ایمنی پرسکاری

ایمنی پرسکاری : مهمترین خطر دستگاه پرسکاری پرس شدن اعضای بدن توسط دستگاه است و برای این دستگاه پر خطر دستورالعمل ها و وسایل ویژه ای را توصیه کردن که در کار با دستگاه پرس حتما باید رعایت شود.

کلیه دستورالعمل های ایمنی, وسایل حفاظت فردی و … در کار با پرسکاری در این بخش قرار می گیرد.

چنانچه مطلب خاصی را مد نظر دارید در نظرات ثبت کنید تا در اسرع وقت در سایت منتشر شود.
شما اینجا هستید: بهداشت حرفه ای ⇐ ایمنی ⇐ ایمنی پرسکاری

دستگاه پرس

پاورپوینت ایمنی پرسکاری PPT

/
پاورپوینت ایمنی پرسکاری PPT پاورپوینت ایمنی پرسکاری PPT  تهیه و تن…