نوشته‌ها

بهداشت حرفه ای در کامپوزیت سازی

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت نورد آلومینیوم

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت نورد آلومینیوم

1- تولید ورق آلومینیوم به روش سرد و گرم از ضخامت 0,15 میلیمتر الی 300 میلیمتر با توجه به نیاز مشتري
2- تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم در ابعاد و رنگهاي مختلف

چکیده:
هدف: این گزارش با هدف شناسایی عوامل و شرایط زیان اور و اسیب رسان (اعم ازسرو صدا – ارتعاش – گرما -گرد و غبار و…) که از علل اصلی وقوع حوادث در محیط هاي کاري میباشد تدوین گردیده است.

روش بررسی: بررسی نواقص و مشکلات موجود در کارخانه، بررسی اندازه گیريها، معاینات و پروندههاي پزشکی و تحلیل داده ها و ارئه پیشنهادات

یافته ها

 1. عوامل فیزیکی
  صدا: بالاتر بودن صدا از حدود مجاز توصیه شده(در حدچند دسی بل)در واحد تولید به علت وجود دستگاه برش عرضی
  نور: عدم روشنایی مناسب در واحد اسلب ریزي و تولید و الکونام
  شرایط جوي: استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی در بعضی کارگاهها مناسب و در بعضی کارگاهها با توجه به وسعت زیاد کارگاهها و عدم تهویه کافی، نامناسب میباشد.
 2. عوامل شیمیایی: وسایل حفاظت فردي در اختیار کارگران قرار قرار گرفته است.
 3. عوامل ارگونومیکی: در بعضی بخشها، کارگران در معرض عوارض ناشی از پوسچر نامناسب و حمل دستی بار قرار دارند مانند اپراتور اکسترودر در کارگاه الکونام
 4. ایمنی: دستورالعملها و تابلوهاي ایمنی مناسب بوده و تا حدودي از وسایل حفاظت فردي استفاده میشود.
 5. بهسازي: سرویس بهداشتی و حمام و رختکن و کمد در اختیار کارگران قرار دارد.

نتیجه گیري: با توجه به وسعت و تنوع کاري موجود در کارخانه باید توجه بیشتري به بخش ایمنی و بهداشت حرفه ای صورت گرفته و نیروي بیشتري در اختیار واحد ایمنی و بهداشت قرار گیرد.

فهرست:

 • فصل اول: مقدمه ، تاریخچه و فرایند کارگاه
 • فصل دوم: عوامل فیزیکی
 • فصل سوم: عوامل شیمیایی
 • فصل چهارم: ارگونومی
 • فصل پنجم: ایمنی در کار
 • فصل ششم: بیماریهاي شغلی
 • فصل هفتم: حوادث کار
 • فصل هشتم: بهسازي محیط کار

گزارش کارآموزی در قالب pdf و 239 صفحه توسط سرکار خانوم مهندس سامی تهیه و تنظیم شده است که به صورت مستقیم می توانید دانلود کنید

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

حتما بخوانید:

 گزارش های بهداشت حرفه ای در فروشگاه

 گزارش های عمومی بهدشت حرفه ای