نوشته‌ها

ایمنی اسیدها و بازهای خورنده

مسمومیت ناشی از گازها و بخارات

مسمومیت ناشی از گازها و بخارات

Toxicity of gases and vapors

کلمات کلیدی: طبقه بندی گازهای و بخارات, گازهای محرک, گازهای خفه کننده, گازهای سمی, گازهای اشک آور

به طور کلی گاز به ماده ای اطلاق می شود که در بالای حرارت بحرانی خود قرار دارد و بخار به ماده ای گفته می شود که در حالت گازی, در زیر حرارت بحرانی است. بدیت ترتیب اصطلاح «گاز» به هر جسمی که در حرارت 25 درجه سانتی گراد و فشار 760 میلی متر جیوه به صورت گاز وجود داشته یا وجود پیدا کند, اطلاق می گردد و به همین نحو هم اصطلاح «بخار» به حالت گازی ماده ای که در حرارت 25 درجه سانتیگراد و 760 میلی متر جیوه فشار معمولا مایع و یا جامد است داده می شود.

گازها تعدادشان بسیار زیا و عده ای از انها در بعضی از تولیدات صنعتی به مقدار قابل ملاحظه ای به مصرف می رسند و برخی نیز در اثر فعل و انفعالات شیمیایی در موقع تهیه عده ای از مواد تولید می گردند. اغلب گازها دارای بوی نافذ بوده و به مقدار ناچیزی پس از انتشار قابل تشخیص می باشند.

اطلاعات بیشتر