نوشته‌ها

پروژه بیماری های ریوی

کارسینوژن ها

کارسینوژن ها

Carcinogens

نئوپلازی از نظر لغوی به معنای رشد جدید است. براساس تعریفی که ویلیس ارائه کرده است نئوپلاسم عبارت است از توده بافتی غیر طبیعی که رشد ان در مقایسه با بافت طبیعی سریعتر و ناهناهنگ است و این رشد سریع حتی پس از قطع عامل محرک این تغییر نیز ادامه می یابد.

در ارتباط با سلول های طبیعی, سیستم های کنترل رشد, اجازه تکثیر و رشد بیش از حد را به سلول ها نمی دهند. در حالی که سلول های نئوپلاسمیک (ترانسفورمه) به تکثر خود ادامه داده و ظاهرا نسبت به عوامل تنظیم کننده که رشد طبیعی سلول را کنترل می کنند بی توجه هستند. علاوه بر این, نئو پلاسم ها دارای دو ویژگی دیگر نیز هستند: اطلاعات بیشتر