندگی کلان شهرهای ایران !!! ؟؟؟

 

آلودگی های عسلویه

آلودگی های عسلویه

ضرورت انجام مدلسازی

 • توزیع زمانی (پیش بینی آلاینده ها) و مکانی آلودگی برای آگاهی عمومی و انجام خدمات لازم
 • آزمایش اثرپذیری طرح های کنترل و کاهش آلودگی هوا قبل از انجام عملی آنها با هزینه بسیار پایین توسط مدل
 • رفع آلودگی با استفاده از تغییر شرایط مرزی مانند ایجاد پوشش گیاهی و ایجاد دریاچه مصنوعی و غیره
 • تعیین محل مناسب جهت نصب ایستگاه های آلودگی
 • تهیه و ایجاد پایگاه داده های آلودگی هوا شامل ورودی های آلاینده ها، داده های هواشناسی، حجم ترافیک و غیره.
 • مورد بالا از دیدگاه دیگری نیز بسیار مهم می باشد، زیرا در کارهای تحقیقاتی و اجرایی جدی در زمینه آلودگی هوا به دلیل نبودن آمار و داده های کافی و مناسب اکثر این طرح ها با مشکلات بسیاری مواجه می شود.
 • ارزیابی استانداردهای ملی و بین المللی

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 • مدل سازی کیفیت هوا
 • مقیاس مکانی و زمانی پدیده های جوی
 • قابلیت های مدل پیش بینی عددی وضع هوا
 • سخت افزاهای مورد نیاز
 • محصولات و دستاوردهای پروژه
 • نیروی انسانی متخصص طرح
 • نمونه نحوه پخش آلاینده ها در بلندمدت در مناطق صنعتی
 • نمونه از پیش بینی های مدل های پخش ذرات معلق
 • پیش بینی غلظت درات معلق در سطح
 • نمودار هافمولر گرد و غبار در طول جغرافیایی
 • نمونه انجام پروژه برای سامانه هشدار سیل حوضه های کارون بزرگ، کرخه، سیروان، زهره، گلستان و گیلان
 • دیدگاه های کنترل آلودگی هوا
 • کنترل آلاینده در منایع متحرک، صنعتی، تجاری، مسکونی و انرژی های نو

 

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با مدل سازی و کنترل آلودگی هوا داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کنترل آلودگی هوا بوسیله اسکرابرها

آلودگی هوا و کنترل آن ( روش ها و وسایل نمونه برداری از هوا )

کنترل آلاینده های هوا به روش جداکننده سیکلونی

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

 

درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2)

درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2)

درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2)

درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2)

فرمت: Pdf تعداد صفحات: 640

 

فهرست کتاب جلد 1 و 2 به صورت زیر است:

 • مقدمه
 • چرخه هیدرولوژیک و کیفیت آب
 • جدول توزیع آبهاي جهان
 • طبقه بندي منابع آب با توجه به منشاء
  • منابع آب جوي
   • طبق قانون دالتون
  •  آبهاي زیرزمینی
   • معایب آبهاي زیرزمینی
  •  آبهاي سطحی
 •  علل تصفیه آب
 • تعریف آب سالم
 • تاریخچه استاندارد
 • خصوصیات فیزیکی
 • انواع سیستم هاي کلوئیدی
 • کدورت ضعیف
 • کدورت شدید
 • تعریف قدیمی واحد کدورت
 • تعریف جدید واحد کدورت
 • اهمیت کدورت از نظر بهسازي
 • روش های اندازه گیری کدورت
 • اندازه گیری میزان طعم و بوی آب
 • روش های حذف طعم و بو
 • استفاده از سولفات مس CuSO4, 7H2O
 • حذف طعم و بو در تصفیه خانه
 • شکال مختلف کربن فعال
 • خوردگی corrosion
 • خوردگی باکتریولوژیکی
 • اثرات خوردگی باکتریولوژیکی بر آب مشروب
 • انواع باکتریهاي عامل خوردگی و چگونگی عمل آنها
 • اثرات و مشکلات باکتریهاي آهن
 • مهمترین انواع باکتریهاي آهن
 • روشهاي جلوگیري از رشد این باکتریها در فاضلاب
 • خوردگی فیزیکی
 • خوردگی شیمیایی
 • واکنشهاي الکتروشیمیایی
 • انواع خوردگی
  • خوردگی یکنواخت
  • خوردگی گالوانیکی یا دو فلزي
  • خوردگی شیاري
 • ویژگی هاي شیمیایی آب
 • سخت گیري و نمک زدایی آب
 • واحدهاي سختی
 • ارتباط واحدهاي سختی
 • طبقه بندي آبها از لحاظ سختی
 • سختی گیري از آب
  • روش شیمیایی
  • رزین هاي کاتیونی
  • رزین هاي آنیونی
 •  انواع مبادله کننده ها
 • موارد استفاده مبادله کننده ها
 • قدرت یک مبادله کننده
 • روش پر کردن و آماده کردن ستونهاي مبادله کننده
 • مبادله کننده هاي مخصوص
 • ضریب تصحیح سختی براي محاسبه دستگاه هاي مبادله کننده
 • مثالی از طراحی زئولیت نرم کننده
 • ضوابط انتخاب زمین براي تصفیه خانه آب
 • تصفیه آبهاي سطحی
 • روشهای اصلاح کیفیت آب در مخازن
 • آبگیري انواع ابگیر و کاربرد آنها
 • افت انرژی در آشغالگیر
 • ساختمانهای اندازه گیری آب
 • فرمول طراحی حوضچه متعادل کننده جریان
 • عملکرد کلی اکسیلاتورها
 • مواد به کار رفته در زیر بستر پایه
 • سیستم زهکشی زیر بستر
 • عملکرد و تمیز کردن
 • سرعت صاف کردن
 • پارامترهاي کیفیت آب
 • تاثیر واحدهاي مختلف تصفیه خانه بروي آب تصفیه شده
 • انتخاب زمین براي تصفیه خانه
 • دسترسی به زمین بیشتر و ارزانتر
 • واحدهاي مختلف تصفیه خانه
  • ته نشینی ذرات مستقل DESCRET PARTICLE
 • روشهاي جمع کردن آشغال ها از آشغالگیر
 • انعقاد و لخته بندي
 • انواع مواد منعقد کننده
  •  واحد تزریق FEEDING DEVICES
 • فاکتورهای موثر در انتخاب نوع تزریق
 • انواع حوضچه اختلاط و سریع
 • حوضچه اختلاط با موانع دیواري (هیدرولیکی) نوع عمودي
 • مقطعی از یک صافی شنی تند
 • انتخاب واحد تصفیه و دیاگرام تصفیه
 • واحدهاي مختلف تصفیه
 • روش تبادل یون
 • انواع تبادل کننده هاي یونی
 • خواص یک تبادل کننده یونی
 • تصفیه فاضلاب قسمت سوم
 • روشهاي جمع آوري آبهاي سطحی
 • چند روش کاهش حجم و شدت فاضلاب
 • فاکتورهاي آلوده کننده ناشی از فاضلاب هاي صنعتی تخلیه شده
 • تعیین میزان جریان فاضلاب
 • فاکتورهایی که مصرف آب را تحت تاثیر قرار می دهند
 • فاضلاب صنعتی براي ورود به شبکه شهري
 • مزایاي تخلیه فاضلابهاي صنعتی به فاضلاب هاي شهري
 • مشخصات فاضلاب: کمیت فاضلاب- کیفیت فاضلاب.
 • یکنواخت سازي جریان Flow E qualization
 • انواع تصفیه بی هوازي
 • انواع لجن فعال
 • خواص فیزیکی- شیمیایی آب
 • علل فرسایش خاک
 • منابع آب آشامیدنی
 • پارامترهایی براي تشخیص کیفیت آب از نظر مواد غذایی
 • OSITINE POTENTIAL OF HYDROGEN ION ( پتانسیل هیدروژن ) PH
 •  کیفیت آب WATER QUALITY
 •  لایه بندي حرارتی در دریاچه ها و مخازن رو باز THEMAL STRATIFICATION
 • راه های پیشگیري از اوتروفیکاسیون PREVENTING EUTROPHICATION
 • دفع زباله و فاضلاب
 • اهمیت بهداشت زباله
 • جمع آوري و دفع زباله در کارخانجات
 • انواع زباله
 • منابع تولید زباله های شهري
 • ترکیب فیزیکی زباله
 • دور ریزهای صنعتی
 • مواد زائد خطرناک
 • مدیریت روزانه جمع آوري زباله
 • زمان جمع آوري زباله
 • تعداد دفعات جمع آوری
 • کلیاتی از مشخصات وسایل جمع آوري
 • انواع سیستم جمع آوري زباله
 • مسیرهاي جمع آوري زباله
 •  روش دفن زباله Land fill
 • سیستم هاي مهندسی براي منابع و بازیابی انرژي
 • جداسازي اجزاء به روش مکانیکی، الکترومکانیکی و مغناطیسی
 • خشک کردن و آبگیري
 • سیستم بازیافت مواد
 • بازیابی مواد حاصل از تبدیل بیولوژیکی
 • تولید کود ترکیبی (تبدیل هوازي)
 • شناخت ترکیبات بیوگاز اهمیت و مصازف آن
 • مزایاي توسعه دستگاه هاي بیوگاز
 •  استفاده از سوختهاي حاصل از مواد زائد (RDF)
 • تجزیه مواد به کمک حرارت (پیرولیز)
 • فاضلاب و دفع بهداشتی آن
 • جمع آوري و دفع فاضلاب
 • سیستم هاي فاضلابرو
 • الگوهاي شبکه فاضلابرو
 • ساختمان مجاري فاضلابرو
 • مقاطع فاضلابرو
 • اتصالات فاضلابروها
 • متعلقات شبکه فاضلابرو
 • تهویه کننده فاضلابروها
 • طراحی فاضلابروها
 • آلوده کننده هاي فاضلاب
 • میکروارگانیسم ها
 • مواد مصرف کننده اکسیژن
 • مواد مؤثر در رشد بیش از حد گیاهان آبزي (جلبکها)
 •  و ……
 • واحدهاي بیان غلظت آلاینده هاي هوا
 • طبقه بندي آلاینده هاي موجود در هوا
 • نمونه برداري از هوا براي شمارش و تعیین قطر ذرات معلق
 • روشهاي اندازه گیري غلظت ذرات معلق
 • ذرات تاري HAZEPARTICLE
 • اقتصاد کنترل آلودگی هوا
 • آلاینده هاي گوگرد و ازت
 • از نظر تعادل (رابطه استوکیومتري)
 • تکنیک های حذف SO2 از گاز خروجی
 • روشهاي حذف SO2 برای کارهایی که درصد پائینی SO2 دارند
 • شرایط تولید ناکس
 • ساختار جو زمین
 • مقیاس های مختلف مطالعه پدیده ی آلودگی هوا
 • مدلهاي انتشار آلودگی هوا
 • جنبه هاي جهانی آلودگی هوا
 • اثر مونوکسید کربن بر انسان و نحوه محاسبه COHB
 • تفاوت استاندارد و رهنمود
 • آلودگی هوا
 • تعریف اتمسفر (جو)
 •  اثرات GWP در پدیده ی گلخانه ای
 • اثرات تخریب لایه ازن
 • چرا ازن تخریب می شود؟
 • انواع اینورژن
 •  عمل اختلاط (Maximam mixing Depth (Hight
 • دماي پتانسیل p.t) Petential temprature)
 • رطوبت در اتمسفر
 • عوامل توپوگرافی
 • اثرات ذرات روي انسان
 • آئروسل هاي جامد
 • چند نکته براي طراحی دودکش ها
 • مشکلات موجود در تهران
 • مهم ترین منابع انتشار آلاینده ها و درصد هر آلاینده
 • استقرار (مکان یابی) صنایع
 • بررسی آلاینده ها در منابع متحرک
 • مهم ترین آلاینده ي اتومبیل هاي سواري و شهرها
 • براي کنترل آلاینده هاي منابع ثابت (صنایع)
 • واحد سنجش آلودگی در هوا
 • آزمایش و آنالیز آلاینده هاي هوا
 • اثر آلودگی بر انسان
 • انواع حد
 • عوارض CO در بدن
 • اثرات هیدروکربن ها
 • اثر اکسیدان هاي فتوشیمایی در انسان
 • اثرات آلودگی هوا بر گیاهان
 • آلدئیدها و اتیلن (از خانواده ی HC)
 • اثرات آلودگی هوا روی اشیاء و متعلقات
 • کنترل آلودگی هوا
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه تشریحی
 • منابع

مقدمه:

آب سرچشمه زندگی و یکی از فراوانترین ترکیبات زمین است، ضرورت آب براي بقاء و حیات انکار ناپذیر است چرا که هیچ موجود زنده اي از جمله انسان بدون وجود آن قادر به ادامه حیات نیست.

کلیه اجتماعات اولیه و تمدنهاي قدیمی بشري در کنار رودخانه هایی از جمله دجله، فرات، نیل، گنگ و غیره شکل گرفته است و انسانهاي اولیه توانسته اند با بهره گیري از آب این رودخانه ها و به کمک روشهاي ابتدا یی، نیازهاي اولیه خود را برآورده سازند.

همسو با ایجاد تحولات بشري و افزایش مصرف و به تبع آن افزایش آلودگی هاي زیست محیطی بالاخص آلودگی آب، و از طرفی با پیشرفت تکنولوژي و بهداشت و پی بردن به نقش آب در انتقال بیماریهاي مختلف، خصوصیات و کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن نیز مطرح شد و به تجربه ثابت شد که نمی توان هر آبی را براي هر منظوري به کار برد. از این رو آب آشامیدنی را آبی سالم، گوارا و قابل دسترس تعریف کردند.

از مجموع 1357760 هزار کیلومتر مکعب آبهاي کره براي زمین حدود 97.2 درصد در اقیانوسها، دریاها، دریاچه ها و  باتلاقها جاري است که به علت وجود مقدار زیادي مواد کانی، ارزش چندانی براي مصارف شرب و یا کشاورزي ندارد، از 2.8 درصد بقیه که آبهاي شیرین را تشکیل می دهد فقط 0.3 درصد ( 4100 هزار کیلومتر مکعب) که شامل آبهاي سطحی و زیرزمینی است به سهولت قابل دسترس و بهره برداري است که متاسفانه این مقدار هم بطور یکنواخت در نقاط مختلف کره زمین توزیع نشده بطوریکه سرانه افرادبومی نواحی خشک جهان فقط به چندمتر مکعب محدود می شود.

از آنجا که بخش عمده اي از آبهاي شیرین مورد اشاره را نمی توان مستقیماً به مصرف آشامیدن رساند لذا باید کیفیت آنها را پیش از مصرف و بر حسب نیاز با به کارگیري تکنیکهاي تصفیه بهبود بخشید، بالاخص آبهاي سطحی جاري که بنا به ماهیتشان محتوي ناخالصی هاي محلول و غیر محلول هستند و یا اینکه توسط بشر آلوده می شوند.

از اینرو با عنایت به تغییر الگوهاي مصرف و از طرفی آلودگی روز افزون آبها، اهمیت صنعت تصفیه آب روز به روز آشکارتر می شود و توسعه فن و دانش اینکار در جهان هر روز آهنگی سریعتر می یابد.

در کشور ما نیز به موازات رشد توسعه اقتصادي، اجتماعی و تامین خدمات بهداشتی درمانی و در کنار آن سیاست تامین آب آشامیدنی سالم و همچنین لزوم بهره گیري بهینه از منابع آب موجود، ضرورت استفاده از روشهاي تصفیه آب بیش از پیش احساس می شود و در این راستا شاهد گسترش روز افزون دانش تصفیه آب در سطح کشور می باشیم، بطوریکه خوشبختانه در این زمینه از به کارگیري شرکتهاي خارجی در مطالعه، طراحی و نیز اجراي بخش قابل توجهی از تاسیسات تصفیه خانه هاي آب در سطح کشور بی نیاز شده ایم.

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با درسنامه جامع مهندسی محیط زیست ( جلد 1 و 2) داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک

راهنمای ماتریس ارزیابی ریسک بهداشت ایمنی و محیط زیست

الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی و ایمنی و بهداشت شغلی

کلیات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE

فرمت:  PDF  تعداد صفحات: 9

 

الزامات قانونی :

با توجه به الزامات قانونی ذیل ایجاد سیستم پایش آلاینده های هوا در شرکتها ضروری است.

 1. براساس بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محی طزیست نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی ها و تخریب های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند (خوداظهاری در پایشهای زیست محیطی). واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند، مشمول ماده ( 30 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 خواهند بود.
 2. علاوه بر صراحت بند قانونی فوق الذکر، جهت شناسایی وضعیت واقعی انتشار، مقایسه با مقادیر طراحی و استاندارد و نیز ارزیابی عملکرد فرآیند و کنترل سیستم، پایش و اندازه گیری کمی و کیفی انتشار آلاینده ها ضروری است.

قواعد کلی:

 1. پایش منابع نشر آلاینده های زیست محیطی باید به نحوی انجام شود که همواره از رعایت استانداردهای نشر اطمینان حاصل شود.
 2. مسئولیت نظارت بر پایش آلاینده های هوا در هر شرکت پتروشیمی بعهده رئیس امور HSE آن شرکت است و  فعالیت های مرتبط با پایش و اندازه گیری طبق فلوچارت موجود در این راهنما به عهده امور HSE و واحدهای زیرنظر رئیس مجتمع است. توضیح اینکه در فلوچارت مذکور منظور از رئیس مجتمع واحدهای تحت نظر رئیس مجتمع می باشد که به تشخیص ایشان تعیین می گردد.
 3. امور HSE موظف است ضمن اینکه خود مستقیماً بر پایش منابع انتشار شرکتها به صورت online یا دوره ای نظارت می کند از یکی از آزمایشگاه های معتمد که لیست آن هر ساله توسط سازمان محیط زیست تعیین می شود درخواست نماید تا نسبت به پایش خروجی های شرکت اقدام نماید. آزمایشگاه معتمد اقدام به نمونه گیری و پایش خروجی های شرکت نموده و نتایج آنرا به طور همزمان برای شرکت و ادارات کل استانی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال می نماید.
  1-3 کلیه نمونه برداری هایی که توسط آزمایشگاه معتمد صورت می گیرد به صورت تصادفی (Random) بوده و هماهنگی قبلی با واحد مربوطه صورت نمی پذیرد و همچنین مکان مناسب برای نمونه برداری نیز به تشخیص آزمایشگاه معتمد تعیین می شود نه واحد درخواست کننده. به همین دلیل شرکت باید همواره مطمئن باشد که نشر آلاینده ها در هر نقطه ای مطابق با استانداردهای موجود بوده و تحت کنترل است.
 4. پس از تهیه فلودیاگرام زیست محیطی و تعیین نقاط دارای پتانسیل آلودگی محیط زیست از طریق هوا (راهنمای شناسایی آلودگی های زیست محیطی، HSE 402) لازم است فهرستی از منابع انتشار آلاینده های هوا و نوع آلاینده های منتشره از این منابع تهیه گردد.
 5. پایش انتشار آلاینده های هوا از منابعی که به صورت پیوسته دارای نشر به محیط هستند الزامی است. در صنایع پتروشیمی این مکانها عبارتند از :
  • دودکش های منابع احتراقی (کوره ها، بویلرها و سیستم های تولید بخار، هیترها، واحدهای کراکینگ، توربین ها و واحدهای تولید برق و …)
  • منابع نشر فرآیندی (برحسب مورد ممکن است انتشار آلاینده خاصی از مکانهای مختلف یک فرآیند صورت بگیرد که عمدتاً منابع اصلی برج  های جذب، دفع و یا خشک کن ها هستند).
  • فلرها
  • حوضچه ها و مخازن روبازی که مواد شیمیایی در آن نگهداری می شود (مثل حوضچه های متعادل ساز در تاسیسات تصفیه فاضلاب، پوندهای تبخیر و سایر مواردی که در آن فاضلاب هایی که حاوی مواد شیمیایی فرار هستند نگهداری می شود).
 6.  پایش در منابع نشر فهرست شده در بند 4 الزامی و پایش سایر منابع به اختیار و صلاحدید خود واحد صورت می پذیرد.
 7. شرکتهای پتروشیمی باید برحسب مورد پارامترهای تعیین شده در جدول زیر را که براساس دستورالعمل خوداظهاری در پایش سازمان حفاظت محیط زیست ایران تنظیم شده است اندازه گیری نمایند مگر اینکه سازمان پارامترهای مورد نظر خود را برای سنجش به آنها اعلام نماید و یا خود واحد آلاینده دیگری را شناسایی نماید.

جدول 1- پارامترهای عمومی و شاخص صنایع پتروشیمی در بخش هوا

Nox

CoH2sSo2NH3F2cفیوم-H2SO4ازکیبات آلیF2 و ترکیباتCL2 و ترکیباتذراتترکیبات سرطانزادی اکسین و فیورنالیافتیرگیفلزات سنگین

نام صنعت یا فرایند

ردیف

   

  

     

فرایند تهیه گوگرد

1

             

فرایند اسید کلریدریک

2
              

فرایند تهیه اسید نیتریک

3

ادامه جدول در فایل پیوستی

تهیه تراکم های مشخص از آلاینده های هوا

آلاینده های هوا

نوع فلزات سنگین، ترکیبات سرطانزا و ترکیبات آلی، براساس فرآیند تولید، مواد اولیه، واسطه و تولیدی مربوطه و انتشار آلاینده های احتمالی تعیین می شود.

8- در هر مکان نشر باید موارد زیر اندازه گیری شود :

 • غلظت آلاینده ها براساس جدول فوق برحسب ppm یا mg/m3
 • دبی حجمی جریان m3/hr
 • درصد حجمی اکسیژن
 • دما (درجه سانتیگراد)
 • فشار (اتمسفر)
 • درصد جرمی رطوبت یا اینکه آلاینده بر مبنای خشک اندازه گیری شود.
 • متوسط زمانی اندازه گیری (دقیقه)

9- پایش در کلیه مکانهای فهرست شده در ماده 5 به جز بند 5-3  به صورت مستقیم و با گرفتن نمونه از جریان گازی که به محیط منتشر می شود صورت می گیرد.

 • پس از تعیین اینکه چه منابعی باید پایش شوند لازم است جهت شناسایی نقاط نمونه گیری (sampling point) اقدامات لازم به عمل آید. نقاط نمونه گیری، نقاطی در مسیر جریان هستند که دارای شرایط یکنواخت از لحاظ دما، سرعت جریان، غلظت و … می باشند و نمونه برداشته شده از این نقاط بیانگر وضعیت واقعی انتشار است. در فرآیندهای جدید عموماً طراح پیش بینی های لازم را در نظر گرفته است و نقاط نمونه گیری در مسیر جریان و در مکان مناسب ایجاد شده که با بررسی نقشه های فرآیند (P&ID) می توان این نقاط را مشخص نمود. در غیر این صورت باید مکان مناسب برای نمونه گیری تعیین و اقدامات لازم جهت ایجاد آن صورت پذیرد.
 • در مکانهای روباز (بند 5-4) نمونه گیری از مکانی که دارای بیشترین احتمال آلودگی است صورت می گیرد.

10- تعیین مقدار پارامترهای مورد نظر در هر محل نشر، یا بصورت مستقیم توسط دستگاههای مخصوص که به طور مستقیم نمونه گیری و اندازه گیری را انجام می دهند صورت می گیرد یا اینکه نمونه جهت آنالیز به آزمایشگاه منتقل می گردد.

 • 1-10 تجهیزات و روش های پیشنهادی برای اندازه گیری آلاینده ها براساس جدول شماره 1 دستورالعمل خوداظهاری در پایش سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. برای سایر مواردی که در این جدول ذکر نشده است، روش های EPA پیشنهاد می شود.

11- پایش فلرها به عنوان یکی از منابع اصلی انتشار آلاینده های هوا به صورت مستقیم امکان پذیر نمی باشد. پایش این منابع نشر براساس اندازه گیری میزان کدورت پلوم منتشر شده و نیز تخمین از روی گازهای ونت شده به فلر است. جهت پایش سیستم فلرینگ لازم است اطلاعات زیر به صورت ماهانه تهیه و به صورت مستند نگهداری شود :

 • حجم کل گازهای ارسالی به سیستم فلر (به صورت محاسباتی و تخمینی و یا هر روش عملی دیگر)
 • حجم و ترکیب گازها در هر مورد ارسال
 • منبع ارسال کننده
 • علت ارسال به سیستم فلر
 • مقایسه ماهانه حجم کل گاز ارسال شده
 • تخمین میزان آلاینده های منتشره

12- نقاطی که دارای نشر پیوسته با دبی جرمی زیاد یک آلاینده بوده و فرآیندهای تولید یا کنترل آنها، فرآیندهای قابل اطمینانی از لحاظ نرخ تولید ثابت آن آلاینده نبوده و همواره احتمال تجاوز از حدود استاندارد برای آنها وجود داشته باشد لازم است به سیستمهای مونیتورینگ آنلاین مجهز باشند.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید

 

 • هر گونه سوالی در رابطه با پایش آلاینده های هوا در سیستم مدیریت HSE داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

استاندارد آلاینده های خروجی دودکش واحدهای صنعتی

اصول و مبانی آلودگی هوا

آماده سازی و تجزیه آلاینده های هوای محیط کار

محاسبات، ملاحظات آماری و تفسیر نتایج آلاینده های هوا

 

انواع مواد زائد جامد

پاورپوینت مدیریت مواد زائد جامد صنعتی

پاورپوینت مدیریت مواد زائد جامد صنعتی

پاورپوینت مدیریت مواد زائد جامد صنعتی

فرمت: PPT   تعداد صفحات: 49

 

تصفیه و بازیافت مواد زائد

 • تصفیه و بازیافت یک روش بسیار مهم در جهت کاهش سمیت مواد زائد قبل از دفع نهایی است
 • از نقطه نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است

چون در صورت استفاده از تکنیک های مناسب

 • کاهش حجم زائدات
 • کاهش هزینه دفع مواد زائد
 • کاهش هزینه تهیه مواد اولیه ، به علت استفاده مجدد
 • کاهش هزینه تولید محصول نهایی ، به علت استفاده مجدد

هدف اصلی تصفیه و بازیافت :

 • بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد زائد
 • به حداقل رساندن مشکلات زیست محیطی در مرحله دفع

انتخاب روش تصفیه و بازیافت بستگی به :

 • سهولت دسترسی به مراکز تصفیه مواد زائد
 • استاندارد های ایمنی
 • ملاحظات اقتصادی

انتخاب یک روش مناسب همیشه به آسانی انجام پذیر نبوده و نیاز به :

 • مطالعات اولیه فنی
 • مطالعات اقتصادی
 • مطالعات زیست محیطی دقیق
 • خصوصیات ماده زائد
 • کمیت و کیفیت مورد نیاز پس از تصفیه
 • توانایی تکنیک های مورد نظر برای کاهش زائدات
 • ارزیابی کل عملکرد سیستم

مکان بازیافت :

بازیافت مواد زائد می تواند در مکان های مختلف انجام شود

 • بهترین مکان ؛ محل تولید مواد زائد
 • بازیافت در نقطه تولید، احتمال آلودگی ماده زائد صنعتی با سایر زائدات را کاهش می دهد
 • هزینه حمل و نقل ماده زائد نیز تا حد قابل قبولی کاهش می یابد
 • در بسیاری از موارد، مواد زائد به طور مستقیم و بدون هیچ گونه عملیات اضافه به عنوان ماده اولیه در فرایند تولید قرار می گیرد.

در بعضی موارد، موارد زائد صنعتی در خارج از محل تولید بازیافت می گردند، لازم به ذکر است که این امر در صورتی اتفاق می افتد که :

 1. تجهیزات مورد نیاز جهت بازیافت موجود نباشد
 2. بازیافت مواد زائد تولیدی مقرون به صرفه نباشد
 3. مواد بازیافتی در فرایند تولید واحد صنعتی مربوطه قابل استفاده نباشند.

در برخی حالات نیز ماده زائد بازیافت شده، می تواند مستقیما به عنوان ماده اولیه فرایندی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

روش های تصفیه و بازیافت

جهت از بین بردن (دفع ) مواد زائد خطرناک و یا به حداقل رساندن حجم و سمیت آنها، از روش های مختلفی استفاده می شود :

 • روش های فیزیکی و شیمیایی
 • روش های تثبیت و جامد سازی
 • روش های حرارتی
 • روش های بیولوژیکی
 • روش های زمین

نکته : در برخی مراجع معتبر، روش های تثبیت و جامد سازی به عنوان زیر مجموعه ای از روش های فیزیکی و شیمیایی مد نظر قرار می گیرند. اما در این مجموعه به دلیل اهمیت موضوع، روش های مذکور به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند.

عملکرد هر یک از روش های مذکور ، بر اساس یک یا چند عامل به شرح زیر استوار می باشد:

 • کاهش حجم مواد زائد
 • جداسازی مواد زائد
 • رفع سمیت مواد زائد

روش های فیزیکی و شیمیایی

مهمترین فرایند ها:

 • استخراج با حلال
 • جذب توسط کربن
 • فرایند های غشایی
 • تقطیر
 • تبادل یونی
 • کریستالیزاسیون
 • فیلتراسیون
 • اکسیداسیون و احیاء

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید.

 • استخراج به روش حلال
 • جذب سطحی به وسیله کربن
 • تقطیر
 • فرایندهای غشایی
 • رزین های تبادل کننده یونی
 • انجماد و کریستالیزاسیون
 • فیلتراسیون
 • ترسیب (رسوب دهی) شیمیایی
 • تبخیر
 • فیلتراسیون و احیا
 • هیدرولیز
 • عریان سازی
 • تبخیر فیلم نازک
 • سیالات فوق بحرانی
 • انواع زباله سوز
 • انواع روش های بیولوژیکی برای بازیافت مواد زائذ خطرناک
 • و …

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با پاورپوینت مدیریت مواد زائد جامد صنعتی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

منابع تولید، انواع و ترکیب مواد زائد جامد شهری

مدیریت پسماند در صنعت نفت و گاز

پاورپوینت مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک

پسماندهای شهری و صنعتی

 

کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

آلودگی هوا و انتشار آن

آلودگی هوا و انتشار آن

آلودگی هوا و انتشار آن

فرمت: Pdf   تعداد صفحات: 52

 

انواع اقليم

بزرگ اقليم: بزرگ اقليم را سيستم هاي بزرگ جوي كه در ارتباط با گردش سياره اي هستند بر سطح كره زمين بوجود مي آورند.

اغتشاشات جوي نظير سيكلونها (مراكز كم فشار) و آنتي سيكلونها (مراكز پر فشار) كه قادرند هزاران كيلومتر را تحت نفوذ خود قرار دهند نمونه هاي اصلي بزرگ اقليم بشمار مي روند.

متوسط اقليم: بيش از هر اقليم ديگر تحت تاثير ناهمواري سطح زمين و شكل آنها قرار دارد. از اين رو اقليم دشت, جلگه, دامنه, دره و كوهستان را مشخص مي كند. از جمله فرايندهاي جوي كه تحت تاثير زمين قرار مي گيرند مي توان به وزش نسيم دريا و خشكي اشاره كرد.

اقليم محلي : به عنوان مثال مي توان اقليم مزارع, جنگل و شهر يا كوهستان را نام برد. حوزه و ابعاد اقليم محلي محدود تر از اقليم متوسط است.

ريز اقليم : اين قلمرو اقليمي كه كوچكترين واحد مهم اقليمي محسوب مي شود به شدت از شرايط فيزيكي سطح زمين تاثير مي پذريد. به عنوان مثال سرعت باد با نزديکتر شدن به سطح زمين به دليل افزايش اثر اصطكاک كاهش مي يابد و اين امر به نوبه خود ميزان اختلاط هوا را كم مي كند و به تشديد
اختلافات بين عناصر جوي ماند دما, رطوبت و فشار مي انجامد. نتيجه اين اختلافات ايجاد اقليم هاي مستقل و مشخص در ابعاد كوچكتر و حوالي سطح
زمين است.

تركيب اتمسفر:

اتمسفر به غشاي نازكي از هوا اطلاق مي گردد كه كره زمين را در بر گرفته است. هر چه از سطح زمين دور مي شويم از غلظت هوا كاسته مي شود. در ابتدا كاهش غلظت هوا بسيار سريع است.

50 % جرم هوا در ارتفاع كمتر از 5/5 كيلومتري سطح زمين قرار دارد. به عبارت ديگر سه چهارم جرم هوا در ارتفاع كمتر از 11 كيلومتري سطح زمين پراكنده است . افزايش غلظت هوا در نزديكي سطح زمين به دليل جاذبه و فشار وارده از سطوح بالاتر جو است. در دماي 0˚C و فشار 76 سانتيمتر جيوه چگالي هوا معادل kg/m1/3 مي باشد.

طبقه بندی لايه های اتمسفر

طبقه بندی لايه های اتمسفر

طبقه بندی لايه های اتمسفر

تغييرات دمايی در لايه های تشكيل دهنده اتمسفر

طبقه بندي لايه هاي اتمسفر

تروپوسفر : پايين ترين لايه اتمسفر است.

 • وجه تمايز آن با ديگر طبقات اتمسفر تجمع بخار آب در اين لايه است. به همين دليل بسياري از پديده هاي جوي كه با رطوبت ارتباط دارند و عاملي تعيين كننده در وضعيت هوا محسوب مي گردند فقط در اين لايه ديده مي شود. منبع حرارتي اين لايه انرژي تابشي سطح زمين است بنابراين دماي آن با افزايش ارتفاع به سرعت كاهش مي يابد. دماي قسمتهاي پايين تروپوسفر گرم تر از قسمتهاي فوقاني آن است.
 • ضخامت تروپوسفر يكسان نيست به عبارت ديگر اين ضخامت معمولا از 17 تا 18 كيلومتر در استوا به 10 تا 11 كيلومتر در مناطق معتدل و 7 تا 8 كيلومتر در قطبها متغير است.
 • حركات قائم و افقي هوا در تروپوسفر نسبت به لايه هاي بالاتر از آن بيشتر است
 • اين امر سبب تداخل بيشتر گازها در اين لايه شده و باعث مي شود نسبت تركيبات جو تا ارتفاع بسيار ثابت بماند.
 • در تروپوسفر جهت بادها به تبعيت از حركت وضعي زمين از غرب به شرق است و سرعت آنها با افزايش ارتفاع از سطح زمين معمولا زياد مي شود.

استراتوسفر:

 • سطوح پايين استراتوسفر از يك لايه پايدار در جهت عمودي تشكيل شده است.
 • دما در بالاي تروپوپوز بر حسب منطقه اقليمي و فصل تفاوت دارد.
 • با توجه به ميانگين روزانه روند دما در دراز مدت دو لايه مختلف در استراتوسفر تشخيص داده اند.
 • معمولا از ارتفاع 11 تا 25 كيلومتري استراتوسفر دما ثابت است و به عبارتي وضعيت ايزوترمي در آن برقرار است.
 • در بالاتر از اين ارتفاع به علت جذب بخشي از تابش ماوراء بنفش خورشيدي كه توسط ازن صورت مي گيرد دما تا ارتفاع حدود 50 كيلومتري تا به صفر درجه سانتيگراد تغيير مي كند.
 • اين لايه از استراتوسفر را ازنوسفر مي گويند و مرز آن را با لايه بالايي يعني مزوسفر لايه استراتوپوز مي نامند .
 • در استراتوسفر به ندرت ابر تشكيل مي شود
 • تنها در شرايط ويژه اي ابرهاي كوهستاني به نام ابرهاي مرواريدي مي تواند در ارتفاع 21 تا 29 كيلومتر از سطح زمين ظاهر مي شود.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با آلودگی هوا و انتشار آن داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

دانلود کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان

بحران آلودگی هوا و شرایط اضطراری آن

اصول و مبانی آلودگی هوا

 

اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها

اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها

اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها

اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها

فرمت: PPT   تعداد صفحات: 94

فهرست:

 • توسعه پایدار و دیدگاه جهانی

 • آب و محیط زیست

 • تصفیه فاضلاب های صنعتی

 • استفاده مجدد از پساب تصفیه شده صنعتی

 • استانداردها


آمارهای جهانی

 • 783 میلیون نفر از مردم جهان به آب سالم دسترسی ندارند.
 • از هر 9 نفر 1 نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارد.
 • در کشورهای درحال توسعه حدود 80 درصد مردم فاقد خدمات دفع بهداشتی فاضلاب هستند.
 • 443 میلیون دانش آموز در سال به بیماری های مرتبط با آب مبتلا می شوند.
 • نیمی از تخت های بیمارستانی در دنیا به بیماران ناشی از آب آلوده اختصاص دارد.
 • تا سال 2025 جمعیت جهان از مرز 8 میلیارد نفر خواهد گذشت.
 • تا سال 2025 از هر سه نفر جمعیت جهان، دو نفر با مشکل کم آبی مواجه خواهند بود.
 • 2/3 میلیارد نفر در جهان به بیماری های مرتبط با آب مبتلا هستند.
 • بیماری های ناشی از آب در سال باعث مرگ 12 میلیون نفر می شود.

مفهوم توسعه پایدار:

برآوردن نيازهاي نسل حاضر بدون لطمه زدن به قابليت نسل هاي آينده در برآوردن نيازهايشان

مديريت فعاليتهاي تاثير گذار بر محيط زيست به نحوي كه اطمينان حاصل نمائيم كه وضعيت محيط زيست براي نوه هاي ما بدتر از وضع كنوني نشود

اصل پنجاهم قانون اساسی: حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشد داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غيره از آن که محيط زيست را آلوده مي كنند، ممنوع مي باشد

آب و محیط زیست

وضعیت استرس آبی کشورها در سال 2040

وضعیت استرس آبی کشورها در سال 2040

چرا آب مهم است؟

 • در حدود 70 درصد سطح زمین پوشیده از آب می باشد.
 • 2/3 (دو سوم) وزن بدن انسان معمولی از آب تشکیل شده است.
 • زندگی تمام موجودات زنده به آب بستگی دارد.
 • چرخه غذایی به وجود آب بستگی دارد.
 • حفظ محیط زیست به چرخه آب در طبیعت بستگی دارد.
 • اثر آلودگی ها را کم می کند.
 • در حاصل خیزی خاک موثر است.
 • در بهبود شرایط آب و هوا تاثیر دارد.
بیشترین تگرانی جهانی از ریسک های موجود

بیشترین تگرانی جهانی از ریسک های موجود

روش های حفاظت از منابع آب

 • بازچرخانی
 • حداقل میزان کاربرد مواد شیمیایی در فرایندهای تولید محصول در واحدهای صنعتی
 • دفع اصولی مواد خطرناک
 • کاهش مصرف آب
 • حفظ رواناب ها
 • بازیافت منابع آب
 • مشارکت در اجرای طرح های سالم سازی آب و فاضلاب
 • حفظ اکوسیستم های طبیعی سالم
 • حفظ منابع آبی سالم
 • تلاش در جهت توسعه فرهنگی جامعه

مبانی فاضلاب صنعتی

هدف از تصفیه فاضلاب:

 • حفظ سلامت عمومی
 • کنترل و کاهش عوامل بیماری زا
 • حفظ محیط زیست و اکوسیستم های طبیعی
 • حفظ منابع آب سالم
 • بازچرخانی آب های مصرف شده

انواع فاضلاب

 • فاضلاب خانگی: مناطق مسکونی، تجاری، مدارس، فروشگاه ها
 • فاضلاب صنعتی: کیفیت و کمیت آنها بستگی به نوع صنعت و فرایند تولید دارد
 • فاضلاب شهری: رواناب ها و نشتاب ها
 • فاضلاب کشاورزی: مواد شیمیایی مصرف شده در اراضی زراعی
 • فاضلاب بیمارستانی: میکروارگانیسم ها (ویروس، باکتری )، داروها و …

مهمترين تفاوتي كه مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از:

 1. امكان وجود مواد  و تركيبات شيميايي و سمي در فاضلاب صنعتي بيشتر است.
 2. خاصيت خورندگي آن بيشتر است.
 3. خاصيت اسيدي و قليائي بيشتري دارد
 4. امكان وجود ارگانيسم هاي زنده در آن كمتر است.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

 

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با اثرات زیست محیطی آلاینده های فاضلاب های صنعتی و روش های کنترل و حذف آنها داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ قوانین و مقررات دفع فاضلاب و استفاده مجدد از پساب

⇐ عملکرد تصفیه خانه فاضلاب و آزمایشات کنترل کیفی آن

جزوه دوره آموزش مدیریت پسماندهای صنعتی

⇐ پاورپوینت مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک