نوشته‌ها

نکاتی چند در ارتباط با ایمنی در محیط کار

تاریخچه, اصول و مبانی ایمنی سیستم

تاریخچه, اصول و مبانی ایمنی سیستم

History Principles of safety systems

قبل از دهه 1940 معمولا برای دستیابی به ایمنی, خطرات اشکار در مراحل اولیه طراحی سیستم شناسایی و کنترل می شدند و مشکلات دیگر در مراحل بعدی کار سیستم یعنی در مراحل تولید و یا حداقل در مرحله آزمایش اصلاح می گشتند, که این سبک به روش آزمون و خطا معروف است. در سیستم های هواپیمایی نیز این شیوه بعنوان پرواز – تکمیل – پرواز شناخته می شود. طبق این روش هواپیما با بهتین دانش موجود طراحی شده و تا زمانی که مشکلی پیش نیامده به پرواز خود ادامه می دهد و در صورت بروز حادثه مشکلات موجود مجددا برطرف و هواپیما دوباره به پرواز ادامه می دهد.

واضح است که چنین روشی برای بعضی از برنامه های خاص از قبیل تولید صلاح های هسته ای و نیروگاه های اتمی و موشک های فضایی قابل قبول نیست زیر در صورت بروز خطا در اینگونه سیستم ها عواقب بسیار وخیمی ایجاد خواهد نمود. بنابراین روش های آزمون و خطا و یا پرواز – تعمیر – پرواز برای آن دسته از سیستم ها که می بایست از ابتدا داری قابلیت اطمینان بالا و قابل قبول باشند مناسب نبوده و بدین ترتیب علم ایمنی سیستم ها ابداع گردید و یا دقیق تر رشد نمود به طوریکه تاریخچه این علم را می توان شامل موارد زیر دانست:

اطلاعات بیشتر