سوانح و حوادث ناشی از کار

سوانح و حوادث ناشی از کار : در محیط های کاری و صنایع در صورتی که ضلع ایمنی کار رعایت نشود دیر یا زود دچار حوادث ناگواری می شوند که بعضا از انها غیرقابل جبران است که در اغلب موارد و بعد از حادثه با بررسی مشخص می شود که یک مورد جزئی اعمال یا شرایط ناایمن باعث ایجاد این حوادث شده اند.

ما در این بخش مهمترین حوادث را مورد بررسی قرار می دهیم تا حداقل با تجربه گرفتن از این موارد بتوانیم محیط امنی را برای همکاران خود در محیط کار ایجاد کنیم.

چنانچه مطلب خاصی را مد نظر دارید در نظرات ثبت کنید تا در اسرع وقت در سایت منتشر شود.

شما اینجا هستید: بهداشت حرفه ای ⇐ ایمنی ⇐ سوانح و حوادث ناشی از کار

نقش انسان در حوادث صنعتی

حوادث ناشی از کار دکتر تهرانی

/
حوادث ناشی از کار دکتر تهرانی حوادث ناشی از کار دکتر تهرانی حوا…
نقش انسان در حوادث صنعتی

بررسی حوادث در صنایع و مشاغل مختلف

/
بررسی حوادث در صنایع و مشاغل مختلف   حادثه: رويدادی غير منتظره است كه به طور…
شبه حادثه

مدیریت شبه حادثه

/
مدیریت شبه حادثه مقدمه: سازمانی كه شبه حوادث را شناسایی، …
نقش انسان در حوادث صنعتی

راهنمای ثبت، تجزیه و تحلیل حوادث

/
راهنمای ثبت، تجزیه و تحلیل حوادث مقدمه تعاريف خطر …
بررسی حادثه

بررسی رسمی حادثه

/
بررسی رسمی حادثه سرفصل ها: حوادث بزرگ و درک درس های کلیدی …
نقش انسان در حوادث صنعتی

نقش انسان در بروز حوادث صنعتی

/
نقش انسان در بروز حوادث صنعتی نظريه هاينريش 88%حوادث به علت ا…
نرم افزارهای مدل سازی حوادث

نرم افزارهای مدل سازی حوادث

/
نرم افزارهای مدل سازی حوادث ارزیابی ریسک روشی پرکاربرد به منظور م…
ارگونومی در توانبخشی افراد

هزینه های جانی و مالی بیماریهای ناشی از کار

/
هزینه های جانی و مالی بیماریهای ناشی از کار برآورد می شود سالیانه…
تجزیه و تحلیل حوادث و گزارش نویسی

تجزیه و تحلیل رویدادها و گزارش نویسی HSE

/
تجزیه و تحلیل رویدادها و گزارش نویسی HSE Events analysis and repo…