Occupational Noise Calculators

Hearing Protection Calculator - HML Method

این نرم افزار میزان صدای که بعد از استفاده از وسایل حفاظتی به گوش می رسد را تخمین میزند و برای این کار سه روش NRR, MHL و OCTAVE BAND وجود دارد. بر روی همه وسایل حفاظتی گوش یا کاتالوگ یکی از این سه شاخص تعریف شده است و با داشتن تراز صدای محیط کار یا TWA می توان این تخمین را انجام داد.

  NRR روش NRR معمولا دقیق ترین و ساده ترین روش برای ارزیابی عملکرد وسایل حفاظت شنوایی است. در این روش باید تراز صدا در شبکه A یا C اندازه گیری شده باشد.
  HML دومین روش دقیق برای ارزیابی است. در این روش شما به عدد MHL روی وسایل حفاظتی و تراز اندازه گیری صدا در شبکه A و C نیاز دارید.
  Octave Band یکی از دقیق ترین روش ها برای تعیین میزان کاهندگی صدا است. در این روش شما به عدد APV و میزان دسی بل صدا در فیلترهای مختلف اکتاوباند نیاز دارید.
     
     

 

    H M L  
Protector H-M-L
   
    LA   LC  
Sound Levels
  dB(A) dB(C)
           
           
           
Calculated Level
 
dB