سوانح و حوادث ناشی از کار

سوانح و حوادث ناشی از کار : در محیط های کاری و صنایع در صورتی که ضلع ایمنی کار رعایت نشود دیر یا زود دچار حوادث ناگواری می شوند که بعضا از انها غیرقابل جبران است که در اغلب موارد و بعد از حادثه با بررسی مشخص می شود که یک مورد جزئی اعمال یا شرایط ناایمن باعث ایجاد این حوادث شده اند.

ما در این بخش مهمترین حوادث را مورد بررسی قرار می دهیم تا حداقل با تجربه گرفتن از این موارد بتوانیم محیط امنی را برای همکاران خود در محیط کار ایجاد کنیم.

چنانچه مطلب خاصی را مد نظر دارید در نظرات ثبت کنید تا در اسرع وقت در سایت منتشر شود.

شما اینجا هستید: بهداشت حرفه ای ⇐ ایمنی ⇐ سوانح و حوادث ناشی از کار

شبه حادثه

پیش طرح یا طرح قبل از حادثه

/
پیش طرح یا طرح قبل از حادثه پیش طرح یا طرح قبل از حادثه  فرمت…
تجزیه و تخلیل رویداد با روش ETA

تجزیه و تحلیل درخت رویداد ETA

/
تجزیه و تحلیل درخت رویداد ETA تجزیه و تحلیل درخت رویداد ETA …
مدلهای تجزیه و تحلیل حوادث

تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته با روش TMEPM

/
تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته با روش TMEPM تجزیه و تحلیل…
نرم افزارهای مدل سازی حوادث

مدلسازی پیامد حوادث فرایندی به کمک نرم افزارهای PHAST و ALOHA

/
مدلسازی پیامد حوادث فرایندی به کمک نرم افزارهای PHAST و ALOHA …
نقش انسان در حوادث صنعتی

شاخص های ضریب حوادث و تفسیر آنها

/
شاخص های ضریب حوادث و تفسیر آنها شاخص های ضریب حوادث و تفسیر آنها …
ممیزی ایمنی

دلایل متفاوت بودن گزارش های کارشناسی حوادث ناشی از کار

/
دلایل متفاوت بودن گزارش های کارشناسی حوادث ناشی از کار دلایل متفاو…
نقش انسان در حوادث صنعتی

شاخص های تعیین تقصیر در حوادث ناشی از کار

/
شاخص های تعیین تقصیر در حوادث ناشی از کار شاخص های تعیین تقصی…
انواع حوادث شیمیایی

پاورپوینت آنالیز حوادث به روش TRIPOD BETA

/
پاورپوینت آنالیز حوادث به روش TRIPOD BETA پاورپوینت آنالیز ح…
کنترل پروژه

آمار و کاربرد آن در حوادث

/
آمار و کاربرد آن در حوادث آمار و کاربرد آن در حوادث آمار: ارقام …