بهداشت صنعتی

بهداشت صنعتی شاخه ای از علم بهداشت حرفه ای است که از بروز بیماریهایی که در محل کار توسط عوامل شیمیایی ، فیزیکی ، و بیولوژیکی بوجود می آید ، جلوگیری می کند. پزشک فقط تشخیص و درمان بیماریها و آسیب دیدگی ها را انجام میدهد ، ولی یک متخصص  بهداشت صنعتی، تشخیص ، ارزیابی و کنترل وضعیت کار را که ممکنه باعث بیماریهای شغلی در میان کارگران شود را بر عهده دارد . به عنوان یک کوشش واضح بهداشتی ،بهداشت صنعتی سعی می کند مشکلات را قبل از اینکه وضعیت به بیماری منجر شود ، حل کند . بیشتر از چندین سال است که محل اصلی بهداشت صنعتی فراتر از کارخانجات و معادن بلکه به بخشهای خدماتی و اداری نیز توسعه یافته است. بنابراین واژه صنعتی و حرفه ای به جای هم ، همراه کلمه بهداشت بکار میروند .

رفع آلودگی تجهیزات

رفع آلودگی تيمی تجهيزات

رفع آلودگی تيمی تجهيزات

موضوعات:

 • اطلاعات عمومي
 • اصول رفع آلودگی
 • روشهاي رفع آلودگي و مواد شيميايي
 • رفع آلودگي در صحنه عمليات
 • تجهيزات
 • لجستيک و محاسبه
 • حوادث مواد سمی صنعتی
 • حفاظت
 • تشخيص و شناسايي مواد سمی
 •  رفع آلودگي

اولين الويت: جلوگيری از آلودگی

رفع آلودگي: رفع آلودگي مجموعه پيچيده اي از اقدامات و رويه ها جهت كاهش (خنثي كردن) يا از ميان برداشتن (از بين بردن) كامل اثرات مضر عوامل شيميايي بيولوژيك و تشعشعي است.
زماني مي توانيم ادعا كنيم كه رفع آلودگي كامل شده كه بيش از 9.99 درصد رفع آلودگي از بين رفته باشد.

هدف: از ميان برداشتن يا غير مضر كردن عوامل سمي در حداقل زمان و بطور مؤثر.

ارزيابي قبل از آلودگي: نوع آلودگي (شيميايي)

 • روش و مواد شيميايي رفع آلودگي
 • وسايل رفع آلودگي ( منابع انساني و فني – تجهيزات، تيمهاي رفع آلودگي )
 • اهداف رفع آلودگي
 • سطح رفع آلودگي
 • مكان و زمان رفع آلودگی

چه چيزي براي رفع آلودگي مورد نياز است:
• ارزيابي ( نياز براي رفع آلودگي )
• تجهيزات رفع آلودگي
• مواد رفع آلودگي
• تيمهاي آموزش ديده

اصول اساسي اوليه رفع آلودگي موفق ( برنامه ريزي، آماده سازي و اجرا )

سرعت: (سازماندهي صحيح و مناسب، آماده سازي مؤثر، در دست بودن رويه هاي صحيح بدون فدا كردن ايمني و امنيت)

بخشهاي بدن كه در معرض قرار مي گيرند (2-5 دقیقه)

الويت: ( در رابطه با شيء آلوده شده و يا آلوده كننده ) رفع آلودگي انفرادي و شيميايي

كامل شدن: كليه اقدامات و رويه هاي محافظت استاندارد، اجرا شده است مصلحت انديشي: هيچ مصلحت انديشي نبايد در مورد رفع آلودگي پرسنل صورت گيرد

اقدامات حفاظت در خلال رفع آلودگی

 1. انجام كليه عمليات با لباس و پوشش كامل
 2. برنامه ريزي مكان پوشيدن و در آوردن تجهيزات محافظ
 3. رعايت كليه رويه ها
 4. در منطقه آلوده غذا نخوريد و سيگار نكشيد
 5. از سياست « عدم لمس » پيروي كنيد
 6. جمع آوري ضايعات طبق نوع ضايعات
 7. تجهيزات رفع آلودگي خود را كنترل كرده و وسايل آسيب ديده و خراب را عوض كنيد
 8. پس از اتمام فرايند آلودگي، كليه اعضاي تيم رفع آلودگي بايد خود را رفع آلودگي كنند
 9. حضور تيم پزشكي ( كمك هاي اوليه ) ضروري است
 10. محدوديتهاي زماني براي پوشيدن لباس محافظ را رعايت كنيد
 11. كليه تجهيزات را رفع آلودگي كرده و بشوئيد
 12. برنامه رفع آلودگي را هرچه سريعتر پس از آلودگي يا آلودگي ناقص انجام دهيد

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

حتما بخوانید:

 

بهداشت کار قالیبافان

بهداشت کار قالیبافان

تامین شرایط فیزیکی برای قالیبافان

 • تامین شرایط مناسب دما و رطوبت
 • تامین روشنایی مناسب

شرایط جوی محیط کار

كميات‌ مهم‌ و اصلي‌ در ارزيابي‌ شرايط جوي‌ محيط كار:

 • درجات‌ حرات‌: شامل‌ دماي‌ خشك ‌ ta، دماي‌ تر tw، دماي‌ گويسان‌ tg دمای بدن و ميانگين‌ دماي‌تشعشعي‌ MRT.
 • سرعت‌ جريان‌ هوا: در استرس‌ برودتي‌ و حرارتي‌ هر دو مهم‌ است‌.
 • رطوبت‌ نسبي‌: در محيط گرما، ميزان‌ رطوبت‌ نسبي‌ اهميت‌ زيادي‌ دارد.
 • متابوليسم‌: شامل‌ متابوليسم‌ پايه‌ و متابوليسم‌ شغلي‌): هرچه‌ ميزان‌ متابوليسم‌ بيشتر باشدنشان‌ دهنده‌ سنگيني‌ كار و بالطبع‌ توليد گرماي‌ بيشتردر بدن‌ خواهد بود.
 • فشار هوا: تأثير آن‌ از بقيه‌ كمتر است‌.

با داشتن‌ کمیات‌ فوق‌ متناسب‌ با نوع‌ كار به‌ شاخص‌هايي‌ دست‌ مي‌يابيم‌ كه‌ مي‌توانند نمايانگروضعيت‌ محيط كار باشند. پس‌ از تعيين‌ حدود مواجهه‌ كارگر و مقايسه‌ با استانداردها ارزيابي‌محيط كار و برنامه‌ كار-استراحت‌ و نيز چگونگي‌ كنترل‌ مخاطرات‌ تعيين‌ مي‌گردد.

روشنایی در محیط کار

سيستم روشنايي مطلوب:

   ويژگيهاي روشنايي مطلوب صرف‌نظر از منبع تأمين آن در موارد زير خلاصه مي‌گردد.

 • شدت روشنايي مطابق استاندارد (عمومي و موضعي)
 • رنگ‌دهي مناسب (کامل بودن طیف – کافی بودن طیف)
 • عدم وجود سايه روشن محسوس
 • عدم وجود سطوح انعكاس دهنده مزاحم
 • عدم قرارگيري منابع روشنايي در ديد مستقيم كارگر
 • انعكاس مناسب سطوح داخلي بمنظور توزيع روشنايي

جهت دانلود فایل پاورپوینت بهداشت کار قالیبافان  بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

برای دانلود کلیک کنید

کاربرد پرتوها در کشاورزی

بهداشت کشاورزی

بهداشت کشاورزی

بهداشت کشاورزی

طرح بهداشت كشاورزی

صنعت كشاورزي يكي از بخش هاي مهم وبا ارزش هر جامعه است و درصد زيادي از شاغلين دراين بخش فعاليت دارند و تقريبا“ از مشاغل پايه جهت تامين غذااست.

با توسعه بخش كشاورزي و ورود تكنولوژي جهت بهره برداري مطلوبتر وتوليد اقتصادي تر به تبع عوامل زيان آور متعددي وارد اين بخش از محيط كار شده است.وهمين امر باعث شده كه سلامت شاغلين كشاورزي در معرض خطر قرار گيرد.طبق برآورد سازمان بين المللي كار سالانه حدود 170 هزار نفر از كشاورزان جان خود را از دست مي دهند .

تعريف بهداشت كشاورزي :

بهداشت كشاورزي علمي است كه با شناسائي ، ارزيابي وكنترل عوامل وشرايط زيان آور محيط كار وانجام مراقبت هاي بهداشتي ودرماني حافظ سلامتي كشاورزان باشد.

اهداف طرح بهداشت كشاورزي :

 1. آموزش و ارتقاء سطح آگاهي كشاورزان در خصوص عوامل زيان آور اين شغل
 2. بازديد و بهسازي  واحدهاي كشاورزي
 3. تعيين سطح سلامت شاغلين كشاورز

كشاورزي از ديدگاه بهداشت حرفه اي:

كشاورزي صنعتي: به كشاورزي گفته مي شود كه درآن مكاني به نام كارگاه وجود دارا كه درآن كارگاه كارگران تحت سرپرستي كارفرما فعاليت دارند.

به استناد ماده 85 قانون كار كليه مقررات كارگاه در بخش كشاورزي صنعتي اعمال مي گردد.

اين واحدها شامل : مرغداري ها ، گاوداريها ، پرورش طيور صنعتي ،پرورش ماهي و كشت گلخانه اي

كشاورزي سنتي: كليه باغات بدون حصار ، مزارع ، دامداري خانگي در اين گروه قرار مي گيرد. در اين گروه بايستي به اولويت هاي زير توجه نمود:

بيماريهاي مشترك انسان ودام ، سموم وعوارض آن ، خطر ماشين آلات كشاورزي

معاينات اين گروه بايستي جهت سرپرستان خانوار درهر روستا با هماهنگي خانه بهداشت انجام گردد.

روشهاي ارتقاء سهم مشاركت كشاورزان در برنامه بهداشت كشاورزي

 1. تشكيل جلسات آموزشي توجيهي براي تعاوني ها واتحاديه هاي كشاورزي ومروجين كشاورزي در خصوص اهداف برنامه
 2. هماهنگي با سازمان جهاد كشاورزي جهت جلب مشاركت تعاوني ها وتشكل هاي مرتبط در راستاي بهسازي كارگاههاي كشاورزي
 3. تهيه ، تدوين واجراي برنامه هاي آموزشي مدون براي كشاورزان واجراي آن از طريق سيستم شبكه با مشاركت جهاد كشاورزي ،مسئولين اتحاديه وتشكل هاي صنفي
 4. جلب مشاركت سازمان آموزش وپرورش جهت آموزش بهداشت كشاورزي در مدارس روستائي
 5. مشاركت شوراهاي اسلامي روستا ودهياران در برنامه
 6. استفاده از سيستم تشويق براي كشاورزان فعال در امر بهسازي وبهداشت كشاورزي
 7. فعال نمودن برنامه رابطين بهداشتي در سطح روستاها در ارتباط با برنامه بهداشت كشاورزي
 8. استفاده از رسانه هاي گروهي ومطبوعات محلي صدا و سيما و…

ادامه مطلب را با دانلود فایل پاورپوینت مشاهده کنید:

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بهداشت کشاورزی داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کاربرد پرتوها در کشاورزی

آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کار کشاورزی

ایین نامه حفاظتی کار با سموم دفع افات نباتی در کشاورزی

 

شاد بودن در محیط کار

لبخند را فراموش نکنید!

لبخند را فراموش نکنید!

لبخند را فراموش نکنید!

اعمال ما، همیشه رساتر از کلماتند. مثلاً تبسم شما به طرف مقابلتان می‌گوید: ”من دوستت دارم، تو مرا خوشحال می‌کنی، از ملاقاتت خوشحالم“. تبسم خرجی ندارد، ولی چیزهای بسیاری می‌آفریند. لبخند بدون این‌که دهنده‌اش را فقیر کند، گیرنده را ثروتمند می‌کند.

تبسم، یک لحظه بیشتر پایدار نیست، ولی گاهی خاطره‌اش تا ابد باقی می‌ماند. هیچ‌کس آن‌قدر غنی نیست که نیازی به تبسم نداشته باشد و هیچ‌کس آن‌قدر فقیر نیست که از عهده بخشش یک تبسم برنیاید. لبخند، خستگی را برطرف و افراد مأیوس را امیدوار می‌کند. لبخند، اشعه آفتاب است برای افسردگان و بهترین پادزهر طبیعی است برای غم و ناراحتی. با همه اینها، تبسم را نه می‌توان خرید و نه می‌توان گدائی کرد و نه می‌توان دزدید، زیرا تبسم یک کالای زمینی نیست، مگر زمانی‌که عطا شود. پس لبخند را فراموش نکنید.

لبخند بی‌هزینه شما، گرانبهاترین هدیه است. در تمام دنیا انسان‌ها وقتی خوشحالند، لبخند می‌زنند بر طبق تحقیقات انسان‌شناسان، لبخند یکی از احساسات جهانی و شاخص احساسات انسانی است. توانائی لبخند زدن یکی از تفاوت‌های اصلی فیزیولوژیک بین انسان و حیوان است. توانائی لبخند زدن از کارکردهای سطوح عالی مغز است که فقط در نوع انسان و حیوان است. توانائی لبخند زدن از کارکردهای سطوح عالی مغز است که فقط در نوع انسان مشاهده شده است. در حالی‌که انقباض عضلات صورت برای نشان دادن خشم و تنفر در اغلب پستانداران عالی وجود دارد.دکتر ”پل اکمن“ محقق ارتباطات غیرکلامی می‌گوید: ”لبخند یکی از ساده‌ترین و در عین حال یکی از گیج‌کننده‌ترین حالات انسان است.

“ برای یک لبخند، تنها یک ماهیچه صورت مورد نیاز است، در حالی‌که برای نشان دادن اندوه و یا تنفر، دست کم باید دو ماهیچه صورت‌تان را به‌کار بگیرید، یعنی برای لبخند زدن به انرژی به مراتب کمتری نیاز دارید. پس کسانی‌که پیوسته اخم به چهره دارند، انرژی فراوانی را مصرف می‌کنند تا خصوصیتی را در چهره خود پدید آورند.تحقیقات علمی جدید همگی مؤید آن ضرب‌المثل قدیمی‌اند که می‌گوید: ”خنده بر هر درد بی‌درمان دواست.“ بر طبق تحقیقات پزشکان انگلیسی در اگوست ۱۹۵۸ خندیدن بر تمام اندام‌های بدن تأثیر می‌گذارد، به‌عنوان مسکن طبیعی عمل می‌کند، فشار روانی را کاهش می‌دهد، کالری‌ها را به سرعت می‌سوزاند و سوءهاضمه را بهبود می‌بخشد.

در حال حاضر نیز دانشمندان معتقدند که می‌توانیم با خنده چاقی را از بین ببریم، زیرا خنده به سرعت سوخت و ساز را افزایش می‌دهد. جریان خون و فرآیندهای هاضمه با خندیدن سرعت می‌یابند و کل سیستم بدن از حالت رکود و کسالت خارج می‌شود: دکتر ”جون گومز“ روان‌پزشک می‌گوید: ”خنده در نهایت بهترین شیوه کنار آمدن با هیجانات عصبی و موقعیت‌های پراسترس است. خنده، استرس را همچون یخی در برابر آتش ذوب می‌کند. لبخند و خنده، رشد سرطان را متوقف می‌کند. همچنین کسانی‌که بیشتر می‌خندند، کمتر در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند. و کسانی‌که در زندگی، خود را از شادی دور نگه می‌دارند، به مراتب بیشتر از مردم شاد به سرطان دچار می‌شوند.

گاهی پیش می‌آید که تمایلی به لبخند زدن نداریم و حالمان چندان خوش نیست؛ در چنین صورتی می‌توانیم نکات زیر را به‌کار ببندیم و همه باید به مؤثر بودن آنها امیدوار باشیم تا هیچ‌گاه چهره‌مان از لبخندی زیبا خالی نباشد. این سخن مارک تواین را فراموش نکنید ”که هیچ چیز غم‌انگیزتر از دیدن چهره‌های جوان ولی عبوس نیست.“به‌خود بقبولانید که لبخند بزنید و یا پیش خود آوازی را زمزمه کنید. طوری رفتار کنید که گوئی شاد و خوشحالید. این امر موجب می‌شود که شادی، شما را فراموش نکند. اغلب ما درست به همان اندازه احساس شادی می‌کنیم که تصمیم گرفته‌ایم شاد باشیم. همیشه قدردان باشید و به نعماتی که دارید بیندیشید.

همیشه احساس قدرشناسی با طبیعی‌ترین لبخند دنیا همراه می‌شود. همه جا پیام‌آور دوستی، شادی و نشاط باشید تا هم از شما استقبال کنند و اگر تاکنون چنین می‌پنداشتیم که ابتدا باید شاد باشیم و سپس لبخند بزنیم، طبق تئوری جدید می‌توانیم ابتدا لبخند بزنیم و سپس شاد شویم.

● عباراتی در ستایش لبخندلبخند زدن تو به روی برادرانت، برای تو صدقه است. حضرت محمد (ص)مشکلاتت را در چمدان قدیمی بگذار و ببند و لبخند بزن، لبخند بزن. ضرب‌المثل ایتالیائیبی‌مصرف‌ترین روزها روزی است که در آن نخندیده باشیم. چارلز فیلدآموختن خندیدن نتیجه داشتن زندگی خوب است و فراگرفتن خندیدن شروع یک زندگی خوب. شادهلم استترنشاط درونی مدت زندگی خود را می‌توانیم با تعداد تبسم‌هائی که بر لب‌هایمان می‌نشیند اندازه بگیریم. شادهلم استترآن‌جا که لبخندی نیست لبخند بزنید، لبخند یافت خواهد شد. بوداگذار جهان هر چه باشد، تو همیشه لبخند بزن تا جهانت خندان نماید. کنفوسیوس

فواید لبخند زدن

 1. لبخند جذابتان می کند.همه ما به سمت افرادیکه لبخند می زنند کشیده می شویم. لبخند یک کشش و جذبه فوری ایجاد می کند. دوست داریم نسبت به آنها شناخت پیدا کنیم.
 2. لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد.دفعه بعدی که احساس بی حوصلگی و ناراحتی کردید، لبخند بزنید. لبخند به بدن حقه می زند.
 3. لبخند مسری است.لبخند زدن برایتان شادی می آورد. با لبخند زدن فضای محیط را هم شادتر می کنید و اطرافیان را مانند آهن ربا به سمت خود می کشید.
 4. لبخند زدن استرس را از بین می برد.وقتی استرس دارید، لبخند بزنید. با اینکار استرستان کمتر می شود و می توانید برای بهبود اوضاع وارد عمل شوید.
 5. لبخند زدن سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.به این دلیل عملکرد ایمنی بدن تقویت می شود که شما احساس آرامش بیشتری دارید. با لبخند زدن از ابتلا به آنفولانزا و سرماخوردگی جلوگیری کنید.
 6. لبخند زدن فشارخونتان را پایین می آورد.وقتی لبخند می زنید، فشارخونتان به طرز قابل توجهی پایین می آید. لبخند بزنید و خودتان امتحان کنید.
 7. لبخند زدن اندورفین، سروتونین و مسکن های طبیعی بدن را آزاد می کند.تحقیقات نشان داده است که لبخند زدن با تولید این سه ماده در بدن باعث بهبود روحیه می شود. می توان گفت لبخند زدن یک داروی مسکن طبیعی است.
 8. لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد.عضلاتی که برای لبخند زدن استفاده می شوند صورت را بالا می کشند. پس نیازی به کشیدن پوست صورتتان ندارید، سعی کنید همیشه لبخند بزنید.
 9. لبخند زدن باعث می شود موفق به نظر برسید.به نظر می رسد که افرادیکه لبخند می زنند اعتماد به نفس بالاتری دارند و در کارشان بیشتر پیشرفت می کنند.
 10. لبخند زدن کمک می کند مثبت اندیش باشید.لبخند بزنید. حالا سعی کنید بدون از بین رفتن آن لبخند به یک مسئله منفی فکر کنید. خیلی سخت است. وقتی لبخند می زنیم بدن ما به بقیه بدن پیغام می فرستد که “زندگی خوب پیش می رود”. پس با لبخند زدن از افسردگی، استرس و نگرانی دور بمانید

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با لبخند را فراموش نکنید! داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

آشنایی با عوامل خطر سکته مغزی

 

مولیبدین در محیط زیست و سلامت انسان

بهداشت و سلامت روان

بهداشت و سلامت روان

بهداشت و سلامت روان

نگاه کلی کلمه بهداشت روانی چقدر برای شما آشناست؟

چه ارتباطی بین بهداشت روانی و اختلالات رواني وجود دارد؟ چگونه می‌توانیم بهداشت روانی خود را حفظ کرده یا بهبود ببخشیم؟ واژه بهداشت (Health) و سلامتی همیشه انسان را در طول تاریخ به خود مشغول کرده است. تدوین برنامه‌های تربیتی – بهداشتی برای حفظ سلامتی و مطالعه ، جلوگیری و درمان بیماریها نمونه‌ای از این اقدامات بشری است.

بهداشت در یک تقسیم کلی به دو نوع “بهداشت جسمی” و “بهداشت روانی” تقسیم می‌شود. ولی آنها همپوشی‌های زیادی را با هم دارند (بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند).

بهداشت روانی از آن جهت که رابطه مستقیمی با “عملکرد فردی – اجتماعی” و آسیب‌های روانی – اجتماعی” دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و این اهمیت باعث تدوین و اجرای برنامه‌های متعدد بهداشت روانی در سه بعد ” پیشگیری ، درمان و توانبخشی” می‌شود این سه بعد در برگیرنده تمام اهداف و فعالیت‌های بهداشت روانی است.تعاریف بهداشت روان تعریف سازمان بهداشت جهانی”بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار دارد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های روانی و جسمی ، بهداشت به معنای نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.

“تعریف انجمن بهداشت روانی کانادا نجمن بهداشت روانی کانادا در یک دید جامع بهداشت روانی را در سه قسمت “نگرش‌های مربوط به خود ، نگرش‌های مربوط به دیگران و نگرش‌های مربو به زندگی” تعریف می‌کند. از نظر این انجمن بهداشت روانی یعنی : “توانایی سازگاری با دیدگاههای خود ، دیگران و رویارویی با مشکلات روزمره زندگی.”

عوامل موثر بربهداشت روانی بهداشت روانی افراد متاثر از عوامل متعددی است، اگر چه این عوامل به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرند ولی در واقع این موضو ع چند وجهی متاثر از یکدیگر است. بدین معنی که افراد به علت شرایط محیطی یا عوامل فردی تعادل و آرامش روحی شان دچار تغییراتی می‌شود و هر چه شدت این عوامل زیادتر باشد، تاثیر و تهدیدش بیشتر خواهد بود. عواملی همچون : “عدم برآورده شدن نیازهای اولیه، ناکامی، استرس، یادگیری، مسائل اجتماعی و رسانه های جمعی و… از عمده ترین تاثیرگذاران بر بهداشت روانی هستند.

ابعاد بهداشت روانی یشگیری نوع اول (Primary Prevention)هدف این نوع از بهداشت روانی ممانعت از شروع یک بیماری یا اختلال است، “با حذف عوامل کلی کاهش عوامل خطرساز ، تقویت مقاومت افراد ، دخالت در فرایند اختلال” بدست می‌آید.”برنامه‌های آموزش بهداشت روانی (نظیر آموزش والدین برای تربیت کودکان ، آموزش تاثیرات مصرف الکل و مواد و…)، برنامه‌های بالا بردن کارایی و توان افراد (نظیر برنامه‌های تقویتی برای کودکان محروم) ، ایجاد سیستم‌های حمایت اجتماعی (نظیر بیمه‌های درمانی ، ایجاد و حمایت از گروه‌های محلی و اجتماعی حمایت کننده از افراد مبتلا)” نمونه‌های پیشگیری نوع اول می‌باشد.

پیشگیری نوع دوم (Secondary Prevention]هدف اقدامات این بعد از برنامه بهداشت روانی ، شناخت به موقع و درمان فوری و مناسب اختلال (یا بیماری) است. تمام نظریه‌ها و اقدامات درمانی نظیر “گروه درمانی ، روانکاوی و …” در غالب این بعد از بهداشت روانی قرار می‌گیرد.پیشگیری نوع سوم هدف این بعد از بهداشت روانی ، بازگرداندن و حفظ تمام یا قسمتی از توانایی‌های از دست رفته فرد به علت اختلال (یا بیماری) است، تا فرد بتواند به گونه‌ای مفید و سازنده به زندگی “خانوادگی ، اجتماعی و شغلی” خود باز گردد.

در واقع برنامه‌های این بعد با “توانبخشی” (Rehabilitation) افراد و جلوگیری از بازگشت مجدد اختلال (یا بیماری) در فرد و حفظ و پیشبرد سلامت ایجاد شده توسط درمان ، سروکار داشته ، اقدامات قبلی را تکمیل می‌کند.چشم انداز بحث موضوع بهداشت روانی و تامین آن برای “مردم ، سازمانها و دولتها” بسیار مهم است، چرا که با کارایی فردی و اجتماعی افراد و در کنار آن با پیشرفت‌های “علمی ، صنعتی و…” جامعه گره خورده است. امروزه اکثر کشورها منابع زیادی را برای بهبود بهداشت روانی جامعه صرف می‌کنند و در کنار آن با تدوین برنامه‌های جامع از “سازمان‌ها و منابع محلی – اجتماعی” نیز استفاده می‌کنند. متاسفانهايران از این حرکت جامعه بشری به دور مانده است.بطوری که افراد و بیماران دچار مشکلات روحی از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی بیمه خدمات درمانی بهداشتی محروم هستند و تاکنون هیچگونه نشانه و حرکت موثری که نشان دهنده اهمیت بهداشت و سلامتی این افراد باشد در دولت دیده نشده است. در واقع افراد و بیماران دچار “مشکلات روحی – روانی” افراد “فراموش شده” در ایران هستند.

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با بهداشت و سلامت روان داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

کلیات ایمنی و سلامت شغلی

سلامت در حوزه کار و اشتغال

 

رنگ و کاربرد ان در ایمنی

تاثیر رنگها بر شخصیت شما

تاثیر رنگها بر شخصیت شما

تاثیر رنگها بر شخصیت شما آیا می دانید انتخاب رنگ ارتباط بسیار نزدیکی با شخصیت افراد دارد ؟ آنچه در زیر می خوانید می تواند راهنمای خوبی برای شما باشد اما فراموش نکنید که نتیجه آن در رابطه با شخصیت شما صد در صد نیست و نوع شخصیت شما را یک روانشناس با تست های تخصصی تعیین خواهد کرد ولی مطلب ذکر شده در زیر کمک زیادی به شما در این رابطه خواهد کرد.

سیاه: سیاه رنگی مطلق است که در فراسوی آن، زندگی تمام می شود.

سیاه یعنی نه، که نشانه ای از ترک عشق و انصراف از فعالیتهای جمعی است.به معنی نیستی، ناامیدی به آینده و سکوتی ابدی است و حس سنگینی را به افراد القا می کند.تأثیر خوبی بر مزاج ندارد و در کودکان هم اثرات منفی دارد.دوستداران رنگ سیاه معمولا” خسته و افسرده اند.اگر خسته نباشند، ناراضی اند.اگر ناراضی نباشند، مغرورند.اگر مغرور نباشند، انکار می کنند.اگر انکار نکنند هم ناراضی اند، هم مغرور، هم خسته و هم انکار می کنند اما احتمالا” خودشان هم خبر ندارند.طرفداران سیاه زیاد هم ناامید نشوند چون از طرفی دیگر سیاه نمادی از آبرومندی و شرافت است(دیده اید ماشین های شیک و کلاس بالا معمولا” سیاه و براقند)

قهوه ای: آدمهای قهوه ای را بدون قسم خوردن می توان باور کرد، یعنی حرفشان سند است.اما طرفداران این رنگ معمولا” آواره اند(جالب است بدانید که رنگ مورد علاقه آوارگان جنگ جهانی دوم، قهوه ای بوده است).قهوه ایها یا یک بیماری جسمی جدی دارند و یا مشکلی که به نظر آنها غیر قابل حل است، پس این افراد از نظر جسمی و روحی در خطرند.

خاکستری: خاکستری را در کهنسالان و خانه سالمندان باید پیدا کرد.این افراد معمولا” غمگینند و محافظه کار و حتی اگر آهنگی گوش کنند(اگر خجالت نکشند)، غمگین است(مثلا” مثل اینکه ایرانیها داریوش گوش کنند)، مثل اینکه به آنها گفته اند خوشی بی خوشی.

قرمز: قرمز پسندها پر از شوق زندگی، عاشق و مبارزه طلب، پرتکاپو و شجاع، اهل معاشرت، شلوغ و پر سروصدا هستند.ظاهرا” نیرویشان تمام نشدنی است، خوب مشت می زنند و کتک خورهای خوبی هم هستند.در مجموع و خلاصه اینکه برونگرا هستند.قرمز باعث افزایش نبض و فشار خون می شود.هر چی باشه پرسپولیسه دیگه

آبی: آبی ها خلاقند و همیشه فکرهای تازه می کنند، مورد احترام، آرام و دوست داشتنی هستند و احساساتشان را خوب کنترل می کنند.عاشق تنهایی، احساساتی و ملایم اند.نماد ابدیت و عمق و کمال گرایی است از ویژگیهای افراد آبی دوست صلح، مهربانی و هماهنگی است.(طرفداران آبی به خودشون نگیرند، همیشه و همه جا استثنا هست).این رنگ سبب کاهش نبض و فشار خون می شود.

سبز: آدمهای سبز مذهبی اند.در انجمنهای خیریه یا بیمارستان یافت می شوند!!!مضطرب و انعطاف پذیرند.اگر دنبال شریک(البته شریک تجاری نه زندگی) می گردید سعی کنید سبز باشد(نه اینکه رنگ پوستش سبزه باشد).رنگی مقدس است.سبزها اصلاح گرند و بسیار علاقه به نصیحت کردن دارند.کوشش و پشتکار عجیبی دارند

زرد آدمهای زرد بر خلاف نظر عموم بیمار و رنجور نیستند و منتظر خوشبختیهای بزرگند.آرام و قرار ندارند.توسعه طلب و اهل اختراعند.گاهی حسود و معمولا” بلند پرواز.

بنفش بنفش دوستها صمیمی و حساسند وذوق عارفانه دارند.گاهی آنقدر صمیمی می شوند که قضاوت و تصمیم درست نمی توانند بگیرند

نارنجی نارنجی پسندها اهل مسابقه و سلطه طلبند و سرشار از آرزوهای دور و درازند

ارغوانی: ارغوانی ها پایشان روی زمین است و سر و فکرشان در ابرها پرواز می کند(البته فکر بد نکنید!!).عاشق دین و عرفان اند.اندیشمند و عاشق مناظره و اثبات حقایق، اما هنوز معلوم نیست که چرا یک دفعه از این رو به آن رو می شوند و بنابراین اصلا” به فکر پیش بینی آنها نباشید تغییر رنگ محبوب با گذشت زمان امری طبیعی است اما اگر ناگهانی باشد بحث برانگیز و عجیب است.

 

 • هرگونه سوالی در رابطه با تاثیر رنگها بر شخصیت شما داشتید در نظرات ثبت کنید تا بررسی شود.

  هر مطلبی لازم داشتید, کافیه سفارش دهید تا در سایت قرار گیرد.

 

حتما بخوانید:

⇐ پاورپوینت کاربرد رنگ ها در ایمنی

رنگ و کاربرد آن در حوزه ایمنی

 

استرس شغلی

اضطراب

اضطراب

اضطراب نگرانی فکری ، جزئی از زندگی روزمره است. کمی نگرانی و اضطراب می تواند به تمرکز و انگیزه کمک کند. اما اگر اضطراب زیاد و بیش از اندازه باشد، ممکن است که شما احساسی از ناامیدی به همراه گیجی و همچنین احساس نگرانی بیش از حد نسبت به رویدادهای غیر جدی و معمولی زندگی داشته باشید.در واقع افزایش نگرانی و اضطراب به حدی که بر زندگی روزمره شما تسلط یابد پدیده ای طبیعی نیست. البته گاهی این اضطراب شدید ممکن است به علت بیماریهای دیگر از جمله افسردگی و یا محرکهای فیزیکی یا احساسی ایجاد گردد که با برطرف شدن عامل ایجاد آن اضطراب نیز از بین می رود.

علائم فیزیکی اضطراب شامل :

لرزش و گرفتگی عضلات و یا پرش عضلات احساس گرفتگی یا پری در ناحیه گلو یا قفسه سینه نفس تنگی و افزایش ضربان قلب سبکی سر یا گیجی عرق سرد و دستان مرطوب تونوس و دردهای عضلانی خستگی مفرط مشکلات و نامنظمی در خواب(مشکل در به خواب رفتن یا بیدار ماندن به مدت طولانی و یا احساس عدم راحتی در به خواب رفتن و بیدار شدن)در واقع اضطراب با اثر گذاشتن بر روی قسمت ارتباطات در مغز ، در خلاقیت و عملکرد انسان مشکل ایجاد می -گردد.

علائم احساسی اضطراب عبارتند از:عدم احساس راحتی ، بی قراری ، احساس تحریک پذیری بیش از اندازه نگرانی بیش از حد ترس دائم از اینکه اتفاقی بد در حال وقوع است و یا احساسی مبنی بر اینکه دنیا به آخر رسیده است.عدم توانایی در تمرکز . احساسی مثل اینکه همه چیز را فراموش می کنی (ذهن خالی از همه چیز می گردد.)

اختلالات اضطرابی اختلالات اضطرابی وقتی اتفاق می افتد که افراد علائم احساسی و فیزیکی مذکور را داشته باشند. در واقع اختلالات اضطرابی با روابط معمولی افراد و فعالیتهای زندگی روزمره آنها تداخل می کند. همچنین زنان دو برابر مردان مستعد ابتلا به مشکلات این بیماری می باشند.
از جمله اختلالات اضطرابی عبارتند از: وحشت زدگی(panic disorder) ترس بیش از حد (phobia) اختلالات وسواسی احتلالات اضطرابی پس از ترومااغلب علت اختلالات اضطرابی ناشناخته است. بسیاری از بیماران احساس اضطراب، عصبانیت و حساسیت خود را در تمام طول زندگی خویش به همراه دارند و این مشکل می تواند در هر سنی اتفاق بیفتد.

اختلالات اضطرابی در بچه هایی که حداقل یکی از والدین آنها سابقه ای از بیماری افسردگی داشته باشند دو برابر بچه های دیگر می باشد. همچنین اختلالات اضطرابی می تواند به همراه دیگر مشکلاتی همچون مشکلات فکری و ذهنی مثل افسردگی و مصرف نادرست مواد باشد.

مشکلات فیزیکی اضطراب مانند بیماریهای قلبی و ریوی می باشد لذا قبل از تشخیص اختلالات اضطرابی معاینات دقیق پزشکی باید انجام پذیرد.Panic attacksاحساس ناگهانی اضطراب و ترس بی نهایت بدون علت و دلیل مشخصی و یا بدون وجود خطر ، احساسی بسیار شایع است.علائم این حمله شامل احساس از دست دادن کنترل خود و یا احساس مرگ به همراه تنفس سریع و ضربان تند قلب می باشد. فرد ممکن است احساس گیجی، عرق ریزی و یا لرزش داشته باشد.

گاهی ممکن است علائم به صورت تنفس دشوار و سخت ، دردهای قفسه سینه و ضربات نامنظم قلبی نمایان گردد. این علائم بطور ناگهانی و بدون هشدار قبلی ظاهر می گردد. بعضی وقتها این علائم به حدی ناگهانی وشدید اتفاق می افتد که فرد فکر می کند که دچار حمله قلبی شده است. خیلی از این علائم ممکن است در بیماریهای دیگر مثل تیروئید شدید و یا بیماریهای انسدادی مزمن ریوی اتفاق بیفتد.

Phobia فوبیا در واقع ترس بی نهایتی است که بر زندگی روزمره فرد اثر می گذارد. این افراد بدون علت و یا خطر خاصی دچار ترس می گردند. البته آنها از ترس بی علت خود آگاهی دارند ولی قادر به کنترل آن نیستند.
فوبیا بطور شایعی در این افراد و نیز افرادی که به حملات وحشت زدگی دچار می گردند اتفاق می افتد. آنها با فرار و یا خودداری از قرار گرفتن در مکان ، خاطره یا موقعیتی که با دیدن و یا به یاد آوردن آن دچار ترس می گردند مقابله می کنند.

سه نوع تیپ اصلی یا اختلالات ترس (phobic disorders) عبارت اند از:

 1. ترس از تنها ماندن یا حضور در مجامع عمومی که قادر به فرار یا کمک گرفتن از کسی نباشد.
 2. (agora phobia) ترس از حضور در مجامعی که ممکن است مورد انتقاد قرار گیرند.
 3. Social phobia ترس از چیزهای خاص. (special phobia) (قسمت فوریت ها را نگاه کنید و علائم خود را بررسی کنید و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمائید.)

1- فوریتها (Emergencies) – احساس درد شدید و فشار دهنده در ناحیه قفسه سینه به همراه احساس سنگینی در سینه و یا به همراه سایر علائم حملات قلبی.خطر جدی برای خود یا دیگران شامل: فکر استفاده از وسائلی همچون اسلحه و داروهای مرگ آور که فرد قادر به صدمه زدن به دیگران و یا خودکشی باشد.قرار دادن زمانی مشخص برای انجام خودکشی فکر اینکه دیگر قادر به حل مشکلات و یا خاتمه دردهانیست. (دنیا به آخر رسیده است.)

پیشگیری از حملات اضطرابی

 1. از خوردن کافئین خودداری کنید.(مانند قهوه ، چای ، کولاها ، شکلات). زیرا کافئین شما را در یک حالت تحریک پذیر قرار می دهد.
 2. از سیگار کشیدن خودداری کنید و یا از سیگارهایی استفاده کنید که محصولات کمتری از تنباکو داشته باشند زیرا نیکوتین موجود در سیگار سبب افزایش تحریک پذیری فیزیکی و فیزیولوژیکال می گردد، همچنین سبب افزایش انقباض عروقی و افزایش کارکرد قلبی می شود.
 3. انجام ورزش روزانه می تواند بسیار کمک کننده باشد. حتی یک پیاده روی کوتاه اطراف آپارتمان می تواند شما را آرام نگه دارد.درمانهای شناختی رفتاری تا حد زیادی در کنترل اضطراب و حمله های ترس کمک کننده می باشند.

درمان اصول کلی:

 1. ابتدا ترس و اضطراب خود را در رابطه با موقعیت خاص بشناسید و قبول کنید که شما دچار این اضطراب هستید و برای مواجهه با این موقعیت برنامه ریزی کنید.برای مثال اگر شما دائم در خصوص مسائل مالی اضطراب دارید ، یک برنامه پس انداز را برنامه ریزی کنید و یا بودجه را بطور مجزا در نظر بگیرید.
 2. در مشکلات قبلی خود باقی نمانید.تغییراتی ایجاد کنید که احساس راحتی بیشتری داشته باشید و اجازه دهید تا مشکلات را پشت سر بگذارید.
 3. با بدن و جسم خود مهربان باشید.
 4. تنشها را با ورزش سنگین و ماساژ رها سازید.
 5. از تکنیکهای رها سازی (Relaxation) استفاده نمایید.
 6. به اندازه کافی استراحت کنید و اگر در خواب مشکل دارید به پزشک مراجعه نمایید.
 7. از الکل ، کافئین و شکلات و نیکوتین دوری جویید.
 8. فکر خود را مشغول نمایید.
 9. برای لذت بردن به بیرون بروید ، مثلا به دیدن یک فیلم کمدی ، پیاده روی و یا کوهنوردی .
 10. برنامه ریزی روزانه داشته باشید، داشتن کار بیش از حد و یا بیکار بودن در طی روز می تواند به اضطراب شما بیفزاید.
 11. علائم خود را یادداشت کنید و گاهی به دوست صمیمی خود آنها را بازگو کنید ، گاهی مواقع گفتگو کردن با یک دوست از اضطراب شما می کاهد.
 12. در گروههای اجتماعی شرکت کنید و یا بطور داوطلبانه به کمک دیگران بپردازید.

تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ ـ دکتر سمیرا سرخوش اختصاصی سیمرغ

 

راست نگفتن برای سلامتی شما مضر است!

راست نگفتن برای سلامتی شما مضر است!

راست نگفتن برای سلامتی شما مضر است!

 

اینکه به خودتان یا دیگران دروغ بگویید، سلامتی خود را تحت تاثیر قرار می‌دهید، در زمان حال یا مدتی دیرتر.با خودتان رو راست باشید، بدانید که چه زمانی باید نه بگویید.مقاله زیر را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چرا صداقت بهترین روش استیک دوست صمیمی از شما دعوت می‌کند تا برای جشن تولد وی بروید. وقتی به تقویم نگاه می‌کنید، می‌بینید که همه روزها وقت شما پر است و در آن روز هم برنامه ریزی کرده‌اید، به جای اینکه صداقت داشته باشید، لبخند می‌زنید و دعوت او را قبول می‌کنید. برای خیلی از مردم، بزرگترین فاکتور استرس در زندگی تلاش آنها برای راضی نگه داشتن همه می‌باشد. این افراد سعی می‌کنند همه را خشنود کنند.

این شیوه منجر به این می‌شود که به هر دعوتی پاسخ مثبت بدهند، تا جایی که دیگر وقت آزادی برای استراحت و تنها بودن آنها باقی نمی‌ماند. تنها مسئله‌ای که از این احساس توان فرسا حاصل می‌شود این است که زندگی از کنترل آنها خارج می‌شود. صادقانه با خود فکر کنید و آنچه را که واقعا در حد توان خود می‌دانید، انجام دهید و زمانی را هم برای خود ذخیره کنید. از نه گفتن نهراسید. هنگامیکه شما بدانید که چه موقع باید نه بگویید کنترل زندگی خود را دارید.استرس و خطر سرطان زمانی که فرد احساسات منفی خود را انکار می‌کند، دچار استرس می‌شود.
این استرس به مرور سبب افزایش خطر بیماری مثل سرطان می‌شود. بیماران سرطانی بیشتر از سایر افراد دچار استرس‌های طولانی مدت می‌شوند، شامل افسردگی مزمن. علاوه بر این استرس طولانی مدت و بادوام، خیلی از بیماران سرطانی که با انکار و پنهان احساسات خود متمایز می‌شوند. مطالعات فراوانی حاکی از آن هستند که رابطه‌ای بین مغز و احساسات در دستگاه عصبی خودکار، سیستم ایمنی و درون ریز بدن وجود دارد. هر آنچه را می‌توانید در جهت ابراز احساسات خود و صادق بودن انجام دهید. از طریق تکنیک‌های تنفسی، فعالیت بدنی، نوشتن و صحبت کردن راجع به احساسات خود، استرس را از بین ببرید، با این شیوه خطر سرطان را کمتر می‌نمایید.

صحبت کردن راجع به احساسات برای خیلی از افراد مشکل می‌باشد. بهترین راه برای خنثی سازی احساسات منفی، شناختن آنها می‌باشد. زمانی که صادقانه احساسات خود را اذعان می‌کنید، از بدن خود در مقابل این هورمون‌های مخرب استرس محافظت می‌کنید. احساسات را از قفسه سینه خود خارج کنید. زمانی که ناامید، غمگین و آزرده هستید، به دیگر افرادی که عامل آن بوده‌اند بفهمانید. زمانی که قصد دارید احساسات خود را منتقل سازید، صادقانه رفتار کنید، وقتی از کسی انتقاد می‌کنید، مهربان باشید، و زمان اظهار نظر صریح و قاطع باشید. آن زمانی که احساسات خود را اذعان می‌نمایید، کمتر باعث آزردگی خود می‌شوید.

اما اگر احساسات خود را پنهان ساختید، همانند بمبی می‌شوید که هر زمان امکان منفجر شدن دارد. هر آنچه که در قلب خود پنهان ساخته‌اید را بیرون بریزید و از آرامش ذهن خود و فوایدی که حاصل می‌شود، لذت ببرید.

 

خلاقیت آموختنی است

خلاقیت آموختنی است

خلاقیت موضوع جالب و بحث انگیزی هست که تاثیر آن در موفقیت و پیشرفت افراد ثابت شده است. اما اینکه آیا می‌توان به آموزش خلاقیت پرداخت و آنرا به افراد آموزش داد تا بوسیله آن برنامه‌های دیگر آموزشی خود را پیش ببرند اکثر صاحبنظران امکان چنین آموزشی را تائید کرده‌اند. اکثر روانشناسان آموزشی چه در مکتب شناختی و چه در مکاتب رفتاری معتقدند که خلاقیت و آفرینندگی قابل آموزش هستند. در زیر مراحل آموزش خلاقیت آمده است.
طبقه بندی مسائل مسائلی را که به یادگیرندگان می‌دهید طبقه بندی کنید. مسائل و موضوعات را بطور کلی می‌توان به دو دسته مسائلی که شناخته شده هستند ولی راه حل آنها معلوم نیست و مسائلی که در آن هم مساله و هم روش حل مساله برای دانش آموز و کل بشریت ناشناخته است، تصمیم بندی کرد.

گفته می‌شود ابتدا مسائلی به یادگیرنده داده شود که از دسته اول هستند یعنی مساله شناخته شده است ولی روش حل مساله برای یادگیرنده ناشناخته است. بتدریج می‌توان فرد را در موقعیتهایی قرار داد که در آن هم مساله و هم روش حل مساله ناشناخته هستند. هر چه موقعیت برای یادگیرنده ناشناخته تر باشد میزان خلاقیت او بیشتر خواهد شد.

آموزش مهارتهای حل مساله

به یادگیرندگان مهارتهای حل مساله را آموزش دهید و آنها را به استفاده از این مهارتها ترغیب نمایید. پژوهشهای انجام شده اثر بخشی تعدادی از فنون و مهارتهای حل مساله را در یادگیری تفکر آفریننده نشان داده‌اند. معروفترین آنها روش بارش مغزی است. در این روش معلم مساله‌ای را به دانش ‌آموزان کلاس می‌دهد و از آنها می‌خواهد تا هر چه راه حل به ذهنشان می‌رسد برای مساله بگویند. پیش از ارائه تمام راه حلها بوسیله همه دانش ‌آموزان کلاس ، هیچگونه اظهار نظری درباره آنها از سوی معلم یا سایر دانش‌آموزان ابراز نمی‌شود این روش شبیه روش تداومی آزاد مورد استفاده روانکاوان است.

علاوه بر روش بارش مغزی ، آموزش مهارتهای پژوهشی نیز یادگیرنده را در یادگیری خلاقیت کمک می‌کند. آموزشهای روش صحیح وضع کردن فرضیه و آزمودن آن تواناییهای تفکر خلاق را در یادگیرندگان افزایش می‌دهد. همچنین مطالعه خلاقانه را می‌توان به یادگیرنده آموزش داد. به عبارتی می‌توان به فرد یاد داد تا مطالب را به صورت خلاقانه مطالعه کنند. مثلا می‌توان بهیادگیرنده گفت: وقتی به خواندن مطالب یک کتاب می‌پردازید به موارد استفاده مختلف اطلاعاتی که در آن کتاب به آنها برمی‌خورید بیندیشید.

خیلی اهمیت دارد که به راههایی که می‌توانید اطلاعات خوانده شده را در زندگی شخصی و حرفه ای خود بکار ببرید فکر کند. تنها به این سوال اکتفا نکنید که مولف چه می‌گوید از خود بپرسید که چگونه می‌توانم آنچه را که نویسنده نوشته است مورد استفاده قرار دهم. تنها به یک مورد استفاده اکتفا نکنید. تا آنجا که می‌توانید موارد استفاده‌های بیشتری را بیابید و بعضی از آنها را برای معارف آینده خود یادداشت کنید.
ممکن است مدتی وقت لازم باشد تا این نوع مطالعه کردن را بیاموزید. با این حال مایوس نشوید بعد از دو سه روز خواهید دید که می‌توانید این روش مطالعه را به راحتی بکار ببرید.

اهمیت دادن به دستاوردهای خلاقانه یادگیرنده

دستاوردهای خلاقانه یادگیرنده را مورد تشویق قرار دهید. تشویق و تقویت رفتارهای خلاقانه مانند تشویق هر نوع رفتار دیگر باعث نیرومندی و افزایش آن می‌شود. برای این منظور نسبت به سوالات غیر متعارف یادگیرنده با احترام برخورد کنید و به آنها توجه کنید و از سرکوب کردن چنین سوالاتی خودداری کنید. نسبت به اندیشه‌ها و راه حل‌های نامعقول او نیز توجه داشته باشید و با احترام برخورد کنید به دیگران نشان دهید که اندیشه‌های آنها با ارزش است. فرصت‌هایی به یادگیرندگان بدهید تا در آن به یادگیری‌های مورد علاقه خود بپردازند و یادگیریهای خود انگیخته آنان را مورد تشویق قرار دهید. به آنها فرصت دهید تا بدون ترس از عواقب ارزشیابی شما از کارشان به یادگیری، تفکر و اکتشاف بپردازند.