آشنایی با اساتید بهداشت حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی

آشنایی با اساتید بهداشت حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی

در این بخش به معرفی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی می پردازیم. جا داره که همینجا از تلاش بی وقفه آنها جهت ارتقا سطح علمی و فرهنگی رشتمان تشکر کنیم.

163
cv

توجه داشته باشید که این لیست در سال 99 تنظیم است و در آینده اگر تغییری در لیست ایجاد شد می توانید از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا پست بروزرسانی شود.

4/5 - (5 امتیاز)

دکتر فریده گلبابایی (مدیر گروه)

رتبه علمی: استاد

 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر فریده گلبابایی

مقطع

رشته تحصیلی دانشگاه سال فارغ التحصیلی
 کارشناسی  بهداشت صنعتی شهید بهشتی

 1358

 کارشناسی ارشد

 بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی تهران  1363
 دکتری تخصصی   مهندسی بهداشت حرفه ای تهران

 1372

زمینه های تحقیقاتی:

 • ارزیابی آلاینده های هوا
 • کنترل آلاینده های هوا
 • شرایط جوی
 • ارزیابی ریسک بهداشتی

آدرس رزومه: http://www.tums.ac.ir/faculties/fgolbabaei

آدرس ایمیل: fgolbabaei@tums.ac.ir


دکتر پروین نصیری

رتبه علمیاستاد

رشته تحصیلی: فیزیک (عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار)

دکتر پروین نصیری

مقطع

رشته تحصیلی دانشگاه سال فارغ التحصیلی
کارشناسی فیزیک ملی ایران

1350

کارشناسی ارشد

فیزیک بهداشت تهران 1354
دکتری فیزیک USTL France

1380

زمینه های تحقیقاتی:

 • کنترل صدا و ارتعاش در صنعت و محیط زیست
 • پرتوهای یونساز و غیر یونساز
 • کنترل گرما
 • مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست
آدرس رزومه: http://www.tums.ac.ir/faculties/nassiri

آدرس ایمیل: nassiri@tums.ac.ir


دکتر سید جمال الدین شاه طاهری

رتبه علمی: استاد

 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر سید جمال الدین شاه طاهری

مقطع

رشته تحصیلی دانشگاه سال فارغ التحصیلی
کارشناسی شیمی تهران

1365

کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1370
دکتری بهداشت حرفه ای دانشگاه Surrey انگلستان

 1375

زمینه های تحقیقاتی:

 •  سم شناسی شغلی و محیطی
 • آماده سازی نمونه های محیطی و بیولوژیکی
 • روش های آنالیز نمونه های محیطی و بیولوژیکی
آدرس رزومه: http://www.tums.ac.ir/faculties/shahtaheri

آدرس ایمیل: shahtaheri@tums.ac.ir


دکتر مهدی قاسم خانی 

رتبه علمی: استاد بازنشسته

 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای

20160910 130157 1

مقطع

رشته تحصیلی دانشگاه سال فارغ التحصیلی
کارشناسی بهداشت صنعتی  شهید بهشتی

 1356

کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی  تهران  1359
دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی تهران

 1376

زمینه های تحقیقاتی:

 • عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
 • ارزیابی و کنترل ریسک در شرایط گرمایی و سرمایی
 • سم شناسی شغلی و محیطی
 • ارزیابی و کنترل ریسک عوامل شیمیایی و بیولوژیکی
 • ارزیابی ریسک مواجهه با آزبست
آدرس http://www.tums.ac.ir/faculties/ghasemkh : CV

آدرس ایمیل: ghasemkh@tums.ac.ir


دکتر محمد رضا منظم اسماعیل پور 

رتبه علمی: استاد

 رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور

مقطع

رشته تحصیلی دانشگاه سال فارغ التحصیلی
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی تهران

 1366

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی تهران  1369
دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای  سالفورد (انگلستان )

 1385

زمینه های تحقیقاتی: عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
آدرس رزومه: http://www.tums.ac.ir/faculties/esmaeelm

آدرس ایمیل: esmaeelm@tums.ac.ir


دکتر علیرضا صدیقی 

رتبه علمی: استاد یار

رشته تحصیلی: دامپزشکی (گرایش سم شناسی)

20160919 101502 1 1

زمینه های تحقیقاتی: سم شناسی صنعتی

آدرس رزومه: http://www.tums.ac.ir/faculties

آدرس ایمیل: inspection@tums.ac.ir


دکتر سید ابوالفضل ذاکریان

رتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: ارگونومی

دکتر سید ابوالفضل ذاکریان

مقطع

رشته تحصیلی دانشگاه سال فارغ التحصیلی
کارشناسی بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی تهران

 1370

کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی تهران  1376
دکتری ارگونومی  مولتی مدیا – مالزی

 1387

زمینه های تحقیقاتی:

 • ارگونومی شناختی
 • ارگونومی سازمان
 • روشنایی در محیط کار
 • تعامل بین انسان و کامپیوتر HCI
آدرس وب سایت: http://tums.ac.ir/faculties/zakerian

آدرس ایمیل: zakerian@tums.ac.ir


دکتر عادل مظلومی

رتبه علمی: دانشیار  

رشته تحصیلی: ارگونومی

دکتر عادل مظلومی

مقطع

رشته تحصیلی دانشگاه

سال فارغ التحصیلی

کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی شهید بهشتی  1373
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران

 1376

دکتری

ارگونومی  UOEH‌ ژاپن

 1388

زمینه های تحقیقاتی:

 •  روش های ارزیابی ارگونومی
 • ارگونومی فیزیکی
 • ارگونومی محصول
 • ارگونومی خودرو
 • خطای انسانی
 • ارزیابی ریسک ایمنی
 • رفتار و فرهنگ ایمن
 • بررسی حوادث
آدرس http://www.tums.ac.ir/faculties/amazlomi  : CV

آدرس ایمیل: amazlomi@tums.ac.ir


دکتر علی کریمی

رتبه علمی: دانشیار  

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر علی کریمی

مقطع

رشته تحصیلی دانشگاه سال فارغ التحصیلی
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی شهید بهشتی

1382

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی شهید بهشتی 1385
دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران

1390

زمینه های تحقیقاتی:

 • تهویه صنعتی
 • طراحی و  اجرای سیستم های کنترل آلاینده های هوا
 • ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی
 • ایمنی صنعتی و مدلسازی ریسک
 • ارزیابی عوامل زیان آور بیولوژیک
آدرس رزومه: http://tums.ac.ir/faculties/a_karimi

آدرس ایمیل: a_karimi@sina.tums.ac.ir


دکتر منیره خادم

رتبه علمی: استادیار

 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای

خادم

مقطع

رشته تحصیلی دانشگاه سال فارغ التحصیلی
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی اصفهان

1381

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1384
دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران

1395

زمینه های تحقیقاتی:

 • سم شناسی شغلی
 • توسعه روش های آماده سازی نمونه های محیطی و بیولوژیکی
 • آنالیز نمونه های بیولوژیکی و محیطی
آدرس ایمیل: khadem@sina.tums.ac.ir

دکتر جبرائیل نسل سراجی

استاد بازنشسته گروه

jnsaraji@tums.ac.ir

دکتر محمد جواد جعفری (مدیر گروه)

دکتر محمد جواد جعفری

دکتر محمد جواد جعفری


دکتر مصطفی پویاکیان

دکتر مصطفی پویاکیان


دکتر رضوان زنده دل

دکتر رضوان زنده دل


دکتر علی صالحی سهل آبادی

دکتر علی صالحی سهل آبادی

 • رتبه علمی : استادیار
 • رزومه فارسی
 • آدرس پست الکترونیکی : asalehi529@sbmu.ac.ir
 • شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 248

دکتر سمیه فرهنگ دهقان 

دکتر سمیه فرهنگ دهقان


دکتر داود پناهی

دکتر داود پناهی

 • رتبه علمی: استادیار
 • آدرس پست الکترونیکی: davodpanahi@sbmu.ac.ir
 • شماره تماس: 41-22432040  داخلی 225

دکتر ایرج علی محمدی (مدیر گروه)

دکتر ایرج علی محمدی

دکتر ایرج علی محمدی

 • دکترای بهداشت حرفه ای
 • رتبه علمی: دانشیار
 • تلفن :86704749
 • فاکس :88622707
 • ایمیل آکادمیک: irajrastin1@gmail.com

دکتر رسول یاراحمدی

دکتررسول یاراحمدی

دکتر رسول یاراحمدی

 • مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت حرفه ای
 • رتبه علمی  : دانشیار
 • تلفن ثابت : 86705504
 • فاکس :88622707
 • ایمیل:yarahmadi.r@iums.ac.ir
 • ایمیل آکادمیک :yarahmadi.r@iums.ac.ir
 • CV :/uploads/Dr.yarahmadi

دکتر آزاده اشتری نژاد

دکتر آزاده اشتری نژاد

دکتر آزاده اشتری نژاد

 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی سم شناسی
 • رتبه علمی در گروه: استادیار
 • تلفن ثابت: 86704754
 • فاکس: 88622707
 • ایمیل: azadeh_ashtarinezhad@yahoo.com
 • ایمیل آکادمیک :ashtarinezhad@iums.ac.ir

دکتر حسین ابراهیمی

دکتر حسین ابراهیمی

دکتر حسین ابراهیمی


دکتر شهرام وثوقی

دکتر شهرام وثوقی

دکتر شهرام وثوقی

 • مدرک تحصیلی: دکتری بهداشت حرفه ای
 • رتبه علمی در گروه: استاد یار
 • تلفن ثابت:  86704807
 • Cv :/uploads/Dr vosoghi
 • ایمیل آکادمیک : vosoughi.sh@iums.ac.ir
 • ایمیل : sh_vosoughi@yahoo.com

دکتر باقر مرتضوی (مدیر گروه)

دکتر سید باقر مرتضوی

دکتر سید باقر مرتضوی


دکتر علی خوانین

دکتر علی خوانین

دکتر علی خوانین

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی فیزیک از دانشگاه خوارزمی سال 1364
 • کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس سال 1367
 • دکترای بهداشت حرفه ای از دانشگاه تربیت مدرس سال 1381
 • ایمیل: khavanin@modares.ac.ir
 • تلفن: 82883849 و 82883825
 • رزومه انگلیسی: www.modares.ac.ir/~khavanin
 • Scholar
 • رزومه فارسی
 • رزومه لاتین

دکتر حسن اصیلیان مهابادی

حسن اصیلیان مهابادی

حسن اصیلیان مهابادی

دکتر عبدالرحمان بهرامی (مدیر گروه)

دکتر عبدالرحمان بهرامی

دکتر عبدالرحمان بهرامی

 • مرتبه علمی: استاد
 • مدرک: phd
 • رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای
 • گرایش : عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

علائق پژوهشی:

 • ارائه روش ­های نمونه برداری و تجزیه ای جهت آلاینده­ های فرار در هوا با روشهای نوین مانند ریز استخراج جامد و Needle trap
 • ارزیابی ریسک سلامتی و انجام روش­های نمونه برداری در هوا
 • کنترل آلاینده­ ها در محیط کار
 • توسعه روش­ های نوین ریز استخراج مایع در تجزیه بیومارکرهای ادراری
 • رزومه پژوهشی
 • معرفیcv در صفحه google scholar

دکتر رستم گلمحمدی

دکتر رستم گلمحمدی

دکتر رستم گلمحمدی

 • مرتبه علمی: استاد
 • مدرک: phd
 • رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای

علائق پژوهشی :

 1. ارزيابي، مدلسازي و كنترل صدا و ارتعاش
 2. ارزيابي و طراحي روشنايي مصنوعي (داخلي- محوطه اي- جاده اي)
 3. ارزيابي و طراحي روشنايي طبيعي و طراحي پنجره ها
 4. اخلاق حرفه ای

دکتر مجید معتمد زاده

دکتر مجید معتمدزاده

دکتر مجید معتمدزاده

 • مرتبه علمی: استاد
 • گروه ارگونومی

علائق پژوهشی :

 1. كاركرد ارگونومي
 2. ارگونومي مشاركتي
 3. روش هاي ارزيابي ارگونومي

دکتر فرشید قربانی شهنا

دکتر فرشید قربانی شهنا

دکتر فرشید قربانی شهنا

علائق پژوهشی :


دکتر محمد جواد عصاری

دکتر محمد جواد عصاری

دکتر محمد جواد عصاری

علایق پژوهشی:

 • سم شناسی شغلی، پایش بیولوژیک، شناسائی
 • ارزشیابی آلاینده‌های شیمیائی محیط‌ کار
 • ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با سموم شیمیائی جهت کارشناسان شاغل در مراکز دولتی و صنایع
 • شناسائی و ارزشیابی آلاینده‌های شیمیائی و ارزیابی ریسک مواجهه شغلی در صنایع و مراکز تولیدی مختلف در قالب قراردادهای ارتباط در صنعت
 • ارائه مشاوره تخصصی به کارشناسان و مدیران واحدهای تولیدی و صنایع
 •  تلفن مستقیم : 38380090 داخلی شماره 117
 • تلفخانه دانشگاه : 38380583 و 38380160 داخلی 543
 • ایمیل : asari@umsha.ac.ir
 • سوابق اجرایی
 • سوابق پژوهشی(مهر96)
 • سوابق آموزشی
 • معرفی در  Google Scholar

 دکتر محسن علی آبادی

 دکتر محسن علی آبادی

دکتر محسن علی آبادی

علائق پژوهشی :

 • آکوستیک 
 • ارتعاشات  صنعتی
 • ارگونومی محیطی

سابقه تحصیلی


دکتر امید کلات پور

دکتر امید کلات پور

دکتر امید کلات پور

علائق پژوهشی :


دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

علائق پژوهشی :

 1. مديريت ايمني فرآيند
 2. مديريت ريسك

دکتر فرهاد فروهر مجد (مدیر گروه)

دکتر فرهاد فروهر مجد

دکتر فرهاد فروهر مجد

 • درجه علمی: دانشیار
 • تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۲۶۵
 • آدرس ايميل: forouhar@hlth.mui.ac.ir

دکتر احسان حبیبی

دکتر احسان حبیبی

دکتر احسان حبیبی


 • درجه علمی: استاد
 • تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۲۵۸
 • آدرس ايميل: habibi@hlth.mui.ac.ir
 • فايل رزومه: cv-en-dr-ehsan-habibi.pdf

دکتر مسعود ریسمانچیان

دکتر مسعود ریسمانچیان

دکتر مسعود ریسمانچیان

 • درجه علمی: استاد یار
 • تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۲۶۳ و ۰۳۱۳۷۹۲۳۲۶۹
 • آدرس ايميل: rismanchian@hlth.mui.ac.ir

دكتر سيامک پورعبديان

دكتر سيامك پورعبديان

دكتر سيامك پورعبديان

 • درجه علمی: دانشیار
 • تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۲۶۱
 • آدرس ايميل: pourabdian@hlth.mui.ac.ir

دكتر حبيب‌الله دهقان

دكتر حبيب‌الله دهقان

دكتر حبيب‌الله دهقان


دکتر سارا کریمی

دکتر سارا کریمی

دکتر سارا کریمی

 • درجه علمی: استاد یار
 • تلفن:  ۰۳۱۳۷۹۲۳۲۶۷
 • آدرس ايميل: s_karimi@hlth.mui.ac.ir

مهندس حسين علی يوسفی

مهندس حسين علی يوسفی

مهندس حسين علی يوسفی

دکتر محمد جواد زارع سخویدی (مدیر گروه)

دکتر محمد جواد زارع

دکتر محمد جواد زارع

 • پست سازمانی: هیات علمی و مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مدیر مسئول و سردبیر مجله Archives Of Occupational Health
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • پست الکترونیک: mjzare[at]ssu.ac.ir
 • شماره تماس: 31492197-035
 • شرح وظایف
 • برنامه هفتگی
 • رزومه
 • اینجانب در googelscolar
 • اینجانب در scopuse

دکترابوالفضل برخورداری

دکترابوالفضل برخورداری

دکترابوالفضل برخورداری

 • پست سازمانی: هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و مدیر مسئول مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت
 • مرتبه علمی: استاد
 • مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه انگلیس
 • پست الکترونیک:abolfazl[at]ssu.ac.ir
 •  برنامه هفتگی
 • رزومه
 • شرح وظایف
 • اینجانب در googelscholar
 • اینجانب در scopuse

مهندس غلامحسین حلوانی

مهندس غلامحسین حلوانی

مهندس غلامحسین حلوانی

 • پست سازمانی: هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 • مرتبه علمی: استادیار
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • پست الکترونیک: halvani[at]ssu.ac.ir
 • شماره تماس: 31492196-035
 • برنامه هفتگی
 • رزومه
 • شرح وظایف
 • اینجانب در googelscholar
 • اینجانب در scopuse

دکتر رضا جعفری ندوشن

دکتر رضا جعفری ندوشن

دکتر رضا جعفری ندوشن

 • پست سازمانی: هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، سردبیر مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت
 • مرتبه علمی: استادیار
 • مدرک تحصیلی: دکترا مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • پست الکترونیک : jafarinodoushan[at]gmail.com
 • شماره تماس: 31492203-035
 • برنامه هفتگی :
 • رزومه
 • شرح وظایف
 • اینجانب در googelscholar
رزومه   مدیر گروه شماره تماس
pdf1  دکتر محمد رضا قطبی، دانشیار 31325014

اعضاء هیئت علمی

pdf1 دكتر علی فقیهی، استادیار ۳۱۳۲۵۱۰۸
pdf1   دکتر ناصر هاشمی نژاد، دانشیار 31325157
pdf1 مهندس نسرین صادقی، مربی ۳۱۳۲۵۴۴۶
pdf1 دکتر سجاد زارع، استادیار ۳۱۳۲۵۱۱۰
pdf1 دکتر محبوبه اسحاقی، استادیار ۳۱۳۲۵۱۱۱

دکتر مسعود قنبری (مدیر گروه)

دکتر مسعود قنبری

دکتر مسعود قنبری


دکتر اکبر برزگر

دکتر اکبر برزگر

دکتر اکبر برزگر

 • استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
 • آخرین مدرک تحصیلی: Ph.D
 • رزومه

دکتر فرامرز قره گوزلو

دکتر فرامرز قره گوزلو

دکتر فرامرز قره گوزلو

 • استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
 • آخرین مدرک تحصیلی: Ph.D
 • رزومه

مهندس حاجیعلی یارتیره

مهندس حاجیعلی یارتیره

مهندس حاجیعلی یارتیره

 • مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • رزومه
دکتر امید گیاهی (مدیر گروه)
 • دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رشته تحصیلی: متخصص طب کار و بیماریهای شغلی
 • آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

مهندس جمشید خوبی (معاون آموزشی)
مهندس جمشید خوبی

مهندس جمشید خوبی

 • مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 •  Click here to download CV

دکتر کمال الدین عابدی
دکتر کمال الدین عابدی

دکتر کمال الدین عابدی

 • استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
 • آخرین مدرک تحصیلی: PhD
 • Click here to download CV

دکتر ابراهیم محمدی
 • استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رشته تحصیلی: سم شناسی
 • آخرین مدرک تحصیلی: PhD
 •  Click here to download CV

مهندس ابراهیم درویشی
مهندس ابراهیم درویشی

مهندس ابراهیم درویشی

 • مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
 • آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا (PhD)
 • Click here to download CV 

معاون مدیر گروه: مهندس بهزاد سرانجام

اعضای گروه:

 • دکتر محسن پورصادقیان
 • دکتر نورالدین قراری علی بابالو
 • دکتر پژمان محمدی
 • مهندس بهزاد سرانجام
 • مهندس امین بابایی پویا
 • آقای دکتر یوسف حمیدزاده اربابی

کارشناس گروه بهداشت حرفه‌ای: مهندس نگین نصیروند، مهندس طیبه صادقی، مهندس رویا جعفری، مهندس رباب حسین پور

دکتر مهدی چهانگیر بلورچیان (مدیر گروه)

دکتر مهدی چهانگیر بلورچیان

 • پزشک ، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای ، طب کار، مربی، عضو هیات علمی
 • mblourchian@yahoo.com
 • شناسهCV

 دکتر محمود حیدری
 دکتر محمود حیدری

دکتر محمود حیدری

 • دکتری تخصصی (phD)  بهداشت حرفه ای، استادیار، عضو هیات علمی
 • youraccount@youremail.com
 • شناسهCV

دکتر جواد وطنی

 • دکتری تخصصی (Ph.D) مهندسی  بهداشت حرفه ای، استادیار، عضو هیات علمی  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 • jvatani@gmail.com

دکتر محمدرضا رضایی کهخا (مدیر گروه)

مهندس علیرضا خمر

مهندس علیرضا خمر

 • سمت: ریاست دانشکده بهداشت و مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصص شیمی تجزیه
 • رتبه علمی: استادیار
 • تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰
 • پست الکترونیک: M.r.rezaei.k@gmail.com
 • Curriculum Vitae

مهندس علیرضا خمر

مهندس علیرضا خمر

مهندس علیرضا خمر

 • سمت: عضو هیات علمی-مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
 • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رتبه علمی: مربی
 • شماره تلفن: ۰۹۱۵۱۴۰۰۶۳۴
 • پست الکترونیک: Alireza.ohs@gmail.com
 • Curriculum Vitae

مهندس سمیه سامانی

 • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست
 • آدرس cv :cv

مهندس مریم قلع جهی

مهندس مریم قلع جهی

مهندس مریم قلع جهی

 • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
 • Curriculum Vitae

حسین شجاعی فرح آبادی

دکتر ابوالفضل قهرمانی (مدیر گروه)

دکتر ابوالفضل قهرمانی

دکتر ابوالفضل قهرمانی

 • رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای
 • مرتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
 • پست الکترونیکی: ghahramani@umsu.ac.ir
 • رزومه

دکتر ایرج محبی

دکتر ایرج محبی

دکتر ایرج محبی

 • مرتبه علمی: استاد
 • رشته تحصیلی: طب کار
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بالینی
 • ایمیل: mohebbi_iraj@yahoo.co.uk
 • رزومه

دکتر تیمور اللهیاری

دکتر تیمور اللهیاری

دکتر تیمور اللهیاری

 • مرتبه علمی: دانشیار
 • رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
 • ایمیل: Allahyari@umsu.ac.ir
 • رزومه

دکتر عباس جعفری

دکتر عباس جعفری

دکتر عباس جعفری

 • مرتبه علمی: استادیاز
 • رشته تحصیلی: سم شناسی
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
 • ایمیل: abbasj63@gmail.com
 • رزومه

دکتر محمد حاج آقا زاده

دکتر محمد حاج آقا زاده

دکتر محمد حاج آقا زاده

 • مرتبه علمی: دانشیار
 • رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
 • ایمیل: hajaghazadeh.m@umsu.ac.ir
 • رزومه

دکتر رسول همت جو

دکتر رسول همت جو

دکتر رسول همت جو

 • مرتبه علمی: استادیار
 • رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
 • ایمیل: r.hemmatjo@yahoo.com
 • رزومه

مهندس محمد جواد فانی (مدیر گروه)

 • کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
 • مدیر گروه – مربی و عضو هیأت علمی
 • تلفن تماس : ۵۷۲۲۳۰۲۸ (۰۵۱) داخلی ۲۰۷
 • مشاهده رزومه

مهندس علی فیروزی

مهندس علی فیروزی

مهندس علی فیروزی

 • کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
 • مربی و عضو هیأت علمی
 • تلفن تماس : ۵۷۲۲۵۰۲۷ (۰۵۱) داخلی ۲۱۳
 • مشاهده رزومه

مهندس محمد حسین بهشتی

 • کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
 • مربی و عضو هیأت علمی
 • تلفن تماس : ۵۷۲۲۳۰۲۸ (۰۵۱) داخلی ۲۰۶ 
 • مشاهده رزومه

مهندس مجتبی امکانی

مهندس مجتبی امکانی

مهندس مجتبی امکانی

 • کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
 • مربی و عضو هیئت علمی
 • تلفن تماس : ۵۷۲۲۳۰۲۸ (۰۵۱) داخلی ۲۱۳
 • مشاهده رزومه

مهندس مصطفی جعفری زاوه
مهندس مصطفی جعفری زاوه

مهندس مصطفی جعفری زاوه

 • کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
 • مربی و عضو هیئت علمی
 • تلفن تماس:  ۵۷۲۲۳۰۲۸ (۰۵۱)

مهندس میترا حنانی (مدیر گروه)

مهندس میترا حنانی

مهندس میترا حنانی

 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
 • رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
 • نوع استخدام: هیات علمی رسمی تمام وقت
 • مرتبه علمی : مربی
 • آدرس پست  الکترونیکی: hannani_m@kaums.ac.ir
 • رزومه فارسی
 • سامانه علم سنجی

دکتر عباس بهرامی

دکتر عباس بهرامی

دکتر عباس بهرامی

 • مدرک تحصیلی : دکتری
 • رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
 • نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت
 • مرتبه علمی : استادیار
 • آدرس پست الکترونیکی bahrami_a@kaums.ac.ir
 • رزومه فارسی
 • سامانه علم سنجی

دکتر مسعود مطلبی

دکتر مسعود مطلبی

دکتر مسعود مطلبی

 •  مدرک تحصیلی : دکتری
 • رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
 • نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • آدرس پست الکترونیکی: motallebi_m@kaums.ac.ir
 • رزومه فارسی
 • English CV
 • سامانه علم سنجی

دکتر حمیدرضا صابری

دکتر حمیدرضا صابری

دکتر حمیدرضا صابری

 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
 • رشته تخصصی: طب کار
 • نوع استخدام : هیات علمی پیمانی تمام وقت
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • آدرس پست الکترونیکی: saberi_hr@kaums.ac.ir
 • رزومه فارسی
 • سامانه علم سنجی

دکتر علیرضا دهدشتی (مدیر گروه)

دکتر علیرضا دهدشتی

دکتر علیرضا دهدشتی

 •  مقطع تحصیلی: دکترای بهداشت حرفه ای
 •  رتبه علمی در گروه: دانشیار
 •  تلفن ثابت: 35220144 – 023
 •  زمینه ها و علایق پژوهشی: تعیین اثرات فیزیولوژی و سم شناسی مواجهه با مخاطرات محیط کار، ارزیابی عوامل شیمیایی و بیولوژیک در محیط کار
 •  ایمیل آکادمیک: dehdashti@semums.ac.ir
 •  ایمیل: dehdasht@yahoo.com
 • رزومه

مهندس مهدی محمدیان

مهندس مهدی محمدیان

مهندس مهدی محمدیان

 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رتبه علمی در گروه: مربی
 • تلفن ثابت: 7-35220144 – 023
 • زمینه ها و علایق پژوهشی: روش های ارزیابی ریسک ایمنی – روش های ارزیابی ارگونومی
 • ایمیل آکادمیک: mohammadiyan.mahdi@semums.ac.ir
 • ایمیل: mohammadiyan.mahdi@yahoo.com
 • رزومه

بقیه اعضای گروه:

رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي وابستگی واحد محل خدمت بخش وابسته رزومه
1 طالب عسكري پور بهداشت حرفه اي first affiliation دانشكده بهداشت مستقر در دامغان CV
2 زهرا گودرزی بهداشت حرفه اي first affiliation دانشكده بهداشت مستقر در دامغان CV
3 داريوش پهلوان طب كار second affiliation دانشكده پزشكي CV
4 فرین فاطمی بهداشت حرفه اي first affiliation دانشكده بهداشت مستقر در دامغان CV

دکتر محمد حامد حسینی (مدیر گروه)

مهندس محمد حامد حسینی

مهندس محمد حامد حسینی

 • سمت: مربی و عضو هیئت علمی مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 • تحصیلات: دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای
 • تلفن : ۳۲۳۸۱۶۶۴
 • پست الکترونیک: hamed-hossani@bums.ac.ir
 • لینک به سامانه پژوهان
 • رزومه

مهندس ام البنین معتمد رضایی

ام البنین معتمد رضایی

ام البنین معتمد رضایی


دکتر وحیده ابوالحسن نژاد
دکتر وحیده ابوالحسن نژاد

دکتر وحیده ابوالحسن نژاد

 • سمت: مربی و عضو هیئت علمی
 • تحصیلات : دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای
 • تلفن: ۳۲۳۸۱۶۵۳
 • پست الکترونیک: V.Abolhasannejad@bums.ac.ir
 • لینک CV به سامانه پژوهان
 • رزومه

مهندس محمود صادقی خراشاد
مهندس محمود صادقی خراشاد

مهندس محمود صادقی خراشاد


 دکتر عبداالله غلامی
دکتر عبداالله غلامی

دکتر عبداالله غلامی

 • سمت: استادیار و عضو هیئت علمی
 • تحصیلات : دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای
 • تلفن : ۳۲۳۸۱۶۶۴
 • پست اکترونیک: gholamia@bums.ac.ir
 • لینک CV به سامانه پژوهان

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

E.mail

رزومه

مهندس مقداد کاظمی

بهداشت حرفه ای

مربی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای 

kazemy.meghdad@gmail.com

CV

مهندس علی محمد عباسی

بهداشت حرفه ای

مربی

دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای

am.abbasi@yahoo.com

CV

مهندس نعمت اله کرد

بهداشت حرفه ای

مربی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

kurd_n@medilam.ac.ir

CV

دکتر رمضان میرزایی (مدیر گروه)

دکتر رمضان میرزایی

دکتر رمضان میرزایی

 • مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت حرفه ای
 •  رتبه : استاد
 • Email : mirzaeir[at]mums.ac.ir
 • CV
 • شماره تماس: 05131892300

دکتر سیده نگار اسعدی

دکتر سیده نگار اسعدی

دکتر سیده نگار اسعدی

 • مدرک تحصیلی :  دکترای تخصصی طب کار
 • رتبه : دانشیار
 • Email: assadin[at]mums.ac.ir
 •  CV
 • شماره تماس: 05131892303

دکتر اسماعیل زارعی

دکتر اسماعیل زارعی

دکتر اسماعیل زارعی

 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • رتبه : استادیار
 •   Email : zareiE[at]mums.ac.ir
 • CV
 • شماره تماس: 05131892301

دکتر محمد نور محمدی

دکتر محمد نور محمدی

دکتر محمد نور محمدی

 • مدرک تحصیلی :  دانشجو دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای
 • رتبه : بورسیه

دکتر سکینه ورمزیار (مدیر گروه)

دکتر ورمزيار

دکتر ورمزيار


مهندس مهران قلعه نوی

مهندس مهران قلعه نوی

مهندس مهران قلعه نوی


مهندس محمد شریف حسینی


دکتر علی صفری واریانی

دکتر علی صفری واریانی

دکتر علی صفری واریانی


دکتر احمد نیک پی

دکتر احمد نیک پی

دکتر احمد نیک پی


دکتر سعید احمدی

دکتر سعید احمدی

دکتر سعید احمدی


دکتر ویدا زراوشانی

دکتر ویدا زراوشانی

دکتر ویدا زراوشانی

 معرفی اعضاء هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام و نام خانوادگی

تصویر سمت مرتبه علمی رزومه (c.v) مقالات ارائه شده پست الکترونیک
دکتر مهدی جهانگیری

دکتر مهدی جهانگیری

دکتر مهدی جهانگیری

مدیر گروه دانشیار قابل مشاهده قابل مشاهده

 jahangiri_m@sums.ac

دکتر  مسعود نقاب

دکتر مسعود نقاب

دکتر مسعود نقاب

عضو هیات علمی استاد قابل مشاهده  قابل مشاهده  neghabm@sums.ac.ir
دکتر علیرضا چوبینه

دکتر علیرضا چوبینه

دکتر علیرضا چوبینه

عضو هیات علمی استاد قابل مشاهده  قابل مشاهده

 alrchoobin@sums.ac.ir

دکتر  زهرا زمانیان

دکتر  زهرا زمانیان

دکتر  زهرا زمانیان

عضو هیات علمی دانشیار  قابل مشاهده قابل مشاهده zamanianz@sums.ac.ir
دکتر پروین احمدی نژاد

دکتر پروین احمدی نژاد

دکتر پروین احمدی نژاد

عضو هیات علمی استادیار قابل مشاهده قابل مشاهده

ahmadinejad@sums.ac.ir

 دکترسعید یوسفی نژاد

 دکتر سعید یوسفی نژاد

دکتر سعید یوسفی نژاد

عضو هیات علمی استادیار قابل مشاهده قابل مشاهده Yousefisa@sums.ac.ir
 دکتر مجتبی کمالی نیا

دکتر مجتبی کمالی نیا

دکتر مجتبی کمالی نیا

عضو هیات علمی استادیار قابل مشاهده  قابل مشاهده mokamalinia@gmail.com
 دکتر اسماعیل سلیمانی

دکتر اسماعیل سلیمانی

دکتر اسماعیل سلیمانی

عضو هیات علمی استادیار  قابل مشاهده  قابل مشاهده esoleimani61@.sums.ac.ir
    دکتر سعید جعفری

دکتر سعید جعفری

دکتر سعید جعفری

عضو هیات علمی استادیار قابل مشاهده قابل مشاهده jafari4514@yahoo.com
اعضا سمت
 دكتر رجب رشيدي مدير گروه | CV
مهندس آرزو اسماعيل زاده  عضو هيئت علمي | CV
مهندس سكينه مهدوي  عضو هيئت علمي | CV

دکتر یحیی خسروی (مدیر گروه)

دکتر یحیی خسروی

دکتر یحیی خسروی

 • مدرک تحصیلی :دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رتبه : استادیار
 • گروه : مهندسی بهداشت حرفه ای
 • تلفن : 34643254
 • آدرس :کرج – باغستان – خیابان اشتراکی گلستان یکم- دانشکده بهداشت
 • آدرس ایمیل : yakhosravi@abzums.ac.ir
 • رزومه

مهندس سیده آذر موسوی فرد

مهندس سیده آذر موسوی فرد

مهندس سیده آذر موسوی فرد

 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رتبه : مربی
 • گروه : مهندسی بهداشت حرفه ای
 • تلفن : 34643254
 • آدرس : کرج – باغستان – خیابان اشتراکی گلستان یکم – دانشکده بهداشت
 • آدرس ایمیل : casit22@hotmail.com
 • رزومه

دکتر عنایت اله صیدی

دکتر عنایت اله صیدی

دکتر عنایت اله صیدی

 • مدرک تحصیلی : دکترای سم شناسی
 • رتبه : استادیار
 • گروه : مهندسی بهداشت حرفه ای
 • تلفن : 34643254
 • آدرس :کرج – باغستان – خیابان اشتراکی گلستان یکم – دانشکده بهداشت
 • آدرس ایمیل : e.seydi@abzums.ac.ir
 • رزومه

مهندس مهدی صادقی مالواجردی (مدیر گروه)

مهندس مهدی صادقی مالواجردی

مهندس مهدی صادقی مالواجردی

 • مرتبه علمی : مربی
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای / دانشجوی Ph.D
 • C.V : مشاهده
 • پست الکترونیک : msad_max@yahoo.com
 • تلفن داخلی : 1427

مهندس علی مشکینیان

مهندس علی مشکینیان

مهندس علی مشکینیان

 • مرتبه علمی : مربی
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
 • C.V : مشاهده
 • پست الکترونیک : meshkinian@hotmail.com
 • تلفن داخلی : 1423

مهندس مریم هرمزی

مهندس مریم هرمزی

مهندس مریم هرمزی

 • مرتبه علمی : مربی
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای/  دانشجوی Ph.D
 • C.V : مشاهده
 • پست الکترونیک : hormozym@yahoo.com
 • تلفن داخلی : 1423

 دکتر راحله هاشمی حبیب آبادی

دکتر راحله هاشمی حبیب آبادی

دکتر راحله هاشمی حبیب آبادی

 • مرتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای
 • C.V : مشاهده
 • پست الکترونیک : habybabady_568@yahoo.com
 • تلفن داخلی : 1420

مهندس بابک فضلی

مهندس بابک فضلی

مهندس بابک فضلی

 • مرتبه علمی : مربی
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
 • C.V : مشاهده
 • پست الکترونیک : fazli_babak@yahoo.com
 • تلفن داخلی : 1427

مهندس رضا حکمت شعار (مدیر گروه)

مهندس رضا حکمت شعار

مهندس رضا حکمت شعار

 • رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
 • مرتبه علمی: مربی
 • سمت: مدیر گروه بهداشت حرفه ای
 • پست الکترونیک: reza_hekmatshoar@yahoo.com
 • رزومه

دکتر مجید فلاحی

دکتر مجید فلاحی

دکتر مجید فلاحی

 • مدرک: دکتری بهداشت حرفه ای
 • رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
 • مرتبه علمی: استادیار
 • سمت: عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای
 • پست الکترونیک: FallahiM@medsab.ac.ir
 • رزومه

مهندس اکبر احمدی آسور

مهندس اکبر احمدی آسور

مهندس اکبر احمدی آسور


مهندس زهرا شریفی

 • رشته تحصیلی: ارگونومی
 • مرتبه علمی: مربی
 • سمت: عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای
 • رزومه

مهندس فاطمه ابارشی

 • رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
 • مرتبه علمی: مربی
 • سمت: عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

مهندس علی اکبر علینقی لنگری (مدیر گروه)

مهندس علی اکبر علینقی لنگری

مهندس علی اکبر علینقی لنگری

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
  • رتبه علمی: مربی
  • وضعیت استخدامی: طرح هیات علمی
  • ایمیل: aliakbarlangari@yahoo.com
  • رزومه

مهندس زهره فضلی

مهندس زهره فضلی

مهندس زهره فضلی

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رتبه علمی: مربی
 • وضعیت استخدامی:  طرح هیات علمی
 • ایمیل: zohreh.fazli@outlook.com
 • پروفایل های علمی:   Scopus
 • رزومه

مهندس ابراهیم نظری پور

مهندس ابراهیم نظری پور

مهندس ابراهیم نظری پور

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
 • رتبه علمی: مربی
 • وضعیت استخدامی:  طرح هیات علمی
 • ایمیل: osh.ergo90@gmail.com
 • رزومه

دکتر سید رضا عظیمی پیرسرایی (مدیر گروه)


دکتر شیرازه ارقامی

دکتر شیرازه ارقامی

دکتر شیرازه ارقامی

 • آخرین رشته تحصیلى: بهداشت حرفه‌اي
 • محل اخذ آخرین مدرک: ايران
 • ایمیل: arghami@zums.ac.ir
 • تلفن تماس: 33773128-024

دکتر علی بهروزی

دکتر علی بهروزی

دکتر علی بهروزی

 • علی بهروزی، متولد 1353 -ابهر- زنجان،
 • فارغ التحصیل دوره کاردانی ایمنی صنعتی از دانشکده حفاظت و بهداشت کار- تهران- 1374.
 • فارغ التحصیل دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -1376
 • فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای از دانشگاه تربیت مدرس -1379
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1385-1380
 • ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته بهداشت حرفه ای در دانشگاه Aberdeen انگلستان، 1390-1386
 • شروع بکار بعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از مرداد ماه 1390
 • ایمیل: abehroozyem signzums.ac.ir

دکتر فرامرز مجیدی

دکتر فرامرز مجیدی

دکتر فرامرز مجیدی

انجانب فرامرز مجیدی در آذر سال 69 در این دانشگاه بعنوان هیئت علمی مشغول بکار شده و در سالهای ابتدایی در رشته های پزشکی و پیراپزشکی دروس مرتبط با فیزیک پزشکی را تدریس و پس از تاسیس رشته بهداشت حرفه ای بنا بر نیاز بورس تحصیلی خارج از کشور در سال 71 به اینجانب اعطا گردید که متاسفانه پس از طی تمام مراحل از جمله قبولی در امتحان زبان و گرفتن پذیرش از دانشگاههای انگلیس این اعزام میسر نگردید و ناچارا اینجانب جهت ادامه تحصیل در رشته فیزیک دریا در سال 76 تا مرحله دکتری پیش رفته ولی بخاطر عدم تجانس این رشته با رشته های مورد پذیرش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بناچار ادامه تحصیل در این رشته را رها و بار دیگر در مقطع دکتری رشته مهندسی محیط زیست که مورد تایید این وزارت نیز می باشد امتحان داده و نفر اول گردیدم که خوشبختانه این بار با موافقت هیئت رئیسه محترم دانشگاه مبنی بر پرداخت نیمی از شهریه تحصیلی ، مشکل دراز مدت ادامه تحصیل اینجانب رفع گردید.

 • ایمیل: fmaem signzums.ac.ir
 • محل تولد: ساوه
 • سن: 36
 • درجه علمی: دکترا
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • آخرین رشته تحصیلى: مهندسی محیط زیست ( آلودگی هوا)
 • محل اخذ آخرین مدرک: دانشگاه علوم و تحقیقات

دکتر احمد سلطان‌زاده (مدیر گروه)

دکتر احمد سلطان‌زاده

دکتر احمد سلطان‌زاده

 • دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای
 • سمت: مدیر گروه آموزشی
 • تلفن 37842226-025
 • آدرس الکترونیکی:soltanzadeh.ahmad@gmail.com
 • asoltanzade@muq.ac.ir
 • رزومه

دکتر علیرضا کوهپایی

دکتر علیرضا کوهپایی

دکتر علیرضا کوهپایی

 • دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای
 • سمت: عضو هیئت علمی
 • تلفن:37835522-025
 • آدرس الکترونیکی: koohpaei19@yahoo.com
 • رزومه

دکترحمیدرضا حیدری

دکترحمیدرضا حیدری

دکترحمیدرضا حیدری

 • دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای
 • سمت: عضو هیئت علمی
 • تلفن:37842226-025
 • آدرس اکترونیکی: hr.heidari.tums@gmail.com
 • رزومه

دکتر یلدا ارست

دکتر یلدا ارست

دکتر یلدا ارست

 • دانشجوی دکترای سم شناسی بالینی
 • سمت:عضو هیئت علمی
 • تلفن:22-37716017-025
 • رزومه

مهندس محمد خندان

مهندس محمد خندان

مهندس محمد خندان

 • کارشناس ارشد ارگونومی
 • سمت:عضو هیئت علمی
 • تلفن:37842226-025
 • 09199909139
 • آدرس الکترونیکی:khandan.mo@gmail.com
 • رزومه

دکتر محمدرضا خاکسار

 • دکترای تخصصی سم شناسی
 • سمت: عضو هیات علمی

دکتر فیروز ولی‌پور (مدیر گروه)

دکترفیروز ولی‌پور

دکترفیروز ولی‌پور


دکتر غلامحسین پورتقی

دکتر غلامحسین پورتقی

دکتر غلامحسین پورتقی


مهندس محمد سالم

مهندس محمد سالم

مهندس محمد سالم

دکتر فرهاد قمری (مدیر گروه)

دکتر فرهاد قمری

دکتر فرهاد قمری

 • شماره تماس :33672024-086
 • شماره داخلی :283
 • آدرس cv1

دکتر رضا تاجیک
دکتر رضا تاجیک

دکتر رضا تاجیک

 • شماره تماس :33672024-086
 • شماره داخلی :283

 دکتر صادق صمدی
دکتر صادق صمدی

دکتر صادق صمدی

 • شماره تماس :33672024-086
 • شماره داخلی :290

مهندس محمدرضا توکل
مهندس محمدرضا توکل

مهندس محمدرضا توکل

 • شماره تماس :33672024-086
 • شماره داخلی :290

مهندس فاطمه تنها
مهندس فاطمه تنها

مهندس فاطمه تنها

 • شماره تماس :33672024-086
 • شماره داخلی :297

مهندس میلاد غلامی
مهندس میلاد غلامی

مهندس میلاد غلامی

 • شماره تماس :33672024-086
 • شماره داخلی :284

دکتر مهدی اصغری
دکتر مهدی اصغری

دکتر مهدی اصغری

 • شماره تماس :33672024-086
 • شماره داخلی :288

دکتر داوود افشاری (مدیر گروه)

دکتر داوود افشاری

دکتر داوود افشاری

 • مرتبه علمی : استادیار
 •  :مدرک Phdمهندسی بهداشت حرفه ای
 • Email: Davodafi@yahoo.com

 دکتر سیاوش اعتمادی نژاد (مدیر گروه)

دکتر سیاوش اعتمادی نژاد

دکتر سیاوش اعتمادی نژاد

 • مرتبه علمی: دانشیار
 • رزومه: CV
 • تلفن تماس: ۳۳۵۴۳۲۳۱ داخلی ۲۰۵۶
 • ایمیل:  Dr.setemadi@yahoo.com
  Setemadinejad@mazums.ac.ir

 مهندس احمد علیزاده لاریمی

 • مرتبه علمی: مربی
 • رزومه: CV
 • تلفن تماس: ۳۳۵۴۳۷۵۹ داخلی ۲۰۲۵
 • ایمیل:  Alizadeh17@yahoo.com

دکتر محمود محمدیان

دکتر محمود محمدیان

دکتر محمود محمدیان

 • مرتبه علمی: دانشیار
 • رزومه: CV
 • تلفن تماس: ۳۳۵۴۳۴۹۳ داخلی ۲۰۲۹
 • ایمیل: Mohammadyan@yahoo.com

 مهندس محمدامین موعودی

 • مرتبه علمی: مربی
 • رزومه: CV
 • ایمیل:  Mouodi2006@yahoo.com

دکتر میرتقی میرمحمدی

دکتر میرتقی میرمحمدی

دکتر میرتقی میرمحمدی

 • مرتبه علمی: استادیار
 • رزومه: CV
 • تلفن: ۳۳۵۴۳۷۵۹ داخلی ۲۱۹۳
 • ایمیل: mirtaghim@yahoo.com

تصویر

نام نام خانوادگی رزومه

پست الکترونیکی

لیست اعضای هیئت علمی

مریم فیض عارفی رزومه فارسی

f.arefi1390@gmail.com

مهندس غلام حیدر تیموری غلام حیدر تیموری رزومه

f.arefi1390@gmail.com

لیست اعضای غیر هیئت علمی
مهندس زهرا قلیچی زهرا قلیچی رزومه

مهندس محسن عطار

محسن عطار رزومه

عکس رزومه الهام صابر

الهام صابر رزومه