نوشته‌ها

5 تا 10 درصد زباله هاي كشور بازيافت مي‌شود

/
5 تا 10 درصد زباله هاي كشور بازيافت مي‌شودبه گفته اعضاي …