نوشته‌ها

فهرست تشریحی بیماری ها و صدمات

ایمنی در آزمایشگاه

ایمنی در آزمایشگاه

LABORATORY SAFETY

آزمایشگاه مواد شیمیایی در کارخانجات, صنایع و پالایشگاه ها وجود دارد. در آزمایشگاه ها خطرات زیادی مانند پاشش و ریزش مواد, گاز و بخارات سمی, خوردگی, آسیب های پوستی و بافتی و … شاغلین را تهدید می کند. رعایت اصول ایمنی, آزمایشگاه را به مکان بی خطر تبدیل می کند. هر فردی که در آزمایشگاه کار می کند باید بداند که سلامتی دیگران و همکارانش تا حد زیادی به او وابسته است.

نکات ایمنی که در آزمایشگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر می باشد:

  1. تمام افرادی که در آزمایشگاه ها کار می کنند بای از خطرات کار خود اگاه بوده و آموزش لازم را طی کنند.
  2. هرگز بدون اجازه مسئول خود, آزمایش را شروع نکنید.
  3. روش کار و دستورالعمل انجام آزمایش ها تدوین شده و به همه ی افراد اطلاع داده شود.
  4. اگر روش انجام کاری را نمی دانید و یا شک دارید از مسئول خود بپرسید.
  5. هنگام کار با مواد شیمیایی از وسایل حفاظت فردی مناسب مانند دستکش, عینک, روپوش کار, ماسک تنفسی و .. استفاده کنید.

اطلاعات بیشتر