نوشته‌ها

ایمنی مواد سمی و رادیواکتیو

بیماری های ناشی از عوامل شیمیایی حلم سرشت و دل پیشه

بیماری های ناشی از عوامل شیمیایی حلم سرشت و دل پیشه

Diseases caused by chemical agents

کلمات کلیدی: اثرات کلی مواد شیمیایی بر روی بدن, تعریف سم, تعریف مسمومیت, طبقه بندی سموم, راه های ورود سم به بدن, سرنوشت سموم در بدن, استانداردهای مواد شیمیایی

تحت عنوان عوامل شیمیایی محیط کار می توان کلیه مواد اولیه, مواد خام و مواد مصنوعی یا تهیه شده را چه جامد, مایع و یا گاز و بخارات را که در صنعت به کار می روند و یا تولید می گردند مورد مطالعه قرار داد. این مواد ممکن است مصنوعی یا طبیعی بوده و دارای منشا گیاهی, حیوانی و یا شیمیایی (معدنی و آلی) می باشند.

از نظر اثرات فیزیولوژیکی هر چند که هر یک از مواد شیمیایی معمولا عوارض خاص خود را بروز می دهند لیکن در تقسیم بندی کلی, اثرات این مواد را بصورت زیر می توان خلاصه نمود: اطلاعات بیشتر