نوشته‌ها

ایمنی در صنعت

اصول, مبانی و ملزومات ایمنی سیستم (system safety)

اصول, مبانی و ملزومات ایمنی سیستم (system safety)

Principles, principles and system safety requirements

حوادث (Accidents) در واقع رویدادهایی (Incidents) غیر عادی و غیر منتظره هستند که کاملا به ندرت به وقوع پیوسته و ممکن است موجبات آسیب رسانی به افراد, ایجاد خسارات به اموال و نیز صدمه به محیط زیست شوند. از طرفی, خطر (Hazard), شایطی است که در آن, امکان بروز حوادث و یا رویدادها وجود داشته و توسط اعمال ناامن یا شرایط ناامن ایجاد می شوند.

ایمنی, معمولا بعنوان رهایی از حادثه با شرایط امن بودن از درد و محنت, آسیب یا خسارات تعریف می شود ولیکن مفهوم عمومی و عینی ان, کنترل حادثه اتفاقی است. حادثه ی بالقوه ای که ممکن است آسیب رسانی, بماری زایی و ایجاد خسارت به فرایند, تجهیزات, دارایی ها و مولفه های زیست محیطی تاثیر پذیر باشد. به عبارت دیگر, حادثه, اتفاقی و غیر مترقبه و پیش بینی نشده است که در حین انجام وظیفه و طی اوقات کاری پرسنل شاغل به کار, اتفاق می افتد و ضایعات مادی و انسانی را موجب شود, به طوری که کارگر آسیب دیده, حداقل 24 ساعت تحت مداوا و استراحت قرار گیرد. اطلاعات بیشتر