نوشته‌ها

نکات ایمنی دستگاه خرد کن

ایمنی در درودگری

ایمنی در درودگری

Safety in woodwork

هر کارگری که مسول کار ماشین الات درودگری است باید دارای اطلاعات فنی کافی در حرفه و کار خود بوده و سالها تجربه آموخته باشد.کارگری که شناسایی کامل بطرز کار با ماشین درودگری ندارد و با آن کار نکرده است نباید پشت ماشین های درودگری بکار مشغول شود. چه بسا اتفاق افتاده که کارگری از قسمت های دیگر کارگاه با یک قطعه چوب داخل کارگاه درودگری شده و برای اره کردن توب پای دستگاه اره رفته آنرا به کار انداخته است, اما به دلیل نداشتن آشنایی با طرز کار ماشین و ندانستن طریقه ی صحیح در دست گرفتن قطعه کار و هدایت آن به سمت تیغه ی ماشین انگشتانش قطع گردیده است.

اطلاعات بیشتر